2011. augusztus 14., vasárnap

A szellemiség háborúja

Még azok is, akik ismerik a lényeges gazdasági adatait az USA-nak és az EU-nak, értetlenül szemlélik a mai válságnak nevezett zavarát a nyugati világnak. Jogos az értetlenkedés, mert lényegében se politikai, se gazdasági magyarázata nincs ennek az egyre súlyosbodó helyzetnek. Neves közgazdászaik csak azért, nehogy hülyéknek nevezzék őket, különféle, akár hihetőnek tűnő elméletekkel álltak elő. Szó volt a külpiacok zsugorodásáról, a meggondolatlan hitelkihelyezésekről, energiagondokról, túlságosan megnövelt állami apparátusról, a háborús és a hadiipari kiadások növekedéséről, a magas szociális igényekről, és még sorolhatnánk sokáig a megnevezett okokat. A baj csak annyi ezekkel a magyarázatokkal, hogyha minden felsorolt tényező egyszerre is jelentkezne, semmiféle válságot nem okozhatna.
A nyugati államok lakossága közel 1 milliárd ember. A termelő technológia modernsége magas fokú, messze felette áll a világ többi országainak. Oroszországban, Japánban, Kínában, Indiában és Brazíliában is jelen van a legmagasabb technológia, de általánosan, az egész ipari szektorra kiterjedően még nem beszélhetünk teljes felzárkózásról. Ha ezt kiegészítjük a felhasznált energia adataival, még nagyobb a különbség. A világ energiatermelésének a 83%-át a nyugati (fejlett) államok (a világ népességének 22%-a) használják fel. Ebből is az USA kétszer annyit, mint Németország (és tizenháromszor annyit, mint Kína). A nyugat belső piaca is nagy és fizetőképes, a munkanélküliség nagysága nem befolyásolja az általános fogyasztást. Tehát a termelő kapacitás adott, az energiaellátás zavartalan, a fizetőképes kereslet a lakosság egyes rétegeinek túlköltekezésből adódó visszafogottsága ellenére megmaradt. A zavartalan gazdasági fejlődésnek minden eleme megvan.
Ennek ellenére miért van válságban, pontosabban gazdasági-politikai válságban a Nyugat? Mert a társadalmak zavartalan működése nem csak ennek a két tényezőnek a függvénye. Sőt, ez a két tényező alárendelt szerepet játszik a szellemi és az abból fakadó erkölcsi tényezőkkel szemben. Egy közösség akkor működhet csak zavartalanul (természetesen), ha a gazdasági és a politikai tevékenységet jó szellemiség irányítja az erkölcsi törvények alapján. A Nyugat szellemisége elkorcsosodott (degenerálódott), erkölcstelensége nyilvánvaló. Minden szinten, úgy a politikain, mint már a gazdaságin is a hazugság szellemisége uralkodik. Megtévesztés, túl-, vagy aláértékelés, aljas értékrendek törvényerőre emelése, az erkölcsös szellemiség kíméletlen üldözése.
A szimbolika világát ismerőknek nem kell bemutatni az ördög hét tornyát, viszont akik nem ismerik, azoknak legalább annyit tudniuk kell, hogy ez a szimbólum a gonosz szellemi erők jelenlétére utal. A Föld hét pontján "vár"-nak nevezett helyeken örökké ott ül a Sátán egyik papja, aki gonosz szellemi kisugárzással, gyűlölethullámokkal igyekszik rosszabbítani a világ sorsát. Mivel szimbolikus megjelenítésről beszélünk, nem kell tornyokban gondolkodni, de lehet épületekben, mely lehet akár a Fehér Ház is, de lehet egy híres egyetem, vagy vallási központ. Csak a hetes szám a fontos, és ez is csak azért, hogy be lehessen azonosítani legalább azt a térséget, ahol a "tornyok" találhatóak. A francia forradalom már a felerősödött gonosz kisugárzás következménye volt, és mert a jó-javító szellemiség az emberiség elfordulása miatt veszített erejéből, azóta is növekszik a gonosz ereje. Illetve növekedett a közelmúltig, mert valami nagy támadás érte, és megroppant. A szellemvilágban iszonyatos küzdelem folyik, és a jó szellemiség a védekezésből támadásba ment át, növekszik az ereje, és ez a gonosz erő hanyatlásával jár a Földön is.
A nyugati világ az elmúlt kétszáz évben a gonosz szellemiség bázisává vált, ezért adatott meg számára az a jólét, mely teljesen elkorcsosította, a Sátán szolgájává tette. A sátáni rend szabályai és törvényei szerint működött, és minden gonoszság innen indult ki. Most szellemileg megroppant, mert a szellemvilág történései kihatnak a földi eseményekre is. "Mint fent, úgy lent" - mondja ki az ősi magyar vallás, és ez pontosan ezt a folyamatot takarja. A Földön az ördög hét tornyával szemben az isteni küldöttek hét tornya már újra, és egyre növekvő erővel sugározza a világba a jó szellemiséget, a harcos, küzdelmes utasításokat. Minden olyan embernek a lelkébe eljut, aki még nincs teljesen elsötétülve. Ez gondolkodásra kényszerít mindenkit, melynek eredményeként egy életmód változás történik, mely tömegméretűvé terebélyesedik.
Ez a gonoszság elleni, kíméletet nem ismerő harc szellemisége. Ez a szellemiség roppantotta most meg a Nyugatot, ez okozza a zavart, teszi tehetetlenné a gazdasági és a politikai vezetést. Nem a gazdaságot akarják a Nyugat igazi irányítói rendbe tenni, minden ilyen irányú nyilatkozatuk hazugság. Mindent elkövetnek azonban annak érdekében, hogy megtalálják az isteni erők tornyait, és azt lerombolják, akár az atomfegyver bevetésével is. A tornyok azonban igen jól álcázottak, jobban, mint a gonoszság tornyai. Lehetséges, hogy egy kis falusi házban élő idős asszony, vagy egy távoli hegycsúcson működő obszervatórium csillagásza, esetleg egy halászhajó kapitánya, vagy egy tajgai faházban lakó vadász a küldött. Ők bárhol vannak, mindent tudnak (mint a régi táltosok), és akkor beszélgetnek egymással amikor csak akarnak (Oroszországban nem véletlenül kiterjedt tudományos kutatás tárgya a telepatikus kommunikáció).
Elég egyetlen hatalmas szellemi teljesítményre képes küldött ahhoz, hogy kisugárzása óriási bajokat okozzon az ördög világában. Ezért akarják megölni, mint annak idején Jézust, aki földi foglalkozását tekintve ács volt. De már elkéstek, és mert a szellemvilágban a helyzetük vereséggel fenyeget, ezért itt a Földön sem tudnak teljes erővel küzdeni. Kegyetlenkedni, gyilkolni még tudnak, de fenntartani a világukat már nem bírják erővel. Szellemi erővel.
Ez a nyugati világ minden gondjának a kiváltója, és az igaz emberek reményének az alapja. Rendbe fog jönni a Nyugat is, de nem úgy, ahogy ők gondolják.
Kassai Ferenc

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Isten teremtette a világot – semmilyen más bolygó nem lehet ember által lakott

2011. augusztus 13. szombat, 17:00
A megtérés, leányom, prioritás kell, hogy legyen Gyermekeim számára, azáltal, hogy másoknak Üzeneteimről beszélnek a világban.  Gyermekeim, naponta akár csak egyetlen lélek olyan nagy örömet szerez Nekem, amikor mások kezdik megnyitni szemeiket az igazságra.
Szeretett leányom, amikor az ember mindennap olyan elfoglalt, akkor kevés ideje marad életében az imára.  Gyermekeim, az ima lehet egy pillanat, egy óra, egy szó, vagy bármilyen beszélgetés Velem. Nem számít, hogy az ember hol szólít meg Engem.  Ez történhet otthon, a kertben, az autóban, a munkahelyen, csakúgy, mint Templomomban. Az, hogy hol beszéltek Hozzám, az nem fontos, habár nagyobb örömet szereztek Nekem, ha az Én házamban beszélgettek Velem.
Sok ember tévesen azt hiszi, hogy Én nem hallom gondolataikat, nem érzem fájdalmaikat, bánataikat, vagy örömeiket. Nem ismerik fel, hogy az Én Atyámtól, a Mindenhatótól és a Mindenség Teremtője által lettek ők is megteremtve? Ő, aki mindent tud, mindannyiatokat arra hív fel, hogy szálljatok magatokba, naponta, ha csak egyetlen pillanatra is.  Kérjétek segítségemet, hogy megerősítselek benneteket.  Csak egyetlen pillanat, amit kérek, azt az értékes pillanatot, amikor Engem hívtok, hogy lehetővé tegyétek számomra, hogy a Szentlélek ereje által beléphessek lelketekbe. Akár csak egy suttogás is, amellyel a Segítségemért kiáltotok, meghallgatásra fog találni.
Ha nem hívtok Engem, nem tudok válaszolni, mert Én sohasem avatkoznék szabad akaratotokba.
Én olyan vagyok, mint egy apa, aki egy csoport játszó gyermekre néz le. Mindegyikük el van foglalva, szaladnak, társalognak, egyesek nevetnek, vagy más esetben küzdenek egymással. A legtöbb gyerek reagál a felnőtt hívására, amikor az figyelmüket kéri. De egyesek makacsok, elfordulnak és megtagadják mindazt, amire kérik őket. Egyes gyermekek szeretetteljesek. Mások nem annyira.  Néhányan zsenge koruk ellenére is teljes gyűlöletet mutatnak. De amikor gyermekeimre nézek a mai világban, gyűlöletet látok, és ami még rosszabb, teljes közömbösséget Létezésemmel, Jézus Krisztussal, szeretett Megváltójukkal szemben. Sokan még Nevem hangzását is utálják.
Gyermekeim ebben az időszakban, amelyben ti éltek, egy engedetlen csoportot lehet felfedezni gyermekeim között, ahol kevés a fegyelem, és akik azt hiszik, hogy övék a világ, azért, hogy uralják, irányítsák, meggyalázzák vagy akár tönkretegyék, ahogyan ők ezt éppen jónak látják. Kevés tiszteletet mutatnak az Atya, a Mindenség Teremtője iránt. Ma olyan arrogáns az ember, azt hiszi, hogy egy sokkal magasabb hierarchiából származik, mint az Én Örök Atyám. Így tovább keresgél, hogy többet tudjon meg eredetéről, még akkor is, ha egész idő alatt a szeme előtt volt az igazság. Olyan sok időt pazarolnak értelmetlen dolgokra, mint az értelmetlen álmok, amelyet az olyan tudósok elméi kergetnek, akik büszkeségük és intelligenciájuk által, amely szintén Isten, az Atya ajándéka, azt hiszik, hogy új tényeket fognak találni saját eredetükről.
Miért nem ismerik fel ezen gyermekeim, hogy a földet teremtették az embernek? Semmilyen más bolygó nem lehet ember által lakott, mert ez nem része Atyám tervének. Milyen ostoba is tud lenni az ember, amikor megpróbálja betölteni a lelkében lévő szellemi űrt.  Minden táplálék és beteljesülés az övé lehet, ha leül és elfogadja az igazságot. Isten, az Örök Atya létezésének igazságát, aki a világmindenség teremtője.
Szeretett Megváltótok, Tanítótok és Igazságos Bírótok
Jézus Krisztus