2013. szeptember 20., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Sem embernek, sem papnak, sem püspöknek, sem bíborosnak, és még a pápának sincs joga ahhoz, hogy átírja Isten Szavát

2013. szeptember 19. csütörtök, 19:26
Drága szeretett leányom, miután a Liturgiát megváltoztatták és Színem előtt megszentségtelenítették, szegény felszentelt szolgáim nagy bánatukban futva fognak majd Hozzám jönni. Csak miután ez megtörténik, fogják felismerni, hogy Isten Prófétája az, aki Isten Szavát ismertté teszi, és hogy ez az Igazság. Isten Szava Igazság. Amennyiben az Isten gyermekeinek adott próféciák Tőle vannak, az csak a teljes Igazság lehet, egyébként nem Tőle valók.
Sokan össze fognak gyűlni, és egyesülni fognak, hogy olyan módon készüljenek fel az Irántam való tiszteletük kifejezésére, ami valóban tisztel Engem, mert semmi sem fog az útjukba állni, hogy elősegítsék Szent Szavam, a Szentmise és a Legszentebb Eukarisztia fennmaradását. De sokan még akkor sem fogják látni a hibákat, amelyek a gyanútlan lelkek számára bemutatásra kerülnek.
Csak, amikor Isten Egyházáról azt fogják állítani, hogy egységben van a pogányokkal és nevetséges gyakorlataikkal, fogja sok felszentelt szolgám megérteni, hogy valójában mi is történik. Csak, amikor a pogány szimbólumok és a sátáni jelek kezdenek megjelenni a Keresztény Egyházak külső és belső bejáratain, fognak futni az életükért. Nagy lesz a félelem a szívükben, mert sokaknak közülük abban a szakaszban nem lesz hova menniük, mivel nem készültek fel erre a napra. Ezek lesznek azok, akikre vadászni fognak, mivel ők nem válaszoltak a Hívásomra. Büszkeségük és önteltségük megakadályozta őket abban, hogy Hangomat felismerjék. Felszentelt szolgáim közül oly sokan esnek tudatlanságuk fogságába, és oly sokan lesznek tehetetlenek a hamis próféta, az ő serege és az antikrisztus uralkodásával szemben. Ezek ketten könyörtelenek lesznek azon igyekezetükben, hogy ellenőrizzenek minden nemzetet, és aki az útjukba mer állni, azt elpusztítják.
Miközben földi Egyházamon belüli felszentelt szolgák csapdába esnek – kivéve, ha csak fel nem készültek –, a Hozzám, Jézus Krisztushoz hűséges hívő lelkek lesznek azok, akiket súlyos tévedésbe fognak vezetni, ami oly keserű bánatot okoz Nekem. Sokan még akkor is félni fognak attól, hogy hűtlenséget mutassanak az Egyházzal szemben, amikor már megváltoztatták Tanításaimat, Szent Tanaimat és a Szentségeket. Nekik most tudniuk kell, hogy sem embernek, sem papnak, sem püspöknek, sem bíborosnak, és még a pápának sincs joga ahhoz, hogy átírja Isten Szavát. Amikor ezt megteszik, akkor megszegik Isten Törvényét.
Csak Isten azon Egyháza tévedhetetlen, amely hű marad Tanításaimhoz. Ha egyszer a kötelék – az a kötelék, mely szerint csakis az Igazságot hirdetik az Én Nevemben – elszakad, ők is elszakadnak Tőlem. Én vagyok az Egyház. Ti, követőim, felszentelt szolgáim, akkor tartoztok Hozzám, amikor betartjátok Szent Tanaimat.
Az Egyház – az Én Egyházam – sértetlen marad, mert az Igazságot nem lehet soha megváltoztatni. Azok, akik elszakadnak Tőlem, nem lehetnek részei földi Egyházamnak.
Jézusotok

Lány? Nem kell! Abortuszt kérek!

Lelepleztek két orvost: Nagyon súlyos orvosetikai vétséget vétettek

Lány? Nem kell! Abortuszt kérek!

Az újságírók csapdát állítottak, a doktorok belepottyantak, az ügyészség vádat emelt, a per húzódik, sőt, meglehet, el is marad.
hirdetés

Pedig nagy port kavar brit földön a két indiai származású nőgyógyász ügye. A nemek szerinti szelekciót „szolgáló" magzatelhajtás ugyanis Nagy-Britanniában tilos és büntetendő, Dr. Palaniappan Radzsmohan és Dr. Prabha Sivaraman pedig ilyen műtétet hajtott végre brit kórházakban. A The Daily Telegraph két munkatársa kamerával titokban rögzítette, amint a két orvos abortuszban állapodott meg asszonyokkal, akik nem akarták világra hozni magzatukat, mert kislányok voltak. Mohan doktor, aki Birmingham egyik klinikáján dolgozik, beleegyezett az abortusz elvégzésébe, igaz, közölte az asszonnyal, hogy nem ért egyet a „gyermeklányok gyilkosságával", míg Sivaraman, aki Manchesterben két klinika alkalmazottja is, csupán annyit mondott páciensének: „én nem kérdezek semmit".
Indiában - elsősorban a városoktól távoli vidékeken - a lánygyermek régóta nem kívánatos. Hadd haljon meg! - mondják a szülés után, és az újszülöttet kiteszik, sorsára hagyják. Igaz, ez Indiában is büntetendő, de vidéken hallgatnak róla és szemet hunynak felette.
Nem „csak" Indiában, Kína egyes vidékein is így van ez; a kisfiúkat gazdasági és kulturális okokból jobban szeretik, mint a leánygyermekeket, és mindenféle praktikákkal, sőt, gyermekgyilkosságokkal igyekeznek tenni azért, hogy több legyen a fiú, mint a lány. A londoni kormány minapi - a The Daily Telegraphban idézett - felmérése szerint, amely a születési anyakönyvek elemzésén alapul, az Egyesült Királyság néhány közösségén belül is él ez a szokás, vagy kulturális örökség.
Mivel a gyakorlat terjed brit földön is, a The Daily Telegraph munkatársai igyekeznek leleplezni a helyzetet: titokban - vagyis nem újságíróként - várandós asszonyokat kísértek el kilenc klinikára, Nagy-Britannia különböző vidékeire. Két esetben sikerült rejtett kamerás felvételeket készíteniük, amikor az asszonyok, a kisbaba várható neme miatt abortuszt kértek.Dokumentumaikat tizenkilenc hónappal ezelőtt hozták nyilvánosságra, a Scotland Yard meg is indította az eljárást, a Korona vádhatósága pedig vádemelésre készülődött. Ám tizenkilenc hónapnyi vizsgálódás, kutakodás és elemzés után a napokban bejelentették: mivel az újságírók rejtett kamerás felvételei nem perdöntő erejűek, ezért, elégséges bizonyíték híján, mégsem citálják bíróság elé a két orvost. Az üggyel az Általános Orvosi Tanács meg tud birkózni - érvelt a vádhatóság.
Jeremy Hunt egészségügyi miniszter azonnal az igazságügyi tárca vezetőjéhez fordult, és magyarázatot kért. „Egyértelmű számunkra, hogy a nem megválasztása miatt végrehajtott abortusz törvényellenes és teljességgel elfogadhatatlan" - jelentette ki az egészségügyi tárca vezetője. Ezzel lényegében megismételte, amit korábban más miniszterek és kormányzati vezetők már többször megfogalmaztak, amikor elítélték a „nemet választó" abortuszt. „Morálisan kártékony" - hangoztatják a politikusok, és persze mindig hozzáteszik, hogy törvényellenes is.
Az ügyészség mostani döntése politikai ügy lett, egymás után szólalnak meg parlamenti képviselők is, egyöntetűen a döntés ellen foglalva állást. Még az abortusz mellett kardoskodó csoportok is az ilyen célú abortuszok betiltásáról és megbüntetéséről beszélnek. Igaz, már csak beszélni lehet erről. Jogi igazságot ugyanis nem szolgáltatnak a kérdésben.


Szentendrei Lajos

vilag@hetivalasz.hu

Régészeti leletek a jeruzsálemi bálványimádásról

Nőket ábrázoló szobrocskák és egy felirat az isteni párról azt jelzi, hogy a vaskori Jeruzsálem környékén több istent is imádtak, közöttük pedig az egyik Jahve felesége volt. (képekkel)
phot3.jpg
A Jeruzsálem közelében lévő Tel Motza ásatásán régészek egy rituális épületet tártak fel, amelyben az Első Templom idejéből származó mintegy 3000 éves, állatokat, valamint nőket és férfiakat ábrázoló agyagszobrocskákat találtak.
A kutatók szerint a leletegyüttes azt bizonyítja, hogy az Ószövetség legrégebbi időkre vonatkozó elbeszéléseinek idején nem monoteizmus uralkodott, hanem több istenben hittek, sőt bizonyos jelek arra utalnak, hogy ezek egyike Jahve felesége volt – nyilatkozta a Haaretznek Francesca Stavrakopoulou, az Exeter Egyetem régészprofesszora.
Találtak többek között egy 2800 éves sírt, amelyen „YHWH” – Jahve – olvasható és mellette egy Asherát ábrázoló agyagfigura került elő. A sírfelirat pedig mind a két istenséghez intézett ima.
Másik 3000 éves feliratot is találtak Kuntillet Arjud lelőhelyen, amely együtt említi YHWH-t és „Az ő ASHERÁ-ját.
photo_1356547567612-1-0.jpg
Stavrakopoulou a Haaretznek elmondta, egyre több jel utal arra, hogy a késő vaskori izraeliták több istent is imádtak fő istenük, Jahve mellett és ezek között volt Ashera istennő is.
Nemcsak az Ószövetség említi több helyütt Asherát, de számos 3000-2700 éves felirat is jelzi, hogy Jahve mellett neki is hódoltak Izraelben és Júdeában. A bibliai és régészeti bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy Asherát sokan Jahve feleségének tekintették. A helyi panteon élén álló isteni párként imádták őket. Ám az olyan istenségeket, mint Ashera lassanként kiírták a történelemből és Jahve vált az “egy Istenné” az ősi Jeruzsálem környékén. Asherát elsősorban azért iktatták ki az ókori írni tudó teológusok, mert „idegen” volt, és nem azért, mert az emberek feleségnek tekintették – nyilatkozta Stavrakopoulou a Haaretznek. Így lett a Bibliában Ashera kánaánita versenytársa Istennek.
pho.jpg
Képek: A most megtalált Ashera-szobor (Haaretz), agyagszobrok a lelőhelyről
(juharizsuzsanna.blog.hu )

Nem bírtak a szcientológusok Belgiummal

Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyhangú döntéssel véglegesen elutasította a szcientológiai egyház beadványát a belga állammal szemben - közölte csütörtökön a strasbourgi bíróság.

A szcientológusok annak kimondását szerették volna elérni a bíróságon, hogy a belga illetékesek nyilvánosan tett megjegyzései egy, az egyház ellen folyó vizsgálattal kapcsolatban megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogukat. A bíróság szerint viszont az eljárás tisztességességét csak az egész eljárás vizsgálatával lehet megállapítani, és mivel az ügyben még Belgiumban nem született döntés, ezért az egyház állítása elhamarkodott és megalapozatlan. A bíróság azt is kifogásolta, hogy a szcientológusok a jogaikat sértő állítások bizonyítékaként mindössze újságcikkeket vonultattak fel, amelyek azt sem bizonyítják, hogy a vitatott kijelentések valóban azoktól az emberektől hangzottak el, akiket az egyház ezzel vádol. Elutasító határozatában a bíróság azt is kimondta, hogy nem látja bizonyítottnak, hogy az ártatlanság vélelmének megsértéseként tekinthető az, ha egy hatóság tájékoztatást ad arról, hogy milyen ügyben vizsgálódik egy szervezetnél.
Infinety network
A Brüsszelben bejegyzett Szcientológiai Egyház nonprofit szervezet (ASBL Église de Scientologie) ellen 1997-ben csalás és sikkasztás miatt indult vizsgálat, és az ezt követő években több cikk is megjelent a belga sajtóban, amelyekben több ügyész is vádakat fogalmazott meg a szcientológusokkal szemben. Ezek miatt az egyház ismeretlen tettes ellen feljelentést tett Belgiumban, de a hatóságok bizonyíték vagy bűncselekmény hiányában nem indítottak eljárást. Az egyház magát az eljárást is megtámadta, mondván: a hatóságok megsértették diszkréciós kötelezettségüket, ezért az egész eljárás nem lehet hiteles és tisztességes. A beadvánnyal foglakozott a belga bíróság, de alaptalannak találta. Az eredeti, csalási és sikkasztási ügyben azóta sem született még jogerős ítélet.
http://www.stop.hu/kulfold/nem-birtak-a-szcientologusok-belgiummal/1180642/

Az ország, ahol népszokás a nemi erőszak

A turisztikai kiadványok, és negédes bloggerek szerint Pápua Új-Guinea maga az édenkert. Pedig van olyan része, ahol a férfiak majd kétharmada erőszakolt már meg nőt, és majd minden nő szenvedett már el erőszakot - csak felnőtt olvasóknak!

Pápua Új-Guineáról a nyugati (no meg különösen a magyar) olvasó nem sokat tud. Egy részről borzongató, hogy "ezek tényleg embert esznek?", amire jön a megnyugtató válasz, hogy ááá már rég nem. Másrészt az egészet valahogy úgy képzeljük el, hogy eldugott kis falvakban még mindig meztelenül sétálgató bennszülöttek jámboran, mosolyogva járják ősi táncaikat naphosszat. Ezt a sztereotípiát erősíti az a kevés  információ is - természetfilmek, a "A törzs" jellegű scripted realityk (Hű, most Béla és Józsi elmegy a vademberek közé, és megpróbálnak egy hónapig mezítláb járni és férgeket enni !Vajon sikerül nekik?) Ha nagy ritkán egy oda vetődő turista is írogat valamit, általában az is "el van bűvölve", hogy "milyen kedvesek az emberek", és a szöveg hemzseg a "romlatlantól", "édenitől" meg "színpompástól". A képek meg valami ilyenek lesznek: 
557376_561734983888508_1217571114_n.jpg
1234840_568423316553008_1050598819_n.jpg
970752_574221222639884_2058906097_n.jpg
Tiszta ki édenkert, ugye. 
Közben azért egészen más hírek is jönnek. Az "élhető városok" versenyében, ahol Bécs már megint a második lett, PNG fővárosa, Port Moresby az utolsó helyek egyikén végzett - olyan városokkal van versenyben az utolsó helyért, ahol most konkrétan háború van. (2004-ben még az utolsó helyen volt, de azóta sok helyen tört ki fegyveres konfliktus, így elvesztették utolsó helyüket.)  Ezeket a képeket nem is a turisták készítették, hanem az Al-Jazeera. A sziget másik arcáról. 
201292892637814289_8.jpg
201292892638205675_8.jpg
201292892638455938_8.jpg
20129289263880902_8.jpg
Ennél még döbbenetesebb adatokat közöl az az ENSZ jelentés, ami a nők elleni erőszakról szól az ázsiai - csendes óceáni térségben. A pápua férfiak 59% nyilatkozott úgy, hogy követett már el nemi erőszakot, és vannak az országnak olyan területei, ahol a nők 97%-a (!!!) élt már át életében legalább egyszer erőszakos közösülést.
crying_meri.jpg
Az erőszakért jó részt az ú.n. raskol bandák a felelősek. (Raskol - az angol rascal "gazember" pidzsin változata). A bandák a hetvenes években kezdtek szerveződni, akkor  még leginkább piti tolvajlással foglalkoztak.
cosmos_cryingmerri0041.jpg
Ma már fő tevékenységük a kábítószer-terjesztés, a rablás, de nem riadnak vissza a gyilkosságoktól sem. A pocsék közbiztonság és a 60 - 90 % körüli munkanélküliség határozottan kedvez a létüknek. 100 ezer lakosra jut 54 gyilkosság - összehasonlításképpen Magyarországon 10 millió lakosra jut évente általában 140-170 emberölés.) 
Ez viszont még mindig nem magyarázná a nemi erőszak ilyen kiugró arányát. A szintén elképesztően szegény Bangladesban, sőt, a csoportos nemi erőszakról az utóbbi időben híressé vált Indiában is az itteni arányok töredékét mutatta ki az ENSZ statisztika. Az ok - nyilvánvalóan - a társadalom szövetében keresendő. 
Ume Wanietti, egy nő, aki maga is elszenvedte az erőszakot így beszél erről: "Régen a család adott biztonságot és támogatást. De most, hogy ennek vége, a nők és a gyerekek igencsak sebezhetővé váltak. A hagyomány nagyon megkötötte a lányok lehetőségeit, korlátozta a vágyaikat, de a fiúk és a lányok is a kölcsönös tiszteletet tanulták. Ha egy nőt megvert a férje, a bátyjai bosszút álltak érte. Az ember bízhatott a klán férfitagjaiban. Biztonságot adtak neki. De ennek vége. A nagycsalád már nem segít. "  Más részről viszont nagyon is megmaradt a hagyomány - az erőfitogtatás, a férfiak beavatásának kultúrája egyáltalán nem tűnt el a nagycsaládok széthullásával -sőt. A Dirty Dons 585 banda egyik tagja meséli: "Régen az volt a szokás, hogy addig nem számított harcosnak a férfi, amíg át nem ment a szomszéd faluba, és el nem rabolt onnan egy disznót. Most a nők lettek a disznók" A minél több erőszak a bandatagok szerint növeli a férfiasságot. Az előbbi bandatag már 30 felett jár a megerőszakolt nők számában - és büszke rá. Az is a régi időkből származik, hogy a nőt adás-vétel tárgyának, vagyon tárgynak tekintik.
pngagita.jpg
Így történhetnek meg olyan - számunkra egészen vad, de ott teljesen normális - esetek, mint egy Agita nevű nőé. Részegen hazatérő férje támadt rá, amikor ellenállt, egy bozótvágó késsel levágta a fülét. A nő családja ennek ellenére nem engedte, hogy elhagyja erőszakos férjét, mert az - helyi pénzben - mintegy 50 ezer forintnyit fizetett vérdíjként. Az ügy ezzel le lett zárva. 
pnghelenamichael.jpg
Helena ajkából pedig egy jó darabot ki is harapott, aki megtámadta. (Igen, még mindig vannak kannibálok - nemrég írtunk az egyik utolsó emberevő szektavezérről is, a Fekete Jézusról, aki, mellesleg maga is erőszakolta halomra a nőket.) Azok a nők sem járnak jobban, akikről azt hiszik boszorkányok. Tőlük ugyan félnek - de van úgy, hogy éppen ezért támadnak rájuk. Az Oxfam jelentése szerint a "boszorkánysággal kapcsolatos bűnözés növekvőben van" az országban. Pedig 1972-ben (!) már törvény mondta ki, hogy boszorkányok pedig nincsenek. 
Mindez történik ott, ahol az első nagy európai antropológusok (Malinowski, Mickouho-Maclay) még matriarchális közösségekről, a nők iránti általános tiszteletről írtak. Valahogy ez a modern világ nagyon belerondított az édenkertbe, ami már leginkább csak a turisztikai képeslapokon maradt meg. 
(fotelkalandor.blog.hu )