2014. január 24., péntek

Sikeres egyházi szabadkőműves manőver Erdélyben!


Amelyet természetesen egy „idegen légiós” (értsd: anyaországi magyar) nyugalmazott veterán „profi” hajtott végre, felettesei megbízásából, egyik tanítványának itteni szolgálati helyéről, mert talán a mieinknek – mert vannak – nem volt bátorságuk ezt a küldetést vállalniuk.
Az ateizmus és a szabadkőművesség erői, behatolva az Egyház belsejébe, azért egyesültek, hogy alattomos és titkos módon bojkottálják e Mária-évet” – és nyilván az üzeneteket, a magán kinyilatkoztatásokat is! (Kék könyv, 1988. 01. 01.)
Ezen Dr.-i „stratégia” 15-tizenöt oldalnyi anyagából, csak a lényegesebb részeket idézem, kommentálom, egyszerű laikusként, abban a reményben, hogy Testvéreim számára segítségül, eligazításul szolgálhat annak felismerésében, hogy a konkolyt a búzától meg tudják különböztetni. Mert a legveszedelmesebb konkolyhintők közöttünk vannak – reverendába bújva!
Jézus Egyházát megsebezte a hűtlenség és a hitehagyás gonosz járványa. Látszólag minden nyugodt, és úgy tűnik, hogy minden jól megy. A valóságban azonban az Egyházban elterjedt elpártolás a hit mélységes hiányát okozza. Nem hisz már sok püspök, pap, szerzetes és hivő, elveszítették az igaz hitet Jézusban és Evangéliumában! Emiatt kell üldözés és vér által megtisztulnia az Egyháznak!” (K. k. 1986. 09. 06.).
Tehát ne csodálkozzunk, ha még püspök szájából is elhangzik, Nincs Pokol, tisztító tűz, bűn, az csak fogalom! Az Isten végtelenül irgalmas stb. Szajkózzák azt a tévhitet, tévtanítást, amely a Hamis Krisztus és Hamis Egyház Új Evangéliuma, és amelyet hamarosan ránk akarnak erőltetni, mert a „hagyományos” úgymond, elavult, a modern világ számára, nem szalonképes.
Pár személyes adata: szül: 1944. 04. 01. Szatymaz, Teol,:1962-67. Szeged, és 1979-82. Róma, Doktori címet szerzett: 1982-ben, (pasztorál teolg.). Papsz: Szeged, 1967. 04. 28., Segédlelkész: 1967-71. Csanádpalota, 1971-79. Szeged-Rókus, 1982-86. Szeged-Rókus, Prefektus: 1986-92. Szeged, Teol. Tanár. 1986-tól Szeged, 2003: habilitáció, Budapest. 2004. 01. 01-től  (köztársasági elnöki kinevezéssel) – egyetemi tanár. 2004-ig a kopáncsi műemléktemplom és lelkigyakorlatos ház felügyeletét is ellátja. P. Tanácsos: 1983-tól. 2012. 08. 31-től nyugállományban.
     
Dr. Sávai János: A Nagyfigyelmeztetés kiadvány és az abban foglalt ÜZENETEK vizsgálata. Az igazság könyve – beszélgetés egy titkos prófétával című írás alapján.

Bevezetés (1. oldal)

Az első három bekezdés a Magyar Kurírból átvett és a Keresztény életben is leközölt első részeinek majmolása. A negyedik bekezdés közepén kijelenti: „az evangéliummal és az egyházi tanítással összeegyeztethetetlen tanokat rejt magába. Mindezeket olyan módon sulykolja az emberek lelkébe, hogy lelkiismereti erőszakot vesz rajtuk”. Az első kijelentésére később visszatérek, az utóbbi kijelentése csúsztatás a javából, féligazság. Nem kötelező elfogadni, olvasni a magán kinyilatkoztatásokat, senkinek. Ami a lelkiismereti erőszakot illeti, a mi számunkra a Dr. Úr megnyilatkozása sokkal súlyosabban annak minősül, mert kevesen tudják, hogy az Ő számára a magán kinyilatkoztatások semmik, NULA, elég a Szentírás, nincs szükség prófétára, próféciára, magán-kinyilatkoztatásokra! Protestáns álláspont. De elevenébe vág az igazság, az egyházi szabadkőművesség léte, tevékenysége, leleplezése, az üzenetek által. A teológiai tanár úr alábbi mondatának utolsó két szava lényeget, tényt feltáró bizonyíték, személyes hitvallása, onnan, belülről!   
„Szomorú és egyben felháborító, hogy éppen a Mária Rádió lett a terjesztője ezeknek a katolikus egyház tanítását alattomosan támadó mérhetetlen ostobaságoknak!
Tehát világos, Selymes atya műsorai: Medjugorje, a nagy kegyelmek ideje, Kitekintés a jelenések világára, Garabandal, a világ különböző pontjain élő látnokok egybehangzóan beszélnek a Nagyfigyelmeztetésről – Dél-Amerikától Ausztráliáig, Maria Divine Mercytől Mária Juliannáig, és oda tehetjük Márián Rózsikát is Szőkefalváról – számukra – mérhetetlen ostobaságok!
Úgy éltek, hogy nem veszitek tudomásul, milyen sors vár reátok. Napjaitokat felelőtlenül, közömbösségben, teljes hitetlenségben töltitek. Hogyan lehetséges ez, amikor Én oly sokféleképpen és rendkívüli jelekkel figyelmeztettelek a titeket fenyegető veszélyre, és megjövendöltem a most bekövetkező véres megpróbáltatást! Mivel az emberiség nem fogadta el ismételt felhívásomat a megtérésre, a bűnbánatra, az Istenhez való visszatérésre, a legnagyobb csapás készül rátörni, olyan, amelyet az emberiség történelme még nem ismer! Sokkal nagyobb büntetés lesz, mint a vízözön. Tűz esik majd az égből, és az emberiség nagy részét elpusztítja!(K. k. 1986. 09. 06.) Benne van a Jelenések könyvében, Szentírás. Sajnos, hogy még közülünk, a MPM egyes tagjai is rózsaszínben látják a jelent, és a jövőt, beleértve a Mária kora hivatalos folyóiratunk szerkesztőségét is! Hogy miért? Ki téved? Meglátjuk! Nem pesszimizmusról van szó. De a fenti üzenet két évvel az 1984. 03. 25.-i „sikertelen felajánlás” után hangzott el. Miért volt sikertelen? „Bizonyos körülmények még nem tették lehetővé, hogy Oroszországot kifejezetten Nekem ajánlja (a pápa), úgy, ahogy már többször kértem! Ez a felajánlás csak akkor fog bekövetkezni, ha (amikor) a véres események már megvalósulóban lesznek!” (K. k. 1984. 03. 25.) Világos, Gobbi atya a felajánlás napján kapta a fenti üzenetet, a Szűzanyától. Csak vannak akik ezt mellőzik, szemet hunynak a két összetett mondat tartalma fölött - törölnék, ha tehetnék - és hirdetik, érvényes volt a felajánlás, élükön az ál Luciával. (egy érv, amely támogatja T. Horváth írását a két Luciával kapcsolatosan).
Rejtőzködő próféták? (2. old.)
Az első bekezdésben felsorolja: „ehhez a szubkultúrához tartozik az utolsoidők.com, a nagyfigyelmeztetés. hu, a thewarningsecondcoming.com. stb. Leírja: „Jézus azt kéri, hogy vegye kezdetét egy – Jézus az Emberiséghez Imahadjárat – a Jézus Krisztus által a világnak adott imákból, azok naponta történő elimádkozásával”. Az Úrnak erre a kérésére adott válaszunk miért zavarják Őt, és feletteseit, miért akarják megtiltani? Mert számon kérte tőlem, hogy milyen alapon mertem megszervezni a „gyűlést” , vagyis az imatalálkozót.
A harmadik bekezdésében ajánlja: „Érdemes meghallgatni a MDM-vel készített interjút, mert abból sok kérdésére választ kap” az érdeklődő. A szőrszálhasogató, aki a kákán is csomót keres, nyilván arra a következtetésre jut, hogy a nő nem őszinte. Tehát akkor szerinte csaló! De személyes álláspontját, meggyőződését ne erőltesse másra! És főleg ne tálalja úgy, mint az Egyház hivatalos álláspontját! Azt elhallgatja, hogy az interjú pontjait egy témában jártas szakember tudatosan szerkesztette, és hitelesnek minősítette, a válaszok alapján, a nő őszinte! Ismét egy féligazság! Epésen folytatja: „Öt papnál járt, mire a hatodik elvállalta a lelkivezetését, de nem fedi fel, hogy melyik püspökséghez tartozik, és azt sem, hogy hol él, ki ő. Amíg erre nem kap utasítást Jézustól”.
Kész csoda, hogy a hatodik pap elvállalta a lelkivezetését. Én is a szentgyónásaimkor csak a bűneimmel hozakodhattam elő, mert mihelyt lelki tanácsért kényesebb téma, a MPM, a Kék könyv üzenetei kerültek terítékre, pontra voltam téve, ebben nem illetékesek. Az illetékest én magam kutattam fel, de időközben eljárt az idő felette is, erről csak ennyit. A többit intézi a Szűzanya!
A negyedik bekezdésből: „a próféták mindig nyíltan vállalták arcukat, küldetésük következményét”. Az állítólagos látnok nem. „Ezzel megkerüli az Egyház előtti felelősséget is, holott ez az apostoloktól kezdve minden ilyen jellegű szolgálattal kapcsolatban alapvető követelmény!” Én rákérdezek: az egyházi szabadkőművesekre, akik napjaink igazi hamis prófétái, ez ugyebár NEM érvényes? Csak ha kiderül az igazság, addig tagadni illik, mint Pascal Vésin atya esetében, aki a franciaországi Nagyoriens szabadkőműves páholy tagja. Egyelőre felfüggesztették. („Menetelés Rómába” cikk, mgj. Mária kora 2013. 4. számban). Bizonyítékot találtak egy elhunyt magyar katolikus pap számítógépében is, sajnos eltusolták az esetet. (lásd Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére). Ebből felismerhető, hol tartunk most!
A bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat (Jel 13, 11-14.) pedig az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet jelzi, vagyis az egyházi szabadkőművességet, amely főként a főpapság tagjai között terjedt el!”(K. k. 1989. 06. 13.). És akad jó pár híres teológus, doktor, professzor és persze pap is. Ez nem összeesküvés elmélet, rágalom, fájdalmas valóság!
Néhány figyelemre méltó tény: (3. old.)
Borító: Az Igazság Könyve. Beszélgetés egy titkos prófétával.                
 1. A következtetése sántít. Az illetékes egyházi hatóság tudja, amit tudnia kell, de bölcsen kivár, mindent a maga idejében.
 2. Ez locsogás, konkrétum nélkül.
 3. Következtetése helyes, az „Üzenetek” Szent Fausztina nővér és Medjugorje szintűek, vagyis az utolsó idők üzenetei. Téved az „ihlettel” kapcsolatosan, aki olvasta a „Naplót” , felismeri a nővért, a nőt mások világosították fel, kiket lát a látomásában.
 4. Az általa kiemelt rész: a kákán csomó! Amelyet Selymes atyának felró. Ami Székely János püspök úr levelével kapcsolatos, összefügg a püspök úr személyes meggyőződésével. Elég elolvasni a „szeretetföldje. hu” oldalon megjelent véleményét, annak ellenére, hogy „biblikus szakember” , nem  tér ki az utolsó idők jeleire, eseményeire, szereplőire, konkrétan. Miért? Mert az Ő számára sem fontosak a magán kinyilatkoztatások. A Szentírásban pedig csak támpontok vannak megadva. Tehát itt két ellentétes hozzáállás van, a magán kinyilatkoztatásokkal, pro és kontra! Ami érdekes, mindkettő hivatalos egyházi álláspont, csak az egyiket előtérben tolják – hivatalosan – a másikat elnyomják – hivatalosan, mert úgy kívánja az egyházi szabadkőműves érdek. Ami a püspöki karizmát illeti fentebb maga a Szűzanya utalt, hová lehet eljutni vele, HA! De kiegészítésként idézek: „Az Egyházba behatolt a viszály, a megoszlás, a harc és az ellenszegülés is. Ezek azok az idők, amelyet megjövendöltem! Bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen támadnak, és Krisztus nyáját ragadozó farkasok tépik szét, akik szelíd báránynak öltözve lopakodtak be az Egyházba! Közülük néhány (20 bíboros) még felelősségteljes helyet is betölt. Rajtuk keresztül sikerült a Sátánnak oda behatolnia, és az Egyház csúcsán működnie”  (K. k. 1986. 09. 06.) Élükön Bergoglióval, most az események igazolják. Lásd még G. Amorth atya interjúját.
 5. Kijelenti: Isten Igéjének a meggyalázása ez a könyv! Az Igazság könyve. Hasonlóan nyilatkozott a  Kék könyvről is! Ott a plébánián, már akkor lelepleződött előttem! Ellenkezőleg, mindkét könyv megerősíti, megvilágítja, feltárja a Szentírás végső időkre szóló próféciáit, jeleit, sőt, leleplezi a csalót, és szövetségeseit az egyházon belül is. Ez számukra a gyötrelmek gyötrelme!

Tartalom  (4-8. old.)

 A II. Kötetet vizsgálta. De nagyon elfogultan, és előítélettel. Kiemelte: A II. Vatikáni Zsinat által hozott új szabályokat a saját folyosóidon belüli gonosz szabadkőműves erők vezették be” Ma már ez nyilvánvaló, TÉNY,  azok számára akik látnak, mert megmaradtunk az igaz hitben. Ami lényeges, egy olyan ember veszi górcső alá az üzenetek tartalmát, mondanivalóját, akiben egy csepp nyitottság sincs a magán-kinyilatkoztatások  témakör iránt, épp ellenkezőleg, mindent lesöpörni, eltiporni, ami nem illik bele saját intellektuális, racionalista teológiai szemléletmódjába. Ez nagyon kitűnik  a következőkből.

VÉGKÖVETKEZTETÉSKÉNT

Összefoglaló a Nagyfigyelmeztetés elnevezésű üzenetekről. (9-12. old.)
Nem térek ki az „okoskodásainak” elemzésére, megcáfolására, megteszik majd az események, hamarosan, amikor a szemünk láttára kibontakoznak, bekövetkeznek! Csak ennyit idézek az irományából:
„Fel kellene hívni a papság figyelmét ennek a kiadványnak a katolikus tanítással összeegyeztethetetlen, éppen a hit évében alattomosan lényegtől eltérő tartalmára. Sajnos ezeknek az elképesztően primitív zagyvaságoknak, félrevezető és félelmet keltő megnyilvánulásoknak – kiadványnak – fő szócsöve az Erdélyi Mária Rádió!
 1. A legszigorúbban zárkózzon el az Erdélyi Mária Rádió és a katolikus papság ezeknek az u. n. Üzeneteknek a közvetítésétől és terjesztésétől! Az Egyházmegye honlapján, vagy körlevélben közöljék ezt a hívekkel miután a Rádió illetékeseivel ezeket közölték!
 2. Egyházi Főhatóság részéről keressék meg  a Mária Rádió vezetését, hogy amennyiben továbbra sugároz adásokat Selymes atyától, ill. Közvetít ilyen kétes üzeneteket, arra kényszerülünk, hogy templomainkban kihirdessük a híveknek, hogy ne hallgassák műsorait, semmiféle támogatást ne nyújtsanak a rádiónak!
 3. Kötelezzék a Mária Rádiót, hogy közvetítse le ennek az ú. n. „jelenésnek” , s a vele kapcsolatos súlyos félrevezetéseknek a kritikáját, teológiai, egyházi értékelését. Tegyék ezt meg huzamosabb időn át, hiszen hosszú hónapok óta mást nem lehetett hallani a Rádióban, mint a Selymes atya fémjelzésű tanításokat. A Rádiónak jóvá kell tennie azt a lelki- szellemi rombolást, amelyet komoly hívek lelkében végbevitt.
 4. Nem méltó a Mária nevét hordozni egy olyan média, amely Urunkat, Jézus Krisztust nevetségessé tevő álszent, féligazságokat tartalmazó műsorokat sugároz. A Zsinat után 50 esztendővel, a Hit évében kijelenti: „A II. Vatikáni Zsinat által hozott új szabályokat a saját folyosóidon belüli gonosz szabadkőmőves erők vezették be!” (Na itt a „tyúkszem”, a „bibi”!)
 5. A mérgezett gyümölcs kétessé teszi az egészet!  (Bölcs megállapítás!)
 6. A papság az egyház tanításának hatalmas kincses házából merítsen világos, az isteni életbe valóban elmélyítő tanítást. Nincs szükség kétes, félrevezető, riogató „üzengetésekre” (értsd: magán kinyilatkoztatásokra, a Hamis Próféta is hasonlóan nyilatkozott, a Csúcsról), mert meghamisítják az Evangélium Istenének képét!
 7. Sem a hívek, sem a papság ne támogassa anyagilag és terjesztéssel sem az üzenetek kiadását és sem annak terjesztését!”
Ami érdekes, a föntiekben rendelkezik, utasítást ad, le és föl, jobbra és balra, mint egy hadtest parancsnok! Hát úgy tűnik, az is! Ki bízta meg? Gyümölcseiről ismeritek meg a fát!
Az egyházi szabadkőművesség parancsokat és hatalmat kap a különböző szabadkőműves páholyoktól és azon dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen ezekkel a titkos szektákkal való együttműködésre. Ezért kecsegteti a nagyra törőket  a gyors karrier kilátásával, elhalmozza javakkal a pénzéheseket, segíti tagjait, hogy elsőként foglalják el a legfontosabb állásokat, miközben alattomosan, de határozottan kirekeszti mindazokat, akik nem hajlandóak tervét támogatni!” (K. k. 1989. 06. 17.) Vajon a jelenlegi Mária Rádió igazgatója, hogyan került polcra? Kik voltak az ajánlói, szekértolói? Futkos a hideg a hátukon, e sorokat olvasva? Nincs titok, ami ki ne derülne, előbb-utóbb! Fejtegetésem időszerű, mert nehéz idők következnek! A döntő, utolsó ütközet!
Függelék (13-14. old.)

Néhány felelős vélemény a Nagyfigyelmeztetésről

„A Magyar Kurír értékelő cikkéből veszem a következőket:
a) Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök véleménye a szeretetföldje.hu-n olvasható. Megjegyzésem: keveri a szezont a fazonnal a püspök úr, még a Kék könyvet sem olvasta, akkor hogyan érthetné meg az Igazság könyvét.
b) Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának teológus professzora: leszögezte – történelemteológiát foglal magába  - a Jelenések könyve. Megjegyzésem: eme professzor úr sem olvasta a Kék könyvet. Kár, mert az Egyetemet minősíti, önmagát lejáratja!
c)  A teológus szavaihoz hozzáfűzhetjük: a mai „világban történő események” egyáltalán nem exkluzívak. Nincs ma több történelmi katasztrófa, nincs több háború és nincs több forrongás, mint korábban!”
 Ehhez pár üzenetből idézek, amely a Kék könyv Tárgymutatójában az IDŐK JELEI – idők vége címszóban található, legalább most ellenőrizzék a tisztelt professzor urak!
„Ma is mély csend szükséges ahhoz, hogy Isten titkos tervét megértsétek, és hogy megfejtsétek a most átélt idők jeleit, amelyek az Ő közeli visszatérését jelzik!” (K. k. 1985. 12. 24.)  
Most már látjátok a megjövendölt nagy események jeleit! Az evangéliumokban, az apostoli levelekben, a Jelenések könyvében világosan leírták azokat a biztos jeleket, amelyekről felismerhetitek, melyik a nagy megpróbáltatás időszaka! Sok ember az új teológiai elméletek meséjét követik. A Fatimában történt napcsoda csak figyelmeztetésül adott jel volt arra, hogy most már elérkezett az égen végbemenő rendkívüli jelenségek ideje! (beleértve az UFO jelenségeket is) Ez készít fel benneteket arra az új korszakra, amelyet Szeplőtelen Szívemnek a világban aratott diadalával együtt ígértem meg nektek!  (K. k. 1987. 12. 31.)
„Többször is bejelentettem nektek, hogy közeledik az idők vége és Jézus dicsőségben megvalósuló eljövetele! A Szentírásban leírt jelek: - a tévedések terjedése, .. hamis tanítók terjesztik, híres teológusok, fertőző eretnekségeket tanítanak, amelyek téves és emberi észjáráson alapszanak. Hamis próféták támadnak majd köztetek. (egyházi szabadkőművesség). – testvérgyilkos harcok. – véres üldözés. – a  gyalázatos szentségtörés vagyis a szentmise eltörlése, - az Antikrisztus fellépése”. (K. k. 1992. 12. 31.)  Gondolom ennyi elég, bizonyítékul!
A Nagy Figyelmeztetés maga is a fogyasztói szemlélet terméke? (15. old.)
Idéz a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciójából: „sem az idejét, sem a módját nem ismerjük Krisztus második eljövetelének!” Nem részletezem, kerülgetik a témát, mint „macska a forró kását”. A magán-kinyilatkoztatások nélkül „ringispir” az egész, forog körbe – szédülésig! „Szenzációéhséget, a különleges dolgok iránti fogyasztói szemléletet érzek ki a Nagy Figyelmeztetés tálalásából”. Engem nem zavar a személyes érzése, véleménye!
Végkövetkeztetés:
„Ne terjesszük és ne olvassuk! Semmiféle halott-látó, üzenő iratot ne olvassunk, amelyen nincs egyházi hozzájárulás”. (pontatlan fogalmazás, talán egyházi jóváhagyásra utal, de ismét csal a diagnózisával, átlépi hatáskörét, emlékeztetőül  idézem: „Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték. Ezóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, (magán) kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. Minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat a hívek kötött terjeszteni, és azokat olvasni! 1975. március 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését!” Igazán bölcs döntés volt, ami igazolja, hogy nemcsak az Egyházban beszivárgott Sátán füstjéről tudtak, hanem azt is, hogy kik által terjed, most már mi is tudjuk, nevük egyházi szabadkőművesség. Ezután már csak az a dolgunk, nyissuk ki a fülünket és a szemünket. „Gyümölcseiről ismeritek meg a fát” . A tanításaik, megnyilatkozásaik, cselekedeteik, felfedik kilétüket, jámborkodók, alázatosak, toleránsak, szeretetet, irgalmasságot hirdetők, szeretik az első helyeket, a „reflektor fényt”,  a jót kell meglátni, erősíteni, -  a bűnt, a poklot, a vezeklést, engesztelést nem kell emlegetni,  egyszóval álszenteskedők! Röviden, a modernkedőktől, újítóktól, meneküljünk! Őket a világ elfogadja, magasztalja, elismeri. Minket Ők a világgal karöltve üldöznek.)
  „Egy tan igazságát nem az dönti el, hogy hányan hisznek benne! A divatos tanok, ostoba, megtévesztő mesék sokakat romlásba döntenek ma. Isten nevében. Fontoljuk meg az Apostol intését: 2. Tim 4, 1-5.”
Befejezésül még idézek a Kék könyvből:
„Csendben olvassátok az időtök jeleit, csatlakozzatok az Én nagy aggodalmamhoz, amelyet amiatt érzek, ami rátok vár. Sokféleképpen, sok jellel és rendkívüli beavatkozással léptem közbe, hogy felhívjam az emberiséget a megtérésre és az Úrhoz való visszatérésre. De nem hallgattak meg! Én látom a büntetést, amivel az isteni Irgalmasság megtisztítani és üdvözíteni akarja ezt a szegény, bűnös emberiséget. Nagy az Én aggodalmam, mert az Én Egyházam a gonosz erők hatalmában van, és megkísérlik belülről lerombolni. A Szabadkőművesség magába az Egyház belsejébe helyezte – ahol Fiam, Jézus Helytartója székel – saját központját, ördögi hatalmával együtt, és innen terjeszti ki gonosz befolyását a világ minden részére! Most is az övéi árulják majd el az Egyházat, kegyetlenül fogják üldözni és vérpadra ítélni! Mennyien szóródnak szét közületek e szörnyű orkán heves viharától. .. a nagy megpróbáltatás már mindenki számára elérkezett”. (K. k. 1993. 12. 31.)
  „Mindenkit meghívok, hogy ajánlják föl magukat az Én Szeplőtelen Szívemnek, és kiterjesztem ezt a felhívásomat a Föld végső határáig az Én Máriás Papi Mozgalmam által! Ezáltal felkínálom nektek a biztos menedéket, amelyet a Szentháromság készített elő számotokra a nagy gyötrelem és a fájdalmas megpróbáltatás mostani viharos idejére, amely elérkezett az Egyház és az egész emberiség számára. Ezért megújítom az Én súlyos felhívásomat, hogy térjetek vissza az Úrhoz, - szív és az élet megtérésének és megváltoztatásának az útján. Hagyjátok el a bűnt és a gonoszságot, az erőszakot és a gyűlöletet, hagyjátok el a kultuszt, amelyet mindinkább megadnak a Sátánnak, az élvezetet és a pénz, az önzés és a kevélység, a szórakozás és a tisztátalanság bálványainak! Papjaim, szeretett fiaim, válaszoljatok arra a felszólításra, hogy ajánljátok föl magatokat Szeplőtelen Szívemnek, (híveitekkel együtt), mert Én megértő és irgalmas Édesanyátok vagyok!”  (K. k. 1995. 12. 31.)
Én ehhez csak annyit fűzök, az események majd jobban feltárják a valóságot, vagyis az Igazságot, egyelőre 1-0 az eredmény, Erdélyben,  az egyházi szabadkőművesek javára! De nekünk is javunkra válott a kihívás, megritkultak soraink, de minőségileg megerősödtünk, könnyebb lesz az átváltás a földalatti tevékenységre az Antikrisztus uralmakor! De a leglényegesebb, felvettük a kihívás kesztyűjét! Mentsük az egyházi „mundér” becsületét, amit Ők rombolnak, mi igyekszünk a két Szent Szív szikláján újjáépíteni. Hűséges papjainknak mintegy jel vagyunk. A megfelelő időben kéznél leszünk, ne féljenek a bizonytalanságtól, ezen az „utolsó próbatételen”  mindannyiunknak át kell hogy menjünk.  A Nagyfigyelmeztetés segít majd sokaknak a felébresztésében. Végül a győzelem a miénk lesz, a  Diadal garantált! Marana Tha!
        A Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének legkisebb gyermeke: Imre Áve Mária!

http://www.uzenetek.eu/news/sikeres-egyhazi-szabadkomuves-manover-erdelyben-/

A Szeretet Forradalma!!


Isten kegyelméből ötvenöt éves lettem! Állok ezen a magaslaton és nézelődöm! Hátra nézve édesanyámat látom, ki ötvenöt évvel ezelőtt édesapámmal az élet mellett döntött! Létem alapja nem más, mint két fiatal tiszta álma, mely eggyé forrt, két lábra állt és elindult a nagyvilágba! Létem, két székely ember igenje mindarra ami szép, igaz, jó és szent!!
A Szeretet Forradalma!! Isten kegyelméből ötvenöt éves lettem! Állok ezen a magaslaton és nézelődöm! Hátra nézve édesanyámat látom, ki ötvenöt évvel ezelőtt édesapámmal az élet mellett döntött! Létem alapja nem más, mint két fiatal tiszta álma, mely eggyé forrt, két lábra állt és elindult a nagyvilágba! Létem, két székely ember igenje mindarra ami szép, igaz, jó és szent!! Az ember gyermekeiben győzi le a falakat!! Ott, ahol a léted véget ér, ott testi, lelki fiaid, lányaid diadalmasan továbbmennek!! A szülő varázsvesszeje az ő gyermeke, kik által létet adva továbbteremt, az életet szolgálva, a 36 fokon égő, élő fáklya hordozóját szüli e világra, hogy a szeretet és a jóság lángjából építsék Isten Országát! Dédapám, a 1oo évvel ezelőtt kezdődő első világháború lövészárkaiban biztos, hogy egy békés, jobb világról álmodott, melyből mind kántortanító, amit tudott azt meg is valósított! Édesapám továbbvitte a tiszta vágyakat, verseket írt, 1956 után a börtönben számba vette a feladatokat, majd az apjától kapott zászlaját, a szabad életbe vetett tiszta hitét, az én gyermeki reszkető kezembe tette!! Lassan a pislákoló láng átjárt, elindultam, és ma már én is hiszem, hogy eljön az a nap, melyben Istenhez és egymáshoz közelebb ülve élhetünk békében, jó testvérekként mindannyian. A tündérkert, Isten Országa előttünk van!! Biztos, hogy szépen, lassan nem csak az útjaink, de az út melletti árkok és a domboldalak fölé magasló hegyeket borító erdők, s a bennük megbúvó falvaink, városaink lakói, mindenki és minden Isten akarata szerint szépen megtisztulva, virágba borul! Igen, őseim vágyát hordozva megyek, magam is vágyva vágyódok arra, hogy minden mi él és van, istengyermeki méltóságában kiteljesedve, bőségben, békében élhessen! Szeretném, hogy mindannyiunk mindennapjait betöltse szorgalmas munkánk, kitartó imánk gyümölcse a bölcsesség és béke, a szeretet és a jóság! Akarom, hogy ugyanúgy kiáradjon és betöltse a létezés öröme testvéreim életét, mind a hasadó hajnal fénye reggel, az Isten alkotta drága világunkat!! Előre nézek ötvenöt év magaslatáról, és tudom, hogy a öröklött álmaim rajtam túlmutatnak, e cél meghalad, hisz utunk e földi tájon véges! Bár remélem, hogy vándorlásom minden nappal egy lépéssel közelebb visz a mennyek országához, s e földi létem végén ugyanezt a munkát magasabb szinten, még intenzívebben végezhetem, de azért jó tudni, hogy a zászlót, a hitemből született gyermekeim kezébe átadhatom!! Nyugodt vagyok, bízom a gyermekeimben, hisz eddigi életem nekem is megannyi botladozás, de minden elesés után megtapasztaltam, hogy kelj fel Jancsi létem mélyén a talpra állító ólom nem más mint Isten, és ez a hit, mely bármilyen sötétségből talpra ránt! Hiszem, hogy Isten Országa eljövetele utáni vágy, gyermekeim életében is diadalmaskodik! Tudom, hogy mindenki aki él, öntudatlanul is akarja, hogy mindig, mindenben a szeretet és a jóság diadalmaskodjon, és ez a vég nélküli vágy, szent forradalomként feltartóztathatatlanul kibontakoztatja a világot! Köszönöm Istenem ezt a lángot, az életet, melyet a hittel szüleimtől kaptam, s melyet alázattal hordozva szeretnék a Te nevedben befogadott felnövekvő gyermekeimnek, mind legdrágább kincset szeretettel tovább adni!! Csaba t. Déva, 2o14 jan.24 Egy régi kép, valamikor nemsokkal azután, hogy Déván beindult a Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett otthon, egy nyári táborban!!
Az ember gyermekeiben győzi le a falakat!! Ott, ahol a léted véget ér, ott testi, lelki fiaid, lányaid diadalmasan továbbmennek!! A szülő varázsvesszeje az ő gyermeke, kik által létet adva továbbteremt, az életet szolgálva, a 36 fokon égő, élő fáklya hordozóját szüli e világra, hogy a szeretet és a jóság lángjából építsék Isten Országát! Dédapám, a 1oo évvel ezelőtt kezdődő első világháború lövészárkaiban biztos, hogy egy békés, jobb világról álmodott, melyből mind kántortanító, amit tudott azt meg is valósított! Édesapám továbbvitte a tiszta vágyakat, verseket írt, 1956 után a börtönben számba vette a feladatokat, majd az apjától kapott zászlaját, a szabad életbe vetett tiszta hitét, az én gyermeki reszkető kezembe tette!! Lassan a pislákoló láng átjárt, elindultam, és ma már én is hiszem, hogy eljön az a nap, melyben Istenhez és egymáshoz közelebb ülve élhetünk békében, jó testvérekként mindannyian. A tündérkert, Isten Országa előttünk van!! Biztos, hogy szépen, lassan nem csak az útjaink, de az út melletti árkok és a domboldalak fölé magasló hegyeket borító erdők, s a bennük megbúvó falvaink, városaink lakói, mindenki és minden Isten akarata szerint szépen megtisztulva, virágba borul! Igen, őseim vágyát hordozva megyek, magam is vágyva vágyódok arra, hogy minden mi él és van, istengyermeki méltóságában kiteljesedve, bőségben, békében élhessen! Szeretném, hogy mindannyiunk mindennapjait betöltse szorgalmas munkánk, kitartó imánk gyümölcse a bölcsesség és béke, a szeretet és a jóság! Akarom, hogy ugyanúgy kiáradjon és betöltse a létezés öröme testvéreim életét, mind a hasadó hajnal fénye reggel, az Isten alkotta drága világunkat!!
Előre nézek ötvenöt év magaslatáról, és tudom, hogy a öröklött álmaim rajtam túlmutatnak, e cél meghalad, hisz utunk e földi tájon véges! Bár remélem, hogy vándorlásom minden nappal egy lépéssel közelebb visz a mennyek országához, s e földi létem végén ugyanezt a munkát magasabb szinten, még intenzívebben végezhetem, de azért jó tudni, hogy a zászlót, a hitemből született gyermekeim kezébe átadhatom!! Nyugodt vagyok, bízom a gyermekeimben, hisz eddigi életem nekem is megannyi botladozás, de minden elesés után megtapasztaltam, hogy kelj fel Jancsi létem mélyén a talpra állító ólom nem más mint Isten, és ez a hit, mely bármilyen sötétségből talpra ránt! Hiszem, hogy Isten Országa eljövetele utáni vágy, gyermekeim életében is diadalmaskodik! Tudom, hogy mindenki aki él, öntudatlanul is akarja, hogy mindig, mindenben a szeretet és a jóság diadalmaskodjon, és ez a vég nélküli vágy, szent forradalomként feltartóztathatatlanul kibontakoztatja a világot!
Köszönöm Istenem ezt a lángot, az életet, melyet a hittel szüleimtől kaptam, s melyet alázattal hordozva szeretnék a Te nevedben befogadott felnövekvő gyermekeimnek, mind legdrágább kincset szeretettel tovább adni!! Csaba t.

Déva, 2o14 jan.24

Egy régi kép, valamikor nemsokkal azután, hogy Déván beindult a Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett otthon, egy nyári táborban!!

Fiúk! 120 millió dolláros pályázati felhivás! Csak meg kell nősülni!


A hongkongi multimilliomos kész 120 millió dollárt fizetni annak, aki végre oltár elé vezeti a lányát. Az üzlet, lássuk be roppant csábító. És nem csak azoknak, akik úgy vannak vele, hogy bármilyen hétfejű sárkánnyal, vagy elviselhetetlen hárpiával képesek együtt élni, ha cserébe hozzájuk vágnak potom 120 millió dollárt, átszámolva 26 milliárd forintot. Hanem azoknak is, akik imádják a kihívásokat és alig várják, hogy elcsábíthassák a jégkirálynőt. Csakhogy van egy bökkenő…
Éspedig, hogy a hongkongi üzletember, Cecil Chao lánykája, a 33 éves Gigi vállaltan leszbikus. És, ha mindez nem lenne elég, még szerelmes is. Olyannyira, hogy 2012-ben, hét év együttélés után, Párizsban, egy romantikus ceremónia keretében feleségül vette barátnőjét, Sean Eav-et.

A kép jobboldalán Gigi Chao, a bal oldalán pedig felesége, Sean látható (Amúgy ez a Gigi nem is tűnik randának!)
Az esküvő híre természetesen eljutott az aggódó papa fülébe is, aki saját bevallása szerint nem szeretne mást, csak hogy lánya végre megállapodjon, családot alapítson, gyereket szüljön és átvegye tőle a vállalatot. Hozzátette, véleménye szerint Gigi ezt az álmát csak egy férfi oldalán valósíthatja meg, ezért tette meg két éve a nagylelkű ajánlatot, miszerint 65 millió dollárt fizet annak a férfinek, aki elcsábítja feleségétől. 2012 óta több mint 20 ezren jelentkezte Chaonál, de eddig mindannyian kudarcot vallottak. Épp ezért az apa most úgy döntött, megduplázza a hozományt. Így, az, aki sikerrel jár, és elrabolja Gigi szívét, egy csodás nővel és 120 millió dollárral gazdagodik.
„Nem érdekel, hogy az illető férfi gazdag-e vagy szegény, hogy jó családból származik-e. Az sem számít, melyik országból érkezik. Csak az a fontos, hogy jószívű legyen, nagylelkű és romantikus, és persze az, hogy el tudja csábítani a lányom” – nyilatkozta a Star magazinnak az édesapa.
(hir24)