2014. május 6., kedd

Betiltják a káromkodást Oroszországban - kiborultak a liberálisok

A nyugati liberális sajtó meglepődve veszi tudomásul, hogy a hivatalos médiából, tv-ből, rádióból és a mozifilmekből is hamarosan nem lehet majd káromkodást hallani Oroszországban. Egy rendelet szerint ez július 1-től fogva büntetendő cselekedet. A rendelkezés vonatkozik a kulturális rendezvényekre, könyvekre is. Nem tudják igazán hova tenni ezt a rendelkezést, amely egyébként mindenben az igazság szellemiségének megfelelően intézi az evilági ügyeket.
Hídfő.net | Liberális agymosásA liberális agymosás egyik fő eszköze, a TV.
A rendelkezés nem csak a káromkodásra, hanem minden nyomdafestéket nem tűrő kifejezésre vonatkozik, a bírság mértéke hozzávetőleg 15 ezer forinttól 300 ezer forintig terjed.
Mit mondhatunk erre? Azt, hogy ez egy újabb mérföldkő, amely mutatja, hogy Oroszország a megfelelő irányba halad. Az Isten káromlása minden olyan korban és minden olyan nép számára, amelyik az Igazságot és az Életet választja, az Isten törvényének megfelelően igyekszik élni az életét, elfogadhatatlan bűncselekmény és súlyos büntetést vont és von maga után. Jó érzés tudni, hogy Európában újra megjelent ez a szellemiség, ami nem tűri, nem viseli el és nem is tartja szórakoztatónak semmilyen téren a káromkodást. Ezen a téren sem szabad teret adni semmilyen ürüggyel a sötétségnek, sem a művészetben, sem máshol.
A liberális atlantista világ a művészet és az alkotás szabadságának ürügyével csempészte be az emberek gondolkodásába a szitkozódás és káromkodás hajlamát, amellyel közvetlenül az emberek lelkének okoztak kárt. Ez súlyosabb kár, mint a testen esett seb, mivel kevésbé észrevehető és sok esetben örökre szól. Emiatt pontosan úgy kell kezelni mint a vandalizmust, a fizikai bántalmazást vagy súlyosabb esetben mint a gyilkosságot.

http://www.hidfo.net/2014/05/06/betiltjak-karomkodast-oroszorszagban-kiborultak-liberalisok

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek

2014. május 5. hétfő, 16:10
Drága szeretett leányom, mindazok, akik ezeken az Üzeneteken keresztül követik a Hangomat, továbbra is nagy áldásokban fognak részesülni s közben kitartásuk olyan módon lesz próbára téve, amilyet még soha nem tapasztaltak a Középkorban történt Keresztények szenvedése óta. Közülük egyenként mindenkit gúnyolni fog a gonosz, aki a gyenge és büszke lelkeket arra fogja felhasználni, hogy támadást indítson azon lelkek ellen, akik közel állnak Hozzám. Minden kísérletet – látható és láthatatlan módon – meg fognak tenni annak érdekében, hogy rágalmakat szórjanak erre a nagy Munkámra.
Miközben az üldöztetés fokozódni fog, tudnotok kell, hogy a Sátán hatalma korlátozva lett, és mindaz, amit ő tenni fog, hogy továbbra is köveket dobál, hazugságokat terjeszt, és megpróbálja elszakítani Tőlem a lelkeket. Sikerülni fog neki, hogy különböző eszközök segítségével elvonszolja a lelkeket ettől a Küldetéstől. Ő arra fogja felhasználni a látnokokat, hogy megtámadják ezt a Küldetést, és ez nagy zűrzavart fog okozni.
Amikor az ember folyamatosan a vesztébe rohan, és Isten Szavát teljes egészében többé már nem fogadja el, akkor a Menny mindig közbe fog avatkozni. Bízzatok Bennem, amikor most ezt mondom nektek: ez az Én Küldetésem, és ha ezt nektek másképpen mondják, akkor biztosak lehettek abban, hogy félrevezetnek benneteket. Az Én Ígéretem az, hogy a végsőkig hűséges maradok Isten gyermekeihez, egészen addig a pillanatig, amíg a lélek teljes mértékben el nem utasítja Isten Kezét. Haladni fogok előre, és el foglak látni benneteket mindazokkal az Ajándékokkal, amelyeket azért hagyok rátok, hogy megvédjenek benneteket ellenségeimtől, akik báránybőrbe bújt farkasként jönnek hozzátok. Az Én Ajándékaim pontosan az ellentétei lesznek annak, amiket Isten ellenségei fognak adni a világnak. Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek – tele ember csinálta téves tanokkal, amelyek a bűnt igazolják –, amelyet hamarosan rákényszerítenek a világra. Az Élő Isten Pecsétje a Fenevad Bélyegével szemben fog védelmet nyújtani nektek, az Üdvösség érme pedig az eretnekségtől, mely dőlni fog ellenségeim szájából, akik földi Egyházamat hatalmukba fogják keríteni.
Természetesen, ezt a Küldetést a Sátán megveti, és még a jó lelkeket is fel fogja használni arra, hogy élesen kritizálják Szavamat – akik egyfajta elhibázott hűséggel adóznak azon felszentelt szolgáimnak, akik nem igazán szolgálnak Engem, mert már nem tudják, hogy miképpen tegyék azt. Nem engedhetitek meg magatoknak azt, hogy meginogtok. Ne tegyetek úgy, mint azok, akik előttetek éltek – akik elutasítottak Engem, amikor a Földön jártam.
Én a Szavamat adom nektek, hogy hamarosan minden bizonyítékot megkaptok, amire vágytok. Én Ígérem nektek, hogy most csak azért jövök, hogy elhozzam nektek az Üdvösséget, egy olyan időszakban, amikor ellenségeim minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy megtagadják tőletek, mint Isten gyermekeitől, az Isten adta jogotokat az Üdvösséghez.
Ne hagyjatok el Engem, amikor tudjátok a szívetekben, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki most szól hozzátok. Ne próbáljátok megkísérelni azt, hogy a lelkeket elszakítjátok Tőlem, ha bármilyen kétségetek lenne Kilétem felől. Ne bántsátok Isten prófétáit, mert különben nagyon fogtok szenvedni. Ne harcoljatok Atyám azon Terve ellen, amely Második Eljövetelemre készíti fel a világot, mert különben kihívjátok magatok ellen Atyám Haragját. Legyetek hálásak. Legyetek nagylelkűek, és fogadjátok szeretettel és örömmel a Beavatkozásnak ezt az Ajándékát, amely most kerül bemutatásra a világ számára – mert ez a ti javatokat és minden élő lélek javát szolgálja.
Jézusotok