2010. október 31., vasárnap

2010.10.30.


2010. október 30. Szombat

Álmomban sok országot hatalmas árvíz öntött el. A házakat, épületeket mindent elsodort, a végén hazánkat is elérte. Én egy épületben voltam néhány ismerősömmel, az épület előtt egy hatalmas Jézus Szíve szobor volt, és az Arca szomorú tekintettel nézett ránk. Jézus: Imádkozzatok! Nehogy benneteket is utolérjen ez a nagy katasztrófa!

Megkérdeztem Pio atyát, hogy ő is látja, hogy valóban közel van a Nagy Figyelmeztetés? Pio atya: Drága gyermekem! Én színről színre látom a Mennyországban a Szentháromságot. Látom Mennyei Atyám tekintetét, aki nem akar várni e nagy eseménnyel. A Szűzanya leborulva könyörög előtte, hogy legyen türelmes az emberiséghez és várjon még. Az Úrjézus pedig az irgalomról beszél az Atyának, hogy irgalmazzon és kegyelmezzen nektek. Gyermekem, a Szűzanya és a Szentlélek örül, hogy hazátokban sok helyen létrejöttek az engesztelő csoportok. Ti nem tudjátok, de az engesztelésetekkel sokmilliónyi embert megmenthettek a kárhozattól és megkapják a megtérés kegyelmét. Legyetek továbbra is kitartóak az imában és engesztelésben, mert sok lélek sorsa forog kockán, ha abbahagyjátok! Tudod, hogy egy lélekért milyen hatalmas harc folyik a gonosz és Isten között. Ezért nektek is fel kell venni a harcot a sátán ellen, és higgyétek el, ha így tesztek, az Úr megjutalmaz benneteket az örök élettel, mely mindennél értékesebb.

Ezen a napon elmentünk az Igaz Élet Istenben, Vassula Ryden tanúságtételének előadására. Jézus: Drága gyermekem, szeretném, ha a valóságban is látnád Vassula gyermekemet, nem csak könyvekben és videó felvételekben. Sokat tanulhatsz az ő életéből és tanúságtételéből is. Sokan gondolják azt róla, hogy minden, ami vele történik az mind képzelgés és kitalálta. De én, Jézus megerősítelek benneteket nyíltan, hogy Vassula is egy eszköz és mi, a Szentháromság és a Szűzanya mögötte állunk. Aki benne kételkedik, énbennem kételkedik. Mi ketten egyek vagyunk. Nemcsak Vassulával vagyok egy, hanem minden emberrel is egy vagyok lélekben kivétel nélkül! Ez azt jelenti, hogy legyetek bármilyen vallásúak, bármilyen nagy bűnös emberek, ti mindannyian hozzám tartoztok!

URam! Add, hogy bölcsen tudjam élni napjaimat! Ámen


Van két nap az esztendőben, amikor szembesülünk az idő múlásával: az egyik a vidám-ünneplős Szilveszter, a másik az el-elgondolkodtató-szomorú Halottak napja. Ezen a hétvégén is � amikor "exodus-modusba" vált az egész ország és benépesülnek a temetők, s gyertyák milliói vibrálva-lobogva hirdetik az örök élet reménységét � elemi erővel érezzük át az elmúlás tehetetlenségét, s az eddig megélt veszteségeink évről-évre csillapodó, de soha nem múló fájdalmát. Az emberek sok mindent elhallgatnak a halálról... többek között, hogy milyen hosszú ideig tart, míg a szívedben is meghalnak azok, akiket a legjobban szeretsz. Már csak ilyenek ezek a ködös, szívet-ostromló október-végek, november eleji napok! Nagy László írja: Nyakak, ha nem hajlottak másnak, megbicsaklanak a halálnak. (Frankó Mátyás)

Halottak napja táján hatalmas temetőjárás veszi kezdetét kis hazánkban. Ilyenkor a legtöbb ember felkeresi elhunyt szeretteinek sírját és emlékezik. De vajon hogyan? Reményteljesen vagy reménytelenül? Vigasztalanul vagy megvigasztalódva? Mi adhat vigaszt számunkra? A Biblia szerint egyértelműen a feltámadott Krisztusba vetett hitünk. Az, hogy tudjuk: Valaki visszajött a halálból, még pedig diadalmasan győzve fölötte. Jézus feltámadása ugyanis értünk történt. Egyfelől ez volt a pecsét az ő kereszthalálán (e nélkül csak egy értelmetlen szenvedés lett volna), másfelől megmutatta, hogy mi vár majd ránk a halál után. Az első keresztyének fantasztikusan átélték a feltámadás valóságát, beleragyogott az a mindennapjaikba. Nem voltak vigasztalhatatlanok, hanem erőt merítettek Jézus feltámadásából, mely az övéknek is záloga. Ha szomorú vagy ezekben a napokban, akkor vedd kezedbe a Bibliát és olvass vigasztaló igéket, igeszakaszokat belőle! S ha felmelengette szívedet az igei üzenet, akkor ne tartsd meg önmagadnak, hanem add át másoknak is. Mások is várják a vigaszt, és lehet, hogy az Úr általad akar másokat megvigasztalni. Ne késs átadni az örömüzenetet!