2014. július 2., szerda

A Vatikán hivatalosan elismerte az ördögűzők társaságát

Hivatalosan elismerte a Szentszék, a római katolikus egyház legfőbb intézménye a nemzetközi ördögűzők társaságát, amelynek tagjai arra hivatottak, hogy megszabadítsák a híveket az őket kínzó démonoktól.
A L’Osservatore Romano című vatikáni lap kedden számolt be arról, hogy a vatikáni Klérus Kongregációja jóváhagyta a szervezet szabályzatát, és az egyházjog alapján elismerte a csoport működését. A lépés azt jelzi, hogy a római katolikus egyház elfogadja az ördögűzés vitatott gyakorlatát.
Az ördögűzők társaságának világszerte harminc országban mintegy 250 katolikus pap a tagja. A szervezet egyik alapítója Gabriele Amorth atya, aki Róma legfőbb ördögűzőjeként vált ismertté.
A katolikus egyház 1999-ben adott ki egy ördögűzésről szóló, átdolgozott kézikönyvet. Magára a jelenségre 1973-ban hívta fel a nem katolikus közönség figyelmét “Az ördögűző” című amerikai film. Ferenc pápa elődeinél gyakrabban beszél az ördögről, és tavaly kezét egy elmondása szerint négy démontól kínzott férfi fejére tette.
Francesco Bamonte atya, a társaság vezetője elmondta, a Vatikán elismerése nem csupán nekik, hanem az egész egyháznak örömére szolgálhat. “Az ördögűzés egyfajta jótékonykodás, amely a szenvedők javára válik”.

Égi Édesanyánk 2014. július 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Én, mindnyájatok édesanyja, akik itt egybegyűltetek, az egész világ édesanyja, anyai áldásommal áldalak meg benneteket, és arra hívlak, hogy induljatok el az alázat útján. Ez az út vezet Fiam szeretetének megismeréséhez. Fiam mindenható, Ő mindenben jelen van. Ha ti, gyermekeim ezt nem ismeritek fel, akkor lelketekben a sötétség, a vakság uralkodik. Csak az alázat tud meggyógyítani benneteket. Gyermekeim, én mindig alázatosan, bátran és reményben éltem. Tudtam, felismertem azt, hogy Isten bennünk van és mi Istenben. Ugyanezt kérem tőletek is. Azt szeretném, hogy mindannyian velem legyetek az örökkévalóságban, mert a részem vagytok. Segíteni fogok nektek utatokon. Szeretetem palástként fog betakarni benneteket és világosságom apostolaivá tesz titeket - Isten világosságának apostolaivá. A szeretettel, amely az alázatból fakad, világosságot visztek oda, ahol sötétség, vakság uralkodik. Fiamat fogjátok odavinni, aki a világ világossága. Mindig pásztoraitok mellett vagyok, és imádkozom, hogy mindig az alázatosság példaképei legyenek számotokra. Köszönöm nektek."

Franciaországban tilos rendesen felöltözni

A strasbourgi bíróság döntésének értelmében nem jogsértő az a törvény, amelyik tiltja a muszlimok vallásos öltözködését Franciaországban.
Most tekintsünk el attól, hogy a nikáb muszlim viselet (a Korán nem írja elő, hogy pontosan milyen ruhát kell viselni). Gondoljunk arra, hogy a tiltás egy puritán népviseletre vonatkozik, ami kizárja mindenfajta nőiesség hangsúlyozását, eltakarja az egész testet, és nem hagy megmutatni semmit, vagyis esélyt sem ad a magamutogatásnak vagy a kísértésnek. Ha valaki ilyet akar hordani, miért ne hordhatna? Ezek szerint a jelmez viselése is tilos a törvény szerint? Akkor esetleg az álarcosbál is törvénybe ütközik? Miért pont ebbe kellett belekötni? Félreértés ne essék, nem akarunk minden nőre csadort és nikábot adni, de aki hordani akarja, az hordja nyugodtan, nem bánt vele senkit.
Ezzel szemben a természetellenes fajtalankodók magamutogató rángatódzása, meztelenkedése egy felvonuláson valami zenének nevezett hangzavarra elfogadott, államilag védett és reklámozott. Ezt kellene betiltani, és a szélsőségesen erkölcstelen viselkedést, öltözködést büntetni.
Hídfő.net | NikábNikáb
http://www.hidfo.net/2014/07/02/franciaorszagban-tilos-rendesen-feloltozni

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'A hitetek úgy lesz próbára téve, mint soha ezelőtt

2014. július 1. kedd, 20:20
Drága szeretett leányom, a szeretet, mely azon tanítványaimból árad ki, akik követnek Engem ebben az időben, mindent felölel. A köztetek lángoló fény az, ami fenntartja Szeretetemet, melyet mindenhol érezni lehet, ahol csak tisztelnek Engem. A Szentlélek továbbra is ki lesz árasztva földi Egyházamra, miközben az a megpróbáltatásokkal és gyötrelmekkel küzd, amelyekkel minden nap szembesül.
A sötétség szelleme azonban továbbra is nagy súllyal nehezedik a nemzetekre, miközben a gonosz ügynökei minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy eltöröljék minden Nyomomat, Szavamat és Igaz Egyházamat a Föld színéről. Legyetek biztosak abban, függetlenül attól, hogy milyen nehéz a terhetek, hogy utazásotok minden lépésénél Én veletek Vagyok, mellettetek járok és segítek nektek a csapások leküzdésében. A hitetek úgy lesz próbára téve, mint soha ezelőtt, a bátorságotok talán időről – időre elhagy benneteket, állhatatosságotok a végsőkig próbára lesz téve és az Igazság részetekről történő elfogadása kihívásra kerül. Ki fognak kezdeni veletek, kigúnyolnak és kinevetnek majd benneteket, mindezt pedig azok gonosz tettei fogják okozni, kiket a Sátán használ fel, hogy Ellenem, Jézus Krisztus ellen harcoljanak. De semmi sem fogja Egyházamat – Igaz követőimet – elpusztítani.
Azok, akik engedelmesek maradnak Isten Igéjéhez, mint ahogy az már oly régóta létezik, továbbra is képviselni fognak Engem a Földön. Védelmem láthatatlan burokként fog betakarni benneteket és a hitetek sohasem fog meggyengülni, ha Isten Kardjával harcoltok.
Maradjatok hűek Hozzám és Fényem továbbra is le fog ragyogni az emberi nemre. Ígéretem az, hogy Egyházam sértetlen marad – bár kisebb lesz, mint most –, amíg az Úr Nagy Napja felvirrad.
Jézusotok