2014. január 17., péntek

Hamis proféta „A pokol nem létezik”

A Time magazin 2013-ban az Év Emberének választotta Ferenc pápát, aki elég rövid idő alatt több olyan témát is felvetett beszédei során, amelyek eddig tabutémáknak számítottak a katolikus egyházban.
I. Ferenc
Egy friss prédikációjában a pápa arról értekezett, hogy többszöri elmélkedés, lelki- és alázatgyakorlást követően néhány dogma új értelmezést nyert. E szerint a katolikus egyház többé nem hisz egy olyan pokol létezésében, ahol az emberek szenvedésen mennek keresztül.
A pokolról szóló doktrína teljesen összeférhetetlen azzal a hittel, hogy Isten szeretete végtelen.
„Isten nem egy bíró, hanem egy barát, aki szereti az emberiséget. Isten nem arra törekszik, hogy megítéljen embereket, hanem, hogy támogatásáról, öleléséről biztosítson mindenkit. Ádám és Éva meséjében a pokol, mint valódi helyszín, egy eszköz jelenik meg. A pokol azonban egy metafora a magára maradt, elszigetelt lelkekre vonatkozóan, amelyek végül, mint minden más lélek, találkozni fognak Isten végtelen szeretetével”.
- tette hozzá a pápa, aki a tavaly a legjobban öltözött személyiség volt.
Ferenc pápa a más vallásokra is kitért, miszerint minden vallás igazi, ha a szívekben is igazából hisznek az emberek bennük.
Beszélt arról is, hogy a katolikus egyház nem fog ítélkezni senki felett, hiszen mindenki Isten gyermeke. Az egyház egy nagy család, ahol helyen van a heteroszexuális és homoszexuális embereknek, kommunistáknak, konzervatívoknak és liberálisoknak is.
Ferenc pápa szerint Isten is változik, ahogy mi is változunk. A katolikus egyház jelenleg egy modern felfogású és ésszerű gondolkodású egyház, amely az idők folyamán, maga is nagy változásokon ment végbe.
Helyesbítés: Dr. Illyés Szabolcs, a katolikus teológia doktora levélben kereste meg szerkesztőségünket, hibaigazításában kifejtette, hogy Ferenc pápa nem tanította, hogy nincs pokol, hanem a purgatórium/tisztítótűz tanának felülvizsgálatát kezdeményezte.http://www.keresztenyhirek.hu/ferenc-papa-a-pokol-nem-letezik/

400 pedofil papot "rúgott ki" XVI. Benedek

XVI. Benedek pápa két év alatt közel 400 papot rúgott ki a fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések miatt - írja az AP. A hírügynökség szerint a 2011-12-es évekre vonatkozó statisztika az első olyan dokumentum, amiben a Vatikán részletekkel szolgál az elbocsátott papok számáról. A katolikus egyház ezidáig nem adott ki pontos statisztikát.
A dokumentumot azokból az adatokból állították össze, amit a Vatikán gyűjtött, hogy segítsen a Szentszéknek megvédenie magát az ENSZ egyik bizottsága előtt. Silvano Tomasi apostoli nuncius csütörtökön az összeállított statisztikák egyikére hivatkozott ENSZ Gyermekjogi Bizottságának meghallgatásán, ahol nyolc órán át kérdezték őt - gyakran éles bírálatok közepette - a bizottság tagjai.
Az ENSZ előtt a Vatikánnak elsősorban olyan vádak alól kellett tisztáznia magát, amik szerint éveken át lehetővé tette szexuális erőszak elkövetését több ezer fiatalkorúval szemben azáltal, hogy megvédte pedofil papjait és saját hírnevét az áldozatok kárára.
A független szakértőkből álló ENSZ-bizottság február 5-én teszi közzé az üggyel kapcsolatos végső észrevételeit és ajánlásait.
A Vatikáni Rádió szerint Ferenc pápa csütörtök reggeli szentmiséjén "az egyház szégyenének" nevezte a papokat érintő botrányokat, amik szerinte akkor történhetnek meg, ha az embereknek nincsen élő kapcsolatuk Istennel.
(index)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ez az új és gyorsan létrehozott hierarchia át fogja venni Egyházamat

2014. január 16. csütörtök, 19:41
Drága szeretett leányom, az Igazság megoszlik. Mindig is így volt. Miközben az egyik ember azt mondja, hogy ismeri az igazságot, a másik letagadja azt. De amikor az Igazság Isten Szavából származik, akkor ez a legnagyobb megosztottságot fogja okozni. Sokan tartanak az Igazságtól, mert az nem mindig kellemes, de mégis az Igazság nélkül elutasításban élnétek. Amennyiben Isten Szavának elutasításában éltek, akkor sohasem fogtok igaz békére találni a szívetekben.
Ha ismeritek az Igazságot, melyet Atyám Könyve tartalmaz, akkor ismeritek az Úr Útját is és nektek ezt az utat kell követnetek utolsó leheletetekig. Ne térjetek el ettől. De amikor meghamisítják Szavamat, átírják, szétszedik, egészen biztos, hogy ti soha nem fogjátok azt elfogadni. Ez így van rendjén. De amikor Egyházam fedele alatt új tanokat vezetnek be számotokra, melyek különböznek Szent Szavamtól, akkor mit fogtok tenni?
Elfogadjátok majd a hazugságot az Igazság helyett? Elfogadtok majd egy olyan tant, ami szentségtelen lesz a Szememben?
A válasz a „nem” kell, hogy legyen. Nektek sohasem szabad megtagadnotok Szavamat – senkiért sem. Senki nem Tőlem való, aki azt követeli, hogy fogadjatok el egy olyan új tant, ami Szavamra hivatkozik, sem a koldus, sem a király, sem a herceg még akkor sem, ha azok az Egyházam hierarchiáján belül az elit ruháiba öltöznek.
Egyházamat elkezdték diszkréten belülről kifelé haladva lebontani és minden részét lerombolják. Amint az emeleteket lebontják és a hűséges szolgákat kidobják – mivel hasznavehetetlennek tartják őket – tiszta lesz az út, hogy a Pokol tanait kihirdessék.
Jaj, a papoknak, püspököknek és a bíborosoknak, akik Isten Szavát megvédeni merik, mert ők fognak a legtöbbet szenvedni. Mialatt egyeseket ki fognak közösíteni és eretnekséggel fognak vádolni – bár ők csak Isten Igaz Igéje miatt fognak felszólalni – mások túl gyengék lesznek. Sok szegény szolgát fognak nyomás alá helyezni, hogy feladják Isten Törvényeit. Ha nem fognak egyetérteni azzal, hogy megöleljék a hazugságok tanát, akkor a farkasoknak fogják dobni őket. Azok, akiknek már a hitük meggyengült, akik a világi dolgokat szeretik, és akiknek a szívében heves becsvágy van, az elsők lesznek a sorban, hogy hűséget esküdjenek az új „fogadalomnak”.
Ez az új és gyorsan létrehozott hierarchia át fogja venni Egyházamat. Ők hazugságokat fognak hirdetni Isten Nevében és sok ártatlan lelket fognak magukkal ragadni a hívők soraiból. A gyülekezeteknek – anélkül, hogy tudnának róla – a méreg kelyhét fogják felajánlani, ami nem egyébbel, mint kenyérrel lesz tele. A Szent Eukarisztia többé már nem fogja eltölteni a lelküket. Őket hamarosan olyan szónoklatokkal fogják etetni, ami nevetségessé fogja tenni Isten Szavát, amikor azt fogják bejelenteni, hogy az „emberi jogok” a legfontosabb tan. És aztán a legnagyobb eretnekséget fogják kinyilvánítani: azt, hogy az ember Örök Életet kap, attól függetlenül, hogy a bűneit megbánja, vagy sem. Így fogják milliók lelkét elpusztítani.
Miközben ők továbbra is szétszedik Egyházam minden zugát, hűséges papjaim és hűséges követőim elkezdik azt tégláról téglára újjáépíteni. Mint látjátok, Egyházam sohasem fog meghalni, mert Én azt nem fogom hagyni.
Mindazok a papok, püspökök és bíborosok, akiket megfosztanak a trónjuktól, és akik hűségesek maradnak Hozzám soha nem fogják elhagyni a Bölcsesség Áldásában részesülendő és részesült követőimet. Aztán, bár a hamis ismeret el fogja tölteni a gyenge szolgák szívét Egyházamban, a Szentlélek Ajándéka nemcsak, hogy meg fogja világítani Maradék Egyházam lelkeit, hanem még a Kapuimhoz vezető Fényt is biztosítani fogja mindazok számára, akiknek a neve az Élet Könyvében található.
Még soha nem voltak tanítványaim olyan módon próbára téve, mint ahogyan a jövőben lesznek. Ők Isteni Támogatásban fognak részesülni, mely lehetővé teszi számukra, hogy égve tartsák Isten Fényét a világban, ami lassan és fájdalmasan elmerül a sötétségben, melyet az ellenség, az Antikrisztus megérkezése okoz.
Jézusotok