2000. július 26., szerda

Medjugorjei üzenetek 2000. július

2000. július 25.
„Drága gyermekek! Ne feledjétek, hogy itt a földön az örökkévalóság felé vezető úton vagytok, és az otthonotok a Mennyben van. Ezért, gyermekeim, legyetek nyitottak Isten szeretetére, és hagyjátok el az önzést és a bűnt. Isten megismerésében legyen örömötök a mindennapi imádságban. Használjátok ki tehát ezt az időt, és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az imában és az imádság által Isten közel van hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2000. július 5., szerda

Barnabas Nwoye kapott Urunk Jézus Krisztus által

DÁTUM: 2000. július 1.
TÉMA: Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem
Látomásban láttam az Urat a kereszten függve. Tizenkét útvonalat láttam, amelyen emberek közeledtek, képviselve Izrael tizenkét törzsét. Miközben a képet néztem, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arca. Fájdalmában így szólt:
“Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Köszöntelek titeket ebben a nagy hónapban, júliusban, melyet Drága Véremnek szenteltem. Mindig veletek vagyok, örülök, hogy ismét látlak titeket. Gyermekeim, olyan drágák vagytok nekem. Szemeimet mindig rajtatok tartom. Védelmezlek titeket, különösen lelketeket, amely oly értékes Nekem. Vérem, melyet megváltásotokért hullajtottam, mindig a ti védelmezőtök és üdvözítőtök lesz. Megöntözlek vele titeket, hogy védelem alá helyezzelek benneteket.
Szeretteim, oly kevesen ismeritek fel szerető gondoskodásomat. Gyermekeim, manapság teljességemben élek köztetek, mert a lelki háború elérte tetőfokát. S ahogyan Én közel vagyok hozzátok, úgy szent halálom ellensége is közel van hozzátok. Lelketekben sírok, hogy lássátok meg a világosságot, de oly ritkán hallotok Engem. Inkább a gonoszság szavára hallgattok és követitek a sötétséget.
Gyermekeim, ez a szétválasztás félelemmel teli órája. Mellettetek vagyok, mert fontosak vagytok Nekem. Mint a jó pásztor, úgy vigyázok rátok, hogy a vadállatok ne tudjanak kárt tenni bennetek. Az erdő tele van farkasokkal. Aki kiszökik védelmem alól, nem éli túl, mert a farkasok elkapják és megölik.
Minden gyermekemet arra kérek, hogy jöjjön közelebb Hozzám. Ajánlja fel minden ember életét az Én Drága Véremnek. Tanuljátok meg felismerni a Jó Pásztor hangját, s fussatok hozzá, ha hív titeket. Engedelmeskedjetek szavának, s kövessétek bármerre is megy.
Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Az irántatok érzett szeretetem késztetett arra Engem, hogy elmondjam ezeket nektek. Mindig közeletekben vagyok, hogy védelmezzelek titeket. Érezzétek jelenlétemet, és szeressetek. Imádkozzatok azért, hogy minden ember megtegye akaratomat. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Mindig veletek vagyok. Megáldalak benneteket.”
Hirtelen a látomás eltűnt.


2000. július 4.

Látomásban, láttam a keresztre szegezve a mi Urunkat, Jézus Krisztust szeretetből értünk, vérét ontani. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

„Gyermekeim, ti vagytok a végső küzdelem harcosai. Kiképezlek titeket, és erőt adok nektek, hogy képesek legyetek szembeszállni az ellenséggel, és legyőzzétek azt. Felruházlak titeket a mennyei seregek segítségével, hogy az ellenség fegyverei kárt ne tudjanak bennetek tenni. Jöjjetek közelebb hozzám, és fogadjátok nagy Pecsétemet. Végezzétek jól ezeket a kilencedeket, hogy áldásomat teljes egészében befogadhassátok.

Magam mellé hívlak mindnyájatokat, hogy érezzétek figyelmeztető gondoskodásomat, és halljátok tanításaimat. Hívlak titeket, hogy felkészíthesselek benneteket, hogy amikor elérkezik az óra, ne tudjanak titeket legyőzni. Bizony mondom nektek, gyermekeim, aki a júliusi ájtatosságok teljes egészében elszántan, és hűségesen részt vesz (kilenced, tríduum, tizenketted), biztos lehet afelől, hogy egész életén át, és az eljövendő fenyítés rettenetes óráiban védelmem alatt áll majd. Felvértezem őket mennyei páncéllal, és erővel töltöm el. Mennyei harcosokat adok melléjük, hogy azok legyenek őreik. Gyermekeim, ezt a hónapot azért hívom nagy hónapnak, mert Édesanyám véres könnyeivel esdeklette ki ezt a rendkívüli kegyelmi időszakot gyermekei számára. Ebben a hónapban rendkívüli dolgokat fogtok saját szemeitekkel látni. Arra hívlak hát titeket, hogy engedjétek, hogy kiképezzelek titeket, hogy készen álljatok azzal az órával találkozni, melyet megjövendöltem nektek.

Sajátítsatok el minden tanítást, amit nektek adok. Ne úgy nőjetek fel, mint Bárák, aki elveszítette hitét és bizodalmát igéimben, s amikor harcba indult, nem volt vele kegyelmem. Bizodalmatok és reményetek bennem legyen úgy, mint szolgáimnak, Mózesnek, Józsuának, és Dávidnak volt, akik az én nevemben vezették győzelemre népemet. Bizony mondom nektek, napjaitok hasonló lesz Illés idejéhez. Óriási küzdelem lesz népem, és Baál, a Fenevad gyermekei között. Ismét eljön a gonosz Jezábel, bizony mondom nektek, újra eljön az, aki hasonlóan fog cselekedni a régmúlt Jezábeléhez. Minden embert arra kényszerít majd, hogy imádja Baált, vagyis a Fenevadat. Sokan prófétáim közül vértanúk lesznek, azonban emberek sokasága enyéim közül örökre elvész, mert imádja majd a Vadállatot. Oly rémisztő lesz ez az óra. Ki élheti túl megfelelő előkészület nélkül? Fiamat, Illést negyven napon át vezettem a sivatagban élelem és víz nélkül, azért hogy képes legyen harcolni, és győzni a küzdelemben. S valóban, befogadta tanításaimat, eltelt erővel, s így megnyerte a harcot. Gyermekeim, arra hívlak meg benneteket is, hogy ugyanazzal a lélekkel teljetek el, ami Illést is betöltötte a sivatagban. Tanuljatok tőle, s bízzatok erőmben úgy, mint ő. Belém vetett teljes bizalommal küzdjetek a hamis próféta Baál ellen, s én nektek adom a győzelmet, mint ahogyan Illésnek is adtam.

Gyermekeim, az eljövendő küzdelem oly nagymértékű lesz, hogy csak az erős harcosok fognak tudni küzdeni, és megtartani földjüket. Fogadjátok most hát tőlem a harchoz szükséges fegyverzetet. Nektek adom most őket. Bizony mondom nektek, fogadjátok el tőlem július rendkívüli havát.

Mindig veletek vagyok, és szeretlek titeket. Megáldalak benneteket!”

A látomás hirtelen eltűnt.