2015. január 12., hétfő

Európának a hívőket védő törvényekre van szüksége

Európa el kell fogadjon egy törvényt, ami védelmezi a hívők érzelmeit és vallási meggyőződését - mondja Alekszej Puskov, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának elnöke, a Rosszija24 TV-csatornának nyilatkozva. "Véleményem szerint Európának egy a hívőket védő törvényre van szüksége. Természetesen ezt a franciáknak és németeknek kell eldöntenie. Egyértelmű, hogy az európai országok jogi rendszerébe védelmi mechanizmusokat kell beépíteni minden vallásellenes tevékenységgel szemben. Úgy gondolom, ezt már rég meg kellett volna lépni."
Puskov szerint amennyiben az Európai Unió tovább folytatja a vallások gúnyolását, különösen az iszlám vallás követőinek provokálását, az csak a terrorelhárítást fogja bőségesen munkával ellátni.
Hídfő.net.ru | Alekszej Puskov
Az oroszországi jog például szolgálhatna az ilyen törvények elkészítésében.
A hívőket védő orosz törvénykezés ismeri a vallásellenes extrémizmus fogalmát, ami a Charlie Hebdo féle hetilapok szerzőinek egy-egy remekművük után 18 év szabadságvesztésig kiterjedő büntetést szab ki. Hazai térfélen az Index.hu lenne az első érintett egy ilyen törvény meghozásában, de gyakorlatilag az összes liberális újságírót be lehetne zárni vallásellenes extrémizmusért, ami kiváló eleme lenne a kormány országvédelmi programjának. A liberális sajtó ugyanis nem csak a vallásokkal szemben folytat lejárató kampányt, de bizonyítottan külföldi titkosszolgálatokkal folytat együttműködést, és részt vesz a kormányellenes megmozdulások tömegbázissal ellátásában, azzal, hogy a nyugatról szervezett álcivil csoportok megmozdulásait rendszeresen reklámozza.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/12/europanak-hivoket-vedo-torvenyekre-van-szuksege

Dr. Klaus Obenauer: Isten ments – Én nem vagyok Charlie

„Isten nevét hiába ne vedd [Mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi”] (Kiv 20,7)
Az első hírek hallatán az elmúlt napokban azon igyekeztem, hogy megpróbáljak magamnak képet csinálni a párizsi lapról, és amit láttam, bőven elég volt. Amit ez a lap elért, az éppenséggel a „cacumen blasphemiae” [szentségtörés csúcsa]. Ennél tovább már nem lehet menni. A karácsonyelőtti időben nem csak a szent éj titkát, nevezetesen Megváltónk szűzi születését, amivel nekünk mindannyiunknak Isten ajándékot adott (lásd Jn 3,16 és Róm 8,32), gúnyolták ki lélegzetelállító infantilis pimaszsággal. Nem, ezen uraságoknak még ez sem volt elég: Arra az aljasságra vetemedtek, hogy minden titkok titkát, a Háromszor Szent belső életét – horribile dictu – a természetellenes vétek égbekiáltó bűnével hozzák kapcsolatba. Micsoda méltatlan akarat a szentségtöréshez, ami ilyen ostoba vakmerőségre ragadtatja magát, csak hogy gyalázkodni tudjon. Ez volt „Charlie”!
Volt Charlie. Hiszen, hogyan mondja a zsoltáros? „Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről.” (Zsolt 1,4) – „Egy kis idő még, s a gonosz nincs többé, keresed helyét, és sehol sem találod.” (Zsolt 36,10)

http://katolikus-honlap.hu/1501/parizs.htm