2012. szeptember 19., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Én nem az az Emberfia vagyok, ahogyan azt az emberek elvárnák, hogy legyek. Nem vagyok konvencionális.


2012.szeptember 18. kedd, 17:40
Drága szeretett leányom, nagyon nehéz volt ez az utazás azon követőim számára, akik ezt a Küldetést követik.
Azok teszik őket nevetségessé, akiknek a véleményeit értékelik.
Azok gúnyolják ki őket, akik azt állítják, hogy lelkileg érettek lennének, és azok köpik le őket, akik elutasítanak Engem, Jézus Krisztust.
Nekik el kell fogadniuk a Töviskoronát, éspedig alázattal, melyre szükség van, hogy elviseljék a szenvedés fájdalmait.
Senki se becsülje le az örök üdvösség felé vezető tövises ösvényt.
Amennyiben elviselitek a kínszenvedést, gyorsan megtisztultok, és akkor képesek lesztek segíteni másoknak, kiknek megtisztulása csak a Nagyfigyelmeztetés után következik majd be.
Lesznek majd olyan idők, szeretett követőim, amikor mások, akik azt akarják, hogy Küldetésemet feladjátok, hazugságokat fognak az elmétekbe ültetni.
Ti csak maradjatok egyszerűen kitartóak, udvariasak, és legyetek csendben, amikor ezzel az üldöztetéssel szembesültök.
Sohase vitassátok, vagy próbáljátok Szent Szavam hitelességét bebizonyítani, mert elgáncsolnak benneteket, és akkor elestek. Aztán arra is sor fog kerülni, hogy belétek rúgnak, és akkor nehéznek fogjátok találni, hogy megmozduljatok Szent Szavam támogatására. Más szavakkal: leragadtok. Majd elkezdtek összezavarodni, és – egyes esetekben – hátat fogtok Nekem fordítani.
Sok Követőm, akik magukra vették a keresztet, hogy kövessenek Engem ebben a Küldetésben, a lelkek megmentése érdekében, nem tudták folytatni küzdelmes útjaikat.
Egyesek hagyták, hogy mások a kétségek magvait ültessék elméjükbe.
Mások elhitték azokat a hazugságokat, melyeket azért mondtak nekik, hogy ezt ez utolsó küldetésemet a Földön, a lelkek felkészítésére Második Eljövetelem alkalmából, megtagadják.
Csak azoknak, akik egyszerűen szeretnek Engem, akik mély hűséggel vannak Irántam, és akik megértették a szenvedés szerepét a lelkek megmentésében, volt elegendő kitartásuk a folytatáshoz.
Nem könnyű követni Engem, Jézusotokat. Bár ti követitek Tanításaimat, mely közelebb hozhat Szentséges Szívemhez benneteket, mégis csak akkor nevezhetitek magatokat tanítványaimnak, ha a valóságnak, vagyis a Keresztnek adjátok meg magatokat.
Sok szegény lélek azt hiszi, hogy nagy hatalmat, nagy dicsőséget és elismerést kap a világban, ha válaszol a hívásomra. Ez nem így van.
Én egy szenvedő áldozat vagyok, és ebben rejlik hatalmam a Sátán fölött.
Én nem az az Emberfia vagyok, ahogyan azt az emberek elvárnák, hogy legyek. Nem vagyok konvencionális. Méltatlan lelkeket választottam ki, hogy átadják Üzeneteimet.
Én a legszegényebbet, a legszelídebbet és a legnagyobb bűnöst szólítottam fel, mert meg kell mutatnom, hogy mindnyájan egyenlők vagytok a Szememben. De ezek csak azok lesznek, akik elfogadják, hogy Én egyedül csak azokat ölelem majd át, kiknek elméjük és lelkük alázatos, és akik gyorsan haladnak a lelki tökéletesség felé.
Szenvedjetek az Én Nevemben, és Én dicsőségben emellek fel majd benneteket az Új Paradicsomba.
Fogadjátok el Istenségem Igazságát abban, hogy Én sohasem fogom az igaz próféták által felemelni Magam, és ők sem fognak dicsőséget keresni a Nevemben.
Gyertek most Hozzám bizalommal és önátadással, hogy az Enyéimmé tehesselek benneteket.

Jézusotok