2009. március 26., csütörtök

Medjugorjei Üzenetek , 2009. március

2009. március 2.
„Drága gyermekek, itt vagyok köztetek, nézem sebzett és békétlen szíveteket. Elveszettek vagytok, gyermekeim. A bűn okozta sebeitek egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, és méginkább eltávolítanak benneteket az igazságtól. A reményt és a megkönnyebbülést téves helyen keresitek, míg én őszinte áhítatot kínálok, amely szeretetből, áldozatból és igazságból táplálkozik. Fiamat adom nektek.”

2009. március 18.
Mirjana Dragicevic-Soldonak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennapos jelenései. Az utolsó ilyen jelenésen, miután a Gospa közölte vele a 10. titkot, azt mondta neki, hogy évente egyszer fog neki megjelenni, mégpedig március 18-án. Így volt ez az elmúlt évek folyamán. Több mint ezer zarándok gyűlt össze a Kék Keresztnél a rózsafüzér imádkozására. A jelenés 13:52-kor kezdődött és 13:58-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy őszintén és hosszan nézzetek a szívetekbe. Mit fogtok látni benne? Hol található benne Fiam, és a vágy, hogy kövessetek engem Őhozzá? Gyermekeim, az önmegtagadás ideje legyen az az idő, amikor megkérdezitek magatoktól: Mit kíván Isten személyesen tőlem? Mit kell tennem? Imádkozzatok, böjtöljetek, legyen irgalommal teli a szívetek. Ne feledkezzetek meg pásztoraitokról. Imádkozzatok, hogy ne vesszenek el, hanem megmaradjanak Fiamban, és nyájaiknak jó pásztorai legyenek.”
A Szűzanya a jelenlévőkre nézett és folytatta: „Újra mondom nektek: Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, sírnátok a boldogságtól. Köszönöm.”

2009. március 25.
Drága gyermekek! Ebben a tavaszi időben, amikor téli álmából ébredezik minden, ébresszétek fel ti is imádsággal lelketeket, hogy kész legyen befogadni a Feltámadott Jézus világosságát, hogy Ő benneteket, gyermekeim, a szívéhez közelebb vonhasson, hogy nyitottá válhassatok az örök életre. Imádkozom értetek, és közbenjárok a Magasságbelinél őszinte megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.