2018. június 30., szombat

Az Egyházi Hatóságok Engedélyt Adtak A Kettős Házasságra - Schneider Püspök.

Nyilvánvaló, hogy a különböző szinteken levő egyházi hatóságok (Ferenc Pápát beleértve) "kivételes esetekben" lehetővé tették a válást a házasságtörők áldozásának engedélyezésével, mondta Athanasius Schneider püspök a Il Giornale (június 28)-nak.

Schneider kihangsúlyozta, hogy senki [a pápát beleértve] sem rendelkezik olyan hatalommal, hogy felmentést kapjon a hatodik parancsolat alól.

A tömeges illegális bevándorlással kapcsolatban Schneider észrevette, hogy létezik egy "nemzetközi hatalommal bíró terv az európai lakosság keresztény identitásának radikális megváltoztatására".

Azokat a kormányokat dicséri, amelyek szuverenitásukat gyakorolják "az új Szovjetunió típusú totalitarizmus – mai néven Európai Unió és a megkülönböztethetetlen szabadkőműves ideológiája” felett.

Schneider továbbá a "gyermekek erkölcsi visszaélésének", "téves igazságtalanságnak" és "a civilizáció egyik legnagyobb romlásának" nevezte a homoszexuálisok örökbefogadását.

#newsJiswayfppp

2018. június 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenetei 2017. június 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2018. június 25. a jelenések 37. évfordulója
"Drága gyermekek! Ez az a nap, amelyet az Úr adott nekem, hogy hálát adjak mindnyájatokért, azokért, akik megtértek és elfogadták az üzeneteimet és elindultak a megtérés és a szentség útján. Örüljetek, gyermekeim, mert Isten irgalmas és mérhetetlen szeretettel szeret mindnyájatokat és idejövetelem által az üdvösség útja felé vezet benneteket. Mindnyájatokat szeretlek és nektek adom Fiamat, hogy Ő békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2018. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. Ivanka családi házában, szűk családi körben fogadta a Szűzanya jelenését, amely 3 percig tartott (18:39-18:42).
A jelenés után Ivanka ezt mondta:
A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”
A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.

A középkori katedrálisok színpompásak voltak

amiens-cathedral-700x438.jpgA középkor európai építeszete a világ talán leggyönyörűbb és legpompázatosabb épületeit alkotta meg. Mint azonban kiderült, ezek az épületek még pompázatosabbak voltak annál, mint amilyeneknek ma ismerjük őket.
Először is, egy kép a Franciaországban található amiens-i Boldogasszony-katedrálisról, a mai állapotában:
220.jpgAz 1990-es években az épületen külső renoválást kezdtek el. A munkálatok megkezdése után nem sokkal a restaurátor szakértők valami meglepőt találtak a templom külső faragványain: színes festék nyomát. További vizsgálatokkal a restaurátorok azt is ki tudták deríteni, pontosan hogyan is nézett ki a templom eredeti állapotában kifestve, a 13. században.
Az eredmények fényében kreatív ötlet merült fel: a katedrális külső színpompáját megvilágítással rekonstruálják! Az eredmény? Lélegzetelállító kép arról, hogyan nézett ki a katedrális, amikor a középkorban megalkották.
Íme:

2018. június 24., vasárnap

A Szűzanya jelenéseinek 37. évfordulója – előesti szentmise - 2018. június 24. Fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosának szentbeszéde

Kedves testvéreim, mit gondoltok 37 évvel ezelőtt, miért pont a mai napon, Keresztelő Szent János ünnepén jelent meg először a Szűzanya a Podbrdon? Véletlen ez, vagy ezt a napot választotta ki a Szűzanya, hogy ekkor látogassa meg először ezt a mi Hegyvidékünket? Ha a mai szemszögből szemléljük, akkor minden arról beszél, hogy mindez nem véletlen. És pont ez a mai nap volt az a csíra, amelyből később minden kiindult.
Miért pont Jánost választotta? Ki volt János? Vízválasztó az Ó- és az Újszövetség között. Vele zárult be a történelem egy időszaka és azután kezdődött el egy új korszak. A Szűzanya itt Jánossal kezdte. Ez pedig azt jelenti, hogy ezzel valami nagyon komoly dolgot szeretett volna elkezdeni. A tudatában sem vagyunk annak, mily nagy jelentőségű ez! A Szűzanya példaképet helyezett elénk. Azért, hogy amikor megtérésre hív bennünket akkor, tudjuk mit jelent az. Amikor böjtre hív minket, Jánosra tekintsünk. Amikor a Jézushoz vezető utat készíti számunkra, János legyen a példaképünk!
Sok hasonlóság van Mária és János között: 37 évvel ezelőtt, Keresztelő Szent János ünnepén a Szűzanya a karjaiban hozta el a kis Jézust. Mit akart ezzel mondani? Hát nem azt, amit János is mondott: Íme, az Isten Báránya! Íme, Ő a ti békétek!
János a pusztába kiáltó hangja volt. Hát nem Mária is az, immár 37 esztendeje? A pusztába? Igen, a pusztában, amely az emberekben és a szívekben van.
Ki érezte meg először Mária érkezését és kezdett el ujjongani örömében? János! Erzsébetnek, édesanyjának méhében. Gondolkodtatok-e valaha is erről: a meg nem született gyermek elsőként ismerte fel és hirdette meg a Messiást! A meg nem született gyermek! Micsoda üzenet ez a mai időknek!
Mária önmagában, a testében vitte a Hegyekbe az éppen megfogant gyermeket, Keresztelő Szent János ünnepén pedig a karjaiban hozta el a mi Hegyünkre, a mi Podbrdonkra a kis Jézust.
És akkor sok szív megérezte jövetelét. Oly sokan! Először a látnokok, majd a plébániai hívek, a környékbeliek, végül pedig a világ minden táján élők. Igen, szerte az egész világban! Hihetetlenül hangzik, de mégis mily csodálatos! Olyan, mint János idejében. Máté írja: „Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket.” (Mt 3, 5-6).
A bűnbánat szentségéhez járulnak, meggyónnak. Igen, tanúi vagyunk ennek itt, Medjugorjéban!
Mária Keresztelő Szent János ünnepét választotta ki, de ezt a plébániát, a két hegyet, a Podbrdot és a Krizevacot, a templomot és minden egyes embert is. A két hegy, mint egy ölelés, mint az öl, amelybe az Édesanya fogad be bennünket, mint a nyitott szív – többek, mint általában a hegyek: Az egyik Betlehem, ahová az édesanya karjaiban hozta el a kis Jézust, a másik pedig a Golgota, ahol ugyanez az édesanya imádkozik a kereszt alatt keresztrefeszített fiáért. Az egyik hegy Jézus bennünk való megszületéséhez, a másik a feltámadáshoz vezet.
A mezőn, a völgyben van a templom, amely előtt meggyónunk, és amelyben táplálkozunk. Olyan, mint egy háromszög. Nem, inkább, mint egy szív.
És, íme, már világos, mit is szeretne Mária – hogy kövessük, azt tegyük, amit ő tett: Elment a Hegyekbe és a Templomba. És, mindent, amit tett, szívvel tette. A hegyek meghívás számunkra az exodusra, a völgykatlanból való kivonulásra, a mindennapi gondolkodás- és látásmódunkból. Megyünk fel a hegyre, mintha önmagunkból szeretnénk kilépni, hogy az ima, a szemlélődés és a rózsafüzér titkok állomásainak elmélkedése által a Jelenések hegyén és a Krizevac keresztútján átéljük a máshogyan látást és a máshogyan gondolkodást. És Jézust szemlélve felismerjük és megengedjük neki, hogy megváltoztassa szívünket.
No, a mi Hegyeinkre való feljutás nem végső célunk. Lukács írja: „Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé sietett”, majd folytatja: „Juda városába”. Ezután Lukács írja: „Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet.”
Mária azt szeretné, hogy gyakrabban induljunk a Hegyekbe, a Podbrdora és a Krizevacra, hogy eltávolodva a barátoktól és az ellenségektől, a munkától, a szegénységtől és a gazdagságtól, a jó és a nehéz emberi kapcsolatoktól, az örömtől és a gondoktól, közelebb kerüljünk Jézushoz.
Azzal a céllal, hogy majd a Hegyekből „Juda városa”, „Zakariás háza” felé induljunk – másokhoz, de már máshogyan, megváltozva – Jézussal a szívünkben. És amikor visszatérünk és köszöntünk másokat – ahogyan Mária Erzsébetet – akkor ujjongjon az örömtől azok szíve, akikkel találkozunk. Pontosan, amikor nagy bajban vagyunk, azért sietünk fel mi is gondjainkkal Hegyeinkre, a Podbrdora és a Krizevacra, hogy lépteink lelassuljanak, és szívünk más ritmusban dobogjon.
Emlékezzünk csak fra Slavko Barbaric atyára, aki azt üzeni nekünk: „Haragunk, idegességünk, káromkodásunk, alkoholizmusunk, a kábítószer, a veszekedés, az elégedetlenség, a belső zúgolódás, a bizonytalanság, a félelmek, a szorongások, az álmatlanság csak annak jelei, hogy elveszítettük azt a ritmust, amely boldoggá tesz, és amely lehetővé teszi azt, hogy találkozzunk önmagunkkal, az emberekkel, a természettel és Istennel. Amikor az ember ideges és türelmetlen, akkor nem találkozhat sem önmagával, sem másokkal. A drog és az alkohol, a féktelen barátkozások, a túl hangos zene, a kiabálás, a mértéktelen evés az ember görcsös próbálkozása azért, hogy visszatérjen egy más ritmusba.”
„Ahhoz, hogy visszatérhessünk a béke új ritmusához, ma sokkal több idő szükséges az imára, a csendre, a halk éneklésre, az Isten szavára, mint valaha, mert egyre több olyan helyzet adódik életünkben, amely kibillent bennünket a ritmusból. Ezért sok keresztény, aki sietve és röviden imádkozik, aki így veszt részt a szentmisén, aki így végzi a szentgyónást, nem lép be az új ritmusba és nincs ereje semmit sem megváltoztatni az életében… A menekvés pedig az imában, az Istennel való barátkozásban, az önmagunkhoz való visszatérésben van.”
A Szűzanya utat mutat, hogyan lehet Mártától, a stressz helyzetekből, a békétlenségből, a sok-sok gondból és bajból eljutni ahhoz az egyetlen fontoshoz, és hogyan válhatunk olyanná, mint Mária, a nővére, aki tudatában volt az egyetlen szükségesnek. Ezzel az indítékkal az egyetlen szükségesért tudni kell kiválasztani a Hegyre vagy a Templomba vezető utat, és odaülni az Úr lábához és hallgatni szavait felfelé haladva a sziklás ösvényen vagy az Oltáriszentség előtt vagy a gyóntatószékben vagy a kereszt előtt térdelve, rózsafüzérrel vagy kereszttel a kezünkben, megtörve a kenyeret és vízzel oltva szomjunkat a böjti napokon, kezünkben tartva a Szentírást, szívvel olvasva és figyelve rá…
Mária Keresztelő Szent János ünnepét választotta, mert János ma is nagyon aktuális. Ma, amikor sokan nem tudják kik is valójában, mi az identitásuk, és mi nem, és mik nem lehetnek, és minek nem kell lenniük, János példát ad az embernek, mert ő tudja ki valójában, és ki nem.
Ő tudja, és el is mondja, hogy nem ő a Krisztus (a Messiás), sem Illés, nem próféta. No, azt is tudja, hogy kicsoda és el is mondja magáról: „A pusztába kiáltó szó vagyok: egyengessétek az Úr útját!” János az, ami valójában is és teljesen betölti az, ami ő. Nem boldogtalan amiatt, ami, nem és ami nem is lehet.
Jézus azt mondja róla, hogy próféta, sőt a prófétánál nagyobb. És hírnök, megelőzi a Messiást. Ez a két kijelentése Jézusnak Jánosról világos számunkra, de a következő kissé összezavar bennünket: „Asszonyok szülöttei között nincs nagyobb Jánosnál, mégis, aki a legkisebb az Isten Országában, nagyobb nála.” Senki sem nagyobb Jánosnál, ugyanakkor mégis mindenki nagyobb nála. Hogyan értsük ezt? Valóban, az emberek szemében senki sem volt nagyobb Jánosnál – ő János, aki erényes életével túlszárnyalt minden asszonytól született embert. Az emberi természet szemszögéből elérte a csúcsot: nagy tiszteletnek örvendett, keresték az emberek. Még az is elterjedt róla, hogy ő a Messiás.
Ha János helyében lennénk, vajon hogyan reagálnánk? Nem lenne hízelgő ez számunkra? Azon a szinten, ahol minden körülöttünk forog, az ego körül, ahol arra törekszünk, hogy valaki legyünk mások szemében, lehetőség szerint nagyobbak másoknál, hogy a népszerűségben túlszárnyaljunk másokat a tudásban, a titulusban, a sikerben, a pénzzel, az új autóval. Nem elég kibontakoztatni a talentumokat és képesnek lenni valamire, hanem szükséges az is, hogy ismertek és elismertek legyünk, valakik mások szemében.
János nem maradt meg az asszonytól való születettségénél, az emberi természet felszínén, hanem növekedett. Újjászületett, ezt láthatjuk abból is, hogy „az Isten Országában a legkisebb is nagyobb nála.” Mit jelent ez?
János felülemelkedett a felszínen, azon, hogy figyelje azt, mit mondanak róla mások, és ki ő mások szemében. Most, az új felszínen, Isten Országának benne való növekedése által, János szemében mások nagyobbak nála. Ez János, aki Jézus előtt megméri és megismeri önmagát, és növekszik a bölcsességben és a megérti: „Neki, Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” Hasonló megfogalmazásokat találunk más helyeken is: „Aki utánam jön, nagyobb nálam”. „Nem vagyok méltó arra, hogy megoldjam a saruszíját.”
János arra tanít bennünket, legfontosabb az, hogy felfedezzük hivatásunkat, eredetiségünket, megismerjük és elfogadjuk önmagunkat. És boldogok legyünk azért, mert sok lehetőségünk van arra, hogy növekedjünk és jót cselekedjünk.
Mindannyian voltunk vagy vagyunk az asszonytól születettek szintjén, az emberi természet szintjén, amelyben testileg és lelkileg növekszünk, gyarapszunk a tudásban, a növekedésben, a kultúrában, kibontakoztatjuk talentumainkat… Ezen a szinten szeretnénk valamit létrehozni, valakivé válni mások szemében, jobb lenni másoknál, anyagi javakkal rendelkezni, házat, vállalkozást, panziót, hotelt építeni, titulussal rendelkezni, elismertnek lenni.
Ez az első szint természetes. A fontos az, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez lényünk fejlődésének csúcspontja. A fejlődésnek tovább kell mennie: János példája szerint, dönteni kell a növekedés mellett, vagyis, leszállni szívünk mélyére, a bennünk működő Isten országának szintjére, ahol újjászületünk – onnan felülről.
Ez az, amire itt a Béke Királynője annyi év óta tanít itt bennünket.
Emlékezzünk csak Jézus éles kritikájára, amellyel kortársait illette: „Eljött ugyanis hozzátok János az igazság útján – és nem hittetek neki. A vámszedők és az utcanők azonban hittek neki. Ti még ennek láttán sem gondoltátok meg magatokat később, hogy higgyetek neki.” (Mt 21, 32)
A Szűzanya kiválasztotta Jánost, mert János kérdés elé állít bennünket. Ahogyan abban az időben, úgy ma is két lehetőségünk van: Megmaradhatunk az írástudók szintjén, akik Jeruzsálemből jöttek és Jánossal foglalkoztak: Vajon te vagy a Messiás? Te vagy Illés? A próféta vagy? És nem változtak meg. Vagy Jánost választani és őt hallgatni, és válaszolni hívására, amely nekünk szól, személyesen nekem: Térj meg!
Megmaradhatunk azok szintjén, akik Medjugorjéval foglalkoznak: Miért tartanak ilyen sokáig a jelenések? Mik ezek – mik azok? Miért van ez így – vagy úgy? Vagy meghallani Mária hívását: Térj meg! Tanuld a szívvel való imát! Engedd meg Istennek, hogy megváltoztassa a szívedet…
Könnyebb Jánossal foglalkozni, vagy Medjugorjéval, mert akkor nem rólunk van szó. Könnyebb ez, mint meghallani a megtérésre szóló hívást, amelyet János és Mária intézett hozzánk, mert ebben az esetben tükör előtt állunk: És én? Nekem szükségem van-e megtérésre? Van-e olyan dolog az életemben, amit meg kell változtatnom?
Mi van velünk? Foglalkozunk-e Medjugorjéval? Számoljuk-e a zarándokokat? Vagy arra törekszünk, hogy meghalljuk azt, amit a Béke Királynője mond?
Vannak, akik azt mondják: vendég, turista, szezon. Különbség van aközött, ha azt mondom turista, vagy ha azt, zarándok. Mert az első nem állít kérdést elém, míg a második, igen. Mert ha az az ember, aki messziről jött zarándok, akkor mi van velem? Ki vagyok én?
Különbség van aközött, ha azt mondom: szezon vagy a kegyelem ideje. Az első nem kötelez engem, ez a második pedig, kérdést állít elém: Hogyan élem meg ezt a kegyelmi időt? Lehetséges-e, hogy elszalasztom ezt az időt, amely ezer generáció közül egynek adatik?
És te, kedves zarándok? Medjugorjét kétféle módon élheted meg: azt keresed, hogy számodra kényelmes legyen (a hotelben, a panzióban), hogy a szobádban legyen televízió, a szálláson lift és klimatizált szoba… Ehhez hasonlóan tesznek a turisták. Vagy, azt az utat választod, amely a növekedéshez vezet: a zarándoklat napjaiban eldöntöd, hogy a Szűzanya iskolájában tanulsz élni. A szívvel való imát választod a csendben, egy nap szívvel böjtölsz, szívvel imádod Jézust az Eucharisztiában, találkozol az irgalmas Atyával a szentgyónásban, szívvel olvasod Isten szavát, rózsafüzért imádkozol a Podbrodon és keresztutat a Krizevacon.
János felnyitotta az emberek szemét és ezt teszi a Szűzanya is. Hallgassunk meg néhányat a szavaiból: „Drága gyermekeim, ti kegyelmeket szeretnétek kapni, de nem imádkoztok. Nem tudok segíteni nektek, mert ti nem akartok elindulni.” „Beszéltek, beszéltek, de nem imádkoztok.” „Futkostok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok.” „Gyermekeim, ti nem tudtok Isten kegyelmében élni.” „Gyermekeim, olyan időben éltek, amikor Isten nagy kegyelmeket ad, de ti nem tudjátok kihasználni ezt. Minden mással törődtök, de a lelketekkel és a lelki életetekkel a legkevésbé. Ébredjetek fel lelketek fáradt álmából, és mondjatok teljes erőtökből Igent Istennek.” „Gyermekeim, kevéssé szerettek, és még kevesebbet imádkoztok. Eltévedtetek és nem tudjátok, mi a célotok. Fogjátok kezetekbe a keresztet, nézzétek Jézust és kövessétek őt.”
János és Mária nem marad meg a kritikánál, hanem kiutat mutatnak. A kiút pedig a megtérésben van. A böjt – természetesen a radikális, a kenyéren és vízen, szerdán és pénteken imádsággal összekötve – mély kapcsolatban áll a megtéréssel. Mi néha elalszunk, ringatózunk, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van, de amikor elkezdünk böjtölni, megértjük, mennyi mindent mulasztunk el. Elmulasztjuk a fejlődést. A böjt felráz bennünket, és meghív arra, hogy kilépjünk a különböző rabságainkból és vakságunkból, azokból a dolgokból, amelyek meggyőznek bennünket arról, hogy nagyon fontosak, mégis rabbá tesznek minket, és elvonják a figyelmünket arról az egy szükségesről, arról az égi kincsről, amely múlhatatlan, örök.
Amikor elkezdünk böjtölni, eszünkbe jut: Emlékezz ember… És a másik: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével.
Emlékezzünk János kérdésére, amelyet a börtönből intézett Jézushoz: Te vagy-e a Messiás? És mit válaszol Jézus Jánosnak? Mondjátok meg Jánosnak: a süketek hallanak, a bénák járnak, a vakok látnak… Jézus tehát rámutat a gyümölcsökre.
És itt is egyesek felteszik a kérdést: valóban igaz, hogy megjelenik a Szűzanya? Mit válaszolna Jézus? Nézzétek a gyümölcsöket!
Ha azt nézzük, milyen sok zarándok jön ide, azt kérdezhetjük, mi az, ami elindít ennyi embert a földgolyó minden sarkából ide, Medjugorjéba? Mi indít sokakat arra, hogy néhány napi utazás után itt, a Béke házában hat napon át kenyéren és vízen böjtöljenek? És majd azután újra autóbuszba üljenek, és ugyanannyi időt utazzanak haza? Ha látod az arcukat – maga az öröm! Őszinte, igazi öröm!
Ide jöttek, mert itt az Ég oly közel van. Ide jöttek a legnagyobb és legfontosabb szükséglet miatt – lelkük szükséglete miatt, hogy felfedezzék a nagyobb szeretetet, hogy megismerjék az irgalmas Atya szívét! Hogy rátaláljanak az igazi békére! A szív békéjére, amelyet semmilyen békétlenség nem tud ellopni!
Ezért kedves plébániai hívek! Ti kísértésekben éltek, de a kegyelemben is immár 37 esztendeje. A Szűzanya arra hív benneteket, hogy olyanok legyetek, mint Mária, a szükségletek pedig arra hívnak, hogy olyanok legyetek, mint Márta. Biztosan kell, hogy olyanok is legyünk, mint Márta, aki a dolgok körül forgolódik. Mert egyébként hol lenne elszállásolva a sok zarándok. Azonban ne maradjunk meg a külső gondok felszínén. Nagy kísértés ez! Megmagyarázni a szentmiséről való hiányzásunkat és az elmaradt imádságot, a kötelesség miatt. Amikor közel vagyunk, belülről azonban eltávolodtunk, akkor a szentmise és az imádság kötelesség, de ha belülről közel vagyunk, ha a tudatunk és a szívünk éber, akkor a szentmise és az imádság szükséglet – a lelkünk szükséglete!
Hogyan ébredjünk fel Márta álmából és hogyan ne feledkezzünk meg arról az egyetlen szükségesről és fontosról, és mint Mária reggel, napközben és este, oda tudjunk ülni lelkünk legjobb Barátjának lábához.
Sohase szokjuk meg azt, ami itt történik! Nagy kísértés számunkra, hogy oly közel legyünk, de mégis oly távol. Oly közel éljünk a forráshoz, és mégis szomjasak és felszínesek maradjunk. Benső tapasztalat és növekedés nélkül.
Gondoljunk csak a tékozló fiú példabeszédében szereplő idősebb fiúra, aki oly közel van az apjához. Nem volt rossz ember, az apja mellett maradt, szorgalmasan dolgozott, de valahol hibázott. Hol? A szíve nem bontakozott ki, kicsi, szűk és rideg maradt.
Nem bontakozott ki, nem növekedett, nem vált hasonlóvá az apjához és az ő tágas szívéhez, amelyben a szeretet uralkodott. Miért nem? Mert nem ismerte meg.
És számunkra is kísértés, hogy itt vagyunk, közel és ne ismerjük meg azt, amit az Ég, amit az Édesanya mond! Ne engedjük meg, hogy oly közel legyünk, de mégis oly távol az ő szívétől! Ő, az Édesanya választott ki bennünket! És különleges szerepet bízott ránk! El lehet, el szabad-e mulasztani ezt?!
Ne engedjük meg, hogy az bontakozzon ki bennünk, amit a trend kínál, a szívünk pedig zárva maradjon arra, amit a Szűzanya szeretne. Vagy pedig azt, hogy gyermekeinknek lehetővé teszünk mindent, amit a világ kínál, amit a trend és a divat szeretne, de nem tesszük lehetővé számukra a belső fejlődést, amit a Szűzanya szeretne. És a mobiltelefont bámulva megtudunk minden részletet, ami a világban történik, de nem tudjuk meglátni azt, ami a saját szívünkben van!
Vannak a plébániai hívek között, akik tudatosak – harcolnak, nem adják fel! Az árral szemben úsznak! Dolgoznak, de otthagynak mindent és eljönnek a szentmisére reggel vagy este, felmennek a Jelenések hegyére és a Krizevacra, a családban imádkoznak vagy imacsoportokat alakítanak. Ingyen befogadják otthonaikba a fogyatékkal élőket, oly sok év óta a papokat lelkigyakorlat idején… És oly sok más jót tesznek, ami nem látható. Ezekben a napokban volt a fogyatékkal élők 7. nemzetközi zarándoklata. Sok ember jósága mutatkozott meg. A fogyatékkal élők erre a jóságra ébredtek és létrejött a szeretet és a jóság mozgalma. És pontosan ezt szeretné a Szűzanya: felébreszteni lelkünk jóságát! Azt a jót, amely bennünk van.
És a végén emlékezzünk Jézus szavaira, amelyet Keresztelő Jánosról mondott: „Ő világosság volt, amely világít, de ti csak ideig-óráig akartatok fényében gyönyörködni.” És ahogyan a zsidóknak Keresztelő János alakjával, úgy nekünk is Keresztelő János ünnepén felragyogott a világosság…
És mi? Vajon mi is, mint a zsidók csak ideig-óráig akarunk fényében gyönyörködni? És azután ugyanúgy folytatjuk életünket, mintha mi sem történt volna?
Emlékezzünk csak nagyapáinkra és nagyanyáinkra, apáinkra és anyáinkra, de ránk is, hogy Keresztelő János ünnepén 37 évvel ezelőtt, ahogyan Erzsébet szíve, úgy a mi szívünk is felujjongott az örömtől, mert eljött hozzánk az Édesanya. Ez a János nap lehetőség arra, hogy elaludt szívünk újra elinduljon, hogy az öröm újra felébredjen! Hogy felálljunk és döntsünk az új kezdés mellett! Egyetlen ok elégséges, mégpedig az, hogy az Égi Édesanya eljött hozzánk!
fordította: Sarnyai Andrea

Lengyelország: A nyugati rezsimek baloldali meleg ideológiát terjesztenek Lengyelországban

Majdnem az összes nyugati rezsimből, 53 országból származó nyugati nagykövetek jóváhagyták a homoszexuálisok felvonulását, amit június 9-én rendeztek meg Varsóban. A felvonulást radikális baloldaliak szervezték.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság ráadásul hivatalos delegációval is részt vett az erkölcstelen felvonuláson. Az ír nagykövet hivatalos partner volt az eseményen.
Oroszország semmilyen módon nem támogat ilyen bizarr eseményeket.

https://gloria.tv/article/1S9WFko1yLcw1F3MrgNjtzNLM

2018. június 22., péntek

Chris Pratt Istenről az MTV díjátadón

„A kegyelem ajándék és a szabadsághoz hasonlóan, amit ebben az országban élvezünk, ezért is valaki más fizetett a vére által. Ezt ne felejtsétek el!”
Chris Pratt, a Jurassic World és a Bosszúállók egyik főszereplője, sokadik alkalommal tett bizonyságot hitéről nagy nyilvánosság előtt, olyan példát állítva ezzel fiatal rajongói elé, amit a nevével fémjelzett filmekről már kevésbé lehet elmondani.
A keresztény hitét nyíltan felvállaló fiatal apuka az MTV Generációs Díjának átvételekor nemcsak földi, de mennyei szeretteinek is hálát adott sikereiért.
Miután megköszönte családja támogatását és mesélt születésétől fogva betegséggel küzdő kisfiáról, Jackről, a színész megosztott néhányat saját szabályaiból a boldog élet titkára vonatkozóan.
„Isten valóságos. Isten szeret téged és a javadat akarja. Hidd el! Én hiszem.”
Chris arról is beszélt, hogy a tehetségünk kihasználásához bölcsességre van szükség és a képességeinket soha ne használjuk a gyengék ellen.
„Ha erős vagy, legyél mások védelmezője. Ha okos vagy, legyél alázatos. Ne használd az erődet mások ellen.”
„Az embernek lelke van. Vigyázz rá!”
Beszélt az imáról is:
„Tanulj meg imádkozni. Nem nehéz és jót tesz a lelkednek.”
Végül pedig:
„Senki sem tökéletes. Lesznek, akik azt mondják majd neked, hogy tökéletes vagy úgy ahogy vagy, de ez nem igaz. Nem vagy tökéletes és nem is leszel az. Egy hatalmas erő teremtett így. Ha ezt el tudod fogadni, tiéd a kegyelem, a kegyelem pedig ajándék és a szabadsághoz hasonlóan, amit ebben az országban élvezünk, ezért is valaki más fizetett a vére által. Ezt ne felejtsétek el és ne vegyétek készpénznek!”
A fenti sorokhoz nem is tennék hozzá egyebet, mint egy rövid emlékeztetőt, hogy abba a röpke néhány percbe, amit Chris sok kollégája többnyire különböző politikai és zavaros filozófiai vagy társadalmi üzenetek népszerűsítésére használ, nem könnyű belesűríteni azt a csodát, amit ki megváltásnak, ki örök életnek, ki pedig Isten kegyelmének nevez, illetve, hogy mindehhez nem kell híres színésznek, de még prédikátornak sem lennünk vagy tökéletes teológiai rálátással érvelnünk. Elég, ha kinyitjuk a szánkat és nem szégyelljük azt, Aki minket sem szégyell majd Isten és az angyalok előtt.Márk 8:36-38 Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”
http://idokjelei.hu/2018/06/chris-pratt-istenrol-az-mtv-dijatadon/

2018. június 21., csütörtök

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

A Szűzanya menedéke Magyarország

2018. 06. 01, Péntek
Amikor imádkoztam a szobámban váratlanul egy személy megjelent előttem, aki az ajtófélfához támaszkodott karba tett kezekkel. Hosszú szürkés-fehéres szinű ruhát viselt, és az arca egy zsidó férfiéhoz hasonlított. Láttam rajta, hogy fél, mert az egész testtartása azt mutatta, hogy valamitől tartózkodik. Tudtam, hogy a Sátán áll velem szemben, aki a következőt mondta: “Mindent megteszek azért, hogy az Alázatost (Szűzanya) eltapossam. Ha kell, akkor az egész országot megmozgatom célom eléréséért.”
“Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig. Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön, a rejtekhelyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és félévig táplálják. Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. De a föld segített az asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó folyót. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett.” (Jel 12, 6-17)
Jézus: Gyermekeim, a puszta Magyarországot jelképezi, ahol édesanyám menedékre talál. A fiú születése az igaz, maradék egyház létrejöttét jelenti, ami a szétválasztódás eredménye lesz. A sárkány gyűlöli az asszonyt és az ő ivadékait, ezért üldözi őket a vádlás és hazugság különböző formáin keresztül. Ez az esemény most a szemetek láttára teljesedik be. Kik tesznek Rólam igaz tanúságot? Akik nem keresik a maguk javát, nem gerjednek haragra, nem örülnek a gonoszságnak, örömüket az igazság győzelmében lelik. Mindent eltűrnek, mindent remélnek és mindent elviselnek. A szeretet az egyetlen járható út, melyen keresztül megtarthatjátok Atyám parancsait. A szeretet nem pártolja a bűnt, inkább elhatárolódik tőle. Gyermekeim, Én vagyok az élet forrása. Aki Hozzám közeledik, az törekszik nemet mondani a bűnre. A Sátán azért támad oly erősen, mert érzi a vesztét. Az ő bukását az Eucharisztia igaz tisztelete jelenti. A méltó Isten iránti imádat megbénítja őt és seregét. Édesanyám rejtekhelyet keres magának a pusztában, ahol megpihenhet és ahol a kígyó nem zaklathatja. Ezt a menedéket az Eucharisztia jelenléte szenteli meg. Nálam oltalomra és biztonságra találhattok, ahol nincs helye a félelemnek. Édesanyám mindenkit Hozzám akar vezetni, mert tudja, hogy az üdvösségetek Bennem rejlik. Az engesztelő kápolna csak akkor épülhet fel, ha alázattal elfogadjátok a bíboros döntését, aki tisztában van azzal, hogy csak arra adhatja áldását, amely jó gyümölcsöt terem.

Mária Magdolna

A langyos lelkek

2018. 06. 02, Péntek
Jézus: „Gyermekeim, minden ember előtt két út áll. Az egyik az örök üdvösséghez vezet, a másik pedig az örök kárhozathoz. Vannak, akik nem tudják határozottan eldönteni, hogy melyik úton akarnak haladni, ezért könnyen langyossá válnak. Bizony mondom nektek, hogy akik langyosak, azokat kivetem a számból (Jel 3, 14-21). Nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Döntenetek kell abban, hogy Isten mellett vagy ellen vagytok. Aki képtelen ezt a döntést meghozni, az könnyen úgy járhat, mint Júdás, aki kétszeres hasznot akart szerezni a világból és az Én követésemből. Számtalanszor figyelmeztettem őt arra, hogy Én nem a földi királyság hatalomgyakorlása miatt jöttem, hanem a lelkek megmentéséért. A langyos lelkek gyakran a saját céljukat keresik, és nem hallgatnak mások jótanácsára. A szeretetnélküliség és a közömbösség miatt olyanok ezek a lelkek, mint a vakok és süketek annak ellenére, hogy érzékszervük épségben van. Az önzés a gőg egyik gyökere. Tanuljátok meg helyesen szeretni önmagatokat! Az igazi önszeretet azt jelenti, hogy törekedtek Isten szemével látni önmagatokat. Mindent Atyám törvénye szerint vizsgáljatok meg pl. gondolataitokat, kimondott szavaitokat és cselekedeteiteket. Az igazán alázatos lélek félre teszi sajátos érdekeit, hogy másokkal jót cselekedhessen. Egyedül az önzetlenségből fakadó szeretet lehet igazán érdemszerző, amely nem vár semmilyen viszonzást vagy hasznot másoktól. Gyermekeim, azok a lelkek, akik langyosak a kárhozat útján járnak, mert nem akarják felismerni, hogy Hozzám csak egyetlen út vezet. Ez az út keskeny és göröngyös, de a biztos cél felé halad. Akik félnek a szenvedéstől és mégis követni akarnak Engem, azok hamar a Sátán csapdájába eshetnek. Én minden szenvedést elviseltem a ti bűneitekért, ezért ti is viseljétek el a megpróbáltatások nehézségeit, ami a lelketek javára szolgálhat a felajánlás kegyelmén keresztül.”
Mária Magdolna


Isten ingyenes szeretete

2018. 06. 20, Szerda
Miközben a gyónásra készültem, megjelent a Sátán a gyóntatószék mellett vádlóként és azt mondta felém:
“Te az én adósom vagy. Nekem kell törlesztened, mert bűneidet nem adom ingyen.”
Erre az Úr dicsőségesen kilépett a gyóntatószék középső részéből (ahol a pap van), és azt mondta:
“Hallgass Sátán! Az Én szeretetem és irgalmam ingyenes. Véremet ontottam minden lélekért, hogy vérem által tisztulhassanak a bűnbocsánat szentségében.”
Mária Magdolna

2018. június 20., szerda

Eközben a fàtima egyházmegye... A Kegyelem temploma, egy templom templom, igaz, de ami belül történik, ...


Schneider püspök a készülő pán-amazóniai szinódusról, a nős papokról, és a női oltárszolgákról

capture-schneider-iii.pngAthanasius Schneider püspök egy új interjúban beszélt a 2019-ben tartandó pán-amazóniai szinódus nemrég kiadott munkadokumentumáról. Az interjúban a püspök elutasította a nős férfiak pappá szentelésének ötletét.
Schneider püspök amellett érvelt, hogy a papi önmegtartóztatás része az Egyház azon hagyományának, amely az apostoli időkig nyúlik vissza. A nők szerepéről szólva a püspök attól tart, hogy az Egyház hamarosan azt a Németországban jelenleg is létező modellt fogja követni, hogy női lelkipásztori kisegítők tartanak prédikációkat és igeliturgiát a templomokban.
A püspök egy 30 perces videóinterjúban beszélt minderről, amelyet a Gloria.tv online katolikus televízió készített vele június 10-én, Csehországban. Az interjúban a kazahsztáni Astana segédpüspöke több témát is érint, beszél többek között a hagyományos latin miserítus fontosságáról, Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításának súlyos következményeiről, és az Egyházban kialakult megosztottságról.
A 2019-ben megrendezendő pán-amazóniai szinódus június 8-án kiadott munkadokumentuma (Instrumentum Laboris) kapcsán Schneider püspök a nős férfiak pappá szentelésének, valamint a nők erőltetett oltárszolgálatának kérdéseit is érintette.
Schneider püspök szerint a készülő szinódus munkadokumentuma a nős férfiak pappá szentelésének engedélyezését készíti elő a pán-amazóniai régióban. Ugyanakkor a püspök úgy gondolja, hogy a helyi engedélyezéssel ez az innováció hamarosan az egész világon elterjedne. A püspök szerint ezzel "a cölibátus de facto eltörlésre kerül". "Azonnal beláthatjuk ezt" - teszi hozzá, azt állítva, hogy csak egy gyerek nem értené, hogy a pán-amazóniai régióban egy ilyen kivételes engedélynek ez lenne a mélyebb következménye.
A német származású püspök szerint az eféle nős papok "valójában az Egyház megszakítatlan hagyománya ellen vannak".
Papként önmegtartóztatásban élni az apostoli hagyományig nyúlik vissza, ez nem pusztán egyházi törvény.
- tette hozzá Schneider püspök. A püspök álláspontja itt egybecseng Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának álláspontjával. Mint Schneider püspök ugyanakkor emlékeztetett rá, már Szent Ágoston is világossá tette ezt, ahogy a Karthágói Zsinat is. A papi önmegtartóztatást már a negyedik században ismerték, mint olyan hagyományt, ami az apostoli időkig nyúlik vissza. A papi cölibátus gyakorlata ekkor még olyan életformát jelentett, amit nős és nőtlen papok egyformán gyakoroltak: a szentelést követően minden pap önmegtartóztatásban élt, függetlenül attól, hogy nős volt-e, vagy sem.
Ahogy Schneider püspök emlékeztetett, az Egyház történetében minden pápa kitartott amellett, hogy a papoknak és püspököknek önmegtartóztatásban kell élnie. A pápák kitartottak emellett minden visszaélés és támadás ellenére is, akkor is, amikor a papi cölibátust európai uralkodók támadták. Schneider püspök azt is kifejtette, hogy amikor a keleti egyházak a 7. században szakítottak a papi önmegtartóztatás hagyományával, "a Szentszék ezt sohasem fogadta el".
A keleti rítusú katolikus egyházak gyakorlatáról, hogy ők papnak szentelnek nős férfiakat is, Schneider püspök azt mondta: "ez olyan engedmény volt, amit azok az ortodox egyházak kaptak meg, akik vissza kívántak térni a katolikus egyházba". Ezek az egyházak engedélyt kaptak arra, hogy "fenntartsák a közel 1000 éven át létezett gyakorlatukat". A római katolikus egyháznak azonban "sohasem szabadna ezt feladnia", mivel egy ilyen változás az egyházfegyelemben "az apostoli hagyomány ellen lenne", ami "dominószerű hatással járna".
Schneider püspök attól tart, hogy ha a pán-amazóniai régió engedélyt kap arra, hogy nős férfiakat pappá szenteljen (az önmegtartóztatás hagyományos kötelezettsége nélkül), úgy ezt "más püspökök és püspöki konferenciák is előállnának, és más régiókban is alkalmazni kívánnák".
A papi önmegtartóztatás rövid időn belül megszűnne. Ennek pedig nem szabadna megtörténnie.
"Azt remélem, hogy az isteni gondviselés ezt nem fogja megengedni." - teszi hozzá a püspök.
Schneider püspök hasonló megjegyzéseket tett annak lehetőségéről, hogy a pán-amazóniai szinódus valamiféle női oltárszolgálati formát fog javasolni a régió számára. "A felszentelés lehetetlen." - szögezi le a püspök. Ehelyett úgy gondolja, hogy a régió a női lelkipásztori kisegítők egy modelljét igyekszik megvalósítani majd, ami Németországban püspöki áldással létezik már. A német egyházban a női kisegítők mostanra már homíliákat tartanak, igeliturgiákat vezetnek, és az Oltáriszentséget is kiszolgáltatják. "Mindent csinálnak, a szentmise kánonját kivéve." - hangsúlyozza a püspök. - "Ez már most is létezik!" Mint mondja, a német katolikusok már évtizedek óta láthatnak az egyházukban albát viselő nőket az oltárnál, liturgikus cselekményeket vezetve.
Schneider püspök szerint ezért a német példát a pán-amazóniai régió is könnyedén követheti. "Reménykedek és imádkozom, hogy a mi drága Urunk isteni gondviselése nem fogja ezt megengedni." A püspök szerint őriznünk és védelmeznünk kell a férfiak oltárszolgálatát, "mint igazgyöngyöt, amit Jézus adott nekünk".
A püspök ugyanakkor örömteli hangon emlékezteti a híveket az Egyház jelenlegi válsága kapcsán, hogy "ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem". Ahol ilyen nagy a sötétség, "ott még inkább felragyog a fény, a kegyelem". Mint mondja, ezt ő maga is látja az utazásai során, amikor a hitet őrző katolikus közösségekkel találkozik. "Látom a Szentlelket működni szerte a világban, sok kis közösségben, sok fiatal családban, a fiatalokban, sok szeminaristában és papban, akik élik a hitet." A püspök szerint ezek a katolikusok erkölcsös életet igyekeznek élni, és példaként tudnak szolgálni mások számára.
Schneider püspök szerint ugyanakkor azok, akik ma hatalommal bírnak az Egyházban - "az egyházi nómenklatúra", ahogy ő nevezi -, át vannak itatva "a világ szellemével, a naturalizmus szellemével, és hiányzik belőlük a természetfeletti hit." Mint mondja, lehet, hogy egyházi hivatalt viselnek, lehet, hogy "hatalmuk van a kicsinyek és tiszták felett, még arra is, hogy elnyomják őket", és lehet, hogy övék "az adminisztráció, a pénz, az elismertség, a médiatámogatás, és a közrajongás hatalma"; "De miénk a hit!" - szögezi le a püspök.
"A tiétek a hatalom, de a miénk a hit." - Schneider püspök szerint ez az, amit egy egyszerű hívő is megmondhat azoknak az egyházi tisztségviselőknek, akik hűtlenné válnak a hithez. "Ezért mi gazdagabbak és hatalmasabbak vagyunk." - teszi hozzá a püspök.
Schneider püspök szerint a Szentlélek "tavasz készít elő az Egyházban".
A tájat még mindig hó fedi, de már láthatjuk az olvadás foltjait, amik a tavasz jövetelét hirdeti. Ezek pedig mindazok a csoportok, akiknek nincs hatalmuk, akiket elnyomnak, de akiknek hatalma van Isten előtt.
Zárásképpen a püspök azt mondja: "Isten Anyja pedig a mi anyánk, az Egyház anyja, ő a karjaiban tart minket. Ő pedig minden eretnekség legyőzője."

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/06/20/schneider_puspok_a_keszulo_pan-amazoniai_szinodusrol_a_nos_papokrol_es_a_noi_oltarszolgakrol

Schönborn bíboros: Bevezethető a női diakonátus

cardinal_christoph_schomborn_2_at_press_conference_on_post_synodal_apostolic_exhortation_amoris_laetitia_in_vatican_city_on_april_8_2016_credit_daniel_ibanez_cna_4_8_16.jpg

A bécsi Christoph Schönborn bíboros határozottan kiállt a nők diakónussá szentelése mellett - írja a német püspöki konferencia híroldala, a katholisch.de.
"Az első néhány században voltak diakonisszák, és ezt újra be lehetne vezetni." - nyilatkozta a bíboros hétfő este az OE24 televíziócsatornán. A bíboros szerint éppen ezért jelenleg is folynak a tárgyalások a női diakonátus bevezetéséről az Egyházban.
Schönborn bíboros a nyilatkozatában kizárta annak gyakorlati lehetőségét, hogy az Egyházban nőket szentelnének pappá. Mint mondta, női papok sohasem léteztek az Egyházban, ezért "ez túlságosan mély szakítás lenne a kétezer éves hagyománnyal, és Ferenc pápa szintén azt mondta, hogy ez nem várható".
Egy húsvétvasárnap megjelent interjújában a bíboros amellett érvelt, hogy a nők pappá szentelhetőségének kérdéséről az Egyház egy egyetemes zsinata kell, hogy döntsön, mivel ez olyan kérdés, amiben "egy pápa egyedül nem dönthet".
Ismeretes azonban, hogy II. János Pál tévedhetetlen tanításként erősítette meg a nők pappá szentelésének lehetetlenségét. Az Egyháznak ezt a tanítását nemrég a Hittani Kongregáció prefektusa, Luis Ladaria érsek is megerősítette, kimondva, hogy a nők pappá szentelésének lehetetlensége az Egyház végérvényes és megkérdőjelezhetetlen tanítása.
A női diakonátus kérdésének vizsgálatára Ferenc pápa 2016-ban bizottságot hozott létre, amely jelenleg is dolgozik. A Hittani Kongregáció akkori prefektusa, Gerhard Müller bíboros következetesen állította, hogy az Egyházban lehetetlen a - felszentelt szolgálatként sohasem létezett - női diakónusságot bevezetni, ezért a bizottság csupán a diakonisszák történelmi intézményét vizsgálja.
A volt prefektusnak nem sokkal később Arturo Sosa, a jezsuita rend generálisa mondott ellen, aki azt nyilatkozta, hogy a vizsgálóbizottság létrehozásával Ferenc pápa "kinyitotta az ajtót" a (felszentelt) női diakónusok előtt.
Müller bíboros állításainak ellentmond az a tény is, hogy a diakonisszák történelmi intézményét egy hasonló egyházi bizottság megvizsgálta már: 5 éves elemzőmunkájuk eredményét 2002-ben, egy hivatalos vatikáni dokumentumban közölték. Az akkori vizsgálóbizottságnak maga Schönborn bíboros is tagja volt. Nem világos tehát, hogy e történelmi kérdésben a most munkálkodó bizottság mi újat tudna mondani.

http://www.depositum.hu/noipap.html

2018. június 19., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből

2018. június 18.
Uram?
Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat.
Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják dicsőíteni a Nevemet. Továbbra is eltöltelek Szentlelkemmel, mint bő termő olajfát a gyümölcsei. Atyám már születésed előtt kiválasztott téged. Kinyilvánította nevedet, mielőtt megláttad a napvilágot. Anyád méhétől fogva elragadtatva magasztalta napjaidat. Ma a Mi ösvényünkre állítottunk téged. Szeress Engem és Atyámat, kárpótolj azokért, akik nem szeretnek Minket! Kárpótolj a hitehagyottakért és az eltévelyedett szívűekért! Kiáltsd ki e nemzedéknek a mi szentségünket, édességünket és gyengédségünket! Hangodat mennydörgésként hallják e világ süketségében, mert hamarosan eljövök, hogy dühöngő viharral megítéljem a világot. Meg fogom tisztítani ezt a világot, és lemosom bűneit.
Nem sokan vannak tudatában annak, hogy vétkeznek, nem sokan tudják, hogy bűnösök. Álságos nemzedék! Száműztél Minket[1] az életedből! Ti gaztettek bajnokai, meddig futtok még el Tőlünk? Becstelenségetekben azt sem tudjátok, melyik a bal és melyik a jobb kezetek, mégis azt állítjátok, hogy láttok, és azt állítjátok, hogy tiétek ez a föld. Tudjátok-e, hogy mely szavak okozzák a ti veszteteket? Amikor nagy gőgösen azt állítjátok, hogy „nincs Isten”! Én vagyok az, aki elültettelek benneteket abba a földbe, amin jártok, de egyetlen szavammal gyökerestől kitéphetlek és el is hajíthatlak benneteket, és örökre lezárhatom előttetek a mennyország kapuit. Tartsatok bűnbánatot! Én megbocsátok nektek, és ti egy napon így kiáltotok majd fel örömötökben: „Hatalmas az Isten!”
A szabadkőművesek azon fáradoznak, hogy a hit falait, valamint az a keveset, ami még maradt benned, nemzedék, lerombolják. Üres ígéretekkel árasztanak el benneteket, és a széthúzás magvait szórják szét fivéreim között. De fel fogom róni nekik förtelmes bűneiket! Figyelek.
Uram, Te, aki oly fenséges módon
kedvemben jártál,
vedd el bűneiket, hiszen Te az irgalom Istene vagy,
és a Te jóságod és megbocsátásod
senkiéhez sem hasonlítható.
 
Te mindenek Ura vagy,
ezért senki nem tud ellenállni Neked!
Igen, sokan helyezték a Te dicsőségedet az ő dicsőségük elé,
a Te erőd azonban mindenek felett győzedelmeskedik!
Ma sokan járnak a halál völgyében,
de nekik is megadatott annak a lehetősége,
hogy egyszer megízlelhessék Udvaraid édességét,
és akkor biztosan ők is dicsőíteni fogják a Nevedet!
Mindössze arra van szükségem, hogy a bűnbánat kitartó kiáltását halljam. Készséges szívekre, akik az Igazságot keresik. Nem közeledtem-e oly sok nem-hívőhöz? És nem tártam-e fel előttük, hogy Én Vagyok, Aki Vagyok? Egy időre lemetszettem őket[2], de most, az irgalmasság napjaiban, visszaoltom őket a Szőlőtőbe.
Mindaz, ami van, Tőlem való. Amint téged meglátogattalak és átalakítottalak, úgy fogom meglátogatni azokat is, akik még nem hívnak segítségül Engem, mint Megváltójukat és Istenüket, és üdvözíteni fogom őket. Ezért ők is élvezni fogják a szeretetemet és irgalmamat.
Végül minden térd meg fog hajolni Előttem, Vassula, és minden nyelv dicsérni fog Engem, mint Istenét és a Szentet…. Maradj hűséges Hozzám, a te Istenedhez! És viseld továbbra is gondját az ügyeimnek, ahogy eddig is tetted, gyermekem.
És tedd magad szabaddá az imára! Lelkem örvendezik, amikor imáidat hallom…
A Szeretet szeret téged. IC

[1] a Szentháromságot
[2] a nem keresztények
http://ichtys.hu/index.php/149-2018-junius-18

2018. június 18., hétfő

Kiengesztelődés, összefogás, szeretetegység a Világ Győzedelmes Engesztelő Kápolna megépüléséért

D. J. Kr.!
Kedves József Atya!
Nagy örömmel és lelki békével olvastam, hogy az Anna-réten folytatódnak az engesztelő alkalmak a Legszentebb Áldozat bemutatásával. Amennyiben szükség mutatkozna, jómagam is szívesen végeznék újra g.kat. Szent Liturgiát, amint már korábban is megtettem a Szent Korona Lovagrend megtisztelő kérésére, amikor nem találtak miséző papot.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a magyar vonatkozású máriás engesztelő karizmákkal szolgálók minden eddiginél súlyosabb felelősségére, hogy az idők jeleit helyesen megértve az egység lelkületében egymással szorosan együttműködjenek, a karizmáik sajátosságainak a megőrzése mellett!

Az immár 2 hete zajló folyamatban mára bennem azon meggyőződés alakult ki, hogy az engeszteléseket a Legszentebb Áldozat bemutatásával végezni kell mind az Anna-réten, mind a Kútvölgyi-kápolnában. Ezt megerősíti bennem József Atyának a Cönákulumra vonatkozó beszámolója, mivel abban számunkra ma Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésével áradó kegyelmekről bennünk éppen a Cönákulumban ihletettek csengenek vissza, amelyekről alább idézem a honlapunkon levő rövid ismertetőt.
Tanúságot kell tennem arról, hogy az „Anna-réti misék Székelyföldről nézve” címmel olvasható 9. bejegyzést küldő engesztelő testvér – noha a csoportunk tagjai közül eddig senki nem volt vele kapcsolatban – próféciájában egyrészt kérte a g.kat. Szent Liturgiát, amit az engesztelő testvérekkel az általa megjelölt „csíksomlyói hegyoldal Szent Korona alakú kápolnájánál” már jóideje végzünk, másrészt visszaigazolta amit mi imában hordozunk már több hónapja: az Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséig Csíksomlyón az általa megjelölt «kápolnát» fel kellene ruházni az Anna-réti kápolna ideiglenes helyettesítőjéül, de semmiképpen nem a Kútvölgyi kápolna helyettesítő szerepének ellenében.

Engesztelő programjaink a hónap 3. vasárnapja előtti szombatonként:
Csíksomlyón 10. órától, a Kissomlyó-oldalban a Magyarok Nagyasszonya emlékhelynél. A program Szőkefalvi Rózsafüzérrel kezdődik, utána g.kat. Szent Liturgia.
Gyergyószentmiklóson 19. órától, a Szent Miklós Plébánia hittantermében. A program Egység Királynője Rózsafüzérrel kezdődik, utána g.kat. Szent Liturgia.
Közös szándékok: Jézus Krisztus Királyságának és Szűz Mária Királynőségének elismeréséért, Mária Országa nemzeteinek kiengesztelődéséért, a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna felépítéséért, a Magyar Egyház és Nemzet Isten akarata szerinti megtéréséért, a katolikus hit védelméért, hithű katolikus főpásztorokért és papokért, a megszálló népek és a keresztényellenes vallások távoltartásáért.”


„EGYSÉG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ SZOLGÁLAT
(rövid ismertető)
http://dominiummarianum.webs.com/egysgkirlynje.htm

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat ihletése […] az erdélyi Mezőbánd Szent István Apostol-király templomában talált visszhangra, a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésének szándékaira imádkozott […] Cönákulum keretében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat célja – engesztelés a Szűzanya gyergyószentmiklósi […] könnyezésével közvetített kegyelmek szándékaira. Ez elsősorban az Úr Jézus Krisztus által tanított legszentebb ima szerint a Mennyei Atya akaratának teljesedése: «amint a Mennyben, úgy a Földön is» kérés maradéktalan érvényesítése egyéni és közösségi életünk minden síkján, a Szűzanya Országa Egyházának és Népének köréből kiindulóan az Egyetemes Egyházban és minden nemzet körében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat az Anyaszentegyház előírásai szerint lelkiségi misszióként éli a feledésbe merült keleti keresztény magyar egységes létszemléletet, hirdeti az elismert – mindenekelőtt magyar vonatkozású – máriás engesztelő karizmák egységét, valamint kéri a Magyar Engesztelő Kápolna felépítését és Oroszország felajánlását a Szűzanya kérései szerint.”

Imádságos köszönettel: B. Dombi Attila
g.kat. áldozópap,
Erdélyi Magyar Önkéntes Misszió
+40-758-260416
http://dominiummarianum.webs.com
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1336-anna-reti-misek-21-az-anna-reti-engeszteles-a-marias-papi-mozgalom-conakuluma-es-a-szuzanya-gyergyoszentmiklosi-ikon-konnyezese


Kedves Engesztelő Testvérek az Úrban!
Megszületett egy olyan döntés, ami, úgy érzem, az égiek akarata. (A levélíró itt erre a bejelentésre gondol). Isten a szeretet, és békesség, és a békesség meg is született. Akinél nagyobb a szeretett, az teszi meg az első lépést.
Nagyon sokat gondolkoztam, hogy néhány szót írjak-e magamról, végül is azért teszem meg, mert ide illő az engesztelők helyzetébe.
Nekem, a világ asztalán senki a nevem, és az engesztelők sorában az utolsó helyen, ha állok, de egyet bizton kijelenthetek, mert igaz, a szívem Istené és a Szűzanyáé.
Úgy érzem, a Lélek az, aki tollamba diktálja a szót. Fiatal koromban címkéztem az embereket, kitől vagyok több és ki lehet barátságban velem. Azt gondoltam, ha bizonyos dolgokban egyre nagyobb rálátásom, tudásom van, több vagyok a másiknál. Akkor még nem is sejtettem, hogy mekkora adomány a bölcsesség.
Ma már kezdem sejteni. Megformált az élet kemény foga, 2007 szeptember 7-től még ráadásul elkezdett finomítani. Akkor találkoztam ugyan is Csilik János Atyával. Ámultam, bámultam, csodálkoztam, hogy van ilyen is? Az engesztelésről beszélt olyan tüzesen, harciasan, de akkora túláradó szeretettel, hogy éreztem én is engesztelő akarok lenni. Mindig határozott volt, tudta, hogy mit akar, és Isten rávonatkozó akaratát teljesíttette. Tanítása örökre a szívembe ágyazódott, és számomra nagy követő példakép marad. Ő elment, de vannak köztünk nagy példaképek, Isten gondoskodik mindig arról, hogy ne maradjuk igazi tanítók nélkül. Egyet említek meg csak, akit szinten nagy példaképnek tartok, százszázalékosan megbízható és teljes szívvel tisztelem és szeretem. Ő József atya, szintén 2007-től a Kiengesztelődési találkozó óta ismerem, és a szemem láttára formálta az Isten. Gondoskodott az Úr és a Szűzanya arról, hogy az atyánál a tudás és a bölcsesség párosuljon. Isten, e kettő birtokában a lélek általa József atyán keresztül, nagy dolgokat vitt, és tud véghez vinni. A tudás és a bölcsesség egyesülésével születik a Lélek többi adománya, a szeretet, a béke, az alázat és sorolhatnám. Az Atyánál, a Szűzanya alázatát látom kialakulóban, látható volt most a jelen háborgó helyzetben is. Tökéletesen, a béke és az alázat szavával közeledett a szituációhoz. Senkit nem vádolt, senkiről rosszat nem mondott, türelmes szerető magatartásával Isten rávonatkozó feladatát teljesítette. Mindezt a háttérben nézni és Istenbe bízva, szemem előtt kialakult egy kép. E háborgó, hullámzó, fodrozó tó mélyéről kiemelkedett két oszlop, egyik az Úr Jézus, másik a Szűzanya. E két oszlop, a Szentlélekben egyesült Két Szent Szív, vagyis a meglévő két helyszínt szimbolizálja nekünk és feltárja jelentését. Egyik az Anna-rét másik a Kútvölgyi Kápolna, mint két kéz, összekulcsolva könyörög és engeszteli Istent saját, nemzetünk és a világ bűneiért. A kútvölgyi Boldogasszony-kápolna Regőczi István atya, Isten vándora által építtetett csoda, ha valaki a kápolnában ül, úgy érzi, hogy a Szűzanya és a magyar Szentek által körbefont koszorúba érkezett. Regőczi atya, a magyarok egyik legnagyobb engesztelője volt, hát nem nézhette tétlenül az égben, hogy az engesztelés a kápolnában már nem működik a legnagyobb erővel, ezért közbe járt és meghallgatásra talált.
A másik fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy már azokat az időket éljük, amikor óriási nagy a támadás, és ez csak fokozódik, tehát a harci színtér szélesedik, nekünk meg több helyszínen kell védekeznünk, vagyis engesztelnünk. Kedves engesztelő testvérek az Úrban, a békebontónak azért lett megengedve bizonyos mocorgás, hogy megszülethessen a Szűzanya közbenjárása által Isten nagy terve. Senki nem hibás, főleg azok nem, akik valamikor is az engesztelést elindították Anna-réten. Minden, ami történt azért van, mert ez az Isten akarata. Tisztesség és tisztelet minden engesztelőnek, és mindenkiben, ha csak egy szikrányi jót is látunk, ezt erősítsük magunkban, hogy Isten ránk vonatkozó feladatát teljesíteni tudjuk.
Végezetül pedig azzal fejezem be mondanivalóm, hogy az Úr Jézus által ránk hagyott parancsát tartsuk szem előtt, ami így hangzik „Úgy szeresétek egymást, ahogy én szeretlek titeket”. Ha ezt a parancsot ápolgatjuk és gyakoroljuk, akkor közel járunk Isten Országa felé.


Mi az, ami összeköt? Ki az, aki szétszór, egymással szembe fordít – azokat is, akik egy célt követnek, akik össze tartoznak?
Fájdalmas megosztottság, zavarodottság érzékelhető azok között, akik eddig az Anna-réten közösen engeszteltek. Vannak, akik ott akarják tovább folytatni az engesztelést, vannak, akik a Kútvölgyi Kápolnában. Mindkettő mögött felsorakoztathatók érvek és ellenérvek, sőt üzenetek is, amelyeket mindkét fél égből jötteknek gondol. Az álláspontok kifejtése már megtörtént.  Eljött az ideje, hogy inkább arra koncentráljunk, ami összeköti a két csoportot egymással. Közös célja mindnyájunknak az engesztelés, a lelkek mentése, hazánk mentése, a világban lévő konfliktusok elrendeződéséért való imádság, a megosztottságok megszüntetése, az Anna–réten az engesztelő templom felépítése. Még ennek a módjában is közösek vagyunk: ezt az egyházzal egységben, az egyházi elöljárók iránti engedelmességben akarjuk.
Akik komolyan veszik az egyházhoz tartozásukat, azok számára nem kérdés, hogy egy katolikus templom felépítése, illetve felszentelése megtörténhetne-e az illetékes helyi főpásztor akarata ellenére. Nyilvánvalóan nem. Kétségtelenül érvényes ez az Anna-réten felépítendő templomra is. A korábbi alapkőletételek is az akkor éppen regnáló két főpásztor, Serédi Jusztinián és Mindszenty József bíborosok jóváhagyásával illetve kezdeményezésére történtek. Ha fel fog épülni valamikor ez a templom, az csak az éppen aktuális főpásztor akaratából, iránta való engedelmességben, a vele való egységben történhet.
Az Anna-rétről kivonulók álláspontját megfogalmazó egyik írás szerint az az egyház iránti egyedüli engedelmesség, ha mindenki őket követve átvonul a Kútvölgyi Kápolnába és ott vesz részt ezentúl a szentmisén, ott végez szentségimádást, ott engesztel. Így „tagozódik be - úgymond - az eddig Anna-réten folytatott engesztelés az egyház hierarchikus rendjébe”. Csakhogy ebben a beállításban egy csúsztatás van. Imádkozni bármely hívőnek bárhol szabad. Minden pap pedig, aki kánoni megbízatással rendelkezik (és ez magában foglalja az egyházzal való egységet), mutathat be például tábori szentmisét is az erre vonatkozó szabályok betartásával. Nincs tudomásom arról, hogy a szentmisék az Anna-réten be lennének tiltva. Sőt amikor a bíboros úrral legutoljára, 2017 februárjában, személyesen beszéltem az ott építendő kápolna ügyéről (bemutatva neki egy olyan építész tervét, aki egyházmegyéje számára egy korábban már felépült templomot tervezett), azt mondta nekem személyesen, hogy ő nem tiltotta be a szentmiséket az Anna-réten. Márpedig alapvető jogi elv, hogy ami önmagában jó, erkölcsös és nem tilos, az szabad. Hibás tehát az a beállítás, hogy azok a hívek, akik továbbra is az Anna-rétre akarnak menni imádkozni, és azok a papok, akik a múltban ott szentmiséket mutattak be, vagy a jövőben szándékoznak bemutatni, engedetlenek lennénk az egyházzal szemben.
Ne tévesszük össze a véleménykülönbséget az engedetlenséggel! Tételezzük fel egymásról, hogy a másik fél is jót akar! Akik az Anna-réten akarnak továbbra is engesztelni, azok is a kápolna felépülésének az ügyét akarják szolgálni, és azok is, akik az engesztelést a Kútvölgyi Kápolnában akarják folytatni. Maradjunk szeretetegységben egymással, akik akár az Anna-réten, akár a Kútvölgyi Kápolnában, akár az ország bármely pontján akarunk imádkozni az Anna-réten felépítendő kápolnáért és engesztelni hazákért, és az egész világért. Engesztelni nem lehet kiengesztelődés nélkül. Csak az egymással egységben, szeretetegység végzett engesztelés kedves Istene előtt.
Itt az ideje, hogy tovább ne a véleménykülönbségekre koncentráljunk! Ne arra, ami elválaszt, hanem arra, ami összeköt, és amiben egyek vagyunk. Vegyük észre, hogy a sátán, a gonosz lelkek azok, akik egymással szembe akarják fordítani az addig egymással együtt küzdőket, sőt esetleg egyenesen jó barátokat. Ővele, a dibolosszal, a szétdobálóval forduljunk szembe, ellen harcoljunk, ne egymással.
Az álló, posvadó félben lévő víz most felkavarodott, kezd újra élővé lenni. Mindez a tisztulásunkra válhat. Mindnyájan úgy tudjuk, hogy Magyarország Isten engesztelő országa és Ő a magyarság engesztelésének is fontos szerepet szánt a világ megmentésében.  Nyilvánvaló, hogy a másik oldal elsődleges célja a magyar engesztelés megosztása, tönkretétele. Ne hagyjuk, hogy sikerüljön neki! Engesztelődjünk ki egymással! A magam részéről kijelenthetem, hogy nem állt szándékomban senkit megbántani, de ha ez mégis megtörtént volna, bocsánatot kérek mindenkitől. És nem neheztelek senkire. A legfontosabbnak most azt tartom, hogy helyreálljon szeretetegységünk és ebben növekedjünk. Közösen imádkozzunk egymás elfogadásáért, szeretetegységünk megerősödéséért. A szeretetegység az a pajzs, amelyen keresztül a Szűzanya és az Égiek megvédenek minket.
Imádságos szeretettel: József atya

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1339-anna-reti-misek-24-kiengesztelodes-osszefogas-szeretetegyseg