2019. november 30., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Fénykard

2019. 11. 07, Csütörtök
Egy belső küzdelem után Jézus egy fénykardot nyújtott felém és azt mondta:
„Nem egyedül harcolsz kislányom! Tudd, hogy a kardot nem egyedül tartod.”

Mária Magdolna
Szentek Szentje

2019. 11. 17, Vasárnap
Szentáldozás során az Úr váratlanul megjelent. Feje körül a glória a Naphoz hasonlított. A szentek Őt nagy hódolattal figyelték. A szentek fején is ott ékeskedett a glória. Jézus fénysugara kiáradt a szentekre, ami által még jobban megszentelődtek. Az Úr így szólt:
„Én vagyok a szentek Szentje. Szentségem olyan, mint a Nap, melynek sugarai mindenen áthatolnak a földkerekségen. Ám ez a világosság elsősorban a lelkek belsejébe hatol.”

Mária Magdolna


Egyház kormányzása

2019. 11. 21, Csütörtök
Az Oltáriszentséggel való áldás közben láttam Jézust, aki előtt a tizenkét apostol térdelt aranypásztorbottal a kezében. Az áldás a fényhullámokhoz hasonlóan sugárzott ki a templomban és azon kívül. Láttam, hogy az áldásnak olyan nagy ereje volt, hogy hatására minden térd meghajolt, még az alvilágé térde is. Hallottam, hogy a Szentlélek a következőt mondta:
„Az apostolok még most is kormányozzák az Egyházat az Égből.”
Mária Magdolna
Királyok Királya

2019. 11. 24, Vasárnap
Láttam, ahogyan az égben Krisztust ünneplik, mint a királyok Királyát. A szentek szíve lángolt, és a szívükön egy hármas korona ékeskedett. A korona a Szentháromságra utalt és benne ez a felirat volt belevésve:
„Jézus, az én szívem királya.”
Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:
„Boldogok mindazok, akik szívének trónusán Én uralkodok. A szív arra teremtetett, hogy befogadja méltó Királyát.”

Jézus arról is beszélt nekem, hogy a szív milyen boldogtalanná válik, ha egy tárgy, egy személy vagy az ember maga helyezkedik el ott, mint középpont.

Mária Magdolna


 

Isten akarata

2019. 11. 29, Péntek
Láttam egy óceánt, melynek vörös színe volt. Nem messze az óceántól egy szakadék volt. Az Úr azt mondta:
„Az Én irgalmam végtelen, mint az óceán. Nem lehet lemérni, meghatározni a határát. Irgalmam forrásából bárki meríthet. Sokan elkerülik ezt az óceánt és a szakadék felé haladnak. Ők nem is tudják, hogy az út, amelyen haladnak lepecsételheti az egész életüket a földön és odaát.”

A fejlett technika használatáról Jézus így vélekedik:
„Ha jóra használjátok a modern kor technikáját, akkor az a javatokra szolgálhat, mert elősegíti a fejlődéseteket. De ha rossz célra használjátok, akkor romboló hatással lesz az életetekre nézve. Mindig tartsátok szem előtt a mértékletességet, amely a függőség kialakulását akadályozza meg. Mindent vizsgáljatok meg, és döntsétek el magatokban, hogy az adott tárgyak, technikai eszközök valóban szükségesek-e számotokra. Az ördög a technika mögé is bújik. Ám Én sem maradok tétlenül, mert a rossz mellett mindig megjelenik a jó is. Soha nem tudhatjátok, hogy Én mikor szólítok meg egy-egy embert és érintem meg szívét ezen eszközökön keresztül.”

Kérdeztem az Urat, hogy mi az Ő akarata, terve velem:
„Szeress Engem! Szeress Engem! Szeress Engem! A többi magától fog adódni.”

A próbatételek céljáról, értelméről Jézus a következőt mondta:
„A próbatételek azért vannak, hogy megszabaduljatok bűneitektől. Másrészt a próbatételeken keresztül tudnak az erények megmutatkozni bennetek. A földműves is addig gondozza az elhintett magot, amíg meg nem látja annak gyümölcsét.”

Jézus, mint Vőlegény így szólt hozzám, miközben a vele való jegyességről beszéltem: „Én örökkön-örökké hű maradok hozzád!”

Ezen a beszélgetésen a Mennyei Atya is jelen volt és a Krisztussal való jegyességről így tanított:
„Leányom, a szüzesség a legnemesebb ajándék. Ennél nagyobb ajándék már maga a bűntelenség. A szüzek és a vértanúk egy fokozaton vannak a Mennyben, mert ők szeráfi szeretettel szeretnek Engem. Fiam jegyesének lenni a legnagyobb kiváltság. E jegyesség értéke felbecsülhetetlen a földön. Odaát, amikor meglátod mit jelent ez a kegyelem örökkön-örökké hálát fogsz adni Nekem, hogy te ebben részesülhettél. Ez mindazokra is vonatkozik, akik törekszenek tisztán élni testben-lélekben egészen Nekem szentelve magukat a világban. Már fogantatásod pillanatától kezdve Fiamnak ajándékoztalak téged. Életed arra van rendelve, hogy egyedül Neki élj.”