2013. június 24., hétfő

Buzik, zsidók, cigányok összefogása! Jön a Budapest Pride!

pride

Huszonkét helyszín, közel hetven program, huszonhárom műhelybeszélgetés, hét kiállítás – nemsokár kezdődik a Budapest Pride Fesztivál. A hagyományos felvonulást jövő hét szombaton tartják. Több cég szervezetten vesz részt az eseményen, és várja a csatlakozókat.
A szervezők azt kérik az újságíróktól, hogy a „melegfesztivál” helyett inkább az LMBTQ kifejezést használják. Az LMBTQ fedi le azokat a csoportokat, amelyeket képviselnek: az „L” a leszbikus, az „M” a meleg, a „B” a biszexuális, a „T” a transznemű, a „Q” pedig a queer első betűje. (Queernek – mint megtudtuk – olyan embereket neveznek, akik szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk alapján egyik csoportba sem tudják, illetve nem akarják elhelyezni magukat.)
A fesztivál nyitóbulija szombaton lesz a Gödör Klubban, a hivatalos megnyitó vasárnap este a Toldi Moziban – mondta a Nagymező utcai Apacuka kávéházban tartott beharangozó sajtótájékoztatón Hanzli Péter, a rendezvény egyik szóvivője.
A fesztivált az a Bán Zsófia író nyitja meg, aki a közelmúltban nyilvánosan is felvállalta, hogy leszbikus. A megnyitón Fischer Iván karmester, Péterfy Bori énekes és Kulka János színész is szerepel majd. A szokásos felvonulást július 6-án, jövő hét szombaton rendezik. A korábbi évektől eltérően, amikor bírósági döntésre volt szükség, a rendőrség az idén elsőre jóváhagyta a felvonulás útvonalát. A menet a Hősök terétől a képviselői irodaház szomszédságába, az Olimpiai parkba vonul, ahol felszólalások és koncertek következnek. Itt tartják a civil pikniket is, ahol több mint húsz szervezet mutatkozik be.
A fesztivál szervezői a mostani helyzetben különösen fontosnak tartják, hogy az LMBTQ közösségek saját maguk mellett más kisebbségekért is kiálljanak. Pontosabban: kiálljanak egymásért. A civil pikniken ezért jelen lesznek roma és például zsidó szervezetek is.
A fesztivált videókampány vezeti fel, a felvonulásra több vidéki városból buszok indulnak. Várhatóan Ausztriából és más szomszédos országokból is jönnek.
Három technológiai cég (a Google, valamint a magyar alapítású espell és Prezi) nyitottakvagyunk.hu néven honlapot hozott létre. Mindhárom cég alapvető értéknek tekinti, hogy munkatársait, partnereit kizárólag tetteik alapján ítéljék meg – tekintet nélkül életkorra, nemre, nemi identitásra, etnikai hovatartozásra, politikai meggyőződésre, fizikai és egyéb adottságokra.
A cégek képviselői elmondták, hogy a nyitottságot üzleti sikereik szerves részének tekintik: nyitottnak lenni nemcsak helyes és jó dolog, hanem gazdaságilag is megéri. Szeretnék, ha az új honlap révén minél több vállalat, civil szervezet és közösség megmutatná, hogy „milyen sokan vagyunk nyitottak ma Magyarországon”. A nyitottakvagyunk.hu még csak most indult, de máris mintegy húsz gazdasági vállalkozás és civil szerveződés csatlakozott.

A három kezdeményező cég szervezett formában, közösen részt vesz a Budpest Pride felvonuláson. Abban a reményben, hogy sokan mások is velük tartanak.

(NOL)
Bal-Rad komm: A rendszerváltás utáni-jelző nélküli Magyarországot-elárasztotta a deviancia mocska!
Azon a jelző nélküli Magyarországon, ahol milliók életét döntötte nyomorba a politikai maffia, ahol a hatalom emberek milliói feje fölül rabolja el a fedelet, ahol gyermekek éheznek, ahol a döbrögista pribékhad az Otthonvédők és az ételre várókat vegzálja-tombol a “másság”!
Munkanélküliség, alkoholizmus, kábitószer, prostitúció, korrupció, homoszexualitás, bűnözés! Ezt hozta el a rendszerváltás utáni szép új világ-a polgári demokrácia!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Tudnotok kell, hogy az a legnagyobb istenkáromlás, amikor a Fiamat bűnösnek vélik

2013. június 23. vasárnap 18:18
Drága leányom, hogyan reagálnának a szülők, ha tudnák, hogy gyermeküknek a halállal kell szembesülnie? Nem harcolnának kézzel – lábbal, hogy minden bajtól megmentsék őket? Ez a pontos oka annak, amiért most beavatkozom a világba utasítván Fiamat, hogy mondja el az Igazságot annak érdekében, hogy megmentsem Gyermekeim életét.
Az életben a kicsi dolgok azok, amelyek a globális szintre vannak kihatással. Ha egy méhecskének megváltozik viselkedése és ahol a virágpor nem tud megteremni, akkor ennek közvetlen kihatása lesz a Földön létező életre. Fiam földi Egyházának köszönhető az, hogy a lelket életben lehet tartani. Az Igazság nélkül Fiam Egyháza nem tarthatná fenn az életet. Tehát, amikor az Egyház falain belül hazugságok terjednek szét, anélkül, hogy beavatkoznék, akkor ennek kihatása lesz a lélek életére.
Amikor az Egyház Ő ellene irányul, az ellen, Aki azt létrehozta, akkor fog az élet megsemmisülni. Ez a fertőzés az egész világra kihatással lesz, beleértve azokat is, akik nem hisznek az élet utáni életben. Még azokat is érinteni fogja, akik más vallásúak, akik nem Tőlem jönnek. Amikor a hazugságok ellepik Fiam, Jézus Krisztus Misztikus Testét a Földön, akkor betegséget okoznak. A betegség, ha nem kezelik, a halálhoz fog vezetni. Ezért, mint Isten, minden Teremtés Atyja, nem fogok meghátrálni és nem fogom megengedni ellenségeimnek, hogy elpusztítsák gyermekeim lelkét.
Amikor a hazugságokkal szembesültök, akkor azok úgy fognak a csaló szájából kiesni, mint egy zavaros kusza ostobaság. A hazugságok, melyek már elkezdődtek, az alázathoz hasonló nyelvezettel lesznek megfogalmazva, de az Egyház Igaz tanai ellen a legnagyobb hazugságokat álcázzák. Azoknak ismerjétek fel őket, amik azok valójában: azért vannak küldve, hogy a bűnre csábítsanak benneteket. Tudnotok kell, hogy az a legnagyobb istenkáromlás, amikor a Fiamat bűnösnek vélik, mert ez lehetetlen.
Én Testben, emberként küldtem el Fiamat – amilyenek ti mindnyájan vagytok -, egy kivétellel. Ő bűn nélkül született, és ezért képtelen volt arra, hogy vétkezzen. Bárki, aki az Igazsággal él és aztán elferdíti azt annak érdekében, hogy szeretett Fiam keresztre feszítésének egy új értelmezését vezesse be, az egy hazug. Ő nem Tőlem jön és ellensége Fiamnak.
Figyeljétek most meg kicsiny gyermekeim, hogy a fenevad és démonai, kiket azért küldött, hogy elragadjanak Tőlem benneteket, köztetek bolyonganak. Nektek erősnek kell lennetek. Nektek sohasem szabad elfejtenetek, hogy az Igazságot adta nektek, amikor a Földön járt és meghalt bűneitekért. Ő feláldozta Testét, hogy megváltson benneteket, de sohase lett bűnös, mert nem közületek való.
Nektek hűek kell maradnotok Szavamhoz és Fiam Tanításához. Ha nem ezt teszitek, akkor abba a kísértése estek, hogy elfogadjátok a hazugságokat, melyek semmi mást nem hoznak nektek, mint örök szenvedést.
Szerető Atyátok, A Legmagasságosabb Isten

Az Igazság fog megszabadítani benneteket. A hazugságok el fognak pusztítani benneteket.

2013. június 23. 18:37
Drága szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem szegény, szeretett szolgáimért, akik most elkezdték a zűrzavart felismerni, mely Egyházamban mutatkozik. Nekik a következőket mondom: maradjatok Egyházam fedele alatt és tegyétek, amit tennetek kell, hogy szolgáljatok Engem. Maradjatok sziklaszilárdan Tanításaim mellett. Ne fogadjatok el új és úgynevezett teológiai magyarázatokat arra vonatkozólag, hogy Én ki vagyok, mit tettem az emberiségért, vagy hogyan fogok visszatérni, hogy visszaköveteljem Isten minden gyermekét, akik elfogadják Irgalmasságomat. Egyedül csak az Én Szent Szavamban bízzatok, mely Apostolaim által és a Legszentebb Bibliában adatik nektek. Bármi, ami eltér a Szentségektől vagy attól, amit arról mondtak nektek, ami a Megváltáshoz szükséges – ne fogadjátok el!
Én vagyok az Igazság. Ti megkaptátok az Igazságot. Csak az Igazság mentheti meg a lelketeket a kárhozattól. Az Igazság fog megszabadítani benneteket. A hazugságok el fognak pusztítani benneteket. Én ünnepélyesen rendkívüli kegyelmeket ígérek nektek, drága Felszentelt szolgáim, ha ezt az imát mondjátok, annak érdekében, hogy kitartsatok az üldöztetéssel szemben, mivel a hitetek a végsőkig próbára lesz téve.
A Keresztes Imahadjárat (110) imája: A papoknak, hogy hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz
Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, tarts erősnek és bátornak engem, hogy Legszentebb Nevedben meg tudjam védeni az Igazságot.
Könyörögve kérlek, add meg nekem azt a kegyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy mindenkor tanúságot tegyek Szent Szavadról.
Tedd lehetővé számomra, hogy ellenálljak annak a nyomásnak, hogy valótlanságokat támogassak, amikor a szívemben tudom, hogy megbántanak Téged.
Segíts nekem, hogy halálom napjáig hű maradjak Szent Szavadhoz. Ámen.
Felszentelt szolgáimnak: van még egy figyelmeztető Szavam számotokra.
Nektek meg kell védenetek a Bűnbánat (Gyónás) Ajándékát és fel kell ismernetek, hogy csak azok fognak egyesülni Velem a Paradicsomban, akik bűneik megbánására törekednek és úgy fogadnak el Engem, Jézus Krisztust, mint megmentésük kulcsát.
Jézusotok