2018. augusztus 31., péntek

A szent angyalokkal kötött szövetség megújítása

A 7. kiengesztelődési találkozón 2013-ban szövetséget kötöttünk őrangyalunkkal és az összes szent angyallal. Az erre való felkészítő elmélkedésben ez hangzott el: "Nagyon érezzük a széthúzó, a megosztó erőket nemcsak a világban, hanem az egyházon belül, az engesztelőkön belül is. Ennek a találkozónak egyik fő tétje, hogy engedünk-e magunk között ezeknek a széthúzó erőknek, vagy ellenállunk, és minden áron megőrizzük az egységet. A sátán szét akar mindent dobálni. Elsősorban az engesztelőket, utána az Egyházat, a keresztényeket, a nemzeteket, és tönkre akarja tenni teljesen az ember és az anyagvilág egységét is. Az angyal összekötő kapocs Isten és az ember, valamint az anyagvilág között."
Ha már öt évvel ezelőtt gond volt az engesztelők közötti széthúzás, megosztottság, akkor mit szóljunk ahhoz, amit most tapasztalunk. A Szent Anna-réten szeptember első szombatján ezt a szövetséget szeretnénk megújítani. De hosszú idő nem lesz a rá való felkészülésre. Ezért aki teheti, olvassa el az erre felkészítő elmélkedést!
A Szent Anna-réten cönákulum formájában zajlanak júliustól a szentmisék. Szeptember a főangyalok hónapja is.
Az angyalokkal való együttműködés fontosságáról szó van a Máriás Papi Mozgalom kék könyvében is. Az 1987. szeptember 29-i üzenetben ez olvasható. "Szeplőtele Szívem fényének angyalai most gyűjtik össze  mindenfelől a választottakat, akik arra hivatottak, hogy harcoljanak győzelmes seregemben. Megjelölnek benneteket pecsétemmel. Erős fegyverzettel látnak el benneteket a küzdelemre. Megvédenek benneteket pajzsommal... Elérkezett a végső küzdelem ideje. Ezért rendkívüli módon lépnek közbe az Úr angyalai, és minden nap odaállnak mindnyájatok mellé, hogy vezessenek, megvédjenek, és megerősítsenek benneteket. Ahogy ezekben az időkben a démonoknak és minden gonosz szellemnek nagy szabadsága van ördögi megnyilatkozásaikra, úgy hivatottak most az Úr angyalai arra, hogy tervem legfontosabb részét véghezvigyék. Ég és föld egyesül a nagy küzdelemnek ebben az órájában. Felszólítalak tehát benneteket, alkossatok mindnyájan egységet az angyalokkal és a mennyország szentjeivel!
Ma létkérdés önmagunk Szűzanyának szentelése mellett a szent angyalokkal való szövetségkötés is, és annak mindennapjainkban való megélése.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1352-a-szent-angyalokkal-kotott-szovetseg-megujitasa

Böjte Csaba jubileumi jótékonysági koncertje – nem ajánljuk

alt
Nem az előadók személye a botrány okozója, hanem az általuk nyíltan felvállalt értékrend, melynek szellemében előadják majd a dalokat – többek között félezer ártatlan gyermek előtt, kiknek felnevelése, lelki tisztaságának megőrzése nem csak a nevelők, de az alapítvány és annak vezetőinek felelőssége. A szerk.
1.
Újsághír: Szeptemberben jótékonysági koncertet rendeznek a Böjte Csaba munkáját segítő alapítvány fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából a Papp László Arénában. A plakát szerint a koncert támogatói között számos civil szervezet, köztük a Rotary Club is megtalálható.
Egy másik újsághír szerint pár hete a Budapest Pride rendezvénysorozaton a sztárvendég, Conchita Wurst mellett Oláh Ibolya -aki a Böjte koncert egyik sztárvendége is- is fellépett, akinek erre az alkalomra Presser Gábor írt egy testre szabott dalt. A Pride záróbuliján Oláh Ibolya elénekelte a Voltam Ibojka című dalt, melynek azóta hírhedtté vált szövegsora így hangzik: „Voltam fiúval és voltam lánnyal”. A művésznő 2011-ben nyilvánosan felvállalta leszbikus mivoltát.
A Böjte Csaba jőtékonysági koncertre meghívott másik együttes, az EDDA vezetője közismert arról, hogy UFO hívő. Pataki Attila korábban botrányos kijelentést okozott azzal, hogy állítása szerint őt is egy UFO dobta le a Bazilika elé.
A koncertre Csaba testvér 500 gyermeket tervez elhozni Erdélyből, akik közül sokan fellépnek a koncerten is.
2.
A  Katolikus Egyház elítéli a szabadkőműves szervezetek minden változatát – lásd XIII. Leó pápa Humanum Genus Enciklikája.
A Katolikus egyház tanítása elítéli a másság megélését és propagandáját. Athanasius Schneider püspök egyik legutóbbi írásában pontosan ismerteti az Egyház álláspontját:
„…hirdetnünk kell az isteni igazságot a homoszexuális cselekedetek és homoszexuális életvitel súlyosan bűnös jellegéről, mivel azok sértik Isten akaratát. Igaz testvéri aggódással kell hirdetnünk azt az isteni igazságot, hogy az aktív és bűnbánatot nem gyakorló homoszexuálisok az örök kárhozat veszélyének teszik ki a lelküket.”
Katolikus rendezvényre az Egyház tanításával ellentétesen valló előadót meghívni botrány, hasonlóképpen az a szabadkőműves szervezetek anyagi támogatását elfogadni, még ha nemes cél érdekében is történik. Sajnálatos, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői is az anyagi támogatást részesítik előnyben és hirdetik a koncertet.
Aki a kezében lévő hatalmat arra használja föl, hogy rosszra ösztökéljen, vétkes a botrány bűnében és felelős a rosszért, amelyet közvetve vagy közvetlenül kiváltott. „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket.” (Lk 17,1) – KEK 2287
https://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/6703-boejte-csaba-jubileumi-jotekonysagi-koncertje-nem-ajanljuk.html