2013. június 26., szerda

Bocsa József : A ránk váró nehéz idők

Hogy benne vagyunk már a nehéz időkben, ezt mindenki érzi a saját bőrén: gazdasági válság, eladósodás, munkanélküliség, a világbékét fenyegető, a harmadik világháború rémét elénk festő nagy politikai válsággócok, megszorítások, ismétlődő, fokozódó katasztrófák. Sokan politikusokban bíznak, hogy majd megoldják, kezelik ezeket a helyzeteket, de úgy tűnik éppen ők azok (tisztelet a nagyon kevés kivételnek), akik a leginkább kiszolgálják azokat, akik tudatosan akarják előidézni a sátán totális, globális diktatúráját.
Ma még, legalábbis itt Európában fennállnak az élet eddig megszokot, biztonságot adó keretei, ma még az otthonosnak tűnő szőnyegen folyhat az élet és a küzdelmek. De sokan megtapasztalták már, hogy kihúzták alóla a szőnyeget: elveszítette munkahelyét, elveszítette házát, kedves lakókörnyezetét. És bizony egyéb szőnyegkihúzások is várhatók. Kihúzhatják alólunk a család szőnyegét, a politikai szőnyegre is olyanok kerülhetnek, akik nem szabályszerűen küzdenek, és bizony a megszokott, eddig sokaknak biztonságot adó vallási, egyházi szőnyegek is eltűnhetnek, átalakulhatnak.
Hogy ezek felé a nehéz idők felé közeledünk, az régóta leírt és napjainkban is újra és újra megfogalmazott próféciákból is kitűnik. Nem célunk itt ezek áttekintése, csak azokra hivatkozunk, amelyeket alapul veszünk ennél a lelkigyakorlatnál.
Az egyik legfrissebb üzenetben ez szerepel: „Kedveseim, gyűljetek egybe és engedjétek vezetni magatokat a Szentlélek által, de nem úgy, mint eddig, hanem vegyétek sokkal komolyabban segítségét. Határtalanul készíti lelketeket és egész valótokat az elkövetkezendő időszak igen kemény megpróbáltatásaira. Tudjátok meg, ha nem engeditek magatokat felkészíteni, nem fogjátok tudni elviselni a reátok váró nagy nyomást. Bíznotok kell, hogy a Szentháromság felkészít benneteket mindenre, amit tudnotok és ismernetek kell. Erőseknek kell lennetek! Már egyre kevésbé ingadozhattok, mert ha ti nem készültök fel, akkor azok, akiket váratlanul érnek majd az események, hová fognak fordulni? Ha nem álltok stabilan és rendületlenül, akkor kétségbe esve, szerteszét fognak riadni a lelkek. Ezért űzzetek el szívetekből minden félelmet és kételkedést!” (2013. 06. 08.)
Ez az üzenet azok felelősségére hívja fel a figyelmet, akik hitben járnak, és azzal zárul, hogy „űzzetek el a szívetekből minden félelmet és kételkedést.” És a következő, a felkészülés fontosságát hangsúlyozó üzenet is rámutat egy olyan tényre, amit a bírálók az ilyen típusú üzenetek hiteltelensége egyik bizonyítékaként szoktak felhozni, hogy ti. „Isten nem fenyeget, nem akar félelmet kelteni, nem akar félelemben tartani”.
Kedveseim, legyetek felkészülve minden olyan helyzetre, amelyek megnehezítik életeteket. Ez nem azt jelenti, hogy félelemben kell élnetek, hanem azt, hogy bármi érhet, akkor sem veszíthetitek el a lélekjelenlétet. Ne féljetek a váratlan eseményektől, mert azokért nem vagytok felelősek, hiszen tőletek függetlenül történnek! Ezért, ha felajánlva mindent átadtok a Szentháromságnak, bármi érjen is titeket, mégsem rabolhatja el belső békéteket, melyet lepecsételtek az égiek. Álljatok készenlétben, imádkozzatok, és kerüljétek a szórakozásokat, mert azok nagyon elvisznek benneteket a világ felé. Legyetek kicsinyek és alázatosak, és akkor nem lepődtök meg majd semmin, ami titeket érhet.” (2013. 04. 13.)
A félelem állandó velejárója az emberi életnek. Ha nem működne bennünk a félelem, a ránk leselkedő rengeteg veszély áldozatául esnénk. Ha nem alakul ki a gyerekben a veszélyérzet, megégheti magát a tűzhelyen, magára gyújthatja a házat, a száguldó jármű elé futhat, áldozatául eshet a „cukros bácsinak”, magával sodorhatja az áradó folyó. Minden normális szülő felkészíti gyermekeit az ilyen és ehhez hasonló veszélyekre.
A katonákat, rendőröket, katasztrófavédelmi munkatársakat külön felkészítik a várható vészhelyzetekre, amelyekben helyt kell állniuk, amelyekben félelem nélkül, lélekjelenléttel, bátran kell viselkedniük.
Van normális félelem, és van kóros félelem. Az előbbi pozitív, az utóbbi kerülendő. A félelem nem szabad, hogy elhatalmasodjon rajtunk. Az ember önkéntelenül is riad a szenvedéstől, a kereszttől. Jézus is többször beszélt övéinek arról, hogy mi vár rá, hogy ha valóban bekövetkezik, ne szaladjanak szét, és ne veszítsék el lélekjelenlétüket, ne essenek kétségbe. Sajnos csak keveset sikerült felkészítenie még apostolai közül is a rá váró, a rájuk váró eseményekre. Jézusnak nem az volt a célja, hogy félelmet keltsen, hanem, hogy felkészítse övéit a várható eseményekre. A félelmet igyekezett kivenni a szívükből. Hányszor mondta nekik halála előtt és feltámadása után is bátorításul, hogy „Én vagyok, ne féljetek!”
Külön feladatunk, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten vegyen ki minden félelmet, és aggódást a szívünkből. „Kérjétek, hogy vegyen el tőletek minden félelmet és aggódást a jövőtöket illetően, és engedjétek, hogy karjaiban tartson titeket!” (2012.09. 05.) A túlzott félelem a sátántól való.
Mit akarnak elérni az égiek azzal, hogy újra meg újra figyelmeztetnek minket a ránk váró eseményekre? Nem riogatni akarnak, nem félelemben akarnak tartani, nem anyagi készletek felhalmozására biztatnak, hanem lelki kincsek gyűjtésére, amelyekből éppen a nehéz helyzetekben profitálhatunk, és amelyek elkísérnek minket a mennybe is. Ezeket a kincseket, vagyis erényeket részletezni fogjuk majd a maguk helyén. Most egy kis előzetest adunk ezekből a lelki kincsekből. Kifejezetten olyan helyeket idézünk, amelyekben a nehéz időkre való felkészülés szerepel.
 
Ha nem is lennének valósak a józan ésszel is előre látható napjainkban fenyegető különleges veszélyek, ha csak ijesztgetések lennének a különféle próféciákban szereplő veszedelmek, ha nem is élnénk az utolsó időkben, az élet mindig tartogat meglepetéseket, baleseteket, váratlan helyzeteket. Ki tud ezekben a helyzetekben könnyebben eligazodni, ki tudja jobban megőrizni lélekjelenlétét, ki tudja jobban túlélni a váratlan katasztrófákat? Aki nemtörődöm módon élvezi az életet? Aki kerül minden erőfeszítést? Aki el akar utasítani magától minden valós okokon alapuló félelmet? Vagy aki szüntelenül edzi magát? Aki önmegtagadásokat végez? Aki módszeresen készül a nehézségekre, a nehéz időkre? A válasz nem kétséges.

http://engesztelok.hu/nehez-idkre-felkeszit-lelki-gyakorlat/a-rank-varo-nehez-idk

Bocsa József : Nehéz Időkre Felkészítő Lelki gyakorlat

Ez a föld, amin élünk, még nem a mennyország. Vannak, akik azzá akarják tenni - emberi erőfeszítésekkel. De a maguknak csak Istent megillető jogokat tulajdonító embereknek ez lehetetlen. Akik emberi eszközökkel próbálják ezt a földi paradicsomot megvalósítani, azok csak pokollá teszik embertársaik, és végső soron a maguk életét is a földön. A történelem ezt már számtalanszor bizonyította. Jó pár birodalmat létrehoztak már fegyverekkel, kezdetben szépnek tűnő ideológiákkal. De lehullott ezekről az ideológiákról az álarc, és látjuk, hogy mennyi könnybe, vérbe, áldozatba, emberi életbe kerültek ezek az esztelen, sátáni próbálkozások. Hosszú lenne, ha fel akarnánk sorolni ezeket, elég csak a legutóbbiakra utalni, azok fő ideológusaira és vezéreire: Marxra, Engelsre, Hitlerre, Leninre, Sztálinra, és az ő kisebb „klónozott példányaikra”, az egyes nemzetek felett diktatúrákat gyakorló kissztálinokra. Emberileg az ilyen próbálkozások nem sikerülhetnek. A sátán állt és áll minden a mennyországot a földön emberi erővel megvalósítani szándékozó próbálkozás mögött. A sátán nem mondott le mindmáig arról, hogy olyan legyen, mint Isten, és hogy félrevezetettjeinek a földi mennyországot ígérve kiterjessze uralmát az egész földre. Soha nem állt még az emberiség annyira közel egy totális, az egész földre kiterjedő diktatúra lehetőségéhez, mint éppen napjainkban.
Az emberiségre nehéz idők várnak. Ezt csak a vak nem látja, és azok, akiknek szellemi látását teljesen elvakította a sátán, aki ezt a totális uralmat ki akarja építeni.
Vajon hogyan viszonyul a sátánnak ehhez a tervéhez Isten? El tudjuk-e képzelni, hogy Ő, aki az emberiség szerető Atyjaként mutatkozott be, tétlenül nézze azt, hogy a sátán hogyan készül végső háborújára Isten és az emberiség ellen, és hogy éppen ebben a helyzetben teljesen magára hagyná gyermekeit, hogy ne készítené fel őket ezekre a nehéz időkre, hogy ne akarná őket megmenteni és megóvni a sátán fenyegető rémuralmától?
A Mennyei Atya azért küldte Egyszülött Fiát a földre, hogy kiragadja az embert a sátán uralma alól. Jézus ezt tette földön jártakor egész életével, tanításával, életáldozatával. És ezt folytatja azóta is - egyházán, övéin, küldöttein, prófétáin keresztül. Az evangéliumoktól kezdve Isten számtalan formában útmutatásokat adott az embereknek arra, hogy hogyan meneküljenek ki a sátán uralma alól, és hogyan helyezzék életüket a Szentháromság oltalma alá. Napjainkban is élő, eleven módon teszi ezt egyházán, mai tanítványain keresztül, akik életté váltják az evangéliumot. De teszi azon választottain keresztül is a föld számos pontján, akik az Ő élő, eleven szavait közvetítik.
Az Engeszelők Lapjának „Lelkiélet” rovatában olvashatók azok a rövid üzenetek, amelyeket egy ilyen választottján, Anna Terézián keresztül kapunk lassan már három éve napi rendszerességgel. Ezek Istentől jövő rövid buzdítások, tanítások, amelyek rövidségük által is alkalmazkodnak a mai ember felfogó- ás befogadó képességéhez. Mindegyik gazdag, sokszínű indításokat, buzdításokat tartalmaz, amelyek önmagukban is megállnak. De újra meg újra olvasva ezeket, kirajzolódik belőlük egy átfogóbb tematika is, amely nagyobb összefüggésekbe is beleállítható. Ezeknek az üzeneteknek az ismételt olvasásából, elemzéséből született meg ennek a lelkigyakorlatnak a terve, és tematikája. Lépésről lépésre kerül kidolgozásra ez a lelkigyakorlat, de nem várjuk meg, amíg az egész elkészül, hanem fejezetenként közzé lesz téve az Engesztelők lapja „Lelkigyakorlat” rovatában. Meghívunk minden kedves olvasót ennek a lelkigyakorlatnak az elvégzésére.
Ezekben az üzenetekben a legtöbbször a Szentháromságról esik szó, és az engesztelőkről, mint a Szentháromság gyermekeiről, akiknek a Szentháromság fontos szerepet szán a többi ember üdvözítésében, a nehéz időkre való felkészítésében, és az azokon való átvezetésben. A Szentháromság ezt úgy kívánja elérni, hogy meg akarja tanítani az engesztelőket szüntelenül az Ő jelenlétében élni.
Ez a fő cél: a Szentháromság jelenlétében élni, növekedni és megerősödni.
Ezt a célt szolgálják az alábbi eszközök, témakörök, amelyek kirajzolódnak ezekben az üzenetekben.
Ez a fő cél: a Szentháromság jelenlétében élni, növekedni és megerősödni.
Ezt a célt szolgálják az alábbi eszközök, témakörök, amelyek kirajzolódnak ezekben az üzenetekben.
 • Hit, bizalom
 • Megtérés, újjászületés, bűnbánat, gyónás, kiengesztelődés, lelkünk tisztán tartása, a megszentelő kegyelem állapotában maradás - Ezek a lelki élet fő tartó oszlopai.
 • Lelkünk megfelelő navigálása: A Szentlélek vezetése, döntés, a szellemek megkülönböztetése
 • Lelkünk védelme
  • A bűnöktől, rossz lelkiállapotoktól
  • Gonosz lelkektől
 • Lelkünk táplálása, erőnlétének a biztosítása
  • Ima, Szentírásolvasás
  • Szentségi élet, főleg az Eucharisztia (a szentmisén való részvétel, szentáldozás, szentségimádás)
  • Jó lelkiállapotok begyakorlása, erények kialakítása
  • Másokkal való közösségben járás (hasonló módon gondolkodó testvérek, Szűzanya, szentek, angyalok)
http://engesztelok.hu/nehez-idkre-felkeszit-lelki-gyakorlat/nehez-idkre-felkeszit-lelki-gyakorlat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nagyon kevesen találnak vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, mégsem fognak Hozzám jönni

2013. június 25. 20:45
Drága szeretett leányom, ma a Könnyeim folynak, mivel a gonoszság hitványsága, mely az ember szívében nyilvánul meg, egyre növekszik. Annyira megkeményedtek, hogy kőszívűkben nem marad hely a Számomra, Jézus Krisztus számára, hogy bennük vigasztalásra találjak.
A Szívem hevesen ver most a szomorúságtól azon Keresztények miatt, akik elszakadtak az Igazságtól és mindattól, amit tanítottam nekik. Nagyon kevesen találnak vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, mégsem fognak Hozzám jönni. Ők egy falat állítottak fel, mely elválasztja őket Tőlem és színlelve beszélnek azon Ígéretemről, hogy újra eljövök. Mennyire elfelejtették, amit mondtam, hogy amikor várható az idő – és az egyre közeledik-, meg kell őket mentenem, és azt, amit Atyám Könyvén keresztül mondtam nekik.
Szegény, szegény gyermekeim. Először is fel kell ébresztenem az Irántam való szeretetet a szívükben, ha vigasztalásban, szomorúságuk fájdalmának enyhítésében és ezen élet nehéz megpróbáltatásainak enyhítésében akarnak részesülni. Nekik most, ebben az időben szét kell tárniuk karjaikat, és hívniuk kell Engem, hogy az átmenetet fájdalommentessé tegyem számukra.
Én nem szeretnék fájdalmat okozni Isten gyermekeinek. De Tanításaim Igazságának és az Atyám által lefektetett Törvények elutasítása által, a gonosszal folytatott szörnyű csatába lesznek rángatva, még mielőtt Irgalmasságom a Karjaimba vonzaná őket, amikor majd megmentem őket.
Milyen kevés bizalmat hordoznak a szívükben az Egy Igaz Isten iránt! Mennyire komolytalanok és milyen gyorsan felkarolják a hazugságokat, hogy kielégítsék a bűn utáni vágyaikat. Milyen könnyen be lehet csapni őket, amikor elfogadják a hazugságokat, melyek megfelelnek életstílusuknak, annak érdekében, hogy igazolják a bűnt.
Bármilyen elfogadhatóan indokolják meg a bűnt az emberi értelem szerint, számukra ez az egyetlen út, amit választanak, csak hogy úgy éljék az életüket, ahogyan szeretnék. Az Igazságot oly nehéz lenyelni és nehéz megemészteni, melynek elfogadására a test önmegtagadására van szükség. Az Igazság – ha és amikor elfogadják azt – nagy bátorságot követel, és csak azok tudják azt valóban könnyedén átölelni, akik az Alázat Ajándékával rendelkeznek.
Azok, akik őszintén keresik Isten Igazságát, gyakran azok által vannak félrevezetve, akik azt mondják, hogy Isten Szavát hirdetik. Az egyedüli hely, ahol megtaláljátok az Igazságot, az a Legszentebb Biblia és az Én Szent Szavam, mely ezeken az Üzeneteken keresztül adatik nektek. Üzeneteim fenntartják Isten Szent Szavát, ahogyan az Atyám Könyvében áll.
Engem szeretni nem könnyű, mert csak úgy jöhettek Hozzám, mint egy egyszerű gyermek. Magatok megjátszását, melyet a mindennapi életetek során a világnak mutattok, félre kell tennetek. Ti egyedül csak úgy jöhettek Hozzám, mint egy egyszerű, bizakodó gyermek. Le kell borulnotok Előttem és kérnetek kell Engem, hogy felemeljek benneteket, formáljalak titeket, segítsek nektek, hogy a szentség helyes útján járjatok, és hogy teljesen megbízzatok Bennem.
Mihelyt mindent átadtok Nekem, Én fel foglak emelni benneteket, elveszem a félelmeteket és Királyságomba viszlek benneteket. Még akkor is, amikor Isten Szeretetével a lelketekben nehéznek fogjátok találni ezt az utat. De ez olyan lesz, mint amikor egy pókhálót leszednek, mert ha egyszer az Igazság kiderül, nem lesz más út számotokra, melyen járni szeretnétek. Mert ez lesz az egyetlen út, ami a Paradicsomhoz vezet benneteket és ez lesz az az út, amelyet választanotok kell, hogy Hozzám, Jézus Krisztushoz jöjjetek. Mert Én Vagyok az Út.
Jézusotok

Assisi Szent Ferenc jövendölése

1880-ban Assisi Szent Ferencről és életéről Párizsban megjelent egy összkiadás, melyben egy sokáig elveszett, majd újból felfedezett jövendölés található. A latin kiadás 430. hasábjában Szent Ferenc eladdig ismeretlen víziója olvasható, melyet röviddel halála előtt közölt rendtársaival.
»Miután röviddel halála előtt összehívta testvéreit, óvta őket az eljövendő szorongattatások miatt, miközben ezeket mondta:
     „Viselkedjetek bátran, testvérek, legyetek erősek és bízzatok az Úrban. A szorongattatás és a szomorúság nagy idői közelegnek (szószerint: sietnek, hogy eljöjjenek), melyekben világi és szellemi zűrzavar és veszélyek harapódznak el, sokak szeretete kihűl és a Gonosz rosszassága minden mértéket meghalad.
     A démonok hatalma a szokásosnál erősebben lesz elengedve, a mi és a többi szerzetesrend szeplőtelen tisztasága annyira el lesz torzítva, hogy a keresztények között csak nagyon kevesen fognak az igazi pápának és a római Egyháznak őszinte szívvel és tökéletes szeretettel engedelmeskedni: Valaki, akit azon szorongattatás csúcspontján nem az egyházjog szerint választottak pápának, azon fog igyekezni, hogy rafinált módon (szószerint: eszességgel) sokakba a tévedés halálos mérgét (szószerint: a halált) csöpögtesse.
Abban az időben a botrányok megsokszorozódnak, rendünk kettészakad, a többi szerzetesrendből sok teljesen elpusztul, mert nem mondanak ellen a tévedésnek, hanem elfogadják. Olyan sok vélemény és szakadás lesz a nép körében, a szerzetesek között és a klérusban, hogyha azok a napok az Evangélium igéi szerint nem rövidülnének meg, még a kiválasztottakat is a tévedésbe vezetnék, ha nem Isten mérhetetlen irgalmasságának hatalmas árama vezetné őket.
     Szabályzatunkat és életmódunkat abban az időben néhányan a legélesebb módon támadják meg. Mérhetetlen kísértések fognak betörni. Akik akkor igaznak bizonyulnak, az élet koronáját kapják meg. De jaj azoknak, akik reményüket egyedül a szerzetesi életbe fektetve langyosak lesznek, és a kísértéseknek nem állnak állhatatosan ellen, melyek a kiválasztottak próbatételeként engedtetnek meg.
Azok, akik izzó lélekkel az igazság iránti szeretetből és buzgalomból ragaszkodnak a vallásossághoz, mint engedetlenek és szakadárok üldöztetéseket és jogtalanságokat fognak elszenvedni. Mert üldözőik a gonosz lelkektől űzetve azt fogják állítani, hogy az engedelmesség nagy tette (szószerint: nagy engedelmesség) Istennel szemben, ennyire megromlott embereket megölni és a földről eltörölni.
     De akkor az Úr a szorongatottak menedéke lesz, és meg fogja menteni azokat, akik Benne bíztak. És ezek, hogy Urukhoz hasonlóak legyenek, bizakodva fognak viselkedni, és a halál által az örök életet elnyerve, úgy fognak dönteni, hogy inkább Istennek engedelmeskednek, mint az embereknek; és mivel a hazugságba és a hűtlenségbe nem akarnak beleegyezni, a haláltól semmi módon nem fognak félni.
Abban az időben néhány prédikátor az igazságot agyonhallgatja (szószerint: hallgatással betakarja), mások eltapossák és letagadják. Azok életvitelének szentsége, akik csak külsőleg vallják meg, nevetségessé válik, ami miatt az Úr Jézus Krisztus nekik nem méltó pásztorokat, hanem pusztítót fog küldeni.” (katolikus - honlap.hu)

Az élet apró örömei


Légy pozitív, és örülj többet, nevess többet, táncolj többet, énekelj többet.

Légy egyre vidámabb és vidámabb, lelkesedj az apró dolgokért, még a legapróbbakért is. Az élet apró dolgokból áll, s ha vidámságot tudsz vinni az apró dolgokba, az egész csodálatos lesz.
Ezért ne azt várd, hogy valami nagyszerű történik. Történnek nagyszerű dolgok - szó sincs arról, hogy ne történnének -, de ne azt várd, hogy a nagyszerű valami bekövetkezzen. Csak akkor következik be, ha az apró, közönséges, mindennapi dolgokat új elmével kezded megélni, új frissességgel, új vitalitással, új lelkesedéssel. Akkor lassan-lassan felhalmozol, és az a halom egy nap tiszta örömben tör ki. 

Ám sosem tudhatod, hogy ez mikor következik be. Egyre gyűjtögetned kell a kavicsokat a tengerparton. Az egész együtt lesz a nagy happening. Ha felszedsz egy kavicsot, az egy kavics. Amikor az összes kavics együtt van, hirtelen már gyémántok. Ez az élet csodája.
Sok ember van a világon, aki elszalasztja, mert mindig valami nagyszerű dologra vár, ami nem tud bekövetkezni. Csak apró dolgokon keresztül következhet be: eszed a reggelidet, sétálsz, fürdőt veszel, beszélgetsz egy barátoddal, csak üldögélsz egyedül, és nézed az eget, vagy fekszel az ágyadon, és nem csinálsz semmit. Ezekből az apró dolgokból áll össze az élet. Ezek az élet alkotóelemei.

OSHO