2018. december 3., hétfő

Ácsolják a harmadik világháborút kirobbantó mestertervet? Az ukrán helyzet csak a jéghegy csúcsa! A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.

Ácsolják a harmadik világháborút kirobbantó mestertervet? Az ukrán helyzet csak a jéghegy csúcsa!


Korunk nagy háborújának előkészítése zajlik. A színfalak mögött már felépült a díszlet, a “színészek” már a szövegeiket gyakorolják!
Kezdenek a világban egyre inkább kiéleződni a konfliktusok bizonyos országok és egyes nagyhatalmak között.
Az orosz-amerikai ellentét már nagyon régre nyúlik vissza, mivel alapvető érdekellentétek vannak a két szuperhatalom között.
Amerika már régóta bele akarja rángatni a világot egy Újabb Világrendbe.
A jelenlegi, vesztfáliai világrend status quója ugyanis hamarosan megbomlik, mivel az USA meg fogja bomlasztani. vagyis a törékeny békét nagy csetepaté követi majd.
Újra helyezkedni fognak a hatalmasságok, újra a pozíciókért, a területekért és a nyersanyagokért fog folyni a harc…
Nemrég Putyin egy interjúban kijelentette, hogy Amerika politikája nem változik már egy ideje, és talán sohasem változott.
Az USA-t rabláncon tartja valami.
Egy belső politika és gazdaság felett álló világhatalmi hálózat. Lényegében Amerika hatalmi szerveit privatizálták, és az egész egy bankárcsoport kezében van.
Ők irányítanak, egy deep state, azaz mély-állam konstrukcióban.
A mindenkori amerikai elnökök nem mások, mint bábok, így a politikájuk látszólag mindig más, a felszín alatt mégis ugyanaz.
Ez az egész egészen eddig a világrend nagybirtokosainak érdekét szolgálta.
Most azonban Amerika egy ideje hanyatlik, és Kína, Oroszország kezdi megelőzni bizonyos mutatószámokban.
A magát Amerikába befészkelő világelit ezért egy újabb háborúban érdekelt.
Újra fel lehet rúgni az asztalt, és a megmaradt székekért küzdelmet indítani.
Egyes nemzeteket lerúgni a földre, ellehetetleníteni, aki nagyobb, erősebb, az életben marad alapon.
Amerika már rángatja ez ügyben a szálakat egy ideje azzal, hogy oroszellenes hangulatra buzdítja Európát.
Több olyan dokumentum látott napvilágot, melyek bizonyítják, hogy bizonyos pszichológiai hadviselési projekteben is érdekeltek voltak az elmúlt években, melyek szintén a társadalom és a nép tudatát hivatottak manipulálni.
A cél Európa a Nagy medvével való szembeállítása..
Eközben a Közel-Keleten káoszcsinálás zajlik bődületes pénzekből, a nyugati média átvevésével és manipulálásával, hogy tovább provokálják a konfliktusokat.
Amerika abban érdekelt, hogy se keleten, sem pedig Európában ne legyen gazdasági erősödés.
Már zajlik a kontinens lassú, de biztos csatatérré változtatása.
Ha azt gondoltuk, hogy az ukrán konfliktus itt a lényeg, tévedtünk.
Ez az egész csak a jéghegy csúcsa, és az első csomó, melyet Amerika a hatalmi játszmája érdekében megbont…

Üdvösség Anyja: Egy új, kegyetlen világháború lesz bejelentve.

Nyomtatóbarát változat
2013. szeptember 6. péntek, 18:46
Drága gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus utasítására rá kell mutatnom arra, hogy a háborúk, amelyek most Közel-Keleten ki fognak bontakozni, egy nagy csatát fognak előre jelezni, amely egy új, kegyetlen világháborúként lesz bejelentve.
Milyen nagyon megtöri ez szegény szenvedő Fiam Szentséges Szívét. A gyűlölet, mely átjárja azon vezetők szívét, akikre az egyszerű emberek országaik vezetését bízták, szét fog terjedni. Ők el fogják árulni a saját nemzetüket. Milliókat fognak megölni, és sok nemzet fog belekeveredni. Nektek tudnotok kell, hogy azok lelkét, akiket megölnek, és ártatlannak bizonyulnak bármely bűncselekmény elkövetésében, Fiam meg fogja menteni.
Ezek a háborúk gyorsan ki fognak terjedni, és alighogy belekeveredik a világnak mind a négy sarka, a Nagy Háborút máris be fogják jelenteni. Sajnos nukleáris fegyvereket is be fognak majd vetni, és sokan fognak szenvedni. Ez egy félelmetes háború lesz, de nem fog sokáig tartani.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minden ártatlan lélekért, és továbbra is imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet naponta háromszor, azért, hogy enyhítse a szenvedést, amely a 3. Világháború következménye lesz.
Köszönöm, gyermekem, hogy válaszoltál a hívásomra. Tudnod kell, hogy jelenleg nagy szomorúság van a Mennyben, és hogy ezt a rossz hírt nehéz szívvel hozom nektek.
Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.

Nyomtatóbarát változat
2013. szeptember 24. kedd, 11:18
Drága szeretett leányom, a világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína. Minden megjövendölt prófécia ezeket a hatalmakat fogja érinteni, valamennyi bonyodalom a vallások és a politikai rendszerek körül fog bekövetkezni.
Szíria és Egyiptom, az országukban zajló zavargások miatt egy nagyobb háború katalizátorai lesznek, mely háború érinteni fogja majd mind a négy nagyhatalmat. E hatalmak mindegyike szövetségre fog lépni annak érdekében, hogy egy egységes rendszert hozzanak létre, amelyet az egész világra kiterjedő vagyon és népesség ellenőrzésre fognak alkalmazni.
A vallási háború lesz a középpontja ennek az ellenőrzésnek, és Keresztény Egyházaim vezetőit legyőzik és megsemmisítik a fenevadra való előkészület során, aki mind a négy birodalmat ellenőrizni fogja. Isten egyetlen (nagy) hatalmat sem jogosít fel arra – amelyek szembeszállnak Isten Szavával, vagy megpróbálják elpusztítani gyermekeit –, hogy erőszakkal elfogják azokat, akiknek a neve fel van írva az Élet Könyvében. És miközben Én a Keresztényekről beszélek és arról, hogy mennyire szükséges, hogy hűek maradjanak Hozzám, ugyanúgy utalok a zsidókra is, mert Szent Mihály arkangyal, aki a védelmezőjük, őrködni fog fölöttük, és segíteni fog nekik, hogy ellenálljanak az üldöztetésnek, amelyet nekik is el kell viselniük, mint Isten választott népének.
Isten Terve már létrejött, és most a Mennyország minden angyala és szentje arra készül, hogy segítsenek Nekem Küldetésemben, hogy mindenkit egyesíthessek, és hogy megvédjék azokat a nagy megtévesztéstől, akik szeretnek Engem, melyet azért hoztak létre, hogy becsapják a világot. Az emberi nem még sohasem koordinálta ennyire erőteljesen az Istennel szembeni gonoszságot, mint napjainkban. A halandó ember eddig még sohasem volt képes ennyi szenvedést okozni a hatalomátvétel által, csakhogy ellenőrzést gyakorolhasson, mint a történelem e pillanatában. A nagy üldöztetés Isten gyermekei ellen a szemetek előtt bontakozik ki, melyet a Sátán hozott létre, a gonoszságra kész, magas hatalmi pozíciókban lévő, hatalomra éhes férfiak és nők készséges támogatásával. Sokan mégsem látnak közületek, mert becsapták őket.
Jézusotok.