2017. július 31., hétfő

Ima az abortusz megszüntetéséért

Kedves Testvérek!

Fontos téma!


"JÉZUS, MINDENT FELÜLMÚLÓ IRGALMADRA KÉRLEK, ÁLLÍTSD MEG AZ ABORTUSZT MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, HOZZ BÉKÉT ÉS SZERETETET A SZÍVEKBE! JÉZUSOM, BÍZOM BENNED! MÁRIA, OLTALMAZZ MINKET!"

- művi abortusz
- technikai abortusz
- kémiai abortusz

Lásd: http://www.bioetikaiutmutato.hu/

Az Unió minden áron el akarja tüntetni a készpénzt: hamarosan jön a fenevad bélyege? A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió.

Az Unió minden áron el akarja tüntetni a készpénzt: hamarosan jön a fenevad bélyege?


A végidők szörnyűségeit vetítheti előre a készpénz végleges eltörlése? Az Unió és az Új világrend ördögi terve...
Napjainkban a készpénzzel való fizetés még egy lehetőség. Hamarosan azonban már a múlté lesz, és mindezek ellen szinte semmit sem tehetünk.
Az Európai Bizottság bejelentette ugyanis, hogy a készpénzes fizetéske korlátját majd lejjebb fogják vinni.
A szabályozás már jövőre, azaz 2018-ban érvénybe léphet, és egyértelműen a készpénzes fizetések felszámolására irányul az egész törekvés.
A határokat átívelő egységes szabályozás sokak szerint az Új világrend ördögi hatalmának ágyaz majd meg.
A hivatalos álláspont persze szépen hangzik. A gazdaságok “készpénzmentesítése” az egész világot foglalkoztatja, ugyanis hatalmas költséget spórolhatna meg az emberiség, ha a hatékonyabb elektronikus fizetésre állnánk át. Csakhogy az a "baj", hogy Európában a lakosság ragaszkodik a készpénzhez. Nem csoda, hiszen ez az egyetlen kézzelfogható formája.
Azonban ez az Új világrendet nem fogj megakadályozni abban, hogy keresztülvigye akaratát bármi áron.
Az emberek szerint komoly etikai aggálya van a készpénz mentesítésnek. Az emberek legnagyobb baja a készpénztelenítéssel az, hogy a szabályozás ártana a magánélet és a személyes névtelenség védelmének. Ez azonban csak egy dolog. Az emberek rá lennének kényszerítve arra, hogy egy "bélyeget" viseljenek magukon, vagy hordjanak magukkal.
Bankkártyák, elektronikus chipek, majd már most bőrbe, vagy az alá ültethető mikrochipek válthatják fel a bankkártyákat.
Ezekről az időkről még a Jelenések könyve is megemlékezik, mint az Antikrisztus idejéről, és Jézus második eljövetele előtti nyomorúságról.
De pontosan hogyan is szól ez az egész?
"Azt is teszi mindenkivel [a hamis próféta], kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. 18 Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések könyve 13:16-18)

Jézus is beszél a Bibliában közvetlenül a fenevad bélyegének bevezetése utáni időkről. Ötszáz évvel azután, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, Jézust megkérdezték tanítványai, hogy milyen jelei lesznek visszatérésének és a világ végének. Jézus, többek között ezt az eseményt is a visszajövetelét közvetlenül megelőző fejlemények közé sorolta.
“Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen, Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után, meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Máté 24:15,21,29-31)
A technológia gyorsan fejlődik. Már vannak olyan helyek és vállalatok, ahol bőrbe ültetett chipekkel csekkolnak ki és be a dolgozók.

A jövőben pedig egyértelműen az az Unió és más hatalmak törekvése, hogy egy egységes rendszerben tudjanak az emberek fizetni. Ehhez pedig el kell törölni a készpénzt, és rá kell bírni mindenkit, hogy egy bőr alá ültethető "fizetőeszközt" hordozzon.
Ez lesz a társadalomban való részvétel alapja, vagyis senki sem fogja tudni megkerülni.
Az Egyesült Államokban egyre jobban elterjedt VeriChip és a többi RFID chip egyre szélesebb körben történő felhasználásával, a chipbeültetés elfogadtatására indított népszerűsítő kampány jó úton halad.
Egyes becslések szerint 10 éven belül a világon is elterjedhetnek. vagyis ennyi ideje lehet még a készpénzes világnak, és ekkor fog elkezdődni valójában az igazi végítélet...

A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió.

Nyomtatóbarát változat
2012. február 19. vasárnap, 3:00
Drága szeretett leányom, nem kell félned ezektől az üzenetektől.
Mert ezek szeretetem által adatnak a világ számára, amelyet az egész emberiség iránt érzek.
Az elkövetkezendő események ismerete segíteni fog gyermekeim felkészítésében, hogy meg tudják védeni az igazságot.
Figyelmeztetéseim segíthetnek a megtérések terjedésében, és képessé teszik gyermekeimet azon Ígéreteim igazságának elismerésében, hogy Én még egyszer vissza fogok jönni.
Második Eljövetelem még a ti életetekben fog bekövetkezni, gyermekeim.
Ti, a kiválasztott generáció, Dicsőséges Uralkodásom csodáit fogjátok learatni a Földön.
Én azokat is közétek számítom, kiválasztott gyermekeim, akik hátat fordítottak Nekem, és megtagadják szeretett Atyám, a legmagasságosabb Isten létezését.
Szeretetem betakarja majd mindazokat is, akik megvetnek Engem. Idővel ők is meg fognak térni.
Nem elegendő csupán üzeneteim elismerése, melyek neked, az Én prófétámnak, a végidők prófétájának adatnak, neked, a hét pecsét felnyitásának felelőssége is megadatott.
Ami valóban számít, az minden testvéred üdvözülése a világon.
A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogják erőiket. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor a tízszarvú vadállat felemelkedik, hogy uralja a hosszú szenvedésnek kitett ártatlan embereket.
A tízszarvú vadállat nem más, mint az Európai Unió, leányom, és Babilonként van megnevezve a Jelenések könyvében.
Babilon el fog esni, és a vörös sárkány, Kína és ezek szövetségesei fogják azt uralni.
Amikor ez megtörténik, akkor már a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak, aki ezek jelenlétében a saját vallását fogja majd gyakorolni.
Minden vallást be fognak tiltani, de a keresztények fogják a legnagyobb üldöztetést elszenvedni.
A Római Katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, nekik titokban kell majd misét tartaniuk.
Gyermekeim, valamennyi követőim, eljött az idő, hogy megtervezzétek a jövőtöket.
Én minden időben vezetni foglak benneteket.
Kezdjétek el most a felkészülést, mert idő lesz adva nektek arra, hogy ezt megtegyétek.
Ismételten mondom nektek, az ima, és abból egyre több, gyengíteni fogja a vadállat, a medve és a vörös sárkány hatalmát.
Ők csak nagyon rövid ideig fognak uralkodni. Mert azt követően el lesznek pusztítva.
Szeretett Megváltótok,
Az emberiség Megmentője,
Jézus Krisztus.

Keresztes Imahadjárat 18. imája Ima az Antikrisztus és csoportjának megállításáért.

Nyomtatóbarát változat
Ó, drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól. Védj meg minket a Sátán gonosz csapdájától. Mentsd meg Egyházad maradékát a Gonosztól.
Adj Egyházaidnak erőt és kegyelmeket, amelyekre szüksége lesz, hogy megvédjen bennünket a háborúktól és az üldöztetéstől, melyet a sátán és terrorista hadserege ellenünk tervez.
Ámen.


Keresztes Imahadjárat 61. imája Ima az Egy- Világ ellenőrzésének elhárításáért.

Nyomtatóbarát változat
Ó, drága Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítése emlékére kérlek, védj meg minket, gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, amelyet az Antikrisztus és követői terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet.
Add meg nekünk azokat a Kegyelmeket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elutasítsuk a Fenevad Bélyegét, és add meg nekünk a szükséges segítséget, hogy leküzdjük a világ gonoszságait, melyeket azok terjesztenek, akik a sátán útját követik.
Esedezünk Hozzád, drága Atyánk, hogy védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket elég erőssé ahhoz, hogy mindenkor felállhassunk Szent Szavad hirdetésére.
Ámen.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

2017. szeptember 23. esemény

2017. 07. 28, Péntek
Találkozás Ádámmal és Évával
Ősszüleink így szóltak: „Az emberiség nagy események előtt áll. A történelem újra meg fogja ismételni önmagát. Az özönvíz után Isten a világot tűz által fogja megtisztítani. Bűnbeesésünk után az őskígyónak még nem volt akkora a hatalma, mint a XXI. században. Mi elkövettük a bűnt, és egész életünkkel vezekeltünk bűnbánatot tartva. A többi lélekkel együtt mi is vártuk a Megváltót a pokol tornácán, ahol sötétség és üresség volt. Jézus Krisztus alászállt a poklokra és magával vitte az igazakat a Paradicsomba. A pokol tornácán megtapasztaltuk Isten irgalmát és szeretetét a bűnösök iránt. Az Úr irgalmas mindazokhoz, akik őszintén megbánják vétkeiket. Ám igazságos azokhoz, akik nem kérnek az Ő irgalmából és megátalkodnak a bűnben. Ne féljetek, mert a büntetés előtt az egész emberiség lehetőséget kap a megtérésre! Ezt a kegyelmet a Szűzanya esdette ki a Szentháromságtól, mielőtt a világ szembesülni fog a büntetéssel. A bűnöknek következménye van. A Földön és a túlvilágon egyetlen bűn sem maradhat tisztázatlanul (kivéve a meggyónt bűnöket). Mindent tisztázni kell, még a legapróbb bűnös gondolatokat is. A Mennyben makulátlan tisztaság uralkodik, hiszen a bűnnek a nyomát sem látni. Törekedjetek arra, hogy a lelketekben tisztaság legyen, mert a lélek állapota meghatározó! Isten nagy jeleket küld nektek az égben és a Földön. Figyeljétek az ég csillagait, amelyek üzennek számotokra! A Szentlélekkel együttműködve értelmezzétek a jeleket! Bizonyára hallottatok arról, hogy 2017. szeptember 23- án az égen látható lesz, amit a Jelenések könyvében olvashattok:
Az égen nagy jel tűnt fel: egy az asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig. (Jel 12,1-6)
Gyermekeim, ne az időpont tényével foglalkozzatok, hanem a mögötte álló misztériummal! Az egyház életében nagy fordulat fog bekövetkezni, amely hatással lesz az egész világra. Ez az esemény hosszabb időre meghatározó lesz. Az Ég fájdalommal fogja szemlélni az egyház sorsát. A szakadás egyre nyíltabb lesz és eldől véglegesen, hogy ki kit szolgál. Készítsétek fel lelketeket, mert Isten a jeleket felhívásként küldi, nem pedig a kíváncsiság kielégítésére!”
http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2017/07/28/2017-szeptember-23-esemeny


Az Eucharisztiában rejlő kincsek

2017. 07. 30, Vasárnap
Láttam, hogy a Mennyországban élő lelkek életének középpontjában az Eucharisztia áll, melyben a Szentháromság lakik. Az Eucharisztia mögött megszámlálhatatlan kincs volt. Szívemben tudtam, hogy az igazi kincs maga az Oltáriszentség. Az angyalok gyakran vesznek magukhoz kincseket arra a célra, hogy olyan lelkeknek ajándékozzák, akik a Földön fokozatosan lemondanak a világi dolgokról Isten dicsőségére. Az ilyen lelkek ruháját ékkövek díszítik, amelyek visszatükrözik Isten végtelen gazdagságát. Miközben szemléltem az angyalok tevékenységét, váratlanul elém jött Mennyei Édesanyám és gondoskodó szeretettel néhány ékkövet feltűzött a lelkem ruhájára, melyre méltatlannak éreztem magamat. A Szűzanya látta mit éreztem, ezért így szólt hozzám:
„Fiam, maga a tökéletes kincs. Aki Őt akarja és szolgálja, az megtalálja lelke békéjét és megismeri a természetfeletti boldogság kegyelmét. Ezt a boldogságot csak rövid ideig lehet a Földön átérezni, de a halál után a Mennyben szüntelen lángolás lesz mindazon lelkekben, akik földi életükben Isten oldalán akartak élni és szolgálni. Minél jobban lemondotok a világról, annál közelebb kerültök Istenhez, aki szeretetét különleges módon megízlelteti veletek. A Mennyek Országának kincsét akkor nyeritek el, ha teljesen átadjátok magatokat Isten akaratának. Édesanyai szívemet boldoggá teszitek azzal, hogy örökimádást szerveztek Magyarországon. Ha országotokban legalább tíz helységben örökimádás lenne, akkor hazátokban visszaesnének a bűnözések és felvirágozna az egyház élete, melyet nemcsak a papság alkot, hanem maguk a hívek is. Imádkozzatok, hogy az emberi szívek megnyíljanak Fiam szeretetére és befogadók legyenek minden kegyelmére!”
Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1249-az-eucharisztiaban-rejlo-kincsek

2017. július 29., szombat

Elzavartak hét papot egy kocsmából, mert azt hitték, legénybúcsúra öltöztek be.

Hírek

Elzavartak hét papot egy kocsmából, mert azt hitték, legénybúcsúra öltöztek be.

Frissen felszentelt társukat szerették volna megünnepelni a szeminaristák, de egy félreértés miatt kis híján nem engedték be őket a kocsmába.
Bár régen a sörfőzés szorosan kapcsolódott a szerzetesrendek életéhez, ma már furcsán nézünk, ha egy kocsmában reverendás pappal találkozunk. Szinte elképzelhetetlen jelenségnek tűnik, éppen ezért is zavarodott meg a cardiffi City Arms kocsma kidobója, aki egy hét fős, papokból álló társaságra azt hitte, legénybúcsút ünnepelnek.
Michael Doyle atya hat szeminarista társával tartott a cardiffi City Arms kocsmába, hogy koccintsanak egyet Peter McLaren társuk aznapi pappá szentelésére – írja a szeretlekmagyarorszag.hu . McLaren atyát a Metropolitan katedrálisban szentelték fel, rajta kívül még egy társukat is ünnepelték, akit szintén a héten szenteltek fel. A City Arms a helyi papság törzshelyének számít, még Cardiff érseke is szívesen látogatja. Ennek ellenére a bejárathoz érve a kidobó közölte az ünneplő társasággal, hogy nem mehetnek be.
Az indoklás szerint ugyanis jelmezbe öltözve nem lehet látogatni a helyet.
Az ajtónálló nem tudta elképzelni, hogy valódi papokkal áll szemben, legénybúcsúzó társaságnak nézte őket, és úgy gondolta, viselkedésük megzavarja majd a vendégeket.
A társaság csalódottan tudomásul vette a kiutasítást, amikor hirtelen a kocsma vezetője lépett oda hozzájuk és megkérdezte, hogy tényleg valódi papok-e?
A félreértés így hamar tisztázódott, és a papok egy jó sörrel ünnepelhették meg felszentelt társaikat. A kocsmáros még hozzátette:
“Nem mindennapi eset, hogy egy társaság, ami kizárólag papokból áll, nálunk szeretne inni egyet, de bármikor szívesen látjuk őket.”
Doyle atya szerint azonban nem szokatlan, hogy legénybúcsúzó társaságnak nézik őket, egy másik bárban például arról érdeklődtek, hogy melyikük a vőlegény.

„Nyomatékosan tiltakozom az újfajta liturgikus szokások ellen”

A római liturgia szétzúzása, ami eddigi mélypontját a NOM mostani gyakorlatában érte el, nem a „zsinatutáni” reform-consilium munkájával vette kezdetét. E bizottság Annibale Bugnini vezetésével mindössze azt rögzítette, amit a 20. század elején [X. Pius alatt, lásd e cikket: „Tevékeny részvétel”] elindult liturgikus mozgalomban részleteiben már megvitattak, megterveztek és kipróbáltak. A világosan látók számára ezért már a „zsinat” előtt felismerhető volt, hogy egy, a korszellem előtt kitárulkozó egyház és ennek liturgiája mely irányba fog kikerülhetetlenül terelődni.
Az internetre nemrég került fel Paul Claudel (1868-1955) egyik cikke, melyet a katolikus költő egy hónappal halála előtt a „Le Figaro” újságban jelentetett meg, abban az időben, amikor még XII. Pius volt az Egyház feje. Az itt következő szöveg Claudel cikkének legfontosabb részeit foglalja össze. [Azt se felejtsük el, hogy az e cikkben kárhoztatott szokás erre az időre már nem csak Franciaországban, de Németországban, Ausztriában, az USA-ban és még nyilván sok más helyen is vészesen elterjedt. Lásd ezzel kapcsolatban a következő tanulmányt: Az új miserítus.]


Nyomatékosan tiltakozom az ellen, hogy a szentmisét Franciaországban egyre gyakrabban mutatják be a nép felé fordulva. A vallás alapelve az, hogy Isten áll az első helyen, és hogy az emberek jóléte csak e főelv elismerésének és praktikus alkalmazásának egyik hatását képezi. A szentmisében kiváló módon adjuk meg Istennek az Őt megillető tiszteletet azáltal, hogy a pap az oltáron bemutatja Neki a mi nevünkben Fia áldozatát. Mi vagyunk azok, akik Istennek a pap által és vele együtt áldozati ajándékainkat és imánkat felajánljuk.
A nép felé forduló újfajta liturgia elrabolja a hívőktől méltóságukat és jogaikat. A pap a misét többé már nem velük közösen ünnepli, mint tette korábban, amit azzal jelzett, hogy azoknál az aktusoknál, melyeket a hívők nevében végzett, kifordult hozzájuk, hogy részvételüket és együttműködésüket biztosítsa. Eredetileg ezt a viselkedést értették a „mise követése” alatt. Mindebből mára csak egy kíváncsi közönség marad, ami bámulja a papot, ahogy az a „munkáját” végzi. Nem csoda, hogy ezt látva a hitetlenek a papot egy mágussal hasonlítják össze, aki a bámuló tömeg előtt mutatja be bűvészmutatványait.
Való igaz, hogy a szentmisében a legmegrendítőbb és legszemélyesebb részek rejtve maradnak a hívek szemei elől. De szívükben és hitükben ezek sincsenek elrejtve. Ennek jele az is, hogy az ünnepélyes szentmisében a szubdiakónus a felajánlás alatt az oltár lépcsői előtt áll, és kezeibe rejti arcát. Mi is arra vagyunk felszólítva, hogy az imádkozás alatt magunkba szálljunk, és ne kíváncsiak, hanem összeszedettek legyünk. ….
A mostani sajnálatos gyakorlat a hívek nagy megdöbbenésére és összezavarására a tiszteletreméltó régi szertartást teljesen megfordította. Már nincs többé oltár – hol maradt a megszentelt kő, amit a Jelenések Könyve magával Krisztus Testével hasonlít össze? Az oltár helyett durva állvány van asztalterítővel, ami lehangoló módon emlékeztet bennünket a kálvinista munkapadokra.
Mivel a hívek jó látását, szabad betekintését tették meg a legfőbb elvnek, ezt a „munkapadot” mindentől szabaddá kellett tenni: Nem csak a gyertyatartókat és a virágvázákat, de még a tabernákulumot, sőt, még a feszületet is eltávolították! A pap a misét egy légüres térben ünnepli! Amikor a híveket arra szólítja fel, hogy emeljék fel szívüket és tekintetüket – azok hova emeljék? Már semmi nincs a szemünk előtt, ami segítene, hogy lelkünk az Isteni felé irányuljon!
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2017. július 29.)
http://katolikus-honlap.hu/1701/claudel.htm

2017. július 28., péntek

Németországban naponta tíz nőt erőszakolnak meg migránsok

Németországban vasárnap nemi erőszak áldozatává vált egy kora hajnalban hazafelé tartó fiatal nő. A “bevándorló hátterű személy” követni kezdte, majd hátulról megragadta és erőszakkal egy parkos területre vitte áldozatát.
A Focus.de információi szerint vasárnap kora hajnalban, Rosenheimben történt a brutális támadás. A 21 éves áldozat hajnali 3 és 4 óra közt hazafelé tartott, amikor egy ismeretlen férfi követni kezdte, majd hátulról megragadta, és erőszakkal magával vitte egy közeli fás területre. Az elkövető ott megerőszakolta áldozatát, majd elmenekült a helyszínről.
A személyleírás alapján az elkövető kb. 175 cm magas, 30 év körüli férfi – sötét haj, sötét bőr, és hibásan beszélt németül.
A Bundeskriminalamt hivatalos adatai szerint
Németországban naponta tíz nőt erőszakolnak meg migránsok.
2013-ban 599 migránsok által elkövetett erőszakos közösülés történt, ez naponta átlagosan két áldozatot jelentett. 2014-ben már 949 eset történt. Ez a szám a 2015-ös nagy bevándorlási hullámmal 1683-ra emelkedett, 2016-ban pedig csak az év első negyedében 2790 eset történt, ami már napi tíz áldozatot jelent. Németország ezzel kezd felzárkózni számos afrikai országhoz és Svédországhoz, ahol a bevándorlók miatt szintén afrikai szintre emelkedett a nemi erőszakok száma.

http://www.hidfo.ru/2017/07/nemetorszagban-naponta-tiz-not-eroszakolnak-meg-migransok/

2017. július 27., csütörtök

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Kinyilvánítom akaratom, hogy mindenkit megtérésre vezessek és megmentsek!

2017. július 26.
Az Úr az én erősségem,
örömöm, lélegzetem, mosolyom,
hódítóm, megmentőm!
 
Ilyen vagy Te, Uram,
és én magasztallak Téged.
Téged, aki a világmindenség
Királya vagy!
Vassulám! Ne merészkedj messzire tőlem. Az én Jelenlétem beszél hozzád kis virág! A jó magok, melyeket elvetettem benned, megdicsőítenek engem és Atyámat, aki örömét leli szegénységedben és bizonytalanságodban. Arra jelöltünk téged, hogy emlékeztesd őket, továbbítsd Szavunkat utolsó figyelmeztetésként. Hogy miért? A mindnyájatok iránt érzett mérhetetlen szeretetünk miatt!
Tudja meg ez a nemzedék, hogy ez a mi közös művünk, Vassula! Én, az Isten nem hagyok el senkit. Még ha a világ nagy része vakká vált, és ellenem is fordult, mondom neked, ez csak rövid ideig lesz így, nem tart örökké. Kinyilvánítom akaratom, hogy mindenkit megtérésre vezessek és megmentsek!
El fogom űzni az istentelenséget egyetlen rájuk vetett pillantásommal. Hogyan buktak el valamikor a hősök? A hősök, akik erősebbek voltak az oroszlánnál? Ezrek fognak elbukni és uralmam alá kerülnek, senkit nem hagyok, hogy megkérdőjelezze a szabályaimat, sem a Szavamat. Szavamnak hatalma van, és úgy világít, mint a fáklya lángja. Esőt tud fakasztani, vagy tüzet tud hozni. Szavam hatalma képes hegyeket elmozdítani, és királyságokat megdönteni.  A pusztaságot zöldellő kertté tudja tenni. Csodákra képes. Városokat pusztít el, melyek elbuktak és állandó bűnben élnek. Szavam csodákat visz végbe: meggyógyítja a szíveket, feltámasztja a testeket a halálból, viaszként megolvasztja a hegyeket, fényt hoz oda, ahol sötétség uralkodott. Szavam cselekszik, él, és igen, kétélű kardként vág, sőt annál is élesebben, amint azt a Szentírás mondja: „Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.”[1]
Ez minden mára, Vassula. Szenteld magad az én ügyemnek, add nekem, a te Kedvesednek osztatlan figyelmedet! Maradj szeretetemben! Csak annyit kérek tőled végül, hogy viszonozd az irántad érzett szeretetemet, és engedd, hogy megpihenjek benned, amint én is megengedem neked, hogy megpihenj énbennem… Cselekedj Nevemben félelem nélkül! A Szeretet szeret téged. IC

http://ichtys.hu/index.php/124-2017-j%C3%BAlius-26