2019. április 22., hétfő

Torinói lepel. IGAZSÁG KÖNYVE. " Keresztre feszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja. 2012-07-19"


kép.png

A torinói lepel 3 dimenziós képén a Bárány szó olvasható!

Megfejthették a torinói lepel végső „kódját”?
Egészen biztos, hogy a torinói lepel természetfeletti eredetű, és Jézushoz kapcsolódik. Korábban az elmúlt években számtalan alkalommal készítettek különféle felvételeket a lepelről.

Ezen felvételek között voltak modern, 3 dimenziós hologramok is.

Az egyik ilyen hologram lehetővé tette a leplen látható alak „megmozdítását”, amit videón tekinthetünk meg, valamint a fejtetőn sok apró, vérző seb azonosítását, ami megerősíti a korábbi feltételezést, hogy nem töviskoszorút, hanem az egész fejet beborító tövises „sapkát” borítottak rá. A háromdimenziós kép a lepellel kapcsolatos botanikai kutatások eredményeivel is meggyőzően egybevág.

Sokakban felvetődött már korábban is, hogy a lepel maga egy hologram lehetett.

Ez pedig csak úgy lehetséges, ha valamilyen módon a fény belülről érte a vásznat, amibe belecsavarták a testet.

Vagyis egy bizarr folyamatnak kellett végbemennie belülről. Elképzelhető, hogy egy teleportációhoz hasonló dolog történhetett? Vagy Jézus teste egyszerűen csak dematerializálódott?
A háromdimenziós képalkotásban jártas orvosok feltűnt, hogy a leplen látható kép távolabbról nézve élesebb, bizonyos szögekből szemlélve viszont halványabbnak tűnik, különösen közelről; a teljes kép csak bizonyos távolságból áll össze. Megállapította, hogy mindez – vagyis az, hogy a nézőpont változása befolyásolja a kép erősségét – a hologramra jellemző.

A kép nagy valószínűséggel holografikus információt is tartalmaz.

A torinói lepel "kódját" sokáig senki sem tudta megfejteni, aztán észrevettek valami még bizarrabbat a hologram információk alapján magán a lepel alakon.

Feltűnt ugyanis egy tárgy, ami szilárd volt. Ez egy ovális tárgy volt egész pontosan a nyaki részen, domború héber betűkkel. A későbbi részletes vizsgálatok alkalmával kiderítették, mi állt rajta.

Három betűt – cádi-álef-nun – azonosított, amelyeket összeolvasva a c’n szót kapta. Ernest Klein héber etimológiai szótára szerint a c’n szó nyájat alkotó bárányokat, kecskéket jelent.

A Bibliában a bárány szó a húsvéti bárányra utal. Arra a jószágra, amit mint húsvéti áldozatot kell levágni a családok számára.

Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy a test, mely a lepelbe volt csavarva nem másé, mint Jézus Krisztusé.

Bár rengeteg az elképzelés arra vonatkozólag, hogy hogyan jött létre maga a kép, és a teleportáció, vagy a dematerializáció sincs kizárva, máig nincs pontos magyarázat.

A bárány szó azonban bizonyítóerejű lehet.

https://sg.hu/kep/2004_04/0414turin2.jpg

Keresztre feszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja.


2012. július 19. csütörtök, 7:00
Drága szeretett leányom, Isten gyermekeinek megtévesztésére egy nagy tervet forralnak, hogy Létezésem bizonyítékát megsemmisítsék.
Hamarosan sokan, jámbor szolgáimként álcázva kerülnek nyilvánosságra, hogy megpróbálják megsemmisíteni a Belém, Jézus Krisztusotokba vetett hitet.
Elkezdik majd megkérdőjelezni Születésemet, Édesanyám Szeplőtelenségét, és a halálból való Föltámadásomat.
Minden dolgot démonizálni fognak, mintha hamisak lennének, és azt mutatják majd be, amit ők bizonyítéknak hívnak, ezzel biztosítva, hogy a lehető legtöbb kereszténynek kétségei legyenek Földi Életemmel kapcsolatban.
Aztán a Keresztre feszítésemről fognak hazugságokat kitalálni, és kijelentéseket tesznek erkölcsi Jellememmel kapcsolatban.
Aztán elkezdik az ereklyéket megtámadni, megkérdőjelezik azokat, és úgy próbálják majd megvilágítani, mintha semmi más nem lenne, mint egy babonaság a Kereszténység fejében.
Aztán ott van a Torinói Lepel, az a gyolcs, amely betakarta halott Testemet a sírban. Végül tagadni fogják, hogy az hiteles lenne, és ezzel elősegítik a hazugságot.
Azt fogják mondani, hogy a karjaim túl hosszúak, és megkérdőjelezik a Leplet. De nem fogják megérteni Testem megkínzatását, melyet az a Keresztre feszítéskor elszenvedett. Keresztre feszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja.
Aztán azt próbálják majd bebizonyítani, hogy a Feltámadásra sohasem került sor. Minden hazugság, fogják mondani, annyira elszántak, csakhogy minden nyomot eltöröljenek Utánam.
Aztán megpróbálják megvonni a Szentségeket és a Szent Bibliát mindazoktól, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt megtértek.
A legtöbb helyen betiltják majd a Bibliát.
Aztán egy új, hamis könyvet fognak bevezetni, amelyre azt fogják mondani, hogy az egymás iránti szeretet fontosságát fogja hirdetni.
Ők a szeretetet fogják felhasználni, amely a keresztényeknek a szívükben van, – Istennek egy Ajándéka – hogy manipulálják őket elfogadtatva velük egy úgynevezett szeretet üzenetet.
Szeressétek egymást, fogják mondani. Szeressétek most mások vallását. Tömörüljetek egy vallásba, és mutassatok igaz szeretetet testvéreitek iránt.
A szeretet maga fog alapjául szolgálni az üzenetnek.
Az üzenet szerint először is önmagadat szeresd, és akkor könnyebbnek fogjátok találni, hogy szeressétek felebarátaitokat, ez lesz a legnagyobb hazugság, amelyre kényszeríteni fognak benneteket, követőim, hogy lenyeljétek.
Az önszeretet, melyet a mások iránti Szeretet elé helyeznek, megbántja Istent.
Ez az önzés. Ne hallgassatok a hazugságokra! Mégis ezek annyira meggyőzőek lesznek, hogy sokan el fogják hinni mindazt, amit bemesélnek nekik, és úgy fogják követni az Egy –Világ – Vallás vezetőjét, mint a vágóhídra vitt bárányok.
Az Új – Világ – Vallást sok kormány meg fogja tűrni, mivel sok nemzetbe beszivárognak.
Ők a Keresztény Törvényeket kíméletlenül ki fogják irtani.
Ezt követően törvényeket fognak létrehozni, hogy megtiltsanak minden vallást, különösen a Keresztény vallást.
Büntetést fognak kiszabni azokra, akik nem engedelmeskednek követeléseiknek.
Mindennek a gonoszságnak a kommunizmus lesz az irányadója.
Ez nem azért lesz, mert a kommunizmus az ateizmust segíti elő. Ez azért lesz, hogy gyűlöletet szítson Isten iránt.
Oroszország és Kína sok országban átveszik a hatalmat, kezdve Európával.
Az Európai Uniót, a tízszarvú vadállatot, a második vadállat fogja lenyelni, mely sokkal kegyetlenebb és erősebb.
Majd a kommunizmus veszi fel irányvonalát, mielőtt az mindenütt elterjedne.
Ez az időszak nem fog sokáig tartani. Rövid lesz.
Imáitok meg fogják gyengíteni hatását, de ez már előre meg volt jövendölve, és ki fog bontakozni.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az egész világ megtérjen a Nagyfigyelmeztetés alatt.
Ha a lelkek többsége megtér, akkor a nagy Megpróbáltatások közül sokat lehet enyhíteni, és enyhülni is fog.
Jézusotok.

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. április 5. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen.

Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja az eget, és üdvözít benneteket. Ne sajnáljátok az időt az imára! Sokkal többet haladtok előre, ha imádkoztok, mintha csak dolgoztok. Kell a munka, de az párosuljon az imával. Úgy osszátok be az időtöket, hogy minden nap tartsatok lelkiismeret vizsgálatot. Ha megbántottatok valakit, azonnal kérjetek tőle bocsánatot. Tegyétek jóvá vétkeiteket, hogy ne kelljen szégyenkeznetek Előttem, és ne égjetek emiatt a tisztítótűzben.

Drága gyermekeim! Most azért kérem különösképpen az imát, mert ellenfelem, a sátán, és a hozzá tartozó démonok ellepték a Földet. Feketéllik tőlük az ég. Most minden erejüket be akarják vetni ellenetek. Legfőképpen a lelketek ellen, hogy az örök kárhozatra taszítsanak titeket. De ő az örök vesztes. Csak annyit tehet, amennyit ti megengedtek neki. Szabad akaratot kaptatok Tőlem. Álljatok ellene minden kísértésnek! Bízzatok Bennem, és adjátok át az életeteket Nekem! Akkor tehetetlen lesz veletek, Én pedig megvédelek titeket. Járuljatok a szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok! Szent Testem és Vérem a ti védőpajzsotok. Atyám, ha Szent Véremet látja rajtatok, megenyhül haragja, és elfordítja tőletek a fenyítést. De ehhez az kell, hogy szívből bánjátok, gyónjátok meg bűneiteket, és tegyétek jóvá vétkeiteket. Ha megteszitek, amit kérek, örök biztonságban lesztek. Ne nem kell félnetek semmitől, mert Én megóvlak titeket. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi értelmet meghaladó, végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2019. április 19-én, Nagypénteken, Szentségimádáson az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok. Meghaltam a ti bűneitekért. Azért, hogy üdvözüljetek. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti döntitek el örök sorsotokat. Kereszthalálom és megváltásom csupán a lehetőséget kínálja fel számotokra, hogy elfoglaljátok a Mennyben azt a helyet, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített. Atyám messzemenően tiszteletben tartja szabad akaratotokat, amellyel Ő ajándékozott meg, amikor megteremtett benneteket. Isten senkire sem erőlteti rá saját akaratát. Ti döntitek el, hogy halálotok után hová akartok menni.

Gyermekeim! Az időt a Földön arra kaptátok, hogy megszentelődjetek, és másokat is megszenteljetek. Ha Engem választotok, minden kegyelmet megadok, hogy üdvözüljetek. De nektek kell dönteni: vagy Én, vagy a világ. A világ hamis élvezeteket és gyönyöröket kínál, amit elveszítetek. Szentséges Véremet ontottam értetek. Ha másért nem, legalább ezért higgyetek Nekem! Fordítsatok hátat a világnak, és közeledjetek Hozzám! Szeretetem édesebb a lépes méznél. Jóságom irántatok határtalan. Tisztítsátok meg magatokat a bűnbánat szentségében! Szent, kiontott Véremet hullatom rátok. Ha megtisztultatok, fogadjatok be Engem a szívetekbe a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Vágyva vágyom tiszta lelketekbe térni! Várlak benneteket a tabernákulumban! Értetek maradtam itt. Ne várakoztassatok! A Földön az életetek véges. Amilyen állapotban ér a halál, az meghatározza örök sorsotokat.

Gyermekeim! Van igazságszolgáltatás. Minden bűn büntetésért kiált. A pokolban örökké szenvedni kell a Földön elkövetett bűnökért. Gondolatban is lehet vétkezni. Előttem a szándék számít. Csak az akarat a tiétek. Ha jót akartok, megadom a lehetőséget, hogy megtegyétek. Sajnos a rosszat is megengedem, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Fogadjátok meg figyelmeztetéseimet! Olvassátok és váltsátok tettekre az Evangéliumot! Akkor nincs félnivalótok a haláltól, mert irgalmas Szívemre ölellek benneteket. Megáldalak titeket arra, hogy mielőbb megtérjetek és üdvözüljetek. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 19, 14: „Jézus mondta”

2019. április 21. Húsvét vasárnapján az Úr Jézus…

„Drága szeretett gyermekeim! Feltámadtam mindnyájatok nagy örömére. Szent Édesanyám volt az első, aki megpillanthatott. Sírt és nevetett örömében, hogy újra életben látott. Testem jobban fénylett, mint a Nap. Kimondhatatlanul örültünk egymásnak. Aztán jöttek a tanítványok. Elképzelni sem tudták, mit jelent feltámadni. Alig hittek a szemüknek, amikor megláttak. Azért ettem velük, hogy elhiggyék, hogy valóban élek, és van Testem. 
Drága gyermekeim! Örüljetek és ujjongjatok, mert ti is fel fogtok támadni. A lelketek örökké él, és a testetek is fel fog támadni az utolsó napon. De ennek egy feltétele van. Az, hogy szeressétek az Istent. Atyámat, Engem és a Szentlelket. Mibennünk, a teljes Szentháromságban pedig egymást. Úgy, ahogy Én szerettelek titeket.
Gyermekeim! A szeretet mindig áldozatokat és lemondásokat kíván. A szeretet mindig a másik emberre irányul. Arra, hogy segítségére legyetek, és mindazt adjátok meg neki, amire szüksége van. Ne sajnáljátok az időt egymásra! Gondoljatok arra, hogy amit e kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Az utolsó ítéleten annak fogtok örülni, ha jót tettetek felebarátaitokkal.
Gyermekeim! Az életetek ezen a Földön rövid. Gyűjtsetek magatoknak kincseket, amiket magatokkal hozhattok az Örök Hazába. Ezek a kincsek a szeretetből fakadó jócselekedetek.
Kicsinyeim! Ne gyűlöljétek egymást! A bűntől iszonyodjatok, de szánjátok a bűnöst, és imádkozzatok érte! Legyetek irgalmasok, hogy nektek is irgalmazzak. Mindenki azt kapja vissza odaát, amit a másiknak adott. Erre gondoljatok, mielőtt bosszút forralnátok ellenségeitek ellen. Törekedjetek a békére! Akkor a békesség Istene megjutalmaz benneteket az örök békével, és öröklitek a Mennyet. Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 13: „(Jézus) mondja”