2014. június 5., csütörtök

Nagyfalui üzenet 2014. június

2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – JÚNIUS
”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
117. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén. A Szentírásból elmélkedjük át Jézus hálaadását (Mt 11,25-30)
Havi mottó: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű!" (Mt. 11,29)
Havi imaszándék: engeszteljünk azokért akik nem szeretik a jó Istent, felebarátaikat és önmagukat!
Konkrét feladatunk: ebben a hónapban ajánljam fel magamat, családomat, nemzetünket Jézus Szent Szívének.

„Szentlélek Isten tanítása 2014 júniusában, Nagyfalu

Szeretett engesztelők! Arra kérlek titeket, hogy ebben a hónapban olvassátok el és elmélkedjétek át Alacoque Szent Margit életét a Szentek életéből. Tudjátok azt, hogy általa terjedt el Jézus Szent Szívének a tisztelete. Ebben a hónapban Jézus Szent Szívének tiszteletére ajánljátok fel a kilencedet.

Mit tanulhattok Szent Margittól?
Rácsodálkozhattok az Egyházra és vezetőikre, akik alázatosan odafigyeltek Szent Margit látomásaira, amelyet magánkinyilatkoztatásban kapott. Igazán ennek köszönhető, hogy Jézus Szent Szíve ájtatosság elterjedt az Egyházban. Legyen tanulság számotokra, olyan csodálatos a Mi szemünkben, amikor a karizmatikus személyek odafigyelnek az Egyház tanítására és a hierarchikus személyek odafigyelnek a karizmatikus személyek látomásaira, üzeneteire. Ez a magatartás kellene természetes legyen az Egyházban. Kölcsönösen tanulhattok egymástól.

Higgyétek el, Istennek van hatalma, hogy csodát tegyen az életetekben, ha erre szükségetek van. Margit tíz éves korában gyermekbénulás betegségébe esett. Margit szülei és a hívek kitartóan imádkoztak Margit gyógyulásáért, amely négy év után hirtelen bekövetkezett. Legyetek hálásak mindazokért a gyógyulásokért is, amelyek a Szentháromság Hegyen történtek és történni fognak. A csodák által rámutatunk a Szent Hegyre, az engesztelő közösségre is, a felelősök által kapott üzenetekre. Tudnotok kell azt, hogy a csodák, csodák maradnak akkor is, ha a világ ezeket hitetlenkedve, kételkedve vagy közömbösen nézi.

Arra kérlek titeket, hogy szeressétek a magányt, az egyedüllétet, a csendet, mert erre a lelketeknek szüksége van. Ti a csendben vagytok képesek meghallani az Égiek üzenetét. Legyetek kiegyensúlyozottak ebben a világban, ahol sokszor a kifelé fordulásra és az aktivitásra teszik a hangsúlyt. Legyen Jézus a szemetek előtt, aki sokszor kora reggel és késő este is a csendben, visszahúzódásban beszélt a Mennyei Atyával. A személyes ima által válik természetfölöttivé az életetek. Figyeljetek oda minden nap azokra a belső sugallatokra, amelyek által építünk, tanítunk, buzdítunk és vigasztalunk titeket. Kérjétek a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét. Ezáltal megtanultok nem a gonosz lélekre, nem az emberekre, hanem a Lelkünk vezetésére odafigyelni. Még arra kérlek titeket, hogy legyen bátorságotok Isten Akaratát követni, amit felfedeztek az imátokban.

Az engesztelések útján vállaljátok a megaláztatásokat és támadásokat Jézusért, ahogy Margit is vállalta. Margit, Istennek tetsző döntése miatt, sok bántással, megnemértéssel próbatétellel találkozott az elöljárói részéről. Margit ezeket mind elfogadta és felajánlotta a bántalmazóiért, Margitot úgy alázták meg, hogy rábízták a kolostor szamarait. Margit a szamarak mellett kapta a látomásokat Jézus Szent Szívéről. Aki magát megalázza, azt felmagasztalják!

Még arra kérlek titeket, hogy ajánljátok fel magatokat, gyermekeiteket, nemzeteteket Jézus Szent Szívének, Mária Szeplőtelen Szíve által. Tudnotok kell azt, hogy az életfelajánlás által, az Égiek átveszik életetek vezetését. Jó hallani, amikor azt mondjátok: rendelkezz velem Jézusom, Szűzanyám! Az önfelajánlás számotokra a szentség és az üdvösség útja.

Tanuljátok meg alázatos lélekkel elfogadni mások figyelmeztetéseit; ugyanakkor szeretettel teljes lelkülettel figyelmeztessétek ti is azokat a személyeket, akik rátok vannak bízva. Ez a lelki növekedésetek egyik feltétele.

Higgyétek el azt, hogy Jézus megtartja az ígéreteit, amelyeket az első pénteki kilencedhez fűzött. A ti kilencedeiteknek is előbb – utóbb meglesznek a gyümölcsei.

Befejezésül mondom nektek, éljetek úgy, hogy minden körülmények között lángoljatok a szeretettől, mint Jézus Szent Szíve.

Egyik történet szerint, egy ember előtt megnyílt az út a gazdagság felé. Valaki felajánlotta neki, hogy minden kívánságát teljesíteni fogja, ha odaadja az érző szívét, amely helyett kőből való szívet fog kapni. A gazdagságra vágyó ember beleegyezett az üzletbe. Azután valóban, minden evilági kívánsága teljesült, de a kőszívével nem tudott érezni, szomorkodni, sírni, örülni, szeretni. Ekkor döbbent rá arra, hogy az ember legnagyobb kincse a szeretettel teljes, érző szíve. Rendkívüli kegyelem az, ha Jézus és követői szívéből hiányzik a kőszív, de ott van az érző szív. Jézus Szíve tisztelete valójában azt jelenti számotokra, hogy elismeritek, kéritek, élitek és tovább adjátok Jézus Szeretetét.

Megáldalak titeket, hogy ezután is, a szív, a szeretet emberei legyetek!!!”


Házi feladat júniusra:

LEGYEN RÖPIMÁNK: "SZELÍD ÉS ALÁZATOS SZÍVŰ JÉZUS, ALAKÍTSD SZÍVÜNKET A TE SZENT SZÍVED SZERINT!"

Lemondott a szcientológusok magyarországi elnöke

A szcientológusok keze már a Duna Televízióig is elér? Annyi bizonyos: nem technikai okok miatt maradt el hétfőn a róluk szóló leleplező film. Közben minden idők legdögösebb szcientológus elnökének távozására is fény derül.

Nagyot csalódtak azok a nézők, akik hétfő este a Duna Televízió Dokureflex sorozatában A szcientológia ügynökei című filmet várták. A kiadott műsorrendtől eltérően ugyanis egy csángó témájú riport ment adásba. A csatorna ügyfélszolgálatán az okokról annyit mondanak: jogvita támadt a vetítés körül, de több információval nem tudnak szolgálni, így azzal sem, hogy mikor kerül adásba a 2012-es német dokumentumfilm.


valasz.hu/data/cikk/10/383/cikk_100383/weith_katalin_cikk740_MG_2515.jpgWeith Katalin

Weith Katalin, a szcientológusok korábbi elnöke

Fotó: Heti Válasz Online

Az ember ilyenkor gyanút fog: nyilván a perekkel előszeretettel fenyegetőző szcientológusok állnak a cenzúra mögött, és már hívja is az egyház elnökét, Weith Katalint. Az első meglepetés: kiderül, hogy régi ismerősünk – akivel annak idején oly kedélyesen kardozós interjút készítettünk – már nemhogy nem elnök, de még csak nem is szcientológus. Csak nem ön is a nagy kilépők sorát gyarapítja? – kérdezzük tőle, de lehűti lelkesedésünket: „A szcientológiában nincs olyan, hogy kilépés/belépés. Nem hagytam ott őket, csak – fogalmazzunk így – már nem vagyunk kapcsolatban.” Mint mondja, könyvkiadással foglalkozik, és „Hollywood-közeli filmek” producerként tevékenykedik – való igaz, mostanában a Facebookon egyre-másra kapjuk tőle az amerikai forgatásokról készült fényképeket.

A szervezet új elnöke egyébként az a Gál Zsuzsa, akinek neve a szcientológia egyik fedőszerveként működő Alkalmazott Oktatástan Kht. tulajdonosaként vált ismertté. Néhány éve ugyanis – sokak felháborodására – kiderült, hogy a cég szerepet kapott a pedagógusok kötelező továbbképzésében. (Hiller István akkori oktatási miniszter becsületére legyen mondva, hogy amint értesült a kht. hátteréről, visszavonta az engedélyüket.)

Ami a műsorváltozást illeti: tudomásunk szerint a Duna-tévések először stúdióbeszélgetést akartak a film után, ám ettől, illetve a szcientológusok várható jogi fellépésétől megijedve az MTVA úgy gondolta, hogy – főleg így, választási időszakban – eltekint az alkotás sugárzásától. Holott három éve még az MTV1 szívbaj nélkül lehozta a Míg végül semmid sem marad című, ugyancsak német játékfilmet a szcientológia árnyoldalairól.

Veszve azonban nincs semmi. Aki akarja, bármikor megnézheti a filmet. Például – igaz, németül – itt:

Link

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’


Üdvösség Anyja: Az „Üdvösség Anyja” Ünnepe az utolsó ünnepnap lesz, amelyet nekem, az Isten Anyjának szentelnek (&154.)

2014. június 4. szerda, 14:13
Drága gyermekeim, egyedül csak Fiam, Jézus Krisztus adhat üdvösséget azoknak a lelkeknek, akik elfogadják Isteni Irgalmasságát.
Azonban az Üdvösség Érme egy rendkívüli Mennyei Ajándék, mely a világnak adatik Fiam azon nagy Szeretetének köszönhetően, amelyet Fiam, Isten minden gyermeke iránt érez. Örök Atyám Parancsára nekem adott hatalom által, ez az Érem lelkek milliárdjainak az üdvösségéért lesz felelős. Ez azért lehetséges, mert ha a lélek nyílt szívvel fogadja ezt az Érmet, akkor az megtérést fog eredményezni.
Társmegváltói szerepem, hogy segítsem Fiamat nagy Tervének megvalósításában, hogy mindenkit egyesítsen, és Örök Életet hozzon az emberiségnek, megállapítást nyert. Mivelhogy nekem, mint az Üdvösség Anyjának, minden hatalom megadatott arra, hogy összezúzzam a kígyó fejét, ez azt jelenti, hogy az ő hatalma gyorsan fog gyengülni. Ez az oka annak, amiért is ő, a gonosz, megveti ezt a Medált, és minden lelket, akiket megfertőz, arra fog felhasználni, hogy ocsmányságokat ordítsanak és harcoljanak ellene. Nektek figyelmen kívül kell hagynotok a gonosz lelket minden alkalommal, és az elkövetkezendő években ezen a különleges napon különleges Kegyelmekért kell imádkoznotok hozzám, szeretett Édesanyátokhoz. Ezt a napot: 2014. június 4.-ét az „Üdvösség Anyja” Ünnepének nyilvánítom. (Ezentúl), ezen a napon, amikor az alábbi imát imádkozzátok, közben fogok járni mindenegyes lélek nevében az Üdvösség Ajándékáért, különösen azok számára, akik nagy lelki sötétségben vannak.
A Keresztes Imahadjárat 154. Imája: Ima az Üdvösség Anyja ünnepére
Ó, Üdvösség Anyja, ma, ezen a napon, június 4 – én, az Üdvösség Anyja Ünnepén, a következő lelkeket helyezem eléd: – Nevek felsorolása -.
Kérlek, részesíts engem és mindazokat, akik tisztelnek téged, drága Édesanyám, és azokat is, akik szétosztják az Üdvösség Érmét, a védelem minden formájában a gonosszal és mindazokkal szemben, akik elutasítják szeretett Fiad, Jézus Krisztus Irgalmasságát és mindazon Ajándékokat, amelyeket Ő örökségül az emberiségre hagy.
Imádkozz, drága Édesanyám, hogy minden léleknek megadassék az Örök Üdvösség Ajándéka. Ámen.
Gyermekek, gondoljatok arra, amit már mondtam nektek: mindig hívjatok Engem, Édesanyátokat, hogy a nagy szükség idején segítségetekre jöjjek. Én mindig közben fogok járni értetek, hogy békét és vigasztalást hozzak nektek azon igyekezetetekben, hogy közelebb kerüljetek Fiamhoz.
Ma, az „Üdvösség Anyja” Ünnepe lesz az utolsó ünnepnap, amelyet nekem, az Isten Anyjának szentelnek.
Örvendjetek most, mert minden angyal és szent egyesül azon lelkek miatt, akik most a gonosz elleni védelemben fognak részesülni, és kiknek sorsa Fiam Kezében fog nyugodni.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja