2009. július 26., vasárnap

Medjugorjei Üzenetek , 2009. július

2009. július 2.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, mert szükségem van rátok. Szükségem van olyan szívekre, akik készek a mérhetetlen szeretetre. Olyan szívekre, amelyeket nem nehezítenek el a hiábavalóságok. Szívekre, amelyek készek úgy szeretni, ahogyan Fiam szeretett, akik készek feláldozni magukat, ahogyan Fiam feláldozta magát. Szükségem van rátok. Ahhoz, hogy velem jöjjetek; bocsássatok meg önmagatoknak, bocsássatok meg másoknak, és imádjátok Fiamat! Imádjátok Őt azokért is, akik nem ismerik és nem szeretik Őt. Ezért van szükségem rátok, és ezért hívlak benneteket. Köszönöm nektek.”

2009. július 25.
“Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2009. július 7., kedd

Nagyfalui üzenet, 2009. július

Nagyfalu-2009-7. Az 58. havi imatalálkozó, a Szentháromság hegyén…
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 6,1-13; 6,30-34; Jn.6,1-15).                                     

Havi mottó:„Uram, taníts meg engem Akaratod szerint szeretni!

Havi imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy elsőként - elvárások nélkül tudjunk szeretni!

Konkrét feladatunk: minden nap elvégezhetjük a Szeretetláng rózsafüzért!     

 Tanítás a Szentlélek Istentől: „Szeretteim! Most, felfedem nektek azt, hogy a Szeretetláng-mozgalmat az Anyaszentegyház Erzsébet Asszony közbenjáró imájára és a szeretettől lángoló gyermekeim példás életére való tekintettel hagyta jóvá, Magyarországon. Arra kérem, elsősorban a Szeretetláng-mozgalomban élő gyermekeimet, hogy ezután minden nap imádkozzanak Erzsébet Asszony boldoggá és szentté avatásáért. Ő, aki a Szeretetláng üzeneteket kapta az Égiektől, hősiesen élte a szeretetet. Azt akarom, hogy az a templom, ahol Erzsébet Asszony teste pihen a feltámadásig, zarándokhely legyen!                                                    

Mit kell tudjatok a Szeretetlángról? A Szeretetláng elsősorban a Szentháromság egyedi, lángoló Szeretete, amelyhez hasonló soha nem volt és nem is lesz. Amikor az Atya, lángoló Szeretettel megteremtette Máriát, felruházta minden kegyelemmel, ugyanúgy, mint az első Évát, a bűnbeesés előtt. Ezen kegyelem teljessége által volt képes Mária egyedi kapcsolatba kerülni: a Teremtő Atyával, a Megváltó Fiúval, Megszentelő Lelkemmel, az angyalokkal, a szentekkel, az egész emberiséggel és az egész teremtett világgal. Mária, a Szentháromság lángoló Szeretetének a befogadása által vált képessé arra, hogy Jézus megtestesüljön benne. Ki Mária Szeretetlángja? A Szentháromság lobogó Szeretetének az állandó jelenléte Mária testében és lelkében! E lobogó szeretet által Mária egyedi módon szeret mindenkit és mindent.     Mi történik veletek, ha kéritek és befogadjátok Mária lángoló Szeretetét? Ti is rendkívüli módon kerültök kapcsolatba a Szentháromsággal és az egész teremtett világgal. Kimondhatatlan hála, magasztalás és dicsőítés indul el a szívetekben Isten iránt. Mária Szeretetlángjának a befogadása által, arra fogtok vágyni, hogy az egész emberiséget vissza vezessétek a Szentháromság lángoló szeretetébe. E rendkívüli kegyelem birtoklása által megutáljátok a legkisebb bűnt is és megszeretitek az erényes életet. Az állandó szeretet által olyanná válik a szívetek, mint az égő csipkebokor, amely égett de mégse égett el. Mária kérése által, a bűnbánatban fogjátok felszámolni magatokban a gyűlölet tüzét és felfogjátok szítani magatokban a szeretet tüzét, gyakorolva azt. Mária segítségével, rendszeresen fogjátok befogadni a lelketekbe Jézust, az Oltáriszentségben, Szavaival együtt és ezáltal ugyanúgy fog lángolni a szívetek, mint az emmauszi tanítványoknak. Az Égiekhez való tartozásotok ismertető jele az igazi felebaráti szeretet lesz. Ha Máriára figyelve felfogjátok számolni a bűnös mulasztásaitokat, akkor visszatér a szívetekbe az Isten iránti első, lángoló szeretet. Mária szeretetét befogadva a Mennyország hordozóivá váltok. Máriának szentelt életetek által megtanultok szeretni: elsőként - elvárások nélkül, mindenkit - személyválogatás nélkül, még az ellenséget is. Megtanuljátok konkrétan, áldozatokat vállalva szeretni, azokat, akik Isten ajándékai számotokra. Minden nap kérjétek Istentől, Mária által, a szeretetet, fogadjátok azt be, mint Pünkösdkor az apostolok, hordozzátok és adjátok tovább azoknak, akikkel nap mint nap találkoztok. Igy tovább adva a szeretetet, növekedni fog az bennetek. Minél gyakrabban gondoltok Jézusra és Máriára és az irántatok való szeretetükre, annál jobban fog lángolni a szívetek. Ha szándékosan nem gondoltok a szeretetlenség által kapott lelki sebekre, akkor, azok egy kis idő után be fognak gyógyulni. Személyes kérésem, törekedjetek úgy élni, hogy Jézus és Mária, a szeretettel teljes szívetekben és a kölcsönös szeretet által mindig jól érezze magát köztetek. Meg fogjátok tapasztalni, a lángoló szeretetetekből új hivatások fognak születni lelki közösségetekben. Tudnotok kell, Jézus szemében azok a nagyok, akikben szolgáló szeretet van, akik úgy élnek, mint a testvérek. Kérlek benneteket kössétek meg egymás között minden nap „a Szeretetszövetséget”, kimondva: „testvérem, én úgy akarlak szeretni téged, hogyha kell, akár az életemet is kész vagyok adni érted!” Vigyázzatok tudatosan a nyelvetekre, mert a negatív szavaitokkal a gyűlölet tüzét gyújtjátok fel és a pozitív, bátorító szavaitokkal a szeretet tüzét növelhetitek embertársaitokban. Ha megtanultok állandó kapcsolatban maradni az Égiekkel, meg fog maradni a szívetekben a szeretet. Tanuljátok meg elfogadni a szeretetteljes figyelmeztetést és ugyanakkor ti is szeretettel figyelmeztessetek másokat, mert csak így növekedhettek a szeretetben. Csak úgy építitek „a lelki közösségeteket”, ha egyek lesztek a szeretetben, mások előtt csak jót mondjatok  egymásról és csak egymás között szeretettel rendezitek a hibáitokat. Ha nemcsak a Szentháromság és Mária Szíve, hanem a ti szívetek is lángolni fog a szeretettől, akkor számíthattok arra, hogy hamarosan az egész világ is lángba fog borulni a szeretettől.  Megáldalak titeket a Szentháromság és Mária lángoló szeretetével!!!”                                                                                              

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!) 

Házi feladat júliusra: „URAM, SEGíTS, HOGY ÚGY SZERESSEM A FELEBARÁTOMAT, HOGY AZ ÉLETEMET IS KÉSZ LEGYEK ADNI ÉRTE! ”
Előretekintés 2009 augusztusára:  
Közös imaszándék lesz: a lelki sötétség megszünéséért és a lelki világosság növekedéséért fogunk könyörögni!  
Konkrét feladatunk lesz: a hónap folyamán elzarándokolhatunk egy Istentől kiválasztott szent helyre. 
N.B. Augusztusban  Szőkefalvára fogunk lélekben elzarándokolni! 

2009. július 6., hétfő

Web-hang.hu

A HANG-KÖTETEK LETÖLTÉSE
Dombi Ferenc Hang könyveinek letöltése doc formátumban
Dombi Ferenc, a Hang kötetek szerzője
Hang 01. Hang 02. Hang 03. Hang 04. Hang 05. Hang 06. Hang 07.
Hang 08. Hang 09. Hang 10. Hang 11. Hang12. Hang 13. Hang 14.
Hang 15. Hang 16. Hang 17. Hang 18. Hang 19. Hang 20. Hang 21.
Hang 22. Hang 23. Hang 24. Hang 25. Hang 26. Hang 27. Hang 28.
Hang 29. Hang 30. Hang 31. Hang 32. Hang 33. Hang 34. Hang 35.
Hang 36. Hang 37. Hang 38. Hang 39. Hang 40. Hang 41. Hang 42.Hang 43.
Egy kötet 110-120 oldal, így a Word dokumentum megnyitásakor türelmesen várj 1-2 percet! A kötetek végén tartalomjegyzék van, ami megegyezik a feltett kérdésekkel. A könyveket, vagy a számodra fontos kérdéseket és válaszokat - ha lehetőséged van rá - érdemes kinyomtatnod.
Dombi Ferenc Hang könyveinek letöltése pdf formátumban
Hang 01. Hang 02. Hang 03. Hang 04. Hang 05. Hang 06. Hang 07.
Hang 08. Hang 09. Hang 10. Hang 11. Hang 12. Hang 13. Hang 14.
Hang 15. Hang 16. Hang 17. Hang 18. Hang 19. Hang 20. Hang 21.
Hang 22. Hang 23. Hang 24. Hang 25. Hang 26. Hang 27. Hang 28.
Hang 29. Hang 30. Hang 31. Hang 32. Hang 33. Hang 34. Hang 35.
Hang 36. Hang 37. Hang 38. Hang 39. Hang 40. Hang 41. Hang 42.Hang 43.Mizerákné Kovács Katalin:
A Hang kötetek tárgymutatója

A Tárgymutató 123 oldal és 519 kb. Felhívjuk a figyelmet az anyag elején található "Használati útmutatóra", továbbá jelezzük, hogy a Tárgymutató vége tartalmazza a Szentírás azon idézett helyeit, amelyekre az adott Hang-levelek hivatkoznak. A Tárgymutató a kinyomtatott kötetek alapján készült, így a levelek számozása nem minden esetben egyezik meg a lektorálás előtti Internetes anyaggal.