2018. január 30., kedd

„A Z Ú R HÁZÁHOZ VALÓ FÉLTŐ SZERETET EMÉSZT ” (Zsolt 69:10)

A templom megtisztítása.

„Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek:


És kötélből ostort csinálván, kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte; És a galambárusoknak mondta: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává! Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.”

(Ján 2:13-17)

„És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta. És mondta nekik: Meg van írva:

Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És mentek hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyította őket. A főpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, a melyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltottak a templomban, és ezt mondták: Hozsánna a Dávid fiának; haragra gerjedtek, És mondták néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta: Hallom.

Sohasem olvastátok e:

-A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?”

(Mt 21:12)

Ha Isten velünk, ki ellenünk? (Róm.8.31.)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.
 Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
 Hozsanna a magasságban.
 Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.