2012. március 8., csütörtök

Konkoly Edit: a nők méltóságának tisztelete nem merül ki az udvariasságban

A nők méltósága nem csak azt jelenti számomra, hogy előre engednek egy boltban, vagy felsegítik a kabátomat, hanem azt is, hogy ha úgy gondolom, hogy otthon maradok a gyerekeimmel, ebédet főzök, és kivasalom a ruháikat, szabadon megtehessem, mert a párom annyit keres, hogy nekem nem kell dolgoznom valahol másutt – mondja Konkoly Edit, a Talita.hu keresztény női portál főszerkesztője a nemzetközi nőnap alkalmából adott interjújában a Magyar Kurírnak.


Mennyire tiszteli a mai társadalom a nők méltóságát? 
Nem nagyon. A nők méltósága nem csak azt jelenti számomra, hogy előre engednek egy boltban, vagy felsegítik a kabátomat, hanem azt is, hogy ha úgy gondolom, hogy otthon maradok a gyerekeimmel, ebédet főzök, és kivasalom a ruháikat, szabadon megtehessem, mert a párom annyit keres, hogy nekem nem kell dolgoznom valahol másutt. Elég, ha az otthoni teendőket csinálom. És azt is jelentené, hogy nem szembesülök nap mint nap félmeztelenre, vagy bikinire vetkőzött fotókkal az utcán, ami azt sugallja számomra, hogy a nő  (is) árucikk, mint a kenyérpirító, amit reklámoz. Ráadásul ezek nem hús-vér nők, nem szemüveges, ráncosak, bikiniháj sincs rajtuk, úgyhogy bántóan fusztrálnak. 
Mi volt pozitív és mi negatív az emancipatórikus mozgalmakban?
Az jó, hogy a nőknek van választójoguk, hogy járhatunk egyetemre. De az, hogy beálltunk munkába, sőt az ötvenes évektől a hatvanas évek végéig gyes sem volt, három hónap után mehetett vissza az anya dolgozni, nos, ez már nem biztos hogy annyira szuper. Látszik az akkor felnövő generáción, hogy mennyire sérült a kötődési képessége. Ha nem is vált el mindenki,  egy felmérés, amely a szeretőket vizsgálná, biztosan valóságosabb képet mutatna ezekről a párkapcsolatokról. És már többször elhangzott, hogy a hatvanas évekbeli szexuális forradalom valójában nem szabadságot adott a nőknek, hanem megfosztotta a méltóságuktól. Hogy harcoljanak értük, hogy igenis van tétje egy ágyba bújásnak. Sok-sok lelki sérülést lehet szerezni, ha nem a megfelelő időben és emberrel történnek a dolgok. A nem várt babákról nem is beszélve. Egyébként a férfiak is ugyanúgy sérülnek a szeretetlenségtől, a bizalmatlanságtól, az ő méltóságuk is odalett a női emancipációval... Ma  a nők legtöbbször nem tisztelik a férfiakat, inkább versenytársai, mint segítőtársai. Pedig Isten nem arra teremtett bennünket. 
Az egyházban hogyan látja a nők helyzetét?
Nem látok annyira rá. Az jó, hogy sokan tevékenykednek a nők közül különböző karitatív szervezetekben, ez a női természethez jól passzol. A segíteni akarás. Ha a keresztény házasságokat nézzük, biztosan nagyon színes a paletta. Vannak tiszta készülettel jó házasságok, sok gyermekkel, mások sok babát szülnek, mert jó keresztények akarnak lenni, de közben szenvednek a helyzettől. Mások meg azért nem válnak el, mert nem illik, hiszen a keresztények között nem dívik válni. Törekedhetünk a jó és élő Isten kapcsolatra, ennek függvényében tudjuk, hogy mit kell tennünk. A lelkiismeretünk vezérel, ha a csendben meghalljuk a hangját.  
Milyen teendők vannak még?
Az egyházban? Úgy gondolom, Jézus üzenete nagyon személyes. Mindenkit megszólít, és ha figyelünk, tudjuk, mi a dolgunk. Van, akik betegekkel foglalkoznak, mások gyerekkel, vagy újságot szerkesztenek önkéntes munkában. Az új evangélizáció része lehet minden megnyilvánulás, csak bízni kell, és ki kell menni a „világba”.
Szilvay Gergely/Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az első pecsét: a hitehagyás

2012. március 7., szerda, 3:40
Drága szeretett leányom, mondd el gyermekeimnek, hogy senki sem rendelkezik azzal az ismerettel, és felhatalmazása sincs arra, hogy kinyilatkoztassa az igazságot, amelyet a Jelenések Könyve tartalmaz.
Nem számít, hogy ők milyen nagy tudással rendelkeznek; egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az emberiség Megváltójának és Üdvözítőjének van felhatalmazásom arra, hogy kinyilatkoztassam a világnak mindazt, amit az Igazság Könyve tartalmaz.
Egyedül csak Nekem, az Isten Bárányának van jogom az igazság átadására, amely megadatott tanítványomnak, János Evangélistának, aki az igazság eszköze a világ számára.
Az első pecsét a hitehagyás (aposztázia), amely nemcsak a hitetlenek között látható, hanem azok között is, akik azt vallják, hogy ismernek Engem, és akik nyilvánosan hangoztatják Irántam való szeretetüket.
Ez, az az idő, amelyben az igaz hitet elferdítik, amikor nektek, gyermekeim, felhígított tanokat mutatnak be, amelyek sértőek Tanításaimra nézve.
Azt mondom nektek, gyermekeim, hogy amikor új, hamis vallásokat és vallási tanokat (doktrínákat) láttok felbukkanni, akkor tudni fogjátok, hogy ez most az első pecsét kinyilvánításának az ideje.
Nézzetek körül, és mit láttok? Olyan vallásokat, amelyek új isteneknek hódolnak, és amelyekről eddig nem hallottatok. Tudományos – fantasztikus alapú vallásokat, amelyek összességükben értelmetlenek, és lényegében üresek. Spirituális entitások (lények), amelyek nem ebből a világból valók, és amelyekről sokan azt gondolják, hogy Atyám Mennyei birodalmát képviselik.
Vigyázzatok most, mert ti a fantázia világában éltek.
Ezek közül a metafizikai hiedelmek közül, egyik sem képviseli az igazságot.
Minden olyan tan, amely annak fontosságára tanít benneteket, hogy magatokat minden más elé helyezzétek, olyan tan, mely a sátántól származik.
Ne hallgassatok ezekre. Fordítsatok hátat ennek a szörnyű csalásnak.
Azok, akik hamis isteneket keresnek, és az életüket arra szentelik, hogy hamis isteneket bálványozzanak, elveszettek Számomra.
Ha nem hagyjátok abba, és nem imádkoztok Hozzám vezetésért, nem tudlak megmenteni benneteket.
Ti, és mindazok, akik most tudatosan visszautasítjátok a sötétség királyát, meg fogjátok kapni a megkülönböztetés ajándékát, ha a Keresztes Imahadjárat 36. imájával kértek Engem:

Segíts nekem az igaz Istent tisztelnem!
Jézus, segíts nekem, mert el vagyok veszve, és össze vagyok zavarodva.
Nem ismerem a halál utáni élet igazságát.
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak, nem Téged, az igaz Istent tisztelvén, hanem a hamis isteneket.
Ments meg engem, és segíts Nekem, hogy tisztán lássam az igazságot; ments meg engem lelkem sötétségétől.
Segíts nekem, hogy Irgalmasságod világosságába beléphessek. Ámen.

Csak egyetlen egy Isten létezik, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, egyként a Szentháromságban.
Minden más isten a sátántól származik, független attól, hogy mennyire vonzó ezek megjelenése. 
Kérlek benneteket, ne pazaroljátok el az örök életet azáltal, hogy hűséget fogadtok azoknak a vallásoknak, amelyek tisztelik a New age gyakorlatait, beleértve a Reikit, a Jogát, a New age meditációkat, a tarot kártyákat, a jövőbelátást (clairvoyancy), a médiummal foglalkozó olvasmányokat, és a felemelkedett mesterekkel összefüggő angyalimádást.
Ezek az okkult gyakorlatok, lassan, de biztosan elfogadottakká válnak, nemcsak a társadalmatok által, hanem a Katolikus és más Keresztény Egyházak által is.
Ezen hamis vallások tanai oly gyorsan terjednek, hogy Isten gyermekeinek milliárdjait falják fel, akik - most már- oly sok hamis vigaszt találnak bennük, hogy többé már nem ismerik el Isten létezését, az egyetlen igaz Istenét.

Jézusotok


Második Eljövetelemet nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani

2012. március 7., szerda, 7:30
Drága szeretett leányom, téged különleges kegyelmekkel foglak megvédeni, amelyekre szükség van, hogy erőt adjanak elbánni a gonosz erőkkel, amelyek már úton vannak, hogy megállítsák ezt a szent küldetést.   
Fontos azt megérteni, hogy az emberi véleménynek nincs jelentősége.
Minden, ami számít: az Én legszentebb Szavam.
Az Én Szavam igazság. Én vagyok az igazság. Bárki, aki azt mondaná neked, hogy ezek az üzenetek nincsenek összhangban Tanításaimmal, az egy hazug.
Ők nem ismernek Engem. Talán úgy gondolják, hogy ismernek; de ők egyedül csak akkor ismerhetnek meg, ha a szívük alázata megmarad.
Azok, akiknek véleménye ellent mond Szavamnak, a büszkeség bűnével vétkeznek.
A büszkeség még az Én felszentelt Szolgáimat is megvakítja Szent Szavam igazságára.
Az emberiségnek tett Ígéretem, hogy újra eljövök dicsőségben ítélni élőket és a holtakat, be kell, hogy teljesedjen.
Ezt, az Én Második Eljövetelemet, nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani.
Az emberiségnek adott figyelmeztetéseim, amelyeket ezért adok nekik, mert szeretem őket, fontosak.
Nekem megfelelően kell felkészítenem, Isten minden gyermekét, erre a legdicsőségesebb eseményre.
Sok mindent elkövetnek majd, hogy megakadályozzanak téged. Sokan megpróbálják majd Szent Szavamat aláásni, és sokan megpróbálnak ártani neked akadályozván, hogy Szent Szavam meghallgatásra találjon.
Mindezek a próbálkozások hiábavalóak lesznek.
Egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak van hatalmam, hogy örök üdvösséget adjak az egész emberiségnek.
Egyedül csak Nekem van hatalmam arra, hogy felkészítsem minden egyes ember lelkét a Paradicsom örökségére.
Senki sem, még a sátán, a sötétség királya és csatlósai sem akadályozhatják meg, hogy mindez megtörténjék.
Emlékezzetek mindig arra, hogy Én megvédem majd mindazokat, akik kitartanak Szent Szavam mellett.
Lehet, hogy a globális eseményektől félni fogtok, amikor a sötétség erői beborítja majd országotokat.
Ezek az események lesújtanak majd benneteket, de nektek nem kell soha félnetek, mert Én magammal viszlek benneteket az új földi Királyságomba.
Ez minden, amit kérek tőletek: hogy bízzatok Bennem.
Engedjétek, hogy vezesselek benneteket.
Engedjétek meg Nekem, hogy megmutassam nektek a lelketek megtisztításához vezető utat, az Általam adott Keresztes Imahadjárat Imái által.
Aztán a többit bízzátok Rám.
Ne feledjétek: szeretetem oly erős mindnyájatok iránt, hogy azt a tiszta szeretetet és együttérzést, amely – Isten minden gyermeke iránt - Szentséges Szívemben van, soha, senki nem tudja meggyengíteni. 

Szeretett Jézusotok,
Az emberiség Megváltója