2012. február 12., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek pápát, el fogják űzni a római Szentszékből

2012. február 11. szombat, 11.30
Drága szeretett leányom, a háborúk mindenütt fokozódnak, és nagyon hamar be fog avatkozni Atyám keze, hogy megállítsa ezt a gonoszságot.
Ne féljetek, mert az emberiség megmentésére irányuló terv már elkészült, és már nemsokára megérkezik az Én Nagy Irgalmasságom, melyet mindegyikőtök meg fog kapni.
Soha ne féljetek az Antikrisztus munkálkodásaitól, hiszen drága gyermekek bennetek lakozik az erő, hogy meggyengítsétek az ő szorítását a világon, imáitok által.
Hamarosan meg fognak ölni más világi vezetőket, és szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek pápát el fogják űzni a római Szentszékből.
Leányom, tavaly beszéltem neked a Vatikán folyosóin belüli összeesküvésről.
Egy tervet találtak ki titokban 2011. március 17-én, mely Szent Helytartóm elpusztítására irányul, és ez a terv meg fog valósulni, mert ez meg volt jövendölve.
Terjeszd most Szent Szavamat (Üzenetemet) a világ minden szegletében, és szervezd meg, hogy Üzeneteim nyomtatott verzióját lehetőség szerint minél több országban terjesszék.
Folyamatos vezetés alatt állsz, így azt kell tenned, ami a legjobb.  Imában kérj Engem, hogy küldjek neked segítséget, és meg fogod kapni.
Jézusotok

Fontos Felhívás nemcsak papoknak!!!

Az imakörünk egyik pap tagja, aki sok mindenben támogat minket és tanácsokat ad nekünk, egyik imatagunk javaslatára, 6 egymás utáni napon (XII Kelemen pápa jóváhagyásával) Szentmiseáldozatot mutat be, a lelkek megmentéséért.

Arra kéri paptestvéreit, hogy hasonlóképpen cselekedjenek, hogy minél több lélek megmenekülhessen.

Kiegészítő tudnivalók: XVI. Benedek Pápa egyik kijelentése alapján a Szentmise felajánlása sokkal hatásosabb, ha egy bizonyos személyért még az élete során mondatunk misét, vagyis erőteljesebb, mint szokás szerint, az elhalálozás után, a tisztítótűzben levő lelkekért felajánlott Szentmise.

  
Idézet az ausztriai pap írásából:

Szívből köszönöm javaslatát a 6 Kelemen mise – sorozat felajánlására azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt meg fognak halni. Ez nagyon fontos!
Ez a 6 Szentmiseáldozat az emberek által kevésbé ismert, inkább a „6 Szenvedőmisének” ismerik. Én már ezt többször is elvégeztem.

Erre a szándékra ismét meg fogom tartani a Szentmiseáldozatot, az alábbiak szerint:
  1. Az első Szentmise (előre láthatólag Február 11 – én kezdődik): Urunk Jézus Krisztus ártatlan elfogatásának felajánlása, hogy a lelkek kiszabaduljanak fogságaikból és a tisztítótűz fájdalmas kínszenvedésétől, melyet azokért a bűnökért kell majd elviselniük, melyeket életük során elkövettek.
  2. Második Szentmise (Febr. 12): Urunk Jézus Krisztus ártatlan elítélésének felajánlása, hogy a lelkek felmentést kapjanak az életük során elkövetett bűneikért, Isten ítélőszéke előtt.
  3. Harmadik Szentmise (Febr. 13): Urunk Jézus Krisztus kigúnyolásának felajánlása, melyet ártatlanul viselt el földi szent élete alatt, különösen, amikor a Szent Kereszten szenvedett, hogy felmentést kapjanak mindazok a szegény lelkek, akik bűneik miatt mindenféle üldöztetésnek és büntetésnek vannak kitéve
  4. Negyedik Szentmise (Febr. 14): Urunk Jézus Krisztus szent sebeinek, fájdalmának, nyomorúságának és kereszthalálnak felajánlása, hogy megszentelődjenek mindazok a halálos sebek, melyeket a bűnök okoztak a szegény lelkeknek, és hogy a megérdemelt büntetéséért felmentést kapjanak.
  5. Ötödik Szentmise (Febr. 15): Urunk Jézus Krisztus sírba helyezésének felajánlása, azt kérve Tőle, hogy végtelen Irgalmasságában minden bűnt és rossz cselekedetet eltemessen, és hogy a megérdemelt büntetéstől eltekintsen.
  6. Az utolsó Szentmise (Febr. 16): Urunk Jézus Krisztus feltámadásának és Mennybemenetelének tiszteletére, hogy ez által a szegény lelkeket kiszabadítsa a halál árnyékából és a világosságra vigye őket, és így egy boldog feltámadásban részesülvén, minél előbb a Mennyországba kerülhessenek.

Lehetőségem szerint mindent megteszek, hogy erről másokat is értesítsek, hogy lélekben, vagy Szentmisén részt vehessenek.”

Minden jót és Isten áldását kívánom,

Pfr. F. R

Megjegyzés: Lélekben bárki felajánlhatja ezeket a Szentmiséket a lelkek megmentéséért, ha a 6 egymás utáni napon részt vesz a Szentmiséken és a megadott szándékokra ajánlja fel azokat.

Mehr Infos: http://www.internetgebetskreis.com/hu/bekuldesek/fontos-felhivas-nemcsak-papoknak-/