2009. szeptember 26., szombat

Medjugorjei Üzenetek , 2009. szeptember

2009. szeptember 2.
Drága Gyermekek! Édesanyai szívvel hívlak ma benneteket arra, hogy tanuljatok meg teljesen és feltétel nélkül megbocsátani. Igazságtalanságtól, árulástól és rágalmaktól szenvedtek, de ezáltal közelebb vagytok Istenhez és kedvesebbek számára. Gyermekeim, imádkozzatok a szeretet ajándékáért. Csak a szeretet bocsát meg mindent úgy, ahogy Fiam megbocsát, őt kövessétek. Közöttetek vagyok és imádkozom azért, hogy amikor megérkeztek Atyátok elé ezt mondhassátok: „Itt vagyok Atyám, Fiadat követtem, szerettem és szívből megbocsátottam, mert hittem a te ítéletedben, benned bíztam.” Köszönöm nektek!

2009. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Örömmel és kitartóan munkálkodjatok a megtéréseteken. Ajánljátok fel minden örömötöket és szomorúságotokat Szeplőtelen Szívemnek, hogy mindnyájatokat szeretett Fiamhoz vezesselek, és így Szívében örömre találjatok. Veletek vagyok, hogy tanítsalak és az örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”