2011. november 23., szerda

Megkérdeztek egy idős koreai asszonyt: “Milyen áldásokat kaptál a Jézusban való hit által?” Az asszony így válaszolt: “Sok mindent kaptam. Elmondok nektek egyet, jóllehet nem gondoljátok fontosnak. Mielőtt keresztyén lettem, sohasem tudtam nyugodtan aludni, sokszor fölriadtam és verejtékeztem, mert attól féltem, hogy a gonosz szellemek csapást hoznak reám, családomra vagy házamra. Most, amikor lenyugszik a nap, mindenemet Istenre bízom, lefekszem, és reggelig alszom.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A Nagyfigyelmeztetés nem a világvége

2011. november 22.
 Maria Divine Mercy – Az Isteni Irgalmasság Máriája, arra emlékeztet minden embert, akik aggódnak vagy félnek az előttünk álló lelkiismeret átvilágosítástól (a Nagyfigyelmeztetéstől), hogy olvassák el újra az alábbi üzenetet, melyet Jézus Krisztus adott 2011. november 11-én, pénteken.


Az ima keresztes hadjárata (7) - Ima azokért, akik elutasítják az Irgalmasságot

2011. november 22., kedd, 8:00
Drága szeretett leányom, oly közel már eljövetelem az emberiség megmentésére az utolsó ítélet előtt. Örömömet mély szenvedés árnyalja be azon lelkek miatt, akik Irgalmasságomat el fogják utasítani.
Neked leányom, együtt kell harcolnod a szeretett gyermekeimből, a kereszt gyermekeiből álló hadseregemmel, ezeknek a lelkeknek megmentéséért. Ez az az ima, melyet mondanotok kell, könyörögve az irgalmasságért, a sötétségben levő lelkekért!

„Jézus, sürgetve kérlek Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek oly sötét a lelkük, hogy az irgalmasság fényét vissza fogják utasítani.
Bocsáss meg nekik Jézus, könyörögve kérlek Téged, váltsd meg őket bűneiktől, melyektől nehezükre esne maguktól megszabadulniuk.
Áraszd el lelküket kegyelmed sugaraival, és add meg nekik azt a lehetőséget, hogy visszatérhessenek nyájadhoz.”

Szeretett Jézusotok

Az ima keresztes hadjárata (8) - A gyónás

2011. november 22., kedd, 22:30
Én, Jézus, a ti Királyotok és Megváltótok, most a gyónás elvégzéséhez ajándékozom nektek imámat. 
Ezt az imát, esedezve kell elmondani a bűnök bocsánatának kegyelméért, a Nagyfigyelmeztetés alatt és után.

„Drága Jézus, bocsánatot kérek minden bűnömért és azért a fájdalomért és megbántásért, melyet másoknak okoztam.
Alázattal imádkozom azokért a kegyelmekért, melyekkel elkerülhetem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy Szent Akaratodnak megfelelően a vezeklést felajánljam Neked.
Esedezve kérem a megbocsátást minden jövőbeli megbántásért (rossz cselekedetért), melynek talán részese leszek, és amely fájdalmat és szenvedést fog okozni Számodra.
Vigyél magaddal engem az új Béke korszakába, hogy én is családodnak részese lehessek az örökkévalóságban.
Szeretlek Jézus.
Szükségem van Rád.
Tisztellek Téged és mindent, amit képviselsz.
Segíts nekem Jézus, hogy Királyságodba méltó lehessek belépni.”

Megváltótok,
Jézus Krisztus