2012. november 30., péntek

XVI. Benedeket 2012 novemberében meg akarták ölni

Erről számol be a II Tartó Quotidiano című lap. Castrillón bíboros egy titkos dokumentumot nyújtott át Benedek pápának egy privát audiencián. A dokumentumot németül írták és a Szigorúan titkos pecséttel látták el.
2015 - ben a L'Avennire című lap a Benedek elleni összeesküvésről számolt be és hogy lemondásra kényszerítették. Ez a lap egy olyan dokumentumot említ, mely egy merényletről számolt be, melyet Benedek pápa ellen akartak elkövetni. A valóságban tényleg merényletet követtek el Benedek ellen, ezért 2012 Karácsonykor elhatározta hogy visszalép. Benedek pápa nem a haláltól félt, hanem az Egyházat féltette az azt érintő károsodásoktól, mely a halála után fog bekövetkezni.
A német bíborosok egy levelet küldtek Benedek pápának, melyet több pap és püspök írt alá. A levél szerint ezek a papok és püspökök készen álltak arra, hogy egy modern Egyházat hozzanak létre teljesen elkülönülten Rómától, amennyiben Benedek nem tesz eleget követeléseiknek. Többek között azt is kérték, hogy távolítsa el hivatalából a vatikáni államtitkárt. Benedek nagy nyomás alá került a liberális szabadkőművesek és a baloldali politikusok miatt.
Egy katolikus újságban olvasható ( a link a német szöveg alján), hogy Podesta, Newman, Hilary Clinton és Biden egy terv részesei voltak, mely egy Katolikus Tavaszt akart létrehozni és Benedek lemondását kikényszeríteni.

Hogyan készüljünk fel a legrosszabbra?!

1. Tárolj otthon 1 havi hideg élelmet (beleértve a háziállatoknak is). Konzervek, rizs, instant levesek, szárazbab, só, cukor, méz, tea, kávé. Nagyobb mennyiséget legjobb vízhatlanul zárható műanyag hordóban tárolni, ez megvédi a kártevőktől és a nedvességtől is. Legyen otthon valamennyi ivóvíz is. Ha 1 havi mennyiség praktikus okokból nem megoldható, azért néhány napi készlet legyen otthon.
2. Szerezz be valamilyen főzőeszközt, amivel gáz / villany nélkül is lehet főzni. Legjobb, ha van hozzá egy kukta is, így sokkal kisebb energiafelhasználással lehet az ételt elkészíteni. 
3. Legyen otthon minden családtag számára egy meleg hálózsák. Egy katasztrófa esetén a kihűlés az egyik legnagyobb veszély.
4. Tarts magadnál legalább 1-2 hétre elegendő készpénzt! Ha a bankok zárva vannak, vagy ha a távközlési rendszer megsérül, a bankkártya nem fog működni.
Mi az a Bushcraft?
A bushcraft a természetes környezetben történő túlélés és boldogulás művészete, illetve az ehhez szükséges készségek és tudásanyag elsajátítása. A bushcraft-készségek magukba foglalják a tűzgyújtást, a menedéképítést, a növényismeretet, a táplálékszerzést- és készítést, a tájékozódást, a famegmunkálást, a kés, a fejsze és egyéb eszközök használatát, illetve ezek segítségével a természetes anyagokból történő eszközkészítést stb. A bushcraft ugyanakkor nem csupán túlélési technikák gyűjteménye, hanem eltűnt vagy mára kihaló félben lévő természeti, népi fogások, foglalkozások és módszerek néprajzi jelentőségű megőrzése.
5. Az autó üzemanyagtartályát tartsd legalább félig – ha lehet inkább tele – megtankolva. De legalábbis mindig azonnal tankolj tele, ha kifogy. Ha valamiért el kell hagyni a lakhelyet, üres tankkal nem fog menni.
6. Legyen egy vészterv, amiről a család minden tagja tud. Gondolj arra, hogy esetleg a telefon/internet/mobil hálózatok nem működnek. Kell valami alternatív találkozási pont, ha a lakhelyed esetleg nem megközelíthető.
7. Az alábbi eszközökkel mindenképpen szerelkezz fel: balta, svájci bicska, gyufa, öngyújtó, elemlámpa, tartalék elem, meleg bakancs vagy túra cipő, zsebrádió, elsősegély csomag, tájoló iránytű és térkép és egy hátizsák, amibe mindezeket tárolod; menetkészen.
Ezek az abszolút legszükségesebb lépések, amelyek vészhelyzetben életet menthetnek.

(navimozgalom.com)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Egy szerető Isten nem idézne elő konfliktust, és nem okozna szakadást

2012. november 29. csütörtök, 15:20
Drága gyermekeim, ebben az időben imádkoznotok kell Isten minden látnokáért a világon. Ők sokat szenvednek, és küldetésükön belül és kívül sok viszály jött létre.  
Sok ember elutasítja őket. Sőt, azokat a látnokokat és prófétákat, akik küldetésüket megismertették a világgal, még jobban visszautasítják.
Nektek eggyé kell válnotok, ha valóban szeretitek Fiamat. Itt nincs helye a féltékenységnek, a rágalmazásnak és a gyűlöletnek köztetek. Amikor ez megtörténik, akkor a gonosz támadott meg benneteket, hogy utasítsátok el, nem ugyan a prófétát, hanem Fiam Szent Szavát.
Ez az idő az, amikor nem szabad semmilyen megosztottságot megengedni, hogy az akadályokat okozzon azok között, akik Fiam Tanításait követik.
Amikor megosztottság van, ott figyelemelterelés is van. Ez megakadályozza az ima áramlását, és késleltet benneteket a lelkek megmentésében.
Egy szerető Isten nem idézne élő konfliktust, és nem okozna szakadást. Egymást Isten Nevében rágalmazni, bűn Atyám Szemében.
Ha ezt teszitek, megbántjátok Fiamat, aki mindig azt mondta, hogy nektek úgy kell szeretnetek egymást, mint a testvérek.
Amikor Fiam nevét arra használjátok, hogy kárt tegyetek mások hírnevében, akkor kérnetek kell Fiamat, hogy bocsásson meg nektek.
Itt az ideje gyermekek, hogy erősek legyetek és tiszteljétek Fiamat azáltal, hogy emlékeztek mindarra, amire tanított benneteket.
Sok megjövendölt esemény most fog láthatóvá válni a világban.
Nincs idő a megosztottságra azok között, akik tisztelik Fiamat.
Hamarosan megosztottságot erőltetnek a Kereszténységre. Éppen ezért csak egységben lesz belőletek erős hadsereg, méltón arra, hogy Isten Igéjét hirdessétek.
Megosztottan egy vákuumba szippantanak be benneteket, ahol pogány törvényeket kényszerítenek Egyházatokra.
Ha megosztottságot okoztok, akkor ott nem lehet egység.
Csak azok haladhatnak előre hadseregében, akik erős hitűek, és akik egyesülnek Fiam Szívével.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Jézus, Te gondoskodj!
 
Ezt az imádságot Jézus sugallatára Don Dolindo Ruotolo nápolyi pap írta, aki szentség hírében halt meg.
 
            Miért nem szükséges nyugtalankodni? Adjátok át nekem minden gondotokat és akkor minden jóra fordul, meg fogtok nyugodni. Mondom nektek, minden igazi, teljes önátadás megoldja a legbonyolultabb helyzetet is. Egy probléma átadása nem haraggal, szenvedéssel, csalódottsággal teli imában való hozzám fordulást jelent, hiszen én kísérlek benneteket, és az imában békével ajándékozlak meg titeket. Az önátadás azt jelenti: boldogan becsukni lelki szemeinket és ellene mondani a szomorúságnak. Újból a kezembe helyezni magatokat, hogy én, mint az édesanyja ölében alvó kisgyermeket áthelyezzelek benneteket a másik partra.
            A ti szétszórtságotok és nehézségeiteken való merengés, zárkózottságotok és az a vágyatok, hogy ti oldjátok meg problémáitokat, melyek kínoznak, békétlenné és szomorúvá tesznek benneteket. Ez nagy kísértés számotokra. Miért nem adjátok át nekem problémáitokat és gondjaitokat?
            Mennyi mindent megteszek én akkor, ha egy lélek testi vagy lelki problémáival hozzám fordul, rám néz, és azt mondja: „Jézus, Te gondoskodj!". Csukd be a szemed és pihenj meg bennem!
            Kevés kegyelmet kaptok, ha forrón vágyakoztok valamire és megunjátok az imát, de sokkal többet akkor, ha az imádságban teljesen rám bízzátok magatokat. Fájdalmaitokban ti azért imádkoztok, hogy változtassam meg a helyzetet vagy szüntessem meg a problémát, és ezt úgy tegyem, ahogyan ti akarjátok... Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy én a ti elképzeléseitekhez idomuljak. Úgy tesztek, mint a beteg, aki megpróbálja szuggerálni kezelő orvosát, hogyan gyógyítsa.
            Ne tegyetek így, hanem úgy imádkozzatok, ahogyan a Miatyánkban tanítottalak benneteket:
„Szenteltessék meg a te neved", ez azt jelenti, legyél áldott az én szükségeimben. - „Jöjjön el a te országod", - minden a te országod beteljesedéséhez vezessen bennem és a világban: „Legyen meg a te akaratod", azt jelenti: Te gondoskodj Jézus.
Én közbejárok mindenhatóságommal és megoldom a legbonyodalmasabb helyzetet is. Láthatod, hogy a rossz mennyire uralkodik, ahelyett, hogy megsemmisülne. Ne nyugtalankodj, csukd be a szemed és mondd nekem teljes bizalommal: „Legyen meg a te akaratod, Te gondoskodj Jézus". Mondom neked, én gondoskodom és közbenjárok érted, mint az orvos és csodát teszek, ha szükséges. Látod mennyire tehetetlen vagy? Ne aggódj, csukd be a szemed és mond: „Te gondoskodj!" Mondom neked, hogy én gondoskodni fogok.
Ellenkező esetben zaklatottságot, nyugtalanságot fogsz megélni, és tetteid következményei miatt fogsz aggódni. Olyan ez, mint a gyermek nyugtalansága, aki édesanyjától követeli, hogy gondoskodjon szükségleteiről, oly módon, ahogyan ezt ő szeretné és teljesítse be minden vágyát és szeszélyét.
Csukjátok be a szemeteket és engedjétek meg, hogy kegyelmem árja hordozzon titeket, csukjátok be szemeteket és engedjétek meg nekem, hogy cselekedjek, csukjátok be szemeteket, és ne gondoljatok a mostani órára, mondjatok ellen a jövőtől való aggodalmaskodás kísértésének.
Jóságomba vetett hittel és bizalommal pihenjetek meg bennem és szeretetemre fogadom, hogyha ti önátadáskor csak ezt mondjátok nekem: „Te gondoskodj!", valóban gondoskodni fogok rólatok, én foglak megkönnyíteni, felszabadítani és vezetni titeket. És ha más úton kell vezetnem benneteket, mint amit ti gondoltatok, akkor tanítalak, és karjaimban hordozlak titeket, mert nincs hatékonyabb gyógyszer az én szeretetteljes közbenjárásomnál.
De ez csak úgy lehetséges, ha ti becsukjátok szemeteket. Ti nem tudtok aludni, mindenről igazolást kerestek, mindent meg akartok vizsgálni, mindenről gondoskodni akartok és így átengeditek magatokat az emberi erőknek, vagy ami még rosszabb, emberi közbenjárásban bizakodtok. Ó, ha tudnátok, mennyire vágyom én a ti önátadásotokra, hogy meg tudjam mutatni nektek jóságomat. Ó, ha tudnátok, milyen szomorú vagyok, ha nyugtalannak látlak benneteket.
A Sátán pontosan arra törekszik, hogy zaklatottá tegyen benneteket, hogy kiragadjon titeket kezemből és emberi kezdeményezések zsákmányává tegyen.
Ezért bízzatok bennem, pihenjetek meg bennem, adjatok át mindent nekem. Én oly mértékben teszek csodát, amennyire ti átadjátok magatokat, és nem oly mértékben, amennyire önmagatokban bíztok. Akkor árasztom rátok kegyelmeim bőségét, ha ti teljes szegénységben vagytok!
Ha vannak saját forrásaitok, akkor is, ha nem tudtok róla, de keresitek azokat, természetes földön jártok, a dolgok természetes folyását követitek, melyben gyakran a Sátán rejtezik. Senki, aki vitatkozott vagy töprengett nem tett csodát, még a szentek sem. Csak, aki átadja magát Istennek, az tud isteni dolgokat tenni.
Ha azt látod, hogy bonyolulttá válnak a dolgok, mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!" Szabadulj meg a gondolataidtól... irányítsd figyelmedet másra, mert a te értelmed korlátolt és nehezen tudod felismerni a rosszat. Ezért mindig bennem bízz és szabadulj meg önmagadtól. Így tegyél minden szükségedben. Így tegyetek mindannyian és akkor szüntelenül nagy csodákat fogtok látni, szeretetemre fogadom. Gondoskodni fogok, ebben biztosak lehettek. Mindig önátadásra készen imádkozzatok, akkor nagy békességet és csodálatos gyümölcsöket fogtok tapasztalni, és akkor is, ha az áldozatvállalás kegyelmét adom elégtételül bűneitekért és szeretetetek megújulásáért, mely szenvedést hordoz.
Ez lehetetlennek tűnik számotokra? Csukd be a szemed és mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!" Ne félj, én gondoskodni fogok. És te alázatosan fogod áldani nevemet. A te imádságod nem ér annyit, mint ez a bizalomteljes önátadás; ezt jól jegyezd meg! Nincs hatékonyabb kilenced ennél:
„Ó Jézusom, átadom magam, rád hagyatkozom, Te gondoskodj!"
„Add át magad az én szívemnek...és meglátod." Azt akarom, hogy higgy az én mindenhatóságomban, nem pedig a hatékonyságomban; és engedd meg, hogy én működjek benned, és általad másokban. Keresd a velem való bensőséges kapcsolatot, enyhítsd utánad való szomjamat, hogy gazdaggá tehesselek, és úgy szerethesselek, ahogyan erre vágyom. Engedd meg, hogy hozzád jöjjek, hogy meglátogassalak, engedd meg, hogy rád árasszam mindenhatóságomat.
Ha mellettem leszel, és nem azon iparkodsz, hogy megmutasd alkalmasságodat, hited és mindenhatóságom tanúja leszel, én pedig melletted leszek, amikor beszélsz, jársz, és dolgozol, amikor imádkozol, vagy alszol, mert „pihentében is megáldja az Úr, akit szeret" (Zsolt 126). Ha mellettem maradsz, ha nem kergeted vágyaidat, és nem aggódsz érdekeid miatt, ha teljes bizalommal átengeded nekem azokat, akkor én mindent meg fogok adni neked, amire csak szükséged van, az én örök tervemben. Olyan érzésekkel ajándékozlak meg, melyekre szükséged van, együttérzést adok neked felebarátjaid iránt, és mindent megteszek azért, hogy úgy beszélj, és azt tedd, ami kedves számomra. Így tetteid szeretetemből fakadnak majd. Az én erőm fog működni általad, nem a te aktivitásod lesz előtérben, és új gyermekeimhez vezetlek téged, akik bennem fognak születni. Annyira tudok működni benned és általad, amennyire te az én igaz fiammá akarsz lenni, úgy, ahogyan Egyszülöttem, mert jól tudod „ha az én akaratomat teszed; testvérem, nővérem és anyám leszel", hogy el tudj vinni másokhoz, ezáltal új gyermekekre találhassak és meg tudjak születni sokakban. Így az igaz fiakat szolgálva, új fiakat teremtek. Mindaz, amit te meg tudsz tenni, semmi ahhoz képest, amit én azon szívek titkában teszek, akik szeretnek. „Maradjatok meg az én szeretetemben... Ha bennem megmaradtok és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok és megkapjátok" (Jn 15).
Don Dolindo Ruotolo atya

2012. november 29., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Nem számít, hogy földi javaitok milyen sokat jelentenek számotokra a Földön, azok semmit sem érnek

 2012. november 28. szerda, 19:40
Drága szeretett leányom, a változások alatt, melyek nagyon hamar kitörnek a világban, senkinek sem szabad elfelejtenie, hogy a világot Isten teremtette, és egyedül az Ő keze és hatalma által lesz az is, hogy (a világ) véget ér olyan módon, ahogyan azt már ismeritek.
Nincs olyan kormány, vezető vagy ember, aki az emberiség létezését vagy halálát szabályozni tudná, mivel egyedül csak Isten tud dönteni arról, hogy a lélek mikor hagyhatja el a testet.
Nem számít, hogy földi javaitok milyen sokat jelentenek számotokra a Földön, azok semmit sem érnek. Mégis sok ember élete nagy részét a hírnév és a jólét álmának kergetésére és az anyagi dolgok összegyűjtésére pazarolja, melyeket bármely pillanatban elvehetik tőlük.
Ezért van az, hogy ezek a lelkek szenvednek vagyonuk elvesztése miatt, akikkel mélyen együtt érzek.  Megengedem, hogy megfosszák őket mindenüktől, hogy ez által megtisztíthassam őket.  
Sok ember a világban sokat vesztett a korrupció és a kapzsi szervezetek miatt.
Ámbár nekik szükségük lenne élelemre és otthonra, Én mégis megengedtem számukra ezt a szenvedést.
Mert az ilyen lelkek csak ezután fognak Hozzám fordulni segítségért. Ez a tisztulás egyik formája, hogy ezután az ember alázattal tudjon elém járulni, mely egy olyan tulajdonság, amelyre feltétlenül szüksége van ahhoz, hogy beléphessen Királyságomba.
Ne féljetek attól, ha ilyen helyzetben találjátok magatokat. Ez csak egy rövid ideig tart, és ezt ti saját magatoknak okoztátok. Idővel minden rendben lesz. Ekkor jön el annak az ideje, hogy mérlegeljétek jövőtöket és azt a helyet, amelyet az Új Paradicsomomban fenntartok számotokra.
Nektek ki kell érdemelnetek azt a jogot, hogy Velem jöhessetek. A ti időtök a Földön átmeneti. Sok léleknek kell megérteni – azoknak, akik a világra úgy tekintenek, mint az anyagi csodák helyére -, hogy ez csak egy szempillantás azokkal a bőséges és dicsőséges ajándékokkal szemben, melyek mindazokra várnak közületek, akik az Új Dicsőséges Korszakban fognak élni.
A ti időtöket áthatja a szenvedés, az elégedetlenség, a gyűlölet és a kétségek a Sátán jelenléte miatt.
Ti nem láthatjátok őt, de ő és bukott angyalai egész nap döfködik, zaklatják és csábítják az emberiséget mindenhol. 
Sok ember nem tudja elfogadni az ő létezésének tényét, és ez nagyon aggasztó. Mégsem fogják sokan elutasítani azt a gyűlöletet, amit egy másik ember dühe miatt tapasztalhatnak meg. A gyűlölet csak egy forrásból jöhet. Ez nem olyasvalami, ami önmagától létezik. Ez a vadállat szájából árad ki.
Mert azok a lelkek, akik megnyílnak előtte – mivel nem fogadják el, a bűn létezését –, könnyű célpontjai lesznek a gonosznak. Őket olyan kísértésekbe húzzák, melyeket ő általában a test bűne által helyez eléjük. Ezek a lelkek könnyű prédák, és nem fognak annyira szenvedni, mint azok, akik ellenállnak neki. A gonosz azokra a lelkekre összpontosít a legjobban, akik szeretnek Engem, Jézusukat, és akik alázatos szívvel követik Tanításomat.
Ezek azok a lelkek, kiknek esetében a Sátán úgy érzi, hogy nagyon nehéz megnyerni őket. Ugyanezen lelkek imái és az Irántam való szenvedései hatására összekuporodik és felüvölt kínjában.
Azokhoz szólok, akik szeretnek Engem: szorítását – ami ezen üzenetek miatt óráról órára gyengít benneteket – csak kitartásotokkal és állhatatosságotokkal tudjátok elhárítani.
Ha bármilyen ismeretlen okból kifolyólag szóbeli támadás ér benneteket vagy rágalmaznak titeket az Én Nevemben, akkor tudnotok kell, hogy imáitok lelkeket mentenek.
Kérlek benneteket, maradjatok csendben az ilyen támadások során, mert ha támadóitokkal foglalkoztok, nagy hatalmat adtok a gonosznak.
Maradjatok erősek, kedves Tanítványaim, az Én kedvemért. Támogatni foglak benneteket, és szenvedésetek hamarosan véget ér.
Szeretett Jézusotok

2012. november 28., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Papjaim, nektek nem szabad megbántanotok Engem azt állítva, hogy egy hazug vagyok

2012. november 27. 20:08
Drága szeretett leányom, el kell magyaráznom, hogy közületek sokan, akik keményen dolgoznak és terjesztik Szent Szavamat, az eddiginél is jobban lesznek támadva az úgynevezett önjelölt szakértők által, akik elvetik majd ezeket az üzeneteket, mintha lényegtelenek lennének.
Mások pedig, akik támadnak benneteket, azt fogják mondani, hogy nektek nincs jogotok Szavamat hirdetni, vagy azt állítani, hogy az Igaz.
Végül, bizonyos felszentelt szolgák az Egyházamon belül megfenyegetnek majd benneteket, és azt mondják nektek, hogy hagyjátok abba amit csináltok, mivel munkátok által megsértettétek őket. Ők azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek nem Istentől valók.
Azzal fogják gyanúsítani, hogy egy gonosz erőtől származnak. Azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek ellentétben állnak Egyházam tanításaival. A következőket mondom nekik:
Az üzenetek melyik része okoz oly szívfájdalmat nektek? Miért nem mondjátok az Igazat, amikor Szavamat kritizáljátok?
Miért büszkélkedtek a lelki dolgokban való tudásotokkal, amelyek, mint mondjátok, fölülmúlja az enyémet?
Az Én „földi Testem”, az Egyházam nevében beszéltek? Ha igen, akkor ezt nem Én engedélyeztem Szent Helytartómon keresztül.
Ez a kampány, mellyel oly intenzíven utasítjátok el ezeket az üzeneteket, a saját nézeteiteken és személyes véleményeteken alapszik?
Ti hibát kerestek, aztán azzal fenyegetitek nyájatokat, hogy ha olvassák Szavamat, akkor félre lesznek vezetve.
Szent Szavamat – mint mondjátok – el kell utasítani, és aztán azt mondjátok Követőimnek, hogy kötelességük nekik is ezt tenniük.
Miért féltek attól a Királytól, akinek elköteleztétek az életeteket?
Tőlem nem kell félnetek, mégis Szavam kényelmetlen számotokra.
A világban sok önjelölt próféta van, akik nem hitelesek, és sokak imájára van szükségük. Azonban mindig azokat fogjátok a legjobban célba venni, akik hitelesek. Az igaz próféták azok, akik magukra vonják a papok haragját, azokét, akik még bizonytalanok e Küldetés célja felől.
Legyetek elővigyázatosak azzal, hogy kit vontok kétségbe, hogy kiről terjesztitek a mérget, a valótlanságokat és a rágalmakat, mert Én sem Egyházamat, sem benneteket nem hatalmaztalak fel, hogy ezt tegyétek. Papjaim, nektek nem szabad megbántanotok Engem az által, hogy azt állítjátok, egy hazug vagyok.
Amikor az Igazság napja feltárul számotokra, nagy szégyent fogtok érezni.
Tegyétek le fegyvereiteket, és mellőzzetek minden gyűlöletet és haragot, amelyek ebben a pillanatban kínoznak benneteket. Aztán nézzétek meg, mi történt veletek. A Sátán oly módon tévesztett meg benneteket, hogy a ti szóbeli és írásbeli támadásotok ezzel a munkával kapcsolatban túl messzire ment ahhoz képest, amit elvárnak tőletek.
Hogy ez miért történt? Azért, hogy késleltesse ezt a Küldetést, és hogy elvonja az embereket az imától, melyek a Mennyből küldettek, hogy megmentse a lelkeket.
Amit ti tesztek az, hogy megpróbáltok megakadályozni Engem, Jézusotokat, Tervemben, az emberiség megváltásának tervében.
Ez egy nagyon súlyos bűntett Isten ellen.
Itt van egy Keresztes Imahadjárat ima, segítségül, hogy válaszoljatok Hívásomra, hogy megszabaduljatok a kétségek gyötrelmétől.
A Keresztes Imahadjárat 86. imája: Szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől
Drága Jézus, összezavartan és csalódottan jövök Színed elé, mert aggódok azért az Igazságért, melyet kinyilatkoztatsz ezekben az üzenetekben.
Bocsáss meg nekem, ha igazságtalan voltam Veled.
Bocsáss meg nekem, ha nem tudlak meghallani Téged.
Nyisd meg a szemem úgy, hogy megláthassam, amit elvársz tőlem, és hogy megértsem azt.
Könyörgöm Hozzád, add meg nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot.
Szeretlek drága Jézus, és kérlek téged, szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől.
Segíts nekem, hogy válaszoljak hívásodra.
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged, és vigyél engem közelebb Szívedhez.
Vezess engem Új Királyságodba, és légy kegyes hozzám, úgy, hogy imáim és szenvedésem által segíthessek a lelkek megmentésében, melyek oly értékesek Szentséges Szíved számára.

Jézusotok

2012. november 26., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Nem Nekem fognak smaragddal és drágakövekkel kirakott koronát helyezni a fejemre

2012. november 25. vasárnap, 17:25
Drága szeretett leányom, Én vagyok Krisztus, az emberi nem Üdvözítője, és hamarosan felveszem Koronámat és végre uralkodni fogok a Föld felett.
A Töviskorona azonban még Szent Fejemen marad, míg el nem jön a nagy nap, amikor végre azon a Trónon fogok ülni, melyet Atyám ígért Nekem.
Én vagyok az egyetlen Igaz Király, az egyetlen Igaz Isten, mégis Töviskoronát viselek, melyet a hálátlan emberek kezei oly kegyetlenül helyeztek a fejemre.
Nem Nekem fognak smaragddal és drágakövekkel kirakott koronát helyezni a fejemre. Ma még nem. Nem, ehelyett még mindig kínoznak Engem azáltal, hogy az Üdvösséget kegyetlenül elutasítják, amit akkor nyertem el számukra, amikor megfeszítettek Engem.
Én vártam és vártam, hogy az emberiség felemelje és kinyissa végre a szemét, hogy meglássa az Igazságot.
Mégis oly kevés Keresztény követi Tanításaimat. Ők meggyengültek a külső nyomás hatására és csendben maradtak, amint a világ átölelte a bűnt, mintha az egy jó dolog lenne.
Koronám elkészült és Én dicsőségben fogok megérkezni. Senki sem fogja elmulasztani, hogy meglásson Engem, amint eljövök majd a Mennyből.
Ezen esemény lejátszódása több órán keresztül fog tartani, és az embernek erős hitre lesz szüksége ahhoz, hogy ujjongjon és örvendezzen.   
Oly sokan fognak szégyenkezni és megrémülni, amikor meglátnak Engem. Ha még akkor is megkérnek, hogy bocsássak meg nekik, még az utolsó másodpercben is meg fogom tenni.
Óvakodjatok azoktól, akik azt állítják magukról, hogy Én vagyok. Ez nagyon fontos, mert Én egyedül csak azon az egy napon fogok eljönni.
Én nem úgy fogok a Földön járni, mint egy ember, mert azt Atyám nem engedélyezte. Ne hagyjátok, hogy egy ilyen ember becsapjon benneteket.
Uralmam közel van, ezt megállítani nem lehet. Mindezt tudassátok azokkal, akik se Engem, se Létezésemet nem ismerték el, sem a próféciákat, melyeket Atyám Könyve tartalmaz.
A Sátánnak és azoknak, akik követik őt, nincs hatalmuk Felettem. Az egyetlen hatalom, ami számít, Isten hatalma, aki minden gyermekét szereti.
Készüljetek Királyságomra és legyetek boldogok. Örvendjetek annak a napnak, mert ez lesz az a nap, amikor az emberiség szenvedése egyszer s mindenkorra véget ér.
Csak azok fogják megtapasztalni Új Paradicsomomat, akik követik Tanításaimat.
Tanítványaimnak imakört kell létrehozniuk azok lelkének a megmentésére, akik még az utolsó napon sem fognak Hozzám jönni.
Kérlek benneteket, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáját (2. Litániát) a Védettség Kegyelméért azok számára, akiknek nincs erejük, hogy önmagukon segítsenek.
Jézusotok


Azokat, akik Isten Törvényeit követik, démonoknak fogják tartani, és felkutatják őket

2012. november 25. vasárnap, 18:45
Drága szeretett leányom, Tanítványaimnak meg kell érteniük, hogy a megpróbáltatások, melyeket az Én Nevemben szenvednek el, csak erősebbé fogják tenni őket.
Mindazoknak mondom, akik ezeket a Szent Üzeneteket követik: sohasem szabad engednetek, hogy mások támadásai letörjenek benneteket.
Még akkor sem amikor ezt teszik, vagy amikor mind rátok taposnak, és aztán belétek rúgnak mialatt védtelenül hevertek a földön, tudnotok kell, hogy Én fel foglak emelni benneteket. Minden alkalommal erősebbé fogtok válni, és félelmetek kisebb lesz.
Imádkozzatok ezekért az emberekért, mert ez nem az ő hibájuk. Őket a csaló használja fel, hogy elfordítson benneteket ettől a Küldetéstől.
Nektek most el kell mondanom, hogy Irgalmasságom – hasonlóan a tűz lángjához – hamarosan elárasztja az emberiséget, és beborítja valamennyi ember lelkét. Amikor ez megtörténik, akkor a világ egy nyugodtabb helyre lesz irányítva. Oly sokan fognak megtérni, és ez így a jó. De egy éjjeli viharhoz hasonlóan megérkezik majd az Antikrisztus, és lerombolja ezt a békét.
Meg fogja zavarni az emberek életét, bár ők ezt az elején nem veszik észre. Ő egy nagyon-nagy hatalommal rendelkező világvezető lesz, és nektek sohasem szabad a szemébe néznetek. Süssétek le a szemeteket. Helyezzétek Belém bizalmatokat, és imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat, akiket megfertőz.
Akárcsak mint bármely vihar esetében – melyről tudjátok, hogy közeledik-, jól fel kell készülnötök. Ne hagyjátok védelem nélkül házatok egyetlen részét sem. Deszkázzátok be az ajtókat és az ablakokat. Szigeteljétek el magatokat és családotokat a bajtól. Ez az ember sok hatalmat kapott a Fenevadtól, ezért meg kell védenetek magatokat tőle, különben be fogja szennyezni a lelketeket.
Gonoszsága gondosan el lesz rejtve előletek, és ha nem vagytok felkészülve beleeshettek a csapdájába.
A jó és a gonosz közötti harcra sor fog kerülni mind a Földön, mind pedig a Földön kívül, minden ugyanabban az időben.
Az a probléma ezzel a háborúval, hogy azok, akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, úgy fognak tűnni, mintha nagyon jó dolgokat csinálnának a világban.
Azokat, akik Isten Törvényeit követik, démonoknak fogják tartani, és felkutatják őket.
Menedékem, ahová menekülnötök kell: Szentséges Szívem lesz Vérem minden cseppjével, mely kiárad majd rátok, hogy védelemben részesítsen benneteket.
Soha ne érezzetek kiábrándultságot. Soha ne érezzétek egyedül magatokat. Én egyesítettelek mindnyájatokat e Küldetés, és más Küldetés által. Idővel mindazok, akik követik az utasításokat, melyeket az igaz prófétákon és látnokokon keresztül adok, segíteni fognak milliárdok lelkét megmenteni.
Kitartásotok, megpróbáltatásotok, szenvedésetek és imáitok által közületek akár húszmilliónyian is megmenthetik az emberiség legnagyobb részét.
Ez az Én ígéretem számotokra.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok valamennyi testvéretekért. Mert mindnyájan egyesülve az Új Királyságom részévé válunk.
Azonban semmi kétség nem fér ahhoz, hogy nagyon sok munkára van még szükség ahhoz, hogy az emberiség megtérjen.
Ez nem lesz könnyű feladat, de az a hatalom és azok a kegyelmek, melyeket adni fogok ennek a Küldetésnek, biztosítani fogják, hogy Atyám Szent Akarata olyan módon teljesüljön, ahogyan annak lennie kell.
Jézusotok

2012. november 25., vasárnap

A Szűzanyánk 2012. november 25-ei üzenete Medjugorjéból

*Medjugorje, 2012. november 25.*
"Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy  újítsátok meg az imát. Nyíljatok meg a szentgyónásra, hogy mindannyian  teljes szívből tudjátok elfogadni hívásomat. Veletek vagyok és oltalmazlak  benneteket a bűn pusztító erejétől, nektek pedig meg kell nyílnotok a  megtérés és a szentség útjára, hogy szívetek lángoljon az Isten iránti  szeretettől. Adjatok időt számára és Ő önmagát ajándékozza nektek, és így  Isten akaratában felfedezitek majd a szeretetet és az életörömöt. Köszönöm,  hogy válaszoltatok hívásomra."
--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész  világért!

2012. november 24., szombat

Római Riport - 2012. 11. 24.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne féljetek Szavamtól

2012. november 23. szerda, 21:45
Drága szeretett leányom, ahogyan növekszik az ellenállás ezekkel az üzenetekkel szemben, úgy erősödik most az üldöztetés prófétáim és látnokaim ellen.
Különösen azoknak mondom közületek, akik az Én szeretett papjaim és felszentelt szolgáim vagytok: ne féljetek Szavamtól. A félelem és a bizonytalanság, melyet megtapasztaltok, nem Tőlem származik. Ha pedig nem Tőlem származik, akkor meg kell kérdeznetek magatoktól, hogy kitől származhat?
Szent Szavamnak mindig ellenállnak.
Az Én időmben a Földön, az akkori papok és farizeusok mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy vitatkozzanak Velem. Minden alkalommal megpróbáltak lebuktatni Engem, a feltett kérdéseiknek az volt a célja, hogy ellentmondásba keverjenek, de nem sikerült nekik.
Csendben maradtam, amikor megpróbáltak rávenni Engem, hogy válaszoljak azokra a kérdésekre, amelyekre – mint tudták – nem voltam hajlandó válaszolni.
Mert mint látjátok, bár ők gyakorolták a vallásukat, számos bonyolult szertartásokat tartottak, drága ruhában ékeskedtek, egy dologban azonban hiányosságuk volt: egy csepp alázattal sem rendelkeztek, mivel tévesen azt gondolták, hogy a szent szolgai szerepük miatt felebarátjaik fölött állnak.
Ők úgy beszéltek, prédikáltak és úgy mutogatták magukat a nyilvános helyeken, mint Atyám Szent Igéjének prófétái. Mégsem értették meg igazán az Atyám által tett ígéretet, még azokat a tanításokat sem, melyeket Ő prófétái által adott nekik. Nem tudták elfogadni, hogy a megígért Messiás eljövetelének időpontjára az ő idejükben került sor.
Azt hitték, hogy erre az eseményre a jövőben fog sor kerülni.
Zavarba estek válaszaimtól, tanításaimtól és attól az egyszerű életviteltől, ahogyan éltem. Mégis vonzódtak Hozzám, újra és újra visszatértek Hozzám, hogy kihívjanak Engem. Aztán fenyegetve érezték magukat a lelki dolgokról való ismereteim miatt, ez tény, melyet nem tudtak letagadni.
Kínoztak Engem. Kérdéseikre Atyám Szent Akaratának megfelelően válaszoltam. Aztán, amikor dühös állapotukban ujjukkal mutogattak Rám, csendben maradtam.
Mert mindannak ellenére, hogy hirdették ismeretüket Isten Igéjéről, a csaló által elhelyezett csapdába estek. Azt hitték, hogy tudásuk fölülmúlta az Enyémet.
Az egyház többszintű hierarchiája melyet létre hoztak, a királyi monarchiához hasonlított. A király, akit tiszteltek nem Isten volt, hanem a saját királyuk, akit önmaguk neveztek ki. A felsőbb réteg akik törzseiket vezették, alig kommunikált az alázatos szolgákkal. Mivel a szegény alázatos emberre nekik kevés idejük maradt.
Mennyire megbántották Atyámat. Mennyire kínoztak Engem. Sokak vére szárad kezükön, mégis sikerült nekik a nyilvánosság szemében tisztának mutatniuk magukat.
Műveltségük elhitette velük, hogy egyedül csak ők értelmezhetik helyesen a Szentírást. Szavamat eretnekségként kezelték.
Ugyanez igaz ma is. Oly kevés felszentelt szolgám van felkészülve Második Eljövetelemre. Képesítésük, mint Egyházam lelkipásztorai, olyan megosztottságot hozhat létre, melyet én nem engedélyeztem.
Ők, akik teológiát tanult emberek, sok éves képzéssel nem értik meg Tanításaimat, a próféciákat vagy azt a módot, ahogyan Én beszélek.
Azoknak mondom közületek, akik megkérdőjelezitek Szavamat vagy megpróbáltok különbséget tenni úgy, hogy összehasonlítjátok a Szentírással kapcsolatos saját hibás tudásotok szerint: most abba kell hagynotok.
Nem tanultatok semmit? Nem fogadjátok el, hogy az idő közel van, és hogy Én vagyok az, aki felkészítelek benneteket?
Szent Küldetésemnek, hogy az felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre, sok ellensége van.
A támadások gonoszak. Minden fordulat, minden kanyar és minden lépés, amit ezeken az üzeneteken keresztül teszek, akadályokkal szembesül.
Ha nem fogadjátok el azon Ígéretemet, hogy újra visszajövök, akkor tegyétek fel magatoknak a kérdést: Mi az én szerepem Isten Nevében? Egyszerűen a Szentségek kiszolgáltatása lenne? Nem, nemcsak ez az a szerep, amire elhívattatok.
Ha olyan módon támadjátok meg Üzeneteimet, ahogyan azt most teszitek, akkor a szomorúságtól és a csalódottságtól sírásra fakasztotok Engem.
Hát nem figyelmeztettelek benneteket, hogy legyetek éberek, mert ti nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor visszajövök? Eljött az idő számotokra, hogy felébredjen lelketek, olvassátok az Igéket, melyeket Atyám Könyve tartalmaz, és aztán imádkozzatok, hogy a megkülönböztetés ajándékával áldjalak meg benneteket.
Azoknak közületek, akik azért utasítanak vissza Engem, mert óvatosak és aggódnak, hogy nem Én vagyok az, aki beszél, megbocsátok. Én megértem, hogy mennyire nehéz is ez, de idővel érezni fogjátok, hogy Szeretetem beborít benneteket.
Azoknak mondom, akik nem hajlandók meghallgatni Engem: ti a büszkeség bűnével vétkeztek.
Azoknak közületek, akik nyilvánosan elítélik Szavamat, szétszedik azt és azt állítják, hogy Üzeneteim a gonosztól jönnek, azt mondom: akkor ti elvesztek Számomra. Oly messzi távolban vagytok arrogáns hitetek ellenére is, hogy azt hiszitek, a lelki dolgokról való tudásotok – melyet könyvekből szereztetek – méltóbbakká tesz benneteket, hogy az Én Nevembe beszéljetek, ezért tudnotok kell a következőket:
Hozzatok Nekem tiszta szívű, egyszerű lelket, aki a miatt szeret Engem, aki valóban vagyok, és ők csatlakozni fognak Hozzám a Paradicsomban.
Hozzatok Nekem olyan lelkeket, akik tele vannak büszkeséggel, és akik torkaszakadtából kiáltják Isten Igéjét, és Én félredobom őket.
Bízzatok Bennem alázatos szívvel, és Én Kegyelmeimet árasztom ki rátok.
Feltétel nélkül szeressetek Engem, és felismeritek majd a Hangomat ebben az időben. Ti szerencsés lelkek vagytok. Mégis ezek a lelkek azok, akik eltávolodtak Tőlem, de akikre a legjobban vágyakozom és  áhítozom.
Ó, gyertek Hozzám felszentelt szolgáim. Én az Igazságot adom nektek, mert meg akarom újítani Irántam való hűségeteket. A tanításaimmal szembeni engedetlenség és gyengeségeitek beismerésének mulasztása éket vert közénk.
Azokhoz a felszentelt szolgákhoz szólok, akik súlyos testi bűnöket követtek el: nektek Hozzám kell jönnötök, hogy tartást adhassak nektek. Ismerjétek be bűneiteket, és Én megújítom a lelketeket, hogy így alkalmasak legyetek segíteni mások lelkének megmentésében még mielőtt újra eljönnék.
Nektek hallanotok kell. Ha kétségetek van, elfogadom azt. Ha ti azonban prófétáimnak próbáljátok ártani, szenvedni fogtok. Sokkal jobb számotokra, ha csendben maradtok. Hajlandóak kell, hogy legyetek a hallásra, és meg kell alázkodnotok Szememben. Csak akkor lesztek alkalmasak arra, hogy képviseljétek Testemet a Földön.

Jézusotok

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Én az élők Istene vagyok és nem a holtaké

2012. november 2. 8:15
GYERMEKEIM, AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK.
Szavaim az életet és a reményt jelentik hűséges embereim számára. Szavaim örömmel töltik el örökségeim lelkét. Szavaim az élet vízét jelentik, melyek eloltják mindazok szomját, akik őszinte szívvel keresnek Engem.
Én vagyok az Élő Víz, és bárki iszik ebből a vízből, nem fog szomjazni többé. Én vagyok az Élő Ige, és bárki meghallgat Engem és megvalósítja azt, elnyeri az örök életet. Én vagyok az élet, melyet belétek akarok árasztani, hűséges gyermekeim.
Kövessetek Engem, ne féljetek Tőlem és Én az örök Paradicsomba viszlek benneteket, ahol senki sem ragadhatja el örömötöket. Gyertek Velem és maradjatok Bennem, és akkor a békét senki sem rabolja el tőletek.
Nyájam juhai, szoktassátok hozzá magatokat, hogy úgy éljetek, ami a legszükségesebb, ne vágyakozzatok e világ kincseire vagy gazdagságára, mert hamarosan minden meg fog történni. Keressétek kincseteket, mely Én vagyok, és örök életet fogtok találni.
Hamarosan gyermekeim, amit ti pénznek hívtok a földre gurul, és vele együtt e világ istene is, és mindazok, akik imádták őt. A bálványok bukása elkezdődött, az ember keze által készített istenekből pedig hamu lesz. A halottak halottaikat fogják eltemetni (Lk 9, 59 - 60), és azok, akik ma hátat fordítottak nekem, keresni fognak, de nem találnak meg Engem.
Fájdalmasan kiáltozni fognak: Hol van a mi Istenünk, aki hátat fordított nekünk?
Urunk, Urunk, hallgass meg minket! És nem lesz Isten, aki válaszolna.
Mert ha nem volt jóindulat benneteket Irántam, Édesanyám iránt és a küldöttek iránt, ha nem emlékeztettek meg az özvegyekről és az árvákról, ha nem támogattátok az elesetteket, ha nem csillapítottátok a szomjasok szomját és az éhezők éhségét, akkor ti nem lehettek az Én gyermekeim, és a válaszom az lesz: „Távozzatok Tőlem!”
Gyermekeim, nyájam juhai, ne a halott dolgokba vessétek bizalmatokat, sokkal inkább az élő Istent keressétek testvéreitekben. Én vagyok az özvegy és az árva, a szegény, a tehetetlen, a nemes szívű Istenfélő ember, aki megtartja a parancsolatokat. Én az élők Istene vagyok, és nem a holtaké.
Újra mondom nektek, egyenesítsétek ki útjaitokat lázadó gyermekek, ne sírjatok és ne is gyászoljatok Igazságszolgáltatásom órájában, melynek nemsokára elérkezik az ideje; ne ragaszkodjatok csökönyösen hiúságaitokhoz és ennek a nagyon hiú világnak hiúságához, mert a világ nagyon hamar utat nyit az új életnek. Ne kössétek magatokat halott dolgokhoz, ne ragaszkodjatok semmihez, mert az egyetlen dolog mellyel tartoznátok Istenetek és testvéreitek iránt az a szeretet, főként a szeretet, és még több szeretet. Mert bizony mondom nektek, az ég és föld elmúlik, de az Én Igéim nem múlnak el. Minden, amit Igéimben elmondtam, szóról szóra be fog teljesedni, csak ne legyek túl késő sokak számára.
Ismét az ajtótokon kopogtatok, lázadó gyermekek, el foglak hagyni benneteket, ha az utolsó hívásomat figyelmen kívül hagyjátok. Nyissátok ki az ajtót! Együtt szeretnék vacsorázni veletek.
Én vagyok a ti Mesteretek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.
Nyájam juhai, tegyétek ismertté üzeneteimet és terjesszétek azokat.A világ Királyai destabilizálni akarják a békét, ezáltal kiirtják az emberiség nagy részét 
2012. november 9. 8:40
MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGŐS FELHÍVÁSA A NEMZETEKHEZ
Kicsiny gyermekeim, Isten békéje legyen veletek!
Kicsinyeim, az emberiség túlnyomó többsége nem akarja elfogadni Isten irgalmasságát. Milyen szomorúságot érez a szívem, az emberiség anyjaként, látván ezeknek a hálátlan gyermekeknek a megvetését. Atyám tiszteletben tarja a szabad akaratot, és semmit sem ír elő, mégis megmutatja nektek, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha megengeditek, hogy vezessen benneteket, akkor az örök életre visz titeket, de ha elhagyjátok Őt, és hátat fordítotok neki, Ő is elhagy benneteket. Az emberiség túlnyomó többsége Isten és törvény nélkül vándorol, tagadják a Mindenható létezését, és azt hiszik magukról, hogy istenek. Szegény teremtmények, amikor felébrednek tévhitükből, mellyel ellenfelem ámítja őket, már túl késő lesz!
A testi örömök és a világi materializmus az emberiséget a saját végzetéhez vezeti. Ha nem teljesítitek Isten Tízparancsolatát, a világias és könnyelmű élet sokak vesztét fogja okozni. Az idő megkezdte visszaszámlálását, a napok, a hónapok és az évek, többé már nem ugyanazon időtartamúak, minden felgyorsult, és ezt az emberiség még észre sem vette. Atyám várni fog egészen az utolsó pillanatig, hogy az emberiség magához térjen és bűnbánatot tartson. Ellenkező esetben a büntetés bekövetkezik, annak minden szörnyű következményeivel.
Kicsinyeim, fokozzátok imáitokat és imádkozzatok a békéért, mert az hamarosan összeomlik. A világ királyai destabilizálni akarják a békét, ezáltal kiirtják az emberiség nagy részét. Tömegpusztító tervek léteznek, halált hozó technológiát fognak használni, hogy a világ népességének többségét elpusztítsák. Ezért kérem gyermekeimet, hogy imádkozzanak, böjtöljenek és vezekeljenek, hogy megállítsák az emberiség számára oly borzalmas események folyamatát. A hatalomvágy és ennek terjedő hatásköre (inkább kiterjedése nem?), háborút von maga után, és ezzel együtt halált és kietlenséget. Máriás hadseregem, légy tehát óvatos és éber, ne feledjétek, hogy az imalánc hatalma az egyetlen, ami képes megállítani ezeket az eseményeket. Egyesüljetek az ima által Szeplőtelen Szívemmel, és imádkozzátok velem Rózsafüzéremet, hogy megállítsuk ellenségem terveit és gonosz erőit. Felhívok minden nemzetet, hogy világszerte tartsanak Rózsafüzér imanapokat, hogy ezzel gátat vessünk a tömegpusztító terveknek, melyet ellenségem és gonosz serege akar végrehajtani, hogy a világ népességének nagy részét eltörölje.
Készüljetek fel Máriás hadseregem, mert hamarosan minden elkezdődik. Az ima, a böjt és a bűnbánat, a hittel és az Istenbe vetett bizalommal együtt azok a fegyverek, amelyek legyőzik ellenségemet és gonosz erőit. Az imalánc hatására meg fog gyengülni ellenségem ereje. Számítok rátok kicsinyeim. Ne feledjétek, a győzelem az Isten gyermekeié.
Édesanyátok, ki szeret benneteket, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa.
KÉRLEK BENNETEKET KICSINY GYERMEKEIM, IMÁDKOZZATOK OROSZORSZÁG MEGTÉRÉSÉÉRT.
Tegyétek ismertté üzeneteimet, Szívem kicsinyei.


Egy szellemi harcban vagy nyájam, ne hanyagold el az imádságot, mert elveszítheted a lelkedet
2012. november 19. 8:15
JÉZUS A JÓ PÁSZTOR FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
Nyájam juhai, az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Az idő lerövidülése elkezdődött, a napok, hónapok és évek, minden idő egyre rövidebb lesz. Mondom nektek, a ti napotok már nem 24 óra többé. Ne feledjétek, hogy ti az időtlen időket élitek, és mindennek be kell teljesednie, ahogyan írva van. Tehát, a maximumot használjatok ki ebben az időben, e múló világ hátralevő idejéből.  Ne pazaroljátok azt világi hiúságokra, inkább az imádkozásra szánjátok rá magatokat, a böjtre és a vezeklésre, hogy ez által megmentsétek a lelketeket és azon testvéreitek lelkét, akiknek a legnagyobb szükségük van Isten Irgalmasságára. Újra mondom nektek, hogy az idő a határértékig lerövidül majd, és Irgalmasságom utat nyit Igazságszolgáltatásomnak, ahonnan már nem lesz visszaút. 
Egy szellemi harcban vagy nyájam, ne hanyagold el az imádságot, mert elveszítheted a lelkedet. Ellenségem üldözi a lelkeket, hogy elveszejtse azokat. Legyetek éberek és óvatosak, mert a mentális támadások növekedni fognak. Újra mondom nektek: „… fogságba ejtünk minden értelmet, Krisztus iránt való engedelmességre.” (2. Kor. 10, 5)
Ne feledjétek, hogy a harc nem a vér és a test ellen irányul, hanem a fejedelemségek és a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. (Ef. 6, 12)
„Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben” (Ef. 6, 11)
Nyájam, vedd mindezt fontolóra, hogy majd ne ess az ellenség csapdájába. A szellemi támadások sokakat az őrületbe fognak kergetni, amíg vér nem folyik. A test minden munkálkodása, a szerencsétlenségek melyek ebben a világban történtek, a szellemi lelkek által gyakorolt ellenőrzés terméke, azok fölött, akik eltávolodtak Istentől. Erősítsétek meg a szellemeteket azáltal, hogy Szent Szavamat olvassátok, vegyétek fel Isten fegyverzetét, hívjátok segítségül Szent Vérem erejét, imádkozzátok az Úrangyalát, mert azzal az erővel rendelkezik, hogy száműzze a gonosz erőket. Az Úrangyala a Szent Rózsafüzérrel együtt egy erőteljes fegyverzet. Azért adom nektek ezt a lelki fegyverzetet, hogy győzedelmeskedjetek, hogy ellenségem erejét legyőzzétek.
Nyájam, ne felejtsd el az exorcizmus imát imádkozni, melyet szolgámnak, XIII. Leo pápának adtam. Imádkozzátok azt Édesanyámhoz, a Szent Rózsafüzér után és Én, biztosítalak benneteket, hogy ellenségem rémülve fog elmenekülni. Ne feledjétek, hogy az imalánc erődöket képes megdönteni. Alkossatok testvéreitekkel együtt kis imaerődöket, és a gonosz hatalmak vereséget fognak szenvedni.
Az Én békémet hagyom rátok, nyájam juhai. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
Mesteretek és Pásztorotok,
A Názáreti Jézus
Tegyétek ismertté üzeneteimet a Föld minden sarkában.


ELŐRE MÁRIÁS HADSEREGEM, AZ IMALÁNC EREJE A TI ERŐTÖK, A TI GYŐZELMETEK!
2012. NOVEMBER 23. 8:35
MÁRIA A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ
Kicsiny gyermekeim, Isten békéje legyen veletek!
Ellenségem készen áll arra, hogy megkezdje nyilvános életét. A nagy hamisító kísérni fogja a tanítványokat, és azt fogja kikürtölni, hogy ő az emberiség által várt Messiás. Legyetek olyanok, mint a kicsiny gyermekek, figyelmesek és éberek, mert az én testet öltött ellenségem megjelenik, és megkezdődik vándorlásotok a sivatagon keresztül.
Atyám teremtése addig fog gyászolni, ameddig ellenfelem a földön jár. A bukott angyalok, az emberiség által úgynevezett „alien” – nek (idegen lények) nyilvánítják ki magukat és a messiás visszatéréséről fognak beszélni. Ti, Isten népe, ne hallgassatok rájuk, ne feledjétek, hogy mindez része annak a tervnek, amelyet ellenségem állított össze, hogy becsapja az emberiség túlnyomó többségét, ezt az istentelen és bűnös nemzedéket. A lelkek milliói fognak elveszni, mert ők figyelmet szentelnek és alávetik magukat ellenségem hamis tanainak. A hamis csodák sokakat elkápráztatnak, ami megtévesztés lesz, hogy minél több lélek elvesszen.
Kicsinyeim, a nemzetek háborúra készülnek, a világ királyai a békéről beszélnek, de csak szavakban, tetteik ugyanis mást mondanak. A nemzetek közötti háborúk a küszöbön állnak, amint a Szentírás írja: „Harcokról és háborús hírekről fogtok majd hallani. Vigyázzatok majd, meg ne rémüljetek. Ennek be kell következnie, de ez még nem a vég. Mert nemzet, nemzet ellen támad és ország, ország ellen. Sokfelé éhínség lesz és földrengés.” (Mt. 24, 6, 7)
Ellenfelem kihasználja majd ezt a nyomorúságot, hogy nagy béketeremtőként mutassa be magát, és sokan fognak hinni neki és követni őt. Szegény emberiség - aki hagyja becsapni magát -, mert amikor felébred a megtévesztésből már túl késő lesz számára. A háborúk útra indítják a tömegpusztító terveket, amellyel a világ királyai azt tervezik, hogy kiirtsák az emberiség egy részét. De nem lesz minden szomorúság és kétségbeesés az emberiség számára, mert íme, megjelenik Énok és Illés és meghiúsítják a hamis messiás tanait és eretnekségét. Énok és Illés világosság lesz a sötétség ködjében. Ők lesznek a vigasztalás Isten népének, aki a gyötrelem sivatagán megy át az Ígéret Földje felé, a Mennyei Jeruzsálem felé.
Előre Máriás hadseregem, az imalánc ereje a ti erőtök, a ti győzelmetek. Bátorság, nemsokára vége lesz, ne tétovázzatok, bízzatok és imádkozzatok és majd minden Atyám Szent Akarata szerint történik!
Mária, A titkos értelmű Rózsa,
A ti Édesanyátok
Tegyétek ismertté üzenetemet az emberiség számára a lehető leghamarabb.