2011. április 25., hétfő

Milosevics halála - Gotovina 24 éve

A hágai törvényszéket felesleges minősíteni, megtette ezt saját maga. Milosevicset - aki jogászként és emberként is keményen tartotta magát - meghalasztotta valami a fogságában még az ítélet előtt, Gotovina, a horvátok nemzeti hőse pedig 24 évet kapott. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy miért. Háborús bűncselekményekért, etnikai tisztogatásokért, népirtásokért. Az elmúlt húsz év háborúiban talán a szerb-horvát háború követelte a legkevesebb áldozatot, a valóban végrehajtott etnikai tisztogatások ellenére. Az afrikai törzsi háborúkban, igazi etnikai alapú tömeggyilkosságokban milliók vesztették az életüket, Palesztinában az arabok elleni etnikai háborúban az izraeliek tízezreket öltek meg, Irakban az USA etnikai alapú rablóháborúban legalább kétmillió irakit ölt meg és Afganisztánban szintén százezrek haltak csak azért, mert afgánok voltak. A nyugatiak gátlástalanul gyilkolják az embereket etnikai alapon a világ minden pontján, nincs olyan emberiség ellenes bűncselekmény, amit sorozatosan el ne követtek volna. Ennek ellenére ezekben a bűncselekményekben nem csak ítélet nincs Hágában, de még vizsgálat sem. Ez tény, köztudott és nyilvánvaló. Már csak az a kérdés, hogy miért bűn az Európa közepén, ami sehol máshol nem. Mert ha bűn lenne ez Európán kívül is, ki kellene vizsgálni és ítéletet kellene hozni.
Ennek nagyon is érthetőek az okai. Valójában a hágai törvényszéket nem érdeklik sem a bűnök, sem az igazság. Tesznek az egészre. Az ítéleteknek semmi köze az igazságszolgáltatáshoz, annak ellenére, hogy valóban megtörténtek a bűncselekmények. Ezek a bűnök csak alibiként szolgálják a nyugati érdekeket, mert lehet rájuk hivatkozni. Jugoszlávia esetében már ez is hamis hivatkozási alap, mert hiányzanak a vádlottak közül azok az USA bűnözők, akik lebombázták Szerbiát (jogalap nélkül), és így okozták halálát sok ezer embernek. Tehát nem a szerb-horvát háború bűnösei felett ítélkeznek, hanem elrettentő ítéleteket hoznak valami ki nem mondott, homályos, de azért felismerhető cél érdekében.
A kiemelkedő, vezető szerepet játszó nagy egyéniségeket likvidálják jogi úton, sorozatban. Az átlagnál jobb képességű, a folyamatokat befolyásolni képes személyeket bűnösöknek nyilvánítva. Ezeknek az ítéleteknek van egy ki nem mondott üzenete minden szabadságharcos lelkületű európai ember számára. MI ez az üzenet?
Mielőtt erre a kérdésre megfogalmaznánk az egyetlen logikus választ, meg kell ismernünk a hágai törvényszék vezérlő elvét, mely nem más, mint a cselekedni kész, nagyformátumú európai emberek elrettentése, megfélemlítése. Ezek a törvényszék valódi vezérelvei. Ebből adódóan fel kell tenni a következő kérdést: miért kell ezt megtenni? Önvédelemből! A mai európai vezető réteg önvédelmi műveletei ezek az ítéletek.
Az EU összeomlása az egész polgári-demokratikus képletével egyetemben elkerülhetetlen. A vezető réteg ezt már tudja, és azt is, hogy nincs semmi esélye ezt a folyamatot megakadályozni. Nem egy gyors folyamat ez, de gyorsuló. Az is nyilvánvaló, hogy holmi fülkeforradalmakkal, vértelen átalakulásokkal, új társadalmi szerződésekkel nem lehet megúszni ezt a változást. Borzalmas időszaknak nézünk elébe. Ha az 1789-es francia forradalmat vesszük alapul, vagy az oroszországi forradalmat, embertelenségek, kegyetlenségek folyamát láthatjuk. Gyilkosságok, kínzások, éhhalál, erőszak. És ezt olyan országok lakói követték el, ahol mindenki megtanult imádkozni, hittanra jártak, a vallás meghatározó erejű volt. És mégis bekövetkeztek a borzalmak. A mai Európában nincs vallásosság, erkölcsiség, szeretet, még az iskolákban sem esik szó ilyesmikről. De van helyette erőszak-oktatás a TV-műsorokban, számítógépes játékokban és a mindennapi életben. Most jelent meg az a nemzedék, melynek nincsenek erkölcsi gátlásai, és ezért minden vonatkozásban túl fogja teljesíteni azokat a szörnyűségeket, mely az eddigi forrongásokat jellemezte. Ez az a tényező, mely meghatározza a hágai törvényszék ítéleteit. Így akarják a jövő gyilkosait figyelmeztetni arra, hogy fékezzék indulataikat. Ezért ítélnek el akár egy nemzeti hőst is, hogy lássa mindenki, nincs kivétel. Azért csak Európára vonatkoztatva ítélkeznek, mert itt kellene az érdekeiket valahogy megvédeni.
Minden logikusan gondolkodó ember előtt nyilvánvaló, hogy ez a megelőzési igyekezet teljesen hiábavaló. Senkit nem fog megakadályozni a cselekvésében. Csak arra jó, hogy a forradalmakban, háborúkban törvényszerűen bekövetkező embertelen tettek elkövetőit a végsőkig feltüzelje. Már nem csak az lesz a céljuk, hogy az ellenséggel végezzenek, hanem mindenkivel, aki a későbbiek során ellenük felléphet. "Minét többet megölünk a számunkra veszélyessé válhatóak közül, annál kisebb a valószínűsége, hogy felelősségre vonhatnak." - elv fog érvényesülni. (Ez már ma is működik, ezért lövik ki a mesterlövészek a kamerásokat mindenhol.) A veszélyt csak növeli az, hogy ez a művelet tömegméretekben fog jelentkezni. Aki részt vett, vagy csak ott volt akkor, amikor az ÁVH-s pribékeket akasztották, taposták, lőtték, kínozták 1956-ban, annak nem kell erről többet mondani, aki meg ezt az érzést nem tapasztalta, még megismerheti. Egy pillanat alatt lekopik a civilizációs vékony máz a cselekvőkről, és az ősi ösztönök diktálnak. Ha erős volt az erkölcsi nevelés és jó a tanítás, valami visszamarad, és fékezi az indulatokat.
Ennek bekövetkeztét az általános elbirkásítással, megfélemlítéssel, fenyegető ítéletekkel akarja a törvényszék megakadályozni. Hiábavaló igyekezet, mert csak erkölcsi neveléssel, erős vallásossággal, istenfélelemmel és igazságossággal lehetne elejét venni mindennek, de ezek a fogalmak manapság ismeretlenek a tömegember vonatkozásában. A pillanat lehetősége háttérbe szorít minden fontolgatást, és ha elfogynak a valóban nagyformátumú emberek, akkor a törpék fogják elvégezni azt a feladatot, amit a sors kiosztott nekik - mert nem voltak mások. A törpék viszont a lehető legrosszabb módon, és a lehető legtöbb szenvedéssel, és rosszul fogják ezt megtenni. És ez nem a törpék hibája lesz, hanem a hágai törvényszéké.
Kassai Ferenc

Az Úr Jézus legfrissebb üzenete


Mária Julianna által
2011. április 22. Nagycsütörtök éjjel Szentségimádáson Jézus: "Az idő rövid. Most jön a nagy figyelmeztetés. Mindenki meglátja lelke állapotát, és nagy lesz a zűrzavar. Sokan keresnek majd papot, aki meggyóntatja őket, és kiszolgáltatja a szentségeket nekik. Akik életszentségben élnek, mint te is, azok nagyon boldogok lesznek. Ott folytatják tevékenységüket, ahol abba hagyták a tevékeny szeretetet. Mi ketten örökre egyek vagyunk. Ezt soha ne felejtsd el! Átadtad Nekem az életedet, és Én elfogadtam. Én élek, és Én cselekszem általad. Imádj Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Itt vagyok a szívedben, és itt vagyok melletted a tabernákulumban. Kedves Előttem minden szavad. Én gyújtottam lángra lelkedet, és ezt minden szentáldozáskor megújítom, hogy imádj Engem, szeress Engem, és lángolj értem! Mert csak így van értéke Előttem minden áldozatodnak. Szenvedéseidet és áldozataidat ajánld fel Nekem az Én kínszenvedéseimmel, értetek kiontott drága Szent Véremmel, és kereszthalálommal egyesítve égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által. Rengeteg lélek lesz a jutalma. Az Én békémet adom neked, és az Én szeretetemet adom a szívedbe, hogy közvetítsd mindazok felé, akikkel találkozol. Én vagyok tisztaságos kicsi szíved Őrzője és boldog Királya. Megáldalak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Minden lehetőséget ragadjatok meg mások megtérítésére

2011. április 24. Húsvét Vasárnap; 20:30
Szeretett, drága leányom, ez egy jelentőségteljes nap, mivel halottaimból való Feltámadásom által beteljesedett az embereknek tett ígéretem. Feltámadásommal mindannyiatoknak segíteni fogok a Mennyország fényességébe emelkedni. Keljetek fel most mindannyian, járuljatok Elém és saját megváltásotok elé.
Gyermekeim, minden lehetőséget meg kell ragadnotok mások megtérítésére. Minél többet magyaráztok, és minél több szeretetet mutattok szívetekben a gyenge lelkek felé, annál inkább lesz ennek a végeredménye az, hogy a másik lélek megtér. Én el foglak halmozni benneteket különleges kegyelmekkel. Ez egy nagyon különleges ajándék Tőlem, ugyanakkor nagyszerű irgalmassági cselekedetet jelent a részetekről.
A megtérés, Gyermekeim, lelkeket fog menteni. Amikor megtérés történik, az átterjed annak barátaira és ismerőseire, aki megtért. A megtérés megtérést hoz. Nem számít, hogy kinevetnek, vagy úgy kezelnek, mint aki ostobaságokat beszél.  Ez sok bátorságot követel tőletek, Én szeretett, hű követőim. De minden egyes alkalommal, amikor kiálltok, és Tanításaimat magyarázzátok másoknak, az emberek figyelni fognak. Míg egyesek talán megmosolyognak, és úgy tűnnek, hogy nem vesznek benneteket komolyan, mélyen legbelül sokan fogják meghallgatni, amit el kell mondanotok.
Amikor a Szentlélek működik általatok, miközben dolgoztok, a fogadó felek szívükben vonzást fognak érezni. De nem fogják tudni, miért. Akkor fogjátok őket közelebb vonni.
Néhányan lassan fognak reagálni. De legyetek türelmesek.  Fokozatosan elkezdik átadni magukat. Először egy kérdést tesznek fel nektek. Ez általában arra fog vonatkozni, hogy valami jó vagy rossz. Ez fogja azt jelenteni, hogy a megtérés gyökeret vert. Soha ne adjátok fel Tanításom igazságának terjesztését. Ezt nem kell úgy tennetek, mintha prédikáció lenne, inkább legyen nagyon érthető.  Térítsetek meg másokat a mindennapi életetekben átlagos beszélgetések során. Ily módon az emberek sokkal elfogadóbbak lesznek.
Gyermekeim, sokkolni fog benneteket mások reakciója, különösen azoké, akik tagadásban és sötétségben élnek. Az ő válaszuk agresszív és gúnyos hangvételű lesz. Meg fogják kérdezni, hogy valóban hisztek-e ilyen ostobaságokban. Szidalmazni és sértegetni fognak benneteket. Intelligenciátokat megkérdőjelezik. Azzal vádolnak majd, hogy személyes nehézségeitek miatt fordultok a valláshoz. Időnként zavarban lesztek, és talán nehezen tudjátok magatokat megvédeni. Maradjatok csendben az ilyen helyzetekben. Majd egyszerűen tegyetek fel kérdéseket időről-időre.
Kérdezzétek meg az ilyen lelkektől: „miért érzel így”? Minél több kérdést tesztek fel nekik, annál inkább elkezdik mérlegelni saját válaszaikat ezek az emberek. Nem fogtok mindenkit meggyőzni az igazságról. De minden egyes próbálkozással nőni fogtok Szememben.
Menjetek most Gyermekeim. Térítsetek az Én nevemben, és sok-sok kegyelemben fogtok részesülni.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus