2012. május 27., vasárnap

Amikor William Jennings Bryan részt vett egy japán admirális fogadásán Japánban, a haditengerészet vezetőjének tiszteletére pohárköszöntőt mondott úgy, hogy víz volt a poharában. Valaki a közelállók közül odasúgta neki, hogy ezt támadásnak tekintik, de Bryan ezt mondta: “Ön vízen vívta meg győzelmeit, és én vizet iszom az egészségére; ha valaha a pezsgőn arat diadalt, akkor pezsgőt emelek az egészségére.”

Észak-koreai Kim, keresztény hölgy bizonysága


Egyszer csak hallottam, hogy eszelősen üvöltök. Más foglyok is kiáltottak, amint a 8 keresztény meghalt. Ránéztem a holttestekre. Mit hittek ezek az emberek?! Mi lehetett nekik fontosabb az életüknél?! Azokban az években ott a táborban sok keresztényt láttam meghalni. Egyikük sem tagadta meg azt az Istent, aki a Mennyben van. Pedig csak annyit kellett volna mondaniuk, hogy már nem hisznek Istenben, és akkor szabadon engedték volna őket. Miért nem féltek ezek az emberek a haláltól? Az ő hihetetlen hitük egy nagy kérdést hozott fel a szívembe: Mit láttak ezek az emberek? Mi volt nekik – ami nekem nem volt?!”  (Részlet Soon Ok Lee, egy Észak-Koreából menekült nő könyvéből)                    

Észak-Korea az az ország, ahol a keresztényeket a legsúlyosabban üldözik. Ez a keresztények iránti gyűlölet olyan pontra hágott, hogy itt hivatalosan nincs karácsony, Jézus Krisztust egy az egyben kiirtották az időszámításukból. Egyedül az uralkodót, Kim Jong Il-t, illetve apját megengedett, sőt kötelező imádni. Az országban 30 munkatáborban szenved több, mint 200.000 ember, kegyetlen kínzások, nemi erőszak, kényszerített abortuszok, gyermekrabszolgaság és embertelen munka közepette. Köztük 70.000 embert a kereszténységük miatt ítéltek el. Őket és családjaikat szabadon meggyilkolhatják Biblia birtoklásáért, vagy akár Jézus Krisztus nevének segítségül hívásáért. Árulónak és ellenségnek vannak nyilvánítva, mert nem imádják a vezért. Többek közt 2009-ben egy fiatal anya került nyilvános kivégzésre, mivel több Bibliát osztott szét. Szüleit, férjét és három gyermekét bezárták, akik két éven belül a fogság és a kegyetlen kínzások következtében meghaltak. Egy 90-es években Észak-Koreából megszökött misszionáriusra szintén halálbüntetés várt, amikor több Bibliával visszatért az országba.

A nyilvános kivégzések mindennaposak, ráadásul a „vezér” 10.000 emberre ráerőltetheti, hogy végignézzék a borzalmat, ezzel példát statuálva.Az iskolákban a gyerekeket kikérdezik arról, hogy van-e a családban Biblia. Egyszer egy gyerek bevallotta, hogy a nagymamájának van egy rejtegetett Bibliája, aminek következtében az egész családot munkatáborba hurcolták.

Mindezek ellenére több mint 200.000 keresztény él az országban. Ők földalatti, rejtett gyülekezetekben, suttogott imákkal élik meg hitüket.  Igeszakaszokkal erősítik egymást, s kitartanak a hitük mellett, akár mindhalálig is.

Ráadásul a média mindezekről a dolgokról leginkább mélyen hallgat. A zsidóüldözések idejéről sokan nyilatkoztak úgy, hogy nem sokat vettek észre belőlük. Ezt hallva feltehetjük magukban a kérdést: hogy lehet ezt a borzalmat nem észrevenni? Azonban most is ugyanez történik Észak-Koreában. A legtöbb ember csak töredékéről hallott, egyesek egyáltalán nem tudnak semmit mindazokról a dolgokról, amik ott folynak.

De mi ne legyünk tétlenek! Hívjuk fel az emberek figyelmét minderre és cselekedjünk! Közvetlenül nem sokat tudunk tenni, de imádkozzuk értük, mint közbenjárók, és bízzunk Istenben, hogy cselekedni fog.
Forrás: http://www.ujremeny.hu/ Erdővidéki Baptista Gyülekezet

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Nekik az a szándékuk, hogy XVI. Benedek Pápát fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből
2012. május 26., szombat, 16:00
Boldog vagyok, hogy újra itt vagy Velem. Most fontos, hogy közel maradj Hozzám, leányom. Az idő rövid, és neked még sok tennivalód van.
Ma arra kérem követőimet, drága leányom, hogy fáradhatatlanul imádkozzanak szeretett Helytartómért, XVI. Benedek Pápáért. Ő, az Én Szent Szolgám, rettenetes üldöztetésnek van kitéve a Szentszék zárt ajtói mögött.
Korábban már mondtam nektek, hogy a szabadkőműves csoportok – akiknek markolatuk a satuhoz hasonló a Vatikánon belül – el akarják űzni szeretett Pápámat.
És nekik az a szándékuk, hogy őt fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből.
Neki – amint azt már korábban mondtam nektek – el kell menekülnie, mivel nem marad más választása.
Ez az időszak rövid. Nektek fáradhatatlanul imádkoznotok kell, hogy ő addig maradhasson, ameddig csak lehetséges, mert amint ő eltávozik, a Csaló, a Hamis Próféta át fogja venni a helyét.
Ó, mennyire folynak a könnyeim Szeretett Egyházamért a Földön ebben az időben.
Mindazok a Felszentelt Szolgáim, akik elfogadják Szent Szavamat úgy, ahogyan ebben az időben adatik nekik, hallgassanak meg most Engem:
Nektek hűségeseknek kell maradnotok a Szentmiséhez, és támogatnotok kell a mindennapi Áldozat bemutatását. Mert rövidesen kényszerítve lesztek arra, hogy lenyeljetek egy hazugságot.
A Keresztrefeszítésem tiszteletére bemutatott mindennapi Áldozatot, a bor Véremmé, a kenyér pedig Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és Engem pedig rágalmazni fognak a Hamis Próféta által bevezetett új törvények által.
Nektek soha nem szabad elfogadnotok semmit, ami nem az igazság.
Nektek soha nem szabad elfogadnotok azt az eretnekséget, amely Szentszékem falai mögül származik. Ha mégis megteszitek, akkor ti el fogtok távolodni Tőlem.
Sokan közületek titokban fogják majd felajánlani a Szentmisét, és nektek minden összeszedett bátorságotokra szükségetek lesz, hogy imádkozzatok Hozzám, és arra kérjetek Engem, hogy tegyelek erőssé benneteket.
A változások magában a Szent Eukarisztiában fognak elkezdődni. Nektek hamarosan azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás, az Én valódi Jelenlétem, valami mást jelent.
Azt fogják nektek mondani, hogy ezek különböző dolgokat jelentenek. De ez egy szörnyű hazugság.
A Szent Eukarisztia az Én Testem és Vérem, amely nektek adatott, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel töltselek el benneteket, megadván nektek azt a táplálékot, amelyre lelketeknek szüksége van.
Amikor elérkezik az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a fertőzés elkezdődött.
Erre az időpontra kell nektek felkészülnötök. Gyűljetek össze, és védjétek meg Keresztrefeszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a változtatásokat a Szentmisében és a Szent Eukarisztiában. Mert ha mégis megteszitek, akkor az Én Jelenlétem megszűnik Isten minden gyermeke számára.
Kövessetek Engem. Ez a legnagyobb kihívás, amellyel valaha is szembesülnötök kell, de Én megadom nektek a kegyelmeket, hogy megkülönböztessétek az igazságot a szentségtörő kitalálmánytól, amelyre felkérnek majd benneteket, hogy fogadjátok el az Én Nevemben.
Nektek kérnetek kell most a segítségemet a Keresztes Imahadjárat ezen (56.) imája által.
Ez a papok számára van, hogy a Szent Eukarisztiának védelmet keressenek:
Ó, drága Atyám, drága Fiad nevében, aki feláldozta önmagát a Kereszten az emberiségért, segíts nekem, hogy hűséges maradhassak az igazsághoz.
Boríts be engem Fiad drága vérével, és add meg nekem azokat a kegyelmeket, amelyekkel továbbra is hittel, bizalommal és tisztelettel szolgálhatlak Téged papi hivatásom hátralevő részében.  
Soha ne engedd meg, hogy eltérjek a Szentmise Áldozat valódi jelentésétől, vagy a Szent Eukarisztia bemutatásától gyermekeid számára.
Adj nekem erőt, hogy képviselhesselek Téged és oly módon tápláljam nyájadat, ahogyan őket táplálni kell Fiad, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltójának Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével. Ámen.
Kérlek, hogy tudjátok Szeretett Felszentelt Szolgáim, hogy Én közületek mindenkivel mindennap együtt járok.
Én támogatlak benneteket. Támaszkodjatok Rám, és Én közel tartalak majd benneteket Szentséges Szívemhez e szörnyű gyötrelmek idején, a Katolikus Egyházon belül.
Szeretett Jézusotok