2013. május 5., vasárnap

Indri M. Gautama mesél megtéréséről


http://pctrs.network.hu/clubblogpicture/1/9/3/_/193774_120187877_big.jpg

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A gőg bűne volt az, mely Lucifer bukását és elszakadását okozta, és azt hogy a mélységbe dobatott

 

2013. május 4. szombat 23:35
Drága szeretett leányom, mialatt Szavam sokak fülét eléri, Én eljövök, hogy figyelmeztessem azokat közületek, akik nem fognak hallgatni Rám. Mitől féltek? Az Én Szavam lenne az, vagy azok a változások, melyeknek szemtanúi kell, hogy legyetek, miközben a megtisztulás folytatódik? Nem tudjátok, hogy Én nem hozok új Tanításokat, mert erre nincs szükség? Én csak azért kommunikálok veletek, hogy az Igazságra emlékeztesselek benneteket.
Oly sokan hiszik közületek, hogy nagyon sokat tudnak Rólam, de ti semmit sem tanultatok. Kik vagytok ti, hogy azt mondjátok, hogy Isten Szemében jobbak vagytok, mint mások, amikor Szent Szavam értelmezéséről van szó? Kik vagytok ti, hogy azt hiszitek, jogotokban áll káromolni Engem, aztán meg azt mondjátok, hogy szerettek Engem? Ti nem lesztek képesek megállítani Engem, hogy a prófétákon keresztül elérjem Isten gyermekeit. Meg kell kérdeznetek önmagatoktól, hogy miért van az, hogy gyűlölitek a Hangomat? Hogyan szerethettek Engem, amikor szétszeditek Szavaimat, amikor minden, amit teszek, azért van, hogy segítsek nektek felkészülni az Én Nagy Napomra?
Az ember nagyon gyenge. Még a jámbor lelkek is, annak ellenére, hogy erős az Irántam való szeretetük. Senki se higgye azt, hogy valaha is Elém járulhat a lelke bűnének szégyene nélkül. Egy sem méltó közületek, hogy megálljon Előttem, mégis Szeretetem Irgalmát adom nektek. Ez nem azért van, mert kiérdemeltétek ezt, hanem egyszerűen azért, mert Én úgy döntöttem, hogy megadom nektek ezt az Ajándékot.
Azoknak, akik azt állítják, hogy nagy tudással rendelkezve beszélnek Rólam és aztán a nyelvük átkával köpnek Prófétáimra, ezt tudniuk kell: A hitetek nem fog megmenteni benneteket, ha átkozzátok Isten Szavát. Az önmagatoktól hirdetett Isten iránti szeretetetek értelmetlen, ha egy gyermekét is elítélitek az Ő Színe előtt. Ti elvágjátok a köldökzsinórt, mely összeköt Atyámmal benneteket, amikor tiszteletlenséget, haragot és gyűlöletet mutattok Irántam. Amikor leköptök Engem, vakok lesztek, és sohasem fogtok látni többé. Amikor a gyűlölet szavait ejtitek ki, akkor ki lesz vágva a nyelvetek. Amikor felálltok, és az önmagatoktól hirdetett Istenről való minden ismereteteket nyilvánítjátok ki, akkor a lábatok alatt vágjátok el a fát. Amikor prófétáimról azt tartjátok, hogy gonoszak, akkor nem lesz életetek.
Az Én Szavam sohasem fog meghalni; örökké élni fog. Szavamat azok a bűnösök fogják összetaposni, akik megpróbálnak szembeszállni Isten Irgalmával, mely ezen Üzenetek által adatik. Amennyiben ez alkalommal elutasítotok Engem, akkor elutasítjátok azt a szabadságot is, melyet akkor hozok, amikor végre Királyságomra gyűjtelek össze benneteket. Már nincs sok időtök, hogy a Nagy Nap előtt a Szememben megváltsátok magatokat. Ne pazaroljátok azt el a gőg bűne miatt. A gőg bűne volt az, mely Lucifer bukását és elszakadását okozta, és hogy a mélységbe dobatott. Mindazok, akik követik őt a gőg bűne által – a bűn, mely oly sok Istentől való elszakadást okoz –, el fognak esni, és Isten Jelenlétében sohasem fognak többé felállni.
Jézusotok

Kirill pátriárka húsvéti üzenete

Áldott Húsvétot, amelyet ma, azaz május 5-én ünneplenek a pravoszláv hívők, kívánt az Orosz Pravoszláv Egyház feje, Kirill pátriárka:
Krisztus feltámadt, kedves testvéreim! Szívemből köszöntelek benneteket Húsvét ünnepe alkalmából. Az Úr valóban megmentett minket feltámadásával. Azt pedig, hogy megértsük, mi is történt velünk, emberekkel, talán a következő példával lehetne a legjobban jellemezni: képzeljétek el, hogy valaki átvállalta a bűnözők minden bűnét és ártatlanként kegyetlen büntetést kapott. Ezáltal minden bűnöst szabadlábra helyeztek. Krisztus ugyanezt tette, csak egy kis különbséggel. Nem tárta ki mindannyiunk börtönének ajtaját, akik vétkeztünk az Isten előtt. Ő csupán levette a lakatot. Hogy kijövünk-e az ajtón vagy bent maradunk a börtönben – csak rajtunk múlik.
Ha Krisztust igyekszünk követni, akkor kinyitjuk azt az ajtót, amelyről Ő levette a lakatot, és szabadok leszünk. Szabadon élünk az Ő törvényei szerint. Képesek leszünk megérezni az élet teljességét. Ehhez abban kell hinnünk, hogy Krisztus feltámadt és megmentett minket. Hinnünk kell abban, hogy az Ő törvényei szerint kell élni – ez jelenti a szabad életet. Minden más csupán rabság.
Szabadnak lenni nem egyszerű. Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz megvédeni az állam szabadságát és függetlenségét. Ehhez néha nagy erőfeszítésekre van szükség. Így nem könnyű megvédeni a saját szabadságunkat a kísértésektől, amelyet a gonosz erői kínálnak nekünk, hogy eltérítsenek minket a helyes úttól.
A Húsvét a győzelem és a szabadság ünnepe. Ezzel az érzéssel kell megélni ezt a napot. Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy közelebb kerüljünk a feltámadt Megváltóhoz, közelebb kerüljünk a krisztusi szabadsághoz azon az ajtón keresztül, amelyet kinyitott nekünk a szeretettel és az igazsággal, segítve ezzel mindazoknak, akiknek szüksége van ránk. Így hozzájárulhatunk az emberek közötti békéhez, igazságossághoz és szeretethez.
Krisztus valóban feltámadt!
hungarian.ruvr.ru

http://files.blogter.hu/user_files/24288/kepek/0000018220.jpgANYÁK NAPJA


Minden Édesanyának


E szép nap alkalmával köszöntünk minden édesanyát, akinek az arca örömtől sugárzik, mert gyermeke rajongó szeretettel, virággal, dallal, verssel, saját maga készítette rajzzal köszönt fel. Így viszonozva azt a nagy szeretetet, amit édesanyjától kap.
Hiszen a szeretet a legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, látóvá teszi szívünket. S ha a szeretetet fokozni lehet, az anyai szeretet kerül a legfelső fokra.
Szorongó, de vigasztaló szóval próbálok azokhoz az édesanyákhoz is szólni, akik gyermeküket elveszítették. Nehéz vigasztaló szavakat találni. De nem tudhatod, Te drága édesanya, hogy miért kellett ennek így történnie. Nem tudhatod, hogy a Mindenható milyen szenvedéstől mentette meg gyermekedet és Téged. Tudnod kell és érezned, hogy gyermeked Isten örök világosságában, az angyalok körében, a mennyei boldogságban őrangyalként van melletted. Őt már nem kell féltened, mer a Mennyei Atya védőszárnyai alatt áll.
Most pedig Hozzád szeretnék szólni, ahhoz az anyához, aki szomorú szívvel nézi a televízióban az "Anyák napi" műsort, mert a Te gyermeked, akit féltő szeretettel neveltél fel, nem hoz neked virágot, nem nyitja rád az ajtót, nem érdekli hogyléted, pedig jól tudja, hogy öregségedben, testben és lélekben törékeny vagy.
Tudom, hogy fáj, mert az anyai szív nagyon tud szeretni, de szenvedni is. Isten mégis erőt és vigaszt nyújt neked.
Vissza kell gondolnod arra az időre, amikor gyermeked még kicsi volt, amikor Te voltál a mindene. Ő már akkor hálálta meg az iránta érzett jóságodat. Kacagva, boldogan szaladt karjaidba, mert csak ott talált szeretetet, megnyugvást. Ha pedig játszótársai bántalmazták, azt kiáltozta: "Anyu, anyuci !". Erre az időszakra gondolj, és bocsássad meg gyengeségét. Ne panaszkodj, légy nemes lelkű, ne érezd úgy, hogy eltévedt. Imádkozz, hogy Isten segítő kegyelme őrizze útjait.
Most úgy látod, hogy gyermekedtől elhagyatva állsz, de isten végtelen jóságában bízva tudnod kell, hogy gyermeked előbb-utóbb megtalálja azt a kulcsot, amely kinyitja az édesanyja iránti szeretet kapuját. S ha rá fog jönni, hogy nem veszítheti el a legnagyobb, az anyai szeretetet, az lehet, hogy csak akkor fog bekövetkezni, amikor te már az angyalok körében fogod látni őt. A sírodnál bűnbánó szívvel döbben majd rá, hogy mit mulasztott el. Anyai szíved akkor is ott lesz vele, mert az anyai szív a síron túl is szeret.
Eljön majd az idő, amikor minden anyai szív azzal a tudattal fog a végtelen boldogságban megnyugodni, hogy hátrahagyta gyermekének és unokáinak az anyai szív szeretetét.

forrás: Új ember
http://3.bp.blogspot.com/-nUeIHeFfwMo/Tb1nBA6hXUI/AAAAAAAALWs/zOBqsruV8-w/s1600/0032.jpg