2015. április 13., hétfő

Világosan kell beszélni, mert szóból ért az ember!

Csodálatos,  az ausztrál  miniszterelnök meg merte mondani az igazat.
Ausztráliában megoldották a problémát.  Egész Európa tanulhat belőle!
Mikor az ausztrál kormány a radikális hívőkhöz fordult lehetséges terrorcselekmények  megelőzése végett,  felszólította azokat a muzulmán hívőket,  akik a Sharia törvény szerint akarnak élni, hogy hagyják el a szigetországot.
Howard miniszterelnök felmérgesített több muzulmán ausztráliait a kijelentésével .
 IDÉZET:
"NEM AZ AUSZTRÁLOKNAK,  HANEM A BEVÁNDORLÓKNAK KELL BEILLESZKEDNIÜK!
Fogadjátok el ezt, vagy költözzetek el. Elegem van abból, hogy ez a nemzet  azon töpreng: megsértett-e valakit vagy akár egy kultúrát. A Baliban történt  merénylet után eddig még nem tapasztalt méretekben növekedett meg  az ausztrálok többségének hazafias beállítottsága.
Ez a kultúra férfiak és nők millióinak két évszázadig tartott küzdelmének,  szabadságra törekvő próbálkozásainak és győzelmének az eredménye.  Mi főleg angolul beszélünk. Nem spanyolul, libiaiul, arabul, kínaiul,  japánul, oroszul vagy akármilyen más nyelven.
Azért mondom: ha te része akarsz lenni társadalmunknak, nincs más  lehetőség: tanuld meg a mi nyelvünket.
Az  ausztrálok többsége hisz Istenben. Ez nem egy  szélsőjobboldali  kijelentés, hanem egy tény, mert keresztény férfiak és nők alapították ezt a  nemzetet, keresztény alapokra, melyek dokumentálva vannak. Ezt nyugodtan  mutathatjuk iskoláinkban, a termek falán. Ha Isten képe zavar titeket,   gondolhattok arra, hogy a világ más részén kéne otthont keresni, mert Isten a mi  kultúránknak a része.
Hiteteket tiszteljük minden kérdés nélkül. Az egyetlen dolog, amit mi kérünk tőletek,   az a mi hitünk elismerése, és egy békés, harmonikus együttélés.
Ez az ország a mi hazánk, a mi területünk, és ez a mi életmódunk,  melynek élvezetét nektek is felajánljuk. De ha ti mindig csak panaszkodtok, zászlónkat megtépitek, eskünket, keresztény hitünket megalázzátok,akkor azt tanácsolom, használjátok fel az egyik ausztrál jogot:
 AZ ORSZÁG ELHAGYÁSÁNAK JOGÁT.                    
Ha ti nem vagytok itt boldogok, költözzetek el! Nem köteleztünk mi benneteket,
hogy ide jöjjetek. Fogadjátok el az országot, mely befogadott titeket.” 
 Röviden: LOVE IT, OR LEAVE IT!  Magyarul is lehet: Szeresd vagy szaladj!

KERESZTÉNYSÉG,VAGY EZOTÉRIA? MI TÖRTÉNIK ITT?


http://ezohouse.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1203848
 Mudrák

Jelentése: pecsét vagy ismertetőjel.
A mudrák, vagyis szimbolikus kéztartások, buddhista és hindu meditációs elemek. Segítik az elmélyülést, az energia aktivizálását, és energetikai védelmet nyújtanak a test és a lélek számára.
A keleti gyógyításból is ismert kéztartásokat, szinte bárhol és bármikor végezheted, hiszen csak ujjaidat kell ehhez használnod.
A mudrák használatakor a testben levő energiapályák pontjait kapcsoljuk össze, elérve ezzel, hogy az energia a betegségeket okozó blokkok kihagyásával folyamatosan tudjon áramolni.
A mudrák segítségével intenzívebbé tudjuk tenni a meridiánjainkon folytatott öngyógyító munkát, ugyanakkor segítenek abban, hogy rövid idő alatt a megfelelő meditatív állapotba.
A mudrákat kultúránként, helyenként más-más néven hívják, de a hatásuk ugyanaz. 

Íme egy változat:


Miért és hogyan működnek a mudrák? Testünket energiapályák (meridiánok) hálózzák be. A szervezet azonnal jelez, ha valahol elakadás vagy torlódás van, s az energiák nem tudnak szabadon áramolni. E pályák nagy része a kézen kezdődik vagy végződik, és – mint a talpon –, a kézen is megtalálhatók a testi kivetülések. A megfelelő ujjak összeérintésével egy idő után az akadály megszűnik, javul az energiaáramlás. A gyakorlatokat addig végezzük, míg el nem érjük a kívánt hatást. 
A mudrá az egész testet bevonhatja az ászana, a pránájáma, a bandha és a vizualizációs  technikák kombinációjaként, de lehet egy egyszerű kéztartás is.
A mudrák azoknak a finom szintű fizikai impulzusoknak a kombinációja, amelyek változtatják a hangulatot, a magatartást, az észlelést és érzékelést, és amelyek elmélyítik a tudatosságot és a koncentrációt.
Tudományos értelemben a mudrák eszközt jelentenek ahhoz, hogy hozzáférjünk és befolyásoljuk a tudattalan reflexeket és az ösztönös szokásmintákat, amelyek az agy primitív részeiben, az agytörzs környékén jelentkeznek.
Kézmundrák: melyek visszairányítják a kezekből kiáramló pránát a testbe. Azok a mudrák, amelyekben a hüvelykujj és a mutatóujj érintkezik, a motoros agykéreggel kapcsolódnak finom szinten, egy energiahurkot hozva létre, amelyben az energia az agyból a kezekbe, majd onnan visszaáramlik. A folyamat tudatosítása igen gyorsan befelé forduláshoz vezet. Ebbe az osztályba az alábbi technikák tartoznak:
Gjána mudrá, Csin mudrá, Jóni mudrá, Bhairava mudrá, Hridaja mundrá.

Gjána, Csin mundrá


Gjána mundrá: (A tudás pszichikus kézmozdulata)
 • Helyezkedjünk kényelmes meditációs pózba.
 • Hajlítsuk a mutatóujjakat, hogy érintsék a hüvelykujjak belső tövét.
 • Nyújtsuk a többi három ujjat, hogy ellazuljanak és kissé távolodjanak egymástól.
 • Helyezzük a kezeket tenyérrel lefelé a térdekre.
 • Lazítsuk el a kezeket.

Csin mundrá: (A tudat pszichikus kézmozdulata)
 • A csin mudrát ugyanúgy hajtjuk végre, ahogy a gjána mudrát, azzal a különbséggel, hogy a tenyerek felfelé néznek, a kézhátak nyugszanak a térden.

Jóni mundrá


Méh, vagy forrás kéztartás
 • Az ujjak összekulcsolása az energiák teljes összekapcsolását eredményezik a jobb kézből a balba, és fordítva.
 • Harmóniát teremt a testben áramló energiák között is és segít az agy jobb és bal féltekéinek működése közötti egyensúly létrehozásában.
 • A mutatóujjak és a hüvelykujjak összeérintése tovább fokozza a prána áramlását.

Bhairava mundrá


Kegyetlen , vagy félelmetes kéztartás
 • Helyezzük a jobb kezet a bal kézbe, hogy mindkét tenyér felfelé nézzen.
 • Ezután tegyük a kezeket az ölünkbe.
 • Hunyjuk be szemünket, lazítsuk el az egész testet, teljesen mozdulatlanul tartva.

Hridaja mundrá


A szív kéztartása
 • Helyezzük a kezeket a térdekre, tenyérrel felfelé.
 • Hunyjuk be a szemünket,lazítsuk el az egész testet teljesen mozdulatlanul tartva.
 • Legfeljebb 30 percig végezhetjük.
Ez a mudrá eltereli a prána áramlását a kezekből a szív környékére, növelve a szív vitalitását. Jótékonyan hat szívbetegségek, különösen isémiás (oxigénhiányos) szívbetegség esetén. Gyakorolható érzelmi konfliktusok és krízishelyzetek közben is.
A Keresztény Esszénus Egyházzal közösen tartott húsvéti Istentisztelen II. Pax Immanuel Őszentsége a Magyar Mária Rend Országvezető Apátasszonyá avatta Lakiné Szkiba Juditot. Mária áldását kérjük új Apátasszonyunk munkájához!

Ezt olvashatjuk a Mária Rend facebook oldalán.
Szegény Szűzanyánk! Könyörögj érettünk!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Jézus fájdalmait átélni

2015. 03. 16.       
Kedveseim, fejezzétek ki hódolatotokat az isteni Üdvözítő előtt! Lépjetek hozzá és időzzetek vele végig a fájdalmas keresztútján, egészen a Golgotáig! Hallgassátok szívetekben, mire indít, mit mutat meg nektek Jézus! Engedjétek, hogy minden olyan fájdalommal megérintsen titeket, amelyet szenvedése során az emberiség okozott neki! Ha valakinek megengedi a szenvedés egy kis darabját, viselje el nagy szeretettel és ne dobja el magától. Legyen hálás a szíve annak, aki azt megtapasztalja! Maradjatok Jézussal és tartsatok ki vele együtt a megpróbáltatásokban! Ő ad bőven erőt nektek, de csak akkor, ha szorosan mellette álltok.  
2015. 03. 20.     
Kedveseim, kísérjétek el keresztútján Jézust! Álljatok lélekben szorosan mellé és éljétek át megpróbáltatásait! Aki így végzi a keresztutat, annak szívébe belevésődik Jézus minden gyötrelme. Ez azért fontos, hogy tudjátok, Jézus előttetek ment keresztútján és a ti szenvedéseiteket megelőzte. Nincsen olyan fájdalom, amit át ne élt volna testében, lelkében és egész valójában. Ezért bátran rábízhatjátok magatokat és engedjétek meg neki, hogy végigkísérjen a ti fájdalmaitokban. Mert ha ezt megengeditek, meglátjátok, hogy megédesül szenvedéseitek gyötrelme, mert Ő az, aki átveszi tőletek a keserűség kelyhét, még akkor is, ha azt nektek is ki kell még innotok. Szemléljétek, és akkor megértitek saját megpróbáltatásaitok értékét! Így érezzetek rá a szenvedés elfogadásának értékére!
2015. 03. 30.     
Kedveseim, a nagyhét, Krisztus szenvedésének hete elérkezett. Járjátok végig a hét liturgikus állomásait és úgy hallgassátok Isten szavát, a szent igét, mintha ti magatok is jelen lennétek az eseményeken. Amennyire csak lehetséges, és lelki adottságaitok megengedik, éljétek át minél hitelesebben és használjátok ki a kegyelmi időt amennyire csak lehetséges. Úgy készüljetek, mintha a ti életetek utolsó állomásához érkeznétek és rendüljetek meg az Úr Jézus szenvedésének láttán. Inkább befelé éljétek meg és ne külsőségekben nyilvánuljon meg e készületetek, mert azzal sokat veszítene értékéből. Hozzatok még több áldozatot, és legyetek nagyon áldottak!
2015. 04. 03.   Jézus       Nagypéntek
Gyermekeim, életemet adom értetek. Kísérjetek el a Golgotára és éljétek át Velem keresztutam iszonyatos borzalmait és keresztre feszítésem gyötrelmeit! Semmihez sem fogható ez a fájdalom, melyet ekkor elszenvedtem, de amelyet misztikus módon ma is el fogok szenvedni. Engedjétek, hogy szenvedésem iszonyata titeket is megérintsen, hogy minél erőteljesebben lelketekbe vésődjön, az Én értetek önként meghozott áldozatom! Maradjatok Velem és ne széledjetek el világias gondolataitok által, hanem összeszedetten lépjetek rá keresztutamra! Minden erőtökkel azon legyetek, hogy Édesanyám mellé állva, egy szívvel és lélekkel engeszteljétek mennyei Atyámat értem! Imádkozzatok, és soha ne feledkezzetek meg az üdvösség hozó tervemről, hogy bevezethesselek benneteket az örökkévalóságba!
Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/934-jezus-fajdalmait-atelni
Húsvét nyolcada


2015. 04. 07.       Jézus
Gyermekeim, jöjjetek, éljétek át az Én feltámadásom örömét. Ezt a világ nem tudja nektek megadni, mert nincs meg benne a hit fénye, mely egyedül képes Hozzám vezetni a lelkeket. Békesség nektek, ahogy apostolaimnak is mondtam. Én legyőztem a halált. Ha Hozzám tartoztok, akkor a sátánnak nincs hatalma felettetek. De vigyázzatok, mert ott ólálkodik körülöttetek és próbál rávenni titeket mindenféle földi örömre. Ti azonban szóra se méltassátok, csak egyedül Énrám figyeljetek és Bennem bízzatok. Buzdítalak mindnyájatokat, hogy a nagy küzdelem idején, mely hamarosan rátok szakad, tartsatok ki. Maradjatok Édesanyámmal, mert ő fog titeket Hozzám vezetni a leghatékonyabban. Az Ő édesanyai palástja védelmezni fog benneteket, de tegyetek meg mindent, amire felszólítást kaptok általa. Tartsatok ki és tartsatok össze. Közösségeitek forrjanak egységessé, családotokat is beleértve, amely a legnagyobb közösséget alkotja. Vigyázzatok egymás testi-lelki épségére, ne legyetek közömbösek egymás iránt, hanem segítsetek, különösen a rászorulókon! Szeretettel emellek magamhoz titeket, és megáldom minden tevékenységeteket. Jézusotok

2015. 04. 08.       Jézus
Gyermekeim, adjátok át magatokat úgy, ahogy vagytok. Ne akarjatok megfelelni senkinek sem, csak egyedül Nekem, mert egyedül Én tudok rajtatok segíteni és tudlak titeket elvezetni az örök üdvösségre. Ne hajszoljátok a világi élvezeteket, és ne akarjatok meggazdagodni, mert az, aki így tesz, az mindennél szánalomra méltóbb! Vigyázzatok nagyon lelketek épségére és engedjétek, hogy Szentlelkem vezessen benneteket. Legyetek nagyon boldogok, látszódjon rajtatok megváltásom öröme és békéje. Hitben éljetek és tanítsatok meg másokat is hitben járni. Ne féljetek attól, aki a testet megölheti, mert a ti lelketekben kárt nem tehet, ha ti nem futamodtok meg. Legyetek áldottak és ne szomorkodjatok, mint akiknek nincs reményük. Vigyétek az emberek közé az Én feltámadásom békéjét. Legyen ez a ti küldetésetek. Apostolkodjatok hát, és örvendezzetek, mert veletek vagyok a világ végezetéig. Jézusotok

2015. 04. 09.       Jézus
Gyermekeim, legyetek bátrak és erősödjék szívetek a buzgóságban. Legyetek kitartóak és tüzes lelkűek! Engedjétek magatokat Szentlelkem által vezetni! Önmagatok megismerésére fordítsatok nagy gondot. Csak az önismeret vezethet el benneteket Hozzám. Őszinte lélekkel keressetek magatokban Engem, mert akkor biztosan megtaláltok. Legyetek bátrak hitetek megvallásában, de arra is figyeljetek, mikor és ki előtt tesztek hitvallást! Sajnos egyre több rosszindulatú és fondorlatos ember ólálkodik körülöttetek, akik csak arra várnak, mikor csalhatnak kelepcébe benneteket. Tőlük ne féljetek, csak bízzátok Rám kellő megfontolással kimondott szavaitokat. Ne ítélkezzetek mások fölött, még akkor sem, ha azok másképp gondolkodnak. Ha Hozzám fordultok, akkor segítek nektek felismerni önmagatokban a gerendát. Ne féljetek ezektől a szembesítésektől, mert ezek csakis a lelketek előmenetelére szolgálnak! Bátran bízzátok Rám magatokat, akkor Én mindig időben érkezem segítségetekre! Jézusotok

2015. 04. 10.      Jézus
Gyermekeim, oldozzátok el kötelékeiteket rendetlen ragaszkodásaitoktól. Engedjétek, hogy feltámadásom fénye eloszlasson bennetek minden bűnös vágyat, amely eltérít ösvényemtől! Ti is vessétek ki a hálót szavamra és meglátjátok mekkora lesz a fogás. Vagyis nyissátok meg szíveteket az imádságra, hogy sok lélek fennakadjon hálótokban. Buzgón imádkozzatok, és kérjetek Engem, Üdvözítőtöket, hogy sok kegyelmet tudjak kieszközölni a lelkek megmentésére. Minden felajánlásotokat hatékonyan járja át buzgóságotok. Engedjetek magatokhoz Engem egészen közel, hogy teljes bizonyosságot élvezhessetek. Nagyon szeretlek benneteket és bizalommal számítok rátok. Jézusotok

2015. 04. 11.      Jézus
Gyermekeim, készüljetek és fogadjatok el minden megaláztatást, ami benneteket ér. Engeszteljetek azokért, akik elutasítanak benneteket, akik rosszat forralnak ellenetek. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni azáltal, hogy elhiszitek azokat a vádakat, amelyekkel illetnek titeket. Hozzátok ezeket a lelkeket is irgalmam tengerébe, mert ha ti nem ajánljátok fel értük megpróbáltatásaitokat, akkor nagyon könnyen elveszhetnek. Azok az emberek, akik nem látják be tévedéseiket, és akik nem élnek a bocsánatkérés kegyelmével az elkárhozás veszélyében élnek. Imádkozzatok, imádkozzatok és ne feledjétek, milyen jó vagyok mindnyájatokhoz. Még a bűnösöket sem vetem el, hogy lehetőséget adjak nekik a megtérésre. Legyetek hálásak minden felismerésért, és azért a nagy kegyelemért, hogy Hozzám tartoztok! Jézusotok

2015. 04. 12.     Jézus        Irgalmasság vasárnapja
Gyermekeim, irgalmasságom kiárad az egész világra. Hozzatok áldozatokat a lelkekért! Engedjétek, hogy irgalmamat kiárasszam rátok! Ne álljatok ellen az Én határtalan szeretetemnek és ne engedjétek, hogy a világ behálózzon benneteket! Nyissátok meg szíveteket és jöjjetek irgalmam tengerébe. Mártózzatok szívem irgalmas szeretetébe, mert csak ott találjátok meg békéteket. Ne féljetek Tőlem, aki oly nagy szeretettel közeledek felétek. Bízzatok Bennem, akkor Én is bizalommal leszek irántatok. Szeretetem mérhetetlenül árad felétek. Kérlek, ne utasítsátok vissza, mert az nagy fájdalmat okoz Nekem. Legyetek készek mindenben engedelmeskedni, akkor megvédelek benneteket. Jézusotok
Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/948-husvet-nyolcada-2

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Újabb engesztelő csoport felajánlása a Szent Korona előtt


2015. 04. 02, Nagycsütörtök
A Világ Győzedelmes Királynője így imádkozott a Szent Korona előtt a Mennyei Atyához:
„Drága Atyám, szomorúságom pillanataiban a Szent Korona vigaszt jelent számomra. Amikor rátekintek, Szeplőtelen Szívemben feltör minden jó emlékem, amely magyar népemhez kapcsol engem. Sokan kívánták a Szent Koronát megkaparintani, de Magyarországot elpusztítani nem tudták. Ez a korona jelképezi földi királyságomat, és a világ minden nemzetének ezt el kell ismernie.
Édesanyai szívem nap, mint nap szemléli a külföldi látogatókat, akiket, Te, Atyám, oda vonzol a Szent Koronához. Ó bárcsak ők is imádkoznának hozzám, és elismernének engem, mint a Világ Királynőjét. Az angyalok sugallatára az emberek megalkották a Te akaratod szerint ezt a koronát, hogy aztán Szent István közreműködésével nekem ajándékozhasd. A koronával együtt egy népet is nekem adtál. Győzelmemet a Szent Koronával a fejemen aratom az idők végén. Látni fogja minden ember, hogy ez a korona az enyém, és azt, hogy csak én vagyok méltó a viselésére. Igen, ezt akarod Atyám és én elfogadom akaratodat. A Te Szent Színed előtt szemlélem az Egyházat és az emberiséget. A szívem tele van irgalommal és szeretettel minden lélek iránt, ezért akarom megmenteni őket. Mert szeretetem képes arra, hogy az emberekben elsősorban Isten szeretetének a szikráját lássam és ne a bűnöket. Ha egy teremtmény akármilyen mélyre is süllyed – még ha az a kárhozatot is jelenti számára – Isten szeretete változatlanul megmarad iránta. Én Szent Fiam rendeléséből a kereszten, az emberek édesanyja vagyok, és nem hagyom el őket, ha szükséges az utolsó pillanatig harcolni fogok értük. A Szent Korona égi mása a Mennyben méltó helyet kapott, hiszen Atyám jobb kezed mellett tartod. A Földön még nem helyezték el koronámat oda, ahova Te, Atyám eltervezted. A magyar nép hozzám hasonlóan minden szenvedést érzékel, és vágyódik Isten Országa megnyilvánulására. Engesztelő gyermekeim még nem tudják, hogy milyen dicsőségben lesz részük a jövőben. Vágyam, hogy Magyarországról induljon el Szeplőtelen Szívem diadala. Az engesztelőkben méltó társakat kaptam győzelmem kivitelezéséhez, és várom, hogy minél többen felismerjék ezt a hivatást és csatlakozzanak hozzám. A Sátán érzi vesztét, és a pokol erői megremegnek, amikor egy lélek eljut az üdvösségre. Ó, ha látnák az emberek azt, hogy hányszor nézek szembe Luciferrel a különítélet során és mennyi fájdalom járja át a szívemet, miközben a lelkekért harcolok, akkor másképpen szólnának hozzám a hívők, de még a hitetlenek is. Az engesztelők imádságainak köszönhető, hogy nagyon sok lélek elkerüli a kárhozatot. Én hallom szavaikat, és szívemben átformálom úgy, hogy azok tökéletesek legyenek. Ezt a kegyelmet közvetítem a haldoklók felé, miközben Szent Fiam ítéletét is enyhítem közbenjárásommal.”
A Mennyei Atya ezeket válaszolta: „Leányom, akárhányszor rád tekintek, arcod mélyen belevésődik Atyai szívembe és magyar népedre is másként tudok rápillantani. Hallottam szavaidat, és gyönyörködtem benned. Láttam az újabb felajánlókat, akiket te magad hívtál a Szent Koronához. Ők nem látnak téged, de szívükben hiszik, hogy fogod a kezüket. Tiszta hitükkel megérintettek Engem, és úgy döntöttem, hogy még adok egy kis időt. Azt akarom, hogy még többen jöjjenek, és hitükkel is tegyenek tanúságot arról, hogy számukra fontos hazájuk megmentése. Enyhíteni akarom a rájuk kirótt büntetést, amennyiben látom magyar néped töredelmét és igazi elszántságát a változásra. Leányom, te már láttad, hogyan fogom megtisztítani országodat és a világ többi nemzetét. Először egy vérből álló tengert indítottam el a Földön, amely sok áldozatot magával sodor, de lesznek köztük vértanúk is, akik tudatosan vállalják a vértanúságot. Ez a folyamat már elkezdődött és lassanként növekedni fog a kibontakozó háborús események miatt. Egy vízözönt is elindítottam, amely a világ több pontján is megnyilvánult a különböző katasztrófák során (árvizek, cunamik, nagy esőzések…). A vízözön Szentlelkem kiáradásakor éri el a csúcspontját, mert része lesz a megtisztításnak. Sokan fognak megkeresztelkedni és visszatérni az Egyházhoz. Amikor ez megtörténik, egy bizonyos ideig nem lesznek nagymértékű katasztrófák, csak ott, ahol nincs hit és megtérés. Az idő is másképpen fog forogni, és sokan csodálkozni fognak rajta. Ez egy kegyelmi idő lesz, hogy az emberek átrendezhessék életüket és gondolkodásukat. Végül egy lángtengert bocsátok a Földre, amely minden ördögi létesítményt felemészt. Szent Fiam második eljövetelének időpontját csak Én tudom, és előfordulhat, hogy változtatok rajta. Ezt azért teszem, mert látom az emberek imádságait, és a Te közbenjárásodnak nem tudok nemet mondani. Ugyanakkor szemlélem Újszövetségi népem vágyakozásait is, akik látni szeretnék Jézus Krisztust eljönni az égen nagy dicsőségében. Még nem tudják, hogy az Ő Színről Színre való látása – még a távolból is – sokak halálát fogja eredményezni, mások pedig elragadtatnak. Ez olyan történelmi pillanat lesz, mint a megtestesülés. Az idő le fog állni, minden lecsendesedik nemcsak a Földön, hanem a túlvilágon is. Minden tekintet középpontja Ő lesz, és akkor minden térd meghajol előtte kivétel nélkül. Vágyva vágyódom azután, hogy Szent Fiamat minden ember lássa azon a napon és megértsék a kinyilatkoztatást. Akkor egy dicsőséges korszak fog elkezdődni, ahol a hatalmasok nem fognak tudni uralkodni a kicsinyeken. Ez egy olyan uralom lesz, amely a Mennyország rendjéhez igazodik.”
Jézus: „Nagy titkokat tárt fel előttetek Atyám, és örülhettek e rendkívüli kinyilatkoztatásnak. Én tökéletesen bízom Atyámban, és türelmesen várom második eljövetelem napját, amelyet Ő határoz meg. Az egész Mennyei udvar vágyakozik utána, de tudják, hogy előbb a Szentléleknek kell megdicsőítenie az Atyát úgy, hogy eljövetelekor minden ember látni fogja Általa Isten szemével a saját életét.”
Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/933-ujabb-engesztelo-csoport-felajanlasa-a-szent-korona-elott

Nagypéntek

2015. 04. 03.
A Mennyei Atya a Földre tekintett és így szólt szeretett Fiához:
„Szent Fiam, miközben az emberiséget szemlélem az égből, mindig Magam előtt látlak, hiszen Érted alkottam az egész világmindenséget. Már kezdettől fogva tudtam, hogy elküldelek Téged az emberek közé, hogy megismertesd velük az igaz Isten személyét és tulajdonságait, vagyis Engem. Tudtam, hogy lesznek követőid és akár a halált is vállalják, csakhogy Veled lehessenek a Mennyben. Országomban helyet foglaltak az üdvözültek, és boldogan szemlélik a Szentháromságot. Azt akarom, hogy minél többen jöjjenek a Mennyországba, ahol az ember visszakapja méltóságát és élvezheti az igazi boldogságot, amelyre a Földön mindig vágyakozott. Csak Te és Édesanyád közvetítitek tökéletesen az emberek felé minden kegyelmemet, amely kifogyhatatlan és bőséges.”
Miközben  Fiú az Atyához szólt, a Szűzanya Szent Fia vállára hajtotta fejét és hallgatta a beszélgetést:
„Atyám, Én is vágyódom a lelkek után, és azt akarom, hogy boldogságuk Veled kiteljesedjen. Minden szentmisében hálát adok Neked szeretett Édesanyámért, aki mindig Mellettem áll és segít az embereket Hozzám vezetni. Nagy küldetést bíztál ránk, hiszen a világ megváltásának műve még nem fejeződött be. Az Irántad érzett szeretetünk ad nekünk erőt, hogy kitartsunk a lelkekért való szellemi háborúban. Ugyanakkor a remény is ott él a szívünkben, mert tudjuk, hogy nemsokára vége lesz ennek a harcnak.”
Mennyei Atya: „Szent Fiam, Te és Édesanyád vagytok Számomra szeretetem legnagyobb gyümölcse. A világ látni fogja, hogy az idők végén újra megdicsőítitek Szent Nevemet, és leromboljátok a Sátán Birodalmát. Még várakozok az emberek megtérésére, mert minél többen Felém fordulnak általatok, annál hamarabb érkezik el számukra az Új Paradicsom. Ugyanakkor látom az elkárhozottak sokaságát. Miközben szemlélem őket, könnyeim kicsordulnak szemeimből. Egyetlen lélek elvesztése során az egész Mennyország megremeg és a szentek fájdalma eljut az Én trónomig. Az emberek nem látják azt, hogy két világ között élnek. Az egyik az anyagi világ, a másik pedig a szellemi világ. Én megadom nekik a kegyelmet, hogy észlelhessenek valamit a túlvilágból, ezért választok ki látnokokat, hogy hirdessék az igazságot. A bűn homályát csakis a hit és a szentségi élet képes feloldani. Titeket odaajándékoztalak a világnak, hogy példaképei legyetek az embereknek. Ha ők elutasítanak benneteket, akkor nem tudok rajtuk segíteni. Az Egyház két oszlopát alkotjátok, és a hajó – miként Don Bosco látomásában is szerepel – csak köztetek haladhat át biztonságosan az új élet felé.
A párbeszéd után láttam, hogy a Mennyei Atya egy kelyhet adott Jézusnak e szavakkal: „Fiam, ebben a kehelyben van az emberiségért ontott minden csepp véred. Azt akarom, hogy szent halálod emléknapján minden haldoklót részesíts az üdvösségben, akik a tisztítótűzbe vagy egyenesen a Mennyországba juthatnak. Ma egyetlen lélek sem kárhozhat el. Ez az Én ajándékom Feléd, mert beteljesítetted küldetésedet. Mindazok, akik a tisztítótűzben tartózkodnak jó ideje, őket kiszabadíthatod és Veled együtt beléphetnek az Én Országomba.”
Szűzanya szavai: „Szent Fiam oldalán haladva meglátogattam a haldoklókat, akik között magyar engesztelők is voltak. Ők már ott vannak velem a Mennyben és örvendeznek, mert láthatnak engem úgy, mint a Világ Győzelmes Királynőjét és megértették, hogy Magyarország előtt milyen jövő áll. A szívük telve van hálával, hiszen különleges helyet foglalhattak el a szentek között. Gyermekeim, mindezt azért osztom meg veletek, hogy tudatosítani tudjátok magatokban azt, hogy Istennek nagy terve van veletek.”
Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/936-nagypentek

A Szent Mihálynak való odaszentelődés

2015. 04. 12. Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Szent Mihály Barlangjában Monte San Angelon
A barlangban szentmise közben lelki szemeimmel azt szemléltem, hogy a Szentháromság trónusához sereglett minden angyal, és a Mennyei Atya így szólt: „Szent Mihály, jöjj elém!” Az angyalok közül kilépett egy gyönyörű és ifjú arkangyal, akinek alázata és szeretete igen kimagaslott a többi angyal között. Szent Mihály leborult az Atya előtt, koronáját jobb lába sarkához helyezte és azt válaszolta: „Atyám, itt vagyok. Mondd, mit kívánsz tőlem?”
Ő így folytatta: „Ma megnyitottam mennyei kincstáramat, és egy különleges kincset készítettem angyalaim által az emberek számára. Ez a kincs arra szolgál, hogy gyermekeim odaszentelhessék neked önmagukat. Azt akarom, hogy a te védelmed alatt álljanak. A felajánlás főünnepeként szeptember 29-ét jelölöm ki, melynek napján az Egyház hivatalosan is megemlékezik rólad. De elfogadom azokat a felajánlásokat is, amelyeket Legszentebb Leányom ünnepeinek keretében tesznek meg. Ugyanis Országomban páratlanul nagy a Szűz Mária iránti tisztelet, melyben Én szüntelenül gyönyörködöm. Hogy az emberek méltóképpen a kezeidbe helyezzék önmagukat, azt kérem tőlük, hogy az odaszentelés napján járuljanak szentgyónáshoz, imádkozzák el a te rózsafüzéredet és a papok tartsanak egy szentmisét a híveknek. A szentmisén belül egy alkalmas időpontban elsősorban a papok mondják el felajánlásukat a te jelenléteddel megszentelt szobrod előtt, melyet az általad kiválasztott barlang köveiből készítettek. Kérem tőlük, hogy valamilyen formában nyilvánítsák ki feléd tiszteletüket, mellyel elismerik a rajtad keresztüli győzelmemet a gonosz felett. Azon papoknak az életében, akik felajánlják magukat és a te oltalmad alá helyezik magukat, a sátán hatalma megtöretik. Ezen ígéretem a hívőkre is vonatkozik. Az emberek vigyenek a felajánláskor szobrodhoz egy piros, fehér és sárga rózsát, amelyek a szeretetet, a tisztaságot és Isten dicsőségét jelképezik. Ez a szobor zarándok szobor legyen azért, hogy minél többen megtehessék előtted felajánlásukat.”
Isten megáldotta Szent Mihályt, aki az áldás után rögtön a Szűzanyához ment. Mennyei Édesanyánk így szólt hozzá: „Szent Mihály, téged Isten kitüntetett szeretetével, hiszen különleges módon magadban hordozod az Ő dicsőségét. Menj és áraszd kegyelmeit az emberekre, hogy a te erőddel ők is győzelmet arathassanak a bukott angyalok felett.”
Szent Mihály arkangyal elvezetett engem egy olyan városba, ahol az égbolt egy tüzes lángtengerhez hasonlított, az épületek pedig olyan állapotban voltak, mint az I. és II. világháború idején. Mindenhol ördögöket láttam, még a lakásokban is, és számuk folyamatosan növekedett. Szent Mihály: „Hűséges angyaltársaimmal már több bukott angyalt visszaküldtünk a pokolba, de mivel az emberek folyamatosan kisebb és nagyobb bűnökbe esnek, feladataink megsokszorozódnak és harcunk tovább tart a megszámlálhatatlanul sok ördöggel szemben. Így mi is veletek együtt várjuk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmét, aki lábával eltapossa a kígyó fejét, és mi akkor minden bukott angyalt hosszú időre bezárunk a pokol mélységébe.”
Szívemet megrendítette annak a tudata, hogy az emberiség ilyen világban él. Nem látjuk a túlvilágot, mert homály fedi látásunkat. Viszont a valóság az, hogy az angyalok (a jók is és a rosszak is) köztünk vannak. Láttam olyan lakásokat, amelyeket Isten világossága vett körül mindent. A házi oltárok, a szentképek és feszületek megszentelik életünket, és ezektől menekülnek az ördögök. Ott, ahol nincs hit és szentségi élet, sötétség van, amely kedvező környezetet jelent a démonoknak. Az ördögök között vannak erősebbek és gyengébbek, kisebbek és nagyobbak. Szent Mihály: „Minden ördög retteg tőlem, de a legerősebbek szembe mernek nézni velem és harcra hívnak. Mindig vereséget szenvednek, mert győzelmem Isten iránti szeretetemben rejlik.”
Két katolikus templomot látogattunk meg. Az első templomot kívülről halvány fény vette körül, de amikor beléptünk oda az Oltárszentség a Naphoz hasonlóan tündöklött. Az emberek ruháján a bűnök foltját láttam, ám amikor megfelelő körülmények (bűnbánat, szentgyónás) között megáldoztak, beléptek Jézus világosságába és megtisztulva tértek vissza onnan. Szent Mihály: „Isten úgy enged be titeket otthonába, mint a koldusokat, akik nem tudnak megfelelő módon, ünnephez illően öltözködni. De Ő elviseli jelenléteteket, mert nagyon szeret titeket. Ne vessétek meg a hajléktalanokat, mert a ti bűnötök sokszor nagyobb, mint az övék!” Egy másik templomba is bementünk, amelyet kívülről nagy fény borította be. A templomon belül az emberek hófehér ruhát viseltek, és csak apró bűnök maradtak meg a lelkükön. Szent Mihály: „Ők az engesztelő emberek. Lelkük ruhája attól hófehér, hogy az engesztelés alatt folyamatosan megtisztulnak. Isten meghagyja nekik apró gyengeségeiket, hogy általa megdicsőítsék az Ő Szent Nevét.” Szent Mihály kezében tartott egy képet, melyet Monte San Angeloban készítettek a szobráról, és azt mondta: „Ezt a képet minél többen helyezzék el otthonukba egy méltó helyre, ahol én jelen leszek. Az ördögök félnek tőlem, és eltávoznak. Mindig kérjétek közbenjárásomat szükség esetén, hiszen az én feladatom az, hogy védelmezzelek titeket.”
Mielőtt elbúcsúztam kedves arkangyalomtól, megkértem őt, hogy áldjon meg engem. Az áldás alatt miközben megcsókoltam a lábát, megpillantottam a kardját, melynek éles csúcsán fekete vérhez hasonló cseppeket láttam. Ekkor ő így szólt hozzám: „Amikor a Mennyben az angyalok nagy része fellázadt Isten ellen, a harc alatt megsebesítettem Lucifer szívét. Ezt a sebet ő örökké hordozni fogja lelkében, mint a bűn nyomát. Megengedem, hogy megcsókold kardomat, melyen keresztül megszentelődnek ajkaid és ez bátorságot ad neked hited megvallásában az üldöztetés során. Egyedül kardom éles csúcsát ne érintsd, mert az olyan, mint a méreg, amely a lelkeden keresztül hatol be a testedbe.”
Amikor elimádkoztuk Szent Pio atya Szent Mihályhoz szóló imádságát, melyben felajánlottuk magunkat neki, akkor Isten egy aranyszínű lánccal kötötte össze kezünket Szent Mihály kezével, és azt mondta: „Ez az örök lánc arra szolgál, hogy soha ne tudjatok elszakadni Szent Mihálytól. Ő most lepecsételte lelketeket, és a szorongattatás idején eljön értetek, hogy megmentsen titeket és biztonságos helyre vezessen.”

Ismét lesz Szent László zarándoklat a szeretet és a béke jegyében

Idén május 9-én indul Gyomaendrődről a katolikus egyház által Szent László király emlékére meghirdetett gyalogos zarándoklat.
Már a középkorban elindult a zarándoklat a lovagkirály sírjához, s a későbbi királyok esküjüket Szent László sírjánál erősítették meg

Már a középkorban elindult a zarándoklat a lovagkirály sírjához, s a későbbi királyok esküjüket Szent László sírjánál erősítették megSzent László az uralkodását közfelkiáltással kapta meg, s ezért alázatból nem koronáztatta meg magát. Már gyermekkorában kitűnt édesapjától örökölt vitézi erényeivel, s édesanyjától kapott vallásosságával. Egész élete a béketeremtésről szólt. A bölcs uralkodót már életében szentnek tartották, s halála után azonnal megkezdődött a szakrális élete. Zalavárban temették el, majd Nagyváradon helyezték örök nyugalomba. Írásos emlékek is fennmaradtak arról, hogy már a középkorban elindult a zarándoklat a lovagkirály sírjához, s a későbbi királyok esküjüket Szent László sírjánál erősítették meg.
1917-ben Széchenyi Miklós püspök hirdetett zarándoklatot az egyházmegye központjába, hogy imádkozzanak Szent Lászlóhoz a békéért. A húsvét ötödik vasárnapján tartott zarándoklat hagyománya 1920-ban egy időre megszakadt.
A zarándoklat hagyományát 2012-ben élesztette újjá a római katolikus egyház, de csak most, 2015-ben indul az első gyalogos zarándoklat Nagyváradra, a Festum Varadinum kulturális ünnepségsorozat helyszínére.
Az idei, május 9-i zarándoklat Gyomaendrődről indul majd, s Körösladányt, Újirázt, Komádit, Körösszegapátit, Csonkatornyot, Vizesgyánt, Köröstarjánt érinti. A zarándoklattal Szent László oltalmába ajánlják a Kárpát-medence népei és vallásai közti békét, amely a román-magyar kapcsolatokban kezd kialakulni, s szeretnék, ha ez példává válna az európai kultúrában is, hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Annak idején a királyoknak nem népe volt, hanem népei, a nacionalizmus a 19. században kezdett erősödni. A román és a magyar nép között nem voltak konfliktusok, ha mégis, azt a Kárpát-medencén kívülről gerjesztették. A zarándoklattal azt igyekeznek elősegíteni, hogy az itt élő kis népeknek rendezzék közös dolgaikat, mondta Dénes Zoltán esperes a műsorban.
Gyomaendrődön már megkezdték a zarándokház felépítését, a központi zarándokállomást pedig Újirázban szeretnék kialakítani, de az ortodox és a református egyház is szívesen fogadja a zarándokokat. Akik szeretnének részt venni a zarándoklaton, a gyomaendrődi vagy az újirázi plébánia címére írhatnak, tájékoztatott az esperes.
Forrás: Kossuth Rádió, Vasárnapi újság / hirado.hu