2013. december 22., vasárnap

Pedofil darab a Nemzeti Színházban

Vidnyánszki Attila rendezésében került színpadra a Johanna a máglyán című darab. Az ocsmányságokat, gusztustalanságokat felvonultató előadás túlzás nélkül a pokol szülötte. Miért is? Mert a pedofília büntetőjogi kategóriába tartozik, itt pedig egy gyerekszereplő fogdossa egy disznónak öltözött férfi hímtagját. Az előadásról készült képeken jól látható mindez.
Hídfő.net | Pedofil darab a Nemzeti SzínházbanA kortás(?) művészet(?) kiváló megjelenítése történt meg ismét. Kérdés már csak mi következik ezután?
Vidnyánszki, akárcsak homoszexuális elődje, Alföldi Róbert is csak a betegesnek mondható, rendkívül kártékony hatású darabok szerelmese. Másfél órás orgiát sikerült színpadra vinnie így karácsony előtt. Ehhez olyan szereplők adták a nevüket, mint a köztudottan súlyos alkoholizmusban szenvedő Udvaros Dorottya, aki stílszerűen a Hordók anyját játssza, fedetlen, műanyagból készült lógó emlőkkel.
Hídfő.net | Pedofil darab a Nemzeti SzínházbanEgy jó előadás elengedhetetlen kelléke a műmell, nemde?
A "produkció" hemzseg a fallikus ábrázolásmódtól, szexista megjelenítési formáktól. Minden,normális országban erős kontroll van érvényben a művészekre vonatkozóan, természetesen létezik alkotói szabadság, melyben a művészet kiteljesedhet, de a sarlatánság és pedofília nem tartozik ezek közé. Súlyos börtönévek járnak ezért, mivel nem megengedhető, hogy néhány beteges lény a publikumra, az emberekre ilyen fertőző hatást gyakoroljon. Ezen törvényi feltételeket a népiszocialista rendszer fogja megalkotni és vasszigorral alkalmazni.
Dunai István

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ti nem választhatjátok el Egyházamat Igémtől – Testemtől –, mert akkor Az nem létezhet

2013. december 21. szombat, 20:13
Drága szeretett leányom, azoknak, akik Isten Szent Szavát felhasználva azzal vádolnak téged, hogy Szent Szavam által Egyházam Vezetői Hivatala ellen harcolsz, meg kell hallaniuk Hívásomat.
Az Általam, Jézus Krisztus által alapított Egyház kősziklára lett építve, és nem számít az, hogy mennyire támadják Egyházamat – Testemet –, mert a Pokol kapui sohasem vehetnek erőt Rajta. A sátán és ügynökei azt támadják csak, ami eredeti, ami Igaz, és ami Tőlem származik. Ezért van az, hogy minden energiáját az Egyházamra összpontosítja. Én a Testem, a Legszentebb Eukarisztia által Vagyok jelen Egyházamban. Ellenségeim mindig a legszentebb Eukarisztiát fogják célba venni, mivel Az nem csupán csak egy jelképe a Szeretetemnek és a világ megváltására tett Ígéretemnek, hanem Az, az Én Testem. Az (Eukarisztia) él és lélegzik, mert Én Vagyok az, Jézus Krisztus, Aki abban lakozik. Én továbbra is Jelen leszek a Szent Eukarisztiában, egészen a vég közeledtéig, de Egyházam sosem fog meghalni.
Az Ige Testté lett, és ti, Isten gyermekei, a Testem által továbbra is közel fogtok maradni Hozzám. Amikor a múltban ellenségeim megtámadták Egyházamat, Egyházam egyesült és harcolt ellenségei ellen. De most, amikor Egyházamat a gonosz szellem belülről támadja, nagyon kevés akadállyal fogja magát szembe találni a szekuláris világ részéről.
A sátán nem támadja meg a saját munkáját. Mint, az Emberfia, Én soha nem fogom cserbenhagyni Egyházamat, mert Az áthatolhatatlan az ördög számára. Követőim továbbra is hűségesek lesznek Egyházamhoz, egészen az utolsó napig. Azonban nagy lesz azoknak az embereknek a száma, akik nem fogják megérteni a támadásokat, amelyek Egyházamat belülről fogják érinteni. A nagytöbbségük elégedett lesz a Szentségeket és az Isten Törvényét érintő számos változások bevezetésével. Ők le fogják nyelni azt a hazugságot, mely szerint egy modern élet, egy modern egyházat kíván; hogy a mai embernek tudnia kell szabad akarati döntést hoznia, független attól, hogy az sérti vagy nem Istent. Aztán, amikor megsértik Istent és vétkeznek az istenkáromlás bűnével, amikor megszentségtelenítik a Szent Eukarisztiát, akkor ők többé már nem részei Egyházamnak. Egyházam érintetlen marad. Egyházam fenn fog állni azoknak köszönhetően, akik továbbra is hűségesek maradnak Isten Igéjéhez – az Igéhez, amely Testté lett.
Ti nem választhatjátok el Egyházamat Igémtől (Szavamtól) – Testemtől –, mert akkor Az nem létezhet.
Megígértem, hogy meg fogom védeni Egyházamat a pokol kapuival szemben, és Én ezt most hűséges felszentelt szolgáim felkészítésével teszem, hogy Mellém álljanak, hogy továbbra is hűségesek és állhatatosak maradjanak, egészen a Nagy Napig. Én sosem szegem meg Ígéretemet.
Jézusotok

Próbatételek A Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja (A év)
"Urunk, Istenünk érkezik: ő a dicsőség királya."
Ádventi készületed csúcspontjához közeledik.
Isten felfoghatatlanságából származnak a legnehezebb próbatételek. De ezeknek a legnagyobb a jutalma is. A 65. zsoltárban erről olvasunk: Minket, Isten, igazán próbára tettél, tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás. Vadfogó hálóba tereltél bennünket, hátunkra súlyos terheket raktál. Embereket ültettél nyakunkra, tűzön és vízen kellett átgázolnunk, míg végül is enyhülést engedtél.
Három ilyen próbatételről olvasunk a mai olvasmányokban. Kettőről nyíltan, egyről burkoltan. Az első nyílt próbatétel az Ákáznak szóló prófécia.
A jövendölés, amit Izajás próféta könyvéből olvastunk, történetileg Júda fiatal királyának szól, akit Damaszkusz királyai be akartak vonni az asszír király elleni koalícióba. Ő erre hajlamosnak mutatkozik. Csak emberi szinten akarja megoldani a jelentkező problémákat. Erre mondja el Izajás messiási jövendölését. A király politikai kapcsolataiban bízott. A válaszként kapott jövendölés lényege ez: “Istenben bízz, ne az emberileg kiszámítható koalíciókban és jövőben!”
Ez a jövendölése ma is aktuális, hiszen mindnyájunkat kísért, hogy magunk biztosítsunk a jövőnket. Igaz, ez Istentől ránk bízott feladatunk is. De hány ember ennek a jövőről való gondoskodásnak a görcsében él. Állandóan ezen törik a fejüket, ezen töprengenek, emiatt megy tönkre egészségük, emiatt lépnek le a tisztesség útjáról is. Emberhez méltó jövőt, biztonságot első helyen az Istennel kötött szövetségtől, a vele való helyes viszonyból, a gondviselésre való ráhagyatkozásból kapunk.
„Ezért az Úr maga fog nektek jelt adni: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.” Az angyal köszöntése váratlan volt, próbatétel volt Máriának is. De ő rövid habozás után igent mondott. Ugyan nem értem, hogy hogyan, mert ilyen még nem volt, hogy egy gyermek apa nélkül szülessék, de Istennek minden lehetséges.
A Megváltó születése – „ellenjel”, mely kizökkent minket világunkból. Nem élhetünk tétlenségben, munkálkodnunk kell, de nem nekünk kell megoldani életünket. A megoldás Istennél van, tőle kell elkérnünk, tőle kell kiimádkoznunk. Azzal a Szűzzel kell a legmélyebb kapcsolatba lépnünk, aki maga is kiállva a hit próbáját, más módon vár gyermeket, ahogyan azt az emberek megszokták.
Isten nem úgy lép be a világunkba, ahogyan azt elvárnánk. Ezt a próbatétel Józsefnek, ennek az igaz embernek is át kellett élnie. Sok álmatlan éjszakájába, töprengésébe került, amíg szembesült Isten életébe való belépésével. Bizonyára többet öregedett azokban a napokban, amikor szembesült azzal, hogy Mária gyermeket vár, és hogy nem ő a gyermek apja. Neki is megismétli Isten álmában az Ákáznak szóló próféciát. És József többé nem nyugtalankodik, nem rágja magát. Mivel igaz ember volt, nem kételkedett tovább Isten cselekvésmódjában, és szavában. Magához veszi Máriát, megtartják az esküvőt, és elkezdődik a Szentcsalád boldog élete most már a gyermek jelenlétében, a mindhármuk részéről kimondott igennel.
Isten felfoghatatlanságából származnak a legnehezebb próbatételek. De ezeknek a legnagyobb a jutalma is.
Hányszor enged meg Isten olyan próbatételeket az életben, amelyekbe úgy érezzük, belepusztulunk. De ha hűségesek maradunk, kiálljuk ezeket a próbákat, nagy lesz a jutalmunk, megerősödve kerülünk ki belőlük, stabilabb, megbízhatóbb lesz a szeretetünk, sugárzóbb lesz a lényünk.
Kérjük Istent és a mai olvasmányok szentjeit, Jézust és Máriát, és Józsefet, hogy legyenek mellettünk a próbák idején, hogy az ő példájukra mi is helyt állhassunk, hűségesek maradjunk, és kimondjuk a saját igenünket. „Ugyan nem értelek Uram, de legyen meg a te szent akaratod, mert így van ez jól.”

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/2013-12-21-18-55-13

Afrikai példák


Általában mindenki lenézi az afrikaiakat, életmódjuk egymással és mással való viselkedésük miatt. Azonban vannak józanabb országok, akik megpróbálnak tenni valamit a deviánsok , legfőképpen a buzik ellen. A melegekkel szemben nem liberálisok az afrikaiak többnyire. Ugandában sajnos enyhítettek az eredeti terveken, ahol is korábban halállal akarták büntetni a kötélre való homokosokat. Történt ez azért, mert az amerikai Barack Obama határozott és beteges tiltakozása miatt enyhítették az eredeti terveket. Most csak életfogytiglant kaphatnak a paraziták. Tavaly sajnos fel is vonulhattak ameriaki nyomásra, követve azokat az országokat, akik engedik a buzikat önreklámozni az utcákon. Nigéria azonban ettől jobb megoldást talált, hiszen őket nem tántorította el semmi a céltól a homokosok kiiktatásától. Itt halálbüntetéssel sújtják a bitangokat. Így megy ez Afrikában, reméljük a példájuk hamarosan követőkre talál nálunk is. 
Szeles József

A tisztulási folyamat a Vatikánban elérte a bankot???


Ezentúl kizárólag egyházi feladataira koncentrál a Vatikán bankjaként működő, rövidítése után IOR-ként is ismert Vallási Művek Intézete (Istituto per le Opere di Religione). Ennek részeként megszüntetik a kívülállók és laikusok számláit...

Az intézmény átfogó reformot hajt végre, amelynek egyik eleme, hogy ezentúl csak a katolikus intézetek, egyházi személyek és a Vatikán volt munkatársai számláit kezeli - a laikusok közül csupán a Szentszékhez valamilyen módon köthető diplomaták maradhatnak a pénzintézet ügyfelei, a körön kívül esőknek új bank után kell nézniük.
Az IOR-t többször vádolták már azzal, hogy sérülékenysége, támadhatósága miatt teret enged a pénzmosásnak, de a vezetőség azt állítja, a számlák megszüntetése nem biztonsági okokból történik, az intézet csupán vissza akar térni eredeti feladatához, a katolikus egyház - és azon belül a Szentszék - kiszolgálásához, semmint hogy egy közönséges bankként működjön tovább.
MTI/Magyar Kurír