2014. április 4., péntek

A Hit Gyülekezetét a gyűlölet táplálja

A Hit Gyülekezete minden kétséget kizáróan tömöríti azokat a beteglelkű, sátáni megszállottság alatt lévő, zavart elméjű emberi hulladékokat, akik magukat a tolerancia bajnokainak és emberi értékek zászlóvivőinek tartják. Nos, minden értelmes ember megmosolyogja a földön fetrengő, ugrándozó, önmagából kifordult torzszülötteket. Másfelől, elborzasztanak bennünket ezek a dolgok, hiszen rengeteg ember ment már tönkre a veszélyes business-szekta regnálása alatt. Ezek családjukat elveszítve vagy családostul csatlakoztak a gyűlölet légiójához. Szégyenletes életüket a sötétség urának szolgálatába állították.
Egy klasszikus felvétel az Index videómegosztójáról.
Németh Sándor és holdudvara pedig busás haszonra tett szert a sok beteg emberből. Nagyon-nagyon szomorú, hogy az ilyen szélsőséges szektát a történelmi egyházak közé is felvettek és horribilis összegeket zsarolnak ki az államtól ezáltal. Államot képeznek az államban, külön törvényeik vannak, adómentesek. Terjesztik a magyargyűlöletet. Szeánszaikon az izraeli zászlók lengedeznek és nem győzik hangsúlyozni a híveiknek, hogy a zsidóság felsőbbrendű faj, a legmagasabb erkölcsiséggel, kultúrát teremtett a többi népnek, akik mind őket hivatottak szolgálni.
Hídfő.net | Mit is képzelünk, hogy egy papíron "magyar" és "történelmi" egyház naggyűlésén esetleg magyar zászló is lehetne...Mit is képzelünk, hogy egy papíron "magyar" és "történelmi" egyház nagygyűlésén esetleg magyar zászló is lehetne...
Mi, egészséges gondolkozású magyarok úgy gondoljuk, hogy a Hit Gyülekezete nem más, mint nemzetbiztonsági kockázat, ami hamarosan minden képzeletet felülmúló hatalomra tehet szert. Magyar embertársaink közül szedi áldozatait, okoz visszafordíthatatlan károkat, felborítva a társadalmi harmóniát és egészséges egyensúlyt. Mentálisan súlyosan sérült tagjai most éppen a Jobbik ellen agitálnak a változatosság kedvéért, és buzdítanak az LMP mellett való voksolásra. Egy őrült és pszichopata irányítása alatt álló hadsereg járja az utcákat, felforgat, uszít, megfertőzi a magyar jövőt. Ellepik életterünket Az Új Világrend (Novus Ordum Seclorum) bélpoklosai. A pribékek köztünk járnak és embertársainkat teperik le halálos szellemi vírusukkal. Mindenütt ott vannak, elbizonytalanítják és humanizmussal mérgezik a tiszta elmét. A sátántól kapták a hatalmat, egyenesen az ördög hatalmazta fel őket.
Ellent kell állnunk. Nem hagyhatjuk, hogy diadalt arasson a sötétség serege. Nem hagyjuk, hogy fortélyos félelem igazgassa életünket és megbetegítse a jövőnket!
Balassa Viktor

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre (&145.)

2014. április 3. csütörtök, 17:11
Drága szeretet leányom, a szeretet Isten egyik legerősebb Ajándéka. Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre. A szeretet felülmúl minden gonoszságot, megosztottságot és gyűlöletet, mert az, az Istentől van, Aki Mindenható, és éppen ezért a gonosz ereje nem tudja azt teljesen elpusztítani.
Amikor egy lélek valóban közel áll a Szívemhez, Én szeretettel fogom azt eltölteni. Ezzel az Ajándékkal árasztom el ezt a személyt, és ennek köszönhetően nehezére fog esni az, hogy másokat gyűlöljön, beleértve azokat is, akik őt gyötrik. Amikor a szeretet jelen van egy lélekben, Isten ezt arra fogja felhasználni, hogy a többi lelket is magához vonzza; hogy örömet és vigasztalást hozzon a rászorulóknak és azoknak, akik szenvednek. Azonban ez egy Kegyelem, és a lelkek, akik ebben részesülnek, arra választattak ki, hogy ezt másokkal is megosszák, Isten dicsőségére. Ó, milyen nagy örömet hoznak Nekem ezek a lelkek, amikor feltétel nélkül elfogadják Tőlem a Szeretetet; amikor nyitott szívvel üdvözlik Jelenlétemet, és megengedik Nekem, hogy elárasszam a lelküket. Ezek a lelkek az Én edényemmé válnak, és mint egy jó bor, ki fogják tölteni és ki fogják elégíteni azokat a lelkeket, akik szomjazzák Jelenlétemet.
A Szeretet az a mód, ahogyan Én a világgal értekezem, egészen a Nagy Napig, amikor vissza fogok jönni, hogy visszaköveteljem Királyságomat. Ahol igaz szeretet van, ott Vagyok Én is. Ahol nincs szeretet, ott a Jelenlétem megszűnik. Sok ember kizár Engem az életéből, és így képtelenek érezni a Szeretet Ajándékának a teljességét, mint ahogy annak lennie kellene.
Én mindnyájatoknak megígérem, hogy ezen a Küldetésen keresztül terjeszteni fogom Szeretetem Ajándékát. Szeretetem sajátos jellegű lesz, és mindazok, akik válaszolnak a Hívásomra, be lesznek burkolva Szeretetemmel, amikor a Keresztes Imahadjárat eme imáját imádkozzák:
A Keresztes Imahadjárat 145. imája: Tölts el engem Szereteted Ajándékával
Drága Jézus, tölts meg engem, üres edényt, Szereteted Ajándékával. Áraszd el szívemet Jelenléteddel. Segíts, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan Te szeretsz Engem. Segíts nekem Békéd, Nyugalmad és Irgalmad edényévé válnom. Nyisd meg a szívemet mindenkor mások sorsára, és adj nekem Kegyelmet, hogy megbocsássak azoknak, akik elutasítanak Téged, és akik ellenem vétkeznek. Segíts, hogy példamutatóan hirdessem Szereteted, ahogyan azt Te az Én helyemben tennéd. Ámen.
Én meg fogom érinteni a lelkét mindenkinek, aki csak megengedi Nekem, hogy oda belépjek. A Szeretet örök boldogságot fog hozni nektek. Ha nyílt szívvel és megkérdőjelezés nélkül elfogadjátok a Szeretetemet, nagy örömet fogtok okozni Nekem. Az Én Ajándékom most már a tietek, és azt kívánom, hogy a mai naptól kezdve, mindenben, amit csak tesztek, helyezzétek magatok elé a Szeretet Ajándékát. Ily módon segíteni fogtok Nekem legyőzni a gyűlöletet, mely a Sátántól jön, és amely megfertőzi az emberiséget. A szeretet ezen ajándékával mindnyájatokra egy különleges Áldást árasztok – egy Áldást, mely egyedülálló és erőteljes, amelyet érezni fogtok, amikor ezt az imát imádkozzátok, különösképpen a Keresztes Imahadjárat csoportjaiban, mely különösen fontos e Küldetésemben, az Üdvösség Küldetésében.
Jézusotok

Bergoglio és egy általa kinevezett újpüspök

[Mivel egyre kevésbé helyeslem, hogy valakinek a honlapjáról mindennemű saját munka nélkül rendszeresen írásokat vegyenek át a legkülönbözőbb blogok tulajdonosai, nehezen szántam rá magam e cikk közlésére. De egyfelől fontossága, a mai helyzetet mindenféle írásnál jobban bemutató tartalma, másfelől rövidsége miatt kivételesen átvettem ezt a rövid, de jellemző mai hírt a http://sztkereszt.blogspot.hu/ oldalról.]
Passau új püspöke
Stefan Oster szalézi szerzetest (dogmatika professzort!) nevezte ki 2014. április 4-én, pénteken délelőtt Bergoglio Passau új püspökévé.
Az új püspökről itt található videó, amit mindenkinek látnia kell, hogy végre felfogja, miről is van szó, azaz mi folyik a hivatalos egyházban:
http://www.kathtube.com/player.php?id=28433
Az új püspök [!] képekben:


Persze ez nem csoda. Íme, aki kinevezte:
(forrás: http://sztkereszt.blogspot.hu/ – 2014. április 4.)