2019. július 25., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenete 2019. július 25-én Medjugorjéból

Jönnek majd kísértések

Drága gyermekek! Hozzátok intézett hívásom az imádság. Legyen az ima öröm számotokra és olyan koszorú, amely Istenhez köt benneteket. Gyermekek, jönnek majd kísértések és ti nem lesztek erősek, és a bűn fog uralkodni, de ha az enyéim vagytok, győzni fogtok, mert Fiam, Jézus Szíve lesz a menedéketek. Ezért gyermekeim, térjetek vissza az imádsághoz, míg az ima az életetek nem lesz, nappal és éjjel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
A Szűzanya 2019. július 25-i üzenete
A Szűzanya üzeneteit olvasva láthatjuk, hogy nincs olyan üzenet, amelyben ne említené az imát, vagy ne hívna imára. Az imádság Istenhez vezető út. Az ima eszköz és oltalom a kísértésektől. Az imádság erő az élet küzdelmeiben, harcaiban. Jézus is hív bennünket: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”
Életünkben elkerülhetetlenek a kísértések. Nélkülük nem tudunk előrehaladni. Az emberi élet harc. Semmit sem kaphatunk, és semmit sem tarthatunk meg anélkül, hogy ne kellene harcolnunk a mulandósággal.  Állandóan harcolnunk kell az éhség és a szomjúság ellen, gyógyulásunk érdekében gyakran kell gyógyszert szednünk, óvatosan kell közlekednünk, nehogy baj történjen, őrizkednünk kell a korai öregségtől, az ellenségektől, a rovaroktól, a forróságtól és a hidegtől, harcolnunk kell a tudatlanság és a feledékenység ellen, valamint a gondatlansággal, a gyűlölettel és a gonoszsággal szemben. Barátságokat kell építeni, tanulni, imádkozni, böjtölni kell, áldozatot hozni, hogy lelki magasságokban élhessünk. Minden nap törekedni kell, hogy előrehaladjunk és valami újat építsünk.
Ha csak élvezni akarod a földi életet, gyorsan csalódni fogsz, önsajnálatba és depresszióba esel. Nincs élet betegség, nehézség és baj nélkül. Ha nem fogadod el minden nap a keresztedet, irreálissá válsz, gyorsan elesel, és a sárba ragadsz. Az emberi élet nagysága abban a tudatban rejlik, hogy minden, ami időleges és anyagi az romboló, de megmarad az örök, amit beépítettél az anyagba, ami benned van, ez pedig a lélek.
A Szűzanya édesanyaként figyelmeztet bennünket, hogy elkerülhetetlenül jönnek majd a kísértések, ezért készít fel bennünket és hív az imára, hogy készek legyünk legyőzni azokat. Az élettapasztalat arra tanít bennünket, hogy nincs olyan nagy terv, amely ne lenne kísértésnek kitéve. Szent Ferenc is figyelmeztet: Senki sem mondhatja magát Isten barátjának, hacsak át nem ment a kísértés tüzén.
Isten közvetlenül nem kísért bennünket, de megengedi, hogy megkísértsen bennünket lelki ellenségünk, ugyanakkor ránk árasztja bőséges kegyelmét azért, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak. A kísértés olyan eszköz, amellyel kiérdemelhetjük a mennyet. Isten azt szeretné, hogy kiérdemeljük a mennyországot, és így jutalmul nekünk adhassa. A kísértés elleni bátor harc a kegyelem segítségével a legfontosabb cselekedetek közé tartozik, amelyet végbe vihetünk. Amikor Isten segítségével legyőzzük a kísértést, Szent Pál szavait ismételhetjük: bátran harcoltunk.
A kísértés a megtisztulás eszköze is. Arra emlékeztet bennünket, hogy a múltban meggondolatlanságunk miatt estünk el, vagy azért mert nem eléggé törekedtünk a jóra. Ezért a bűnbánat a szégyen és az alázat új lehetősége, és ez az, ami megtisztítja lelkünket. Ahogyan a zsoltáros mondja: „Javamra válik, hogy megaláztál engem, hogy megtanuljam igazságaidat.”
A kísértés arra tanít bennünket, hogy ne önmagunkban higgyünk és ne a saját erőnkben bízzunk. Amikor csak a saját erőnkre támaszkodunk, Isten megmutatja, hogy mennyire gyengék vagyunk. A kísértés idején erőteljesebben érezzük Isten kegyelmének szükségességét, ezért buzgóbban imádkozunk.
Halljuk meg Szűz Mária hangját, amely imára hív bennünket, hogy megtapasztalhassuk Jézus Legszentebb Szívének mindenható oltalmát.

Imádság
Szűz Mária, Te előrehaladtál és növekedtél a hitben, erőteljes kísértéseket éltél át, amelyekkel tele volt az életed. Mindennek ellenére a hit és a remény édesanyja maradtál. Te az Isten akaratának való teljes önátadás tökéletes példája vagy. Taníts minket, hogy mi is a Te szíveddel és száddal mondjuk ki minden nap: Történjék velem szavaid szerint. Te magad is a hit útján jártál, és bennünket is erre az útra hívsz. Könyörögd ki számunkra hívásod őszinte és komoly elfogadását, hogy megtapasztalhassuk a kegyelem közelségét és erejét, amelyet a Te Fiad, Jézus szeretne nekünk ajándékozni. Ámen.
M. M
Fordította: Sarnyai Andrea