2013. július 31., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Sohase fogadjatok el olyan keresztet, amely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem


2013. július 30. kedd, 20:06
Drága szeretett leányom, milyen édes azok hangja, akik szeretnek Engem, és akik a nagy szomorúság ezen idején megvigasztalnak Engem. Ti, szeretett követőim, kik sohasem fogtok elhagyni Engem, olyanok vagytok, mint a Számban lévő édes Méz, megnyugtatva Testemet és felemelve Lelkemet.
Sokan fogják a hamisságokat követni, mert félni fognak, hogy felálljanak, és hogy konokul megvédjék Isten Szavát. Eleinte össze lesznek zavarva az új gyakorlatoktól, az új szimbólumoktól, az új öltözetektől, az oltárok új formájától és az új keresztektől. Aztán el fogják fogadni mindezeket az új dolgokat, mint az idők jeleit. Aztán azok a szegény lelkek lelkesen át fogják karolni ezt az új, modern, úgynevezett egységes megközelítését Isten tiszteletének. De azok, akik Hozzám tartoznak, minden korosztályt beleértve, hűségesek fognak maradni Szavamhoz. Ők Egyházam gerince a Földön, és sohasem fognak megtorpanni.
Az a Vágyam, hűséges Keresztényeim – minden felekezetből-, hogy gyűljetek össze és harcoljatok a démonok ellen, melyek elszabadultak a Pokolból és köztetek kóborolnak. Sohase mentegetőzzetek, csak mert szerettek Engem. Sohase fogadjatok el olyan keresztet, amely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem. Amikor mellőznek, vagy meg sem említenek Engem, akkor tudni fogjátok, hogy terjed a fertőzés minden ilyen Egyházban, melyet ellenségeim a háttérből irányítottak. Ha elfogadjátok sátáni rituáléjukat és szimbólumaikat, akkor védtelenül kiszolgáltatjátok magatokat a gonosznak.
Maradjatok hűek Hozzám. Tartsátok egyszerűnek napi imáitokat. Tartsatok Szenteltvizet és Keresztemet otthonaitokban. Védelmezzétek egymást. Maradjatok engedelmesek azokhoz a felszentelt szolgáimhoz, akik szenvedélyesen hűségesek maradnak Hozzám és nem hajlandók elárulni Engem. Aztán fordítsátok a maradék időtöket arra, hogy imádkozzatok az ateisták lelkéért, azokért, akik a pogány istenekben hisznek. és azokért, akik vakon követik Egyházam ellenségeit a vadonba.
Maradjatok szoros egységben Velem és mindennap hívjatok Engem az erőért. Én az előtettek álló keserű megpróbáltatások alatt mellettetek fogok állni, és sohasem fogom elhagyni azokat, akik keresnek Engem.
Jézusotok

Vassula az alábbi üzenetet küldi a közelgő zarándoklattal kapcsolatban:

Kedves Barátaim!
Talán hallottak már arról a komoly problémáról, ami azokat érinti akiknek Izraeli vízumra van szüksége. Az egész világon a konzulátusokon, ahol a vízumot kiállítják, június 24-e óta sztrájk van. Sokan közülünk, akiknek kell a vízum, most reménykedve várják, hogy a sztárjk befejeződjön, és még időben kapjanak vízumot, hogy tudjanak jönni. Máskülönben sajnos nem fognak tudni részt venni, és ez nagyon sokakat érint. Pedig már megvették a repülőjegyeket is, néhányan közülük nagy áldozatok árán, és most lehet hogy elveszítik a jegyeket sőt a Zarándoklatról is lemaradnak. 
Mit tehetünk mi? Ajánljunk fel mindnyájan valamilyen áldozatot. Válasszunk 2 napot a héten, amikor böjtölünk. Imádkozzunk erre a szándékra, Rózsafüzért is, Misét is ajánljon fel a papság, hogy ez az akadály elgördülhessen utunkból. 
Krisztusban,
Vassula

Bírák elé vinnék Izraelt Jézus halála miatt

Egy kenyai ügyvéd kérvényezte a hágai Nemzetközi Bíróságon (ICJ), hogy tárgyalják újra Jézus Krisztus perét, és többek között Izraelt és Olaszországot is vonják felelősségre Jézus elítélése és megfeszítése miatt, írja a kenyai Nairobianra hivatkozva a Jerusalem Post.
Dola Indidis ügyvéd Izrael mellett például Tiberius római császár, Poncius Pilátus helytartó, Heródes júdeai király, a zsidó vének tanácsának több tagja ellen is eljárást indítana. Az ügyvéd azt mondta, kötelességének érezte, hogy Hágában próbáljon igazságot szerezni Jézusnak.
Szerinte a Jézus elleni eljárással megsértették az emberi jogait, hivatallal visszaélve és előítéletesen jártak el vele szemben. „A bizonyíték ma is ott van a Bibliában, azt pedig nem vonhatod kétségbe" – mondta a Kenyan Citizen Newsnak.
Indidis elsőként egy nairobi bírósághoz fordult, ott azonban elutasították az ügyét. Utána kereste meg az ICJ-t. Ott egy kenyai lap szerint állítólag előkészítő szakaszba léphet a beadványa.

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott legfrissebb üzenete

2013. július 1. Szentségimádáson Jézus…

Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik nyitott szívvel befogadjátok üzeneteimet. Azt mondom nektek: az idő közel. Éljetek szüntelen készenlétben! Éljetek az Evangélium tanítása szerint! Semmi újat nem mondok nektek, mivel már mindent elmondtam akkor, amikor a földön éltem. Mivel kevesen olvassák a Szentírást, ezért megismétlem nektek.
Gyermekeim! A Szentírás, az Evangélium a mérce. Ez a számból kijövő kétélű kard, amely által megítélem a nemzeteket. Mit jelent ez? Azt, hogy aki tettekre és életté váltja tanításomat, üdvözül. Aki nem, elkárhozik. Ezért olyan fontos, hogy megismerjétek, mert örök életetek múlik rajta. A próféciák, amelyeket mondok, benne vannak az Evangéliumban. Olvassátok el! Mindenre megtanít benneteket.
Gyermekeim! Az élet rövid, és utána a számadás következik. Mindenki a kapott talentumokról ad számot. Ha valakinek gazdagságot adtam, azt azért kapta, hogy segítse a rászorulókat. Ha nem teszi, számon kérem tőle. Ha valaki a tudást kapta Tőlem, azért kapta, hogy hirdesse tanításomat, és megtérítse Hozzám a lelkeket. Ha nem teszi, számon kérem tőle.
Gyermekeim! Ezt az életet arra kaptátok, hogy megismerjétek, szeressétek, és szolgáljátok az egyetlen Istent, Aki három Személy. Ezzel megszerezzétek magatoknak az üdvösséget, és másokat is Hozzám vezessetek, hogy ők is üdvözüljenek. Ha ezt teszitek, nyíl egyenesen jöttök fel Hozzám a mennybe. De ha engedetlenek vagytok, és hagyjátok, hogy a világ elcsábítson benneteket, kiszorítva Engem az életetekből, akkor ne csodálkozzatok, ha boldogtalanok vagytok, mert rossz helyen keresitek a boldogságot. Ezt egyedül Én tudom megadni nektek. Aki befogad Engem a szívébe, megkapja Tőlem a békét, amit a világ nem adhat. Az Én békém kiengesztelődés Istennel, megelégedés a sorsotokkal, és boldogság a lelketeknek. Az Én békém a mennyország előíze, amelynek teljességét a boldog örökkévalóságban fogjátok élvezni. Ezért drága kicsinyeim, keressétek a mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek! Azért, mert aki ezt teszi, annak minden kegyelmet megadok, hogy üdvözüljön.
Drága gyermekeim! A ti életetek olyan, mint a mező virága. Ma virít, de holnap elszárad. Még a nyomát sem lehet felismerni. Ezért azt mondom nektek: ne erre az életre készüljetek, hanem az örök életre! Ezzel azt akarom mondani, hogy hagyjatok magatoknak időt arra, hogy megismerjétek tanításomat, és azt tettekre váltsátok! Járuljatok gyakran a szentségekhez, és éljetek egymással szeretetben! Higgyétek el Nekem, hogy ez a legfontosabb! Sokkal fontosabb, mint a diplomák, mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved? Mit adhatnátok lelketek üdvösségéért? Lelketek örök élete az Én értetek kiontott drága Szent Vérem. Merítsetek erőt e drága Vérből! Az edény, amellyel meríthettek, a Belém vetett bizalom. Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át Nekem minden gondotokat! Én minden rosszból jót hozok ki. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Ha így éltek, gazdagon érkeztek meg Isten országába. Öleljétek át a keresztet, amellyel megajándékozlak benneteket! A kereszt türelmes hordozása megtanít benneteket az Én követésemre. A kereszt hoz titeket közel Hozzám. Én a földön mindvégig a kereszten vagyok. Csak itt tudtok egyesülni Velem, Megváltó Istenetekkel. Akiket kiválasztok Magamnak, azokkal megosztom keresztemet, hogy még szorosabban egyesüljenek Velem a szenvedésben, és majd a dicsőségben. A kereszt türelmes hordozása által nyeritek el az örök életet, és mások előtt is megnyitjátok országom kapuját, akik nélkületek soha sem jöhetnének be rajta. Az Én kínszenvedéseimmel egyesített keresztetek lelkek megszámlálhatatlan sokaságát mentheti meg az örök életre. Soha ne mondjátok: nekem már semmi hasznom, jobb lenne meghalni. Ajánljátok fel áldozataitokat és szenvedéseiteket a lelkekért! Ez a leginkább érdemszerző cselekedet. Én is kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal váltottalak meg titeket. Ha Velem egyesítve ajánljátok fel szenvedéseiteket, akkor az Atyám előtt olyan, mintha Én Magam szenvednék általatok. Rengeteg lelket mentetek meg általa. Ezért soha ne zúgolódjatok, ha szenvedtek, hanem adjatok érte hálát! Szenvedéseitekre szent papokat adok, akik lelkek sokaságát vezetik Hozzám, és szentelik meg. Egy szent pap meg tud téríteni egy egész várost. Imádkozzatok szent papokért! Majd csak országomban fogjátok meglátni áldozataitok és szenvedéseitek gyümölcseit. Akkor a legnehezebb keresztnek fogtok örülni a legjobban, mert ezzel mentettétek meg a legtöbb lelket. Így lássátok a kereszteket, és minden nehézséget! Soha ne feledjétek: ha keresztet adok, megadom hozzá a kegyelmet, hogy türelemmel hordozzátok. Csak rajtatok múlik, hogy befogadjátok-e. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. július 2. Szentségimádáson Jézus…

„Drága kislányom! Vigyázz! A sátán, mint ordító oroszlán leselkedik rád, hogy elveszejtsen. Te mindig csak Rám figyelj! Én legyek minden gondolatod! Szüntelenül kérd, hogy legyen meg az Én akaratom! Akkor nem tud ártani neked. Te pedig mindig add át szabad akaratodat Nekem! Ne ragaszkodj semmihez, és senkihez! Még a legtisztább vágyaidat is add át Nekem, hogy Én cselekedjek a környezetedben, és általad, és kizárólag csak az történjen meg, amit Én akarok!
Vigyázzatok! A sátán a jó égisze alatt lopakodik be az életetekbe. Ha nem tud rávenni a bűnre, mert szentül éltek, akkor mindent összezavar, hogy megakadályozzon benneteket abban, hogy Isten rátok vonatkozó örök tervét teljesítsétek. Vigyázzatok! Imádkozzátok a Miatyánkot, és amikor ahhoz a részhez értek: legyen meg a Te akaratod, akkor nyissátok meg a lelketeket, hogy legyetek készek elfogadni mindazt, amit Isten hoz az életetekbe! Sokszor a kereszt, a szenvedés válik a javatokra, lelketek örök üdvére, vagy éppen a kereszt által tudtok lelkeket menteni. Vigyázzatok! Minden döntés előtt így imádkozzatok: Uram, ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd! Ha kértek valamit, és az nem akadályozza meg örök üdvösségeteket, Én megadom, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat, de nektek egyedül az a legjobb, amit Én akarok. Ezért mindig így imádkozzatok: Jézusom, kérem a Te erődet és a Te kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet! Ha szívből kéritek ezt, és lélekben teljesen Rám hagyatkoztok, Én rövid úton szentekké formállak benneteket. A derű soha nem fogy ki a lelketekből, és ti fogtok megerősíteni másokat.
Gyermekeim! Amikor a keresztfán ezt mondtam: szomjazom, a ti, a világ végezetéig élő összes ember lelkére szomjaztam. Szomjúságom azóta sem elégült ki. Törekedjetek az életszentségre, ami abban áll, hogy váltsátok tettekre az Evangéliumot! Ha ezt megtettétek, akkor apostolkodjatok, hirdessétek mindazoknak, akiket elétek hozok! Így oltsátok szomjamat, hogy lelkeket mentsetek meg az örök életre! Ha mód felett sok lelket akartok menteni, ajánljátok fel Nekem az életeteket! Akkor a világ végezetéig élő összes lélekre kiterjed életfelajánlásotok. Megszámlálhatatlanul sok lelket fogtok megmenteni. Így imádkozzátok:
Életfelajánlás 1954-ből Dolores szervita nővér által:
„Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod érdemeivel egyesítve, felajánlom Szentségi Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, és amíg élek, minden Szentmisémet, Szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért és jó papi hivatásokért, a magam lelkéért és az összes lélekért a világ végezetéig. Jézusom, kérlek fogadd el életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitartsak. Ámen.
A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tiszta szándékú munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Vérével és Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielőbb tegyük meg, és időnként újítsuk is meg.”
Bonajunkta atya, aki Dolores lelkivezetője volt, azt kérte, hogy szentgyónás és feloldozás után mondjuk el a fent leírt felajánló imát, és kérjük rá a pap áldását, amit az Úr Jézus a mennyből megerősít.
„A Szűzanya öt ígérete az életáldozatot hozóknak:
  1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe.
  2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által lelkeket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a világ végéig élő lelkek számára.
  3. Családtagjaik közül senki sem kárhozik el, még akkor sem, ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből kiröppenne, megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat kegyelmét.
  4. Életfelajánlásuk napján az esetleg tisztítótűzben lévő családtagjaik kiszabadulnak.
  5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótűz nélkül viszem lelküket a dicsőséges Szentháromság elé, ahol az Úr által készített hajlékban Velem együtt fognak vég nélkül örvendezni.”
Az Úr Jézus: „Ha már megtettétek az életfelajánlást, akkor tartsatok ki az életszentségben! Szüntelenül apostolkodjatok, és tegyétek a jót mindazokkal, akiket elétek hozok! Így nagyon gazdagon fogtok megérkezni országomba. Halálotok pillanata égi születésnapotok lesz.
Gyermekeim! Nagy kegyelem az életfelajánlás. Áldozataitok és szenvedéseitek az Enyéimmel egyesítve átalakul lélekmentő fizetőeszközzé. Szenvedéseitek nem lesznek értelmetlenek számotokra, hanem lelki béke és öröm forrásai, mert általuk vesztek részt megváltásom hatalmas művében.
Gyermekeim! Azt akarom, hogy ti is lélekhalászok legyetek! Életetek értelme a földön: az üdvösség elnyerése. De nemcsak saját magatok, hanem minél több ember számára. Ehhez adom az életfelajánlást, mint a lélekmentés eszközét, amely úgy működik, mint egy hatalmas háló, amelyet szüntelenül kivettek a tengerre, és megtelik hallal. Pontosan úgy, mint amikor Péter a szavamra kivetette a hálót.
Gyermekeim! Legyetek apostolaim! Működjetek együtt Velem! Általatok akarom eljuttatni Igémet mindazokhoz, akik keresnek Engem, éhezik és szomjazzák tanításomat, és az Én drága Szent Testemet és Véremet, a legszentebb Eucharisztiát. Ne elégedjetek meg azzal, hogy ti már birtokoltok Engem! Osszatok meg minél több emberrel, mert minél több léleknek beszéltek Rólam, annál gazdagabbak lesztek lélekben, és ezt a kincset magatokkal hozzátok az örök hazába. Ha mindig engedelmeskedtek indításaimnak, és nem mulasztotok el egyetlen alkalmat sem, hogy megtegyétek, amire indítalak benneteket, akkor elkerülitek a tisztítótüzet, halálotok pillanatában a mennybe jöttök. Ezzel kielégítitek szomjamat. Értelmet adtok minden megmentett lélek által keserves kínszenvedésemnek. Én pedig minden elképzeléseteket felülmúló örök jutalomban részesítelek benneteket Atyám országában. Menjetek el az egész világra! Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Ha a betegágyhoz vagytok kötve, akkor se csüggedjetek! Imáitokkal és az Én szenvedéseimmel egyesített keresztetekkel lelkek ezreit, millióit menthetitek meg. Tegyétek ezt addig, amíg a kegyelem ideje tart. Imádkozzatok a bűnösökért, hogy kapaszkodjanak bele irgalmamba, amely átöleli az egész világot! Tegyétek ezt még ma, még most, mert hamarosan ütni fog igazságosságom órája, amikor lejár a türelmi idő, és sokan úgy fognak járni, mint a balga szüzek, akik kinnrekedtek a menyegzőről. Most van itt az üdvösség napja. Térjetek meg még ma, amikor még lehetőséget adok rá! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. július 18., itthon a kegyelem órájában, délután 3 és 4 óra között az Úr Jézus…

Ez a világ nemsokára megszűnik. Még a helyét sem lehet majd felismerni. Az új Jeruzsálem lesz a helyén. Leszáll a menny a földre, és kezdetét veszi az a paradicsomi állapot, amelyet kezdetben teremtett Atyám. Ez lesz az ezer éves béke uralma. A sátánt megkötözöm ezer évre, és a pokol fenekére vetem. Nem lesz többé, aki az embereket kísértse. Mindenki szentül fog élni. Itt lesznek közöttük szent angyalaim és üdvözült szentjeim. Velük egyesülve fognak Engem dicsőíteni és imádni a megújult világ lakói.
Gyermekeim! Készüljetek! Nagyon nagy változások jönnek. Ez a világ most haldoklik. Érzi, hogy el fog múlni. Ennek a jelei a természeti katasztrófák, melyek egyben az emberiség bűneinek a következményei.
Készüljetek! Éljetek halálra készen, mert tűz által tisztítom meg a földet! Minden el fog égni. Ezért azt mondom nektek: ne ragaszkodjatok semmihez, amit itt birtokoltok, mert megsemmisül minden! Ne törekedjetek az anyagi gazdagságra, mert mindent itt kell hagynotok! Inkább tisztítsátok meg a lelketeket a bűnbánat szentségében, és őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Járuljatok gyakran a szentáldozáshoz, mert akkor Engem, a legdrágább kincset, üdvösségetek zálogát birtokoltok, Akit magatokkal visztek az örök hazába. Én ugyanis örök vagyok, de ez az egész világ meg fog semmisülni. Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetésemet, és higgyetek szavaimban! Az idő rövid. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor fogtok megállni ítélőszékem előtt. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 János 4, 17. „…bizalommal várjuk az ítélet napját…”

2013. július 19. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

Drága kislányom! Most a föld megtisztításáról beszélek neked. Olyan lesz ez, mint amikor a háziasszony kitakarítja a lakást. A fölösleges lomot kidobja, a piszkot összesöpri, a port letörli, és az ablakokat lemossa. Végül az egész ház tiszta, ragyog. Így fog lezajlani a föld megtisztítása is. Csak a piszkot és a fölösleges lomot fogom eltávolítani. Utána ragyogóvá teszem, megújítom a földet, és megsokasítom a népet. Eltávolítom körükből mindazt, amihez ragaszkodnak, amit bálványoznak, és Elém állítanak. Azért, mert ezek a kárhozatukra vannak. Értsétek meg, Én mindent a ti örök üdvösségetekre teszek. Az új világban Magamat fogom középre állítani, a legméltóságosabb Oltáriszentségben, mert egyedül Én vezetlek benneteket az üdvösségre. Minden sallangtól, fölösleges dologtól megszabadítom népemet, hogy elszakítsam őket bálványaiktól, amelyek megfosztották őket Tőlem, Üdvözítő Istenüktől, és a kárhozatba taszítják őket. Ne rémüldözzetek azon, amit hozok! Ne sajnáljátok mindazt, amit el fogtok veszteni! Csupán a lelketeket sajnáljátok, amiért bálványaitok megfosztottak titeket Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, örök életetek Szerzőjétől.
Hamarosan megújítom a föld színét. Pontosan úgy, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjátok. Új eget és új földet teremtek. Megmutatom Isteni hatalmamat. Az új világban nem lesz gyász, és jajkiáltás. Letörlök szemetekről minden könnyet. Az új korban mindenki szent és boldog lesz. Ne féljetek, és ne rémüldözzetek azért, hogy azt mondtam: tűz által tisztítom meg a földet. Örüljetek és ujjongjatok! Elérkezik a ti megváltásotok. Az új ég és új föld lesz a földi paradicsom, amikor a menny egyesül a földdel. Ez lesz az ezer éves béke uralma, amiben Én leszek a világ Ura, és nem a sátán, aki most uralkodik a világ fölött.
Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott csodáknak lesztek tanúi. Örüljetek, és adjatok hálát minden nap, mert Isten szeret titeket. Nem hagyja, hogy a vesztetekbe rohanjatok. Én gondoskodom rólatok, és boldog örök életre vezetlek benneteket. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. július 20. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

Most azokhoz a gyermekeimhez szólok, akik elfogadják, és tettekre váltják üzeneteimet.
Drága fiaim és leányaim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de azután semmi egyebet sem tehetnek! Csak attól féljetek, aki a testeteket a lelketekkel együtt a pokol tüzébe akarja taszítani. A bűntől féljetek! Rettegjetek minden bűn elkövetésétől, akármilyen szépnek és jónak tünteti fel ellenfelem, a sátán. Amikor kísért, ezt mondogassátok magatokban: inkább meghaljak, mint vétkezzek! Engem lássatok magatok előtt a keresztfán, hogy mennyit szenvedtem a ti bűneitekért! Szeressetek viszont Engem, lángolóan, és Irántam való szeretetből tagadjátok meg magatokat, kérjétek Tőlem a kegyelmet, és akkor soha nem követtek el bűnt. Kérjétek, hogy mindig álljak mellettetek, különösen akkor, amikor kísértésben vagytok! Ellenfelem az Én jelenlétemet nem tudja elviselni, ezért elmenekül. Már mindenre kioktattalak benneteket. Váltsátok tettekre üzeneteimet, és akkor üdvözültök! Nagyon szeretlek mindnyájatokat, és különösen nagy örömömre szolgál, ha elolvassátok, és megfogadjátok szavaimat. Imádkozzatok, hogy minél többen ezt tegyék, és tanításom megtartása által üdvözüljenek! Most annak örüljetek, hogy még beszélek hozzátok, és még időt adok a megtérésre. Használjátok ki ezt a lehetőséget! Az élet rövid. Igyekezzetek rátalálni a keskeny útra, amely az életre visz! Minden kegyelmet megadok mindazoknak, akik Engem keresnek, és vágyakoznak az örök életre. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. július 26.

Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Készüljetek! Az idő rövid. hamarosan meg kell állnotok Színem előtt. Az Antikrisztus ideje elérkezett. Hamarosan fellép, mint nagy békítő és csodatevő. De még előtte sok rossz dolgot fog előidézni. Nemzet, nemzet ellen támad. Háborúk lesznek itt is ott is. Amikor majd minden a legrosszabb lesz, akkor fog megmutatkozni, mint a bajok elhárítója. Sokan behódolnak neki. Őbenne fogják látni a messiást, de valójában nem az. Mindazok, akik megvetettek és elutasítottak Engem, hitelt adnak neki, és ezzel a saját vesztüket okozzák. Már két ezer évvel ezelőtt megmondtam: jönnek majd az Én nevemben, de ti ne higgyetek neki! Mint a cikázó villám, úgy jövök el újra. Minden szem látni fog Engem. Azok is, aki keresztülszúrtak. Olvassátok el a Szentírást, és abban higgyetek! Mindaz, aki mást hirdet nektek, csaló, és a kárhozatban akar taszítani benneteket. Ne higgyetek az álprófétáknak, akik az Én nevemben beszélnek! Csak annak higgyetek, aki az Evangéliumot és a Szentírást hirdeti nektek! Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Törvényeim változatlanok. Mindaz, aki megváltoztatja, csaló, és a sátán eszköze.
Gyermekeim! Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Azért, hogy a szeretet egységében kiegészítsék egymást. Ami a nőben megvan, az hiányzik a férfiból, és fordítva. A házasság szent dolog. Isten alkotta azért, hogy gyermekek szülessenek belőle. Amikor Atyám megteremtette a földet, ezt mondta: „Sokasodjatok! Hajtsátok uralmatok alá a földet!” Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Két férfi vagy két nő kapcsolata soha nem lehet házasság. Ez ferde hajlamú, beteg dolog, és súlyos bűn. Ha valaki a saját neme iránt érez vonzalmat, az beteg. Tagadja meg magát, és mondjon ellene a sátán kísértésének! Az ilyen ember éljen egyedül! Keressen Engem, és Én megadom neki a szükséges kegyelmet, hogy üdvözüljön.
Gyermekeim! Már sokszor megmondtam nektek, hogy ezt az életet arra kaptátok, hogy Atyám törvényét teljesítsétek, és elnyerjétek az örök életet. Aki itt akar berendezkedni, csalódik. Mindent itt kell hagynia, és lemarad az örök boldogságról. Úgy jár, mint a balga szüzek, akik kinn rekedtek a menyegzőről, mert nem volt olaj a lámpásukban. Az olaj a készenlét. Más szóval az Isten és a felebarát iránti szeretet gyakorlása. Aki elfoglalja magát azzal, hogy itt gyűjtögessen, elmulasztja a készenlétet, és lemarad mindarról, amit Atyám azoknak készített, akik szeretik Őt.
Gyermekeim! Én azt kértem: éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Ne süllyedjetek el a világ dolgaiban, mert minden elmúlik! Mindent itt hagytok, és azt sem tujátok, hogy mikor.
Drága gyermekeim! Fogadjátok meg szavaimat! Éljetek tisztán és szentül! Csak ez az egy a fontos. Ne ragaszkodjatok semmihez és senkihez! Engem állítsatok az első helyre az életetekben! Én örök vagyok, és Én a tietek maradok mindörökre. Engem szeressetek és imádjatok úgy, hogy megteszitek törvényeimet! Aki Engem szeret, annak kinyilatkoztatom Magam. Nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor egy lélek megtapasztalja jelenlétemet, és felfogja kinyilatkoztatásomat. A világ összes kincse nem mérhető vele. Kérjétek el Tőlem ezt a kegyelmet! Ha teljesítitek a törvényt, és tiszta szívből szerettek Engem, nektek is kinyilatkoztatom Magam. Boldogok lesztek már itt a földön, mert Engem hordoztok a szívetekben. A mennyben pedig kiteljesedik, és még jobban elmélyül, és megtöbbszöröződik boldogságotok, amely örökké tart. Erre teremtett mindnyájatokat Atyám, Aki csodálatosan gyönyörű, pazar helyet készített számotokra a mennyben. Örüljetek ennek, és minden igyekezetetekkel akarjátok elnyerni az örök üdvösséget! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Szentlélek így imádkozott bennem: „Jézusom, Királyom, örök Boldogságom! Még a Neved is felvidít, amikor kimondom. Te vagy szívem öröme. Ha Rád gondolok, elömlik bennem az Irántad érzett szeretet. A lelkem megtelik örömmel és békével. Hálát adok Neked, hogy meghívtál, és szolgálhatok Neked. Köszönöm, hogy Hozzád tartozom. Imádott Jézusom! Mikor mehetek már Szent Színed elé? Jobban szomjazom Szent Színed látására, mint szarvas a hűs forrás vizére! Jézusom, örömöm, örök boldogságom! Te vagy minden reményem, örök biztonságom. Nélküled halott lennék, de Te vagy örök életem. Ó mily jó, és gyönyörűséges a Te társaságod, és amikor kinyilatkoztatod Magad nekem! Én is úgy vagyok, mint Mária, aki a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Csak ülök a lábadnál, és iszom szavaidat. Tanításod örök életté válik bennem. Szavaid az én drága kincsem. Kívánatosabbak számomra a színtiszta aranynál.
Ó Jézusom, Isteni Szerelmem! Köszönöm, hogy kiválasztottál Magadnak, lehajolsz, és beszélsz hozzám. Köszönöm, hogy rozsdás vízcsapod, kicsi ceruzád lehetek. Áldott légy érte Jézusom, hogy engem is felfogadtál szőlőmunkásaid közé! Köszönöm, hogy általam hirdeted az Evangéliumot, hogy engem is lélekhalásszá tettél. Minden vágyam az, hogy tökéletesen megfeleljek elvárásodnak! Lelkeket mentsek Neked, akik mindörökké szeretnek és dicsőítenek majd Téged. Egyedül ezt kérem Tőled a Te mind nagyobb dicsőségedre. Ámen.”

2013. július. 30. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

Drága kislányom! Hamarosan elkezdődik a nagy keresztényüldözés. Kirobbantója és okozója az Egyházszakadás lesz, amit azok idéznek elő, akik úgymond egyesíteni akarják Egyházamat úgy, hogy Engem száműznek a legméltóságosabb Oltáriszentségben. A fő részt a leszakadt részhez csatolják. A fenevad képét helyezik a keresztre. Az ő képét teszik az oltárra. Eltörlik a mindennapi áldozatot. Ezzel teljesítik Dániel próféta jövendölését. Akkor nyíltan megmutatja magát az Antikrisztus, aki mindenféle megtévesztő csodajelet fog művelni, ezért istenként fogják imádni. 
Gyermekeim! Készüljetek, mert most jön el a történelem legnagyobb és legvéresebb keresztényüldözése! Mert ti, akik hétről hétre, napról napra Engem fogadtatok a szívetekbe a legméltóságosabb Oltáriszentségben, nem tudnak eltántorítani Tőlem. Szentéletű papjaim a rejtekben továbbra is be fogják mutatni a Szentmisét. Ezért pedig halálbüntetés fog járni. Mert mindazokat, akik nem imádják a fenevadat, hanem Engem, az élő Istent, Aki meghaltam értetek a keresztfán, kivégeznek. Rengeteg lesz a halott. De ti ne féljetek! Atyám országában örökké ragyogni fogtok, mint a nap. Bízzatok Bennem! Én veletek vagyok minden nap, és megerősítelek benneteket. Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2013. július 30., kedd

A neoliberalizmus pápája?

A cionista sajtó ujjong: széles cikkek közlik a Pápa félreérthető szavait. Félreérthető, balszerencsés, vagy szándékosan, szélsőségesen liberális? Megint lelkünk mélyéböl tör fel a gondolat: hogyan is kell értelmezni a Malakiás-próféciákat? Róma és katolikus egyház: ennyi volt, nincs tovább?
A katolikus papság és a katolikus egyházvezetés egybeolvadni látszik a zsidósággal - bocsánatkérés az állítólagos bűnök miatt, zsidó származású papok felszentelése, zsidó püspökök, a holokauszt-vallás támogatása, látogatások a siratófalnál, összeborulás a cionistákkal. A zsidóság legerkölcstelenebb, ámde legbefolyásosabb, leggazdagabb rétegével. Az utóbbi ötven évben a Vatikán annyira lefeküdt a cionistáknak, hogy az már szégyenletes! A keresztény szó valamikor a világosság követőit jelölte, ma pedig szinte ugyanazt jelenti, mint a zsidó. Képmutatót, álszentet, hazugot. Különben hogy lehetne elképzelhető a keresztény és a (cionista) zsidó közt barátság? Hívő sokáig nem barátkozhat nem hívővel. Akinek a hit az első, annak nem számít az istentelenek barátsága; hogy is lehetne elviselni a hitetlenek ösztönös káromkodásait, erkölcstelenségét, kicsapongásait, mindazt, ami nekik természetes? Hogy barátkozhatnánk hát akkor a cionista zsidókkal, akik ezerszer rosszabbak a hitetleneknél?
Gondoljunk arra, hogy a "zsidó" és a "buzi" szavak egymás szinonímái. Ezek rokonértelmű szavak. Tehát lényegében arról van szó, hogy a zsidó papokat kell elviselnünk, akiket az egyházvezetés befogadott; a zsidó papokat és püspököket, akikből tulajdonképpen már az egyházvezetés is áll; a zsidó papokat, akik az új teológusokat oktatják, rendezvényeket szerveznek, irányítják az egyházpolitikát. Azt kell elfogadni, hogy katolikus egyház már nincs is, csak zsidó egyház van! Azt kell elfogadni, hogy a zsidó papok bármit megtehetnek; azt kell elfogadni, hogy a zsidó pap nyugodtan buzulhat, nem számít, mert zsidó megteheti, és még csak nem is vétkezik! Felejtsük el, hogy buzi és zsidó! Hát nem felejtjük el és nem fogadjuk el!
Még jó, hogy nem minden római katolikus ilyen liberális. Ezen nyugodtan túlmehetünk: még jó, hogy a római katolikusok nagy része is felháborodik, amikor arról értesül, hogy a pápa szerint a homoszexuálisokat nem szabad kirekeszteni, hanem meg kell nekik bocsátani és integrálni kell a társadalomba. Ezen túlmenőleg: "A pápa azt mondta, a homoszexuális papoknak meg kell bocsátani, és el kell feledni a bűneiket."
Kell? Nem kell!
A társadalom természetes állapotában a homoszexuális egyedeket (zsidókat) kirekeszti magából, mivel ezek minden megnyilvánulása a társadalom fennmaradását veszélyezteti. A homoszexuális egyedek (zsidók) hajlamaiknál fogva újabb és újabb partnereket keresnek, hogy beteges vágyaikat kielégítsék, és emiatt ez a fajta romlottság a társadalom pestisének nyilvánítható. Bármilyen térnyerése a nemzet pusztulását okozhatja. Emiatt az integrálás semmilyen foka nem képzelhető el. A társadalom a fokozódó nyomás (fertőzés) hatására ellenreakciókkal próbál védekezni: a homoszexuálisokkal (zsidókkal) szemben spontán erőszakos megnyilvánulások történnek. Ez a fajta erőszak csak egy válasz - válasz arra az erőszakra, ahogy a homoszexuálisokat (zsidókat) a társadalomra próbálják erőltetni.
Időről időre előfordul, hogy a társadalom egyes egyedei igen szélsőséges reakciót adnak, és teljesen természetes és jogos módon szélsőségesen radikális eszközökkel próbálják véglegesen megszüntetni a fertőzést. Az ilyen esetek azért sajnálatosak, mert a ferdehajlamú egyedeket törvényes eljárás keretei közt, jogszerűen kellene bírósági eljárás alá vetni. Enyhébb esetekben az életfogytiglani kényszermunka, súlyosabb esetekben a nyilvános kivégzés lenne a megfelelő.
Mivel a homoszexualitással gyakran együtt jár a pedofília (a kisfiúkkal elkövetett pedofília is buzulás) is, ezért a pápa közvetve a pedofil papokat is védi. Akár azt is beismerhetné, hogy vannak is buzi pedofil papok meg lesznek is, és jobb, ha mindenki belenyugszik. Véleményünk szerint egy homoszexualitást gyakorló pap mindenképpen a súlyosabb esethez sorolandó, egy törvényes jogállamban halállal büntetendő. A buzik dönthetnének: ha már úgysem hisznek semmiben (a hit kizárja a buzulást, habár vannak, akik ezt az egyszerű összefüggést sem értik meg), legalább ne legyenek papok.
Tamási Attila

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A fenevad bélyege a halált fogja magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyű betegség általi halált

2013. július 29. hétfő, 11:23
Drága szeretett leányom, az Én Nevem ritkán van megemlítve ugyanabban a lélegzetvételben, amikor azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek és mégis Isten elleni káromlást kiáltanak. Kereszthalálom nemcsak el lesz utasítva és nem fognak beszélni róla, hanem a démonok képeit arra fogják felhasználni, hogy helyettesítsék Testemet a Kereszten. Ha nem Én vagyok, akit megöltek a Kereszten, akkor ki más? Kik ezek, akik a Szavamat hirdetik a világnak, de akik káromkodnak, melyek ömlenek a szájukból?
Óvakodjatok a csodáktól, melyekről a fehérbe öltözött emberek azt fogják állítani, hogy ők vitték végbe azokat, mintha ők az Én Testemből jöttek volna létre és az Én Lelkemmel lennének megáldva. Amikor azt látjátok, hogy csodálatos és látszólag csodás eseményekre kerül sor, tudnotok kell, hogy egyáltalán nem azok.
Azt fogják mondani nektek, hogy a csodák a hamis próféta keze által jöttek létre. Aztán azt fogják elvárni tőletek, hogy nagy tiszteletet mutassatok iránta és először azt mondják majd nektek, hogy ő egy élő szent. Őt imádni, szeretni és csodálni fogják, és mindenki azt fogja mondani, hogy ő Isten kegyeit élvezi. Idővel azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért következnek be, hogy Második Eljövetelemet hirdessék.
És akkor megjelenik a fenevad. És ő a Sátánt fogja tisztelni. És a világot szörnyű zűrzavar fogja fogva tartani. Az emberek csapdába kerülnek. Egyrészt a hamis próféta minden vallást irányítani fog a világban és kihasználja azok szeretetét, akik ismerik az Igazságot. Azok, akik ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert az övék Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog mutatni a hamis próféta iránt. De mivel az ő szerepe politikai jellegű lesz, az egymás iránti hűségük sok embert fog egyesíteni, akik ezt a szövetséget meg fogják tapsolni.
Ezek az események hamarosan értelmet kapnak. Azok, akik megpróbálnak benneteket magukkal vinni a hamis hitbe, mely nem Istentől származik, nagyon meggyőzőek lesznek. Ők sohasem fogják feltárni valódi szándékukat, míg azt hiszik, hogy ezt a csatát megnyerik. De akkor sokakat el fognak pusztítani, akik nem fogadják el a fenevad bélyegét. Azt fogják mondani, hogy ez a jele a világ igaz békéjének, a szeretetnek és az egységnek, de gonosz magjában a 666- os szám lesz elrejtve, mely a fenevad jele.
Éppúgy, mint a szent érem, ami védelmet nyújt a Mennyből, mely Isten nagy erejével bír, a fenevad bélyege a halált fogja magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyű betegség általi halált. Azoknak, akik azt elutasítják, el kell majd rejtőzniük és előkészületeket kell tenniük. Tudom, hogy ez félelemkeltő, de igaz. Én be fogok avatkozni imáitok segítségével, hogy véget vessek az üldöztetésnek.
Ti, szeretett követőim, akik ismeritek az Igazságot, legyetek készen, hogy segítsetek azoknak, akik ezzel a tudattal küzdeni fognak. Mire ez megtörténik, addigra Maradék Hadseregem olyan erővel fog rendelkezni, melyre számítani lehet. Erejük azon képességükben fog rejleni, hogy megmentik azokat, akik szenvedni fognak az Isten gyermekei iránti bosszú ezen ördögi cselekedetétől.
JézusotokÜdvösség Anyja: meg kell tartanotok a hagyományos Kereszteket, mert hamarosan el fognak tűnni

2013. július 29. hétfő, 19:05
Gyermekeim, mindig emlékezzetek arra, hogy Én Isten Erejével és Fiam Kegyelmével össze fogom zúzni a fenevadat, és amikor minden reménytelennek fog tűnni, a gonosz uralkodása hirtelen véget ér.
Védelmem Palástja beborítja mindazokat, akik ezekben a nehéz időkben a segítségemért folyamodnak. Emlékezzetek arra, hogy amikor Fiamat elvesztettem, tizenkét éves korában, a templomban találtam meg. Imádkozzatok gyermekeim, és menjetek most templomaitokba, hogy áldozatokat ajánljatok fel, melyekre szükség van, hogy ebben a lelkekért folytatott szörnyű lelki harcban a kitartást kérjétek.
Fiam oly sokat szenvedett Kereszthalálakor, de ez csak a terhek egyike volt. A legnagyobb szenvedés melyet ma elvisel, azokért van, akik már elvesztek Számára. És most, amint a gonosz szelleme arra törekszik, hogy elvegye Tőle mindazokat, akik szeretik Őt, Fájdalma úgy éget keresztül Rajta, mint egy kard, mely kettévágja Őt.
Most az áldozati lelkek a legnagyobb fájdalmat fogják elviselni, ahogyan az Isten gyermekei elleni üldöztetés növekszik. Fiam Keresztje által üdvözültök. Fiam Keresztje által le fogjátok a gonoszt győzni, és az Ő Keresztje, ha meg van áldva, meg fog védeni benneteket. De ha ez a Kereszt megváltozik, vagy másnak látszik, akkor ez Fiam halálának megcsúfolása a bűnösök megmentésében. Meg kell tartanotok a hagyományos Kereszteket, mert hamarosan el fognak tűnni.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja


A hamis próféta riói apostoli látogatásának sajtó visszhangja

A Népszabadság (3.o.) Ferenc pápa nem ítéli el a melegeket, elváltakat, a Népszava (1.,12.o.) Ferenc pápa: ne diszkriminálják a melegeket címekkel, a Magyar Hírlap (6.o.) Ferenc pápa példa nélküli újítása főcímmel és Nem a melegekkel, a lobbikkal van a baj – mondta a katolikus egyházfő, aki szerint eljött a könyörület ideje az elváltaknak, a Magyar Nemzet (8.o.) Ferenc pápa az egyház átalakítója címekkel tudósítanak, kiemelve, hogy Ferenc pápa azon a „példátlan” kötetlen sajtóbeszélgetésen, amelyet a Rio de Janeiróból Rómába tartó repülőúton tartott, a vatikáni meleg lobbira vonatkozó újságírói kérdésre visszakérdezett: „Ha valaki meleg, az Urat keresi és jó szándékú, ki vagyok én, hogy elítéljem?” A pápa leszögezte: nem szabad diszkriminálni az azonos neműekhez vonzódókat, ezt a katolikus egyház is tiltja. „Ők a testvéreink” – mondta a Szentatya, hozzátéve: a probléma a lobbikkal van, nem az emberek esetleges vonzalmával. Sajnálatosnak mondta, hogy lobbik működnek a Vatikánban. Ferenc pápa szólt a külön élőknek és az elváltaknak az egyházba való visszafogadásáról is, hangoztatva, hogy velük szemben elérkezett a könyörületesség ideje.
A Népszabadságban (11.o.) Inotai Edit Papacabana címmel megállapítja: az üzenetek, amelyeket Ferenc pápa Brazíliában megfogalmazott, nemcsak a keresztényeknek szóltak, bárki értelmezheti őket a saját maga számára, kivált, hogy az egyházfő az örömöt is a fontos keresztény értékek közé sorolta. A cikkíró különösen figyelemre méltónak minősíti, hogy a pápa a magas rangú főpásztorokat és a szeminaristákat egyaránt arra buzdította, menjenek ki az utcára, ápoljanak közelebbi kapcsolatot a néppel és mondjanak le a fényűzésről, sőt még lázadása is buzdította őket, ha úgy éreznék, hogy „saját főnökeik” elvesztették a kapcsolatot a valósággal. Inotai szerint ezzel a pápa „jó politikusként” átvette és beolvasztotta a Vatikán által elítélt, Dél-Amerikában igen népszerű felszabadítási teóriát hirdetők érveit, anélkül, hogy magát a mozgalmat rehabilitálta volna. Ugyancsak fontos üzenete a pápának, hogy figyelmeztette a politikusokat: feladatuk a közjó, és nem néhány kiválasztott egyén érdekének előmozdítása, ez az etikus politizálás lényege. A szerző rámutat: „Egy ember, még ha történetesen a római pápa is az illető, manapság nem elegendő a világ megváltásához. De példának nem rossz. Jöhetnek a követők.”
A Népszavában (12.o.) Rónay Tamás Ferenc pápa meghódította Brazíliát címmel megállapítja: Rióban a pápát igazi sztárként fogadták. A cikk szerzője szerint komoly lelkiismereti válságot jelenthetett az egyház számára a felszabadítás teológiájának ügye. Az antikommunista Vatikán úgy érezte, egy „kommunista” áramlatnak nincs helye az egyházban. Másfelől azonban Rónay szerint nehéz lehetett eltekinteni attól a „nem is lényegtelen” „mellékzöngétől”, hogy mindaz, amit Krisztus hirdetett, közelebb áll egy szocialista, mint egy kapitalista világrendhez. A cikkíró leszögezi: „Ferenc pápa nem is tesz mást, mint visszatér a gyökerekhez, s éppen ez az, ami az egyház konzervatív köreit leginkább aggasztja. Azok a főpapok, akik még II. János Pál szellemiségét követik, teljesen mást tanultak, tapasztalhattak a lengyel pápától, már csak azért is, mert ő kezdeményezte a meglehetősen kemény fellépést a felszabadítás teológiájának képviselőivel szemben. XVI. Benedek emeritus pápa ezzel szemben teljesen apolitikus volt egyházfőként.” Rónay szerint Ferenc pápa üzenete a párbeszéd fontosságáról és figyelmeztetése, hogy a szegényekkel különösképpen törődni kell, nem csak a brazil politikusoknak szólt, hanem mindenkinek a világban. A cikkíró reméli, hogy az egyházfőnek „a párbeszédre s a szegények megsegítésére vonatkozó megjegyzéseire itt, Közép-Európában is felfigyelnek azok, akiket érint.”
A Magyar Nemzet itáliai újságokból idéz. Az olasz püspöki kar lapja, a L’Avvenire kiemeli: „A pápa rámutatott, az élet és az egyház szoros kapcsolatban áll egymással.” A Huffingtonpost.it hírforrás emlékeztet rá, hogy Ferenc pápa elődje, XVI. Benedek szavai szerint cselekszik, aki lemondásakor a bíborosoknak mondott utolsó beszédében kijelentette, hogy az egyház csakis átalakulva él tovább, növekszik és ébred fel a lelkekben. Andrea Riccardi történész pedig a Corriere della Serában azt írta, hogy a pápa brazíliai sikere bebizonyította: népszerűsége nem csak Olaszországra korlátozódik.

(Magyar Kurír)13 millióan is élhetnénk Magyarországon

Magyarországon már 1953-ban engedélyezték a korlátozások nélküli abortuszt. A jogszabályt 1956-ban, 1973-ban, majd 1992-ben is kiterjesztették, ezzel országunknak lett az egyik legliberálisabb abortuszszabályozása egész Európában. A nőknek engedély kell az abortuszhoz, azonban a törvény mára nagyon sok feltételt lehetővé tesz, ezzel az egész folyamat a valóságban formalitássá vált. Az ELTE kutatói szerint, ha kivennék az amúgy alkotmányellenesnek nyilvánított súlyos válsághelyzetre való hivatkozást az indokok szerint, Magyarországon akár 13 millióan is élhetnének, a népesség 2003-ig nőtt volna.
1953 előtt az abortusz végrehajtása – a súlyos egészségügyi okokat leszámítva – illegális volt. A törvény korlátozó jellege abból is adódott, hogy az akkori kormányzat meg szerette volna állítani a népességfogyást, miután a születési számok intenzíven csökkentek.
Később bekerült a törvénybe, hogy az abortusznak családi, társadalmi okai is lehetnek, valamint létrehoztak egy bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy megállapítsa, egészségügyi szempontból végrehajtható-e az abortusz. A második kiegészítés alapján a bizottságnak el kellett fogadni az abortuszkérelmet, ha az egészségügyi, személyes vagy családi okokból adódott, és a terhes nő ragaszkodott hozzá. Ezeket az abortuszokat kérésre, az első 12 hét alatt lehetett elvégezni.
1973-ban újra szigorították az abortusztörvényt, a szociális okokra visszavezethető terhességmegszakítás továbbra is legális maradt, viszont az új szabályozás konkrét lehetőségre korlátozódott: egyedülálló, elvált vagy özvegy nőkre; azokra akik legalább hat hónapja elváltak, vagy élettárs nélkül éltek; vagy ha a terhesség bűncselekmény eredménye volt.
Engedélyezték még a 40 feletti nőknek (a korhatárt 1982-ben 35-re csökkentették), azoknak, akiknek három gyerekük volt, kivételnek számítottak azok, akiknek férje a fegyveres erőknél szolgált vagy börtönbüntetését töltötte az elmúlt hat hónapban. Belekerült egy általánosabban fogalmazó, egyéb szociális okokat elfogadó rész is.
Utolsó két lehetőséget leszámítva a bizottságnak automatikusan engedélyeznie kellett az abortuszt, ha a terhesség még nem volt túl a 12. héten; a maradék kettőnél viszont tilos volt az automatikus ítélet. 1986-ban még egyet módosítottak a törvényen: ha a magzatnál egészségügyi problémák álltak fenn, szintén engedélyezhető a terhességmegszakítás.
1988 novemberében és decemberében új miniszteri rendeletekkel szabályozták az abortuszt. Az engedélyezési körülmények nagyjából azonosak voltak, leszámítva, hogy a bizottsági jóváhagyást szakorvosi jóváhagyás váltotta az összes oknál, leszámítva az egyéb szociális okokat. Ezeknél az a terhességmegszakítást a terhes nő családjának és védőnőjének kellett jóváhagynia. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy sokkal könnyebb volt abortuszokat végrehajtani, mivel a döntés lényegében a terhes nőn múlt.
Alkotmányellenes
Nem sokkal bevezetése után ezeket a rendeleteket abortuszellenes csoportok megtámadták az alkotmánybíróságon. Szerintük a szabályozások nem biztosították a magzat élethez való jogát, amely pedig a magyar alkotmány szerint alapjog. A bíróság érvénytelenítette a jogszabályokat, de nem tartalmi alapon. Szerintük az volt a baj, hogy a minisztertanács fogadta el, pedig, mivel alapjogot érint, az országgyűlésnek kellett volna. Ennek ellenére a szabályozáshoz egy évig nem nyúltak, az országgyűlés ezalatt új megoldáson dolgozott, amely valahol az abortuszok teljes tiltása és a korlátozások nélküli engedélyezés között egyensúlyozott.
A parlament végül 1992-ben fogadta el az új abortusztörvényt. A törvény kiemelte a magzat élethez való jogát, és kimondta, hogy az abortusz nem tekinthető egyfajta családtervezésnek, ennek ellenére lehetővé tette, hogy a nők krízishelyzetre hivatkozva abortáljanak terhességük első 12 hete alatt. A törvény a beavatkozás előtt konzultációt és háromnapos várakozási időt írt elő.
A törvény később is engedélyezte az abortuszt az anya vagy a magzat egészségügyi problémái miatt, ha a terhesség bűncselekmény eredménye, ha a szülő fogyatékkal élő, ha orvosi hiba miatt nem fedezték fel a terhességet, illetve ha az engedélyezett határidőből a korház vagy a hatóság hibájából csúsztak ki. Ezenfelül akkor, ha a terhesség a nő életét veszélyezteti, vagy ha a magzat olyan rendellenességgel rendelkezik, ami lehetetlenné teszi a születés utáni életet, az abortuszt a terhesség teljes ideje alatt végre lehetett hajtani. A krízishelyzetre hivatkozással végrehajtott abortuszokért fizetni kellett.
Terhességmegszakítás bemondásra
Ezt a törvényt is megtámadták, mivel az ellenzők szerint nem védte eléggé a magzat élethez való jogát. Az alkotmánybíróság azonban ezt az érvelést 1998-ban elutasította. Annak ellenére, hogy kimondták, a törvény hibás, mivel a krízishelyzetet nem definiálták elég pontosan a törvényben, ezzel pedig a nők mindenféle indoklás nélkül, gyakorlatilag bemondásos alapon dönthettek az abortusz mellett: a problémákat nem kellett konkrétan megnevezni, és senki nem ellenőrizte őket.
Az alkotmánybíróság felszólította az országgyűlést, hogy 2000. június 30-ig alkosson új szabályozást, amelyben megfelelően definiálják a krízishelyzetet és a hozzá kapcsolódó dolgokat. Ez azonban lényegében azóta sem történt meg, leszámítva, hogy 2000. június 29-én az Egészségügyi Minisztérium a következő definíciót adta a súlyos válsághelyzetnek: ha társadalmilag elviselhetetlen, testi vagy szellemi károsodást okoz.
2000-ben új  abortuszszabályozást hoztak, amely úgy tartalmazta a „súlyos válsághelyzetre” kitételt, hogy az alkotmánybíróság határozatában foglalt követelményeknek nem tett eleget. A 2011-ben elfogadott új alkotmány szövege elvileg korlátozhatná az abortuszokat, szövegezése szerint az emberi élet a fogantatásától kezdve védett. Az AB határozatot, és ezáltal Magyarország alkotmányát sértő állapot azonban az új alaptörvény hatályba lépése ellenére is fennáll..
Minden harmadik terhességből abortusz lesz
Magyarországon a várandósságok harmada napjainkban is terhességmegszakítással végződik, ez az arány az Európai Unióban a harmadik, világviszonylatban a nyolcadik legmagasabb. Ráadásul majdnem minden abortuszt „súlyos válsághelyzetre” való hivatkozással végeznek el: csak az abortuszok összesen három százalékát végzik a másik három indokra hivatkozva (az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető okáll fenn; a magzat súlyos fogyatékosságban vagy károsodásban szenved; a fogantatás bűncselekmény következménye).
Kelecsényi Nándor és Raffai Péter, az ELTE két kutatója azt vizsgálta, hogy mi történt volna akkor, ha  nem az alkotmányellenesnek nyilvánított szabályozás lett volna érvényben 1956 óta. A terhességmegszakítások száma jelentősen csökkent a vizsgált időszakban, azonban ezzel párhuzamosan az élve születések száma is egyre kisebb lett.
Az eredményt úgy kapták, hogy beleszámolták azokat a gyerekeket is, akik egy kevésbé megengedő abortuszszabályozás mellett kimutathatóan meg sem fogannak, például a több és hosszabb várandósságok, illetve a szoptatáskori hormonváltozás, az új foganástól eleső anyák, vagy a szülők körültekintőbb megelőző magatartása miatt.
Beleszámolták azt is, hogy az 1956 után születő többlet-lánygyermekek az idővel szintén gyermekeket vállalnak, átlagos abortuszrátával. A statisztikai számításokból kiderült, hogy az a népesség 1981 és 2003 között nem csökkent, hanem nőtt volna. Ennek köszönhetően ma körülbelül 13 millió 400 ezren laknának az országban (eredményük persze csak közelítés).
(Laza Bálint, index)
Első olvasatra nem nagyon hittem ezeknek a számoknak (abban a hitben voltam, hogy az abortusz-statisztikát illetően az európai átlaghoz képest jobb helyzetben vagyunk), de rövid keresgélés után meggyőzödhettem arról, hogy ez nem igaz.

Az tehát, hogy az abortusz kérdése körül ekkora hallgatás van itthon (miközben más országokban igen heves diskurzusok folynak a témában), az abortusz-lobbi sikerének könyvelhető el. A Planned Parenthood és egyéb nemzetközi abortusz-szervezetek és klinikák ennek megfelelően nem azért nincsenek jelen itthon (és váltanak ki tiltakozásokat) mert a politika nem engedi, hanem azért, mert az egészségügy mindezt nélkülük is megoldja...
Leírni is rémes (inkább: józanító), hogy 2004-es adat szerint a magyarországi terhességek 42%-a lett megszakítva:
http://www.valsagterhesseg.hu/abortusz05.html

Beszélhetünk itt tehát pogánylobbiról, homolobbiról, sátánizmusról - pontosabban mindezek itthoni virágzásáról, ha ezek egyik legalapvetőbb pillére, az abortusz ennyire jelen van.
Tegyük helyére a dolgot: a sátánt nem a halott csecsemők érdeklik, hanem az, hogy az édesanyákat és a közreműködő orvosokat gyilkossá teszi (a bűntudat pedig az édesanyák hátralevő életét végig fogja kísérni).

Amellett, hogy az abortusz a sátánizmusban kiemelt szerepű (erről az abortuszra jelentkező többnyire fiatal leányanyák és az orvosok nagy része semmit sem tud), a népesség fogyásának is elsődleges okozója, mellesleg jövedelmező üzlet is. Több legyet egy csapásra, mondhatná a gonosz lélek...

Szűcs Péter

2013. július 29., hétfő

Kétféle boldogságot találtak az emberben

A boldog lelkiállapot eltérő génkifejeződési programot aktivál a szervezetben attól függően, hogy az emelkedett érzést sekélyes örömök hajszolásával, vagy egy nagyobb, nemesebb célért való küzdelemmel, például mások segítésével érjük el - állítják amerikai kutatók.
A Kaliforniai Egyetem szakembereinek legújabb vizsgálatából az derült ki, hogy a genetika szintjén egyáltalán nem mindegy, hogy mi tesz valakit boldoggá: teljesen eltérően hat ugyanis a humán genomra a hedonikus életmódból fakadó boldogságérzet, mint az, amikor egy nemesebb célért küzdve, elhivatottságtól vezérelve érjük el a boldogságot.
A PNAS című szakfolyóiratban megjelent kutatásba 80 egészséges felnőttet vontak be, akiktől vérmintát vettek. Emellett minden résztvevőnél meghatározták az öncélú élvezethajszolásából eredő (hedonikus) boldogság, valamint a belső indíttatásból, jótettek által magasabb célért való munkálkodás által kiváltott (eudaimonikus) öröm szintjét.
A vérvizsgálatból kiderült, hogy a kétféle boldogságkeresés eltérő módon befolyásolja a génkifejeződés-profilt. Azoknál a résztvevőknél, akiknél az öncélú élvezethajszolás jelentette a boldogság legfőbb forrását, magas volt a gyulladáskeltő gének kifejeződésének szintje, és alacsony a vírusellenes génexpresszió. Ezzel szemben azoknál, akik az élet értelmét egy magasabb cél megvalósításában látták, alacsony volt a gyulladásokat okozó génkifejeződés, míg az antivirális és antitest-génexpresszió magas szintjét tapasztalták.
(origo)Assisi génkifejeződés profilja

Eltérve az alaptémától, annak tartalmától, néhol szökellve, mégis valahol kapcsolódva ahhoz.

Újra és újra a következő sorok ugranak be (azok mondanivalói), amelyeket az ember folyamatosan ismételget, ízlelget de nem tud kellően, "tökéletesen befogadni" (s itt magamról beszélek). A hit, amely nem szimplán, szárazon szavakban, gondolatokban, elméletekben, külsőségekben, formákban, hanem valójában már a szeretetben, irgalomban, gyakorlatban teljesedik ki. Sokszor kértem az Úrtól karizmákat, ismeretszava, prófétálás, gyógyítás... adományát, nem értettem meg és nem ért el a tudatom mélyéig az, amit Pál apostol tanított a szeretetről, nem érettem meg azt, mit jelent valóban kereszténynek lenni. A szeretetet az ember életében valahol adottnak, természetesnek tekintettem, pedig nem, a szeretet mellett dönteni, a másik szeretete mellett dönteni, lehajolni hozzá, érte, sokszor a hit igazi próbája, kereszténységünk érettségének egyik fokmérője. Rácsodálkozom mindig Szent Ferenc soraira, segítenek megérteni Jézus szándékait, ráeszmélek kereszténységünk azon szépségeire, amelyet nem tud helyettesíteni más értékekben, értékrendben ezen földön.

Tudnék vajon megbocsátani bárkinek, tudnék vajon bárkit szeretni feltétel nélkül, azt is aki megbántott, aki ellenem tört, a haragot magamban szeretetre tudnám cserélni, le tudnám vetkőzni előítéleteimet, tudnék folyamatosan alázatosságra törekedni, tudnék mindig kicsi lenni, utolsó lenni a sorban? Mindannyiszor ráeszmélek arra, mennyire éretlen még a hitem, hogy elesések és felállások sora az életem...

"Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van,
hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik.

Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre."

Létezhet olyan boldogság a földön, ami mindenki számára megadathat? Talán a lelki nyugalom, lelki béke, a lelki boldogság irányába, talán ezen út az, ami megadathat mindenki számára a földön, szegénynek, gazdagnak, betegnek, egészségesnek, szabadnak és szolgának egyaránt, Jézus útján, melyről Szent Ferenc is beszél.

barnan

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, egy kegyetlen kötelékbe lesznek zárva

2013. július 28. vasárnap, 21:40
Drága szeretett leányom, soha nem szabad kételkedned Szavamban. Ha igazán bízol Bennem, akkor azt kell tenned, amit elvárok tőled, hogy meg tudjam világosítani a világot ebben az időben, és hogy fel tudjam készíteni az embereket az Új Kezdetre.
Sok minden meg volt jövendölve mindabból, ami az Egyházammal történik, de el kell fogadnotok, hogy e förtelmeket Atyám egyetlen ok miatt engedi meg. Ez a Sátán uralmának a vége. A saját nevében életre keltette a fenevadat, ezért az Antikrisztus maga a Sátán szelleme. Ő és követői csak nagyon kevés időt kaptak a lelkekért folytatott csatában.
A Sátán bosszúja az, hogy annyi lelket lopjon, amennyit csak tud, még mielőtt megkötözésre kerülne, és a mélységbe dobatna. Azok, akik seregéből a kígyót bálványozzák, csak a hatalom miatt követik utasításait, mert a hatalom – mint mondja nekik – az övék lesz, ha segítenek neki ördögi tervét befejezni. Mennyire fognak szenvedni ezek a lelkek, mégpedig örökre, és mennyire fognak kiáltani Irgalmamért, amikor szörnyű sorsuk felismerése világossá válik előttük.
A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, egy kegyetlen kötelékbe lesznek zárva, amelyből képtelenek lesznek elmenekülni. Nekik kétségbeejtően szükségük van a segítségetekre. Kitartóan kell imádkoznotok a lelkükért, hogy visszakerüljenek Hozzám. Először nem sokat fognak látni a külvilágból, ami számukra aggodalomra adna okot. A Közel-Keleti háborúkat és az azt követő békét tapssal fogják fogadni.
A béke embere sok kitüntetést fog kapni elismerésként humanitárius munkálkodásáért. Látni lehet majd, amint a hamis próféta a világ egyházait egyesíti, és minden alkalommal kimutatja mindazon jellegzetes tulajdonságait, melyeket egy szent jellemvonásaival hasonlítanak össze.
Minden rendben lesz, amíg ez a kettő nem fordít a helyzeten, és dühösen le nem sújt azokra, akik ellenszegülnek világot ellenőrző tervüknek. Ők az Én földi Egyházamat a fenevad fészkévé fogják szőni, míg a sötétség be nem borítja a Földet.
Mindenki nyugtalanságot fog érezni. Ti mindnyájan érezni fogjátok a gonoszságot, amint a Sátán, az Antikrisztuson keresztül mindent ellenőrizni fog. De minekután a dolgok reménytelennek fognak tűni, Én leereszkedem majd, hogy Irgalmam által mindent beborítsak, hogy bebizonyítsam a világnak az Igazságot.
Oly nagy az Én Irgalmam, hogy még a legsötétebb lelket is meg fogja világosítani, és ők megkönnyebbült szívvel fognak Hozzám jönni. Ebben a szakaszban, a Szentlélek Ereje által, minden kétség el lesz űzve a lelkükből. Nem sokkal ezután, amint Isten gyermekei már ismerik az Igazságot, az Utolsó Harsona is fel fog csendülni, és a Föld meg fog újulni. Minden gonoszság el fog tűni. A Nap egy Nagy Fénnyel fog mindnyájatokat eltölteni, és az Új Paradicsom, amelyet bárki valaha is el tudott volna képzelni, mint a legnagyobb Ajándék számotokra, nagy szeretettel lesz átadva.
Mindössze annyit kell tennetek, hogy bízzatok abban az Igazságban, melyet feltárok, hogy elkerülhessétek azokat a csapdákat, melyeket azért helyeztek le, hogy ellopják a lelketeket. Azok közületek, akik látnak, akik bíznak Bennem, akik hívnak Engem, segíteni fognak Nekem azok lelkének megmentésében, akik ugyan látnak, de visszautasítják az Igazság meglátását.
Jézusotok

A hamis próféta beszéde az IVT záró Szentmiséjén--Menjetek, félelem nélkül, szolgálni

2013, július 29 - 10:54
Tisztelendő Püspök- és Paptestvérek,
Kedves Fiatalok!
"Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet!" Jézus most e szavakkal fordul hozzátok, egyenként, s ezt mondja: "Jó volt részt venni az Ifjúsági Világtalálkozón, jó volt együtt megélni a hitet a világ négy sarkából érkezett fiatalokkal, de most már ideje, hogy elinduljatok, és átadjátok ezt az élményt másoknak." Jézus arra hív téged, hogy küldetést teljesítő tanítvány legyél! Ma, Isten most meghallgatott Igéjének fényénél mit mond nekünk az Úr? Három dolgot: Menjetek, félelem nélkül, szolgálni
1. Menjetek. Ezekben a napokban itt, Rióban nagyszerű élményben volt részetek, hisz találkoztatok Jézussal, és együtt találkoztatok vele, megélhettétek a hit örömét. De ennek a találkozásnak az élménye nem maradhat bezárva az életetekbe, vagy a plébániai csoportotok, mozgalmatok vagy közösségetek életébe. Az olyan lenne, mintha elzárnánk az oxigént egy égő lángtól. A hit olyan, mint egy láng, ami úgy lesz egyre élénkebb, ha megosztják, ha továbbadják, hogy mindenki megismerhesse, szerethesse és megvallhassa Jézus Krisztust, aki az élet és a történelem Ura (vö.:Rm 10,9).
De vigyázat! Jézus nem azt mondta: ha akarjátok, ha futja időtökből, hanem azt: "Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet!" A hit élményét megosztani, a hitről tanúságot tenni, az Evangéliumot hirdetni parancs, amit az Úr ad az egész Egyháznak, neked is. Parancs ez, de mégsem az uralkodási vagy hatalomvágyból születik, hanem a szeretet erejéből, annak tényéből, hogy Jézus elsőként jött el hozzánk, és nem csak valamit adott nekünk Magából, hanem egészen odaadta Magát, életét adta, hogy megmentsen bennünket és megmutassa Isten szeretetét és irgalmasságát. Jézus nem szolgaként kezel bennünket, hanem szabad embereként, barátként, testvérként. És nemcsak elküld bennünket, hanem el is kísér, mindig mellettünk van ebben a szeretet-misszióban.
 
Hova küld bennünket Jézus? Nincsenek határok, nincsenek korlátok: mindenkihez küld bennünket. Az Evangélium mindenkinek szól, nem csak néhányaknak. Nem csak azoknak szól, akik talán közelebb vannak, vagy fogékonyabbnak, befogadóbbnak. Mindenkinek. Ne féljetek elmenni és elvinni Krisztust mindenhová, egészen az emberi lét perifériájáig, ahhoz is, aki távolibbnak, közömbösebbnek tűnik. Az Úr mindenkit keres, azt szeretné, ha mindenki érezhetné irgalma és szeretete hevét.
Külön szeretném, ha Krisztusnak ez a "Menjetek" parancsa bennetek, a latin-amerikai Egyház fiataljaiban is visszhangozna, akik a püspökeitek által indított, egész földrészt magába foglaló misszióban foglalatoskodtok. Brazíliának, Latin-Amerikának, az egész világnak szüksége van Krisztusra! Szent Pál mondja: "Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot!" (1Kor 9,16). Ez a kontinens már befogadta az Evangélium hirdetését, ami végigkísérte útját, és sok gyümölcsöt hozott. A további hirdetés már rátok van bízva, hogy újult erővel hangozzon fel. Az Egyháznak szüksége van rátok, szüksége van arra a lelkesedésre, kreativitásra, örömre, ami benneteket jellemez. Brazíliának van egy nagyszerű apostola, boldog Anchietai József, aki mindössze tizenkilenc éves volt, amikor misszióba indult. Mert tudjátok-e, mi a fiatalok evangelizálásának legjobb eszköze? Egy másik fiatal. Ez az út, ezt kövessétek!
2. Félelem nélkül. Lehet, hogy van, aki azt gondolja: "Nincs semmilyen különleges képzettségem, hogyan kezdhetném én hirdetni az Evangéliumot?" Kedves barátom, a te félelmed nem sokban különbözik Jeremiásétól, aki épp olyan fiatal volt, mint ti, amikor Isten elhívta a prófétaságra. Épp az imént hallgattuk szavait: "Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok." Isten nektek is azt mondja, amit akkor Jeremiásnak: "Ne félj [...],, mert veled vagyok, és megoltalmazlak." (Jer 1,7.8). Ő velünk van!
"Ne féljetek!" Amikor Krisztust megyünk hirdetni, Ő maga jár előttünk és vezet bennünket. Amikor tanítványait elküldte, megígérte: "veletek vagyok minden nap" (Mt 28,20). És ez rátok is igaz! Jézus nem hagy bennünket egyedül, nem hagy benneteket soha egyedül! Mindig veletek van.
Azután pedig Jézus nem azt mondta: "Menj", hanem azt: "Menjetek": mi mind, együtt kaptunk küldetést. Kedves fiatalok, érezzétek, hogy az egész Egyház kísér és a szentek közössége veletek van ebben a küldetésben. Amikor együtt nézünk szembe a kihívásokkal, olyankor erősek vagyunk, s olyan forrásokat fedezünk fel magunkban, amelyek létezéséről korábban nem is tudtunk. Jézus nem arra hívta az apostolokat, hogy elszigetelődésben éljenek, arra hívta őket, hogy csoportot képezzenek, közösséget alkossanak. Hozzátok is szeretnék szólni, kedves papok, akik a szentmisében koncelebráltok: azért jöttetek, hogy elkísérjétek a fiataljaitokat, és ez nagyon szép, megosztani a hitnek ezt a tapasztalatát! De ez csak egy állomása az útnak. Kísérjétek őket továbbra is nagylelkűen és örömmel, segítsetek nekik, hogy aktív szerepet vállaljanak az Egyházban; ne érezzék magukat sohasem egyedül!
3. Az utolsó szó: szolgálni. Az előbb énekelt zsoltár elején ezek a szavak állnak: "Énekeljetek az Úrnak új éneket" (Sal 95,1). Melyik ez az új ének? Nem csak szavakból áll, nem egy dallam, hanem a ti életetek éneke ez: hagyni, hogy az életünk Jézuséval azonosuljon, az ő érzéseinek, gondolatainak, cselekedeteinek elsajátítása. Jézus élete pedig másokért élt élet. Szolgáló élet. 
Szent Pál a mai szentleckében, amit nemrég hallgattunk meg, ezt mondta: "Mindenki szolgájává tettem magam, hogy minél többeket nyerjek meg." (1Kor 9,19). Hogy Jézust hirdethesse, Pál "mindenki szolgája" lett. Evangelizálni annyit tesz, mint Isten szeretetéről személyes tanúságot tenni, felülkerekedni önzésünkön, lehajolva megmosni testvéreink lábát, ahogy Jézus tette.
Menjetek, félelem nélkül, szolgálni! E három szót követve megtapasztaljátok majd, hogy aki evangelizál, az maga is evangelizálódik, aki átadja a hit örömét, az maga is örömöt kap. Kedves fiatalok, amikor visszatértek otthonotokba, ne féljetek nagylelkűek lenni Krisztussal, ne féljetek Evangéliumáról tanúságot tenni! Az első olvasmányban, amikor Isten elküldi Jeremiás prófétát, hatalmat ad neki, hogy "gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és ültess". (Jer 1,10). Ez ránk is igaz. Az Evangéliumot hordozni annyit tesz, mint Isten erejét hordozni, hogy kigyomláljuk és kiirtsuk a gonoszt és az erőszakot, hogy pusztítsuk és romboljuk az önzés, az intolerancia és a gyűlölet korlátait, s hogy új világot építsünk. Jézus Krisztus számít rátok! Az Egyház számít rátok! A pápa számít rátok! Mária, Jézus anyja és a mi Anyánk kísérjen benneteket mindig az ő gyengéd szeretetével: "Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet!" Ámen.

Rovásírásért halálbüntetés

A székelyföldi papság körében néhányan titkosírásként használták a rovást - mellyel a halálbüntetést kockáztatták a román kommunista uralom alatt.

 alt
Ervin Atya a rovásírásról
Ervin atyát háromszor tartóztatták le a Securitate emberei, kétszer ítélték halálra, majd azt életfogytiglani börtönre változtatták. Összesen 13 évet ült Románia börtöneiben. Hitét, humorát mégis megőrizte. Papi hivatását 16 helyen gyakorolta. Márton Áron püspök szentelte pappá a következő szavakkal: „Vértanúkká szentellek titeket!” Ha nem is lett vértanú a szárhegyi Ferences Kolostor szerzetese, szenvedéssel teli, bátor élete a nagy tanúságtevők közé emeli őt. (Életéről bővebben itt)
A 93 éves Ferencz Ervin ferences szerzetes szárhegyi kolostorában mesélt a rovásírásról. A kolostort Kájoni János alapította és itt került végső nyughelyre (1687. április 25-én halt meg Kájoni János). Kájoni is ismerte és kutatta a rovást (az ő életéről a Katolikus Lexikonban lehet bővebben olvasni itt).
Ervin Atya elmondta, hogy a polgármesterrel igen jóban van, támogatja, hogy Gyergyószárhegy település neve rovással is ki legyen írva, példaként Ditrót említi. Életútját felidézve ismertette, hogy a második csíksomlyói szolgálatának ideje alatt (1947-48) titokban nézegették a rovásírást és a megfejtéseket, mert ez "nagy titok volt akkor". Írásos dokumentumot sajnos nem tud felmutatni ebből a korból, mert a papok egymást közt titkosírásként használták a rovást, amelyért halálbüntetés járt, ha kitudódott. 
Ervin Atya életének újabb állomásához ér, hiszen augusztus 3-án adja majd át a kolostort, utána lesz "szabad". Igyekszik megtanulni az internetet, valamint egész irodalma van a rovásírásról, majd ezt is rendszerezi szeretné.
(Rovás Infó)

Ez lenne az ÚJ KERESZT?

„Templomaitokban új keresztek fognak felbukkanni, amelyekbe a fenevad feje lesz beágyazva;” – 2013-07-15

/fenevad = Sátán = kígyó/

News Photo: Pope Francis holds a cross during a meeting… News Photo: Pope Francis kisses a cross during a meeting…
News Photo: Pope Francis holds a cross during a meeting… 
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/521686_341837275946429_1471760592_n.jpg
ÉS a nyakában lógó …. Ez egy feszület?

http://www.gettyimages.dk/detail/news-photo/pope-francis-kisses-a-cross-during-a-meeting-with-cardinals-news-photo/174547606

2013. július 28., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni

2013. július 27. szombat, 19:22
Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy minden hűséges követőm kitartóan imádkozzon, hogy a lelkeknek okozandó baj, az ateizmus növekedése miatt elhárításra kerüljön. Az ateizmus nem mindig nyilvánítja ki önmagát. Azok az emberek, akik bármilyen okból kifolyólag úgy döntenek, hogy többé nem hisznek Istenben, nagyon gyakran egy helyettesítőt teremtenek maguknak.
Az embernek (lelki) felépítése miatt, okot kell keresnie arra, hogy igazolja létezését. Az emberiség átka az, hogy az embert az ember szemében magasztalja fel. A humanista szerint, mindent meg kell tenni annak biztosítására, hogy az ember szükségletei előnyt élvezzenek. Sok ember összetéveszti a humanizmust a Kereszténységgel. Amikor minden áron azt hirdetik, hogy a szenvedés és a szegénység elkerülése végett milyen fontosak a világi javak az ember életében, akkor könnyű azt feltételezni, hogy ez nem más, mint a felebaráti szeretet egyik formája.
Ha azt mondjátok, hogy véget akartok vetni a szegénységnek, a munkanélküliségnek és más nyomorúságnak, akkor sokan azt fogják gondolni, hogy Isten Nevében beszéltek. Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni, még a Neve említését sem fogjátok hallani. Azok, akik humanistaként élik az életüket, nem szeretik Istent. Ők csakis saját magukat szeretik. Ők azt is hiszik, hogy mindaz, ami számít, az emberiség jóléte – általában világi dolgok formájában -, a cél eszközeként.
Bár jótékonyságnak tűnik, amikor azt lehet látni, hogy az ember szükségleteivel törődtök, sohasem tudjátok helyettesíteni Istent az által, hogy az emberek szükségleteit helyezitek az első helyre. Ha ezt teszitek, megbántjátok Istent. A humanizmus, bár rendelkezik az Isten iránti szeretet minden külső jelével, mégsem az, aminek látszik. A szeretet álarca mögött az önszeretet rejtőzik. Az ember meg fog halni, a teste porrá lesz, a lelke tovább él, mégis, a humanizmus azt szeretné elhitetni veletek, hogy az ember halhatatlan.
Legyetek óvatosak, ha felkaroljátok a humanizmust, mert ha ezt megteszitek, akkor elvágjátok magatokat Tőlem.
Jézusotok


Szűz Mária énekek

Máriáról szóló énekek minden nyelven megjelennek szerte a világon, néhol nagyobb tiszteletben áll az égi királynő, hiszen ő az Isten által kiválasztott személy aki világra hozhatta az Úr Jézust. A Magyarok kultúrájában is nagy tiszteletnek örvend, de a vallás és a hit gyengülésével a Mária kultuszunk is kopott fényéből, így nálunk nem születnek olyan szép anyanyelvi vagy latin nyelvű dicsőítések, mint más Máriás kultúrákban. Reméljük vissza találunk szeretteinkhez, hisz ha eddig megfelelt őseinknek nem biztos hogy most kellene másfelé kutakodni és kifogásokat keresve elfeledni múltunkat, ilyen erős zsidó befolyás mellett. Ne feledjük, ha valamit elrontunk mindig vissza kell térni a gyökerekhez, és megpróbálni kijavítani hibáinkat. Hallgassátok tiszta szívvel ezt az éneket, a latin nyelv ellenére van egy közös nevező benne, ami az igaz keresztényekből békét, szeretetet, a zsidókból utálatot vált ki, mint a köszöntésünk "Dicsértessék, a Jézus Krisztus!"


Hidvégi Szabolcs

2013. július 27., szombat

Átütő Hír eucharisztikus csoda Mexikóban


Egy  mexikói pap azt állítja, hogy miután hallotta Isten hangját, a Szentostya amelyet  éppen most változtatott át,  vérezni kezdett. A véres Szentostya rendelkezésre állt, hogy  imádják  egy ideig, amikor is  az érsek elrendelte hogy  pihenjen, amíg az ügyet ki nem vizsgálják.

 Íme ez történt: "Ez az idő nagy áldás ennek a közösségnek, és az egész világ számára." Mondta José atya Dolores Castellanos Gudino, akinek az egyházközségében tegnap bekövetkezett az jelenség hogy  vért folyt a megszentelt ostyából                                                                                                                                         Dalok, taps, könnyek, a hosszú sorok és a mobiltelefonok próbálják megragadni a pillanatot, több ezer hívő katolikusok és nem hívők egyaránt meglátogatta a  Mária az Egyház Anyja templomot, amely található Colonia Jardines de la Paz (Guadalajara, Mexikó), hogy tanúja legyen az állítólagos csodának.                                                                

Fény és a hang volt Déli 12:00-kor, amikor a lelkész napi imádságban volt az  Oltáriszentség előtt az, hirtelen fényt látott és hangot hallott, egy hangot, amely utasította őt:" Kondítsátok meg a harangokat, hogy hívjon mindenkit, kiöntöm áldásomat azokra, akik jelen vannak, és az egész nap folyamán. Vidd ezt a kis tabernákulumot, mely  magán istentiszteletre szolgál, és tedd az oltárra  a plébánián, helyezd a legnagyobb szentségtartó  mellé, és ne nyisd ki a tabernákulumot, amíg délután három óra nem lesz. Nem korábban, akkor  én csodát teszek az Eucharisztiában. A csodát, amelyre sor kerül úgy nevezik " A  Szeretet Megtestesülésének és a Mi  Anyánk és a Királynőnknek együttes  Eucharisztikus Csodája. Lesz egy jel, amelyről beszélek, és ki fogod tenni." "Később, a" hang " azt mondta neki, hogy elmondja "az apostoloknak" (a papoknak), hogy segítsenek minden léleknek  a megtérésben, és áldja meg őket. Lolo atya-ahogy hívei nevezik-azt mondta, nem tudott mást mondani amíg  a hang beszélt, mint "Uram, a te szolgád vagyok, megteszem a te akaratod." Hangja érzelmektől elcsuklott, amelyet nem tudott elrejteni és  a pap tovább mesélte, hogy mi történt: "Én azt tettem, amit elrendeltek nekem, kértem őket, hogy a templomajtókat nyissák ki  kb 14:30-kor, és hogy harangozzanak, ahogy mondta. Vettem az én kis kápolnámból a szerény fából készült  tabernákulumomat, rátettem az oltárra, elővettem a  szentségtartót, ahogy nekem  elrendelte, és körülbelül délután háromkor  emberek  összegyűltek az imában, hogy imádkozzanak az Oltáriszentség előtt. Amikor megkérdeztem, hogy már délután három óra van-e, mindenki azt mondta, igen. Mentem, hogy kinyissam az én kis tabernákulumomat és láttam, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus által átváltoztatott szentostya fürdött a vérben. "    
Ünnepeljünk minden július 24-én.: Az atya elmondta, hogy amint Jézus akarja, hogy imádkozni fognak, tisztelni az Ő Testét és Vérét mely szövetséget kötött az Szűzanyával és minden július 24 fogunk emlékezni az eucharisztikus csodára „Szeretet megtestesülésének és a Mi  Anyánk és a Királynőnknek együttes  Eucharisztikus Csodájára”.  "Hallottam, a „hang” azt kérte,  hogy szentségimádó lelkek köre jöjjön létre ebben a közösségben, és ha bármikor akarnák megvizsgálni  az Oltáriszentséget, tegyék meg ".  „Ő (Jézus) itt jelen van, és csak azt adom át, amit hallottam, együtt azokkal, akik látták, amit láttam. "


http://monk2be.com/breaking-news-eucharistic-miracle-in-mexico/