2017. június 30., péntek

A reverenda munkaruha! – Egy idős pap üzenete felszentelt társának.

Ötvenöt évvel ezelőtt a papok a reverendát római gallérra cserélték,  azonban ma egyre több fiatal pap szakít ezzel a szokással és választja újra inkább a reverendát. Felszentelése alkalmából egy pap levelet kapott egyik idősebb paptársától, aki értékes tanácsokkal látta el őt ezzel az öltözékkel kapcsolatban, amely sok tekintetben árulkodik viselőjéről.Íme a levél:

„Ezen a különleges napon a reverendád szebbnek tűnik számodra, mint egy menyasszonyi ruha. És helyénvaló a boldogság is, amely eláraszt téged már csak a gondolatától is annak, hogy viselheted, hiszen erre a pillanatra vártál szemináriumba lépésed óta. És én nem kívánhatok neked mást, mint hogy akkor is ugyanilyen boldog légy majd, amikor eleget kell tenned mindannak, amit ennek az egyszerű ruhának a színe jelent, beleértve halálod óráját is, amikor ez lesz halotti ruhád.

Ma úgy tekintesz rá, mint mennyasszonyi ruhára, amely lelkesedéssel tölti el barátaidat, családodat és téged is. De bárcsak képes lennél majd ugyanezt a lelkesedést érezni akkor is, amikor a reverendád lesz a társad a magányban, kalitkád, amelyben Isten veled egyesül és megtisztít, öreg napjaid kényelmetlen remetelakja. De nyugodj meg: ez a ruha lesz vértezeted is, amikor a körülmények szükségessé teszik, feltéve, ha nem felejted el védőöltözetként használni.Az igazat megvallva, a reverenda viselése önmagában is az imádság egyik formája kell, hogy legyen.


De nehogy azt hidd, hogy ez automatikusan így lesz, ha magadra öltöd! Mert ez állandó erőfeszítést igényel.

A zsebei: elég nagyok és mélyek ahhoz, hogy beletehesd mindazt, amit majd másokkal megosztasz. Legyen mindig benne valami, amit a rászorulóknak és a gyerekeknek adhatsz. Ne feledd, hogy lesznek olyanok, akik mindig megbecsülik majd azt a kis pénzt, aminek ők híján vannak. Mindenkinek szüksége lesz a mosolyodra és vigasztaló szavaidra, legalább annyira, mint a hangodra, amikor a szentmisén énekelsz. Ennek egészen egyszerű oka van: az embereknek mindenekelőtt arra van szükségük, hogy tudják, szeretve vannak, és még inkább, hogy ez a szeretet valódi.


Ha kifordítod, láthatod, hogy a reverendádnak van egy belső zsebe is a mellrészen. Ellentétben azzal, amit az önmagukat a papi öltözék divatszakértőjének tartók gondolnak, ez a zseb nem nagyértékű íróeszköz tárolására való. Itt őrizd inkább féltve azokat a leveleket, amikre még nem tudod, hogyan válaszolj; jegyzeteidet, amikre felírtad mindazok nevét, akiknek megígérted, hogy imádkozol értük; a számlákat, amiknek befizetését magadra vállaltad a nálad szegényebbek helyett; azoknak a lakcímét, akiket meg akarsz látogatni tudva azt, hogy ők maguk nem fognak odalépni hozzád; híveid kutyájának, macskájának, unokáinak és szeretteinek fényképeit, és két-három rajzot, amit a gyerekektől kaptál. Ez a zseb mindig legyen tele!

Legyen a reverendád kőszikla is, amelyen összetörik az egód, amint gőgössé válik viselkedésed, hiábavaló törekvések csábítanak, vagy váratlanul eltölt a büszkeség, és nem tudsz neki ellenállni. Legyen ez a reverenda szikla, amiben megkapaszkodhatsz, amikor úgy érzed, magával ragadna az élet sodrása.


Ne aggódj, a reverenda mindig hűséges támaszod lesz.


Soha ne félj gyorsan magadra kapni, amikor egy hozzád közelállónak kell segítséget nyújtanod, még akkor se, ha így nevetségesnek tűnsz az utcán és megmosolyog érte, aki lát.


Az ujjait sokkal jobban fel lehet gyűrni, mint egy sima ingét. Emlékeztessen ez arra, hogy a reverenda nem annyira egyenruha, mint inkább munkaruha. Viszont, soha ne gyűrd fel az ujját másért, csakis azért, hogy megtehess valamit mások szolgálatára; soha ne a saját terveid megvalósítása vezessen.

Őszintén remélem, hogy a reverendádon lesznek majd fehér foltok. A hátadon lévők annak lesznek tanúi, hogy megizzadtál a munkában, a mellkasodon lévők tanúskodnak a könnyekről, amiket te ejtettél vagy mások, akik arcukkal a válladra borulva bizalmasan elsírták mindennapi kis gondjaikat vagy megosztották veled életük nagy terheit. Lesznek köztük fölösleges vesződségek, de valódi tragédiák is. Azt kívánom, hamarabb lásd meg ezeket a fehér foltokat a reverendádon, mint az első ősz hajszálat a fejeden.

Soha ne félj összegyűrni vagy bepiszkítani a reverendádat, hogy a rászorulókon vagy a sebesülteken segíts. Ne habozz kitépni belőle egy darabot, hogy bekötözz vele egy sérülést vagy lelki sebet. Emlékezz rá, hogy szélsőséges esetben mások számára még kabát is lehet, hogy felmelegedjen vagy sátor, hogy alatta töltse az éjszakát. Használódjon el minél előbb reverendád anyaga és látszódjanak a térdén és a vállán a kopás nyomai! Ezek a nyomok azoknak az éjszakáknak a jelei lesznek, amiket térden állva átimádkoztál mások keresztjét hordozva. És kopjon meg az anyag attól is, hogy sokszor ültél és hallgattál meg másokat.

A reverendádat kell szeretned, nem pedig a személyt, aki viseli. De főleg, minden más előtt szeresd az Egyházat, akitől kaptad. Sőt, még inkább szeresd Krisztust, szeresd Őt végtelen szeretettel, mert Ő az, aki téged az Egyháznak adott. Ez nekem már elég, hogy végtelenül hálás legyek Neki ezért!

Ui.: Nagyon gyorsan rájössz majd, hogy majdnem minden utas a metróban vagy a buszon meg van győződve róla, hogy több joga van ülve maradni, mint egy reverendát viselő papnak. Az igazat megvallva, teljesen mindegy, hogy igazuk van-e vagy sem, ez teljesen másodlagos. Ami igazán számít, az az, hogy amikor mások gyűlölnek téged, nem Istent gyűlölik rajtad keresztül. Az emberek száma, akik téged – időnként ferde szemmel – néznek, egyre nőni fog: reverendád különösen észrevehetővé tesz téged. De egyeseket el is bizonytalaníthat, és azok száma, akiknek van elég bátorságuk, hogy odalépjenek hozzád és beszéljenek veled, egyre csökkenni fog.

Kevesen mernek majd kritikával illetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne miért kritizálni. A reverendád nem egy késztermék csomagolása, ezt soha ne felejtsd el. Az Úr legnagyobb irgalmában öltöztetett fel téged ebbe a szövetbe, hogy eltakarja tökéletlenségedet és gyengeségeidet.”
Forrás: Aleteia

2017. június 28., szerda

Németország határozott lépést tesz a saría jogrend bevezetése felé

A német parlament pénteken dönt az azonos neműek házasságkötéséről. A házasság hagyományos meghatározásának relativizálása megnyitja az utat a többnejűség legalizálása előtt is, ami a saría jogrend bevezetése felé tett lépés.
A homoszexuálisok nem kellene tovább várjanak arra, hogy Németországban a törvény egyenjogúságot garantáljon a számukra – mondta Christina Lueders, Berlin antidiszkriminációs ügynökségének vezetője a The Localnak nyilatkozva. A német parlament pénteken fog szavazni az azonos neműek házasságkötésének engedélyezéséről, miután Angela Merkel nyíltan kijelentette; a pártjához tartozó képviselők számára nem írják elő, milyen álláspontot képviseljenek ebben a kérdésben, ehelyett szavazzanak inkább saját belátásuk szerint.
A Los Angeles Times beszámolója szerint Merkel hétfőn azt mondta, ez egy olyan kérdés, amiben nem akarja a többségi álláspontot ráerőltetni a parlamentre, a képviselők ehelyett saját álláspontjuk alapján kell leadják szavazatukat.
Merkel elmondása szerint olyan dolgokat tapasztalt meg, ami miatt alapvetően megváltozott az álláspontja ezzel kapcsolatban; azt látta, hogy az azonos nemű párok is megfelelő neveltetésben részesítik gyermekeiket, emiatt engedélyezni lehetne számukra a házasságkötést.
Németország 2001-ben engedélyezte az azonos neműek számára az élettársi kapcsolatot, de Merkel pártja mindeddig nem volt hajlandó a Bundestag elé vinni a házasságkötésük kérdését.
A homoszexuális házasságkötés engedélyezésével azonban Németország hivatalosan is megkérdőjelezi a házasság hagyományos definícióját, ezzel társadalmi vita veszi kezdetét a házasság újradefiniálásáról. Miközben a homoszexuális házasságkötés csak egy néhány százalékos kisebbség jogait érintő kérdés, a házasság hagyományos értelmezésének megkérdőjelezésével más kisebbségi csoportok is társadalmi legitimációt kapnak arra, hogy saját értékrendjük mentén elkezdjék követelni a házasság fogalmának újradefiniálását.
A belügyminisztérium adatai szerint mintegy 4,4-4,7 millió muszlim él Németországban. A fundamentalista muszlim szervezetek által hirdetett saría jogrend azonban engedélyezi a többnejűséget is. Amennyiben a lakosság alig néhány százalékát kitevő homoszexuálisok jogot formálhatnak arra, hogy miattuk a házasság és család hagyományos értelmezését állami szinten újradefiniálják, a lakosság tekintélyes hányadát képviselő muszlim közösség is jogot fog formálni arra, hogy követelje a német hatóságoktól a házasság fogalmának újraértelmezését, hiszen jelenleg „a muszlim férfiak számára jogfosztottságot jelent, hogy hivatalosan nem köthetnek házasságot több asszonnyal”.
Amennyiben megkérdőjeleződik a hagyományos család és a házasság definíciója, milyen értékrend mentén jelenthetnénk ki azt, hogy a házasság két személy házasságkötését jelenti, és nem három, négy, vagy akár nyolc személy életszövetségre lépését? Miért lehet több joga a homoszexuálisoknak, mint az iszlám vallást követő németeknek? Ez nem jelent jogegyenlőtlenséget? A fentiek miatt, amennyiben Németország engedélyezi az azonos neműek házasságkötését, ez mérföldkő a saría jogrend bevezetéséhez vezető úton.

http://www.hidfo.ru/2017/06/nemetorszag-hatarozott-lepest-tesz-a-saria-jogrend-bevezetese-fele/

„Csak a természet fordult ki a sarkaiból”

Altöttingben látható az a világhíres körkép (Jerusalem Panorama Kreuzigung Christi), amit Gebhard Fugel (1863-1939) müncheni festő 1902 és 1903 között festett kollégáival, és ami Jeruzsálemet ábrázolja Jézus Krisztus kereszten elszenvedett halálának pillanatában.
Ez a „különleges művészi forma, ami az építészetet, a festészetet és a színházi díszletet mágikus szintézisben egyesíti, a látogatókat időutazásra hívja meg. 2009 óta a panoráma élményét Moritz Fehr hanginstallációja gazdagítja”, áll a prospektusban. Az utóbbi mondat azt jelenti, hogy a látogatók nemcsak nézhetik a képeken Jézus szenvedéstörténetét, hanem művészi tolmácsolásban hallhatják is.
Mivel Pontius Pilátus attól tartott, hogy Jézus hívei esetleg tiltakozni fognak mesterük meggyilkolása ellen, vagy azok a zsidók, akik alig pár nappal azelőtt diadalüvöltéssel fogadták „királyukat” lázongani kezdenek, ezért katonákat rendelt ki a rend biztosítására. Mikor ezek látták, hogy nincs rájuk szükség, Krisztus halálának beálltakor elsőnek indultak vissza a városban található kaszárnyájukba. A képen a Golgotáról levezető úton tehát a legelöl a katonák haladnak, őket követi Cirenei Simon a fiaival.
Amikor a beszélő e jelenethez ér, ezt mondja: A katonáknak nem volt okuk a beavatkozásra, senki nem tiltakozott, senki nem akart Jézus védelmére kelni. „Csak a természet fordult ki a sarkaiból.” …. Pontosan úgy, ahogy napjainkban történik….
Emlékeztetőül néhány részlet Malachi Martin atya interjújából:
Hogy némileg világosabban lássuk a helyzetet, nézzük meg, mi történt Jézus kínszenvedései, a passió idején. Urunkat ellenségei késő éjszaka fogták el, és másnap délután 6 óráig tartották fogva, amikor hirtelen összeroskadt, és egy hangos kiáltással meghalt. Biztos vagyok benne, hogy ez idő alatt a Szűzanya vagy János evangélista nem mondtak ilyet, de abban is biztosak lehetünk, hogy a Jeruzsálembe gyűlt apostolok és tanítványok a helyüket nem találva járkáltak, és ezt mondogatták: „Ő tudja majd, amit kell. Isten be fog avatkozni. Az angyalok egy hadseregét küldi majd el, akik megszabadítják Őt. Valamit csak fog tenni!”
De maga tudja, Bernard, hogy Ő nem tett semmit. Feltartóztathatatlanul végigment mindenen egészen a sírba tételig. Krisztusnak meg kellett halnia, mielőtt feltámadt a sírból. Éppúgy, mint ahogy mivelünk is történik. Isten nem készül tenni semmit. Isten nem avatkozik be. Nem fog történni hirtelen változás, amelynek következtében minden újból rendben lesz, és olyan katolikus lesz, mint volt azelőtt. Bernard, soha többé nem lesz olyan, mint volt! Az Egyház soha többé nem áll vissza olyanná, mint amilyen volt! Az meghalt és elmúlt. Mi a sírba megyünk, mielőtt feltámadunk. …
Ma nem ismerünk rá a Katolikus Egyházra. Annyira széttépték darabokra, annyira megkínozták, kivéreztették, összeverték. Kell annyi hitünk legyen, mint Máriának, amikor azt mondta: „Igen, ez az én Jézusom.” És felment a Kálváriára, hogy lássa Őt meghalni. Az még előttünk van, hogy lássuk ezt a dolgot egészen meghalni. Sírba tenni! Látni fogjuk mindennek a kigúnyolását. Ez az, ami reánk vár. És ezt Jézus szemmel láthatóan akarja és megengedi. Temetkezés vár ránk, a katolikus eszmények fokozatos elhantolása mindenütt, mind a nyilvános, mind pedig a magánéletben.
Közülünk azok, akik még gyakorolják a katolikus hitet, egyszerűen csak a keresztjeiket fogják hordozni. Amíg csak meg nem halunk. És ez minden, ami elváratik tőlünk.http://katolikus-honlap.hu/1701/termeszet.htm

Egy a sok vallás közül…

Pünkösd vasárnapján a televízió m1-es csatornáján a bíboros-érsek titkárát meghívták az esti híradóba, hogy magyarázza el, mit ünnepelnek a katolikusok Pünkösdkor. A titkár semmi kivetnivalót nem mondott, nagyon értelmesen, katolikus módon mesélte el Pünkösd történetét, üdvtörténeti és egyháztörténelmi jelentőségét. A kérdező riporter szintén nagyon „rendesen” viselkedett, értelmes kérdéseket tett fel, kedvesen bólogatott és mosolygott egész idő alatt.
Egyszóval minden szépen, halkan, ízlésesen folyt le. Csakhogy….
Az egész jelenet egyetlen értelmezést sugallt, sőt csakis egyetlen egy esetben jöhetett létre: A programkészítők számára a keresztény, a katolikus vallás egy a sok közül; Pünkösd és Pünkösd jelentése az emberiség számára egy a sok vallási elképzelés szerint.
Aki felfigyelt a kérdező elnézően kedves mosolygására, annak eszébe kellett jutnia, hogy az egyetlen helyes felvilágosítás az lett volna, ha a válaszoló belekiabálja az ő és a képernyőn keresztül az összes néző arcába, hogy akin ti legfeljebb elnézően mosolyogtok, az a világ Ura, az a ti Teremtőtök, és egykor Bírátok; hogy ami egykor Pünkösdkor történt és az akkor született (igazi) katolikus Egyházban azóta történik, az kivétel nélkül minden ember számára – akár tetszik ez neki, akár nem, akár hiszi ezt, akár nem – az ő személyes sorsát eldöntő esemény.
A legborzalmasabb az, hogy ezt a lehetetlen helyzetet valószínűleg senki nem vette észre, senki nem botránkozott meg rajta.
A kommunizmus vezető ideológiája az ateizmus. Uralma alatt Isten és a természetfeletti teljes tagadása, a róluk való beszéd tiltása mégis sokkal kevesebbet ártott a katolikus lelkületnek, mint ez a vallási közömbösség, ez a vallási egyenlősdiség, ami ma uralja a világot. Ez az a rombolás, amihez a mai sajtó, a média adta meg végre azt az eszközt, amire a Sátánnak feltétlenül szüksége volt, hogy tökéletesen átmossa az emberek agyát, kimosson belőle minden, az ember természetéhez hozzátartozó tiszteletet a túlvilág, a természetfeletti iránt. Soha, semmikor nem létezett ilyen fokú pogányság az emberiség hétezer éves történelmében!

http://katolikus-honlap.hu/1701/termeszet.htm

2017. június 27., kedd

Tolerancia vagy szeretet?

Religious-conflict
Pár napja az egyet nem értésről írtam. Mi mást jelenthet még az egyet nem értés? Milyen az az egyet nem értés, ami nem elítél, hanem éppen felemel? Az egyet nem értést gyakran mossák össze az intoleranciával, vagyis a manapság oly kívánatosnak feltüntetett toleranciával állítják szembe. Ez lenne a legtöbb, amit a társadalom fel tud ajánlani? Toleranciát?
Vince Vitale jóvoltából egy olyan történetet ismerhettem meg, ami kézzelfoghatóan szemlélteti a különbséget a tolerancia és szeretet között.
Hassan John Nigériának egy olyan régiójából érkezett Oxfordba, ahol a Boko Haram tetteit mindenki első kézből ismeri. Hassan is. A szervezet 500 fontos vérdíjat tűzött ki a fejére, amit már több alkalommal megkíséreltek begyűjteni. Keresztény apológia kurzusának első napján diáktársai megkérték, mondja el, hogyan lehet másokat elérni Jézus üzenetével egy olyan helyen, ahol a hírhozót ellenségként kezelik.
Hassan megpróbálta átadni a közvetíthetetlent. Megosztotta társaival, hogy miután annyi testvérét látta meghalni, az elkeseredés olyan fokára jutott, ami már csak a mindent átható erőszakban látja az átmeneti kiutat. Eldöntötte, hogy beszerez egy Kalasnyikovot és tárgyalásokba kezdett egy helyi fegyverkereskedővel.
Miközben azon tanakodott, hogy honnan szerezhetne pénzt a fegyverre, meglátott egy kislányt, aki őrölt magvakat árult iskolaidőben. Megkérdezte, hogy miért nincs az iskolában, mire a kislány elmondta, hogy a családjának nincs rá pénze. Valami megmozdult Hassan szívében és eldöntötte, hogy cselekednie kell. Rávette gyülekezetét, hogy fizessék ki a lány tandíját, a családtól pedig a kislány közvetítésével személyes találkozót kért.
A gyomra görcsberándult, amikor útjuk a város muszlim kerületébe vitte őket. Hassan végig azt gondolta, hogy egy keresztény gyerekkel van dolga. Nem volt mit tenni. Már ígéretet tett, hogy segíteni fog. Végül több látogatás után, illetve az imám és a muszlim közösség felügyelőjének közbenjárásával megegyeztek, hogy mostantól Hassan gyülekezete fizeti a kislány minden iskolai költségét. A kislánynak azonban bátyjai is voltak, akik szintén nem jártak iskolába. A gyülekezet a fiúkat is támogatni kezdte. Majd egy másik muszlim család gyerekeit is, majd megint egy másikét, míg végül már összesen 200 muszlim gyerek iskoláztatásáról gondoskodtak.
Közben Hassan azon is elgondolkozott, hogy miért csak a gyerekeknek segítenek? A keresztény asszonyok annyi mindent taníthatnának muszlim társaiknak, és persze fordítva. Ma 160 keresztény és muszlim nő találkozik rendszeresen, hogy főzni és varrni tanítsák egymást és megosszák, amijük van.
Röviddel Oxfordba utazása előtt néhány militáns fiatal jelent meg Hassan otthonában. Hassan attól tartott, hogy ismét a vérdíjnak köszönheti a találkozót, vagy ami még rosszabb, talán a családját akarják bántani. A fiúk azonban másért jöttek. Azt akarták tudni, hogy Hassan nekik miért nem segít. „Segítesz a gyerekeknek. Segítesz az asszonyoknak. Nekünk miért nem segítesz?”
Vagyis nigériai militáns muszlim fiatalok azt kérték egy keresztény lelkipásztortól, hogy vonja be őket missziója evangelizációs stratégiájába!
Miért? Hiszen a fiatalok nagyon is tisztában voltak azzal, hogy a mindannyiuk számára legfontosabb kérdésekben Hassan egy kicsit sem ért velük egyet.
Hassan a tetteivel azt üzente, hogy szereti az ellenségeit és imádkozik az üldözőiért, az iszlám pedig ennek nagyjából az ellenkezőjét. Az ellenségei felé nyújtott segítő kéz egyúttal azt is üzente, hogy tanulmányaik középpontjában Jézust szeretné látni. Csakhogy Hassan nem ellenük, hanem értük használta az igazságot, aminek egykor birtokába jutott. Azután Hassan a segítést nem holmi ideológiai csata enyhítésére használta. A segítés az egyet nem értés előtt járt, pedig éppen a segítség adta az egyet nem értés tárgyát. Ráadásul a segítségért semmit sem kértek cserébe. A fiatalok ebből tudhatták, hogy egyet nem értésük ellenére bízhattak a másikban.
Hasonlítsuk ezt össze a toleranciával.
Amit Hassan tett, az inkább nevezhető intoleranciának. Nem volt hajlandó ugyanis tolerálni, hogy egy gyerek ne járhasson iskolába. Nem tolerálhatta, hogy az iszlám tanítása megakadályozza abban, hogy segítsen egy muszlimnak, de még azt a véleményt sem tolerálta, hogy egy muszlim semmit sem taníthat egy kereszténynek.
A tolerancia nem egy keresztény erény. Senkit se szeretnék tolerálni. Szeretni annál inkább. Jézus nem arra hívott el, hogy toleráljak, hanem hogy szeressek másokat, és ha kell, az életemet adjam azokért, akikkel nem értek egyet.
Hassan éppen a kizárólagos igazság melletti kiállásával vont kört muszlim társai köré. Ez az igazság kizárja a vallásukat, de bevonja a személyüket.
Persze gyakran hivatkoznak arra, hogy ez vagy az a nézeteltérés nem a személyt, hanem az illető nézeteit érinti, csakhogy ezt nehéz komolyan venni, ha a nézeteltérés arroganciával, lenézéssel vagy az őszinte tettek hiányával párosul. Hassan esetében viszont éppen az egyet nem értés kontextusából adódott a másik személyének elfogadása, miközben ideológiailag mindvégig fenntartotta a kizárólagosságot.
Hassan tette nem toleranciából mutatott példát, hanem abból, hogy miként követhetjük az „igazságot szeretetben”1. Nem szerető szavakban, hanem a szeretetet közvetítő tettekben mutatta meg az igazságot.
Mi kell ahhoz, hogy hozzánk is bekopogtassanak, és arra kérjenek, hogy tettekben fejezzük ki egyet nem értésünket?
Hassan azóta visszatért Nigériába. Egy olyan gyülekezet pásztoraként hívták vissza, amelyik a muszlim kerület határán működik. Templomukat muszlim fiatalok egyszer már porig égették, majd másodszor is felgyújtották a helyreállítási munkálatok közben. Angliai testvérei egy tűzbiztos sátorral és egy ígérettel indították útnak, hogy amennyiben a sátor tönkremegy, újat küldenek helyette. Utolsó összejövetelükön megkérdezték, hogy mit üzen nyugati testvéreinek, mire Hassan ennyit mondott:
„Ne kössetek kompromisszumot abban, amiért mi Afrikában az életünket adjuk!”

http://idokjelei.hu/2017/06/tolerancia-vagy-szeretet/

Tizenegyezren írták alá a homoszexuális propaganda elleni petíciót

Mostanra 11 ezren írtak alá egy online petíciót, ami arra kéri a kormányfőt és a belügyminisztert, hogy tiltsák be a Budapest Pride néven meghirdetett provokatív rendezvényt és a homoszexuális propaganda egyéb formáit.
A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által indított petíció arra kéri a kormányfőt és a belügyminisztert, hogy ne engedélyezzék az idén július 8-ra meghirdetett homoszexuális felvonulást, melynek résztvevői évről évre közszemérem-sértő módon, a többségi társadalommal szemben szándékosan provokatív cselekményeket hajtanak végre. A petíció emellett általános jelleggel a homoszexuális propaganda betiltására kéri a kormányt.
„Kérjük Orbán Viktor Miniszterelnök Urat és Pintér Sándor Belügyminiszter Urat, hogy ne engedélyezzék a “Budapest Pride” nevű LMBTQ felvonulást és semmilyen egyéb homoszexuális propagandát Magyarországon.”
A petíció szerint a „Budapest Pride” nevű rendezvény résztvevői által szándékosan elkövetett provokációk az arra járó emberek, családok méltóságát, vallását, és erkölcseit súlyosan sértik, nem beszélve az esetleges szemtanú gyermekek személyiségfejlődésében okozott károkról.
Vallásellenes provokáció a Budapest Pride-on.
Emellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a homoszexuális propagandarendezvényen résztvevő személyek már a jelenlegi törvények szerint is szabálysértést követnek el.
„A felvonulók jelentős része a rendezők asszisztálásával évről-évre kimeríti a garázdaság tényállását (Szabs. tv. 170. §): Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el.”
A kezdeményezés szerint Magyarországon törvény által tiltani kellene a homoszexuális propagandát, amit az ország katasztrofális demográfiai helyzete is indokol.
Az idei Budapest Pride nevű rendezvényt július 8-án tervezik megtartani, és számos külföldi érdeket képviselő sajtóorgánum propagálja a rendezvényt, emellett a külföldről nemrég Magyarországra küldött Fekete-Győr András új pártja is arra szólította fel szavazóit, hogy vegyenek részt a rendezvényen.


http://www.hidfo.ru/2017/06/tizenegyezren-irtak-ala-a-homoszexualis-propaganda-elleni-peticiot/

Jézus arca az Oltáriszentségben


Michael Hesemann: Sátán harci szövetsége

Pár nappal ezelőtt az egész világon szabadkőműves páholyok százai hangos ünnepélyekkel, koncertekkel, előadásokkal és kiállításokkal ünnepelték mozgalmuk 300. születésnapját. [Ezzel a 2017-es év legfontosabb kerek évfordulói közül az első már a hátunk mögött van…]
1717. június 24-én találkozott négy régi szabadkőműves páholy képviselője egy londoni kocsma hátsó szobájában, ahol megalakították az angol egyesült nagypáholyt, mely a világ első nagypáholya lett. Németországban 1737-ben alakult meg az első nagypáholy, Itáliában pedig 1733-tól terjedt el a szabadkőművesség és vált minden egyházellenes erő gyűjtőmedencéjévé. [lásd a következő cikket: Megalakulásuk 300. évfordulóját Canterbury katedrálisában ünnepelték a szabadkőművesek]
XII. Kelemen 1738-ban „In eminenti apostolatus specula” kezdetű bullájában kiközösítette a szabadkőműveseket. Ez a rendelkezés a mai napig érvényben van, azaz a katolikusoknak kiközösítés terhe alatt tilos belépni a szabadkőművesek közé [mint tudjuk, ez nem akadályozza meg, hogy még nagyon magas rangú klerikusok is ne legyenek szabadkőművesek]. …
A vatikáni titkos irattárban a müncheni nunciatúra aktái között található egy dokumentum, Felix von Hartmann bíboros, kölni érsek 1918. november 8-án kézzel írott levele a Münchenben székelő apostoli nunciusnak, Eugenio Pacelli érseknek. Hartmann bíboros személyes barátja volt II. Vilmos császárnak.
Hartmann e levelében arról számolt be a nunciusnak, hogy a császár nagy gondban van, mert a berlini nagypáholy egyik császárhű tagja értesítette a szabadkőművesek terveiről, melyek e célokat tartalmazzák: „Elsőnek minden uralkodót, mindenekelőtt a német császárt, detronizálni, azután a katolikus Egyházat megsemmisíteni, végül az eddigi polgári társadalmak romjain, az amerikai nagytőke vezetése alatt egy világköztársaságot létrehozni. … E terv végrehajtásához a kívánt körülményeket, mint külső eszköz, a bolsevizmusnak kell megteremteni.” – (Felix Card. de Hartmann levele itt található: A.S.V., Arch. Nunz. Monaco d.B. 342, fasc. 13, p. 95-96)
Maximilian Kolbe (1894-1941) lengyel ferences szerzetespap egyike volt azoknak, akik az Európára leselkedő veszélyt a legjobban átlátták. 1917-ben, amikor Rómában tanult, szemtanúja volt a megalakulásuk 200. évfordulóját ünneplő szabadkőművesek felvonulásának, ami a Szent Péter téren egy sátánista körmenetben érte el csúcspontját. A páholytagok egy olyan transzparenst emeltek a magasba, melyen a démon Szent Mihály arkangyalt a karmaiban tartotta fogva, és amire ezt volt írva: „Sátánnak kell a Vatikánban uralkodnia és a pápa az ő rabszolgája kell legyen”. Eközben az olasz költő, szabadkőműves és irodalmi-Nobel-díjas Giosué Carducci (1835-1907) sátán-himnuszát énekelték: [németből magyarra fordítva: A szél hordja egyre hangosabbá váló kiáltásodat: az új kor hajnalodik, eljött a te időd. És máris reszketnek a mitrák és koronák, a kolostorokban kitör a lázadás.]
[Giosué Carducci „hírnevét az 1865-ben írt Inno a Satana című ódájával szerezte meg, melyben a sátánt, mint minden haladás mozgató elemét, dicsőíti merészröptű strófákban”. (forrás: Révai Lexikon)]
Maximilian Kolbe atya e megrázkódtató élmény hatására döntötte el, hogy hat rendtársával együtt megalapítja „Sátán harci szövetsége”, a szabadkőművesek ellen máriás lovagrendjét, ami az „Immaculata Lovagi Rend” nevet vette fel. [Arról nem tudni, hogy a Vatikán falai között élő klerikusok közül másra is tett-e ugyanilyen megrázó hatást a sátánisták felvonulása és követelése, és az sem, hogy bárki közülük akkor vagy az azóta eltelt 100 évben tett volna valamilyen lépest a sátánista szabadkőművesek ellen. Az viszont tény, hogy például az akkori pápa, XV. Benedek hivatalba lépésének „első, Ad beatissimmi Apostolorum kezdetű enciklikájában megtiltotta, hogy katolikus berkeken belül” nevükön nevezzék a modernistákat, a fenti terv helyeslőit, ezenkívül „feloszlatta a Sodalitium Pianumot, a X. Pius alatt a modernisták semlegesítésére létrehozott titkosszolgálatot Msgr. Umberto Benigni fennhatósága alatt”.]
Hogy mi ma, mennyire vagyunk távol az „amerikai nagytőke vezetése alatt álló világköztársaságtól”, ezt ítélje meg ki-ki maga. Mindenesetre a fent idézett 1918-as levél komoly próféciának tekinthető, bár nem egy látnok víziójáról van benne szó, hanem egy tervről, ami nem fantazmagória, vagy értelmetlen összeesküvés-elmélet, hanem nagyonis megvalósult realitás.


Lásd e tervvel kapcsolatban Graber püspök írását: „A pápaság megszűnik; megszentelt kés alatt hal meg, amit az utolsó zsinat atyái fognak megfenni”.
Akármit is gondol valaki e terv autentikusságáról, az vitathatatlan tény, hogy az, amit a szabadkőművesek 100 évvel ezelőtt már megterveztek, ma szóról szóra, szinte kísérteties módon valósul meg.
Hartmann bíboros levele végén arra hívja fel a nuncius figyelmét, hogy véleménye szerint szükséges lenne e tervről a német püspököket és a pápát (ez időben: XV. Benedek) értesíteni, de ennek eldöntését a nunciusra bízza. Nos, ha végignézzük az e levél megírása óta eltelt egy híján 100 évet, nem túlzás megállapítanunk, hogy se a pápák [a levél címzettjéből, Pacelli nunciusból lett XII. Pius sem], se a püspökök nem tettek semmi kézzelfoghatót e terv végrehajtásának meghiúsítására, sőt. Egyre jobban kiszolgálták a világot, egyre jobban a világ kedvében akartak járni, és egyre jobban üldöztek, de legalábbis ignoráltak minden olyan katolikus törekvést, ami a világot a katolikusságban megtartani, vagy afelé irányítani akarta.
(forrás: www.kath.net – 2017. június 27.
http://katolikus-honlap.hu/1701/hartmann.htm

Szent László király és a Segítő Szűzanya ünnepe június 27.

Imádság szent László királlyal a Mindenkor Segítő Szűzanyához
Hazánk, népünk s családjaink jövőjéért esedezzünk együtt!
Hős lovagkirály, szent László imádkozz az Árpádházi szentekkel, boldogokkal és a szent angyalok kilenc karával velünk, s megmenekülünk!
JÉZUS KRISZTUS Édesanyja, Mindenkor Segítő Szűzanya inségünkben Hozzád folyamodunk!
Te vezetőnk vagy az ellenség által szorongattatott földi zarándokutunkon.
Kérjük, hogy „egyengesd utunkat! ”
Szűzanyánk, Fiad drága szent Vérével  -  egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, szent Fiad Töviskoronájával  -  egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, szent Fiad átszúrt Szívével  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, a szent Szívedet átjárt hét fájdalom kardjával  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, gyermekeidért ontott könnyeiddel  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, a Naim-i ifjú édesanyjával  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, a szellemi/lelki zavarodottság ködében  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, a pusztába vezető úton  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, ajánld fel szemeidet, hogy ezáltal mások újra megtanuljanak látni   -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk,  ajánld fel kezeidet, hogy ezáltal mások ismét Feléd nyúljanak  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, Te könnyekben bővelkedő Anya -  egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, Te Fájdalommal teljes Anya -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, Te Győzelmes Anya -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, Te kapcsolsz össze minket Istennel és embertársainkkal -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, Rajtad keresztül áramlanak a kegyelem folyamai  -   egyengesd utunkat!
Szűzanyánk, Szent angyalaiddal egyengeted utunkat!
Mindenkor Segítő Szűzanya, bízunk Benned! Ments meg minket a Mennyei Atya erejében, szent Fiad Vérével és a Szentlélekhez való folyamodásod által, hogy Isten ne hagyjon el minket Ámen.

2017. június 26., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Az ártatlanok szenvedése és engesztelése

2017. 06. 22, Szombat
Az égben láttam Jézust térdelni és imádkozni fején a töviskoronával, amely kimondhatatlan fájdalmat okozott neki, hiszen a tövisek folyamatosan beleszúródtak a fejébe és a homlokába. Egy angyal fehér kendőt helyezett az Úr kezébe, aki letörölte homlokáról drágalátos Szent Vérét. Amikor leemelte a kendőt, akkor nem vért láttam, hanem fénycsíkokat. Jézus azt mondta:
„Minden egyes szentgyónással enyhítitek szenvedéseimet, mert begyógyítjátok sebeimet és megdicsőítitek általa a Szentháromságot. Az ördög minden alkalommal elbukik, miután egy bűnös lélek megtisztul a bűnbocsánat szentségében. Gyermekem, sokan nem tudják, hogy a gyónás nem törli el a bűnök után járó büntetést. A bűnök megbocsátást nyernek, de a büntetést a Földön vagy odaát le kell vezekelni. Elmélkedjetek a jóvátétel jelentőségéről! Minden bűn jóvátételt kíván! Az engesztelés önmagában hordozza a jóvátétel gyakorlását, hiszen a saját bűneiteken kívül mások bűneiért is engeszteltek. Az engesztelő hivatás a mások üdvösségéért való harc. Atyám engesztelő áldozatom által kész volt megbocsátani az emberiség bűneit. Gyermekem, az engesztelés által Atyám kész irgalmas lenni a bűnösökhöz, és megadni nekik a megtérés lehetőségét. Az engesztelés magában foglalja a megbocsátást önmagatok, felebarátaitok és Isten felé. Éljetek szüntelen megbocsátásban, mert a szeretet nem lehet teljes megbocsátás nélkül! Az emberek nem lelhetnek békére addig, amíg mindenkinek meg nem bocsátanak a múltban, jelenben és a jövőben. Mit jelent a megbocsátás? A sérelmek, fájdalmak elengedését jelenti, amit mások okoztak nektek, és amit ti okoztatok másoknak. Bizony mondom nektek, az igazán alázatos lelkek készek kibékülést kezdeményezni, még akkor is, ha nem ők voltak a fájdalom okozói. Imádkozzatok, hogy minél több ember megismerje önmagát és le tudja győzni büszkeségét! Bocsássatok meg szeretteiteknek, mert a családi béke értékesebb minden kincsnél! Ha ti nem vagytok képesek túllépni családtagjaitok vétkein, akkor ne várjatok semmi változást az életetekben. A szenvedést nem elkerülni kell, hanem elviselni csendben és alázattal!
Megkérdeztem az Üdvözítőt arról, hogy hogyan tekint azok szenvedéseire, akikkel méltatlanul, rosszul bánnak. Ő így válaszolt: „A fájdalom a lélek gyöngye. Ha felajánljátok a fájdalmat, akkor a gyöngy ragyogóvá, tündöklővé válik. Egyesítsétek az enyéimmel szenvedéseiteket és akkor Én szenvedésem dicsőséges fényével felajánlásotokat érdemmé alakítom kegyelmem által, melyben Atyám tetszését fogja lelni. Az ártatlanok közel állnak szentséges szívemhez. Bár a világ nem törődik velük, de Atyám saját ölébe helyezi őket.” Én: Uram, kik az ártatlanok a Te szemedben? Válasz: „A szelídek, a tisztaszívűek, a béketűrők, az üldözöttek, a szomorúak, a betegek, a szegények, az őszinték, a szüzek, az igaz hitűek, a hűségesek, a törvénytisztelők (egyházi és állami). Az ártatlanok törekednek a bűntől mentes életre. Legyetek ti is ártatlanok!”
Az angyalok a Megváltó vállára terítették a bíborpalástot, és hallottam az Úr hangját, midőn ezt mondta: „Minden szentmisén megemlékeztek a passiómról. Amikor Velem egyesültök a szentáldozás során, akkor mindennél nagyobb kegyelemben részesültök. Ilyenkor az egész túlvilág tekintete reátok szegeződik – kivéve az elkárhozottakat, akik örökre elutasítottak.” Láttam, hogy Jézus feláldozott bárányként ment fel az Atyához hullatva drágalátos vérét. A Mennyei Atya ölébe vette Őt és sebein keresztül tekintett a világra, miközben így szólt: „Fiam áldozatára való tekintettel kész vagyok megbocsátani az egész emberiségnek. Az Ő tökéletes áldozata tartja fenn a világot, amely a bűnben haldoklik. Menjetek Fiamhoz, tanuljátok meg Tőle a szeretet lényegét és rajta keresztül közeledjetek Hozzám, a ti Teremtő Istenetekhez!”
Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1246-az-artatlanok-szenvedese-es-engesztelese

Mennyei korsók

2017. 06. 25, Vasárnap
Az Úr hét kegyelmekkel teli korsót mutatott nekem. Ezek a kegyelmek a Szentlélek ajándékait jelképezték: bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem. Az angyalok és maga a mi Mennyei Édesanyánk szüntelen merítettek a korsókból és a kegyelmeket a lelkeknek ajándékozták pl. haldoklóknak. Láttam, hogy a korsók újra és újra megteltek, tehát kifogyhatatlanok voltak. Jézus mellém állt és így szólt: „A kegyelmek készek, és sohasem fogynak el. Bőségesen meríthettek a kegyelmekből, csak kérnetek kell. Szeretetem végtelen irántatok! Egyetlen lélektől sem tagadnám meg szeretetemet és kegyelmeimet. Ám szomorú a szívem, mert az emberiség elfordítja arcát Istentől és nem él a megtérés lehetőségével. A bűn igazi lényege a szeretettől való elfordulás. Gyermekem, számtalan lélek szomjazza a szeretetet és a békét. Az emberiség bűneiért engesztelni kell, hiszen minden bűnnel megsértitek a Szentháromságot és hatalmat adtok a Sátán kezébe, hogy uralkodjon fölöttetek és a világ fölött. Az ember bűnbe való beleegyezése nélkül a bukott angyalok nem tehetnek semmit. A Szentlélek ajándékait a bérmálás szentsége által elnyertétek. De minél többet vétkeztek, úgy ezek az ajándékok elhalványulnak a bűn homályától. Kérjétek minden nap Tőlem, hogy erősítselek meg benneteket az erények által. A szentek erényeikkel tűntek ki az egyház életében. Azt akarom, hogy ti is szilárdak legyetek az erények gyakorlásában, mellyel sok lelket Felém vezethettek. Ne csak az ima erejével próbáljátok a környezeteteket megtéríteni, hanem a cselekedetek erejével is! Bizony mondom nektek, az emberek többet tanulnak a szeretet cselekedeteiből, amelyek csendben és alázatban működnek, mint bármi másból.”
Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1247-mennyei-korsok

Amerikai püspök: Nem adható Oltáriszentség aktív homoszexuálisoknak és LMBT-mozgalmároknak

Az amerikai Springfield egyházmegye püspöke úgy döntött, fontosabb számára az Egyház tanításához való hűség, mint az, hányan járnak templomba, vagy hányan fizetnek egyházi adót.
Thomas Paprocki püspök a következetességet választotta az Egyház tanításának betartatásában: utasítást adott az egyházmegye összes papjának, hogy ne szolgáltassák ki az Oltáriszentséget azoknak a katolikus híveknek, akik homoszexuális élettársi kapcsolatban élnek, vagy akik (az Egyház tanításával szembenálló) LMBT-mozgalmat aktívan támogatják.
Paprocki püspök az intézkedésével az Egyházi Törvénykönyv (rengeteg püspök által ignorált) 915. kánonját érvényesíti, amely szerint "A szentáldozáshoz ... ne engedjék azokat a személyeket ... akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.". A kánon betartatására a földkerekség valamennyi püspökének nemcsak lehetősége van, de egyenesen kötelessége is fennáll.
A homoszexuális élettársi kapcsolatban élőkkel szemben Paprocki püspök nemcsak az Oltáriszentség kiszolgáltatását, de a katolikus temetési szertartás megtartását is megtiltotta, ha az ilyen személyek a haláluk előtt nem mutatják "a bűnbánatnak valamilyen jelét", amiért az Egyház tanításával szemben mégis ezt az együttélési formát választották.
A "nyilvánosan" azonos neműek közötti "házasságban" élő személyek a püspök rendelete szerint bérmálásban sem részesíthetők. Paprocki püspök azonban leszögezi, hogy azoktól a gyermekektől, akik vér szerinti vagy nevelőszülője ilyen "házasságban" él, nem tagadható meg a keresztség szentsége.
Az azonos nemű élettársi kapcsolatban élő párokra továbbá az egyházmegye papjai nem adhatnak áldást, egyházi tulajdonban lévő ingatlanokban azonos nemű párok "házassági" ceremóniái nem tarthatók, az egyházmegye alkalmazottai számára pedig tilos az ilyen ceremóniákon való részvétel.
Paprocki püspök négy évvel ezelőtt magára vonta már az amerikai liberális sajtó figyelmét, amikoris Illinois állam törvényi elismerést adott az azonos neműek "házasságának". A püspök a törvény elfogadására egy "ördögűző" szertartás megtartásával reagált, ahol világossá tette, hogy a törvényt elfogadó politikusok "bűnrészesek" az azonos nemű párok együttéléseinek támogatásával.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/06/26/amerikai_puspok_nem_adhato_oltariszentseg_aktiv_homoszexualisoknak_es_lmbt-mozgalmaroknak

2017. június 25., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenetei 2017. június 25-én Medjugorjéból

Nyíljatok meg a mély imára!
Medjugorje, 2017. június 25.
Drága gyermekek! Ma szeretnék köszönetet mondani kitartásotokért és meghívni benneteket arra, hogy nyíljatok meg a mély imára. Gyermekeim, az imádság a hit szíve és az örök életbe vetett remény. Ezért imádkozzatok szívvel, mindaddig, míg szívetek nem énekel hálával a Teremtő Istennek, aki életet adott nektek. Gyermekeim, veletek vagyok, és édesanyai béke-áldásomat hozom nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Jó emlékezni a Szűzanya szavaira, amikor így szól hozzánk: „… gyermekeim, mindnyájatokat arra hívlak, hogy szívetek mélyéből nyíljatok meg erre a nagy kegyelemre, amelyet Isten itteni jelenlétem által ad… Évek óta hívlak és buzdítalak benneteket a mély lelki életre és az egyszerűségre.” Ezek az égi Édesanya szavai, amely szeretetéről és mellettünk való kitartásáról beszél.
Az életünkben minden kegyelem. Kegyelem a Szűzanya évek óta tartó jelenléte és jelenése Međugorjéban. Kegyelem és ajándék, ha tudunk imádkozni. Az első és legnagyobb alapigazság az imával kapcsolatban az a felismerés, hogy nem tudunk imádkozni.  Az apostolok is kérték Jézust: „Uram taníts minket imádkozni” (Lk 11, 1).
Ha elmarad a gyakorlati ima, nagy lesz az imádság utáni éhség. Az emberi szívnek Istenre van szüksége, mert csalhatatlanul tudja, ki az ő Teremtője?! Ha szívünk nem fordul Istenhez, akkor talál majd más hamis bálványokat és isteneket, amelyek nem hozhatnak békét számára.
Nem szavakkal való imára vagy Istennek kimondott üres szavakra, hanem mély imára hív bennünket a Szűzanya. Istennek nem a szavainkra, hanem a szívünkre van szüksége. Ahogyan Szent Ágoston mondja: „Az ember azért imádkozik, hogy átalakuljon és nem azért, hogy Istent informálja.” A mély ima vagy a kontempláció a keresztény ima útja az Istenről és az emberről való igazság megtapasztalásához, amennyire ez lehetséges az ember számára. Isten elküldte szeretet üzenetét az embernek, ő pedig értelemmel fogadja. A mai ember elfelejtkezett Istenről, az üzenet feladójáról. A mély ima lelki útján felfedezzük azt, amit Isten ajándékozott nekünk. Van személynevünk és családi vezetéknevünk. De, a mi igazi vezetéknevünk az, hogy Istenéi vagyunk. Isten életéből származunk és az Isten életébe térünk vissza. Spanyolországi látogatása alkalmával XVI. Benedek pápa a következőket mondta: „Minden ember Isten temploma.” Ez benső tapasztalat.
Van egy történet, amely magyarázatot ad erre. Volt egy keresztény ember, akit Paternosternek hívtak. Imádkozott, böjtölt és zarándokolt, de egy idő után az ima szárazzá és üressé vált a számára. Részt vett lelkigyakorlaton és különböző imaszemináriumokat látogatott. Bekapcsolódott a karitatív és békemozgalmakba. Egy ideig remeteként élt az erdőben. És mindezek után is ugyanolyan maradt, mint volt. A hazafelé vezető úton, vihar tört ki és egy idős embernél talált menedéket. Paternoster elmesélte baját az idős embernek. Az öreg hosszasan figyelte, majd azt mondta: „Fiam, te feledékenységben szenvedsz. Elfelejtetted a neved. Elfelejtetted, hogy te magad vagy az ima. Te a Miatyánk vagy. Imádkozni nem új imaforma elsajátítását jelenti, hanem tudni azt, ki vagy és olyan embernek lenni, amilyennek lenned kell. Jézus az imádság embere volt, de nem azért, mert imádkozott, hanem azért, mert ő maga volt az ima. Fiam, te is Isten imája vagy. Te Isten szentsége vagy. Te Isten temploma vagy.”
Nem csak az a kegyelem, hogy értelemmel felfogjuk, hanem, hogy bensőleg megtapasztaljuk azt, hogy Isten gyermeke és Isten temploma vagyunk. Isten ezt az ismeretet azoknak adja, akik komolyan és kitartóan kérik. A Szűzanya ebben az üzenetében megköszöni kitartásunkat. Jézus azt mondta: Kérjetek és kaptok, ez pedig azt jelenti: szüntelenül, kitartóan imádkozzatok.  Ezért fontos elhatározni, hogy egy órát adsz önmagadnak és Istennek a találkozásra, hogy erőt kapj a sikeres és megtervezett élethez.
Imádság
Szűz Mária, Te, aki a remény és a hit anyja voltál és vagy, az élet legnehezebb perceiben könyörögd ki számunkra az Isten útján való állhatatosság kegyelmét. Ó Mária, Te boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Te pedig megjegyezted mindezeket a dolgokat és elgondolkodtál rajtuk (vö. Lk 2, 19), könyörögd ki számunkra azt a kegyelmet, hogy imánk szüntelen ajkunkon és szívünkben legyen úgy, ahogyan a levegő szünet nélkül kering testünkben. Ó Mária, Te mélyen ismerted Istent, mert kegyelemmel teljes vagy és teljesen Isten felé fordultál, ezért hozod nekünk Istent és vezetsz bennünket Istenhez. Szeretnénk kezünket a te kezedbe helyezni, szívünket a te szeplőtelen szívedbe, hogy tudjunk növekedni a hit, a remény és a szeretet útján. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea


Ivanka éves jelenése 2017. június 25.

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2017. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Gospa Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. Ivanka családi házában, szűk családi körben fogadta a jelenést, amely 4 percig tartott. A jelenés után Ivanka ezt mondta:
A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”
A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.
A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.

ÖMLESZTETT MOCSOK A YOU TUBE-ON

Miközben azt üzengetik a legnagyobb amerikai internetes szolgáltatók, hogy üldözik az erőszakot és az közönségességet, a durva hangnemet, aközben ők ezt minden gátlás nélkül terjesztik. A YT csatorna is élen jár ezen szellemi rombolásban, elég ha csak a főoldalukon reklámozott anyagokat nézzük. De akik valamilyen téma után kutatnak, azok is lépten-nyomon beleütköznek a szennyes videókba, ahogy ez látható egy júniusi napon, amikor a közéleti videók közé bekeverik a tömény szennyet.
ERŐSZAKOS TUDATFORMÁLÁS MINDEN MENNYISÉGBEN
1-es képen az új szerb miniszterelnöknő, akit a hazai hírekben is emlegettek, hogy vállaltan LESZBIKUS. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy a diplomáciai közvetlen kapcsolatoknál őrá kell tekintettel lenni, minden tárgyalófélnek, hiszen ő leszbikus és még halvány célzást sem lehet neki tenni a beteges nemi hovatartozásokról. Ez az erőszak alattomos megnyilvánulása. Szerbia ezzel is igyekszik jó pontokat szerezni az EU-ba való belépéshez. Kérdés, hogy Putyin mit szól az ilyen húzásaikhoz?
2-es képen a migráncsok hajója, akik főleg az olaszoknál szoktak kikötni, de most már az olaszoknak is elegük lett az élősködőkből. Legújabb hírek szerint a panaszukat az EU elé vitték. Ami nálunk nagy aljasság az, hogy ezeket a lefizetett bűnözőket, menekülteknek nevezik, holott ezek nem önszántukból szállnak be a csónakokba, Líbia partjainál.
3-4-es képen a nemzetközi lexikon, a Wikipedia magyar változata erőszakos módon kéregeti a pénzt, bezzeg a nyugati nyelvű oldalakon ezt nem merik megtenni. A magyarokat még itt is meg akarják nyúzni.
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/%C3%B6mlesztett-mocsok-you-tube

Utazási tilalmak az USA-n belül – Kalifornia magát bünteti a diszkriminatívnak tartott törvények miatt

california-travel-ban-FI
Tudom, manapság már tényleg nem kell nagyítóval keresni az idők jeleivel összefüggő híreket, hiszen szembe jönnek velünk, ha akarjuk, ha nem, de valahogy ezt a minket látszólag kevésbé érintő fejleményt mégse tudtam szó nélkül hagyni.
Arról van szó, hogy Kalifornia állam utazási tilalmat rendelt el négy másik amerikai államba, mégpedig azért, mert az érintett államok bizonyos helyi törvényeivel nem ért egyet. (Lásd még: ITT) Az utazási tilalom egész pontosan azt jelenti, hogy tilos állami pénzből finanszírozni olyan utazásokat, amik nem elkerülhetetlenül szükségesek. Ilyen lehet például egy iskolai sportcsapat utazása egy hivatalos mérkőzésre. A példa már csak azért is ideillő, mert Kalifornia egyik állami egyetemének amerikai focicsapata ősszel csapna össze a University of Alabama csapatával és az egyetem nem tudja, hogy az új tilalom érinti-e őket. Egyelőre az illetékesek se.
A korlátozással érintett legújabb államok egyébként Texas, Alabama, Dél-Dakota és Kentucky.
A kaliforniai törvényhozók először tavaly hoztak utazási tilalmat maguk után vonó törvényeket olyan államokkal szemben, amelyek szerintük a törvényeik által diszkriminálnak a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekkel szemben. Észak-Karolina, Kansas, Mississippi és Tennessee már rajta voltak a tiltólistán. Talán Észak-Karolina esetéről lehetett a legtöbbet hallani, ahol törvény írja elő, hogy mindenki kizárólag a születési anyakönyvi kivonatán szereplő nemnek megfelelő nyilvános vécét használhatja és nem azt, amilyen neműnek éppen érzi magát.
Texas ellenben egy olyan törvény miatt került a listára, ami megtagadja a népjóléti szolgáltatásokat illetve az örökbefogadást „őszinte vallásos hittel rendelkező” szülők számára. Ez a törvény, főleg, hogy Texasról van szó, valóban elég meglepő, de ennél is érdekesebb, hogy Kalifornia ezt az LGBTQ közösség elleni diszkriminációként kezeli. Ezek szerint a másság egy vallás?
A helyzet értelmetlenségét jól szemlélteti a Kalifornia által választott tiltakozó intézkedés. Mint egy hisztis kisgyerek, aki fel se fogja, hogy a lehetetlen követelésért alkalmazott retorzióval saját magát bünteti.
Ha nem kapok csokit, egész nap a spájzban fogok ülni!
Akár pontokba is szedhetnénk a helyzettel kapcsolatos képtelenségeket, de azt hiszem nem érdemes.
Mennyire más képet mutat a 2000 éve elénk állított példa, hiszen Jézus nemhogy elkerülte az Isten törvényeit megszegő világot, és nemcsak eljött közénk, „hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez.”
Kalifornia reakciója helyett mi is inkább ez utóbbi útra lépjünk, ha kell akár Kaliforniáig, de legalább a szomszédba vagy a szomszéd szobáig elmenve ezen a széles világonMárk 16:15 az evangéliumért.


http://idokjelei.hu/2017/06/utazasi-tilalmak-az-usa-n-belul-kalifornia-magat-bunteti-a-diszkriminativnak-tartott-torvenyek-miatt/

Újabb vallásellenes merénylet Angliában

Gépjárművel hajtottak egy iszlám vallási ünnepre gyülekezők közé Angliában. Nem egyedi eset, az utóbbi hónap folyamán ez a második olyan merénylet, ahol az elkövető muszlimokat akart gyilkolni.
Járdára hajtott és embereket gázolt el vasárnap egy személyautó Newcastle-ben – az incidensnek legkevesebb hat sérültje volt, köztük gyermekek is. A gépjármű a Westgate Sportközpont előtt hajtott a járdára, amikor az íd al-fitr muszlim vallási ünnep alkalmából több száz ember gyülekezett a környéken. A rendőrség közleménye szerint egyelőre nem tekintik terrorcselekménynek a történteket. Egy 42 éves nőt őrizetbe vettek, majd több embert kihallgattak az incidens után.
Napokkal ezelőtt, június 19-én szintén egy hasonló eset történt: az elkövető egy mecset mellett hajtott az emberek közé a Finsbury Parknál, Londonban. A rendőrség szerint egy ember életét veszítette, és az incidens során tízen megsérültek. A brit Muszlim Tanács közleménye szerint az elkövető kifejezetten muszlimokat akart ölni, emiatt választotta ezt a helyszínt, ahol a hívők épp az éjféli imáról távoztak a mecsetből.
A június 25-i merénylet már a második olyan eset, ahol az elkövető muszlimokat akart ölni, nem sokkal azután, hogy egy tagjait vallási hivatkozások felhasználásával radikalizáló terrorszervezet az iszlám nevében követett el terrorcselekményeket.

http://www.hidfo.ru/2017/06/ujabb-vallasellenes-merenylet-angliaban/

2017. június 23., péntek

Balatoni fesztiválmágia: Magyar celebek az alsóörsi boszorkányfeszten

Napforduló spirituális utazással

Nem csak az interneten szervezkednek a nyári napforduló idején a mágusok és boszorkányok, hanem a Balatonon is, ahol június 20-25. között nemzetközi méretű okkultista, ezoterikus fesztivált rendeznek. Az alsóörsi rendezvény jelszavaiban teljesen ártatlan fogalamakat használ, mint feltöltődés, közösségtudatúság, önmeghaladás és természetvédelem. A résztvevők listáján a teljes magyar ezoterikus elit képviselteti magát.
Az Everness 2013-ban alakult, azzal a céllal, hogy a tagok egymást segítve jussanak el az önismeret, és a társadalmi felelősségvállalás magasabb szintjére.„Hisszük, hogy csakis ezen ébredés során válhatunk öntudatos és egyben környezettudatos emberekké” - áll az ajánlóban.
A programhoz magyar elfogadott hírességeket is megnyertek, mint Sebestyén Balázs, Jakupcsek Gabriella, Szily Nóra, Hevesi Tamás és Palya Bea. A hazai ezoterikus "szakértők" és asztrológusok mellett több országból hívtak ismert okkultistákat, akik közül egyik elmondása szerint már kisgyerek korától két dimenzióban él. Mások fehérmágia segítségét ígérik betegségeket gyógyításához, de lehet választani "lélekszerelőt", "spirituális átutazó oktatást", "családbeállítást" és "kristályterápiát" is.
A résztvevőket emellett olyan programok várják, mint: Sámáni tudatállapotok, pszichedelikumok és pszi képességek, Szex és buddhizmus Laár Andrással, Khai Healing, Önmagunk megismerése sámánizmus útján, kártyajóslás, és még sok más. A programok minden nap reggel öttől hajnali egyig tartanak.
Az eseménynek keresztény színezetet is társítanak, így a 2016-os Evernessre Paul Youngot, A viskó és a Keresztutak című könyvek szerzőjét is meghívták, akit a gnosztikus-ezoterikus ágazat is örömmel felkarolt.
„Azt szeretem, hogy senki nem fog hülyének nézni, bármit csinálsz, sőt lehet, hogy csatlakozni fognak hozzád” – a szervezők ilyen és ehhez hasonló „vonzó” posztokkal hívogatják az embereket a facebookon és saját oldalukon a részvételre, ahova ráadásul egy napijegy 9800 Ft.
(írta: Strady)

Német diktatúra 2017.

Német diktatúra 2017.


Nadrágban a Vatikánban - hivatalos látogatáson. A kép mindent elmond....
Alig hittem a fülemnek. Németországi barátomat hívom telefonon. Hosszan beszélgetünk mindenféle témáról. Főként egyháztörténet, németországi magyarok, Németországban élő kitelepített magyarországi svábok kihalása… stb.. de amikor a jelen történésekről kérdezem, elhallgat. Migránsok, erőszak, gyilkosságok? – hallgat.  Majd kis idő múlva azt mondja… inkább most erről ne beszéljünk... majd ha átjössz személyesen… ezt a témát itt nagyon nem szeretik… majd ha személyesen…  – és megszakad a vonal…

Skype-on próbálkozom… legnagyobb meglepetésemre kiírja: „ellenőrzés alatt”.

Másik ismerőst próbálok hívni, aki már bátrabb, mert őt legfeljebb kitehetik, hiszen nem állampolgár. Elmondom neki, mit tapasztaltam az imént.
– Ez így van öregem – mondja. – Ezek tiszta hülyék. Nekem a fater mesélte annak idején, hogy mi volt a rákosi korszakban. Na annak ma már a németek örülnének, mert ami itt folyik, az ahhoz képest is diktatúra – folytatja. A szomszédom fia kicsit szereti a "régi világot", és ennek hangot is adott a neten. Valami haverjának a koszos niggerekről írt… elvitték és három hónapot kapott. Szerinted megszereti ezeket odabenn? Te! Itt azon vannak a vezetők, hogy teljesen menjen tönkre az ország és eltűnjenek a németek, de még a nyelv is. Ezt még két éve sem gondoltam… Én is húzok haza innen, mert ez már egy élhetetlen, szar ország. Emlékszel, amikor Stuttgartban, meg Münchenben éjjel is lehetett sétálni, a kutya sem bántott? Amikor tele voltak a bajor kisvendéglők, és a kereszt ott volt minden kocsma valamelyik sarkában a falon? Na, ez ma már nincs… vagy amikor az apáca, rendi ruhában, kis csengettyűs persellyel állt a templom előtt és gyűjtött a szegényeknek. Aki adott, az kapott egy kis kitűzőt Caritas felirattal? Na, ezt felejtsd el! Ez már Afrika és Ázsia keveréke… A minap pofoztak sz…rá ezek a büdös fekák egy apácát… és rendőrök csak akkor mentek oda hozzá, amikor szegény a földön ülve szorongatta a Rózsafüzérét. Vörös, felpuffadt arccal. És az emberek messze kikerülték a helyet is. Milyen nép ez b…. meg? – fakad ki ismerősöm…
–    És te nem félsz, hogy ekkora pofával adod elő ezt telefonon keresztül? – kérdezem.
– Én? Leszarom őket… mondom, hogy hazamegyek. Még a nyarat végigcsinálom, eladom a kocsmát és húzok ebből a rákosistánál szarabb országból. Öregem! Ilyen mocskos világba kellett belevénülnöm…   De erről is az a tetves vén k…va tehet… úgy vették meg kilóra a rohadék liberális sorosisták, ahogy elő   van írva. Igazi rohadt szemét Stasi-ügynök… – és a vonal megszakad… hiába próbálom visszahívni; – „pillanatnyilag nem kapcsolható”.

Valami eddig nem érzett büszkeség és nyugalom van bennem immár lassan két éve. És egyre erősödik. Hiszen van hazám, van országon, látok a metrón angyalarcú nővéreket, rendi ruhában, akiket senki nem bánt – de Isten irgalmazzon annak, aki megpróbálná. Leülhetek egy kávéházban, bemehetek egy-egy bevásárlóközpontba félelem nélkül, s szabadtéri rendezvényeken is biztonságban érezhetem magam. Haza… saját ország… biztonság… szemben a sokáig irigyelt Nyugattal, amely ma öngyilkosságot követ el, tárt kapukkal fogadja a megszálló csapatokat, s közben azt hazudja önmagának, hogy menekülő szerencsétleneken segít… Pedig, akiknek menekülniük kellene, azok otthon maradtak, várják a szabadulást a pokolból, s közben tizedelik őket a romlott Nyugat és az azt idegen hadakkal elárasztó bankárhatalom pénzén. A menekült hálás, köszönetet mond, alkalmazkodik… ez a pogány had viszont gyilkol, erőszakos, és számára nincs törvény a sajátján kívül, ami a keresztények legyilkolására, Európa megsemmisítésére szólítja fel.

Akik valóságos veszélyben vannak, azok otthon várják Isten irgalmát – a békét. Vagy a halált… mert megtagadni a hitüket soha nem fogják… Őket nem érintette a jólétnek és a szabadosságban a sátáni hatalma… mint a Nyugatot, és mint minket immár harminc esztendeje. Nekünk azért, talán még van lehetőségünk visszalépni az erkölcstelen, liberális, hit nélküli létből a normális, Istenhez forduló életre… Talán mi nem veszünk el, ha látjuk és tapasztaljuk, hová vezet az, amit annyira irigyeltünk évtizedeken át… Damoklész kardjaként függ a fejünk felett a józanság elvesztésével, a lelketlen és lélektelen élet folytatásával járó büntetés, amely lecsapott immár az ostoba, hitetlen és értékeit semmibe vevő Nyugatra. A kereszténységet nem csak állami vezetők, de papok, lelkészek és püspökök is megtagadják, azt hazudva és hirdetve, hogy háborúból menekülők előtt nyissunk kapukat, miközben Kapisztrán Szent János ma is magasra emelné keresztjét és toborozna… Lelkeket és talán hamarosan erős karokat is…

Igen! - Van saját hazánk, van saját Kárpát-medencénk, szabadok vagyunk, s nem kell még félnünk a mindent letarolni képes pogánytól, a gyilkostól, a vadembertől, akinek mindegy, ha szamár, ha kecske, ha nő… s akit csak a váci püspök és evangélikus kollégája, no meg a liberál - bolsevik ellenzék érez testvérének, támogatandónak. Normális, magyar, keresztény, saját történelméből tudja mi az, ha százötven évig a pogány uralkodik… Bár, az a török megszállás a most fenyegető rémséghez képest csak enyhe tavaszi szellő a történelemben.

A telefont lehallgatják, a vonalat megszakítják, német liberálisok adják a tanácsokat arra, hol kell robbantani, ölni és erőszakolni… s mindehhez a titkosszolgálatok, és maga a legfőbb állami vezető asszisztál. Apácát, papot vernek és fenyegetnek, templomok berendezését verik szét, egyházi szertartásokat zavarnak meg. Embereket ölnek halomra vallásuk, keresztény hitük miatt, s nem esik róla szó sehol a nagy sajtóorgánumokban. Nem tud róla senki, ha nem hívja fel a figyelmet e szörnyű gyilkosságsorozatra Böjte Csaba ferences szerzetes és Kocsis Fülöp érsek-metropolita, akik személyesen látogattak az üldözöttekhez, elvívén nekik a reményt, hogy vannak még Európában néhányan, akik figyelnek rájuk, akik lélekben velük vannak, s akik itt sem hagyják el hitüket néhány ócska áruló, szellemi toprongy eszmeisége és vadonatúj elveik miatt.

Ez ma a Nyugat… Svédországtól Ausztriáig… és a nép retteg… de nem hiszi, hogy nincs menekülés, csak
a pusztulás lehetséges…

Hit és rend nélkül elvész minden. Sok a tennivalónk tehát mindkét dologban… reményünk azonban van. Nekünk még van! S jövőnk is… ha kérjük, és felismerjük azt, kitől kell kérnünk – és hogyan! Mert egyetlen út van számunkra is: – Isten!

Lehet, hogy ma még sokan értetlenül néznek e sorokra, és ostoba prédikációnak tartják a fent írtakat, de előre szólok: – keserves lesz megtapasztalni, felismerni azt, ami által saját elhatározásból és nem elgondolkodtató felszólításra fordulunk majd Istenhez… amikor már nem lesz más kapaszkodó, amikor a halál ott leselkedik majd a kapualjakban, a házakban, s mindenütt – mint Nyugaton!

Ha jó érzés tudnunk, hogy ma még van hazánk és biztonságunk, mennyivel magasabb rendű és értékű érzés és tudat – hogy van gondviselő, teremtő, irgalmas és megbocsájtó Istenünk, aki szeret… segít, támogat és megment! Ha kérjük…* * *

* * *

2017. június 21., szerda

Kedves Magyar szülők és később szülőkké válni akarók

Kedves Magyar szülők és később szülőkké válni akarók. Íme egy elrettentő példa hogyan csempészi be magát hazánkba is a szép "új világrend". Még ugyan nem hivatalosan de sajnos az is bekövetkezik. Egyre több önkéntes agyament propagál hasonló őrültségeket nyilvános portálokon. Ez esetben a facebookon. Kanada (Ontario állam) kissé előbbre jár mint mi mert ott már a nyári szünet előtt óriási parlamenti többséggel meghozták azt a törvényt, hogy attól a szülőtől elveszik a kiskorú gyerekét akik a gyerek óhaja szerint nem akarják buzinak, leszbinek, transszexuálisnak esetleg zoofilnak stb. nevelni. A kiemelt gyermeket elhelyezik olyan nevelőszülőknél vagy állami intézményben ahol biztosítva van a gyermek megfelelő nevelése. Először én sem hittem el de sajnos így van.

Elrettentésül itt egy kivonat az őrült facebook bejegyzéséből. Lehet, hogy Kanadában is így kezdődött ?

AGYAMENT PSZIHOLÓGUS VALÓSZÍNŰLEG A „CEU” GENDER TANSZÉKÉRŐL SZALAJTVA.
2017. június 21. 13:40

"Legózzál a gyerekeddel, és közben beszélj neki a kedvenc maszturbálási technikádról, szexpózodról vagy pornófilmedről!" Gyurcsánszky András pszichológus szakemberként visszaél a helyzetével, és saját beteg vágyait úgy fogalmazza meg, mintha azok szakmai ajánlások lennének.

Bár az eredeti, nagy felháborodást kiváltó írását már törölte, ebből a bejegyzéséből is kiderül, hogy miről fantáziálgat. Néhány példa: ...a szülőknek aktívabban kellene részt venniük gyermekeik szexuális nevelésében és többet kellene beszélniük saját örömeikről, tapasztalataikról.
Majd leírja ennek technikáját. Tegyünk úgy, mintha normális szülők lennénk, játsszunk a gyerekkel, majd szépen, oldalazva egyszer csak kezdjünk el mesélni arról, hogyan maszturbálunk: Legózzál, barbiezzál, playstationözözzél, rajzoljál, énekeljél, focizzál, ökörködjél, pihizzél vagy mutasd meg neki a kedvenc könyved, zenéd. Később beszélj a kedvenc erogén zónádról, maszturbálási technikádról, szexpózodról vagy pornófilmedről. Anya a lányával, apa a fiával. Nevelőanya, nevelőapa is tökéletes.
Majd egy pimasz szemrehányás a prűd, kiskorú gyerekeiknek nem maszturbálási technikákat mutogatni szándékozó szülők felé:
Azt állítod, hogy a gyerekednek a testi örömökről, maszturbálásról beszélni, és maszturbálási technikákat mutatni neki, az szexuális zaklatás? Ki vagy te, apáca? Nagyon sokat kell még tanulnod! Még egy majom is okosabb nálad! Végül azt is megtudjuk, hogy ösztönvezérelt állatok, azaz a csimpánzok viselkedési mintáját kell átvennünk, mert az az erkölcsi zsinórmérték, mivel azok nem kábítószereznek és nem használnak fegyvert: ...a felnőtt csimpánzok, akiknek a genetikai állománya 99%-ban megegyezik a miénkkel, teljes harmóniában élve élnek szexuális életet a gyermekeik jelenlétében. Nem a gyerekével szexel te szerencsétlen, hanem a gyerekei jelenlétében, ahogy az ő szülei is tették, meg az ő szülei, meg az ő szülei. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól szexelj vagy maszturbálj te is a gyereked előtt, de ha véletlenül meglát benneteket, attól sem kell megijedni. Érdemes vele megbeszélni, hogy apa és anya nagyon szeretik egymást és éppen szerelmeskedtek vagy örömet okoznak maguknak.

Növekednek és fejlődnek, mint az illegális kendernövény

A kép illusztráció (forrás: police.hu)
Kábítószer-terjesztést támogat, a drogellenes rendőri fellépést elfogadhatatlannak tartja, ellenvéleményt nem tűr, és mindehhez olvasói támogatását kéri egy liberális sajtóorgánum, melynek alkalmazottai saját bevallásuk szerint is tudatmódosító-szert használnak.
„Attilánál a rendőrök csekély mennyiségű marihuánát találtak. Bevitték a rendőrségre, kihallgatták, vizeletvizsgálatot végeztek.” – írja a 444.hu. A lap beszámolójából kiderült, hogy egy liberális drogbárban tiltott kábítószereket foglaltak le a rendőrök. A rendezvényen ráadásul egy gyűjtést folytattak az ott megjelent személyek, hogy az ott befolyt összegből később egy nyári fesztiválon a kendert népszerűsítsék.
A nyári fesztiválon, ahogy az aurórás programon is azt akarták bemutatni, hogy a kender milyen sok mindenre használható” – írja a liberális lap, ami egyébként elfogadhatatlannak tartja a drogellenes rendőri fellépést, és ezzel szemben annyira nem tűr ellentmondást, hogy a cikk alatt a hozzászólást nem engedélyezte.
Nem meglepő, hogy a cikk szerzője ilyen nyíltan a kábítószerhasználat oldalára áll: tavaly április 26.-án a Magyar Idők konzervatív napilap arra hívta fel a figyelmet, hogy a 444.hu egy alkalmazottja a weboldalon gyakorlatilag teljesen nyíltan értekezik saját drogfogyasztási szokásairól.
“Két napja tette közzé az írást Szily László, a 444.hu munkatársa arról, hogy milyen hatással vannak íráskészségére a különböző tudatmódosító szerek, egyben fogyasztóvédelmi szempontból is tesztelt egy még ma legálisnak számító teljesítményfokozót.”– írták.
A kormány 2014. december 5-én javasolta a 12 és 18 év közöttiek, az újságírók és politikusok körében kötelező drogteszt bevezetését. A javaslat szerint kiskorúak esetében csak a szülő kapná meg a teszt eredményét, de az újságírókét nyilvánosságra hoznák. A kötelező drogteszt elgondolása akkor a sajtóreakciókon – az újságírók tömeges ellenállásán – megbukott.
A liberális lap a kábítószer-használat mellett kiálló cikk alatt azt írta: „A 444 ingyenes, de nem ingyen készül. Támogass, hogy növekedni és fejlődni tudjunk!”
A lap korábban egy etnikai indíttatásból elkövetett gyűlöletbűncselekmény elkövetőjét is védelmébe vette, ahol szintén nem engedélyezték a hozzászólást, az esetleges ellenvélemények megjelenésétől tartva. Maga a hírportál egyébként rendelkezik beépített kommentelési lehetőséggel, de a hozzászólásokat – az azokban megfogalmazott vélemények alapján – előzetesen cenzúrázzák.

http://www.hidfo.ru/2017/06/novekednek-es-fejlodnek-mint-az-illegalis-kendernoveny/

2017. június 19., hétfő

Egyet nem értés

Biztos mindenkivel előfordult már, hogy egy adott helyzetben kénytelen volt elgondolkozni, hogy amennyiben minden ember egyformán értékes, vajon nem kellene ugyanolyan értékesnek tartanunk minden eszmét vagy véleményt is. A jelen weboldal, de leginkább a hozzá tartozó Youtube csatorna komment szekciójában elég gyakori a vád, miszerint a kereszténység kirekesztő, amikor azt állítja, hogy Jézus az egyedüli Út.  De tényleg. Vajon nem kellene megszabadulni ettől a kirekesztő hozzáállástól? Nem lehet, hogy az egyet nem értés szüli ezt a sok erőszakot? Ezek őszinte aggodalmak, amikre érdemes odafigyelni, de vajon megalapozottak? A folyamat epizódjait napi szinten láthatjuk a hírekben, így érdemes megvizsgálni, hogy mi lehet a probléma forrása.
A vallás vagy hit – és a jelen esetben szinte mindegy, hogy melyik szót használjuk – mindent felfokoz. Hitbeli kérdésekben mindenki rendkívül elszánt tud lenni. Hevesebben vitázunk, hajthatatlanul ragaszkodunk az álláspontunkhoz és hajlamosak vagyunk, még ha nem is valljuk be magunknak, vagy nem tudatosan tesszük, alsóbbrendűnek vagy kicsit kevésbé méltónak tartani a más véleményen lévőket.
Állítólag egy alkalommal Gandhit valamilyen rasszista ürüggyel nem engedték belépni egy templomba, mire a történet szerint Gandhi az indiai filozófus, Bara Dada szavaival reagált:
„Jézus igazán csodálatos, de ti keresztények nem hasonlítotok Rá.”
A történetnek legalább egy tucat verziója létezik és bár nem tudni, hogy valóban így esett-e, érdemes elgondolkozni, hogy vajon hány alkalommal állítottunk akadályt mások és Jézus közé a hozzállásunkkal. Nyilván ezek az akadályok nem jelenthetnek igazi gátat egy igazi kereső és egy Igaz Isten között, de ez nem változtat saját felelősségünkön. Természetesen minden szomorú esetre ugyanannyi egekbe röpítő és szívmelengető ellenpéldát is fel tudok idézni és, ami engem illet, szeretek arra összpontosítani, hogy az utóbbiak számát gyarapítsam.
Amikor valami, jelen esetben a hit, annyi gonoszságra képes, az ember hajlamos zsigerből visszautasítani. Csakhogy ami annyi felfoghatatlan gonoszság forrása lehet, ugyanannyira a leghatalmasabb jó forrása is. Ebből pedig nem az következik, hogy a hit rossz, hanem az, hogy igencsak komoly hatalommal bíró valamiről van szó.
Az atom kettéhasításának képessége egyszerre hozott olcsó energiát és pusztítást. Vajon a pusztításról az atom tehet? Mire következtethetünk ebből a kereszténység történelmére vonatkozóan? Például arra, hogy számos rossz történt a kereszténység nevében. Csakhogy ez ugyanígy, sőt, hatványozottan igaz az ateizmusra is. A XX. századot szemlélve egyet megtanulhattunk: a vallás eltörlése nem megoldás. A XX. század tömeggyilkosai egytől egyig az ateista filozófiákhoz fordultak útmutatásért és önigazolásért. Nyilván egyetlen ateista sem akarná, hogy az ateizmust a legrosszabb ateista atrocitások alapján ítéljük meg, így elvárható, hogy az ateisták se tegyék ezt a kereszténységgel.
id-100224530De térjünk vissza az egyet nem értéshez.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyet nem értés a másik lekicsinyléséhez, extrém esetben pedig erőszakhoz vezethet. Mi lehet a megoldás, ha ezt el akarjuk kerülni? Értsünk egyet mindenkivel?
Egyre többen gondolják, hogy a pluralizmust követve (ami a Wikipédia szerint a modern társadalom alapja), vagyis minden ideológiával egyetértve, kizárhatjuk, hogy az egyet nem értés miatt összetűzésbe kerüljünk. Ez a megoldási kísérlet azonban már az első lépésnél elakad, ugyanis amint eldöntöttük, hogy mostantól kizárólag az egyetértés lehet a helyes út, azonnal kizártunk mindenkit, aki szerint nem helyes mindennel egyetérteni. Akármit teszünk, az egyet nem értést nem tudjuk eltörölni. Az egyet nem értés lehetősége nélkül nincs értelmes párbeszéd és nem létezhet szabad társadalom. A probléma tehát nem az egyet nem értéssel van, hanem azzal, hogy elvesztettük az értelmes és tisztelettartó egyet nem értés képességét. Ezt pedig csakis egy olyan világnézet birtokában szerezhetjük vissza, ami nem az egyetértéshez köti az ember értékét.
Ez a világnézet a kereszténység. Ugyanis csak akkor lehet minden ember egyformán értékes, ha minden ember rendelkezik ugyanazon megmásíthatatlan tulajdonsággal.
Ezt a tulajdonságot hiába keressük a naturalizmusban, hiszen az evolúció egy bizonyos skála mentén osztja az értékeket. Nem mindenki egyformán intelligens, nem mindenki egyformán egészséges vagy hasznos a társadalom számára, nem mindenki egyformán csinos vagy jóképű, gazdag vagy barátságos. Ráadásul hiába áll valaki jó helyen ezen a bizonyos skálán, az idő mindent megváltoztat. Aki ma egészséges, holnap már nem biztos, hogy az lesz. Mindenki öregszik, gyengül, az anyagi helyzetünk pedig szintén változik. Akárki akármit mond, erkölcsileg sem vagyunk következetesek. Fizikailag pedig hétévente minden atom lecserélődik a testünkben. Kik vagyunk, ha semmi sem állandó fizikai állapotunkban? A naturalista nézőpont szerint az emberi érték változó és mulandó.
Mi az tehát, ami minden emberre egyformán igaz és nem elveszíthető? Ez nem más, mint Isten szeretete. Isten szeretete az egyetlen dolog, ami sohasem változik és nem elveszíthető.
Nem a génjeink miatt vagyunk értékesek, hanem azért, mert már azelőtt szerettek bennünket, hogy a génjeink létrejöttek volna. Isten szemében nem a legéletképesebbek a legértékesebbek, hiszen Ő az életét adta a legértéktelenebbekért. Az ember értéke nem biológiai, intellektuális, anyagi, erkölcsi vagy esztétikai, hanem személyes. Olyan érték, amit egy minket személyesen szerető személyes Isten szeretete ad.
Szóval akármennyit aggódunk az egyet nem értés miatt, az egyet nem értés elkerülhetetlen. Egyet nem értés nélkül nem szólhatunk szabadon. Nem az egyet nem értést kell felszámolnunk, hanem meg kell tanulnunk úgy szeretni, hogy a másik becsmérlése nélkül tudjunk egyet nem érteni.
Ez egy olyan igazság, amit nem egy ateista filozófus volt kénytelen elismerni:
„Az egyetemes egyenlőség, amiből a szabadság eszményei, a kollektív szolidaritás, a független élet, az emancipáció, a személyes lelkiismeret, az emberi jogok és a demokrácia is megszületett, az igazságosság zsidó etikájának és a szeretet keresztény erkölcsének a közvetlen hagyatéka. Ennek a lényegében változatlan hagyatéknak, a folyamatos kritikák és átértelmezési kísérletek ellenére, nem létezik alternatívája.” (Jürgen Habermas)
Ravi Zacharias és Vince Vitale írásai alapján
http://idokjelei.hu/2017/06/egyet-nem-ertes