2015. január 24., szombat

Katolikus válás? Csak ne nevezzétek válásnak – Bergoglio Legfelsőbb Bírósághoz

A Sacra Rota Romana új törvénykezési évének kezdetén tartott ülésen január 23-án Bergoglio új irányvonalat írt elő a Vatikán Legfelsőbb Bírósága számára, ami a világ összes egyházi bírósága számára kötelező érvénnyel szabja meg az irányt. A beszéd tartalmát összefoglalva azt lehet mondani, hogy bár nincs szó katolikus válásról, de a most előírt gyakorlat világosan ehhez közelít.
     Bergoglio utasításai alkalmazkodnak ahhoz a progresszív házasságképhez, amit a válások és második házasság világi gyakorlata az egyházéval akar összhangba hozni. Bergoglio szerint a különböző „életkori kapcsolatok” számára a házasság szentségét és a házasság ehhez kapcsolódó felbonthatatlanságát dialektikusan át kell értelmezni.
Bergoglio az egyházjogi eljárások ingyenessé tételét követelte. E népszerű követelés mellett azonban más, a hitre nézve súlyosabb utasításai is voltak: Mostantól fogva az egyházi bíróságoknak a hiányos hitet és az elégtelen házasságfogalmat is világszerte fel kell venniük a semmisségi okok közé a Canon 1099 értelmében.
     Bergoglio arról beszélt, hogy az embereknek a házasságról való felfogásában „súlyos deficit” áll fenn. „Itt is szükség van egy lelkipásztori irányváltásra az egyházi struktúrákban”, mondta.
     Bergoglio szerint tehát az „egyházi struktúráknak” kell átalakulniuk. Ezek szerint az ő szavaiban a sok zátonyra futott házasság az egyház, nem pedig a házasfelek strukturális problémájává mutálódott. Arról viszont egyáltalán nem beszélt, hogy a papnak a jegyeseket alaposabban elő kellene készítenie és hitüket közelebbről meg kellene vizsgálnia, mielőtt házasodni engedi őket. Azt sem mondta, hogy a házasfeleknek kellene megváltozniuk.
Bergoglio a bírókhoz fordulva ezt mondta: „Az a ti súlyos feladatotok, csakúgy, mint az egyházmegyék összes bírájának, hogy az emberek üdvét ne zárjátok jogi szűkutcába.” Bergoglio egy szóval sem említette a házasság szentségéhez való járulás engedélyezésének nyilvánvaló csődjét, amire pedig joggal vezethető vissza, ha olyan sok tönkrement házasság az esküvő előtti hiányzó hitre és a házasságról alkotott téves elképzelésre vezethető vissza.
     Ezzel az egyházi bíróságoknak szóló utasításai olyan főcímet kapnak, mely a „válás” szót ugyan energikusan visszautasítja, de a gyakorlatot igencsak közelebb viszi az egyházi váláshoz.

forrás: www.katholisches.info
http://katolikus-honlap.hu/1501/berg-ehe.htm

Kinek van haszna a párizsi merényletből?

A nyomozók minden bűntett utáni első kérdésére a párizsi merénylet után a felelet így hangozhatna: Közvetlenül a párizsi szennylappnak, akik 60 ezres példányszámukat több millióra emelték, ráadásul az államtól is kaptak segélyt. Aztán Isten gyalázóinak, akik mocskos, infantilis istengyalázó képeiket többmillió emberhez tudták ezáltal eljuttatni. Ha – ahogy már korábban írtam – ezen képek birtoklását úgy tekintjük, mint a vadállat bélyegét, egycsapásra a világ minden részén többmillió embert tudtak így megjelölni.
Williamson püspök úr január 24-i kommentárjában, jócskán megkésve, foglalkozik a párizsi merénylettel és következményeivel. Cikkét a következő kérdéssel fejezte be:
Kik a háttérből irányítók? Isten ellenségei, akik arra törekszenek, hogy saját istentelen új világrendjüket felállítsák – egy rendőrállamot, ami úgy lesz kialakítva, hogy egyetlen élő lélek se tudjon az örök pokoltól megmenekülni. Nevezzük őket a „globalistáknak”.
     Ezek szerint a Hebdo-támadás az ő művük volt, és csupán egy újabb az általuk szervezettek között, miként a 9/11 New Yorkban vagy a 7/7 Nagy-Britanniában, csak most azzal a szándékkal, hogy a közvéleményt az istengyalázó véleményszabadság védelmezése és a polgárháború felé tereljék? Nagyon valószínű.
     Az mindenesetre biztos, hogy az egész esemény nem úgy zajlott le, ahogy ezt nekünk eladták. Híres példa erre az a háromperces filmkivágás, ami a lövők egyikét mutatja, ahogy placcpatronnal lő egy „mohamedán” rendőrhivatalnokra: vérnyomok nélkül, a fegyver visszaütése nélkül. A [híradóban számtalanszor, de homályosan bemutatott] filmrészlet letakarás nélkül megtekinthető – még – az interneten: http://youtu.be/gobYWXgzWgY
És hol van Isten mind ezen őrület alatt? „Akit meg akar semmisíteni, azt először az őrületbe kergeti”, mondja egy régi közmondás. Imádkozzuk naponta a rózsafüzért arra a győzelemre, amit Isten egyedül Anyja által fog kivívni. A szegény globalistáknak nagy meglepetésére.

http://katolikus-honlap.hu/1501/parizs.htm