2012. január 20., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az Antikrisztus, aki a színfalak mögött rejtőzködik, hamarosan nyilvánosságra lép a világ előtt

2012. január 19., csütörtök, 8:30
Drága szeretett leányom, most minden erődre szükség lesz ahhoz, hogy továbbra is hirdesd legszentebb Szavamat.
Mindazoknak, akik meghallják Szent Szavamat és hisznek benne, a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozása által nagy kegyelmekben részesülnek.
A földi tisztítótűz, melyet azon lelkek fognak hamarosan megtapasztalni, akik a Nagyfigyelmeztetés után őszinte megbánást mutatnak bűneikért, nagyon nehéz lesz.
Ez a bűnbánat nagyon fontos, gyermekeim.
Ne küzdjetek ellene. Fogadjátok el.
Azokhoz szólok, akik hisznek Bennem: meg kell most hallgatnotok Engem. A Nagyfigyelmeztetés után, ti szám szerint növekedni fogtok, és hangotok visszhangozni fog a vadonban.
A ti erőtök és harcias lelkületetek segítségével Egyházam képes lesz túlélni az üldöztetést.
Gyermekeim, nektek nincs mitől félnetek, ha alázattal Mellettem haladtok.
Ha részesülni akartok a kegyelmekben, melyek képessé tesznek benneteket arra, hogy erősek maradjatok, és idegeiteken uralkodni tudjatok, és hogy hadseregemben az Antikrisztus ellen harcoljatok, akkor alázatos engedelmességetek elengedhetetlen.
Gyermekeim, ő a színfalak mögött rejtőzködik, de hamarosan nyilvánosságra lép a világ előtt.
Neki nincs szégyenérzete, és büszkélkedni fog humanitárius erőfeszítéseivel. Bájai előtt sokan leborulnak majd, miközben ő, szíve jóságára hivatkozik.
Íme, a Keresztes Imahadjárat 20. imája, hogy segítsen megállítani az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet.

„Ó, Mennyei Atya, drága Fiad nevében hívlak, hogy akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy gyermekeid lelkét megkaparintsa.
Kérlek, Téged Mindenható Atya, állítsd meg őt abban, hogy rémületet okozzon gyermekeidnek.
Kérlek Téged, állítsd meg őt abban, hogy ne tudja Teremtésedet megfertőzni, és kérlek, légy irgalmas azokhoz a szegény lelkekhez, akik majd tehetetlenek lesznek vele szemben.
Hallgasd meg drága Atyám imámat, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a szörnyű gonoszságtól.”

A ti szeretett Jézus Krisztusotok

csoda Guadalupében

   fotók innen (photos here)

A Guadalupei bazilikában több ezer zarándok jelenlétében a mise után, melyet az abortált gyermek mártírokért ajánlottak fel, egy világító embrió jelent meg a Guadalupei  Szűzanya képe előtt.
A bazlikában szolgálók a mise végén odamentek a kép elé és akkor történt, hogy a kép, mintegy hátra kezdett vonulni, hogy utat adjon egy nagy fényességnek, ami a Szűzanya hasából indult ki. A fényesség embrió alakját vette fel.