2012. július 23., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ti meg fogjátok nyerni a lelkekért folytatott csatát, és nem fog sokáig tartani, amíg a vég nélküli Új Világ kibontakozik
 
2012.július 22., vasárnap, 19:00
Drága szeretett leányom, jelenleg nagyon sok kiválasztott lélek visel el nagy szenvedést a bűn ostora miatt, mivel a lelkük egybefonódik az Enyémmel.
Ezt, a szenvedés egyesítését, most sok látnok és áldozati lélek tapasztalja meg, mely azért van, hogy megmeneküljenek azok a lelkek, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben fognak meghalni.
Ez nem hasonló semmilyen más szenvedéshez, és segíteni fog legyőzni az ellenséget a Nagyfigyelmeztetés alatt.
Leányom, neked folytatnod kell Üzeneteim kiadását, bár ez fájdalmas jelenleg számodra ebben az időben.
A zavargások a világban gyorsan fognak fokozódni, és nemcsak háborúk bontakoznak ki, de a világbank is azzal próbálkozik, hogy ellenőrzést gyakoroljon a világ több pénzneme fölött.
Káosz fog uralkodni, és a természeti katasztrófák is megszaporodnak, mivel Atyám Keze lesújt, hogy megbüntesse az emberiséget gyengeségéért és a vétkezés rabságáért.
Követőim, imáitok sok katasztrófát elhárított már, melyek városokat és nemzeteket pusztítottak volna el.
Sohasem szabad az imádkozást feladnotok. A kitartás és az Irántam, Jézusotokhoz való hűség megkönnyíti majd a helyzetet.
A küzdelem ezen ideje alatt, erősnek kell maradnotok, mert nagyon hamar minden meg fog változni.
A Sátán hadseregének gonoszsága ellenére, Hadseregem növekvő hite eléjük fog állni és megállítja őket próbálkozásaikban, hogy Egyházamat elpusztítsák.
Soha ne érezzétek, hogy kiábrándultok ebből a munkából, még akkor sem, ha ez néha reménytelennek tűnik. Nagy az Én Irgalmasságom. Szeretetem beborítja Isten minden gyermekét.
Ti meg fogjátok nyerni a lelkekért folytatott csatát, és nem fog sokáig tartani, amíg a vég nélküli Új Világ kibontakozik.
Ez a ti jövőtök, a világ jövője, amelyre törekednetek kell. A Sátán napjai csaknem a végéhez értek.
Örvendjetek, mert hamarosan a szenvedés elfelejtődik.
Jézusotok