2015. június 26., péntek

Végre megszületett a szigorú vatikáni döntés!

Medjugorje: a Vatikán elutasítja a jelenéseket és elszigeteli a látnokokat

Az egyetlen engedély Medjugorjére, mint elismert imahelyre vonatkozik, mert „az Isten képes ott is aratni, ahol nem vetett”, adta magyarázatul Ludwig Gerhard Müller kardinális, a Hittani Kongregáció prefektusa.a Kongregáció plenáris ülésén, amely tegnap azért ült össze, hogy kifejezze véleményét a Szűzanya feltételezett jelenéseivel kapcsolatban e kis bosznia-hercegovinai település hat „látnoka” irányában, akik elmondásuk szerint 34 éve folyamatosan és rendszeresen kapnak üzeneteket a Medjugorjei Madonnától, Gospától.. Ettől eltekintve, ahogyan Serena Sartini vatikáni szakértő azt már megelőlegezte az Il Giornale mai számában, az ex Szentszékes ítélete minden egyébben teljes mértékben negatív volt.
A Hittani Kongregáció számára, tudniillik, a „jelenések” nem tartalmaznak semmilyen természetfölöttit és emiatt tilos is a híveknek részt venni a hat „látnok” „extázisaiban”, ez utóbbiak részére pedig tilos a Szűzanyától állítólagosan kapott üzenetek terjesztése.
Egy további NEM illeti meg a Medjugorjei Szent Jakab Plébániát, amely nem válik Mária-kegyhellyé, ahogyan azt éppen a hat „látnok” szerette volna. De nemcsak erről van szó: a püspököknek ezentúl nem kell fogadniuk egyházmegyéjük területén a hat „látnokot” nyilvános találkozókon és tanúságtételeken, ahogyan az mostanáig történt, hanem elégséges lesz az, ha biztosítanak papi kíséretet a Medjugorjébe zarándokolni kívánó híveik számára.
Maguknak a zarándokoknak pedig, akik Medjugorjébe mennek, nem kell azt gondolni, hogy odautazásuk igazolja a jelenések hitelességét és el kell kerülniük minden kapcsolatot a „látnokokkal”, hanem kizárólag az imára és a Szentségek vételére kell koncentrálniuk.
De miért ez a szigor a Vatikán részéről?
A Vatikán szkepticizmusa az ún. Ruini Bizottság által kifejtett tevékenységből ered, amely főleg az üzenetek teológiai következetlenségét kifogásolja és a „látnokok” gazdasági érdekeit, akik szállodákba és utazási irodákba fektettek be, ami miatt némelyük riválisává vált a másiknak és az úgy a mostári Egyházmegye püspöke mint a pápa iránt mutatott engedetlenségük miatt. A pápa t.i. a Ruini bizottságon keresztül hiába kérte tőlük, hogy adják át neki a Gospától kapott 10 titkot. Az egyik kulcs szempont, amely miatt a Vatikán a vasököl elvét alkalmazta, az a pénz lenne: soha nem volt még korábban olyan igaz látnok, aki pénzt csinált volna az általa közvetített jelenésekből. Ezen a ponton fölmerül a kétely, hogy a hat „látnok” vajon azért állítja továbbra is, hogy látja a Szűzanyát és beszél vele, mert a feltételezett jelenések ténylegesen valódiak, vagy csak azért, hogy még nagyobb számú zarándokot vonzzon oda, akik az ő utazási irodájukon keresztül utaznak és az ő szállodájukban laknak? Az utolsó szó joga a pápát illeti, aki hamarosan apostoli dekrétumot fog kiadni. Ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy a pápa módosítaná a Hittani Kongregáció következtetéseit, annál is inkább, mivel ő maga is kinyilvánította már több-kevesebb vehemenciával szkepticizmusát azzal kapcsolatban, hogy ami Medjugorjében történik, az jó-e. Így aztán a hangzatos „fekete füst” irányába tartunk. Közben pedig, ezekben az órákban cáfolta a Vatican Insider honlapján Andrea Tornielli, hogy ülésezett volna a Hittani Kongregáció a medjugorjei jelenések megtárgyalása témájában, még ha a feltételezett látnokokkal kapcsolatos korlátozó iránymutatásokat egy másik hiteles vatikán-szakértő, a Panorámás Ignazio Ingrao is megerősítette a Canale 5 Top Secret című adásában.http://www.gianlucabarile.it/?p=518p

Az amerikai legfelsőbb bíróság legalizálta a melegházasságot.A „melegházasság” bevezetése tragikus hiba.


Melegházasság


Az amerikai legfelsőbb bíróság szoros szavazáson úgy döntött, hogy az alkotmány 14. kiegészítése alapján alapvető jog a házasság az azonos nemű párok számára is. Harminchat államban már eddig is legális volt a melegházasság, mostantól pedig egy államban sem tilthatják meg azt.
Az azonos nemű pároknak jogukban áll házasságot kötni bárhol az Egyesült Államok területén, a szövetségi tagállamok ezt nem tilthatják meg nekik – hirdette ki pénteken az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága. A legmagasabb szintű amerikai bírói testület 5-4 arányban döntött a kérdésről.
A meleg és leszbikus párok egybekelése az 50-ből 36 államban, valamint Washingtonban, a szövetségi fővárosban eddig is legális volt. A CNN hírtelevízió által pénteken ismertetett közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 63 százaléka helyesli, 33 százaléka pedig ellenzi a meleg és leszbikus párok egybekelését.
Függetlenül attól, ahogy a Legfelsőbb Bíróság miként dönt kis többséggel a történelem eme pillanatában, az emberi személy és a házasság természete változatlan és megváltoztathatatlan marad.
„Függetlenül attól, ahogy a Legfelsőbb Bíróság miként dönt kis többséggel a történelem eme pillanatában, az emberi személy és a házasság természete változatlan és megváltoztathatatlan marad. Ahogy a Roe v Wade nem zárta le az abortusz kérdését negyven évvel ezelőtt, az Obergefell v. Hodges nem zárja le a házasság kérdését ma. Egyik döntés sem gyökerezik az igazságban, s ezért mindkettő végül el fog bukni. Ma a bírói testület megint rosszul döntött. Mélységesen erkölcstelen és igazságtalan, ha a kormány kinyilvánítja, hogy két azonos nemű házasságot tud alkotni.
A házasság egyedülálló jelentése, mint egy férfi és egy nő szövetsége, a testünkbe van írva, mint férfi és nő. Ennek a jelentésnek a megvédelmezése fontos része Ferenc pápa „integrális ökológiájának”, aminek a hirdetésére hív minket. A házasság újradefiniálásáról rendelkezni az egész országban tragikus hiba, ami sérti a közjót és a legsebezhetőbbeket, főleg a gyermekeket. A törvénynek kötelessége támogatni minden gyermek alapvető jogát arra, hogy amikor csak lehetséges, házas édesanyja és édesapja nevelje fel egy biztos otthonban.”

Keresztes Imahadjárat 85. imája
Ima, hogy az Amerikai Egyesült Államok megmeneküljön a csaló kezéből.
 
Ó, drága Jézus, borítsd be nemzetünket legértékesebb védelmeddel.
Bocsásd meg nekünk az Isten Tízparancsolata ellen elkövetett bűneinket. Segítsd az amerikai népet, hogy visszaforduljon Istenhez. Nyisd meg az elméjüket az Úr Igaz Útjára.
Nyisd meg megkeményedett szívüket, hogy elfogadják Irgalmasságod Kezét. Segítsd meg ezt a nemzetet, hogy felálljon az istenkáromlás ellen, melyet lehet, hogy ránk kényszerítenek, kérvén tőlünk, hogy tagadjuk meg Jelenlétedet.
Könyörgünk Hozzád, Jézus, hogy ments meg minket, védj meg minket minden bajtól, és öleld népünket Szentséges Szívedre.
Ámen.