2013. július 22., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére

2013. július 21, vasárnap, 18:05
Drága szeretett leányom, van egy fontos Üzenetem a világ számára, beleértve azokat is, akik hisznek Bennem, azokat is, akik nem, azokat, akik talán nem hisznek Atyámban sem, valamint azokat, akik nem fogadják el, hogy minden dolog Tőlem származik.
Amikor a fenevad összeesküvést tervezett Ellenem, akkor ő a végidőkre egy ördögi tervet hozott létre, melynek az a célja, hogy a legnagyobb hazugsággal bolondítsa el a világot annak érdekében, hogy magával vihesse az embereket a Pokol tüzébe.
Tudnotok kell, hogy Én feltártam ezt a tervet a világ számára, de van még egy titok, mely fontos, hogy feltárásra kerüljön, hogy így megértsétek az Igazságot. Mint bármilyen csatában, az ellenség itt is meghatározza pozícióját, és ezt általában nagyon óvatosan tervezi meg, úgy, hogy ez titokban történjék, nehogy a célpont ismertté váljon az ellenségük területén.
Ebben a lelkekért folytatott végső csatában a Sátán és serege felvette állását Isten két tanújával szemben. Ennek megszervezése több évbe került, de Isten gyermekeinek először azt kell tudniuk, hogy ki a két tanú, mielőtt megértenék, hogy hogyan lett a terv kidolgozva. *
Az ellenség felvette most állását Egyházamban. Ő úgy teszi ezt, akárcsak a Trójai lóba elrejtőzött ellenség. Az ellenség – és ne feledjétek, hogy sokan vannak és mindannyian a fenevadnak adóznak tisztelettel – gyökeret vert Közel Keleten. A valódi cél Izrael, a második tanú hazája.
A két tanú: a Keresztények és Izrael Háza. A Kereszténység az első célpont, mert az Tőlem származik. Izrael a második célpont, mert Én Zsidónak születtem és ez Isten választott népének országa – Jeruzsálem otthona.
Nem véletlen, hogy a Sátán mindkettőt el akarja pusztítani, mert gyűlöli őket és azáltal, hogy eltörli ezeknek minden nyomát, a legnagyobb nyilatkozatot teszi – hogy ő Isten fölött áll. Mennyire fog szenvedni ez a két tanú Isten Nevében! Nem fognak meghalni, de úgy fog tűnni, mintha minden élettől megfosztották volna őket.
A Szentségek lesznek az elsők, melyek megsemmisítésre kerülnek, aztán a Szentmise, majd a Biblia és Isten Szavának minden nyoma. Ez alatt az idő alatt, sokan fognak harcolni azért, hogy hirdethessék Isten Igéjét. Ezen idők alatt, Kegyelmeim mindenhova kiáradnak a Szentlélek ereje által, hogy Istent sohase lehessen elfelejteni.
Az Antikrisztus
Az Antikrisztus nagyon rövid időn belül ismertté teszi magát, mint a béke embere, aki a legcéltudatosabb béketervet fogja létrehozni a Közel Keleten.
Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére. Eközben az ördögi terv folytatódik az Én Nevemben történő hazugságokat tanítása által, becsapván az ártatlanokat. Azoknak mondom közületek, akik nem fogják elfogadni az Igazságot: tudnotok kell, hogy ez az idő elérkezett. Ha ti most nem tudjátok elfogadni az Igazságot, és valóban szerettek Engem, akkor Én olyan Kegyelmeket fogok adni, hogy felismerjétek azt.
Oly sokan nem tudják felismerni ezt az oly gondosan palástolt gonosz tervet, de ami mégis kibontakozóban van a szemetek előtt, ahogyan meg volt jövendölve. A Szentírás sohasem hazudik. Az Én Szavam az Igazság. Az Igazság, a ti mentőköteletek az üdvösség felé. Ha elfogadjátok a hazugságokat, melyeket az Egyházamban azok adnak nektek, akik nem az Én Nevemben jönnek, akkor nagy sötétségbe fogtok esni, és az a gonoszság, hogy az okkult gyakorlatokban – melyeket az Én Nevemben mutatnak be – részt kellene vennetek, fel fog falni benneteket – így el fogtok veszni a Számomra.
Amikor a hamis béke létrejön, nagyon hamar elkezdődnek a tervek a Zsidók megsemmisítésére. Miközben a fenevad vadul megtámadja Izraelt, a Hamis Próféta eltünteti Jelenlétemet és becsapja nemcsak a Katolikusokat, de minden Keresztényt és minden vallást is, annak érdekében, hogy a fenevadat az Egy Világvallás leple alatt bálványozzák.
Amennyiben ez az Üzenet félelmet kelt a lelketekben, akkor tudnotok kell, hogy az a szándékom, hogy ne rejtsek el semmi olyat előletek, ami elpusztíthat benneteket. Minden, ami fontos az, hogy hűségesek maradjatok Tanításaimhoz és imádkozzatok Védelmemért. Amikor teljesen átadjátok magatokat Nekem, Jézusotoknak és arra kértek Engem, hogy vezesselek titeket, akkor minden rendben lesz.
Védelmem szárnya alatt foglak tartani benneteket – mindazokat közületek, akik nem térnek el az Igazságtól.
Jézusotok

*: Jelenések Könyve 11

Buzi papokat takargat a Vatikán

A Vatikánba helyezi át a pápa azt az olasz papot, aki a pletykák szerint eddig nyíltan, férfi szeretőjével élt együtt Uruguayban – írja a Guardian. Ferenc pápa ráadásul egy érzékeny pozícióba, a vatikáni bankba, vagyis az IOR élére állítaná Monsignor Battista Riccát, de az életviteléről szóló híreket az egyház cáfolta.
A buzi "pap", félig nyíltan egy svájci katonatiszttel él együtt. A Vatikán cáfolni akarja az állításokat, de a lap szerkesztősége írásos közleményben tudatta olvasóival, hogy az információik biztosak.
Az egyházi vezetés lépései teljesen érthetetlenek a hívők számára, mivel az egyház a homoszexualitást elutasítja. Megszellőztetett információk szerint, a pápa, a választások idején élt egy házban a megtévelyedett pappal, és ott alakult ki közöttük szorosabb barátság.
Az események a Vatikán teljes korrumpálódott mivoltát mutatják! Az nem elég, hogy az egyház vezetője egy buzi papot menteget, de még annak felelős beosztást osztogat.
Évek óta csökken a Római Katolikus Egyház hívőinek száma, az ilyen esetek még több hívőt tántorítanak el, és azok keresnek új vallást, vagy hitehagyottá válnak.
Az egyházban még hivatásuknak élő papokra nagyon nagy nyomás kerül, hiszen a felső vezetés sátáni cselekedetei,és rendeletei elől kibúvót nehezen találnak. Az igaz keresztény tanokat csak kis közösségekben tudják tanítani, és jaj azoknak, akikről kiderül, hogy az igazságot hirdetik.
Ezek a papok, vagy levetik a reverendát, vagy olyan pozícióba helyezik őket, hogy szinte csak a szobai egereknek prédikálhatnak!
Pápaválasztáskor az ember várja, hogy jön valaki jobb, valaki, aki rendbe rakja az egyháza,t és végre azé lesz az egyház, aki megalkotta! Istené, és nem a Sátáné.
Európa szellemi és fizikai megtisztulása, magával fogja hozni az egyház megtisztulását is. Reméljük, hogy az igaz papokat nem "végzik" ki teljesen, mert az ő munkájukra hatalmas szükség lesz akkor!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Alföldi Pál

Amerikai hadsereg és a "szélsőséges szekták"

Az amerikai hadsereg egyes bázisain blokkolta a hozzáférést a Southern Baptist Convention weboldalához, annak „ellenséges tartalmai” miatt. Az intézkedést néhány héttel az „Evangéliumi keresztények és Római Katolikusok, mint a vallási szélsőség példái” eligazítás után hozták.
A déli baptista gyülekezet káplánjai jelentették, hogy az SBC.net weboldal nem elérhető a katonai létesítményekből az Egyesült Államok területén. A légierő egyik tisztje a Fox News-nak nyilatkozva elmondta, hogy miután megpróbálta megnyitni az oldalt, egy üzenetet kapott, hogy az internetes tevékenységét naplózzák és megfigyelik, amiért megpróbálta elérni a kérdéses oldalt.
A nagy felháborodásnak köszönhetően az oldal blokkolását azóta megszüntették, de az eset jó példa arra, hogyan próbálja a hatalom az ellenség szerepét rányomni a keresztényekre. Érdekes módon ugyanezt tette minden diktatúra a történelem során. A keresztény hit lerombolását mindig az egyik legfontosabb feladatuknak tekintették...
http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/34-hirek-esemenyek/4038-amerikai-hadsereg-es-a-qszelsseges-szektakq