2011. május 30., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A bűn mindig bűn lesz, nem számít, hogyan igazoljátok2011. május 29. vasárnap; 17:30
Drága, szeretett gyermekem, mennyire sírok valamennyi vétkező Gyermekemért, mert nem értik meg Tanításaimat. Sokan közülük nincsenek tudatában, hogy megbántanak Engem, mert vagy sosem tanították őket az igazságra, vagy úgy döntöttek, megvédik bűneiket. Sokan azok közül, akik vétkeznek, próbálják igazolni saját tettüket, mert másokra hallgatva – mintegy bűneik igazolásaként-, azok toleranciájára (megértésére) támaszkodnak.  A bűn mindig bűn lesz az Én Atyám szemében, nem számít, mennyire apró (kicsiny) az a bűn. Sokan azok közül, akik súlyos bűnt követnek el, valahogyan mindig megvédik „jogukat a vétkezéshez”, azáltal, hogy vakká válnak a gonoszságra, mely bűnüket megtestesíti.
Gyermekeim szerencsések, mert megbocsájtom vétkeiket
Ha  Gyermekeim az egész világon ismernék Irgalmasságom, akkor felismernék, mennyire szerencsések, hogy a megbocsájtás ezen nagyszerű ajándékát kínálom nekik ebben az életükben.  Ha nem kérik rendszeresen a megbocsájtást, akkor bűneik a vétkezés folytatásához vezetik őket újra és újra. Minél többet vétkeznek, annál távolabb kerülnek Tőlem, és annál nehezebb lesz visszatérniük Hozzám.
Figyeljetek Rám. Irgalmasságom mindannyiatoké, hogy éljetek vele. Fogadjátok azt el most Tőlem. Ne engedjétek, hogy a világ csapdába csaljon, hogy a bűn kísértésének áldozataivá váljatok. Ha vétkeztek, csapdába estek, és nem fogjátok tudni, hogyan szabaduljatok. A bűn legbelül, lelketek mélyén kelt bennetek rossz érzést.
A tolerancia divatos napjainkban
Oly sok Gyermekem hirdeti fennhangon a „társadalmi tolerancia” szükségét.  A tágan értelmezett tolerancia divatos napjainkban. Még a legsúlyosabb bűnök kiforgatására is használható. A tolerancia úgy van ügyesen formálva, hogy valamennyi, a mai világban az ember által ismert bűnt védelmezze. Mindenki követeli jogát a toleranciához. Nem számít milyen bűn, a legtöbb esetben, úgy mutatják be, mint polgári jogot. Nem számít, hogyan mutatnak be „igaznak, jogosnak” egy bűnt, mindig tévedni fognak. Itt az idő, hogy az ember szembesüljön az igazsággal; hogy ismét felelősségteljes legyen; hogy elfogadja, hogy a bűnös cselekedetek – melyekben részt vesz -, azok erkölcsileg helytelenek; hogy a hozzá közelállókat, köztük az anyaméhben lévő gyermekeket egyenjogúakként kezelje, minden tekintetben.
Imádkozzatok erősen a kegyelmekért, hogy az igazságot olyannak lássátok, amilyen az valójában, és ne egy manipulált, feljavított változatként, amelyről úgy döntötök, hogy abban hisztek, mert az felel meg önös céljaitoknak. Csak egyetlen Igazság létezik. Szívetekben mindannyian ismeritek a különbséget jó és rossz között. Fogadjátok ezt el most, ha azt akarjátok, hogy megmentselek benneteket a pokol tüzétől.
Megváltótok, Jézus Krisztus

Egy szomorú évforduló ürügyén

1956. június negyedikén (talán nem véletlenül, a trianoni ítélet emléknapján) 55 évvel ezelőtt, orosz ukázzal, törvényt hoztak a legális abortuszra. Becslések szerint eddig közel 7 millió határon belüli és közel 3 millió határon túli magyar gyermek nem láthatta meg élve a földi napvilágot. Isten előtt nem tudunk elszámolni 10 millió élettel! Ez nemzeti történelmünk legnagyobb tragédiája! A mongolok, németek, törökök, vagy mások együtt sem okoztak annyi kárt, mint mi sajátmagunknak. 1956. június 4-én a trianoni tragédiánál nagyobb szörnyűség kezdődött. Azóta egyre boldogtalanabb nemzetünk. 20% mentálisan sérült, 10% szenvedélybeteg. A munkaképes korú lakosság 1/3-a nem dolgozik. Sok gyerek hiányzik. 10-15 év múlva emiatt talán sokaknak nyugdíja sem lesz. És ki fog megállni a kapuban, ha az ellenség országunkra tör?
Az egyházak hallgatnak, vagy alig hallatják hangjukat. Ma nem népszerű a bűnökről beszélni! Nem hívjuk nemzetünket bűnbánatra, megtérésre! Még belegondolni sem tudunk, milyen szörnyűségek, isteni ítéletek várnak ránk!
Ennek ellenére nekünk az ítélet alatt lévőknek van reménységünk Jézusban, mert vére „hatalmasabban beszél, mint Ábel vére”(Zsid.12, 24.)„Teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által.”(10,19.)
A reformáció évszázadában a magyar reformátorok nyíltan hirdették: ugyanaz történt velünk, mint Isten ószövetségi népével, Izráellel. Bűneink értek utol, Isten ítélete alatt vagyunk, térjünk meg az Úrhoz! - Ez mentette és tartotta meg akkor nemzetünket150 éven át, a két világbirodalom malomkövei alatt. Mi hozhat változást? Isteni megoldásokra, hatalmi munkáira, ébredésre, nagy aratásra várunk! Ezért ha közbenjárásban vagyunk, ezzel az indulattal, bűn-bánattal „járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”(Zsid.4,16.)
Így hát „imára fel”!  
1./ Kérjük alázatos és bűnbánó szívet! Látogasson meg bennünket a Magasságos, mert csődhelyzetünkben nem tudjuk mit kellene tennünk! Bár ítéleteit, büntetését érdemeljük, mégis kérjük irgalmát nemzetünkre! Törje össze érzéketlen kőszívünket és érző, életért kiáltó hússzívet ajándékozzon nekünk! (Lásd az Ezékiel 36,16-32.)
2./ Isten magyar eklézsiája hirdessen böjtöt, tartson bűnbánatot: mert az elmúlt évtizedek alatt az abortuszról, meg annyi más dologról hallgattunk, gyávák és cinkosok voltunk!
3./ Nemzetünk töredelmes szívvel vallja meg és hagyja el bűneit!
4./ Isten határozatait tisztelje, ítéleteit fogadja el nemzetünk! Az Úr által gyógyuljon népünk a trianoni traumából! Ne a sebeinkben vájkáljunk, mert azok újra és újra befertőződnek! (A beteg ember és a beteg nemzet legyengül és cselekvőképtelenné válik.)
5./ Jöjjön a nagy aratás! Gyülekezeteinkben nőjön fel egy gedeoni nemzedék! Kapjanak szellemi felkészítést, mennyei stratégiát, a helyi körülményekhez igazodó taktikát! – Legyenek az Úrtól vezetett harcaink, győztes csatáink!  
6./ Világi vezetőink legyenek istenfélők, bölcsek és mértéktartók. Ne az Adórám lelkű, kizsákmányolók kapjanak bizalmat közöttük, hanem a nemzet helyreállításán szellemi módon munkálkodó, Nehémiás-i lelkületű hű sáfárok!
7./ A vakációban sok tanuló és diák olvassa el a bibliát! Az Élő Ige hozzon életükben maradandó változást! Táborozásaink az Úr jelenlététől pezsdüljenek!
Szeretett Testvéreink! Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak minden meghallgatott imáért! Megbecsüljük kitartásotokat, szolgálati hűségeteket. Köszönjük a bátorító, visszajelző leveleket, bizonyságokat és a postázást segítő adományaitokat! Kérünk benneteket a közbenjárókért, az imaláncban résztvevőkért is fokozottabb figyelemmel, rendszeresebben és hűséggel imádkozzunk!