2015. március 31., kedd

Krisztus feltámadása történelmi tény

risen
Hallottál már Theudásról vagy a galileai Júdásról? Mindketten önjelölt „messiások” voltak az első században. Hány követőjük van ma? Valószínűleg nulla.
Jézus Krisztusról ezzel szemben mindannyian hallottunk, az emberiség fele pedig nemcsak hallott Róla, hanem hisz is Benne. Vajon akkor is ez lenne a helyzet, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból?
Hittől és társadalmi helyzettől függetlenül mindenkinek érdekében áll alaposan utánanézni, hogy mi is a helyzet ezzel a bizonyos Jézussal és a halálból való feltámadásával. Sok millió ember él ma a földön, aki gondolkodás nélkül félresöpri a kereszténységnek ezt a kijelentését, pedig egy ilyen döntésnek örök következményei lehetnek.
Az első Húsvétkor Jézus sírja üres volt. Tudtad, hogy ez egy történelmi tény? És azt, hogy ennek az eseménynek az első megkérdőjelezői maguk a tanítványok voltak? Mi történt, aminek hatására gyávaságukból Krisztust bátran hirdető vezetőkké váltak? Találkoztak a feltámadt Krisztussal.
A néhai Chuck Colson, aki a Fehérházban dolgozott Nixon idejében, a következőket mondta:
„Vessük össze a Watergate botrányt Krisztus feltámadásával. A Watergate esetében emberi összeesküvés történt és amikor lelepleződött, az egész összeomlott.”
A botrány kapcsán 80 ember került börtönbe, köztük Colson is.
Jézus esetében azonban semmi, se a kínzások, se a mártírhalál nem voltak képesek megállítani a tanítványokat, akik az egész világnak hirdették a feltámadt Krisztust.
Nem egy őszinte szkeptikus indult már neki, hogy megvizsgálja az eseménnyel kapcsolatos bizonyítékokat és vált hívővé a kutatás során.
56684_N_21-01-13-16-50-49Lew Wallace (1827-1905) egy hitetlen tábornok volt az amerikai polgárháború idején, aki azzal a céllal látott kutatásnak, hogy megcáfolja a kereszténység alapjait, ehelyett azonban maga is hívő lett. Később megírta a Ben-Hur: Egy történet Krisztusról című könyvet, ami az 1959-ben készült azonos című film alapjául szolgált.
A keresztény hit egyik legismertebb, ma is élő védelmezője Josh McDowell. Fiatal főiskolai hallgatóként azonban igen szkeptikus volt a kereszténység történelmi hitelességével kapcsolatban. Olyannyira, hogy kifejezetten azért halasztott a főiskolán, hogy alaposabban megvizsgálhassa a kérdést és a British Múzeum anyagainak segítségével megcáfolhassa a keresztény hitet.
Néhány hét komoly kutatást követően ráeszmélt, hogy tévedett és, hogy a keresztény hitet történelmi tények is alátámasztják, amelyekre minden nyitott elméjű kutató rábukkanhat.
Végül igazi elszánt hívő lett belőle, aki számos könyvet is írt a témában, köztük a bestseller „Bizonyítékok a keresztény hit mellett” cíművel. Jézus feltámadása szerinte „a történelem legfantasztikusabb ténye”.
C.S. Lewis (1898-1963), aki először az Oxford, majd a Cambridge egyetem irodalom professzora volt, a XX. század legnagyobb keresztény írójának számít. Fiatalemberként rendíthetetlen ateista volt, míg egy napon néhány érdekes körülmény a kereszténység alapjainak vizsgálatára nem ösztönözte. Az Öröm vonzásában című életrajzi könyvében leírja, hogy „1929 húsvét utáni időszakában beadtam a derekam, s talán mint olyan valaki, aki egész Angliában a legkedvetlenebbül és a leginkább vonakodva tért meg, rugdalózva, az utolsó pillanatig kibúvót keresve, de végül elismertem, hogy az Isten – Isten.”
Lee Strobel a Yale Jogi Egyetemen végezte tanulmányait és a Chicago Tribune jogi rovatainak szerkesztője volt. Intellektuális beállítottsága és erős szkepticizmusa arra hajtotta, hogy, amikor felesége megtért, minden tudását és oknyomozói tapasztalatát latba vesse a kereszténység állításainak, azok közül is a feltámadásnak alapos vizsgálatában.
Strobel volt annyira őszinte a keresésben, hogy kövesse a feltáruló bizonyítékokat, amelyek egyik professzortól a másikig vezették, míg végül cáfolat helyett maga is a feltámadt Krisztust találta meg. Kutatásairól számos könyvet írt, amelyek közül az egyik legismertebb, Jézus dosszié címen magyarul is megjelent.
Dr. Mike Licona, a Houston-i baptista egyetem professzora is kétségekkel küzdött fiatalemberként, így sok más őszinte keresőhöz hasonlóan vizsgálódásba kezdett, amiről a következőket mondja:
„Elhatároztam, hogy komoly kutatásba kezdek és hagyom, hogy a feltáruló bizonyítékok vezessenek. Több éves kutatómunka után arra a megdönthetetlen következtetésre jutottam, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból és a keresztény evangélium igazat mond.”
Dr. Gary Habermas, a Liberty Egyetem történésze, Új Testamentum szakértő, aki Licona professzora is volt szinten megharcolt saját kétségeivel:
„Sok évig küzdöttem vallásos kétségekkel. Tíz éven át meghatározták életemet, de utána is elő-elő jöttek.
Miután a világ sok filozófiai irányzatát tanulmányoztam életemben, volt idő, amikor azt gondoltam, hogy buddhista leszek. A válaszok után kutatva egyetlen dolog adta meg a választ a legkeményebb kérdéseimre: Jézus Krisztus feltámadásának tanulmányozása.”
A tények őszinte vizsgálatát csak ajánlani tudom minden szkeptikusnak. Jézus feltámadt.
Forrás: wnd.com
http://idokjelei.hu/2015/04/krisztus-feltamadasa-tortenelmi-teny/

Megrázó! Így adta meg magát a 4 éves szír gyerek

Adi Hudea halálra rémült a fényképezőgép láttán még a menekülttáborban is. Nem sokkal korábban egy mészárlásban elveszítette apját, anyjával és három testvérével menekült.
Szívszaggató felvételt tett közzé a napokban egy 4 éves szír gyerekről egy török fotóriporter, Osman Sagirli. Az újságíró még 2012-ben látogatta meg az atmeni menekülttábort, ahol ezrével zsúfolódtak össze a szír polgárháború elől menekülő civilek. Sagirli egy négy éves kislányt, Adi Hudeát akarta lefotózni, aki halálra rémült a fényképezőgép láttán. A fotóst ugyanis katonának nézte, és azt hitte: egy gyilkos fegyverrel veszi célba őt. Ezért sírásra görbülő szájjal azonnal feltette a kezét.

Drámai a kicsi reagálása

A kis Adi Hudeában nem véletlen fagyott meg a vér az ismeretlen láttán. Mint kiderült, nem sokkal korábban egy tömeges mészárlásban veszítette el apját, s menekülni kényszerült a szörnyűségek miatt összeomlott anyjával és három testvérével.


Ghassan Zaqtan
PÁRNA

Van-e még idő
annyit mondani
Jó estét Anya
Visszajöttem
egy golyóval a szívemben
Ott a párnám
hadd feküdjek le
pihenni szeretnék
Ha a háború
jönne és dörömbölne
szólj ki nekik:
lefeküdt
pihenni........

Tegnap a Kárpátokon túli Ternopolban-mint Galicia egyik cionista fellegvárában-a “békéért” rendeztek keresztcipelő menetet.

tern
Egy nyolcvankilós irdatlan fakeresztet hurcolásztak keresztül-kasul a városon Ukrajna “egysége és békéje” miatti aggodalmukban. Olyan martalócok, akik mostanság tértek vissza épkézláb Donbasszból, jó kis oroszgyilkolászásból.
tern
Papok sereglete (több mint száz pap) kísérte a mutatványt, akik meg bőszen hányták a keresztet a valcmanista pribékekre. Az összesereglett ternopoli népek pedig virágokat szórtak a donbasszi “hősök” lábai elé, akik megakadályozák, hogy “a zorosz terroristák házaikba hatoljanak”! Zengett a Majdanon lelövöldözött “Mennyi Százak” dícsérete, ám a donbasszi legyilkolt hatezrekről senki nem ejtett egy árva kukkot sem.
https://balrad.wordpress.com/2015/03/31/ternopol-a-bekeert/

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2015. március 3. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik szerettek Engem úgy, hogy megteszitek akaratomat. Kicsinyeim, most hozzátok fordulok, és kérve kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel magatokat Nekem szentelt örök áldozatul. Az Én kínszenvedéseim és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által ajánljátok fel Nekem minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteiteket, imáitokat, áldozataitokat és szenvedéseiteket, hogy szenteljem meg azokat, mert csak így érdemszerző a lelkek javára. Ne sajnáljátok az áldozatokat meghozni bűnbe süllyedt testvéreitekért, és ha szenvedéseket kérek tőletek, nézzetek fel keresztemre, és Belőlem merítsetek erőt. Tudatosítsátok magatokban, hogy Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és mindent Én irányítok a lelketek javára. Engedelmeskedjetek hívó szavamnak! Tegyétek meg minden parancsomat! Öleljétek át a keresztet, amellyel megajándékozlak benneteket, mert egyedül ez válik az üdvösségetekre, és mások üdvére.
Kicsinyeim! Az óra itt van. Sokak számára lezárul az idő, amit itt a földön életnek neveznek. Addig engedelmeskedjetek szavaimnak, amíg még itt vagytok. Mert ha a lelketek már kiszállt testetekből, nem tehettek semmit. Akkor már nem cselekedhettek, nem szólhattok, nem tudtok engesztelni. Értsétek meg: csak a ma a tiétek. Ti bűnösök! Térjetek meg Hozzám még ma, mert a holnap már bizonytalan számotokra. Újra meg újra hívlak benneteket, de süket fülekre találok.
Gyermekeim! Meg akarlak menteni benneteket. De ha nem működtök együtt kegyelmemmel, örökre megfosztjátok magatokat Tőlem, örök életetek Szerzőjétől, és elkárhoztok.
Kicsinyeim! Nagyon szeretlek benneteket. Örök javatokat akarom. Hallgassatok szavamra, és váltsátok tettekre, amit mondok! Én az örök boldogságra hívlak meg benneteket, amelyet rettenetes kínszenvedéseimmel szereztem meg nektek a keresztfán. Ne forduljatok el Tőlem! Szeressetek viszont Engem! Csodálatos ország vár rátok az örök hazában. De ha elszakítjátok magatokat Tőlem a bűn miatt, az örök tűz, a férgek a sötétség és a kárhozat vár rátok. Ma még választhattok. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Válasszátok az életet!
Drága szeretteim, ma még kérlek, de holnap már meg kell, hogy ítéljelek benneteket. Szavaimat vegyétek nagyon komolyan, mint szeretetteljes figyelmeztetéseimet.
Kicsinyeim! Azt akarom, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet. Rajtatok múlik örök sorsotok. Már mindent tudtul adtam nektek. Válasszátok az életet! Engedelmeskedjetek felhívásomnak! Erre áldalak meg benneteket megerősítő szeretetteljes áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ezt üzenem X-nek: Szeress Engem lángolóan! Bízzál ígéretemben! Legyen olyan erős a hited, mint a szikla! Ha megteszed, amit kérek, kiirtok a szívedből minden kételyt és hitetlenséget. Újra mondom: higgyél! Hited által tudlak csak teljesen meggyógyítani. Fogadd szeretetteljes megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”2015. március 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő nagyon rövid. Beteljesedik mindaz, amit mondtam nektek. Vigyázzatok! Senki félre ne vezessen benneteket! Hamarosan fellép az antikrisztus, aki azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok. Ne higgyetek neki! Ő a sátán embere, akit maga az ördög segít, mindenféle megtévesztő csodákkal, hogy elhitesse a világgal, hogy ő a messiás. Én ugyanúgy fogok visszatérni dicsőségben erre a földre, mint ahogy felmentem a mennybe. Ugyanúgy fogok ragyogni, amikor visszatérek, mint ahogy azt megmutattam apostolaimnak a Tábor hegyén.

Gyermekeim! Csak Nekem higgyetek! Olvassátok az Evangéliumot! Én most is azt hirdetem nektek. Semmi újat, azzal ellenkezőt nem mondok. Ezért hitelesek és igazak szavaim. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Tanításom megváltoztathatatlan és örök. Mindazok, akik megváltoztatják, hogy ez által a bűnösök elvárásainak megfeleljenek, a sátán emberei. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Engem, az élő Krisztust szolgálják úgy, hogy megtartják tanításomat, és azt hirdetik, ami az Evangéliumban van, vagy a gonoszt szolgálják, és akkor meghamisítják tanításomat, és elvesznek ők maguk, és mindazok, akiket megtévesztenek.

Gyermekeim! Legyetek résen! Nagyon vigyázzatok! A tét hatalmas: örök élet, vagy örök halál. Ellenfelem az örök tűzbe akar taszítani benneteket. Aki Nekem szolgál, azt gyűlöli és üldözni fogja. Álljatok neki ellen keményen a hit erejével! Ti mindig, minden körülmények között maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Ha kell, véretek kiontása árán is. Ne féljetek üldözőitektől! Higgyetek Bennem, és váltsátok tettekre tanításomat! Aki hisz, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Amikor bíróság elé hurcolnak titeket, hogy tegyetek tanúságot Rólam, ne gondolkozzatok azon, hogy mit mondjatok! Maga a Szentlélek fog beszélni általatok. Bízzatok Bennem, és soha ne féljetek! Így dicsőítitek meg az Emberfiát. Bízzatok Bennem, akkor nem fogtok megszégyenülni. Amikor a legnehezebbnek találjátok kereszteteket, akkor mentitek a legtöbb lelket. A mennyben ezeknek fogtok örülni a legjobban. Bízzatok Bennem! Soha nem próbállak erőtökön felül benneteket. Mindig megadom a szükséges kegyelmet, hogy kitartsatok Mellettem mindhalálig.

Gyermekeim! Az idő rövid, már itt is van, amikor senkinek sem lehet kétfelé sántikálni. Mindenkinek meg kell vallania a hitét. Vagy Mellettem, vagy Ellenem. Legyetek erősek! Valljatok meg Engem az életetek árán is! Aki elveszíti Értem az életét, megmenti azt.

Kicsinyeim! A mennyben a vértanú szentek a legboldogabbak, mert nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.

Kicsinyeim! Szívemnek drága választottjai! Bízzatok Bennem! Én megváltottam a világot. Hamarosan visszatérek dicsőségemben, és magammal hozom jutalmamat, hogy megfizessek mindenkinek cselekedetei szerint. Éljetek szüntelen készenlétben! Ha tettekre váltjátok szavaimat, nincs mitől félnetek. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által: „Hőn imádott Szentlélek Istenem! Veled és Benned magasztalom a teljes Szentháromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Te légy az én Vezérem, Aki megadja nekem a tisztánlátás kegyelmét, hogy mindig meg tudjam különböztetni a jót a rossztól! Te irányítsd lépteimet, hogy mindig Megváltó Uram nyomában járjak, hogy mindig Őt kövessem, Őt lássam, Belőle merítsek erőt, és az Ő tanítása szerint éljek.
Szentlélek! Te légy Vezérem, hogy minden élethelyzetben Téged kövesselek, hogy mindig felismerjem és megtegyem akaratodat! A Te szavad intsen és buzdítson! Te légy lelkiismeretem sugallata!
Szentlélek! Te imádd bennem a legszentebb Szentháromságot, Te adj mindenért hálát, és Te kérd bennem kimondhatatlan szavakkal a kegyelmet Istenem tetszése szerint!
Szentlélek! Te légy számomra a levegő, ami nélkül nem tudok élni! Te légy a víz, ami nélkül szomjan halnék! Te légy a táplálék, ami megerősíti testemet, lelkemet! Te légy a fény, ami megvilágítja utamat! Te légy az iránytű, amely mindig az örök haza felé mutat! Te légy az Én Istenem és Mindenem, hogy elnyerjem örök Célomat! Ámen.”
2015. március 26. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Márk 2, 20: „Eljön a nap, amikor elviszik a Vőlegényt…”

Jézus: „Drága gyermekeim, készüljetek! Hamarosan elvesznek Engem tőletek. Meg lesz csonkítva a Szentmise. Nem lesz átváltoztatás. Nem lesz többé Oltáriszentség. Helyette tévtanításokat fognak hirdetni. Ez lesz az a nagy „egység”, amiről prédikálnak. Eltörölnek Engem, mert útjukban vagyok. Nem bírják elviselni Jelenlétemet, mert tekintetem figyelmezteti őket bűneikre. Mindaz, aki Nélkülem akar élni, és a bűnt választja, a kárhozat felé halad.Gyermekeim! Nem lehet, és nem is kell a világnak megfelelni. Csak egyedül Istennek. Én sem teljesítettem környezetem elvárásait. Nem engedtem Magamat királlyá tenni. Én egyedül Atyámnak engedelmeskedtem. Ti se akarjatok a világ elvárásainak megfelelni! Teljesítsétek Atyám törvényeit! Váltsátok tettekre az Evangéliumot, és kövessetek Engem a keresztúton! Akkor a szűk ösvényen jártok, ami az örök életre vezet.Gyermekeim! Most nagy üldözés fog kitörni ellenetek. Jól jegyezzétek meg szavaimat: csak aki mindhalálig kitart Mellettem, az üdvözül. A rejtekben igaz papjaim be fogják mutatni a Szentmisét. Ide jöjjetek! Itt a szívetekbe térek, és imádhattok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Máshová ne menjetek! Ne szolgáljatok két úrnak! Valljatok meg Engem az emberek előtt! Akkor Én is megvallak titeket Mennyei Atyám és szent angyalai előtt. Tegyetek tanúságot Rólam, ha kell, az életetek árán is! Akkor vértanú szentekként egyenesen a mennybe jöttök. Ne féljetek üldözőitektől, akik a testet megölik, de semmi egyebet nem tudnak tenni. A bűntől, a képmutatástól féljetek, ami elválaszt Tőlem, és az örök kárhozatba taszít.Gyermekeim! Most színt kell vallanotok. Vagy Mellettem, vagy Ellenem. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor tudtok bejönni az örök életre. Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Filippi 3, 20-21: „A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt: az Úr Jézus Krisztust. Ő…átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült Testéhez.”

Máté 27, 31. 50. „Jézust keresztre feszítik. Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte Lelkét.”Jézus: „Ez vár most Egyházamra is.”


2015. március 30.
Ma délután itthon kértem a Szűzanyát, hogy esdje le számomra a kegyelmet, hogy én is olyan szoros egységben legyek az Úr Jézussal, mint Ő.Erre Ő ezt válaszolta: „Valahányszor türelemmel viseled szenvedéseidet, vagy teljes szívedből elismétled Szent Fiam szavait, amelyeket a Getszemáné kertben mondott: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te.” Vagy amit Én válaszoltam szent Gábriel arkangyalnak: „Íme, az Úr, szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.” Mindig ugyanolyan szoros egységben vagy Szent Fiammal, mint Én.”


Gigantikus Krisztus szobor Tokaj-Hegyalján

(Járja körbe az Áldó Krisztus szobrot virtuálisan is!)

Nyolc és fél méter magas, gránitból készült Áldó Krisztus szobrot állítottak fel Tarcalon. A monumentális alkotást egy vállalkozó adományozta és a Tokaj-hegyaljai település Ó-temető feletti dombján helyezték el. A mintegy 50 tonnás szobor minden bizonnyal turistalátványossággá is válik, ekkora méretű és témájú alkotás eddig nem volt a térségben.


A felajánló egy márvány-, gránit- és kőfeldolgozással foglalkozó gávavencsellői cég vezetője. Petró Attila hívő emberként sokat járt a tarcali Mária-Terézia kápolnában, ahol egyszer egy papírlapot talált, amin egy Jézus szobor volt. Ez adta az ötletet arra, hogy megvalósítsa a látottakat a Tokaji-hegy oldalában. A monumentális alkotást a szintén hegyaljai (szerencsi) Szabó Sándor szobrászművész készítette öt hatalmas gránittömbből. Az adományozó mindössze annyit kért cserébe, hogy egy méltó körülményt alakítsanak ki a szobor környékén. 
- Egy sétányt építünk itt ki, ez augusztus végére készül el – mondta Butta László Tarcal polgármestere a HegyaljaInfo-nak. A szobor felszentelése is ekkora várható. – Gyümölcsfa ligetet, tájjellegű bokrokat is telepítünk a két és fél méter széles sétány környezetébe. A szobrot négy reflektorral akarjuk megvilágítani, így szürkülettől pirkadatig is látható lesz – tette hozzá a polgármester.
A zarándokturizmus is cél
A szobortól a zarándokturizmus fellendülését várják. Erre minden esély meg is van Tarcalon, hiszen még ebben az évben elvégzik a Mária-Terézia kápolna felújítását is, a munkálatokat Degenfeld grófnő finanszírozza. Előtte pedig egy új 34 férőhelyes zarándokházat is átad a katolikus egyház, tovább növelve a hívők komfortérzetét.
Tarcal egyébként pontosan a Mária út (Mariazell-Máriapócs-Csíksomolyó) főtengelyén fekszik, a település idén augusztusban az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapba is bekapcsolódik. 
 fotók: Csáki Szilárd | hegyalja.info

JÁRJA KÖRBE AZ ÁLDÓ KRISZTUS SZOBROT VIRTUÁLISAN! 
HA TETSZETT, AKKOR PEDIG NÉZZE MEG ÉLŐBEN IS.
(klikkeljen a képre a panoráma megnyitásához)

2015. március 30., hétfő

Kaptam - küldöm levélrészlet

Ma reggel bekapcsoltam az M1 csatornát. A Pázmány K.Egy. azt hiszem igazgatója,
Mint pap,szenzációs, a világon szinte egyedüli történetként adta elô, hogy az egyetem és egy amerikai kutató intézet közös projektben dolgoznak egy szilikon alapú beültethetô chippen!!!!!!!
Nyomta a tudományos szövegét!
A riporter is megjegyezte, hogy úgy beszél pap létére mint egy biológus!
Teljesen kész vagyok!

Imádkozzunk, hogy megkapja mindenki a tisztánlátás kegyelmét, és ne engedje senki sem beültetni!

2015. március 29., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Az engesztelő imák felajánlások értéke

2015. 03. 15. 
Kedveseim, engesztelő országunk sorsa megpecsételődött! Mindazok, akik felajánlják az egész országot a Szentháromságnak, a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át, nagy kegyelmeket eszközölnek ki népünkre. Bár úgy tűnik, továbbra sem változik a lelkek állapota, mégis felajánlásaitok által rengeteg lelket sikerült kiszabadítani a sátán kezeiből. Továbbra is tartsatok ki engesztelő felajánlásaitokban, mert akkor még több ember megtérését esditek ki! Most már az engesztelő imaórában nyújtott felajánlásaitok óriási kegyelmeket közvetítetnek a hitetlenek számára. Az imaóra a napotok középpontjába került. Imádságotok úgy száll fel nap, mint nap a Mennyei Atyához, ahogyan a szív lüktetése biztosítja a véráramlást.
2015. 03. 27. 
Kedveseim, maradjatok meg állhatatosan az engesztelésben. Ne engedjétek, hogy a kísértő eltántorítson benneteket ettől az óriási nagy lélekmentéstől. Bár a gonosz mindent megkísérel, hogy eltérítsen titeket a kitartó imahadjárattól, ti azonban rá se hederítsetek. Adjátok oda Jézusnak fáradtságaitokat és hősiesen küzdjetek! Soha ne adjátok fel a küzdelmeket, mert ha kitartotok, hatalmas kegyelmeket eszközöl ki nektek Jézus. Óh, bárcsak figyelnétek arra, mennyire nagy szükség van menteni a lelkeket! Ezért legalább az engesztelés órájában tegyetek meg mindent a lelkek érdekében. Ha csak ketten is imádkoztok, és kitartóan kéritek Jézus irgalmas szeretetét a lelkekért, akkor az Úr megsokszorozza imáitokat, mintha egyszerre sokan imádkoznátok. Ez hatalmas kegyelem, éljetek vele!
Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/938-az-engesztelo-imak-felajanlasok-ertekeA saját helyünk


2015. 03. 18.            
Kedveseim, közösségeitek épüljenek fel szent házzá, hogy benne mindenkinek helye legyen. Senki ne érezze saját helyzetét alantasnak, mert Isten nagyon jól tudja, hogy kire mit akar építeni egyházában. Jól illeszkedjetek egymás mellé, mint a puzzle játékban, hogy szorosan és résmentesen helyezkedjetek el Isten művében. Legyen mindenki megelégedve a saját helyzetével és ne akarja a másét elkívánni. Ugyanakkor segítenetek is kell egymásnak a helyes és jó beilleszkedésben. Figyelnetek kell a másik adottságaira és nem állhattok senki fölé, de alá sem rendelhetitek magatokat senkinek. Mindenkinek rendeltetésének megfelelően kell beilleszkednie abban a rendszerben, melyet az Úr számára kijelölt. Így lesztek hasznára egymásnak és tudtok kibontakozni a kegyelem által.
Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/939-a-sajat-helyunk


Az engesztelő hivatás


2015. 03. 28.          
Kedveseim, engesztelő élethivatásotokat úgy ajánljátok oda a Szentháromságnak, hogy lelketeket teljesen adjátok oda Neki. Ezt a küldetést nagyon kevesen kapták meg az emberiség közül. De hazánknak komoly osztályrész jutott ebből. Ha mindenki, aki elhívást kapott erre a küldetésre, komolyan venné, amit kapott Istentől, akkor sokkal nagyobb erővel működne az engesztelés műve. Még ha kevesen is vagytok, legyetek meggyőződve arról, hogy engesztelő mivoltotok felerősíti köztetek és bennetek a kegyelmek közvetítését. Minél buzgóbban végzitek ájtatosságaitokat, annál hatékonyabbá válik a lelkek megmenekülése. Buzgólkodjatok, és ne feledjétek, mekkora ereje van egyetlen összeszedetten elmondott imádságnak, mely hathatósan száll fel a Mennybe.
Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/940-az-engesztelo-hivatas

P. Bernhard Zaby: A Szent Hét

1. Szent X. Pius katekizmusában a Nagyhétről szóló fejezet [IV. szakasz, 1. rész: Az Úr ünnepei, 7. fejezet: A Nagyhét, 1. §] ezzel a kérdéssel kezdődik [45. kérdés:] „Miért nevezik nagyböjt utolsó hetét Szent Hétnek is?” A válasz így hangzik: „Szent Hétnek is nevezzük, mert alatta azon legnagyobb titkok emlékezetét ünnepeljük, melyeket Jézus Krisztus megváltásunkért véghezvitt.” – Hiszen Jézus üdvöthozó szenvedése és keresztje által váltott meg bennünket, és pont ezeket a titkokat ünnepeljük a Szent Hét alatt.
2. A Nagyhét Virágvasárnappal kezdődik, és mely titkokra emlékezünk ezen a napon? „Virágvasárnap arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus hat nappal szenvedése előtt dicsőségesen vonult be Jeruzsálembe.” Erről Szent János számol be nekünk Evangéliumának 12. fejezetében: „Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. … Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje és így köszöntötték: »Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!« Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: »Ne félj, Sion leánya! Nézd, királyod jön, nőstényszamár hátán.«” (Jn 12,1/12-15)
[47. kérdés:] De miért akart Jézus Krisztus szenvedése előtt dicsőségesen bevonulni Jeruzsálembe? „Jézus Krisztus szenvedése előtt, ahogy ez meg volt jövendölve, dicsőségesen akart bevonulni Jeruzsálembe, mert: 1.) hogy bátorítsa tanítványait, miközben ily módon világosan bizonyítékát adta annak, hogy szenvedését önként vállalta magára; 2.) hogy tanítson bennünket, hogy halálával az ördög, a világ és a test felett győzedelmeskedni fog, és hogy meg fogja nyitni nekünk a mennyet.” – „Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától.” (Jn 10,17-18)
Jézus nem egy szegény, elnyomott ember, akinek akaratlanul, sőt kelletlenül kell valamit elszenvednie, hanem Ő a glória királya, aki teljes, szabad akaratából lép rá királyi keresztútjára, ahogy az Atya a mennyben ezt a számára kijelölte, hogy a keresztről győzedelmeskedjen és a mennybe vezető utat megint megnyissa. „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43) Ezért van a pálmaszentelés ünnepélyes szertartása, a körmenet és a templomba való bevonulás.
3. A Nagyhét következő fontos napjai a Nagycsütörtök, a Nagypéntek és a Nagyszombat. [48-51. kérdés:] „Nagycsütörtökön az Eucharisztia legszentebb szentségének a megalapítását ünnepeljük”, „Nagypénteken a Megváltó szenvedésére és halálára emlékezünk”, „Nagyszombaton Jézus Krisztus sírbatételét tiszteljük és a pokol tornácára való leszállását; a Glória után kezdjük a dicsőséges feltámadása előtti tiszteletet.” – „Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett, … harmadnapon halottaiból feltámadott…” Hitünk ezen központi igazságai, melyekre e napokban gondolunk, mind előrevetítődnek és benne foglaltaknak az Oltáriszentség és a szentmiseáldozat titkában, melynek megalapítását Nagycsütörtökön ünnepeljük.
[51. kérdés:] „Mit kell tennünk, hogy a Nagyhetet az Egyház lelkületében töltsük el?” „Három dolgot kell tennünk: 1.) a böjtöléssel nagyobb belső összeszedettséget és buzgóbb imádságot kell összekapcsolnunk; 2.) töredelmes lélekkel folytonosan Jézus Krisztus szenvedésére kell tekintenünk; 3.) ugyanilyen lélekkel, ha erre lehetőségünk van, kell részt vegyünk a szentmisén.”
Az első két pontra akkor is és különösen akkor kell figyelmeznünk, ha valamilyen okból gátolva vagyunk abban, hogy a Szent Hét liturgiáin részt vegyünk.
4. Szent X. Pius katekizmusában 2. §. a Nagyhét néhány szertartását tárgyalja, elsőnek a Virágvasárnapét: „Virágvasárnap a nevét az ezen a napon tartott körmenet után kapta, melyen a hívek olaj- és pálmaágakat tartanak a kezükben.” Ez azért történik, „hogy Jézus Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulására emlékezzünk, amikor a tömeg kezében pálmaágakkal ment az Úr elébe”. Ez Krisztus-Király diadala, ami nem ér véget Jeruzsálemben, hanem felvezet a mennyei paradicsomig. A körmenet visszatértekor ezért üt a keresztvivő háromszor a templom kapujára, hogy az megnyíljon. Ez azért történik, hogy „szimbolizálja, hogy a mennyország Ádám bűne miatt zárva volt, és hogy Jézus Krisztus halálával kiérdemelte számunkra a mennyországba való bejutást”.
„Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki a dicsőség királya? Az Úr, a hatalmas és erős. Az Úr, a harcban verhetetlen, Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki ez a dicsőség királya? A Seregek Ura a dicsőség királya.” (Zsolt 23,7-10)
Ezt hirdeti a váltakozó ének, amit a bezárt templom kapujában énekelnek: „Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redemptor. – Dicséret és tisztelet és öröm neked, Krisztus, Király, Megváltó.”
[55. kérdés] „Kik voltak azok, akik Jézus Krisztus elé mentek, amikor diadalmenetben bevonult Jeruzsálembe?” „Amikor Jézus Krisztus diadalmenetben bevonult Jeruzsálembe, az egyszerű nép és a gyermekek mentek eléje, nem pedig a város nagyjai; így rendelte ezt Isten, hogy megmutassa nekünk, hogy a gőg méltatlanná tette ezeket arra, hogy Urunk diadalában részt vegyenek, mert Ő a szív együgyűségét, az alázatot és az ártatlanságot szereti.” – Urunk élete végén nem volt másképp, mint élete kezdetén, amikor Jeruzsálem város nagyjai szintén nem találták meg az utat Betlehembe.
5. Nagycsütörtökön utoljára kondulnak meg a harangok, és hangjuk Nagyszombatig nem szólal meg. „Nagycsütörtöktől Nagyszombatig elnémulnak a harangok [az orgonával és az oltárcsengőkkel együtt] Megváltónk szenvedése és halála felett érzett nagy gyászunk jeléül.” Ezen idő alatt fakereplők lépnek a helyükbe.
A Nagycsütörtök további szokásai: egy nagy konszekrált ostya [a római rítusban két, a miénkében három nagy ostyát konszekrálnak ezen a napon] megőrzése [egyet a miséhez, a másodikat a nagypénteki liturgiához, a harmadikat szentsír számára, e két utóbbit a pap az áldozás után egy üres kehelybe teszi el, pallával és paténával befedi és fehér selyemlepellel leköti], valamint az oltárfosztás és a lábmosás.
[57. kérdés]: „Miért tesznek el megőrzésre Nagycsütörtökön egy nagy konszekrált ostyát?” Ez azért történik: „1.) hogy az Eucharisztia szentségét megalapításának napján különös hódolat illethesse; 2.) hogy a Nagypéntek liturgiáját meg lehessen ünnepelni, mely napon a pap nem végzi el az átváltoztatást.”
Az 1955-ös Bugnini-reformig Nagypénteken nem csak „Urunk szenvedésének és halálának liturgiáját” ünnepelték egy istentiszteleti ünnep és áldoztatás formájában, hanem igazi misét, jóllehet egy előre konszekrált ostyával, egy „missa praesanctificatorum”, melyen egyedül a celebráló pap áldozott. Ezzel a Nagycsütörtök és Nagypéntek, a szentmiseáldozat és a keresztáldozat közötti bensőséges kapcsolat világosan kifejezésre jutott. Ez a nagy ostya, amivel Nagypénteken a celebráló pap megáldozott, ugyanaz volt, mint amit Nagycsütörtökön tiszteltek és imádtak.
[Lásd ezzel kapcsolatban a tavaly feltett cikkeket a nagyheti változtatásokról:
1955 előtti és 1962-os rítus, IV.: Nagypénteki változtatások]
[59. kérdés]: „Miért végeznek Nagycsütörtökön lábmosást?” Erre azért kerül sor, „hogy 1.) a megalázkodás azon aktusára emlékezzenek, amivel Jézus Krisztus leereszkedett, hogy apostolainak a lábát megmossa; 2.) mert Ő maga figyelmeztette apostolait és bennük a híveket, hogy kövessék példáját; 3.) hogy megtanítson bennünket arra, hogy szívünket minden szeplőtől tisztítsuk meg, és másokkal szemben a szeretet és a keresztény alázat kötelességeit gyakoroljuk.”
Ha csak a Megváltó ezen példaadásában rejlő tant hűségesebben követték volna, nem kellene ma azon keserű állapotok miatt szomorkodnunk, melyektől a katolikusok a „zsinati egyház” miatt szenvednek, ami a gőg, a hatalommal való visszaélés, a kihűlt szeretet következménye.
A korábbi, katolikus időkben, még az ú. n. Bugnini-reform előtt, a Nagyhét liturgiái, köztük a Nagycsütörtöki is, reggel zajlottak. Ez alkalmat adott a híveknek, hogy Nagycsütörtök délutánján és estéjén meglátogathassák és imádhassák a Legméltóságosabb Oltáriszentséget. Ehhez a hívek „nyilvános körmenetekben vagy egyenként több templomba mentek el a Legméltóságosabb Oltáriszentség meglátogatására”. Ez „azon fájdalmakra való emlékezés miatt történt, amiket Jézus Krisztusnak több helyen, az Olajfák hegyén, Kaifás, Pilátus és Heródes házaiban és a Kálváriahegyen kellett elszenvednie”.
[61. kérdés:] A katekizmus kioktat bennünket arról, hogy milyen lélekkel kell ezeket a látogatásokat elvégeznünk: „Nagycsütörtökön nem szabad kíváncsiságból, megszokásból vagy szórakozásból látogatni ezeket a helyeket, hanem bűneink feletti őszinte töredelemmel, mert ezek okozták Megváltónk szenvedéseit és halálát, és az Ő szenvedéseivel való együttérzés igaz lelkületével, mialatt a különböző szenvedésein elmélkedünk, például az első látogatásnál az Olajfák hegyén való szenvedéseire, a másodiknál a Pilátus törvényházánál átélt szenvedéseire és így tovább a többinél.”
Sajnos ezt a szép és üdvös szokást ma már aligha lehet betartani, nem csak a Bugnini-reformok miatt, hanem azért sem, mert már alig lehet olyan templomot találni, melyben Nagycsütörtökön a valódi Üdvözítőt lehetne imádni.
6. A Nagypéntek különleges szertartásai a nagy könyörgések és a kereszt előtti hódolat. [62. kérdés:] „Miért könyörög az Egyház Nagypénteken az Úrhoz különös módon minden emberért, a pogányokért és a zsidókért is?” „Az Egyház Nagypénteken azért könyörög különös módon minden emberért, hogy megmutassa, hogy Krisztus minden emberért meghalt, és szenvedésének gyümölcseit mindenkinek az üdvéért kikönyörögte.”
Olyan végtelenül kár minden csepp vérért, amit az Üdvözítő hiába öntött ki. Minden emberért elégtételt adott a keresztfán, de sajnos nem mindenki akarja megváltását elfogadni. Ezért az Egyháznak pont Nagypénteken az a vágya, hogy lehetőleg sok lélek kapja meg a megváltás gyümölcseit.
[63. kérdés:] „Miért tiszteljük Nagypénteken ünnepélyesen a keresztet?” Ez azért történik, „mert ezen a napon lett szegezték Jézus Krisztust a keresztre, és ott halt meg, és ezáltal vérével megszentelte”. [64. kérdés:] „De hiszen az imádat egyedül Istent illeti; miért imádjuk akkor a keresztet?” Nem istenkáromlás egy ilyen kínzóeszközt még imádni is? „Az imádat egyedül Istent illeti; ha azonban a keresztet imádjuk, akkor ez az imádat Jézus Krisztusra vonatkozik, aki a kereszten meghalt.”
Montfort Grignion Szent Lajos „Az örök bölcsesség szeretete” című könyvecskéjében a keresztet mint Isten bölcsességének megtestesülését magasztalja. Utal arra, hogy Jézus Krisztus bizonyos értelemben a keresztet jegyeséül választotta: „Krisztus és a kereszt között feloldhatatlan, örök kapcsolat van. Soha sincs kereszt Jézus nélkül, és Jézus kereszt nélkül. Halála által a kereszt gyalázatát olyan dicsőségessé, szegénységét és csupaszságot olyan gazdaggá, fájdalmát olyan kellemessé és keménységét olyan vonzóvá tette, hogy az az angyalok és emberek számára imádni valóvá lett. És Jézus Krisztus úgy rendelte, hogy összes alattvalója imádja Őt és keresztjét. Ő [az emberré lett bölcsesség] nem akarja, hogy az imádat tisztessége, legyen bár relatív, egy másik teremtmény felé irányuló is, legyen az bármilyen magasztos, mint például legszentebb Anyja, mást illesse; Ez a nagy tisztelet csak az Ő szeretett keresztjének van fenntartva és egyedül annak jár ki. Az Utolsó Ítélet nagy napján minden, a szentek legdrágább relikviái előtti tisztelet megszűnik. Mindazonáltal a szeráfoknak és a keruboknak meg fogja parancsolni, hogy a valódi kereszt minden darabkáját gyűjtsék össze a világ minden tájáról, és a szeretetreméltó Megváltó mindenhatósága mind ezen a kis darabkákat úgy fogja összeilleszteni, hogy csak egy keresztet tegyenek ki, mégpedig ugyanazt a keresztet, amin az emberré lett Bölcsesség meghalt. Az angyalok ünnepi énekei mellett ezt a keresztet fogják dicsőségben körülhordozni. Ugyanez a kereszt fog a legragyogóbb felhőn, mely megjelenik, a világ Bírája előtt haladni, és a kereszt által fogja Ő a világot megítélni.”
Milyen jól fogjuk magunkat akkor érezni, ha földi életünkben a kereszt imádóihoz és barátaihoz tartoztunk! „Mily nagy lesz akkor a kereszt barátainak öröme, ha ezt meglátják!” „Szent Kereszt, légy üdvözölve!” „És milyen borzalmas lesz ezzel szemben ellenségeinek a kétségbeesése, akik a villámokat szóró kereszt látványát nem bírják majd elviselni, és ezért a hegyekhez kiáltanak: Szakadjatok ránk! És a pokolhoz: Nyeljetek el bennünket!”
7. [65. kérdés:] „Nagyszombat szertartásai közül a húsvéti gyertya és a keresztvíz megszentelése az, amit különös áhítattal kell szemlélnünk.” [66, kérdés:] Mit szimbolizál a húsvéti gyertya? „A húsvéti gyertya azt a ragyogást és gyönyörűséget szimbolizálja, amit a feltámadt Krisztus a világnak hozott.”
Nagyszombaton Jeruzsálemben minden évben csoda történik a Szent Sírnál: A sír padjából, melyen Jézus legszentebb holtteste feküdt és ahonnan Ő feltámadt, egy szent fény száll fel, melyen Jeruzsálem pátriárkája meggyújt egy gyertyát, hogy kivigye. Ez a fény villámgyorsan szétterjed az egész sírtemplomban és még azon is túl.
[67. kérdés:] „Miért szentelik meg a keresztvizet Nagyszombaton?” A keresztvizet azért szentelik meg Nagyszombaton, „mert a régi időkben ezen a napon, ugyanúgy, ahogy Pünkösd vigíliáján is, ünnepélyesen osztották ki a keresztség szentségét.”
Hiszen a keresztség teszi valósággá bennünk a húsvéti titkot. Meghaltunk a bűnnek, hogy ezentúl Krisztussal éljünk.
[68. kérdés:] Mit kell tehát tennünk, miközben a keresztvizet szenteli a pap? „Miközben a keresztvíz megszentelése zajlik, hálát kell adnunk az Úrnak, hogy hagyott bennünket megkeresztelni, és meg kell újítanunk azt az ígéretet, amit akkor tettünk” [vagyis keresztszülőink tettek nevünkben]. Akkor ellene mondtunk a Sátánnak és minden csatlósának, és az Üdvözítőnek hűséget fogadtunk a hitben való engedelmes élettel.
„Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn, és ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Ne adjátok át tagjaitokat a bűnnek a gonoszság eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek!” (Róm 6,11-13)
„Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben.” (Kol 3,1-3)


www.antimodernist.org/am
http://katolikus-honlap.hu/1501/szenthet.htm

2015. március 28., szombat

Keresztény altemplomból mélygarázs?! Ez, több, mint szégyen!

2015- március 3-án, kedden délután az Országgyűlés Városliget átépítéséről szóló vitájában Hegedűs Lórántné, a Jobbik képviselője megkérdezte Hoppál Péter államtitkártól, „miért nem építik vissza – a több száz milliárdos beruházás keretén belül – a magyarság egyik történelmi ereklyéjének számító templomot, amit egykoron Rákosi Mátyás robbantatta fel, és a magát nemzetinek és kereszténynek valló kormányzat miért folytatja Rákosi munkáját azzal, hogy mélygarázst(!) tervez a templom emlékhelyének területén.”
Regnum Marianum


Az államtitkár válasza: „A Regnum Marianum kérdéskörére nem kívánok reagálni. Ezeket a mondatokat, engedjék meg, hogy elegánsan elengedjem a fülem mellett, hogy Rákosi Mátyás örökségét vállalja föl a mostani kormány; ilyen szamárságokra nem kívánok reagálni.”(Parlamenti jegyzőkönyv 17.30.)
Vagyis ha a Regnum Marianum végleges eltüntetése egy mélygarázzsal, nem lenne Rákosi örökségének a felvállalása, akkor mi? A „múltat végképp eltörölni” hagyomány felvállalása?
Vajon fel tudja fogni egyáltalán az államtitkár úr, hogy a válasza milyen szégyenteljes, kiknek az érdekével és álláspontjával azonos, és milyen mértékű tudatlanságra világít rá? Arról már nem is beszélve, hogy a képviselő kérdésére adott ilyen pimasz és tiszteletlen választ, hogy engedhet meg magának, egy közpénzből fizetett tisztviselő?
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor gyakran hangoztatja, hogy hazánk keresztény ország.
Sajátos módon ebben a kereszténynek vallott országban keresztény templomok, emlékhelyek és temetők felújítására nincs sem akarat, sem pénz a kormány és az illetékesek részéről, ellentétben, a kisebbségben lévő, más felekezethez tartozókéval. Vajon miért?!
Amíg zsinagógák, izraelita temetők folyamatos felújítása, új múzeum építése zajlik a központi költségvetésből, addig a magyar történelmi keresztény Regnum Marianum templomnak, netán csak az emlékhelyének a létét még az emberek emlékezetből is ki akarják törölni. Valóban nem arra kell figyelnünk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr mit mond, hanem arra, hogy mit tesz. Kiket képvisel ebben a jogos elvárásban?
A magyar politikai elit – tisztelet a kevéske kivételnek – botrányosan műveletlen, nem ismeri hazája igaz történelmét. Tudata még a kommunista oktatásügytől fertőzött. Emlékező beszédeik sem mentesek a tárgyi tévedésektől. S bár negyed évszázad eltelt a rendszerváltásnak csúfolt gengszterváltás óta, nem pótolták azt a történelmi és műveltségbeli információ anyagot, amit a tisztesség megkövetelt volna tőlük. Így fordulhat az elő, hogy egy olyan kiemelt magyar történelmi összefogást, mely a Regnum Marianum templomot hálából felépítette, ki akarják törölni a nemzet emlékezetéből.
Tanári mivoltomat soha nem tudtam megtagadni. Ennek jegyében szeretném a döntéshozók ismereteit bővíteni, a templom történetének összefoglalásával, hogy némi fogalmuk legyen arról, amiről a Regnum Marianum templomról illene tudniuk, és legalább egy keresztény emlékhely kialakítását biztosítani egy több százmilliós városligeti múzeumi negyed kialakításakor.
Köztudott, hogy múzeumi negyed kialakítását régóta tervezi a kormány, mely a Hősök terétől az Ajtósi Dürer sorig húzódna. Itt kellene tervezni a lerombolt templom helyreállítását is, mely gyakorlatilag szinte a múzeumi negyed közepén helyezkedne el. Kérdés, hogy az illetékesek miért zárkóznak el a magyar történelem e keresztény templomának még az emlékétől is, miért nincs bennünk hajlandóság a gondolat méltó képviseletéhez, miért akarják a nemzet tudatából kitörölni.
Csete György príma primisszima díjas építész, aki védnökséget vállalt a Regnum Marianum emlékhely kapcsán, egy beszélgetésünk alkalmával a következő, meglepő, hasznos, megszívlelendő kompromisszumos javaslatot tette.
A Regnum Marianum részleges újjáépítése régóta foglalkoztat. A régi templomot eredeti állapotába sajnos, nem lehet felépíteni. Arra gondoltam, mivel az alagsori szintbe betöltötték a felrobbantott templom összes törmelékét, azt kell onnan eltávolítani. A törmeléket rátenni a vaskefének csúfolt kommunista emlékműre, és ott a gyerekeknek egy szánkózó dombot kialakítani.
Az altemplom tökéletes épségben van, a 30-s években épült falak állnak. A falakat kívül a föld támasztja, belül pedig a törmelék. Tehát csak a törmeléket kell kitakarítani.
Ezt követően kell egy kiegyenlítő koszorút csinálni, hogy vízszintest kapjunk.
A koszorúból indítanék egy vasbeton lemez födémet. A födémre rátennék 2 kupolát. Az egyik közismert, mint modell, a Gellért Szálló előtt áll, mint kútház, mely a halásztelki templom modellje, de kőből készült, mert a halásztelki templom ragasztott fatartó.
Az altemplom feltárását a kormányzatnak kéne meghirdetni közmunka programként.
A közmunkát az arra rászoruló emberek végeznék, valamint olyan kommunisták, akik a bűneikből szeretnének valamennyit jóvátenni. Ez a legolcsóbb megoldás, mert a régi falakat használjuk fel, amit a kommunisták nem tudtak felrobbantani, mert azok a föld alatt voltak.
Mivel számomra a Regnum Marianum szívügy, nemrég személyesen felkerestem Baán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum igazgatóját. Neki is nagyon tetszett a gondolat. Alakult is egy bizottság, de sajnos nem tudtam a munkában részt venni, mivel az üzenet nem jutott el hozzám – zárta gondolatait Csete György.
Ezek ismeretében tekintsük át ennek a történelmi keresztény emléknek-templomnak dióhéjban a történetét!
Akár tetszik, akár nem, a nemzeti érzést és érdekeket megsemmisíteni akaróknak, itthon és a nagyvilágban, Magyarországnak Égi Királynője van, mivel István király halálos ágyán – 1038.augusztus 15-én – felajánlotta a koronát, az országot alattvalóival az Istenanyának, Jézus Krisztus édesanyjának, kérve vegye oltalmába a magyarokat.Így lett Magyarország égi királynője Mária, s az Istenanya földi királysága a történelmi Magyarország. A Regnum Marianum több, mint ezeréves tény mindig is élt, és él a magyarság tudatában és szívében.
A különböző forrásokban (Érdy-kódex 1526., Hartvik püspök legenda leírása, Kerékgyártó Árpád: Magyarország emléknapjai 1882.) a felajánlás szavai a fordítás és az írói alkatok következtében kicsit eltérnek egymástól. A minimális szöveg eltérés ellenére a leírások mind megegyeznek abban, hogy Szent István király országát és népét a „Mennyei királyné”, „Ég királynője”, „mennyeknek királné asszona, Istennek szent anyja”-nak bízza oltalmába. Azóta hazánk, és a Szent-korona alá tartozó Kárpát-medence a magyarok Nagyasszonya, „Ékes királynénk, szép (Babba), Szűz Mária oltalma alatt áll.
Az Istenanya oltalmában való hit az ősi vallásunkkal (Atya, Anya, Fiú), hagyományainkkal (Boldogasszony) is összefügg. Ennek az oltalomban való hitnek, melyet a magyarság szíve mélyén, évszázadokon/ezredeken át megőrzött, ékes bizonyítéka a magyarság népi himnusza, a Boldogasszony Anyánk, mely Kölcsey Himnusza előtt született. Az Üdvözlégy Mária imádság, melyet mi magyarok másképp kezdünk elmondani. Bizonyítékok az úgynevezett Mária-zászlók, mely alatt hazánk szabadságáért küzdöttek, az 1848/49-es szabadságharcot is beleértve.
Ezt igazolja, hogy az 1919-s vörös terrort leverve, mely trianoni tragédiánkat is elősegítette, hálával, közadakozásból templomot építettek mely a közismert Regnum Marianum nevet kapta. A templom teljes neve Magna Domina Hungarorum, melyet Shovy Lajos plébános által vezetett Magyarok Nagyasszonya plébánia kezdett el építeni. 1921-ben Templomépítő Bizottságot hoztak létre Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök javaslatára.
Az indoklása az alapító okiratban így szerepel:
“Emeljük e templomot, hogy maradandóan emlékeztessen mindenkit a vörös rémuralom borzalmaira, melyeket ránk zúdított egyházunkról és hazánkról megfeledkezett hűtlenség, önzés és gyűlölködés. Emeljük e templomot, hogy a megcsonkítás és anyagi romlás közepette fennen hirdesse és szolgálja az ezer éves integer-Magyarország, a történelmi Regnum Marianum gondolatát.”
1925. október 10-én volt az ünnepélyes alapkőletétel Csernoch János, bíboros jelenlétében, azonban az építkezést – Kotsis István tervei alapján – csak 1926. augusztus 11 – én kezdődhetett meg. Az építész véleménye szerint a főtemplomnak – mivel a Regnum Marianum gondolata Szent István királyhoz kapcsolódik – román stílusban, a kor hangulatát kell tükröznie. A templom a gazdasági válság ellenére felépült. A templom pontosan a Damjanich utca tengelyében állt, bejáratával az Aréna út felé nézett. 1931-ben Serédi Jusztián hercegprímás szentelte fel. A tervezett 35 méteres harangtorony helyett, azonban csak a legalsó 16 méteres szakasza készült el. A háború alatt az amerikai bombák csodával határos módon elkerülték a templomot, csak a Damjanich utca 50-ben lévő kápolnában tettek kárt.
A háború befejezését követően Csiszár Ferenc atyát, a közösség vezetőjét, egyik napról a másikra az Andrássy út 60-ba vitték, majd elítélték „kémkedésért”.
1951. szeptember 23-án Mária Országát, azaz a Regnum Marianumot a Sztálin-szobor felállítása okán (Sztálin születésnapjára szánt ajándékként) – Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották.
A felrobbantás ellen a hívők élőláncot alkottak a templom körül.
A tömeget az ÁVH tagjai oszlatták fel, majd a Regnum Marianum templomot robbantással döntötték össze. Romjai fölött kialakították a későbbi Felvonulási teret, bár a romokra nem tudták Sztálin szobrát felállítani, azt távolabb helyezték el, a Fasor tengelyénél, melyet az ’56-os forradalom kezdetekor a nép ledöntött.
A korábbi nemzeti emlékhelyet és egyházi kegyhelyet megszentségtelenítve itt évtizedekig a kommunista rendszer erőfitogtatása zajlott. Később még a nyomait is igyekezett eltüntetni a kommunista vezetés, fényképeit az építészeti szakirodalomban sem engedték megjelentetni, mintha a templom sohasem létezett volna.
1969-ben a Tanácsköztársaság 50. évfordulóján, a templom helyén a 19-s vörös terror emlékszobrát állították fel, melyet csak a rendszerváltozást követően távolítottak el a szobor-temetőbe.
1993 áprilisában II. János Pál pápa áldásban részesítette a kihallgatáson járt magyar cserkészeket, és a lerombolt templom újjáépítésére buzdított, „mely egyben elindítója, s jelképe lesz a magyar egyház és a magyar nemzet feltámadásának”.
1993 szeptemberében, az Emlékezés Napján a jelenlévő hívek„elhatározták a templom újjáépítésének elkezdését, közel húszezer aláírással és félezer közéleti személyiség támogatásával. A templom újjáépítésének elindításával akarják magára ébreszteni a mai közömbösségbe kergetett társadalmat” – írja a Regnum Marianum története képekben” elnevezésű, képes füzetecske.
A mozgalomnak Keglevich István katolikus atya állt az élére, aki Kádár börtönében tíz esztendőt töltött rabságban. Sajnálatos módon összeütközésbe került a katolikus egyház kinevezett vezetőivel, akik eltérő véleményt képviseltek, s még a név használatát is megtiltották az atyának. Az amerikai magyarok 300 millió forinttal támogatták a templom újjáépítését, amit az akkori bíboros, érsek atya vett át. De nem az adakozás eredeti céljára, a Regnum Marianum templom újjáépítésére használták fel az adományt, hanem a Zomborhegy téren építettek templomot helyette. (Demokrata 1997.szept.18.) Megint csak felmerül a jogos kérdés: Miért? Kiknek és milyen elvárásoknak akartak megfelelni?
Keglevich István atya saját költségén felállítatta a templom helyén az emlék-keresztet, amit 2000 novemberében négy kommunista neveltetésű gimnazista kidöntött. Azóta mások többször is megrongáltak. Sajnálatos, de az atya már 2000 augusztusában meghalt, s ezzel a mozgalom megroppant. 2001-ben már Mária-szobor felállításában gondolkodtak. Azügy szellemiségéért kiálló Regőczi István atyát szintén félreállították, aki a zaklatások miatt a tervrajzokat is átadta a békesség érdekében Egresy Gábornak, a Regnum Marianum Egyesület új vezetőjének. Ezt követően az emlékhelyen álló keresztek emléktábláin még az eredeti feliratot is megváltoztatták.
2006 márciusában ismét híradás jelent meg a Magyar Demokratában, majd áprilisban A Keresztény Élet c. lapban, melyekben Hajnal György atya plébános kanonok (Zoborhegy) elképzeléseiről nyilatkozik, melyről sem az ügyben illetékes egyházi főhatóság, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal, sem Egresy Gábor az egyesület elnöke nem nyilatkozott. Nagyon megdöbbentő, de úgy tűnik, hogy a kettős identitású egyházi vezetők valamiért nagyon idegenkednek ettől a gondolattól.
2010-ben ismét erőre kapott a Regnum Marianum gondolat. Staudt Gábor és Hegedűs Tamás a Jobbik politikusai, határozati javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, melyben a városligeti a Regnum Marianum templom újjáépítését javasolták a magyar nemzet morális megújulása, a történelmi sebek orvoslása érdekében.
2011. március 16-án az MTI adott hírt, és a HVG-ben jelent meg cikk: Újjáépítenék a Regnum Marianum-templomot a Városligetben címmel.
A következőkről tudósítanak: Három hét alatt több mint 13 ezren fejezték ki egyetértésüket a városligeti Regnum Marianum-templom újbóli felépítését szorgalmazó civil kezdeményezéssel. Az internetes akciót szervező Váralja Szövetség a köztársasági elnökhöz és más közjogi méltóságokhoz fordul, támogatásukat kérve a szándék megvalósulásához – tudatta a szervezet szóvivője Porhajas Gábor: “Azt szeretnénk elérni, hogy a köztársasági elnök, a nemzeti erőforrás miniszter és más érintett hivatalok álljanak az ügy mögé” -fogalmazott a szóvivő.
A Váralja Szövetség, majd a Magyar Patrióták Közössége minden esztendőben megemlékezést tart a keresztnél.
Sajnálatos módon mellettük csak a Jobbik az, aki igazán szívén viseli ezt a kérdést. Több jobbikos ismert politikussal is gondolatokat cseréltem. Egyértelmű, hogy a Jobbik felvállalja, és küzd legalább a Regnum Marianum emlékhelyért. Sajnálatos módon tapasztalataim alapján ez nem mondható el a magukat nemzetinek valló kormány államtitkárairól, és politikusairól.
Pedig Orbán Viktor miniszterelnök úr mindenkor Európa keresztény hagyományait hangsúlyozza. A Regnum Marianum templom feltárása, vagy újjáépítése méltó feladat lenne, a miniszterelnök úr számára. Szerencsés lenne, ha keresztény magyar történelmi érdeknek a felvállalása is a nevéhez fűződhetne.
Mert abból a szerencsétlen helyzetből, melybe hazánk mára belesodródott, Isten segítsége nélkül nem tudunk kiszabadulni.
A kormánynak pedig kötelező feladata lenne, hogy:
“Az Országgyűlés, a kormánnyal a Magyar Katolikus Egyházzal, a Fővárosi Önkormányzattal, az érintett budapesti kerületi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel együttműködve a jelen országgyűlési ciklus végéig tárassa fel, és építtesse újjá a Rákosi Mátyás utasítására leromboltatott templomot.”
Államtitkárát pedig vonja felelősségre!
Orbán Éva
rövidített formában megjelent a KAPU márciusi számában
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Az engesztelők az Oltáriszentség védelmezői


  1. 03. 03. Kedd


Szeráf angyalok közeledtek hozzánk, az engesztelőkhöz és elhelyezték közöttünk a szent frigyládát, amely előtt mindenki mélyen leborult. De nem egyedül jöttek, mert két ember is kísérte őket, az egyik Illés volt, a másik pedig Hénok. Egy kis idő elteltével a Mennyei Atyával találkoztunk, aki karjaiban tartotta „Isten Bárányát” és odahelyezte a szent frigyláda tetejére, annak közepére.

A Mennyei Atya könnyes szemekkel a következőt mondta nekünk:

„Drága gyermekeim, bizonyára szeretnétek tudni azt, hogy mi az oka atyai fájdalmamnak. Elmondom nektek, hogy amikor rátekintek a világ római katolikus templomaira, akkor azt látom, hogy egyre több helyen a templomokat eladják, és olyan gonosz kezekbe jutnak, amelyek mélyen megsértik az Én szentségemet. Máshol szomorúan nézem azt, hogy az Oltáriszentség már nem középen a főoltárnál található, hanem egy mellékoltárnál. Azután látom, hogy a szentmiséken sokan szentségtörést követnek el. Ez nemcsak a klérus részéről történik meg, hanem a laikusok részéről is. Bizony mondom nektek, ne gondoljátok azt, hogy ezekről a cselekedetekről nincs tudomásom. Ezeket a súlyos cselekedeteket számon tartom, és ha az emberek nem tanúsítanak mély és őszinte megbánást, és nem tesznek semmit a kiengesztelődés érdekében, akkor szembesülni fognak az Én igazságommal.Az igaz emberek jelentik egyetlen vigaszomat, akik szívükben hordozzák Szent Fiam Testét és arra törekszenek, hogy tiszta szívvel járuljanak a szentáldozáshoz. Hűséges gyermekeimtől kérem, hogy az engeszteléseken és virrasztásokon külön hangsúlyt helyezzenek az Oltáriszentség meggyalázásának bűneire és annak kiengesztelésére. Szent Fiam általatok tartja vissza kezemet attól, hogy Szent Haragommal lesújtsak azokra, akik mélyen megsértik az Eucharisztiát. A bálványimádás után, atyai szemeimben ezek a legsúlyosabb cselekedetek! A Sátán ravasz módon tudja, hogyan okozza Nekem a legnagyobb fájdalmat és azt akarja kiváltani Belőlem, hogy ezeket az embereket igazságosan megbüntessem. Én nem büntetni akarom az embereket, hanem megmenteni és üdvözíteni! A bűnök következménye a büntetés, amíg nem találnak jóvátételre az Én Szent Fiam keresztje előtt. Gyermekeim, az Én szeretetem olyan nagy irántatok, hogy mindent elviselek értetek. Szeretetem igazi titka abban áll, hogy Én a bűnök mögött rejlő sebzett embert látom. A közeletekben akarok lenni, mert vágyódom a szeretetetek után. Ahol élő szeretet van, ott az Én világosságom, amely legyőzi a sötétséget nemcsak a körülöttetek lévő világban, hanem a ti bensőtökben is.”

Jézus ott állt a Mennyei Atya mellett, miközben Ő szólt hozzánk. Jézus úgy mutatkozott előttünk, mint az „élők és holtak bírája” – kezében az Élet Könyvével. Ezt a könyvet a Mennyei Atya átvette tőle, kinyitotta és egy komoly kérdést tett fel nekünk: „Gyermekeim, vállalnátok–e még az életetek árán is, hogy itt a földön a szeráf angyalokhoz hasonlóan őrizzétek és védelmezzétek az Eucharisztiát?” Mindannyian igennel válaszoltunk.

A Mennyei Atya feljegyezte az Élet Könyvében ezt a napot és erre a különleges szolgálatra tett ígéretünket. „Gyermekeim, kinevezlek titeket az Oltáriszentség védelmezőivé, és ezzel tudatosítani akarom bennetek a küldetéseteket.” Ezután a Mennyei Atya megparancsolta a szeráf angyaloknak, hogy lássanak el minket, a katonákhoz hasonlóan, minden szükséges harci fegyverrel, és a következő eszközöket kaptuk ajándékba: pajzsokat, lándzsákat, sisakokat, kardokat, íjakat, nyilakat és páncélokat. Ezek a tárgyak mind aranyszínben ragyogtak és látni lehetett rajtuk, hogy angyalok készítették.

Illés és Hénok egyenként felkentek minket és azért imádkoztak, hogy az ő példájukhoz hasonlóan mindvégig kitartsunk Isten mellett még a legnagyobb üldöztetések közepette is, amelyet az igazságért kell elszenvednünk. Jézus Krisztus, miután visszavette az Élet Könyvét a Mennyei Atyától, így szólt hozzánk: „Ne féljetek, Én minden kegyelmet megadok nektek ahhoz, hogy küldetéseteket megéljétek, és annak szolgálatára tudjátok szentelni magatokat. Ezt a napot örökké az emlékezetembe véstem, és nem feledkezem meg róla még az Utolsó Ítélet napján sem, amennyiben hűek maradtok Hozzám. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/920-az-engesztelok-az-oltariszentseg-vedelmezoi


Magyarország felajánlása a Világ Győzedelmes Királynőjének a Szentkorona előtt
2015. 03. 15, Vasárnap

Jézus lélekben a magyar Szent Koronához vezetett, és azt mondta: „Elérkezett az idő, hogy a magyar Anyaszentegyház Szent István királyhoz hasonlóan felajánlja Magyarországot szeretett Édesanyámnak, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Ezt a felajánlást elsősorban az Egyház vezetőitől kérem. Ha megteszitek ezt a felajánlást, akkor Én megadom nektek a kegyelmet, hogy az engesztelő kápolnát mielőbb fel tudjátok építeni a Szent Anna réten.”
Aztán elmentünk a Mennyei Atyához, aki kezében tartott egy olyan könyvet, amely a magyar történelmünket foglalta magába. A könyvben az írás hol aranyszínű betűkkel, hol fekete betűkkel volt olvasható. Miközben a Mennyei Atya szemlélte a történelmünket, láttam az arcán időnként a fájdalmat, máshol az örömöt. Felfigyeltem arra, hogy a könyv utolsó néhány oldala üresen állt, de egy aranypecséttel meg volt jelölve. Mennyei Atya: „Ezek az oldalak azért üresek, mert a jövőben sok tervem van Magyarországgal, amelyet be kell a magyaroknak mielőbb teljesítenie.” Váratlanul megjelent közöttünk Szent István király, letérdelt a Mennyei Atya előtt és közbenjárt hazánkért. Nem hallottam semmit a közbenjárás alatt, de azt láttam, hogy Isten rábólintott.
A beszélgetés után a Mennyei Atya megfogta a kezemet, és megnéztük az Ő szeretett Fiát, Jézust a kereszten. Az Úr egész Szent Testét sebek fedték be, amelyet a Mennyei Atya fájdalmas szemekkel tanúsított felém, hogy ezek között ott vannak azok a sebek is, amelyeket a magyarság okozott. De egyszer csak jöttek az engesztelő emberek hófehér ruhában és kezükben egy gyógyító kenetet hoztak, amellyel megkenték és ellátták az Üdvözítő Szent Sebeit. Láttam az Atyán, hogy lassan megenyhült a szíve, és másként nézett a magyar népre, amelyet a szavaival is kifejezett: „Ez a nép emlékezetemben marad, és lesz örökkön–örökké, mert tudja azt, hogy hogyan kell Engem igazán kiengesztelni. Engesztelésüket egybekapcsolják Szent Fiam engesztelő áldozatával, aki misztikus szenvedésében helyreállítja kapcsolatomat a magyar néppel.”
Megkérdeztem Tőle, hogy elfogadja– e a magyar szent korona előtt az engesztelők felajánlását is, ameddig az Egyház vezetői nem teszik meg azt hazánk érdekében? Ő azt válaszolta: „Igen, elfogadom az engesztelők felajánlását, és ha minél többen megteszik közülük, akkor Én enyhíteni fogom a büntetéseket, amely országotokra vár.”
A magyar zászlóban három szín van jelképezve: piros, fehér és zöld. A Mennyei Atya elmagyarázta, hogy ezek a színek nem véletlenül vannak jelen benne, mert: „A piros szín a piros vértanúságé, a fehér szín a fehér vértanúságé, a zöld szín pedig az engesztelést jelenti.” A Miniszterelnökkel kapcsolatban Jézus azt mondta: „Én akartam, hogy az országotok képviselője legyen, mert méltónak találtam arra, hogy a kereszténység értékei mellett kiálljon. Imádkozzatok érte, mert sok farkas veszi körül és az élete veszélyben van.”
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/923-magyarorszag-felajanlasa-a-vilag-gyozedelmes-kiralynojenek-a-szentkorona-elottAz első felajánlás a Szent Korona előtt
2015. 03. 21, Szombat
Jézus kérésének megfelelően ezen a napon megtörtént az első felajánlás. Ezalatt jött a következő üzenet.
Jézus: „Drága gyermekeim, miközben odatekintek az Országházra, áldásomat küldöm felé, és amikor bementek oda, akkor Én veletek fogok tartani Édesanyámmal. Számomra fontos a Szent Koron misztériuma, amit Magam adtam Magyarországnak. Azt akartam, hogy a koronát a magyar keresztényeknek készítsék el. Mert előre tudtam, hogy Szent István királyotok egy napon felajánlja Édesanyámnak magyar nemzeteteket. Eljön az idő, amikor látni fogjátok azt, hogy hány alkalommal térdelt le Elém a ti Mennyei Édesanyátok és járt közben hazátok megmentéséért különösen akkor, amikor egy magyar ember haldokolt. Természetesen Édesanyám a világ összes haldoklója mellett ott áll és imádkozik értük. De ti gyermekeim, Édesanyám szívében az első helyen vagytok. Ha körbe néztek a világban, akkor vajon hány ország van felajánlva a Szűzanyának? Nem véletlen, hogy Magyarországon nagy kegyelmi áradat van. A Lélek adományait egyre többen megkapják, sokan közületek már látnak és hallanak. Választottaim száma növekszik, mert tervem van veletek. Ti vagytok az Én engesztelő országom, mert bekapcsolódtok életfelajánlásotokkal, életállapototok rendezésével és imádságaitokkal misztikus szenvedésembe. Ti közreműködtök megváltó művemben, és ez a folyamat a világ végezetéig tart. Amikor megemlékeztek Rólam, ott vagytok keresztem alatt Édesanyám oldalán, aki kezével Felém mutat, hogy figyelmetek mindig rám tudjon szegeződni.  Bennetek találom minden vigaszomat, miközben sérelmek és elutasítások érnek Engem. Amikor egy lélek elkárhozik és örökre elvész, az olyan fájdalmat jelent Nekem, mintha Szent Szívemből tépnének ki egy darabot. Bízom bennetek, mert tudom, hogy fontosnak tartjátok életetekben a lélekmentést. Szeretlek titeket, és neveteket a szívembe véstem! Érezzétek szeretetemet! Időnként megtapasztalhatjátok jelenlétemet, de szükségetek van a lelki szárazságra is, hogy hitetekben megerősödjetek. Ilyenkor Velem vagytok a pusztában, és a kísértéseket le kell győznötök. Megáldalak titeket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szent Korona előtti felajánlás: Láttam lelki szemeimmel, hogy a magyar Szent Korona jobboldalán térdelt a Világ Győzedelmes Királynője és imádkozott. Közben Jézus nagy dicsőségében kezeibe vette a koronát és Édesanyjával együtt elvitték a Mennyei Atyához. A Mindenható Isten a trónszékében ült, és előtte úgy egy méterrel láttam a Földet. Isten bal keze mellett egy olyan koronát láttam, amely az Ő királyságát jelképezi a világmindenség felett. Jézus a mi magyar koronánkat az Atya jobb kezéhez helyezte. Miután Mennyei Atyánk néhány pillanatig szemlélte a Szent Koronát, majd így szólt: „Jobbomon akarom tudni a magyar Szent Koronát. Mert amikor rátekintek, akkor legszentebb leányom – közben odanézett a Szűzanyára– téged látlak benne. A te szenvedésedet szemlélem Magyarországért és a világért, amelyet Szent Fiam keresztje alatt vállalsz. Amikor Szent István király felajánlotta neked ezt a nemzetet megpecsételődött a magyar nép jövője. Mert Én, a ti Atyátok ráhelyeztem kezemet erre az országra, és azóta sem vettem le róla még akkor se, amikor a magyar népnek sok borzalmas eseményt kellett elszenvednie. A megpróbáltatás szükséges az emberek számára, mert ha hagynám, hogy gyermekeim a bűn homályában éljenek, akkor sokan nem gondolnák át az életüket és nem ismernének fel Engem, akitől az életet kapják. Atyai szeretetemet csak Te, Fiam és Leányom ismeritek tökéletesen. Általatok megmutattam az emberiségnek a Hozzám vezető utat. Nélkületek nem lenne Megváltás és gyermekeim nem részesedhetnének az Én országomban. Szeretetem és hálám örökké fennáll, amikor rátok tekintek. Ezért minden kéréseteket meghallgatom, mert Atyai szívemben első helyen álltok. Szomorúan látom, hogy gyermekeimnek más elképzeléseik vannak az Én gondviselésemről, az Én akaratomról. Ennek oka az, hogy még nem jutottak el a tökéletes szeretetig. A magyar nép egyszerű és nem nagy létszámú, mégis Én nagyságomat közvetítem általuk a világ felé. Azt üzenem a magyaroknak, hogy aki még nem tért meg, az mielőbb mutasson Felém tökéletes bűnbánatot, hogy időben megmenthessem lelkét. Ugyanis Magam előtt látom az igazakat és a gonoszokat, a szétválasztás ideje nemsokára lezárul és utána a gonoszok sorsa lepecsételődik. Felszólítom a magyar püspököket és papokat is a megtérésre! Ne higgyék azt, hogy nem látom elhomályosult értelmüket és cselekedeteiket! Minden felszentelt szolgámnak most még adok kegyelmet, hogy titokzatos módon felismerje hívásomat és igazságomat. Ám ha nem élnek a lehetőséggel, hogy most megváltozzanak, akkor nem tudom megmenteni őket. Kérem az engesztelőket, hogy sokat imádkozzanak a püspökökért és a papokért. A kegyelem idejének már az utolsó szakaszát éli az emberiség. Ami utána következik, arra senki ember ne legyen kíváncsi!”
Irgalmasság órájában Szent István király megjelent előttem látomásban és így szólt hozzánk: „Drága magyar gyermekeim, Én a ti első királyotok láttam felajánlásotokat a Szent Korona előtt, amelyet országotok érdekében megtettetek. Amíg itt imádkoztatok, én egyenként odamentem hozzátok, megöleltelek titeket és megérintettem vállatokat bizalmam jeleként. Ti gyermekeim, az én példámat követtétek és boldog a szívem, hogy olyan magyar emberekre találtam, akik képesek elkötelezni magukat hazájukért, miközben a Szűzanya kezeibe helyezik életüket, családjukat és minden vagyonukat. Gyermekeim, a kezemben tartom Magyarország kelyhét, amelyet felajánlásom pillanatában Mennyei Édesanyátok nyújtott felém és az utolsó cseppig ki kellett innom. Ez a kehely szimbolizálja a magyarokra váró későbbi szenvedéseket. Csakis a Szentlélek kegyelméből tudtam erőt venni magamon, hogy elfogadjam ezt a kelyhet, hiszen a szívemben éreztem a súlyát és felelősségét. Hálám ajándékaként most elhoztam közétek e kelyhet, mert meg akarom osztani veletek, hogy ti is ugyanolyan részt vállalhassatok belőle, mint én. Körbe megyek közöttetek, és a kelyhet a kezetekbe helyezem, hogy igyatok belőle. Miközben isszátok, én a szíveteket szemlélem és Isten kegyelméből királyi szívemből odateszem igazi hazaszeretetem lángját a szívetek mélyére, amelyet mindig is hordoztam magamban az életem során. Ugye tudjátok gyermekeim, hogy az én életemben is fontos szerepe volt az engesztelésnek. Uralkodásom alatt sok fizikai és lelki fájdalmat tapasztaltam meg, amit felajánlottam Jézus Krisztusnak a Szűzanya Szent Szívén keresztül. Most itt áll mellettem Magyarország őrangyala és az én őrangyalom, velük együtt elmegyünk a Megváltóhoz, aki a kereszten függ a mai napig is. Jelenlétetekben leveszem fejemről a Szent Koronát és arra kérem az angyalokat, hogy vigyék fel Jézushoz, és helyezzék a koronát a fejére. Közben a ti Édesanyátok is csatlakozott hozzánk. Elmondom nektek, hogy amikor felajánlottam országotokat tudtam, hogy a Szűzanya a magyar népet nemcsak magához öleli, hanem Szent Fia elé is viszi. Így is történt, ami a Mennyben számomra világossá vált. Azért szenved a magyar nép, mert Krisztus él közöttetek. A Trianon eseménye öt részre választotta szét nemzeteteket, miként Jézusnak is öt Szent Sebe van.” Jézus mély szenvedései közepette letekintett ránk és azt mondta Szent István királynak: „Fiam, nemsokára ez az ország látni fogja a paradicsomot. Azt akarom, hogy minél több magyar ember szentté váljon és helyet foglaljanak a Mennyben az Én jobbomon, miként a te királyi családod és leszármazottaid is. A magyaroknak a jobbomon a helye. Ez az a szép jövő, amely Atyám üdvözítő tervében is jelen van. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/925-az-elso-felajanlas-a-szent-korona-elott

2. felajánlás a Szent Korona előtt


2015. 03. 22, Vasárnap    Egy második csoport felajánlása  (13-an voltak jelen)

Az angyalok sorfalat alkottak egymás mellett és leborultak a Szent Korona előtt, amelynek jobb oldalán újra ott térdelt a Világ Győzedelmes Királynője. Felajánlásunk során Jézus eljött közénk, kezébe vette a koronát és átadta a köztünk lévő papnak e szavakkal:
„Fiam, elfogadtam felajánlásodat. Átadom neked a magyarok Szent Koronáját, mert azt akarom, hogy édesanyámmal együtt imádkozz Magyarországért és annak vezetőiért. Ez a korona a ti magyar kereszténységeteket képviseli. Látom mögötted az engesztelőket, és hallottam felajánlásaikat. Most rajtad keresztül küldöm feléjük áldásomat! Atyám ezekben a pillanatokban rátok tekint, és azt mondja Nekem: „Fiam, hozd Elém őket, mert kedvem telik bennük.” Az angyalok lélekben fölvittek minket a Mennyei Atya Szent Színe elé, ahol a magyar szentek körül vették a Szentháromság trónusát és ünnepeltek.
A Mennyei Atya így szólt hozzánk: „Gyermekeim, vágyva vágytam azután, hogy a magyarok közül egyre többen megtegyék Szent István királyhoz hasonlóan ezt a felajánlást. Angyalaim körbe veszik Szent Koronátokat, mert méltó Szűz Máriához, mint a Föld és az Ég királynőjéhez. Ez az egyetlen olyan korona a Földön, amelyet Én, a Mindenható Isten elismerek. Szeretett Fiamnak a töviskorona jelképezte Isteni hatalmát, és minden megaláztatást elviselt értetek. Legszentebb leányomnak – a ti tökéletes Évátoknak – készíttettem egy földi koronát, mert emberségében és nem istenségében győzte le a sátánt élete utolsó pillanatáig. Ezért azt akarom, hogy elsőként a ti Mennyei Édesanyátok győzelme váljon nyilvánvalóvá az egész világ számára, és előkészítse Szent Fiam királyságát. Minél többen felajánlják magukat a Világ Győzedelmes Királynőjének, annál hamarabb fog elérkezni a Sátán és bukott angyalainak a veresége. A bűnbeesett Éva csábította bűnre Ádámot, most pedig a tökéletes Évának kell felemelnie engedelmességével és alázatával a tökéletes Ádámot és bemutatnia őt az utolsó időkben e nemzedék számára. Mert ez a nemzedék önmagában hordozza Ádám és Éva ősi kötelékét. Ám, amikor Krisztussal és Egyházával egyesültök a szentségek vétele során, akkor megkapjátok a kegyelmet Tőlem, hogy lassan közelebb kerüljetek Hozzám és ne távolodjatok. Nagy szellemi háború zajlik a Földön, de biztosítalak titeket arról, hogy nemsokára ez a harc a végéhez ér. Sok esemény még nem teljesült be, ezt az Én szeretetemnek köszönhetitek, mert nemcsak igaz gyermekeimre gondolok, hanem legfőképpen azokra is, akik még nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek és életük milyen irányba halad. Elsősorban őket akarom megmenteni, mert Országom kapui előttük is nyitva állnak.
Gyermekeim, amikor az emberekre tekintetek – legyen az az ellenségetek, felebarátotok vagy rokonotok – tudatosítsátok magatokban, hogy ők ugyanúgy örökösei az Én országomnak, mint ahogyan ti is azok vagytok. Szeretetem nem válogat vagy kivételez az emberek közül, hanem mindent meg akar osztani, amije csak van. Ez a gondolat járja át nap, mint nap a szíveteket! Megáldalak titeket a kölcsönös szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Az angyalok közül az egyik legmagasabb főangyal, Szent Gábriel azt mondta nekünk: „Nemsokára eljön az az idő, amikor a magyarok saját szemükkel látni fogják Szűz Mária fején Szent Koronájukat, aki Szent István király felajánlásával méltó és jogos uralkodója lett Magyarországnak.” A magyar szentek közül Szent István király is elénk jött, és könnyes szemekkel elővette kardját és Magyarországra mutatott, közben így szólt: „Szemeim könnyesek, mert látom magyar népemet és bűneiknek következményét. Csak ti vagytok képesek arra, hogy imádságotokkal és felajánlásotokkal enyhítsétek a magyarokra váró büntetést. Mi szentek közbenjárhatunk értetek, de vétkeitekkel nektek kell elszámolnotok és jóvátennetek lehetőségetek szerint még a Földön. Ez Isten törvénye. De ne féljetek, mert az Úr angyalaival meg fogja tisztítani országotokat és akkor mindent újjáépíthettek beleértve az életeteket is. Amíg ez nem valósul meg, addig minden szentmisében a papok, akik képesek befogadni ezeket az üzeneteket, a magyarok nevében, gondolatban a Szent Korona előtt helyezzék országotokat Édesanyátok elé, mert e felajánlások által felkészítheti a magyar népet Szűz Mária országának az eljövetelére és siettetheti annak mielőbbi elérkezését.” Szent István király a jelenlévő atyát palástjával betakarta, és általa mindazokat is, akik a felajánlást elvégzik. A magyar szentek védelmezni fognak minket és segítenek nekünk abban, hogy az Úr tervét Magyarországgal kapcsolatban véghez tudjuk vinni, mert ez a mi küldetésünk.
Jézus: „Édesanyám küldte számotokra a sarki fényt felhívásként a napokban, mert közeledik országotok felé a háború. Nem véletlen, hogy most kérésére össze kell gyűlnötök a Szent Korona előtt, hogy együtt imádkozzatok nemzetetekért és ajánljátok fel neki, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Ha az engesztelő kápolna nem épül meg, akkor a háborút nem fogjátok tudni elkerülni. 
Sarki fény (aurora borealis) a dobogókői kilátóból fotózva. Fotó: MTI/Mohai BalázsAz idő kevés! Fontoljátok meg alaposan minden egyes lépéseteket, és bölcsen használjátok ki az elétek gördülő lehetőségeket. Mert váratlanul fogtok belépni az eseményekbe.”
Mária Magdolna
 

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/929-2-felajanlas-a-szent-korona-elottAz ítélő Isten

2015. 03. 27, Péntek
Két szeráf angyal kísérte el a Mennyei Atyát egy helyre, ahol az Ő Szent Jogara található. Amikor Isten a kezébe vette a jogart, azt mondta: „E jogar jelképezi az Én hatalmamat minden nép fölött és igazságosságomat, amelyet azokkal szemben alkalmazok, akik megsértik Szent Nevemet és minden művemet, amit végtelen szeretetemből alkottam.
Szeretett Fiam minden fájdalmát és szomorúságát látom olyan lelkek miatt, akik felül akarnak kerekedni minden emberen és bűneik megbánása nélkül élnek. A hatalom iránti vágy az ember vesztét okozza, de még súlyosabb az, amikor valaki gőgjében Luciferhez hasonlóan istenné akar válni. Ti, angyalaim Velem együtt láthatjátok, hogy az emberiség milyen irányba halad. Atyai szívem számtalanszor megsebződik attól, hogy a bűn mennyi ember halálát okozza. Nemsokára elérkezik az Én időm, és elküldöm Szent Fiamat másodszor is a Földre, hogy a világot megtisztítsa mindattól, aminek semmi köze nincs Hozzám. A szorongattatás sok véráldozatot fog magával hozni, ugyanakkor egyre több embernek meg fog nyílni a szeme az igazságra. Ó, mennyire vágyódom azután, hogy lehulljon szemükről a fátyol. De nem feledkezek meg választottaimról sem, akik az Én oldalamon állnak és viszont szeretnek. Bizony mondok nekik, hogy fényes jövő áll előttük, és boldogságuk eléri a tökéletességet. Mielőtt igazságom időszaka megvalósul a Földön, előtte minden választottamnak elküldöm felhívásomat. Ez a felhívás arra szólítja őket, hogy készüljenek fel és másokat is figyelmeztessenek.”
A Mennyei Atya felhívása úgy történt, hogy a Szűzanyával minden nemzet fölött megálltak és közben az Atya jogarát háromszor a Földhöz verte, amelynek hangját minden ember valamiképpen érzékelte. Az utolsó nemzet Magyarország volt, és a Szűzanya elvezette a Mennyei Atyát a Szent Koronához. Isten megengedte nekem, hogy az Ő szemével lássam, hogy eddig hány ember tette meg a napokban a felajánlást Édesanyánknak, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Majd szomorúan az Atya így szólt: „Keveslem a felajánlásokat, még több magyartól várom, hogy tegyék meg ezt a lépést nemzetük érdekében. A papok is csatlakozzanak hozzájuk, mert felajánlásuk értékesebb, mint a híveké. Ha megteszik, akkor sok püspök és pap részesül az Én irgalmamban és elkerülik a halált. Mert Szentlelkem eljövetelekor nemcsak kegyelmet oszt szét, hanem ítéletet is. Egyházam klérus tagjait előbb fogom felelősségre vonni, mint a világ vezetőit. Ugyanis ők tisztában vannak Szent Fiam tanításával, és tudják mit vár Szentlelkem tőlük. Az angyalok ismertek Engem, hiszen színről színre láttak, és amikor Ellenem döntöttek az örök sötétségbe zuhantak. Ti gyermekeim, még megváltoztathatjátok döntéseteket, de amikor eljön számotokra a különítélet, onnantól kezdve csakis szabad akaratotokra lesztek utalva és a Földön eltékozolt vagy kegyelemben teljes életetekre. Imádkozzatok a papságért, hogy felismerjék a lehetőséget és ne elutasítsák!”
Amikor egy pap megteszi a felajánlást a Szent Korona előtt, vagy szentmisében gondolatban a Szent Korona elé képzeli magát, akkor a Mennyei Atya áldásainak sokaságát küldi Magyarország felé, és megtöri az átkokat, amely mögött a Sátán áll. Az átkok hozzák a magyarokra a legtöbb büntetést, hiszen általa olyan pecsétek nyílnak fel a pokolban, melynek következtében a legerősebb démonok szállják meg hazánkat, de különösképpen a családokat. Az áldás Isten fénye, amit a gonosz lelkek nem bírnak elviselni és ezért kénytelenek visszamenni a pokolba.
Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/931-az-itelo-isten