2011. szeptember 13., kedd

Stigmatizált szerzetesnőt avatnak boldoggá

2011. szeptember 14-én Cosenzában boldoggá avatják Elena Aiello stigmatizált misztikust, rendalapítót. A nővér híre egész Európában elterjedt, látogatóinak száma megközelítette azokét, akik Therese Neumannt vagy Szent Pio atyát felkeresték.
Elena Aiello 1895-ben született az olaszországi Cosenzában, mélyen hívő, nyolcgyermekes családban. A Legdrágább Vér Nővérei közösségének jelöltje lett, ám számos betegsége – vállműtétje, emésztőrendszeri problémái – miatt alkalmatlannak bizonyult a közösségi életre. Családjához hazatérve naplójában azt írta: az Úr kétszer kérte, hogy teljes belenyugvással fogadja el tervét és ölelje át a keresztet. Azt is tudtára adta, hogy részesíteni fogja szenvedéseiben.
Ez be is következett. Egy pénteki napon megjelent előtte az Úr, és a fején lévő töviskoronát Elena fejére helyezte, mondván, azt kívánja, hogy Elena szenvedése legyen engesztelő áldozat a bűnösök megtéréséért és a tisztaság elleni vétkekért. A tövissel koronázás ezután rendszeresen ismétlődött, majd Elena testén és oldalán megjelentek Krisztus szent sebei, a stigmák. Egyesek ámulva, mások gúnyolódva csak „vérrel verejtékező nővérként” emlegették. 
Elena Aiello nem tett le arról, hogy szerzetes legyen. Egy másik nővérrel együtt kallódó gyerekek hitoktatásába kezdett, majd árvákat fogadtak be. Alakuló szerzetesrendjükhöz, a Mi Urunk Jézus Krisztus Szenvedése Kisnővéreihez egyre többen csatlakoztak. A rend Róma engedélyével működött; tevékenységük, lelkesedésük nyomán sokan megtértek, szentségekhez járultak. A stigmatizált nővért mégis sokan vádolták ördöngösséggel, csalással. A vádak kapcsán maga Montini bíboros, a leendő VI. Pál pápa erősítette meg Elenát, hogy Istenben bízva, a kapott szenvedéseket türelmesen viselve folytassa munkáját.
Elena nővér eközben mind több alkalommal kapott üzeneteket az Úrtól. 1940-ben az Úr utasítására levelet írt Benito Mussolinihez, figyelmeztetve, hogy ne lépjen háborúba Hitler oldalán; amennyiben megteszi, Olaszország hatalmas vereséget szenved, őt pedig hirtelen bukás és az isteni igazságszolgáltatás büntetése fenyegeti. Három évvel később a Duce húgához, Donna Edvigéhez intézett levelében az Úr újabb figyelmeztetését közölte: „Donna Edvige, mondd el a Ducénak az én nevemben, hogy ez Isten utolsó figyelmeztetése hozzá. Még mindig van ideje, hogy mindent a Szentatyára bízzon, és így megmeneküljön. Ha nem hajlandó erre, hamar utoléri az isteni igazságszolgáltatás.” Mindez be is következett.
A nővér élete bővelkedett csodás eseményekben. Gyóntatójának elmondta, hogy éjjelente nemegyszer látogatják tisztítótűzben szenvedő lelkek, akik valaha kapcsolatban álltak a renddel. Több alkalommal megtörtént, hogy cellája falán megjelent Jézus arca. Orvosok, kémikusok vizsgálták a jelenséget, és valamennyien egyetértettek abban, hogy a kép vérből rajzolódik ki, és nincs rá tudományos magyarázat.
Elena nővér számos prófécát kapott Jézustól és a Szűzanyától, amelyek nehéz időket jósolnak a bűnbe merült világ számára. „A Gonosz erői ádázul készülnek lecsapni a Föld minden táján. Tragikus események fognak bekövetkezni. Régóta, sokféleképpen figyelmeztettem a világot. A nép vezetői tisztában vannak e veszélyek nagyságával, mégsem hajlandóak beismerni, hogy a csapást úgy lehetne elkerülni, ha minden ember igazán keresztény életet élne.” Az üzenetek sok tekintetben egybecsengenek az egyház által elfogadott jelenések (Fatima, La Salette, Kibeho) üzeneteivel. Elena nővért azonban nem próféciái vagy a személyét körülvevő csodás események miatt, hanem az erények hősi fokon való gyakorlása miatt avatja boldoggá az egyház. A szertartást Angelo Amato bíboros vezeti szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a cosenzai Piazza dei Bruzin.
Forrás: Monsignor Francesco Spadafora életrajza, mysticsofthechurch.com
Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A büntetés az imák hatására enyhülhet


2011. szeptember 12. hétfő, 12:00
Drága, szeretett leányom, most már nagyon hamar meg fog nyugodni a világ, és a Nagyfigyelmeztetés utáni időszakban az emberek másként fogják látni a világot. Az anyagi élvezetek és többletek  többé nem fognak izgatni.  A hírességekből és jólétből eredő bálványokat, az emberek többé nem fogják istenként kezelni.   Többé nem fogják olyan gyorsan felebarátaikat elítélni, vagy kegyetlenül bánni velük.
Az új világ, a Nagyfigyelmeztetés után, egy olyan hely lesz, ahol az Irántam és Isten, az Atya iránti szeretetet tisztelni fogják. Sok ország vezetői, akik nem keresztény vallásúak, Atyám iránti hódolatukat fogják kifejezni. Mindazok, akik hatalmi pozícióban vannak, és az emberek pénzügyeit ellenőrzik, tömegesen fogják megbánni tetteiket. Sokan mások megválnak majd hatalmi szintjüktől, és testvéreikkel meg fogják osztani azt a kenyeret, amely az Atyától származik. Mert ez a kenyér mindenkié, és olyan szándékkal adatott, hogy az egyenlően legyen elosztva.
Sok jó dolog fog kialakulni a Nagyfigyelmeztetés eredményeként. Azonban sok lélek mégsem lesz elég erős a hitében. Ők sajnos vissza fognak térni régi útjaikra. Elcsábítva a hatalmi ígéretek, a gazdagság, az ellenőrzés (irányítás) és az önszeretet által, ők vissza fogják utasítani Istent, az Atyát. Ők tudni fogják az igazságot, de mégsem lesz ez elegendő számukra. Ezek a szegény gyenge bűnösök tövisek lesznek oldalatokban, gyermekeim. Imáitok nélkül bűneik pusztítást fognak okozni egy olyan világban, amely az új megtisztulása alatt magához térhetne.
Az ima, Gyermekeim, annyira fontos. Nektek, meg kell kérnetek Istent, az Atyát, hogy fogadja el (hallgassa meg) azon kéréseteket, hogy vessen véget az üldözésnek, amelyet ezek az emberek fognak tervezni.  Az elegendő ima el tud, és el is fog sok borzalmat hárítani, amelyekkel ezek a bűnösök megpróbálnak majd ártani a világnak. Olyan sokan vakok közületek azzal a tervvel szemben, amelyet a hátatok mögött szőnek. A jelek (erre a tervre) következetesen nyilvánulnak meg, de nektek mégsem sikerül felismernetek.
Gyermekeim, amint a hitetetek nő, imádkozzatok, hogy a Szentlélek kiáradhasson ezekre a bűnösökre, és hogy betakarhassa lelküket. Én, a ti drága Jézusotok, megvédelek benneteket, szeretett Követőim. Az Én parancsolataimban, arra oktatlak benneteket, hogy nem csak ezekért az elesett lelkekért kell imádkozni, hanem azért is, hogy az egyszerű emberek, nők és gyermekek üldözése is megszűnjön.  Ha ezek a tettesek, akik ellenszegülnek Atyámnak, továbbra is ártatlan embereket fognak terrorizálni az új ellenőrzés által, amelyet a világra fognak szabadítani, akkor ők meg lesznek büntetve.
Ezeknek a bűnösöknek a lehető legnagyobb irgalom lesz megadva, Keresztrefeszítésem  óta. Nekik köszönteniük kellene a Nagyfigyelmeztetést, mert ez lesz számukra az utolsó alkalom arra, hogy esélyt kapnak a megváltásukra. Különben egy félelmetes büntetéssel fognak szembenézni. Ez a büntetés, amely  Örök Atyám Isteni igazságosságának keze által fog bekövetkezni, nem kívánatos. Habár ez a nagy büntetés (szorongattatás) meg volt jövendölve, mégis az imák erejének hatására enyhülhet.
Szeretett Megváltótok
Az Irgalmasság Királya
Jézus Krisztus