2013. január 12., szombat

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Az ösvényen, melyet kitapostam nektek, árnyéka sincs a bűnnek
2013. január 11.
Vassulám, az Én békémet és áldásomat adom neked. Ne hagyd el az ösvényt, melyet kitapostam nektek.
Rosszak a cselekedeteim?
Nem, csak azt akarom mondani neked, hogy pillants bele a szívembe, és teljél el az Én szívem gazdagságával. Ne fárasszátok ki magatokat! Az Én jóságom gazdagsága és irgalom van a szívemben, mint lila királyi és szuverén ruhák, úgy mint az Én kincseim. Tehát ne kételkedj, az ösvényen, melyet kitapostam nektek, árnyéka sincs a bűnnek. Érted? Nézd, milyen dicsők a műveim! Add az erődet azoknak, akiknek szükségük van rá, bátorítsd és vigasztald meg Enyéimet. Légy állhatatos ebben a küldetésben, amit adtam neked, hogy megdicsőítsd szent nevemet, és folyton emlékeztesd Enyéimet arra, hogy amint az esthajnalcsillag feltűnik a felhők között, akkor megengedem, hogy mindenki megvizsgálja magát, mielőtt elérkezik az ítélet!
És az Én látogatásom napján néhányakat felmentek, mások szenvedni fognak attól, hogy elhanyagoltak Engem. Megint mások érezni fogják a nyílhegy szúrását. Ismét mások, akik próbára tesznek Engem, akik szándékosan lázadnak ellenem, és parancsaimat semmibe veszik, haláluk után szenvedni fognak.
Ah, Vassula! Ne aggódj azok miatt, akik erőszakosan próbálják kisebbíteni, vagy elpusztítani a szavamat és az Üzeneteket… Mondd ezt!
Igen. A Te hatalmad sokkal erőteljesebb, mint az egész pokolbéli együttvéve!
Teljesen igaz. Légy békében, áldd meg az Enyéimet, ne is figyelj az ellenségem hangját … a Csalóra. http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif IC
http://ichtys.hu/index.php/139-2013-januar-11

Római Riport - 2013. 01. 12.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A tövisek fájdalmát most érezni fogják a vezetők a Katolikus és a Keresztény Egyházakban  
 
2013. január 11. péntek 11:25
Drága szeretett leányom, kérlek, hallj meg Engem és hallgasd, amint feltárom Fájdalmamat. A tövisekkel beborított fejem fájdalmasan össze van zúzva, mivel kétezer évvel a földi Időm után, Keresztre-feszítésem fájdalmát szenvedem el.
Második Eljövetelem ideje nagyon közel van. Senki se kételkedjék azon Ígéretemben, hogy újra eljövök. Senki se kételkedjék abban, hogy ez bármikor bekövetkezhet. Készítsétek fel a lelketeket, mert az idő nagyon közel van. Inkább összpontosítsatok a lelketek állapotára, mint a jólétetek jövőbeli állapotára.
A tövisek fájdalmát most érezni fogják a vezetők a Katolikus és a Keresztény Egyházakban. Ők olyannyira szenvednek, mivel a politikai vezetők olyan tanokat írnak elő nekik, amelyek a fenevad szájából özönlenek.
Figyelmeztetnem kell mindazokat, akik Szavamat támadják, hogy a végidők csatája Isten és a Sátán között most van. Bocsássa meg Atyám nektek vétkeiteket! Árassza ki Irgalmát félrevezetett és csökönyös útjaitokra, melyek mindegyike elnézi a bűnt.
Jelenleg a Töviskorona fájdalma ismétlődik meg, melyet gyötrően a földi Keresztén Egyházamra nyomnak, amint az meg volt jövendölve. Az elutasítás fájdalmát – Szavam, Létezésem, és Tanításaim elutasításáét – nemcsak Én érzem, hanem azok a szegény lelkek is, akik tisztelnek Engem, akik hirdetik Szent Szavamat, és akik szeretnek Engem.
Szívem összefonódik velük a szeretetben és a szenvedésben. Ők ezt azonnal tudni fogják, mert Én most a Szeretet és a Megtérés könnycseppjeinek Kegyelmét adom meg nekik, amikor ők ezt a Keresztes Imahadjárat imáját mondják.
A Keresztes Imahadjárat 93. imája: a Megtérés Könnycseppjei
Ó, szeretett Jézusom, Te közel állsz a szívemhez.
Én egy vagyok Veled.
Én szeretlek Téged.
Én nagyra értékellek Téged.
Engedd, hogy érezzem Szereteted.
Engedd, hogy érezzem Fájdalmad.
Engedd, hogy érezzem Jelenléted.
Add meg nekem az alázat Kegyelmét, hogy méltó lehessek a Mennyei Királysághoz hasonló földi Királyságodra.
Add meg nekem a megtérés Könnyeit, hogy mint igaz tanítványod őszintén felajánljam magam neked, hogy segítsek Küldetésedben minden egyes lélek megmentésében a Földön, mielőtt újra eljössz ítélni élőket és holtakat. Ámen
.
Menjetek, szeretett követőim. Megígérem nektek, hogy megadom a Megtérés Könnyeinek Kegyelmét nektek, úgy, hogy Szentséges Szívemben eggyé váljatok, amikor ezt az imát mondjátok.
Szívem átölel benneteket, dédelgetett és hűséges tanítványaim. Szeretlek benneteket. Én most olyan módon vagyok veletek, melyet nehéz lesz majd letagadni.
Szeretett Jézusotok

Gyermekek név nélkül

Részlet egy olasz nyelvű könyvből, amelyhez az előszót a Róma jelenlegi exorcistája írta.
Stefania Caterina: Túl a nagy határon Kiadó: Luci dell Esodo Srl Velence 2008. 
Fordította: Bakos Batu
Az abortált magzatok körülményeiről szól ez a részlet. Elmondom azt, amit láttam, és amit sokan tudattak velem, de különösen Szent Rafael arkangyal.
Az abortált gyermekek lelke általában a tisztítótűzben van, de sorsuk főleg attól a választól függ, amit abortuszuk pillanatában adnak. Amikor akart (tudatos) abortuszról van szó ezek a magzatok áldozatként jelennek meg, akiket feláldoztak a szüleik önzésének oltárán.
Egyesek közülük egyszerűen nem voltak képesek a halálukat elfogadni. Agresszívekké váltak, s ellenérzéssel tele az élőkkel szemben. Mások viszont depresszióba, vagy kétségbe estek. Ismét mások, de ezek kevesen vannak, felajánlották halálukat Istennek, s így vértanúk lettek. Ők azt mondták nekem, hogy saját vérükben keresztelkedtek meg az Istennek történt felajánlás révén, és így azonnal a mennyországba jutottak. Így én is megértettem, hogy a vérkeresztség, azaz a saját halálunk és vérünk teljes felajánlásának ereje Krisztus áldozatával egyesít minket. Ezeken a ritka kivételeken kívül az abortált magzatok döntő többsége, akikkel találkoztam, ahogy mondtam a tisztítótűzben van. A pokolban egyet sem láttam közülük.
Megmagyarázták nekem, hogy átmenni a tisztítótűzön szükséges ezen kisdedek számára. Ki kell gyógyulniuk a szüleik visszautasítása és a külvilág fénye megtapasztalásának hiánya által okozott súlyos sebekből. A tisztulás, olykor fájdalmas ösvényét kell végig járniuk. Megismertem olyan abortált magzatokat, akik a szomorúságtól, kisebbségi érzéstől valósággal őrültek voltak, és szenvedtek, mert az a téveszme gyötörte őket, hogy senki sem szerette őket. Gyakran mesélték el nekem, hogy irigykednek azokra, akik megszülethettek, különösen szerencsésebb testvéreikre, akiket szüleik elfogadtak. Súlyosabb esetekben hallottam, hogy Istent vádolják, miért nem védte meg őket. Mindez viszont sok bajt okoz az élőknek is, amiről majd a családfa gyógyítása kapcsán fogok beszélni.
Az abortált kisdedek engem főleg a keresztelésre kértek. A legfőbb igényük ezzel kapcsolatban, hogy a keresztséggel nevet is kapjanak. Az a tény, hogy nincs nevük az önazonosságuk hiánya miatt mérhetetlen fájdalmat okoz. „Nevet adj nekem!”  Ezt a mondatot ismételték, s hallottam annyi és még annyi alkalommal.  Nevet kérnek, hogy személynek érezhessék magukat. A legtöbb esetben még nevet sem tudnak maguknak választani. „Adj nekem nevet!”
A keresztségen túl még kérik imáinkat és arra vágynak, hogy apjuk és anyjuk legyünk. Sok abortált magzat mondta nekem, hogy Krisztusban édesanyjának tekint engem. Lelki apát és anyát szeretnének érezni, hogy azok segítsék és bevezessék őket a kegyelmi életbe. Az abortált gyermekeknek nagy szükségük van arra, hogy szüleik, akik elvetették őket bánják meg bűnüket és térjenek vissza Istenhez. Igénylik szeretetüket, hitüket Istenben és a reménységet. Szüleik életéből táplálkoznak, ha az utóbbiak képesek önmagukat Istennek ajánlani ezekért a gyermekekért. Így a szülők visszaszerezhetik a lelki apaságot és anyaságot, jóllehet a testit elvesztették, helyesebben eldobták. Ez az abortált magzatok felajánlásának ösvényét megkönnyíti és ők a maguk részéről segítenek szüleiknek.
Az átélt tapasztalataim alapján megfigyelhettem, hogy az abortált kisdedek, ha részesülnek a keresztség kegyelmében és szívből megbocsátanak az Istenhez vezető utat hihetetlen gyorsasággal teszik meg, miután nincsenek a földi tapasztalatokkal megterhelve. Így a választottak valóban impozáns seregévé válnak, ami óriási segítség az élőknek. Imádkoznak érettünk nagylelkűen viszonozva szeretetünket. Én személyesen is megtapasztaltam imájuk segítségét. Látomásban oly sokszor láttam a Szűzanyát körülvéve azoknak a gyermekeknek fénylő lelkével, akik már bejutottak az égbe, „Mária kicsiny mártírjai” – ahogy szeretik magukat meghatározni.
A „befagyasztott” magzatok
Sok tapasztalatom volt a laboratóriumokban mesterséges megtermékenyítéshez használt és megfogant embriókkal. Őket befagyasztották, hogy majd felhasználják, vagy kidobják.
Ezeknek az embrióknak, akiket én magzatoknak nevezek, a helyzete drámai. Lelkük érti mindazt, ami történik velük. Ők az élet és a halál között érzik magukat. Folyton az őket körülvevő hidegről beszélnek, ami elönti a lelküket. Rettegésben és félelemben élnek mindazért, ami történhet velük. Magukat csak úgy határozzák meg, hogy az emberiség utasította el őket. Azonban közülük sem hiányoznak olyanok, akiknek sikerül bízni az Istenben és felajánlani magukat Neki.
Ezek a magzatok is kérték tőlem a keresztséget. Névre vágynak és Isten, valamint a mi szeretetünkre. Az atyai és anyai szeretetre, imára hihetetlen nagy szükségük van. Ők a legelhagyottabb és elkeseredettebb lelkek, akikkel találkoztam. Óriási sóhaj ez, ami ezekből a laboratóriumokból száll föl, sóhaj, amit annyiszor hallottam ima közben, s amit nem mulasztottam el felajánlani Istennek. Sőt ezeknek a teremtményeknek a kiáltása hallható és felemelhető Istenhez imádságban, szentmisében mintha az ő saját imádságuk lenne! Sőt ezek a gyermekek segíthetnek felajánlani és megszentelni szenvedésüket! Hihetetlen segítség lenne ez nekik és az egész emberiségnek!
2005. december 28-án, amikor az Egyház megemlékezik az ártatlan aprószentekről Jézus kifejezte vágyát, hogy ez a nap legyen részben az abortált magzatok emléknapja is. Jézus kérte, hogy imádkozzunk értük, családjukért és szentmiséket mondjanak az abortusz súlyos bűnének kiengesztelésére.


A "Gyermekek név nélkül" című cikkhez küldöm ezt a keresztelést, amit a kis magzatokon bárki bármikor elvégezhet. Elsősorban az egyházi rend tagjainak van fenntartva a szentségkiszolgáltatás, de súlyos halálközeli és vészhelyzetben bármelyik megkeresztelt személy is keresztelhet (ha azt a személy valószínűleg kérte volna).


Keresztelés


Szenteltvízzel meghintjük az égtájakat kereszt alakban, és mondjuk:

Ti, mindnyájan, akik nappal és éjjel anyátok méhében megölettetek, megölettek és még megöletni fogtok, és ti mindnyájan, akik nappal és éjjel halva születtetek és még halva fogtok születni:

(sorolj fel fiú- és lányneveket!)


Megkeresztellek Titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen


Miatyánk...
Üdvözlégy...
Dicsőség...Végül kérjük meg a Szűzanyát, hogy legyen a most megkeresztelt kis magzatok keresztanyja.