2005. december 25., vasárnap

Medjugorjei üzenetek 2005. december

2005. december 25.
„Drága gyermekek! Ma is elhoztam nektek karjaimban a kis Jézust, a Béke Királyát, hogy békéjével megáldjon benneteket. Ma különösen arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy legyetek béke-hordozóim ebben a békétlen világban. Isten megáld majd benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy édesanyátok vagyok. A kis Jézussal karjaimban, különleges áldással áldom meg mindegyikőtöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2005. december 6., kedd

(2005) - 2006. A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!” 2005. december 2-3-4.

10. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Decemberben: a Szentírásból a Jelenések Könyvét olvassuk és éljük. Jézus Krisztust dicsőítjük és áldjuk egész életéért!
Havi mottó: “Szeressétek egymást, amint Én szerettelek titeket!”
Közös imaszándék: a problémás helyzetben lévő családokért engesztelünk, hogy Szent Családdá váljanak.
Legyen a röpimánk: “Jézus, Mária és József, mentsétek meg családjainkat!”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, hogy a hitetlenségnek súlyos következményei vannak? Szoktál-e segíteni: imával, böjttel, Szentmisével… legalább a tisztítótűzben szenvedő szeretteiden? Szenvedélyeidtől, itt a Földön vagy odaát a tisztítótűzben akarsz-e megtisztulni? Felajánlottad-e Jézus és Mária Szent Szívének önmagadat, családodat? Családodban engeszteltek-e Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére? Alázatos lélekkel elfogadod-e a figyelmeztetéseket? Mindig vagy csak a bajban szoktál-e imádkozni?
Szeretettel szoktad-e kimondani Isten Szent Nevét?
II. Nagyfalu - jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2005. december elsőpéntekén:
Jézusom, hogyan ismerhetjük meg Karácsony Szent Titkát?
“Nagyon örülök annak, hogy e világban, még vannak olyan lelkek, akik Engem a szívük Királyának választanak. Ti, akik eljöttetek erre a “szent helyre”, Engem találtatok meg! Amíg a Földön éltem sokszor fáztam, éheztem… Az emberek kigúnyoltak, megaláztak azért, mert nem értették meg az Én életemet. Én mindenben hasonlóvá váltam hozzátok, kivéve a bűnt. Most, ebben a “szent időben”, azok kerülhetnek nagyon közel Hozzám, akik nélkülözik a kényelmet, akik vállalják földi életemet, a kigúnyolást, a szegénységet és egyszerűséget… Értem! Így akarjatok hasonlítani Hozzám! Ebben a lelkületben törekedjetek az életszentségre!
Mit gondoltok, miért nem engedtem meg eddig, hogy nagy templomot és kényelmes helyeket készítsetek ezen a helyen? Égi akaratom, itt minden maradjon eredeti, szegényes, egyszerű, mint az Én körülményeim, amikor a Földön éltem. Így szolgáljatok Engem és egymást, hogy Velem tudjatok uralkodni. Most újra mondom, hogy mindenki és minden meg kell tisztuljon. Csak így lesznek készen az emberi szívek befogadni Engem. Az utolsó időben, amíg nem cserélitek fel a kényelmet szerető természeteteket az egyszerű élettel, addig nem tudlak felhasználni benneteket tervem kivitelezésére. Már vannak köztetek olyanok, akik megélik az Én életformámat a Földön. Ezek az emberek nagy örömömre vannak. Belőlük fog alakulni az Én ‘kisded nyájam’, akik által fel fogom építeni az Új Világot. Ők, megtapasztalják a szenvedéseiken keresztül is az Én édességemet. Ők, elhiszik és megélik, amit mondtam: “Keressétek először az Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek”.
A születésemre emlékezve, úgy ünnepeljétek meg a Karácsonyt, hogy valóban hasonlítson az Én születésem körülményeire. Ne ragaszkodjatok evilági szokásaitokhoz! A világiak a Nevemben tartják a Karácsonyt, de Nélkülem ünnepelnek. A fényűző, de Nélkülem ünneplők között, Engem ne keressetek, mert nem találtok meg. Kérlek benneteket, akik eljöttetek erre a “szent helyre” legalább ti vállaljátok az Én szegényes, egyszerű életformámat. Mutassátok be a körülöttetek élő embereknek, hogy Velem is lehet ünnepelni.”
Szűz Mária tanítása, 2005. december elsőszombatján:
Szűz Mária, Te hogyan élted át, azt a “Szent Időt”, amikor, Jézus a Földre született?
Ezeket mondta el nekem a Szűzanya:
“Amikor engedelmesen elmentünk, Józseffel, Betlehembe, a népszámlálásra, akkor született meg Jézus, egy idegen istállóban, elképzelhetitek milyen körülmények között. Akkor született a Földre, a Szeretet Istene, amikor mi a kötelességünket teljesítettük.
Hogyan fogadták Őt az emberek? Szegényes helyen, hidegben, állatok között jött Jézus a világra, mert az emberek között nem volt hely Számára. Sok ember szíve zárva volt és sajnos ma is zárva van Isten befogadására, ahogy egykor születésekor. Jézus mégis eljön még egyszer hozzátok! Vajon most, felismeritek-e az időt, látogatása idejét?
Az igazi Karácsonyt a szívetekben kell megünnepeljétek. Ha a szívetekben nem születik meg Jézus, akkor hiábavaló minden külső ünneplés.
Kérlek benneteket, lelkileg éljétek át ezt a Karácsonyt. Szíveteket tartsátok távol mindig, minden bűntől. Így, meg fogjátok tapasztalni azt a nagy örömet, amit csak Jézus ad nektek. Örömére vagytok Szent Fiamnak, akik azonosultok Jézus földi életével. Így, jó munkatársai lesztek Jézusnak, ebben a nehéz időben.
Mindazok, akik csendesen viselik keresztjeiket és felajánlják a mennyei Atyának, engesztelésül a bűnösök megtéréséért, azok nagy segítségünkre vannak.
Maradjatok mindig kicsik, egyszerűek, így mindig meg fogjátok tapasztalni jelenlétemet, összejöveteleiteken. Áldozataitok, imáitok és böjtjeitek, amelyeket Értem és Fiamért hoztok, fel vannak jegyezve a Mennyben és bőséges lesz a jutalmatok is értük.”
A mennyei Atya tanítása, 2005. december elsővasárnapján:
Mennyei Atyám, 2005 évvel ezelőtt, Te, megörvendeztettél minket, Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal. Elküldted Őt a Földre, váltságdíjul, értünk, bűnösökért. Az emberiség, nem kaphatott volna nagyobb ajándékot az Égtől, mint a Megváltót. A Messiás, biztos nem olyan fogadtatást várt az emberektől, mint amilyenben részesült. Amit elrontottak az elődeink, azt a nagy fájdalmat, amit az Úr Jézus egész földi életében elviselt, mi, a mai kor engesztelői, szeretnénk helyrehozni.
Azért gyűlünk össze, a Szentháromság hegyén, minden hónap első három napján, hogy engesztelésünkkel begyógyítsuk azokat a sebeket, amelyeket bűneinkkel okoztunk Jézusnak. Mi, úgy szeretnénk hasonlítani Jézus földi életéhez, hogy vállaljuk az egyszerű, szegényes életet, a megvetést… az emberek részéről.
Mondd, mennyei Atyám, még mivel örvendeztessünk meg Téged, ebben az Adventben?
- “Értékeljétek jobban Szent Fiamat és a Szűzanyát, égi ajándékaimat, akiket nektek adtam.
- Ebben az utolsó és nehéz időben ismerjétek fel és használjátok ki jobban a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt.
- Bocsássatok meg azoknak, akik ellenségesen viselkedtek veletek szemben és kérjetek bocsánatot azoktól, akiket ti bántottatok meg.
- Zúgolódás nélkül vállaljátok a szegényes és egyszerű életet.
- A maradandó dolgokat tegyétek az első helyre, a mulandókat hagyjátok a második helyen az életetekben.
- Legyetek önfeláldozó szeretettel egymás iránt.
- Ne nehezítsétek meg egymás - úgyis nehéz - keresztjét, hanem segítsetek egymásnak a kereszthordozásban.
- Éljetek úgy, hogy örüljek annak, hogy embert teremtettem a Földre.
Ha ebben a lelkületben mentek előre, akkor nagyon meg leszek elégedve veletek!!!”
Tanúságtétel a Szentírás évében:
“C. Bogdánnak hívnak, 24 éves vagyok. Ebben az évben fejeztem be a zene egyetemet. A nagyváradi állami Filharmóniában zenélek, mint csellós.
Megtérésem előtt, bár szeretet volt a családunkban, csak egyszer egy évben mentünk templomba. Az Isten felé vivő jó szokások hiányoztak az életünkből. Mindig éreztem valami-valaki hiányát. A családunkban, előbb, mi gyerekek tértünk meg, azután a szülők. Az én megtérésem akkor kezdődött, amikor a nővérem megtanított a rózsafüzért imádkozni. Bizalommal felajánlottam Neki testemet-lelkemet, egész életemet. Szűz Máriával beszélve, érezve az Ő jelenlétét, egyre jobban megszerettem Őt. Kértem, hogy vezessen egyre közelebb a mennyei Atyához. Visszatekintve rájöttem, hogy a Szűzanyának tett felajánlásomnak gyümölcse, egész megváltozott életem. Szűz Mária jelenléte készítette fel a szívemet Jézus befogadására. A családban, amikor együtt imádkoztunk, növekedett bennünk az öröm, a béke és a szeretet. Ezen az úton egyre jobban éreztük Isten jelenlétét bennünk és közöttünk. Nagy lendületet kaptam a lelkiéletemben: az életgyónásom, az érsemjéni és a nagyfalusi lelkigyakorlatok által. A megtérésem után egyre jobban megszerettem a csendet, amelyben érezhető volt Jézus jelenléte, békéje.
Mit jelent számomra a Szentháromság hegy, az Oltáriszentség és a Szentírás?
A Szentháromság hegyen: a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek érezhetően vannak jelen. Ott megszűnik az idő és a gond. A “szent hegyen” közelebb vagyok az Éghez, a lelkem ott megnyílik, megtisztul és szabaddá válik. A hegyen, Isten fogadja a gyermekeit, ott a szívünk megpihen a világ nyugtalanságaitól. Ott Isten felkínálja a egész világnak mérhetetlen Irgalmát és végtelen Szeretetét. Azon a hegyen tapasztalatom szerint, a nyitott lélek mindent megkap, amire szüksége van. Ott az Ég érezhetően leszáll a Földre ajándékaival.
Az Oltáriszentség-i Jézus előtt a lelkem fejlődik. A csendben tudatosítom, hogy Ő jelen van, Ő szeret engem úgy, ahogy vagyok. A Jézussal való beszélgetésem által a Vele való kapcsolatom elmélyül. Jézus jelenlétében érezhető változás történik a szívemben, fényt és erőt kapok a feladataimhoz. Jézus segítségével le tudom győzni a nehézségeimet, felfedezem a lelki élet szépségeit, eltelek szeretettel, mindent könnyebben teszek, Jézussal és Jézusért.
A Szentírás olvasáson keresztül választ kapok a kérdéseimre. Jézus Szava fényt ad életem helyzeteire, megtanít Hozzá hasonlóan élni. Kedvenc idézetem a Szentírásból: “Keressétek elsősorban az Isten Országát, a többi mind megadatik nektek”. Amikor erre az idézetre gondolok, úgy az egyetemen mint a munkahelyen, sikerül Istent az első helyre tenni.”
Jelmondatom: “Jézussal és Máriával igent akarok mondani mindig a mennyei Atya Akaratára”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Januárban, azért imádkozunk, hogy a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység legyen!
Januárban a mennyei Atya kéri a teljes böjtöt a televízióval, a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Azon kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek!!!
Karácsonytól - Hamvazószerdáig a böjti rend, az Égiek Akarata szerint: a kilencedek alatt (1-9) és azután hétfőn, szerdán és pénteken, délig, teljes böjtöt tartunk. Kivételek: vasárnap, ünnepnap és a szeretetvendégség. Csak a péntekek húsmentesek! Legyünk ezután is óvatosak a hússal kapcsolatosan.
Januárban: Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük!
Jézus Öt Szent Sebe engesztelői békés Karácsony-i ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk mindenkinek.
Decemberi házi feladat:
“JÉZUSUNK SEGÍTS, HOGY TISZTA SZÍVÜNKKEL ÉS KÖLCSÖNÖS SZERETETÜNKKEL AJÁNDÉKOZZUNK MEG TÉGED!”

2005. november 30., szerda

Rövid tudnivaló a hívek magatartásáról a Szentmise egészében! Ezek a hagyományos, tridenti mise szabályai.

(Vastag betűvel a minimális viselkedési normák állnak. Csendes mise alatt az oltár két oldalán 1-1 gyertya ég, míg az énekes mise alatt 3-3. Magyarországon szombatonként általában csendes misét, vasárnaponként pedig énekes misét mutat be a pap.)
„Anélkül, hogy katonai fegyelmi előírásokat akarnánk a szentmisén való részvételre előírni, a hívek figyelmét a következő viselkedési szabályok betartására hívjuk fel:
1. Csendes mise (missa lecta): A hívek a pap be- és kivonulásakor, az Evangélium és az utolsó Evangélium olvasásakor állnak, különben végig térdelnek.
2. Énekes mise (missa cantata):
 • A pap bevonulása: a hívek állnak
 • Lépcsőimádság: a hívek térdelnek (ha énekelnek, akkor sok helyütt az a szokás, hogy állnak)
 • Kyrie és Gloria: a hívek állnak (ha a pap a Gloria éneklése alatt leül, akkor vele a hívek is leülnek, de az ének után a pappal együtt ők is felállnak)
 • Könyörgés: a hívek állnak (viola és fekete színben mondott misénél térdelnek)
 • Szentlecke: a hívek ülnek
 • Átvonulásra és Ünnepi ének (Graduale, Tractus, Alleluja, Sequentia): a hívek ülnek
 • Evangélium: a hívek állnak
 • Hiszekegy (Credo): a hívek állnak (térdhajtás az Et incarnatus est-nél) (ha a pap a Credo éneklése alatt leül, akkor vele a hívek is leülnek, de az ének után a pappal együtt ők is felállnak)
 • Felajánlás (Offertorium): a hívek térdelnek (a régi misekönyvek szerint állnak)
 • Prefáció és Sanctus: a hívek állnak
 • Kánon (a Sanctus után): a hívek térdelnek
 • Miatyánk (Pater noster): a hívek állnak (viola és fekete színben mondott misénél térdelnek)
 • Agnus Dei: a hívek állnak (utána rögtön letérdelnek)
 • Áldozásra (Communio): a hívek térdelnek
 • Áldozás utáni imádság (Postcommunio): a hívek állnak
 • Elbocsátás (Ite Missa est): a hívek állnak
 • Áldás: a hívek térdelnek
 • Utolsó Evangélium: a hívek állnak (térdhajtás az Et verbum caro factum est-nél)
 • A pap kivonulása: a hívek állnak
http://katolikus-honlap.freeweb.hu/szmlap/szml114.htm

2005. november 25., péntek

Medjugorjei üzenetek 2005. november

2005. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mindaddig, míg az imádság életté nem válik számotokra. Gyermekeim, ezekben az időkben különösen azért imádkozom Istenhez, hogy adja meg nektek a hit ajándékát. Csak a hittel fedezitek föl az élet ajándékának örömét, amelyet Istentől kaptatok. Az örökkévalóságra gondolva boldog lesz a szívetek. Veletek vagyok, és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2005. november 9., szerda

BOCSÁNAT KÉRÉS IMÁJA

Jézus vérrel borított szent holtteste szemlélésekor.

Szűz Mária szeplőtelen keze által mély alázattal ünnepélyesen bocsánatot kérek életem zarándokútján elkövetett bűneimért, Jézus minden vércseppjéért, amelyet kiontott, minden testi, lelki fájdalmáért, amelyet elszenvedett. Bocsánat kérésembe minden bűnt belefoglalok, amelyet családtagjaim, utódaim, és az egész emberiség az idők végéig elkövet. Váljon ez az ima mindenki nevében mindenki üdvösségére és Isten nagyobb dicsőségére! Amen.
Gyermekeim! Naponta végezzétek ezt az imát! A lelkek üdvösségét szolgálja. Azt kívánom, hogy szálljon fel a Földről egy mindent átfogó bocsánatkérés, mely a világmindenséget megremegteti.
Jézus, egy franciaországi kiválasztottja által adta, 2005, november 8-án

2005. november 7., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. november 4-5-6.

9. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Novemberben a közös imaszándék: Az Összes Szentekkel együtt kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Legyen a röpimánk: “Szűz Mária, aki a tisztítótűzben lévők Vigasztalója vagy, könyörögj érettünk!”
Havi mottó: “Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett ez Neked!”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Az Oltáriszentség évében közelebb kerültél-e a Úr Jézushoz?
Istennel, sikerült-e legyőzni az akadályokat? A következetes lelki táplálkozás, lelki növekedés jellemző-e rád? Alázatos teli kalász vagy gőgös üres kalász lelkületű vagy-e? Miattad szomorú-e a Szűzanya? Elhiszed-e, hogy Szűz Máriának köszönhető az egész Újszövetség? Mária erényeinek megélésében, igazi tisztelője vagy-e? Imádkozol-e a Pápa, a Püspököd, plébánosod szenttéválásáért? Az ítélet napjai miattad megrövidülnek vagy meghosszabbodnak? A rózsafüzér titkait éled-e? Megállsz-e magadtól a széles úton, vagy megvárod, hogy Isten állítson meg? Megtanultad-e kimondani minden helyzetben: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod”?
Sikerült-e másokért is élni Isten segítségével?
Az Úr Jézus és a Szűzanya fizessen meg százszorosan, mindazoknak, akik az év folyamán segítettek a lelkek megmentésében!!!
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005. november elsőpéntekén:
M.Éva találkozásai elhunyt szerettei lelkével
* Édesapám párttitkár volt! Nem hitt Istenben és sajnos másokat is erre nevelt. 72 éves korában halt meg. Halála után közölte velem, hogy a pokol tornácára került. Elmondta, hogy Istentagadása miatt nagyon szenved. Kérte, hogy imát, böjtöt és sok Szentmisét ajánljak fel az ő kiszabadulásáért. A Szűzanya megígérte nekem, ha elmegyek Medjugorjéba, ott egy nagyon szép ajándékot fogok kapni Tőle. Édesapám, halála után 15 évre, a zarándokhelyen, újra megjelent nekem. Boldogan mondta, hogy kiszabadult a tisztítótűzből és Isten közelébe került. Szép, fiatal volt, az arca ragyogott a boldogságtól. Hálásan mondta: “Leányom, köszönöm a segítségedet. Ha nem segítettél volna, még nagyon sokáig kellett volna szenvedjek a tisztítótűzben.” Ezután eltávozott.
* Édesanyám, 84 éves korában halt meg Istennel és embertársaival kibékülve. Amikor halála után megjelent nekem, szép, fiatal volt. Mosolyogva mondta: “Halálom után a Szűzanya jött értem és elvitt magával az Égbe. Én, most nagyon boldog vagyok és kérlek, ne szomorkodj miattam”. Eltávozása előtt megölelhettem őt. Ekkor éreztem a szíve dobogását. Ő azt mondta: “Ez a szív, amely dobog bennem, a megdicsőült szív, amelyet halálom után kaptam az új testemben”. Megígérte nekem, hogy az Égből sokat fog segíteni, amíg a Földön élek.
* A nővérem férje iszákos és Istenkáromló ember volt. 55 éves korában halt meg. Előtte nagyon sokat szenvedett. Halála után 2 évre megjelent és azt mondta: “Engem, Isten küldött hozzád azért, hogy elmondjam, a tisztítótűzben azzal bűnhődöm, amivel a Földön vétkeztem. Olyan helyen vagyok, ahol látom a sok italt, de nem nyúlhatok hozzá. Ez nagy szenvedést okoz nekem. Így tisztulok a szenvedélyemtől, amitől a Földön nem akartam megszabadulni. Csak, miután megtisztultam, kerülhetek közelebb Istenhez.” Még azt is elmondta: “Nagyot vétkezik az, aki a papot bántja! Emiatt kétszeresen kell fizetni a tisztítótűzben. Értük, csak imádkozni kell!… Isten nagyon szeret téged! Most, térdenállva köszönd meg Istennek, hogy elküldött hozzád!”
Tanítás, 2005. november elsőszombatján:
Mire tanít a Szűzanya ebben az utolsó időben?
- A havi mottó szerint: “Maradjatok mindig kicsiny, gyermek lelkületűek, hogy Isten legyen bennetek a nagy!”
- Vegyetek példát II. János Pál pápáról, aki a Mennyországban van és kéréseitekre sokat segít nektek. Ő, míg a Földön élt, a békét hirdette mindenkinek. Ő, Jézus Irgalmas Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének szentelte magát. Az utolsó szavaival Jézus és Mária után kiáltott az Égbe! Az Úr, az irgalom idejét egy kicsit meghosszabbította a sok megtérés miatt, ami II János Pál pápának a halála után elindult a világban. Legyünk hálásak az irgalom idejéért, úgy, hogy jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló rövid időt. Látjátok, mit jelent egy szent ember élete a Földön?! Tudnotok kell, az Ő példás élete és imája által nagyon sok lelket mentett meg az Ég. Bátorítalak benneteket, kérjétek a “Nagy Pápa” közbenjárását, Istennél, bármilyen ügyetekben!
- XVI. Bendek pápát a világ már nem érdemelte meg, bűnei miatt. Őt, ajándékba kaptuk Istentől. Napi imáinkkal segítsük a Szentatyát, az Egyházért és az egész világért hozott áldozatos munkájában.
- A mostani időben, a legtöbben az Istenkáromlás nagy bűnét követik el. Emiatt is kell engesztelni, hogy csillapodjon Isten igazságos haragja. Az emberiség meg kell tisztuljon a hamisságtól és minden bűntől. A büntetést, amely a világra vár, lehet enyhíteni engeszteléssel!
Hogyan imádkozzunk Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösségben? Legyen legalább 5 személy (több is lehet), akik képviselik és engesztelik Jézus Szent Sebeit. Csendes lelkiismeretvizsgálattal; bűnbánó lelkülettel; az Égiek meghívásával; áldáskéréssel; szándék felindítással kezdjük el a közös engesztelést. Ezután imádkozhatjuk a rózsafüzért! Azután a Szentírásból, a havi tanításból olvassunk el egy részt és mondjuk el tapasztalatainkat. Befejezésül ajánljuk az utolsó idők imáját. A Szűzanya nagyon örül az alakuló engesztelő közösségeknek. Imáik olyanok, mint egy fellobbanó tábortűz, amelyek fokozatosan kiszorítják a sötétséget a világból.
A Szűzanya kéri, legyünk az új idők apostolai: bizalmunkkal, szelídségünkkel, testvéri szeretetünkkel, hűségünkkel… Erősítésként olvassuk az Apostolok Cselekedeteit. Biztosak lehetünk abban, mindazok az üzenetek, amelyek elhangzottak, Istentől rendelt időben beteljesülnek!
Tanítás, 2005. november elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát? Az életszentségre való törekvésünkkel:
- Naponta akarunk jobbak lenni! Jézus Krisztus, a Szűzanya, a szentek maradjanak a példaképeink!
- Az Isten szeretetet, a felebaráti szeretetet és a helyes önszeretetet komolyabban vesszük!
- Küzdünk a halálos és bocsánatos bűnök ellen!
- Állhatatosak leszünk a lelki dolgokban! (ima-böjt, gyónás-áldozás, Szentírás olvasás)
- Gyakoroljuk az önuralmat! Aszkétika nélkül nincs misztika! Isten, csak fegyelmezett emberrel tud együtt dolgozni.
- Rend lesz a napunkban, az életünkben! (Pontos lefekvés-felkelés- ima- munka- evés- pihenés)
- Követjük Szent Imre példáját: “Tiszták leszünk testben és lélekben!” Követjük Borromei Szent Károly lelkületét: elfogadjuk a figyelmeztetéseket és engesztelünk alázatosan a bűnösök megtéréséért!
- Úgy akarunk élni, ahogyan II. János Pál pápa élt!
- Óvakodunk Isten nevének a könnyelmű kimondásától, az átkozódástól, az Istennek szentelt személyek megbántásától és az Istenkáromlástól.
- Istent imádjuk Végtelen Jóságáért. Dicsérjük és áldjuk Isten Szent Nevét.
- Istentől kapott egyetlen életünket a jóra használjuk, Istennek ajándékozva.
- Elfogadjuk a keresztünket szeretettel és türelemmel!
- Gyakoroljuk tovább is: az engedelmességet, az állhatatosságot és a bizalmat!
- Segítjük a tisztítótűzben szenvedő testvéreinket: szentmisével, szentáldozással, búcsúkkal, keresztúttal, rózsafüzérrel, szenvedéseink felajánlásával, imával - böjttel - jó cselekedettel… Ne felejtsétek el: “Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is”.
- Ezután is megtartjuk az elsőpénteket, elsőszombatot és elsővasárnapot délelőtt 11-órától, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az Égiek megörvendeztetésére.
Röpimánk: “Kész vagyok Uram bármikor, akár most is, hogy találkozzam Veled.”
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“B. István a nevem. Családos vagyok és zenész. Van egy 23 éves lányunk, aki gyermekkora óta szolgálja az Urat.
Voltam elsőáldozó, bérmálkozó. 17 éves koromban egy zenekarba kerültem. Lassan, fokozatosan eltávolodtam a jó Istentől. Csak akkor imádkoztam, amikor szükségem volt Isten segítségére. Sajnos, ez így ment elég sokáig. 1989. után a zenekarral kikerültünk Magyarországra. Ott éreztem, hogy egyre rosszabbul vagyok. Végül kiderült, hogy pánik betegségbe estem. Nem láttam már értékét se a zenének, se a vele járó sok pénznek.
Ekkor, Isten reám tekintett. Egy Karácsony ünnepén, fellépésünk lett volna, de valamilyen oknál fogva, elmaradt. Mondták, hogy menjek haza, Romániába, a családomhoz. Sajnos, ez nem valósulhatott meg. Ekkor, Debrecenbe, az éjféli misére mentem. Útközben láttam, az emberek vitték haza a karácsonyfát és boldogok voltak. Olyannak éreztem magam, mint egy gazdátlan, kivert kutya! Belépve a templomba, sírtam, mint egy édesanya nélküli gyermek. Az emberek értetlenül néztek, én pedig nagyon szégyelltem magam. A templomban felnéztem egy Jézus szoborra és megkérdeztem: “Uram, miért van ez így?” Jött nemsokára a válasz Jézustól: “Azért, mert nem keresel engem!” “De Uram, én akarlak Téged keresni és máskor is el fogok ide jönni.” “Nem muszáj ide jönni, megtalálhatsz Nagyváradon is!”
Amikor haza kerültem Nagyváradra, járni kezdtem a templomba. Egyre jobban megerősödött bennem, már nem tudok világi zenével foglalkozni. Valaki, az engesztelő közösségből, megkérdezte, amikor a templomban voltam, hogy nem mennék-e el elsőszombaton zenélni? Azt feleltem: én világi zenész vagyok, nem ismerem a Bibliát, nem tudom imádkozni a rózsafüzért… valójában azt sem tudom, hogy mit csináltok ti ott. Ő bátorított és azt mondta, “gyere, meglátod, az Úr megsegít”.
A közösség vezetői nagy szeretettel fogadtak, mondva: “Ezután te leszel a mi zenészünk!” Én azt gondoltam magamban, ez még nem is olyan biztos. Szentmise közben az emberek arcát figyeltem, hogy mennyire átélik azt. Mivel a jó Isten nagyon mélyen megérintett, kitűnően éreztem magam. Nagyváradon, a családom és a volt barátaim is csodálkoztak rajtam, mondogatva: “Veled, valami történt! Te meg vagy változva!” Akkortól, egyre komolyabban vettem a rózsafüzért és ajánlottam a férfiaknak is. A rózsafüzér lett egyik leghatékonyabb fegyverem a Gonosz ellen. Most oda jutottam, már nem tudok élni a Szentháromság, a Szűzanya, a közösség nélkül. Biztos vagyok benne, hogy a Szűzanya itt is jelen van!!!
Jelmondatom: “Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám, mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Decemberben a közös imaszándék: az új egyházi évben, a Szentírás évében, Jézus Krisztust fogjuk dicsőíteni és áldani. Azért imádkozunk, hogy minél jobban megismerjük, megszeressük, meg tudjuk élni és tanúságot tudjunk tenni a Szentírásról.
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGÍTS, HOGY MINDIG SZERETETTEL TUDJAM KIMONDANI ISTEN SZENT NEVÉT!”

2005. október 25., kedd

Medjugorjei üzenetek 2005. október

2005. október 25.
„Gyermekeim, higgyetek, imádkozzatok és szeressetek, és Isten közel lesz hozzátok. Megad majd nektek minden kegyelmet, amit kértek Tőle. Ajándék vagyok számotokra, hiszen Isten napról napra megengedi nekem, hogy veletek legyek és határtalan szeretettel szeressem mindegyikőtöket. Ezért gyermekeim, imával és alázattal nyissátok meg szíveteket és legyetek jelenlétem tanúi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

“Lelki fegyverzet minden jó Keresztény számára a megtisztulás ezen idejére”

A Jó Pásztor életét adta juhaiért

A csapások kezdete
„Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg. Ennek be kell következnie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és éhínség. Ez a gyötrelmek kezdete.”
„Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az evangéliumot.” (Márk 13, 7 – 8; 10)

Az előjelek
„Íme, én elküldöm majd nektek Illés prófétát,
Mielőtt eljönne az Úrnak nagy rettenetes napja,
Hogy visszatérítse az atyák szívét fiaikhoz,
S a fiúk szívét atyáikhoz,
Nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.”  (Mal. 3, 23 – 24)
             
Mária, az Isteni Pásztorlány,
az üdvösség stratégiáját adja nekünk:
„A Szentmise, ezt követi a Szentáldozás, a Szentségek látogatása, különösen a Szent Eukarisztia magatokhoz vétele, Isten Szent Igéjének olvasása és gyakorlatba helyezése; takarjátok be magatokat Drága Fiam Vérével, mely szent Sebeiből árad ki; állhatatosan teljesítsétek az Isteni és szent Tízparancsolatot… az egyedüli út, hogy Üdvösségre jussatok, az a hit és az ima, különösen a Szent Rózsafüzér imája és a Keresztút. „

  „Lelki fegyverzet minden jó Keresztény számára a megtisztulás ezen idejére”
2005. október 24, 9:55
Felhívás az emberiséghez
Gyermekeim, nyájam gyermekei:
Ti a megpróbáltatás és a szükség idejét élitek. A fájdalmak csak most kezdődtek az emberiség számára.
Minden nap rövidebb és rövidebb lesz egészen a végsőkig, és ez akkor lesz, amikor Igazságszolgáltatásom ideje elkezdődik. Ez egyesek számára gyötrelem lesz, másoknak pedig remény. Innen már nincs visszaút! Minden nap elteltével közeledik visszajövetelem. Örvendjetek nyájam juhai, mert az oly sok gyalázat és szenvedés után, mellyel szembesülni fogtok, végre kisüt majd a remény napja. Az új élet napja békét fog hozni és boldogságot a világ minden sarkában.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az emberiségért. Itt az imák és a böjtök ideje. Itt a könyörgések ideje; itt az ideje, hogy irgalomért esedezzetek a Mennyei Atyánál a szomorúság és a könnyek napjai végett, tartsatok ki a böjtben. Az imáitoktól, a könyörgéseitektől és a böjtötöktől fog függni, hogy az időaz idő rövidítve lesz vagy hosszabbítva.
Ne feledjétek, Atyámnak nem szerez örömet szenvedésetek. Föld emberei, a bűneitek, arroganciátok és bálványimádásotok háborúkat és halált fog hozni. Az életetek az imáitoktól függ.
„Mindazok, akik elfordulnak Tőlem, el fognak pusztulni. A balta már a fa gyökerén van, mindazok, akik nem teremnek gyümölcsöt, ki lesznek vágva, és felaprítva a tűzbe dobatnak.”
Az első harsona megszólalt, kihirdetve, hogy a szellemi harc megkezdődött. Csatlakozzatok egymáshoz, alkossatok csoportokat, imaerődöket, hogy egyesülhessetek Mennyei Hadseregemmel.
A szeretet és az imák a hittel együtt lesznek a fegyvereitek, hogy minden gonosz erőt elpusztítsatok.
Nektek vissza kell vernetek minden támadást, melyet ellenségem helyez elétek. Emlékezzetek arra, hogy testetek és elmétek könnyen áldozatul esik az ellenség furfangjának. Sanyargatja testeteket és az imával meg böjttel kapcsolatos érzelmeiteket. Imádkozzatok minden percben, hogy egyetlen gonosz erő se tudjon elfordítani benneteket szeretetemtől.
Lélekben utasítsátok vissza a gonosz szellemeket, az irigységet, a bosszúállást és Jezabelt. (Egy pogány királyleány, a szidoni király leánya, aki, amikor Aháb felesége lett, hozta magával pogány szokásait, isteneit.)
A 91. Zsoltárom lelki védelme meg fog menteni benneteket.
Ez lesz a ti útleveletek, hogy kimehessetek az utcára. Ne feledjétek, hogy ti nem tudhatjátok, hogy a Katasztrófa mikor és hol fog meglepni benneteket. Figyelmeztetve letettetek.
Végezzétek a „Lelki Fegyverzetet” hittel gyermekeitekért, családotokért, rokonaitokért. Lelki védelmem őket is eléri majd.
Az Igazságszolgáltatás órája elkezdődött. A világosságban lévők lámpásainak világítaniuk kell, hogy fényt ontson az elkövetkezendő sötétségbe és minden vakító gonoszságra valamint az ellenség támadásaira.
Gyermekeim, nyájam juhai, ezek a ti védelmi fegyveretek:
 • Lelki fegyver: Efezusi levél 6, 10 – 18
 • A Szent Rózsafüzér naponkénti imádkozása, Édesanyámmal egyesülve
 • A 91. Zsoltár
 • Teljesítsétek az előírásokat (Isten Tízparancsolata)
 • Legyetek Isten kegyelemi állapotában (megbékülés, Eukarisztia, azt szeretném, ha a harcosaim naponta magukhoz vennék az Eukarisztiát)
 • Lelki áldozás, a nagy megpróbáltatás napjaiban, amikor nem tudjátok magatokhoz venni Testemet és Véremet
 • Hit, bizalom, remény és a testvéreitek iránti könyörületesség és szeretet, mert ezekben lesztek megpróbáltatva, de leginkább a Szeretetben.
Éberen és folyamatosan imádkozzatok, hogy ne legyetek meglepve az ellenség támadásaitól.
Minden katonának készen kell állnia és fel kell készülnie, hogy ne legyenek védelem nélkül, ha az ellenség meglepi őket. Ezért figyeljetek és legyetek éberek, hogy ne lepődjetek meg az éjszakában, és ne siránkozzatok önmagatokért, hanem menjetek tovább, mert a győzelem a ti Isteneteké.
Védjétek meg Tanaimat és Igazságomat, még az életetekkel is, ne engedjétek, hogy megtévesszenek benneteket, a hazugság finom fegyvere sokakat elválaszt Tőlem, aminek az az eredménye, hogy elveszítitek  hiteteket. Legyetek szelídek, mint a bárányok, és ravaszok, mint a vipera, ne hagyjátok, hogy összezavarjanak benneteket.
Egyesüljetek lelkileg az ima ereje által Mária Szeplőtelen Szívével, Édesanyátokkal, és az Angyalok és Arkangyalok mennyei seregével, és győzelmet arattok. Minden imát, amelyet elimádkoztok, végezzétek mennyei kapcsolatban Édesanyámmal és Angyalaival.
Következőképpen mondjátok: Egyesítem önmagamat az imában Mária Szeplőtelen Szívével és az Ő mennyei seregével, hogy visszaverje a gonosz démonokat. Kiterjesztem ezt az imát családomra, testvéreimre, rokonaimra és általában az egész világra. Jézus, Mária és József tartsatok bennünket biztonságban minden gonosztól. 
Az Én Békém legyen veletek!
Édesanyám és Angyalai segítsenek benneteket!
Lelkem ereje vezessen benneteket!
Én veletek leszek az idők végezetéig. Én vagyok a ti Pásztorotok.
Jézus, népének Üdvözítője.

Szent Mihály Rózsafüzére
Kezdjük a Hiszekeggyel és a Miatyánkkal, ezt követi a következő ima: „Lelkem magasztalja és dicsőíti Jahvét!” (3 x szor)
Ezt követi: „Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael, imádkozzatok értem és családomért Istenhez.” (3 x szor)
A következő ima: „1 Miatyánk, majd: „Ki olyan, mint Isten? (a többiek válasza) „Senki sincs olyan, mint Isten.” Ezt az imát 10 x szer mondjuk, majd kezdjük elölről.

Miután elimádkoztuk a Rózsafüzért, a következő imát mondjuk:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség az Ő jóakaratú embereinek. Úristen, mennyei Király, mindenható Atyaisten, imádunk Téged, hálát adunk Neked, dicsérünk Téged dicsőségedért. Urunk Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, Úristen, Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te, aki az Isten jobbján ülsz, fogadd el imáinkat. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.”
Ezután az ima befejezéseként 7 x szer mondjuk: „Dicsőítsétek a Legmagasságosabb Istent” és a többiek válaszolnak: „Mert örök az Ő irgalma”.

Szent Mihály harci imája
Először i, az Atya beleegyezését kérve hívjuk Szent Mihályt egy Miatyánk elimádkozásával. Aztán elimádkozzuk ezt az imát, melyet ezekre az időkre tanítottak:
„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”

Lelki áldozás
„Ó Krisztus Vére, imádom Eukarisztikus jelenlétedet az oltáron!
Hiszek hatalmadban és édességedben. Borítsd be a lelkem, gyújtsd lángra és tisztítsd meg a szívem.
Jézus Drága Vére, mely valóban jelen van a Szent Ostyában, világosítsd meg értelmemet, vedd birtokodba elmémet, fuss végig ereimen, legyen minden érzékem megpecsételve Isteni keneteddel, lüktessen szívem kizárólag a Te dicsőségednek, és ajkam örökké magasztaljon Téged. Ámen”
(Ezt a lelki áldozást 3 x szor kell elvégezni, mely lelki táplálékként fog szolgálni a megtisztulás napjaiban, amikor nem tudtok konszekrált (átváltoztatott) ostyát magatokhoz venni.)
A Jó Pásztor Ígéretei,
Mindazoknak, akik az üdvösség üzeneteimet ismertté teszik:
 1. Mindazokat, akik ismertté teszik üzeneteimet, megáldom és kegyelmekkel látom el családjukkal együtt.
 2. Azokat, akik támogatnak Engem ezen üzenetek terjesztésében, a „Legmagasságosabb Fiainak és a mennyei Királyság és a Mennyei
     Jeruzsálem örököseinek” fogják hívni.
 1. Meg fogom bocsátani mindazok bűneit, akik ismertté teszik üzeneteimet, és a szeretet-eszközeim által nem fogom megbüntetni családjukat.
 2. Megszabadítom őket és családtagjaikat a gonosztól.
 3. A megtisztulás megpróbáltatása alatt megóvom őket minden gonosztól, de nemcsak őket, hanem családjukat is.
 4. Ők különleges helyet kapnak az Új Teremtésemben.
 5. Ők keresni fognak Engem a megpróbáltatás idején, és Én nem hagyom el őket.

A Jó Pásztor Rózsafüzére
Kezdjétek a Hiszekeggyel és a Miatyánkkal, aztán a következőt mondjuk: „Én vagyok a jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét adja juhaiért.”
Minden tizedre a következőt mondjuk:
„Ó, Jó pásztor”, és a többiek válaszolnak: „Légy a mi védelmünk és menedékünk”. Majd: „Dicsértessék és áldassék Jézus, az Oltáriszentségben”, a többiek válasza: „Legyen áldás és dicséret Jézusnak az Oltáriszentségben.”
Minden tized végén mondjátok: „Én vagyok a jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét adja juhaiért.”
Majd mondjatok el egy a Miatyánkot, és kezdjétek a tizedeket elölről.
A Rózsafüzért a 23. Zsoltár elimádkozásával zárjuk.

2005. október 8., szombat

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. október 1-2. - 7.

8. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására mentse meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a világraszóló járványos betegségektől.
Legyen a röpimánk: “A váratlan és készületlen haláltól, ments meg Uram minket!”
Havi mottó: “Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz.”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Hiszed-e azt, Isten tudta és akarata nélkül semmi sem történik a világban? ISTEN abszolút erejével felveszed-e a harcot a Gonosz támadásaival? Rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodsz-e valakihez vagy valamihez? A Gonosz rabságát vagy Isten szabadságát szereted-e jobban? Jó vagy rossz eszközökkel harcolsz-e a Gonosz ellen? A katasztrófák, a járványos betegségek fő okait, a bűneidet, beismered-e? Hiszed-e azt, a világ, az emberiség, a megtisztulás által egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledik? Bűneiddel, a világ kártevője vagy bűnbánatoddal a világ jótevője vagy-e? A lelked és a lelkek megmentése-e a legfontosabb feladatod? Hiszed-e azt, Jézus segítségével a fájdalmat is lehetséges örömmé változtatni a felajánlás által?
Volt-e bátorságod beszélni mindarról, amit a Szentháromság hegyén láttál és hallottál?
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005. október elsőpéntekén:
Gondolkozzunk el a mai nap: a búza - a búzaszár - a kenyér történetén! Sok-sok akadályon kell átmenjen, sok mindent kell vállalnia addig, amíg erőt adó kenyér lesz a búzából. Ilyen kell legyen az engesztelő lélek is. Tudnia kell: “Sok viszontagságon kell bemenni a mennyek Országába!” Az engesztelő lélek, minden akadályt legyőzve halad előre a jóban, addig, ameddig az Úr Jézus vissza nem jön. Isten nélkül az akadályok legyőznek minket, Istennel képesek vagyunk legyőzni, akár a legnagyobb akadályokat is. “Istennel átugrom még a várfalat is!”
Tanuljunk a búzától! Vállalnia kell a földben: a részleges halált, a hideget, a sötétséget, a terhet, a földből való áttörést, a felszínen a havat, a hideget, amely edzi és védi! Mindezeket: a régi ember halálát, az új ember újjászületését; a lelkiszárazsággal járó sötétséget; Isten Akaratának az édes terhét; a következetes előrehaladást; a folyamatos támadások miatti edzést; …az engesztelő lélek kell vállalja. “Akik Isten barátai voltak, sok gyötrelmen mentek keresztül, de hűségesnek bizonyultak!” “Ha a búza elhal, sok termést hoz!” “A Sátán kikér, hogy megrostáljon, mint a búzát.”
Tanuljunk a búzaszártól! Növekszik felfelé! Jézus is növekedett: bölcsességben, korban és kedvességben! Zöld színű! Istennel, csak reményteljesek lehetünk! Szüntelenül táplálkozik. Szüksége van: ásványi sókra, esőre, Napra, viharra… az Égre és a Földre! Ha üres a kalász, gőgösen felemeli a fejét! Ha teli a kalász, alázatosan meghajol! Vállalnia kell a levágást, hogy a pelyva és a búza így elkülönülhessen. Vállalnia kell a malomban az őrlést, hogy így a korpa és a liszt kettéváljon.
Hogyan lesz a kenyér? A lisztnek szüksége van: a vízre, sóra, kovászra - dagasztásra - a várakozó megkelésre - a formálásra - a kemence égetésére - míg végül erőt adó kenyérré válik!
Az igazi engesztelő lélek mindezeken át kell menjen. Ezen a nehéz úton: sok boldogságot, örömöt és békét tapasztal. Istenért, a lelkekért érdemes vállalkozni erre a kalandra! “Boldogok vagyunk, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki”. Istennek tetszik, ha Vele minden akadályt legyőzünk és erőt adó kenyérré válunk testvéreink számára!!!
Tanítás, 2005. október elsőszombatján:
Kik miatt szomorú a Szűzanya? Azok miatt, akik Őt nem fogadják el, nem szeretik, nem ragaszkodnak Hozzá és nem kérik az Ő közbenjárását.
Mit mondjunk azoknak, akik Szűz Máriát megszomorítják? Hivatkozzatok a Szentírásra, ahol Ő sok helyen jelen van! Mondjátok: tépjétek ki vagy ragasszátok le azokat a részeket a Szentírásból, ahol Szűz Mária szerepel! Mondjátok: ne a szokások, hiányos hagyományok után menjetek, hanem csak a Szentírás után!
Kérdezzétek meg testvéreiteket: vajon az Úr Jézus szerette-e az édesanyját? Igen!!! Akkor egy igazi keresztény is hasonlóképpen kell eljárjon! Mit szólnál hozzá, ha egy testvéred téged köszöntene, de a melletted lévő édesanyádat észre sem venné? Örülnél-e neki?
Mi lett volna a Szűzanya igenje nélkül? A mennyei Atya terve nem valósulhatott volna meg, nem testesülhetett volna meg Jézus, a Szentlélek ereje hatástalan lett volna, Gábriel főangyal csalódottan ment volna vissza az Égbe…
Milyen részek hiányoznának a Szentírásból Mária nélkül? Jézus fogantatása; Mária látogatása Erzsébetnél; Mária magasztaló éneke; Jézus születése; Jézus felajánlása és megtalálása a templomban; a kánai menyegző. Hiányozna a keresztút, Jézus temetése, Pünkösd, a Napba öltözött Asszony a Jelenések könyvéből. Hiányoznának a Mária jelenések: Lourdes, Fatima, Medjugorje, Szőkefalva, Nagyfalu… Hiányoznának a gyógyulások, megtérések, jelek, csodák, üzenetek…Hiányozna az egész Újszövetség. Mária nélkül, mint zsidó vagy pogány lelkületűek az Ószövetségben élnénk. Valójában, mi fel sem tudjuk fogni azt, hogy mit köszönhetünk Szűz Máriának!
Mária igenje által: A mennyei Atya terve megvalósult; Jézus Krisztus megtestesült; a Szentlélek ereje kiáradhatott; Gábriel főangyal boldogan ment vissza az Égbe… Szűz Máriának köszönhetjük az egész Újszövetségi Szentírást és az egész Új Szövetséget!!! Megköszönjük Neki: a Karácsonyt, a Húsvétot, a Pünkösdöt! Hálásak vagyunk Máriának a gyönyörű Mária ünnepekért, zarándokhelyekért, üzenetekért, megtérésekért, gyógyulásokért…
A Szűzanya iránti tiszteletünk nemcsak a szobrokban, képekben, rózsafüzérekben, litániákban, Neki szentelt templomokban… nyilvánul meg, hanem az Ő erényeinek megélésében. Mint Mária igazi tisztelői: tisztaságunkkal, élő hitünkkel, engedelmességünkkel, másokért való közbenjárásunkkal, csendes szenvedésünkkel… akarjuk Őt utolsó leheletünkig és azután is határtalanul szeretni!!!
Tanítás, 2005. október elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
- Mint a világosság fiai Jézussal és Máriával kiszorítjuk a sötétséget ebből a világból!
- Egyre több közösséget hozunk létre Jézus Öt Szent Sebének engesztelésére!
- Naponta ítélkezünk saját bűneink felett, hogy a Szentlélek kiáradásakor Isten már ne ítélkezzen felettünk!
- A hierarchia és a karizma egységével a biztos kikötőbe segítjük az Egyház hajóját.
- Nagy felelősséget érzünk XVI. Benedek pápánk, Püspökeink, papjaink iránt, mert tudjuk, ők a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Azért imádkozunk, hogy jók maradjanak, jók legyenek! Tudjuk, Ők Isten legnagyobb ajándékai az egész emberiség számára, akkor is, ha nem becsülik őket.
- Isten ránk vonatkozó Akaratát minden körülmények között vállaljuk Jézus segítségével!
- Jövőnket és az egész emberiség jövőjét a mennyei Atya Kezébe, Jézus Szent Vérébe, a Szentlélek védelme alá, a Szűzanya Szeplőtelen Szívébe, az összes Angyalok és Szentek oltalma alá helyezzük!
- Megbecsüljük, szeretjük, kezünket nyújtjuk felebarátaink felé, hogy így mindannyian megmeneküljünk!
- Minden pillanatban készen vagyunk az Úr Jézus fogadására, aki bármikor visszajöhet az Ég felhőin, az Angyalok társaságában, nagy dicsőségben, ígérete szerint!
- Hálásak vagyunk a jelekért és csodákért, amelyek az Ég ajándékai. Mi a megtéréseinkkel, megváltozott életünkkel ajándékozzuk meg az Égieket.
- Méltók akarunk lenni Mária szeretetére, mint az Ő szerető gyermekei!
- Elhisszük azt, hogy Jézussal és Máriával együttműködve, komoly engeszteléssel enyhíteni tudjuk a természeti katasztrófákat és az egész világot fenyegető járványos betegségeket is.
- Az Égiektől tudjuk, hogy az engesztelőkre való tekintettel, az ítélet napjai, ha nem is fognak megszűnni, de meg fognak rövidülni! Hála azért is, hogy a mennyei Atya ilyen nagy irgalomban részesíti az egész világot!
- Felajánljuk a teljes böjtöt: Hétfőn délig; Szerdán 3-ig; Pénteken este 6-ig az egész emberiség megtéréséért.
- A mennyei Atya gyermekei között, mi nem akarunk sem ateisták lenni, sem megtérés nélküli keresztények. Mi akarjuk keresni Isten Akaratát, mi az Égiek örömére akarunk élni!
- Jó kapcsolatban akarunk lenni az Őrangyalunkkal. A szeretet láncreakcióját akarjuk elindítani az emberek között az Égiek kérése szerint.
- Nemcsak végezni, hanem élni akarjuk a rózsafüzért.
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“C. Tibor a nevem, 50 éves, nős, nyugdíjas vagyok. Két leánygyermekünk van. Most el szeretném mondani, hogyan hozta az Úr Jézus a tudomásomra, hogy szeret engem és terve van velem.
11 éves koromban leálltak a veséim és a doktorok lemondtak rólam. Két hétig voltam kómában és három hónapi kórházi kezelés után meggyógyultam. Én akkor elhittem, amit egy természetfeletti hang mondott: “Ne félj! Meg fogsz gyógyulni!”
A katona iskola elvégzése után sajnos, nagyon eltávolodtam a jó Istentől. Számomra a minden, a szolgálatom és a lehúzó barátok lettek. Ekkor jött a második isteni figyelmeztetés az életemben. Egy szörnyű autóbaleset történt velem és a feleségemmel. A kocsi 95%-ban összetört. Hála az Égieknek, akik velünk voltak és ebben a helyzetben is megsegítettek, életben maradtunk. Sajnos, ez sem volt elég, hogy megálljak a széles úton. Felgyógyulva, tovább éltem az életemet, talán még gonoszabbul, az ital, a cigaretta és a bűn rabságában. Napirenden volt a családban a vita! Mindenki ellenségem volt, aki hitt Istenben, aki jót akart nekem.
Ekkor jött a harmadik isteni figyelmeztetés. Egy kivizsgálás alkalmával tudtam meg, hogy belső daganatom van. A félelem úrrá lett rajtam. A kislányom, Mónika, aki már járt elsőszombatra, Érsemjénbe, kicsit félve kezdett beszélni nekem Istenről, az engesztelő közösségről és az ima gyógyító hatásáról. Mindez három évvel ezelőtt történt. Akkortól rendszeresen jártunk az elsőszombatokra. Ott következett be a gyógyulás és a megtérés az életembe. Szívre tett kézzel, őszintén elmondhatom, nagyon boldogok vagyunk, békességben, szeretetben, káros szenvedélyek nélkül élünk.
Mindenért hála az Égieknek és az engesztelő közösségnek. Mostmár a mi családunkban a jó Isten és az Ő Szent Akarata van az első helyen. Naponta minden helyzetben megtanultuk kimondani: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod!” Az Oltáriszentség számomra olyan Valaki, akit emberi ésszel nem tudok felfogni, akit szavakkal nem tudok megfogalmazni, csak szívvel érezni!
Jelmondatom: “Uram Te vagy az én Mindenem, ezért felajánlom Neked az egész életem!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Novemberben: A Szentlelket dicsőítve, kérjük az Összes Szenteket, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Októberi házi feladat:
“MENNYEI ATYÁNK, SEGÍTS, HOGY NECSAK ÖNMAGUNKÉRT ÉLJÜNK, HANEM MÁSOKÉRT IS!”

2005. szeptember 30., péntek

Imádságok az ifjúságért, a családokért...


II. János Pál pápa imája az ifjúságért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által ajánlott ima a családokért és egy napi életátadó ima:


Vezesd az ifjúságot!
Vezesd ó Krizstus, az ifjúságot igazságban hogy ne hagyják magukattévútra vezetni új bálványok általmint amilyen a magamutogató fogyasztása mindenáron való jólét,az erkölcsi lazaságvagy az erőszakos tiltakozásHadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömbenmely a Nyolc Boldogság üzeneteaz isteni és felebaráti szeretet üzeneteaz erkölcsi elkötelezettség üzenetea társadalom hiteles alakítása érdekébenVezesd ó Krisztus valamennyi hűségest a hitbenhogy a keresztény hit hassa át az egész életüketés bátor tanúságtevővé tegye őket. a világ előtt üdvözítő küldetésed soránhogy az Egyház tudatosés cselekvő tagjai legyenekakik bizonyosak abban,. hogy Isten gyermekeiés testvérek minden néppel! Amen.
(II. János Pál pápa)

Ima a családokért
Dicsőséges Szentháromság!
minden szeretet és közösség forrása
köszönjük neked családunkat
Bocsásd meg bűneinket,
melyeket szeretteink ellen elkövettünk
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban
és családi életükben hajótörést szenvedtek
Töltsd el szívüket családtagjaik iránt
áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban
napról napra újjászülessünk
Segítsd fiataljainkat,
hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait
Áldd meg mindazokat,
akik a magyar családokért sokat fáradoznak
Szent Család, könyörögj értünk!
Amen!      
                          
(MKPK körlevele a Család Évében)

Napi életátadó ima
Mennyei Atyám,  megvallom, hogy Te vagy az egyetlen, élő, szent igaz Isten, és Rajtad kívül nincs más isten.
Köszönöm, hogy megteremtettél, köszönöm, hogy első szereteted tüze mindenhová elkisér.
Jézusom, megvallom, hogy  Te vagy az Isten Egyszülött Fia, aki értem emberré lettél, meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál.  Elfogadom a Te keresztáldozatodat,  köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és örök életet adtál nekem. Átadom Neked életemet, testemet, lelkemet, szívemet, érzéseimet, érzelmeimet, gondolataimat, vágyaimat, terveimet, félelmeimet, emlékeimet, sebeimet, bűneimet, gyengeségeimet, akaratomat, időmet,  szavaimat, cselekedeteimet. Kérlek, lépj be az életembe, tölts be engem egészen Szentlelkeddel, Te érezz, érzékelj, szólj, cselekedj bennem! Öltöztess fel engem a Te teljes fegyverzetedbe!
Szent Véreddel takarj be engem (családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat, stb.),  ezt a házat, ezt a helyet, nemzetünket, vezetőinket,  a Te szent népedet!
Jöjj, Szentlélek és töltsd be életemet! Taníts engem imádni az Atyát Jézus Krisztus  által, nyisd meg a szemem az Atya életére! Életemben a Te Szent akaratod valósuljon meg, és így vezess az életszentség útján! Amen!
Szentháromság Egyisten, Tiéd a dicsőség, a magasztalás, a hála és a tisztelet mindörökkön örökké!
Ámen!

http://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert/41-nemzeti-imanap/4488-imadsagok-az-ifjusagert-a-csaladokert

2005. szeptember 25., vasárnap

Medjugorjei üzenetek 2005. szeptember

2005. szeptember 25.
“Drága gyermekek! Még ha távol vagytok is a szívemtől, szeretettel hívlak benneteket: térjetek meg. Ne feledjétek: Édesanyátok vagyok, fájdalmat érzek mindazokért, akik távol vannak a szívemtől, de nem hagylak magatokra benneteket. Hiszem, hogy képesek vagytok a bűn útját elhagyni és dönteni az életszentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2005. szeptember 24., szombat

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Olvassák a Bibliát, de vakok a látásra

2005. szeptember 23.
A Te ember iránti szereteted teljesen őrületes, a Te nagy jóindulatod felénk, megátalkodott bűnösök felé, érthetetlen. Hogyan állíthatja bárki is azt, hogy teljesen érti a Te szereteted, hogy teljesen fel tudja fogni jóságod? Ez éppen olyan, mintha valaki kézbe akarná venni a homályt, vagy a megfoghatatlan fényt...
Kezdetben, amikor feltártad előttem a lelkemet, a valódi énemet, én olyan voltam, mint egy bokorban bujkáló leprás, de Te nem hibáztattál engem, helyette a barátságomért esdekeltél. Igazolni próbáltad siralmas állapotomat, amikor azt mondtad:
"ez azért van, mert nem volt senki a közeledben, hogy tanítson téged"[1]
A nyomorúságom felkeltette az irgalmadat. Az én szegényes és csupasz lelkem kiváltotta a Te együttérzésedet és bocsánatodat. Szent Isten, egy a vágyam, hogy megments engem. Megtört szívvel ezt mondtad:
"Virágom, nem tudom elviselni, hogy így látlak!"
A Te kegyelemteljes szavaid úgy hullottak csupasz lelkemre, mint a hajnali harmat.
"Megtérésre és a Bennem való örök életre vezetlek, ha te is úgy akarod… "
Ezeket a szavakat suttogtad a fülembe, és így kezdődött el minden…
És te az Én kinyilvánított akaratom alá rendelted saját akaratodat, és ez megmentett téged… Ha valaki a világban lehorgonyoz, és nem Énbennem, soha nem fog megtalálni Engem… Aki lemond a saját akaratáról, és a világi vágyairól, és Hozzám jön, Engem birtokol, azzal örökké tartó békeszövetséget kötünk. Vassula, megjelentem neked, és gyógyítottalak téged.
Biztosítottalak téged, hogy zafírokkal kikövezett úton fogsz haladni Királyságomba. Mindenkit Magamhoz hívok, mielőtt büntetéssel sújtom ezt a világot. Közeledik a nap, hogy már nem tudom tovább tűrni[2] ezt a hitehagyást. Amikor majd a föld megremeg, jusson eszetekben, hogy ez csak a kezdete annak, ami történni fog ezzel a gonosz nemzedékkel. Leszálltam ebbe a hatalmas temetőbe, körbejártam a sírokat, hogy feltámasszalak benneteket. Azt kiáltottam a síroknak, hogy nyíljanak meg, és azok megnyíltak, hogy az Én fiaim és leányaim felkeljenek, szeretetem ajándékaként megújítottam őket. Égtem a vágytól, hogy feltámasszam őket, de a vágyam beletaszított engem a sírokba, és mielőtt megtudtátok volna, kihoztam a halottakat onnan, és átöleltem őket: „ez az Én ajándékom számotokra, amely maradandó. Azok, akik hűségesek maradnak, jutalmul élvezni fogják Áldásomat. Most menj, és már hajnalban hirdesd a Szeretetemet …"
Leányom, soha nem kényszerítettem rá senkire törvényemet vagy a jelenlétemet. Azért jöttem, hogy emlékeztesselek, tegyél rendet ebben a rendetlenségben. És mégis, minden látható csodám és jelem ellenére, ismétlődő hívásaim ellenére, a Szentlélektől az egész emberiségnek adott nyilvánvaló kegyelmek és ajándékok ellenére, a nektek szánt Ódáim ellenére, nemzedék, az én kegyelemteljes közeledésem ellenére, a válasz, amit kaptam, csak a közömbösség, az üldözés és a hitetlenség, egyesektől gúnyolódás és határozott elutasítása a megtérésre szólító Hívásaimra. Köpnek az én áldásaimra! Vaskos átkokkal, a feltámasztásokat, melyeket a szemetek láttára vittem végbe, megvetéssel, vagy legalábbis mellőzéssel fogadták: olvassák az Írást, de vakok a látásra.
Leányom, előre figyelmeztettem őket a csapásokra, melyek a földet érik a bűneik miatt, a csapások és a pusztítások, melyek valóra váltak, de még mindig hitetlenkedve kétségbe vonják, hogy ezeket saját maguk vonták a fejükre, nem a természet kegyetlenségei… Mikor előre megmondtam, hogy a föld meg fog rázkódni, és kimozdul tengelyéből[3], és a szigetek elmozdulnak a helyükről, senki nem hitt Nekem. Senki nem figyelt Rám. Nem fogadnak el tanácsot Tőlem. Elutasítják minden Figyelmeztetésemet. Mikor ma azt mondom, hogy ennek a nemzedéknek a bűnössége és hitehagyása miatt veszélyben van a világegyetem, még mindig nem hisznek. Mikor majd látják a földet, melyet teremtettem, széthasadni és darabokra törni, a félelem mardossa majd azokat a konok lelkeket. Az Árvíz[4] semmi sem volt ahhoz képest a pusztításhoz képest, amit a Tűz fog véghez vinni a földön. A Tűz ki fog törni a föld gyomrából és a folyékony tűzzel telt gleccserszakadékokból folyamok fognak kialakulni, a tűzfolyók elindulnak, és szétterülnek minden egyes városban, majd végül lángba borítják az egész földet. Minden átok, melyeket a követeim fejére szórtatok, vissza fog hullni a saját fejetekre. Vassulám, áldásomat adom rád, az áldást, melyet ő[5] visszautasított, hogy megadjon neked. IC


[1]Jézus hirtelen megragadta a kezem, hogy saját Maga írja le ezt a részt.
[2] ekkor hallottam azt a szól is, hogy „elviselni”
[3] Az első cunami Indonéziában
[4] Noé idejében
[5] Patriarch Bartholomew Konstantinápolyban, mikor az egységről tartottam beszédet Farfában, Olaszországban, melyet odaadtam Msgr. Fortinonak, Kasper és Cassidy kardinálisnak, akik érdeklődést mutattak.

http://ichtys.hu/index.php/129-2005-szeptember-23

2005. szeptember 5., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. szeptember 2- 3- 4.

7. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Szeptemberben: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael és az összes angyalok segítségét kérjük, hogy a megkötözöttek és a megszállottak, a Gonosz Lélek rabságából megszabaduljanak.
Legyen a röpimánk: Sátántipró Szűzanyánk, könyörögj érettünk!
Havi mottó: “Viselkedjünk úgy másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek!!!”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Ima előtt szoktál-e bűnbánatot tartani? A hófehér Szent Ostyával rendszeresen táplálkozol-e? Szereted-e a Szűzanyát, úgy, ahogy Jézus szerette? Hiszed-e azt, a sok rossz ellenére, csak jónak lenni érdemes? Szabad imában: gondjaidat, bűneidet, félelmeidet,…. Jézus Szent Vérébe, Szűz Mária Szent Könnyeibe teszed-e? Odafigyelsz-e az imában arra, Jézus mit akar mondani neked? Elsővasárnapjaidat felajánlod-e a mennyei Atyának? A Szentlélek belső vezetését követed-e? A szívvel való ima által a megváltozás felé tart-e az életed?
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005 szeptember elsőpéntekén:
Mit kell tudnunk Isten hatalmáról? Istennek Mindenható ereje van. Más Isten nincs a Szentháromságon kívül. Isten tudta, akarata, engedélye nélkül semmi sem történik ezen a világon. Akik Istent szeretik, erejét kérik, befogadják és élnek vele, azok legyőzik a Gonoszt.
Mit kell tudnunk a Gonosz erejéről? Az Angyalok egy része, akik nem akartak Istennek szolgálni, le lettek taszítva az Égből. Isten meghagyta az erejüket, amit ők csak a rosszra használnak. Őket, akik irigyek ránk, akik hazudoznak, akik a kárhozatba akarnak vinni minket (a mi beleegyezésünkkel), CSAK ISTEN abszolút erejével lehet legyőzni!!! Isten gyermekei nem félnek a Gonosztól, hiszen tudják, Ő csak teremtmény. A Gonosz Lelkek: Krisztus, a keresztények és az egész teremtett világ ellenségei. Egységben és szeretetben összefogva ők legyőzhetők.
Mit jelent a megkötözött lélek? A Gonosz, az embert, a bűnbe való beleegyezésével meg tudja kötözni. Ha rendetlenül vagy bűnös módon ragaszkodunk valakihez, valamihez, ezáltal egyre jobban önmagához láncol. Így az ember elveszíti a szabadságát és a Gonosz rabja lesz.
Mit jelent a megszállott lélek? Ha a sok-sok bűnünktől, a bűnbánat által nem akarunk megszabadulni, ezek által teret engedünk a Gonosz Léleknek! A megszállott már nem önmagát, hanem a Negatív hatalom vezeti, amely azt tesz vele amit akar.
Mi a fő oka a megkötözöttségnek és megszállottságnak? A bűn!!! Minden bűn által hatalmat adunk a Gonosz kezébe, amely által leigáz, megszégyenít, Istentől elszakít, az emberek és önmagunk ellen fordít és végül - ha nem szabadulunk meg tőle - az örök kárhozatba visz!
Melyek azok az eszközök, amelyek által megszabadulhatunk a Gonosztól?
Rossz irányba visz: a jóslás, spiritizmus, a bioenergia, a yoga, a reiki, a babonaság,… Jó eszközök: a szabadító ima, a böjt, a szenteltvíz használata. Fontos ezek mellett: egy alapos gyónás (bűnbocsánat), bűnalkalom kerülése, rendszeres áldozás, Szentírásolvasás, Jézus Szent Vérének és Mária Szent Könnyeinek a felajánlása, a bekapcsolódás egy pozitív közösségbe, több Szabadító mise felajánlása, szívvel való ima,…
Szükség esetén kérjük: elsősorban az engesztelő közösségünk, azután a lelkipásztor vagy a Püspök imáját! Legyünk radikálisak a Gonosz támadásaikor, mondva: “Én inkább a halált választom, mint a bűnt!!!” Csakis így győzhetünk a Gonosz felett!!!
Tanítás, 2005 szeptember elsőszombatján:
Miért vannak a természeti katasztrófák?
Látjuk saját szemünkkel a világban a természeti katasztrófákat. Eljött az idő, amikor Isten Irgalma mellett, Isten Igazságosságát is megtapasztaljuk. A valóság az, Isten figyelmeztető büntetése mögött a bűneink sokasága húzódik meg.
Mit tegyünk? Kér bennünket az Úr, bánjuk meg és hagyjuk el bűneinket. Imádkozzunk a katasztrófák áldozataiért! Az ő nevükben kérjünk bocsánatot Istentől elkövetett bűneik miatt. Amikor katasztrófákról hallunk ne ítélkezzünk Isten felett, hanem tartsunk bűnbánatot és a szív imájában tegyünk mindenkit az Úr Irgalmas Szívébe.
A világ fiai újabb katasztrófákra figyelmeztetnek, mondva, nincs mentség, nincs kiút, vége lesz a Földnek, az egész emberiségnek. A valóság, az utolsó időket éljük, de nem a világ végéhez közeledünk. Mi nem a tragikus vég felé, hanem egy gyönyörű korszak kezdetéhez közeledünk. Ezért, az egész emberiségnek meg kell tisztulnia. Ezt senki a világon nem kerülheti el.
Tudni kell: Isten mindig megbocsát, ha bocsánatot kérünk tőle! Az ember ritkán, de a természet, ha visszaélünk vele SOHA nem bocsát meg. Isten, Igazságosságát rejtette el benne, ha megbecsüljük, a javunkra válik, ha visszaélünk vele az emberiség kárára válik. Jelenleg, az emberiség, Isten rendkívüli közbelépését tapasztalja. Az engesztelő közösségek feladata, hogy a mennyei Atya igazságos haragját, az emberek égbekiáltó bűnei miatt, lecsillapítsák.
Tudni kell, az emberben lévő jó is, rossz is külsőleg megtestesül. Mindazok, akik bűnt-bűnre halmoznak, a világ kártevői, mert Isten büntetését vonják le a Földre. Mindazok, akik felszámolják a bűneiket, bűnbánatot tartva, az egész világ legnagyobb jótevői, mert Isten áldását vonják le a Földre. Mi ezek közzé kell tartozzunk!!!
Hogyan segítsünk az emberiségen és a Földünkön? Az engesztelő közösségek létrehozása által! Az ima a legnagyobb hatalom, amit mindennél komolyabban kell venni! Együttlétünk, szeretetünk, a teljesen felajánlott életünk, higgyük el, meghozzák az eredményt. Az utolsó idők imája a lényegre hívja fel figyelmünket: tartsunk bűnbánatot Mária Szent Könnyei által és kérjünk bocsánatot Jézus Szent Vére által. Valljuk meg a hitünket! Döntsünk a jó mellett! Imáink és áldozataink eljutnak a legrosszabb helyzetben lévőkhöz is.
Tanítás, 2005 szeptember elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát?
Jézus és Mária könnyeinek a letörlésével, ha valóban azt akarjuk, amit Ők akarnak!
Ha szeretettel engesztelünk. Az utolsó időben a legnagyobb és legfontosabb feladat a lelkünk és a lelkek megmentése. Minden más csak ezután kell következzen.
Ha magunkévá tesszük Péter apostolnak a bűnbánó könnyeit. Ha vele együtt jóvá tesszük a bűneinket, megvallva és élve: “Uram Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged”
Ha az egység és a szeretet emberei leszünk, mint Roger testvér. Meggyilkolása arra tanít, nem szabad minden hangra hallgatni - mint a gyilkosa tette -, csak a Szentlélek hangjára. Vigyázzunk, a Gonosz Lélek bárkit felhasználhat, aki nem tanul meg Jézus Nevében ellenállni neki.
Ha lélekben átéljük Jézus és Mária szenvedéseit a világ bűnei és a lelkek újjászületése miatt!
Ha megéljük az utolsó idők imáját! A szentképen elöl látható: egy kehely, a kereszt, a sugárzó Nap, a szivárvány, Jézus Szent Vére, Mária Szent Könnyei és a Mennyei Atya Szeme. A hátoldalán található az utolsó idők imája, amelyben felajánljuk Jézus Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit. E szentkép tanítása: ha kiisszuk a kelyhet, táplálkozva rendszeresen az Oltáriszentséggel; ha Szűz Mária Szent Könnyei (utolsó fegyverei) által bűnbánatot tartunk; ha Jézus Szent Vére által bűnbocsánatot nyerünk, akkor átváltozunk, ragyogni fogunk mint a Nap; leszáll a Földre a szivárványos Mennyország és ilyen lelkülettel megörvendeztetjük a mennyei Atyát!
Ha készen várjuk a nagy belső figyelmeztetést, amely hamarosan mindenki részére bekövetkezik. Mindenkinek az élete filmje, mint egy belső ítélet Isten előtt le fog peregni. Csak az lesz megmaradó érték, amit önzetlen szeretettel, Isten dicsőségére tettünk.
Ha úgy viselkedünk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek! Ami jót vagy rosszat teszünk, előbb vagy utóbb visszahull a saját fejünkre. Tegyünk minél több jót, hogy az jöjjön vissza reánk.
Ha vállalkozunk a tanúságtételre! Nem igazi keresztény az, aki fél Krisztusért, a meggyőződéséért szenvedni, sőt, ha kell meghalni. Miért kell beszélni? Ezáltal az emberek megtérnek, megbocsátanak, elhagyják a bűnt, megtalálják az igazi boldogságot és átadják azt másoknak is. Ha egy lelket is megmentünk a tanúságtételünkkel, volt értelme az életünknek.
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“F. Pál a nevem, 37 éves, mérnök vagyok. Az Úr megáldott egy csodálatos fizikai és lelki családdal. 2001 júliusában voltam először elsőszombaton, Érsemjénben. Ekkor még félig ateista voltam. A szüleim - nyugodjanak békében - megkereszteltek, de nem részesítettek vallásos nevelésben. Csak a Mi Atyánk imát ismertem. A feleségemet túlbuzgónak neveztem a templomba járásért. Érsemjénben, a Szűzanya megérintett a szívem mélyén. Erősen a szívembe hatolt a lelkiatya egyik mondata: “lehetséges a fájdalmat örömmé változtatni”. A következő elsőszombat után megkértem a feleségemet, hogy tanítsa meg nekem az Üdvözlégy Mária imádságot. Ez volt a megtérésem kezdete. Eltelt egy pár hónap az életem legfontosabb pillanatáig, az elsőáldozásig. Az én megtérésem lassú és nyugodt folyamat volt. 2001. december 20-án elvégeztem az elsőgyónásomat. Külsőleg nem volt ünnep a kicsi, hideg templomban, mégis számomra olyan volt, mint a Betlehem-i barlang. Egy-egy égő gyertyával a kezünkben, a feleségemmel, vártam az első találkozásra, az Úr Jézussal. Mire gondoltam akkor? Jézus megszületett, élt 33 évet, azután meghalt szeretetből a keresztfán, értünk. Én 33 évet éltem Isten, hit, vallás nélkül. Az Oltáriszentségben lévő Jézussal való találkozásom megváltoztatta az életemet. Én, aki azelőtt csak Húsvétkor mentem a szentmisére, az elsőáldozásom óta soha nem hiányoztam vasárnaponként a szentmiséről. Megtanultam azt, hogy az egyetlen segítség és igazi támasz, amely feltétel nélküli és örök, a Szeretet Istenétől jön. Megtanultam azt is, a testem a Szentlélek temploma, amit meg kell becsülnöm. Én, aki naponta több cigarettát szívtam egy csomagnál, a Jó Isten segítségével lemondtam róla. A legfontosabb, aminek örülök az egész családommal, egységben és szeretetben megyünk előre a keskeny úton. Én hiszem, hogy akit a Kenyér és Bor színe alatt magamhoz veszek - már hétköznap is - az Jézus Szent Teste és Szent Vére. Minden szentmisében kérem: “Add Uram, hogy testem Szent Testeddé és vérem Szent Véreddé változzon”. Minden szentáldozáskor az a vágy van bennem, hogy teljesen Jézusivá váljak. Számomra az Oltáriszentségben lévő Jézus: a mindennapi kenyerem, a lelkieledelem és az életem lett.
Jelmondatom: “Az én Reménységem az Atya, Megmentőm a Fiú és Védelmezőm a Szentlélek Isten. Dicsőség Neked Szentháromság mindenért!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Októberben: II. János Pál Pápa boldoggáavatásáért ajánljuk fel az Öt Szent Seb Rózsafüzért. Kérjük együtt a mennyei Atyát, hogy a “Nagy Pápa” közbenjárására óvja meg az egész világot a természeti katasztrófáktól és a halálthozó járványos betegségektől.
Szeptemberi házi feladat:
“SZENT FŐANGYALOK, SEGÍTSETEK, HOGY BÁTRAN BESZÉLJÜNK MINDARRÓL, AMIT LÁTTUNK ÉS HALOTTUNK A SZENTHÁROMSÁG HEGYÉN!”

2005. augusztus 25., csütörtök

Medjugorjei üzenetek 2005. augusztus

2005. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy éljétek üzeneteimet. Isten, ezt az időt, mint a kegyelem idejét adta nektek. Ezért gyermekeim, használjatok ki minden pillanatot és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Megáldalak benneteket, és a Magasságbeli előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2005. augusztus 8., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. augusztus 5- 6- 7.

6. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Augusztusban imádkozunk: XVI. Benedek Pápáért, a Püspökünkért, a plébánosunkért és az összes Istennek szentelt személyekért, hogy hivatásukat Isten Akarata szerint éljék meg.
Engesztelünk azokért a személyekért, akik Isten hívását nem fogadják el, rosszul élik meg vagy eltékozolják!
Legyen a röpimánk: Szűzanyánk, aki az Istennek szentelt személyek Édesanyja is vagy, könyörögj érettünk!
Lelki napjaink jelmondata:”Eljön az óra sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat keres.” (Jn. 4,23)
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Idősek és Fiatalok! Kölcsönösen nagyobb megértéssel és türelemmel voltatok-e egymás iránt? Felajánlva, Jézus Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit, megtapasztaltátok-e áldott következményeit? A kevés engesztelő lélek, vagy a sok bűnben élő lelkek közé tartoztok-e? Jézus Öt Szent Sebei tiszteletére, hoztatok-e létre egy kis engesztelő közösséget? A bűnbánat, a hála és a szeretet lelkületével engeszteltek? Jézus Szent Vérének, Szűz Mária Szent Könnyeinek engesztelésére elkezdtetek-e egy kilencedet? Felajánlottátok-e engesztelésül önmagatokat legalább a korosztályotokért? (fiatalokért, házasokért, idősekért, papokért,?)
Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe tettétek-e minden nap az egész emberiséget?
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005 augusztus elsőpéntekén:
Ma, Havas Boldogasszony ünnepe van.
A hófehér táj, a virágbaborult fa, a hófehér ruha? tanítanak minket. Ha, azt akarjuk, hogy imádságaink meghallgatásra találjanak, hófehér lelkületre kell törekednünk. Ha rendszeresen táplálkozunk a hófehér Szent Ostyával, az Úr Jézus Szent Testével, hófehérré változtatja a lelkünket. Kértük együtt a Szentháromságot, hogy a “Hófehér Mária” által, hófehér lelkülettel ajándékozzon meg mindannyiunkat.
Visszaemlékeztünk 2002. aug. 5-re, amikor a Szűzanya, a nagyfalusi Szentháromság hegyen kinyilatkoztatta: “Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak, minden nemzetiségűnek Szent Fiamhoz segítő Édesanyja vagyok!” Más helyen azt mondta a Szűzanya: “Én minden Népek Asszonya vagyok!” Szűz Mária mindenki Édesanyja, azoké is, akik elfogadják és azoké is, akik egyenlőre nem fogadják el Őt. Jézus és Mária az imádság iskolájába gyűjtött össze minket. Itt engesztelünk: Jézus Szent Vérének és a Szűzanya Szent Könnyeinek felajánlásával. Itt, engeszteljük Jézus Öt Szent Sebeit. Így akarjuk megörvendeztetni a mennyei Atyát. Feladatunk: felajánlott életünkkel, imáinkkal, böjtjeinkkel,? begyógyítani Jézus Öt Szent Sebeit. Így, Jézus, amikor vissza fog térni hozzánk, Szent Sebeiből, nem ítélet, hanem fény, erő, áldás … fog áradni az egész világra. Ajánljuk: a fiúk és lányok engeszteljék Jézus Szent Balláb Sebét és Szent Balkéz Sebét. A házasok és a függetlenek (elváltak, özvegyek,?) engeszteljék Jézus Szent Jobbkéz Sebét és Szent Jobbláb Sebét. Az Istennek felajánlott lelkek engeszteljék Jézus Szent Szívsebét.
A mennyei Atya kérésére elzarándokoltunk, Jézus Öt Szent Sebeinek engesztelői (5), a Vatikánba. Kértük és megkaptuk XVI. Benedek pápa áldását: magunkra, közösségünkre és az egész egyházmegyénkre. Az utunk menet - jövet mennyei menetrend szerint történt. A mennyei Atya azt kéri az engesztelőitől, hogy ajánlják fel életüket az Istennek szentelt személyekért, legyenek segítségükre a kereszthordozásban,?
II. János-Pál pápa sírjánál is imádkoztunk, kérve az Ő közbenjárását. Látva a sok ezer embert, akik a világ minden részéről eljöttek, hogy elvonuljanak a “Nagy Pápa” sírjánál, az erősödött meg bennünk: “Csak jónak lenni érdemes, még akkor is, ha nehéz! Érdemes, ha kis csoportokban is elindítani a jót, hadd terjedjen a Földön”. Újra rácsodálkoztunk arra, egy, Isten Akaratában élő Személy által, Isten képes az emberek milliárdjait jó irányba lendíteni. Örömmel hallottuk azt, hogy, a “Nagy Pápa” életében, halálakor és azután is, - imájára -, a világban, rengeteg megtérés és gyógyulás történt.
Tanítás, 2005 augusztus elsőszombatján:
Ma, Urunk Színeváltozásának az ünnepe van.
Mi a feltétele annak, hogy átváltozzunk, mint Jézus a Tábor hegyen?
Mindazt, ami van, tanuljuk meg elfogadni és felajánlani! Olyan időkre kell felkészülnünk, amikor csak az imádság fog segíteni rajtunk. Ezért hinnünk kell az ima erejében. Mindent, minden nap tegyünk Jézus Szent Vérébe és Mária Szent Könnyeibe. A Szentháromság szellemében, egységben és szeretetben engeszteljük Jézus Öt Szent Sebeit!
Ne csak szájjal imádkozzunk, hanem szívvel! “Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem”.
Hogyan lehet szívvel imádkozni? Az Úr Jézus a példaképünk Színeváltozásának ünnepén. Jézus úgy imádkozott, úgy beszélgetett Atyjával, hogy egész lénye ragyogott, átváltozott. Soha ne kezdjük az imát, kötött imával!!! Tapasztaljuk, a lelkünk tele van: gondokkal, bűnökkel, problémákkal, gyengeségekkel, félelmekkel, szorongásokkal,? Mindig, előbb szabad imával közeledjünk az Úrhoz! Ami bennünk van, mondjuk el az Úrnak, abban a hitben: Ő meghallgat, megbocsát, megvilágosít, megerősít,… Így szabaddá válik a lelkünk a párbeszédre, hogy úgy beszélgessünk az Égiekkel, mint barát a barátjával. A belső csendben, kiüresedésben, megtapasztaljuk Isten Szentséges jelenlétét. Odafigyelve, ebben a csendben az Úr Jézusra lelki szemeinkkel és várva azt, Ő mit akar mondani nekünk. Isten szentséges jelenlétében megérezzük azt, mi Isten terve velünk, családunkkal, közösségünkkel. Így jön létre a találkozás, a párbeszéd, amelyben Ő szól hozzánk és mi válaszolunk Neki. Ez egy felejthetetlen élmény (elragadtatás), ha időt szánunk az imára, ha a megfelelő helyet is megtaláljuk.
Ez a találkozás, együttlét, párbeszéd végig kíséri egész napunkat, egész életünket. Így jön létre a szüntelen ima, az állandó, mély lelki kapcsolatban maradás által.
Ebben a légkörben növekszik: Isten, a felebarát és önmagunk iránti szeretetünk. Így átváltozunk, imáink Isten Szívébe hatolnak és Isten Szava a mi Szívünkbe hatol. Ebben a lelkületben, a Gonosz és az emberek támadásai nem tudnak belénk hatolni, leperegnek rólunk, mert belső védelmet kapunk. Így lélekben és igazságban imádjuk az Atyát! Próbáljuk meg gyakorolni a szívvel való imádságot. Tudni kell: imádkozva tanulunk meg imádkozni!!!
Fontos: a szívkiüresítés, a csend megteremtése és a párbeszéd az Úr Jézussal.
Csak ezután ajánlatos kötött imát végezni, amely ezt a szentséges találkozást megpecsételi.
Ha így imádkozunk megváltozik az életünk!!!
Jézus üzenete: “Úgy imádkozzatok szívvel, hogy az életetek megváltozzon!!!”
Tanítás, 2005 augusztus elsővasárnapján:
Ma, a mennyei Atya vasárnapja van.
Az év folyamán van ünnepe: az Úr Jézusnak, a Szentléleknek, a Szűzanyának és a Szenteknek. Csak a mennyei Atya tiszteletére nincs egyetlen nap se. Azért kérte, egy nővéren keresztül, legalább egy évben egyszer, augusztus 7-én, vagy augusztus elsővasárnapján ünnepeljük meg Őt is. Az idén, nem véletlenül, a kettő egybe esett. Közösségünk, a mennyei Atya kérésére, márciustól minden elsővasárnap megünnepli a mennyei Atyát. Ezáltal örvendeztetjük meg Őt.
Még azzal örvendeztetjük meg a mennyei Atyát: beszélünk az Ő szeretetéről, jóságáról, megbocsátásáról. Elmondjuk: Ő a Szeretet Istene, figyelmeztetése (büntetése) mögött is szeretet van, az örök kárhozattól akar visszatartani minket.
Testvéreink mivel örvendeztetik meg a mennyei Atyát? (tanúságtételek)
Én, a lehető legszebben akarom megélni édesapai hivatásomat. Én felajánlom és elfogadom beteg férjemet és paralizált anyósomat! Én gyermeki lelkülettel ráhagyatkozom. Én megköszönöm az édesapámat és a lelkiatyámat, akik a mennyei Atyát képviselik számomra a Földön. Én megköszönöm testvéreim szeretetét, akiken keresztül a mennyei Atya szeret engem. Én olyan akarok lenni, mint a Nap, amely életet ad, világosságot, szeretetet…
Gondolkozz el azon, te személyesen mivel akarod ezután megörvendeztetni a mennyei Atyát?
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“M. Péter a nevem. Számítógép mérnök vagyok. Házasságban élek. Három gyermekünk van, akik a feleségemmel együtt jelen vannak az engesztelésen.
Milyen a kapcsolatom az Oltáriszentségben lévő Jézussal?
Beismerem bűnbánattal: 30 éves koromig úgy éltem, hogy meg sem voltam keresztelve. Nemcsak nem hittem, hanem ellenségesen viszonyultam a hit dolgaihoz. Teljesen ateista üzletember voltam, aki csak a pénzben hitt.
Hála Istennek, az Égiektől kaptam egy Görög Katolikus pap sógort, aki addig imádkozott, küzdött értem, családjával együtt, amíg 1996-ban megkeresztelt. Ezáltal elkezdődött életemben Isten kegyelmének egy csodálatos útja.
1997-ben, nagyon erős hívást éreztem a szívemben, Medjugorjéba. Meggyőzve a családomat és sógoromat, szerencsésen megérkeztünk a zarándokhelyre. Ott döbbentem rá, én még a Mi Atyánk-ot és az Üdvözlégy Mária imádságot sem ismerem. Ennek ellenére a Szűzanya mélyen megérintette a lelkemet, bár beismerem, nem érdemeltem meg. 1997. aug.4-én elvégeztem az első gyónásomat Cs. János atyánál, aki most is a családunknak lelkivezetője. Pontosan 8 évvel ezelőtt aug. 5-én a Szűzanya születésnapján voltam elsőáldozó. Az első találkozásom az Oltáriszentségben lévő Jézussal, életem legcsodálatosabb élménye volt. Nagyon izgatottan vártam az Úr Jézussal való első találkozás pillanatát. Két erős érzés kerített hatalmába: az egyik, nem vagyok méltó arra, hogy magamhoz vegyem az Úr Jézus Szent Testét; a másik, én teljesen Jézusé akarok lenni. E belső tusában, Jézus jött elém, - lelki szemeimmel látva -, felém nyújtotta kezét és hívott magához. Így lettem elsőáldozó, Medjugorjéban.
Az életem attól a perctől kezdve megváltozott. Elkezdtem templomba járni és a családommal együtt imádkozni. Nagyon megszerettem a szentségimádást. 1999 óta tagja vagyok az engesztelő közösségnek és azóta rendszeresen jártam elsőszombatra Érsemjénbe és a nagyfalusi Szentháromság hegyére. A közösségben megtanultam mélyen megélni a hitemet, az Úr Jézus és a Szűzanya iránti szeretetet. Hol tart most az életem? Hűséges maradtam az Úr Jézushoz és a közösséghez. Minden nap felajánlom az életemet, családomat az Úr Jézusnak. Már nem is tudnám elképzelni az Égiek nélkül az életemet. Megtapasztaltam, semmi sem hasonlítható ahhoz, amit Jézus ad. Ő nekem, minden nap: erőt, világosságot, megnyugvást, életet, ? ad.
Számomra, a legcsodálatosabb jelenés, az Oltáriszentség-i Jézus, amikor a Szentmisében lejön közénk!
Jelmondatom: “Hála Neked Jézus, dicsőség Neked Jézus mindenért!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Szeptemberben: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael és az összes angyalok segítségét kérjük a megszállottakért, hogy a Gonosz Lélek rabságából megszabaduljanak.
N.B. A kilencedben (1-9-ig) és azután, hétfőn, szerdán és pénteken vegyük komolyabban: a szabadító imát, a konkrét böjtöt és a szenteltvíz használatát!!!
Augusztusi házi feladat:
“ÁTVÁLTOZOTT JÉZUSUNK, TANÍTS MEG MINKET ÚGY IMÁDKOZNI SZÍVVEL, HOGY AZ ÉLETÜNK MEGVÁLTOZZON!”