2013. január 2., szerda

A Szűzanyánk 2013. január 2-ai üzenete Medjugorjéból

*Medjugorje,  2013. január 2.  Mirjana által*
"Drága gyermekek! Nagy szeretettel és türelemmel törekszem szíveteket  szívemhez hasonlóvá tenni. Igyekszem saját példámmal tanítani benneteket az  alázatra, bölcsességre és szeretetre, mert szükségem van rátok gyermekeim,  nem tudlak nélkülözni benneteket. Isten akarata szerint választalak ki, az  Ő erejével erősítelek meg titeket. Ezért, drága gyermekek, ne féljetek  kinyitni előttem szíveteket. Én átadom azt Fiamnak, Ő pedig viszonzásul  Isteni békével fog megajándékozni benneteket. Ezt a békét elviszitek majd  mindazoknak, akikkel találkoztok, Isten szeretetéről tesztek tanúságot az  életetekkel és Fiamat ajándékozzátok önmagatokon keresztül. A  kiengesztelődés, a böjt és az imádság által foglak vezetni benneteket.  Mérhetetlen a szeretetem. Ne féljetek! Gyermekeim, imádkozzatok  pásztoraitokért. Szátok legyen zárva minden ítélkezésre, mert ne  feledjétek, hogy Fiam választotta ki őket, és csak neki van joga ítélkezni.  Köszönöm nektek."

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni
 
2013. január 1. kedd, 19:20
Drága szeretett leányom, az új Hajnal elérkezett, és a változások megkezdődtek a Második Eljövetelemre való felkészülésben.
A háborúk Közel-Keleten fokozódni fognak, és sokan meghalnak majd a gonosz csoport keze által. Azonban ők – a gonosz csoport – Atyám Keze által meg lesznek állítva. Mindegyik le lesz csapva, amint nagyobb veszélyt jelentenek majd Isten gyermekeinek.
Terveim most nyilvánulnak meg, és azok közületek, akiket kiválasztottam, hogy vezessék maradék Egyházamat, gyorsan bázisokat fognak felépíteni az egész világon. Ezek lesznek azok a helyek, ahova elmentek majd, hogy békességben tiszteljetek Engem, amikor templomaitok már nem fognak olyan módon fogadni benneteket, ahogyan annak lennie kellene.
Templomaitok nem lesznek mások, mint szórakozóhelyek, ahol bonyolult szertartásokon, pogány rituálék és zene kerülnek megrendezésre. Állítólag, ezek az események azért lesznek, hogy ezzel tiszteljék Istent. Ehelyett bűnös tetteket fognak bálványozni, és azt fogják állítani, hogy ezek összhangban vannak Tanításaimmal.
Hamarosan sokan Isten új szolgáiként fogják bemutatni magukat. Sokan sohasem voltak felkészítve a Keresztény Egyházakban, és ezért nem alkalmasak arra, hogy bemutassák a Szentségeket Isten gyermekei számára. Ők csalók lesznek. Ők azt az Igazságot fogják előírni, melyről azt mondják, hogy ezek Istennek a mai világ számára megfelelő tanításai. Hazugságaik világszerte el fogják érni az emberiség fülét.
Sokan vonzódni fognak ahhoz, amiről azt érzékelik, hogy azok Tanításaim, és Isten Szeretetének egy friss és új megközelítése. Minden egy szörnyű hazugság lesz. Sokan lesznek megtévesztve az Új Világvallás elfogadása által.
Amint a hamis egyház növekszik és a sok hírességet, a média és a politika vezetőit vonzani fogja, Maradék Egyházam is növekedni fog. Felszentelt szolgáim közül sokan hűtlenek lesznek Hozzám és csatlakozni fognak az Új Világvalláshoz, ahol tárt karokkal köszöntik majd őket.
Ezek a csalók borzasztó nehézségeket fognak okozni a Keresztényeknek az egész világon, ha nem fogadják el ezt az új, politikailag támogatott kulturális szervezetet, mely Isten Egyházának fogja nevezni magát.
Bár a Keresztények lesznek a gyűlölet célpontjai, Izrael házát is megtalálják, és a zsidók bűnbakok lesznek ebben a lelkekért folytatott háborúban.
Abban, amit látni fogtok a kezdeti időkben, külsőleg semmi sem fog másnak látszani. Hamarosan Rómában látni lehet majd egy gazdag és hatalmas épületet, ami egy találkozóhely lesz. Itt minden vallást üdvözölni fognak, amíg arra nem kényszerítik őket, hogy lenyeljék az Egy –Világrend által bemutatott hazugságokat.
Idővel elfogadhatatlanná válik majd, hogy egyes Keresztény szokásokat nyilvánosan gyakoroljanak.
Ezek magukban foglalják majd a Keresztség Szentségét és a Szentáldozást is. Ezeket egy modern és szekuláris világban elfogadhatatlannak fogják tartani, és ti lehetetlennek fogjátok találni, hogy ezeket magatokhoz vegyétek. A házasság Szentségét meg fogják változtatni és a házasság különböző formában fog rendelkezésre állni. Ebben az időszakban, az Igaz Szentségekben való részesülés egyedüli módja Maradék Egyházamon keresztül lehetséges.
Azoknak a felszentelt szolgáimnak, akik majd az Én Nevemben szenvednek, mivel azért fognak küzdeni, hogy fenntartsák a Szentségeket és a Szentmisét, tudniuk kell a következőket: Ti el vagytok kötelezve Nekem Szent Fogadalmatokon keresztül, és nektek sohasem szabad kísértésbe esnetek, hogy eltérjetek az Igazságtól. Nyomást fognak gyakorolni rátok, hogy elhagyjátok az Úr útjait. A hangotok olyan lesz akár egy suttogás, amint az ellenség megpróbálja Isten Igaz Szavát elfojtani.
Gyűljetek össze! Egyesüljetek! Mert hamarosan Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni. Mindaz, amit tennetek kell az, hogy kövessetek Engem, hogy hallgassatok a szívetekre és a lelkiismeretetekre. Legyetek készen mindenkor erre a nehéz utazásra, mely előttetek áll. Minden bátorságotokra, minden erőtökre és kitartásotokra szükségetek lesz.
Tudnotok kell, hogy az utazás végén Én várni fogok rátok, hogy Szent Karjaimba és az Új Paradicsomom biztos kikötőjébe vehesselek benneteket.
Jézusotok

Hitetekkel hozzájárultok, hogy szétáradjon a bizalom a Földön -- a pápa szavai a Taizéi találkozó fiataljaihoz

A következő évre azt a célt tűztétek ki magatok elé, hogy felszabadítjátok az Istenbe vetett bizalom forrásait annak érdekében, hogy megélhessétek azt a mindennapokban. Örülök, hogy ezzel bekapcsolódtok a Hit éve kezdeményezésébe, amely októberben kezdődött – fordult olaszul a fiatalokhoz a pápa. Emlékeztetett, hogy negyedik alkalommal kerül sor európai találkozóra a Taizéi Közösség szervezésében Rómában.
Angol nyelven folytatva beszédét a Szentatya utalt rá, hogy Roger testvér 70 évvel ezelőtt alapította a Taizéi Közösséget. Az egész világról fiatalok ezrei járnak továbbra is Taizébe, hogy életük értelmét keressék. A taizéi testvérek befogadják őket, hogy osztozzanak imáikban és lehetőséget nyújtsanak számukra az Istennel való személyes kapcsolat megtapasztalására. Ezeknek a fiataloknak Krisztus felé tartó utazása támogatására találta ki Roger testvér „A bizalom zarándoklata a földön” elnevezésű kezdeményezést. A béke és a kiengesztelődés Evangéliumának fáradhatatlan tanúja, az ökumenizmus buzgó előmozdítója Roger testvér minden Taizébe érkezőt arra buzdított, hogy váljon a szeretetközösség keresőjévé. Példáját követve mindannyian váljatok az egység üzenetének hordozóivá – kérte a fiataloktól a Szentatya. biztosította őket, hogy a katolikus egyház visszafordíthatatlanul elkötelezte magát a keresztények látható egysége felé vezető kiengesztelődés útja mellett. Ezt követően szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren jelenlevő ortodox és protestáns híveket.

Franciául szólva a Taizéi találkozó fiataljaihoz a pápa felidézte Krisztus egy kérdését, amelyet tanítványaihoz intézett: „Hát ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás, az élő Isten fia” (Mt 16,15-16). Krisztus mindannyiunktól választ vár erre a kérdésre, amelynek nem kényszerből vagy félelemből kell fakadnia, hanem a szabadságból – hívta fel a figyelmet a Szentatya. Erre a kérdésre válaszolva életünk erősebb értelmet lel. Ezekben a római napokban hagyjátok, hogy növekedjen szívetekben a Krisztusra mondott igen. Használjátok ki a rendelkezésetekre álló csendet a közösségi imák során. A hajnal csillagának kell felébrednie szívetekben, mert nem mindig van jelen. Alkalmanként a gonosz vagy az ártatlanok szenvedése kétséget, zavart kelt bennetek és a Krisztusra mondott igen nehézzé válhat. Ez a kétség azonban nem jelenti azt, hogy nem hívőkké váltok – hangsúlyozta XVI. Benedek a fiataloknak.

Németül folytatva beszédét azt kérte a jelenlevőktől, hogy ebben a küzdelemben ne veszítsék el bizalmukat. Isten nem hagy magára senkit és nem engedi, hogy bárki is elszigetelődjön. Megadja mindenkinek az egyház szeretetközösségének örömét és vigaszát. Hazatérve a fiatalok fedezzék fel, hogy Isten egyháza társfelelősévé teszi őket a hivatások sokszínűségében.

Végül XVI. Benedek lengyelül fordult a fiatalokhoz. A csend és az ének fontos helyet foglal el a közösségi imában. Krisztusnak énekelve megnyíltok a remény misztériuma felé. Ne féljetek megelőzni a hajnalt Isten dicsőítésében. Nem fogtok csalódni – mondta a pápa. Krisztus nem akar eltávolítani benneteket a világtól. Odaküld benneteket, ahol hiányzik a világosság, hogy elvigyétek azt másoknak. Arra kaptatok meghívást, hogy váljatok fénnyé a körülöttetek levők számára. Azáltal, hogy figyelmet fordítotok a Föld javainak igazságosabb elosztására és elkötelezitek magatokat az igazságosság és az új szolidaritás mellett, segítetek jobban megérteni a körülöttetek levőknek, hogy az Evangélium hogyan vezet el bennünket Isten és mások felé. Hitetekkel hozzájárultok, hogy szétáradjon a bizalom a Földön. Töltekezzetek fel a reménnyel – zárta a Taizéi találkozó fiataljaihoz intézett beszédét XVI. Benedek.
(radiovaticana.org)