2011. május 20., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A szülők felelőssége a mai világban

2011. május 19. csütörtök, 18.15
Szeretett leányom, a világ most a kétségbeesés legnagyobb mélységét érte el,  mert nem hisznek Isten,  az Örök Atya létezésében. Még a kis gyermekek is szórakozva tagadják létezését. Az üres, megkeményedett lelkek nemcsak Örök Atyámat bántják meg,  hanem nekem is mély szomorúságot okoznak.
Olyan mélyre süllyedtetek gyermekeim,  hogy minden veleszületett lelki érzést eldobtatok magatoktól. Mit gondoltok, meddig fokozódik még szeretetetek a világ és a materializmus iránt?  Azokhoz szólok közületek, akiket leköt a gazdagság és a kényelem vonzalma:  tudnotok kell,  hogy nemsokára elveszik ezeket tőletek,  amely az elkövetkezendő megtisztulás egyik része lesz.
A szülők felelőssége…
Miért tanítjátok meg gyermekeiteknek az ember által csinált materializmus fontosságát,  amely szegény kis lelkük kárára válik?  A ti elsődleges célotok most az, hogy megtanítsátok gyermekeiteket arra,  hogy milyen fontos dolog a gazdagság megteremtése. Csak ritkán tanítjátok őket arra a morálra,  amire szükségük lesz felnőtt korukra, hogy  tiszteletet mutassanak mások iránt,  hogy megértsék a becsületesség fontosságát, és hogy mennyire fontos megértéssel lenni testvéreikkel szemben. Sajnos az Én gyermekeim a lelki ösvényen teljesen elvesztették azt az utat,  amely nagyon fontos,  hogy a végérvényes rendeltetési helyre elérhessenek. Nincs szégyenérzetetek? Mikor fogjátok megérteni,  hogy a pénz iránti kényszerszeretet és mindazok iránt, ami ezzel elérhető, annak  katasztrófa a vége?  Majd csak akkor fogjátok megérteni,  hogy milyen egyedül vagytok,  ha ebből a kényelemből, ami után oly nagyon vágyódtok, meztelenre vetkőztetnek benneteket.
Addig hallgassatok Rám,  ameddig még tudtok. Helyezzétek előre mindazt,  ami családjaitok javára szolgál, mert ez így a helyes. Gondoskodjatok róluk.  De ne bátorítsátok gyermekeiteket arra,  hogy a vagyon rabjai legyenek, és arra sem,  hogy hírnevet szerezzenek maguknak,  mert akkor a sátán karjaiba  taszítjátok őket. Gyermekeitek általatok születtek meg,  így általatok kapták a fizikai életet. De mégis Isten,  az Örök Atya teremtette őket, azáltal,  hogy lelket adott nekik. Mindenképpen legyetek felelősségteljesek, mint szülők,  azáltal,  hogy fizikai szükségleteiket kielégítitek. De ne feledjétek, hogy lelkeiknek táplálékra van szükségük. Tanítsátok meg őket tanításaim Igazságaira, és arra,  hogy milyen fontos,  hogy saját lelkükkel is foglalkozzanak. Csak így tudjátok megadni gyermekeiteknek a valódi táplálékot lelkük és testük számára, amelyre szükségük van,  mert csak így fogják tudni élvezni az Örök Életet.
A ti szerető Isteni Megváltótok,
Jézus Krisztus
Sajnos, telhetetlenek vagyunk, mindig több kellene. Emelkedik az életszínvonal, és emelkednek az igények. Pedig Jézus világosan megmondja, nem a vagyonnal való élésben van az embernek a boldogsága. Nagy tévedés, ha azt hisszük, hogy a vagyon, a sok, a még több, a szebb lakás boldogít. Jézus szerint az aggodalmaskodó ember számára egyetlen orvosság van: “Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.” Isten most azt tanácsolja, hogy indulj el Őt keresni. Amint ezt teszed, eléd jön az Atya. Jézusban testet öltött az Isten, lejött erre a földre, hogy megkeresse aggódó, félő, nyugtalankodó gyermekét. Hadd mondjam az örömüzenetet: Isten országának csak a kapujáig kell menni. Isten országának ajtaja a kereszt. Ott már nyakadba borul az Atya. Ott már körülfonnak az ölelő karok. Sokszor nem a lábainkkal, a szívünkkel kell mennünk. Az elindulás nagyon sokszor imádkozást jelent. Az imádkozás pedig célba érkezést. Akarsz-e odaérni a kereszthez? Akarsz-e odatalálni, ahol beléphetsz a mennyek országába egy életre, egy örök életre?
Nagymarosi ifjúsági találkozó - a házasság szentségéről a család évében

Május 21-én, szombaton újból megrendezik a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő, évente kétszer megrendezett országos lelkinapját. Idén tavasszal a Család évéhez kapcsolódik a találkozó, amelynek mottója: „Boldogság szélessávon – A házasság szentségéről”. Az idei tavaszi együttlét abban segíti a fiatalokat, hogy felismerjék, mekkora kincset, erőt, lehetőséget, kalandot rejt a házasság szentsége; bátorítja őket, hogy merjék vállalni azt Isten áldásával. Az előadást az ismert katolikus könnyűzenész, Sillye Jenő és felesége, valamint másik két házaspár tartják, a szentmise főcelebránsa pedig Zimonyi János kanonok, nagymarosi plébános lesz.
Május 21-én újra sor kerül a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő – 1973 óta létező –, évente kétszer (májusban és októberben) megrendezett országos lelkinapja. „Nagymaros” története több évtizedre nyúlik vissza, amikor Sillye Jenő és barátai a Dunakanyarban énekes-imádságos összejöveteleket szerveztek, amelyeket később a fiatalokkal foglalkozó papok, köztük Balás Béla – ma kaposvári megyéspüspök, a Püspöki Konferencia ifjúsági referens püspöke – és Kerényi Lajos pártfogásukba vettek, és segítettek folyamatossá tenni a találkozók megrendezését. Az országos lelkinap sok határon túli fiatalt is vonz, különösen a közeli Felvidékről.

A Család évében megrendezett találkozó mottója: „Boldogság szélessávon – A házasság szentségéről”.
Az idei tavaszi találkozó abban segíti a fiatalokat, hogy felismerjék, mekkora kincset, erőt, lehetőséget, kalandot rejt a házasság szentsége; bátorítja őket, hogy merjék vállalni azt Isten áldásával.
Az előadást ezúttal Sillye Jenő, felesége és másik két házaspár tartják, a szentmise főcelebránsa pedig Zimonyi János kanonok, nagymarosi plébános lesz.

A nap vázlatos felépítése

•   9.00 – közös reggeli ima (az Eucharist zenekar vezetésével)
• 10.00 – előadás (Sillye Jenő, felesége és másik két házaspár)
• 11.00 – fakultációk
• 13.00 – ebédszünet, idő a személyes találkozásokra
• 14.00 – szentségimádás
• 15.00 – szünet
• 15.30 – énekpróba a szentmisére
• 16.00 – szentmise Zimonyi János atyával, majd Mária-köszöntő
• 18.00 – közös éneklés a plébániakertben, majd táncház

Milyen programok várják a fiatalokat?

Az előadás után a fiatalok különböző fakultációkon vehetnek részt.
·       A főelőadókat a templomkertben csoportokra osztva kérdezhetik tovább a témáról az érdeklődők.
·       A templomban a „keresők” számára tart előadást Kerényi Lajos atya.
·       A református templom szokás szerint egy biblikus előadásnak ad helyet, itt most Jelenits István piarista szerzetes atya várja az érdeklődőket.
·       A város felett magasodó kálvárián Brückner Ákos Előd és Várnai Péter atyák válaszolnak a fiatalok kérdéseire.
·       A Művelődési Házban Markus Muth atya (Ausztria) a MEKT (Közép-európai Katolikus Ifjúsági Együttműködés) tagjaival filmvetítésre és beszélgetésre várja a fiatalokat.
·       A Duna-parton kiscsoportos beszélgetések zajlanak.
·       Egy-egy helyszínen férfi, illetve női szerzetesekkel lehet beszélgetni: az érdeklődő fiatalok feltehetik kérdéseiket a szerzeteseknek, és közelebbről megismerhetik a rendek életét. A férfirendekkel az Alsó iskolában találkozhatnak a fiatalok, a női rendekkel a napközi udvarán lehet beszélgetni.
·       A plébániatemplom altemplomában a találkozó alatt szentségimádás zajlik.
·       Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, lelkibeszélgetésre.

Információ sajtósoknak
A sajtó képviselőit arra kérjük, hogy érkezéskor jelentkezzenek be a regisztrációs asztalnál, a plébániakert bejáratánál. Aki az előadókkal vagy a szervezőkkel interjút szeretne készíteni, Marton Zsolt atyát keresse (30/462-8925) előzetesen vagy a találkozó helyszínén.


Fritzné Tőkés Éva
sajtóreferens
MKPK Sajtószolgálat
1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
Tel.: 321-0945
Fax: 351-0425