2012. január 3., kedd

Beszámolók a nagyfalui forrás megáldásáról

30

Beszámoló a nagyfalui forrás megáldásáról január elsején
Nagyon jó érzéssel gondolunk vissza a mostani, január elseji  nagyfalui zarándoklatunkra. Rengeteg ember volt. 15 nagy buszt számoltam meg a parkolóban, de volt sok kis busz és személyautó is. A sátor körül is minden hely foglalt volt. Sokan előrelátóan összecsukható széket hoztak magukkal. De sokan állni kényszerültek. Szerintem nagyon nagy erő volt a Mária kápolnában is. Miután elment az embertömeg, letérdeltem, és mintha a mennyországban lettem volna.
Legalább 7 pap misézett és áldoztatott, de elmehettek gyónni is az emberek. A szokatlanul nagy embertömeg miatt a hirdetés után áldoztunk. Utána a forrásnál folytatódott a program, ahol szerenádot adtunk a Szűzanyának.
Csodába illő,hogy egy hónap alatt minden elkészült, sikerült megvalósítani a Szűzanya kérését, aki az elkészült kutat lefoglalta magának. Bejelentette, hogy január elsején szeretné megáldani. De a területet olyan állapotba kellett hozni, hogy az emberk vizet tudjanak venni. Előzményként ez történt: Egy éjjel Iluskának a Szűzanya ezt mondta álmában: "Készüljetek fel az egész emberiséget érintő kegyelem kiáradására." Csilik  atyának is volt látomása: Ez az egyház és a Szűzanya által megáldott víz olyan lesz, mint a Lourdes-i víz: általa megtérésben, gyógyulásban, szabadulásban és sok kegyelemben részesülnek azok, akik isszák.  Lesznek olyanok is, akik általa megtisztulnak és az Égbe költöznek. Ez a nap nagy betűkkel van felírva az égben, amelyről évről -évre megemlékeznek majd elsején körmenettel. Jól jegyezzétek meg, az új évtől új korszak kezdődik az életetekben - mondta a Szűzanya.
A parkoló mellett van az a terület, amelyen a forrás fakadt, amelyet a soproniak vettek meg mostanában,  a Szűzanya pedig lefoglalta magának.  Az utak és a parkoló ki van rakva kis kövekkel. Vizet egy kör alakú terem külső és belső falán levő csapokból lehet venni.  A tetején az Olaszországbólérkezett  csodatevő Szűzanya szobra van, szintén a Szűzanya kérése szerint. Ezt a székesfehérváriak ajándékozták a nagyfalui közösségnek. Miközben imádkoztuk Medugorje-i rózsafüzért,  napcsodának is részesei lehettünk . Még én is bele mertem nézni egy pillanatra. Nekem ostyaként pulzált a nap, arany fényt is láttam körülötte és rózsaszín gömböcskék jöttek ki belőle. Kétfajta TV is közvetítette az eseményeket. (De eddig még nem láttam róla semmit az interneten.) Az emberek több flakonnal is vittek a gyógyító vízből. Januárra azt a feladatot kaptuk, hogy tettekkel mutassuk meg hogy szeretjük Istent, hogy a „tíz igaz” közé tartozzunk életünk minden napján. A Szentháromság az állandó készenlét jelenlétével áldott meg bennünket. A Szűzanya kérte, vállaljuk a kilencedet, az áldozatokat  az egész emberiség megtérééért.
Nagyon jó csapat volt a buszon, szépen énekeltünk és sokat imádkoztunk. Későn érkeztünk,mivel ködös és csúszós volt a magyar útszakasz. De Nagfaluban hét ágra sütött a nap. Nem fázott senki, pedig jól beöltöztünk ,mivel télnek kellett volna lennie.  Most új erőt, lendületet kaptam itt , mint mindig. Szerintem izgalmas év elé nézünk. Örülök,hogy már rögtön elsején áldást kaptunk.
G. Kati
2012-01-02
31

http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/1303-beszamolo-a-nagyfalui-forras-megaldasarol-valamint-a-januari-tanitas-es-uezenet


Amikor hallottunk a forrás megtalálásáról, elhatároztuk a férjemmel, hogy zarándoklatra megyünk Nagyfaluba, részt veszünk a szentmisén és a forrás megáldásán. Erre a szándékra ima kilencedet kezdtünk.
Nagyfaluról, az ott működő engesztelő imaközösségről, az Égiek üzenetéről öt évvel ezelőtt hallottunk. Akkor telefonon kértem Csilik János atyát, hogy küldjön az imafüzetből, hogy itthonról ugyan, de lélekben együtt, bekapcsolódhassunk az engesztelésbe. János atya elküldte a füzetet, és két megáldott kis keresztet. Ezen két szív látható, amelyek Jézus és Mária a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívének jelképei.
A Szentháromság hegyéről származó, nyakba akasztható fakereszt mellé rövid imát is kaptunk. A későbbi betegségem során ez a szentelmény nagyon sok erőt, kegyelmet és reményt adott számomra.
Az imafüzetből rendszeresen imádkoztunk a családban és megtapasztaltuk a Jó Isten áldását, nehézségeinkben az Úr segítségét.
A forrás megáldására készülve több lelki felajánlást is tettünk, hoztunk áldozatot is, és így indultunk el január elsején, korán reggel. A ködös, csúszós út ellenére nagyon jó ütemben haladtunk, és Szilágy megyébe érve ragyogó napsütés fogadott. A településeken áthaladva szóltak a harangok, és mindenhol misére igyekvő embereket láttunk.
Nagyfaluba érve már messziről megpillantottuk a Szentháromság hegyen a sok autót, buszokat, az odazarándokolt embereket, családokat, és mindez a gyönyörű napfényben olyan szép volt. Sokan igyekeztek az Egység Keresztjéhez, hogy még a szentmise előtt elvégezzék a keresztutat.
A szentmiséhez felépített sátorban rózsafüzér imádságot mondtak a jelenlévők és mi is ebbe kapcsolódtunk be. Nagyon sokan végeztek szentgyónást, az atyák alig győzték a szolgálatot.
Számomra meglepő volt, hogy a rosszindulatú megjegyzések ellenére milyen sokan hallották meg a Szűzanya hívó szavát.
Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén a szentmise nagy lelki élményt jelentett és a mellettem ülőkön is láttam a személyes megérintettséget, különösen az Oltáriszentséggel való áldás alatt. János atya kérte," hogy nyissuk meg a szívünket, merjük magunkat és szeretteinket a Szűzanya oltalmába ajánlani, ahogyan a Mennyei Atya is rábízta a Kis Jézust. Mindannyiunk számára kegyelmi ajándékot készített a Szűzanya, de csak a tiszta szív képes azt befogadni és haza vinni, hogy másoknak is szolgálatára legyen."
Nagy lelki öröm és béke volt érezhető a magyar és román nyelven mondott szentmisén.
Az áldoztatás alatt egy különös élményben volt részem. Türelmesen vártuk a férjemmel, hogy ránk kerüljön a sor, és amikor odaértünk János atyához, elfogyott a szentostya. Eszembe jutott egy pár héttel korábbi álmom:
-      Áldozáshoz állok sorba valahol és amikor odaérek elfogy az ostya.
A plébános tanácstalanul néz körbe, majd visszamegy az oltárhoz. Onnan veszi el a szentostyát és amikor megfordul már nem is ő hozza felénk azt, hanem egy jóságos tekintetű Személy, bokáig érő, hófehér gyolcsból készült ruhában, sodrott kötélből készült övvel a derekán. Nagy szeretettel nyújtja át a szentostyát. -
Eddig az álom, és most tényleg itt állok a sorban, áldozásra várva, valóban elfogyott az ostya.
János atya körülnézett, picit gondolkodott, aztán azt mondta, menjünk a kápolnához, ott fogunk áldozni. Pár perc múlva a kápolnából kijött egy ismeretlen fiatal atya és ő áldoztatott meg. Bementünk a kápolnába, hogy hálát adjunk, azért a kegyelemért, amit a szívünkben éreztünk.
Délután, az irgalmasság órájában áldotta meg János atya a forrást. Elmondta, hogy sok kisebb "csodát" éltek meg a rövid idő alatt, amíg a forrást a jelenlegi állapotában használhatóvá tették.
Kutat fúrtak, hogy a zarándokok számára legyen víz. Találtak is vizet, majd mellette egy másik forrást, ami bőségesen ontotta a vizet.
Több önkéntes jelentkezett, akik kör alakú épületet emeltek a forrás fölé. Decemberben végig száraz idő volt, és így jól haladtak a munkálatok. Nagy sár volt a forrás körül, és ekkor egy bányatulajdonos megnyitotta bányáját, adott kavicsot.
A Csodatévő Szűzanya szobrát szerették volna az épület tetején elhelyezni, de nem volt hozzá anyagi erejük. Ekkor a székesfehérvári engesztelő testvérek önkéntes adománnyal siettek a segítségükre. Valaki vállalta, hogy az Olaszországból megrendelt szobrot elhozza szívességből. Mennyi önzetlenség, szívből hozott áldozat !
Közben János atya megbetegedett, de ez nem állította meg a folyamatot.
December 27-én, Szent János apostol ünnepén megérkezett a Szűzanya szobor.
Január elsején,gyönyörű napsütésben, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén több, mint ezer ember állja körül a forrást és a Csodatévő Szűzanya szobrát, együtt imádkozva a rózsafűzért magyar és román nyelven, énekelnek a Szűzanyának, kérik, hogy hallgassa meg imáikat, anyai közbenjárása által a Mennyei Atya adjon testi-lelki gyógyulást.
Közben a plébános atyák megáldják a forrást, a szobrot, és akkor hirtelen egy napcsoda részesei lehettünk mindannyian.
15 óra 50 perckor a nap egy fehér gömbbé vált, majd úgy tűnt, mintha egy hatalmas Szentostya lenne. Az addig szemet bántó, szikrázó fény megszelídült, és bele lehetett nézni a napba. Pár perc múlva sok- sok fehér ostya vált ki a napból, mintha nekünk adná Valaki. Döbbent csend volt. Ekkor a nap, a "Szentostya" pulzálni kezdett, és úgy lüktetett, mint egy emberi szív. Többen zokogtak, mert úgy tűnt a Szentostya élő. Majd vibrált a nap és lebegett. 16 órakor kisebb felhők takarták el a napot, aztán az egész égboltot és megszűnt a jelenség.
Egy természetfeletti jelenség részesei voltunk.
Amikor az ember megajándékozza Teremtőjét a hitével, erre mindig valamilyen kegyelmi ajándék a válasz. A hívő embernek nem szükséges a csoda ahhoz, hogy higgyen. Ha mégis olyat tapasztal, amit a véges emberi értelem nem tud megmagyarázni, még jobban meghajlik Teremtője előtt, és kötelességének érzi ezt az élményét másokkal is megosztani Isten dicsőségére.
                       Anna Erzsébet
 

Visszatekintés 2011. decemberére. A Szent forrásról szólnak az Égiek

Elsőcsütörtök

Megemlékeztünk a románok és a magyarok közötti kiengesztelődésről, amelynek a IV. évfordulója volt. Megerősödtünk abban: senki sem lehet se a másik nemzet felett, se ellene, csak mellette, kéz a kézben, Isten Akarata szerint. Egységben és szeretetben élünk a Szentháromság Hegyén, mi különböző vallásúak és nemzetiségűek az engesztelések alatt és azután is.

Elsőpéntek

Iluska, milyen volt, és most milyen a Karácsonyod? Megtérésem előtt a külsőségekre tettem a hangsúlyt. Megtérésem után a bensőségre, az Úr Jézussal való személyes kapcsolatra teszem a hangsúlyt. Mindent megteszek azért, hogy az Úr Jézus érezze jól magát a szívemben. Igyekszem Őt minden nap valamivel megörvendeztetni. Esténként mindenki gondolkozzon el azon, vajon az Úr Jézus hogyan érzi magát a szívében?

Elsőszombat reggelén, olyan üzenetet kaptunk a Szűzanyától a forrással kapcsolatban, amely rendkívüli hatással volt ránk és az egész engesztelő közösségre.
Visszagondoltunk Éva Asszony látomására, amelyet a Szentháromság Hegyén kapott. Amikor nagy szárazság volt a világban, akkor jelent meg neki a Szűzanya."Gyönyörű volt, kék palástja, fehér kendője volt és a ruhája csodálatosan ragyogott. Egy fatönkre mutatott, amelyből vízforrás fakadt." Valóban, a Remény Anyja kápolnájánál is árad a lelki kegyelem,ahol Iluska és sokan mások is meggyógyultak. Ezt a láthatatlan kegyelmi forrást, csak hittel lehet felfogni.

2011 november végén megkértük a munkásainkat, hogy a legalsó parkírozóban, ahol nád van és nedves, a föld ássanak kutat. Kevés munka után, annyi víz tört fel, hogy egy cementgyűrű megtelt színültig a domb oldalán. Azután a forrás mellett ástak egy hatméteres kutat, amely négy hónapi szárazság után színültig megtelt a forrásból kijövő vízzel. Mi ekkor csak iható vízre gondoltunk, amelyre szükségünk van a Szent Hegyen. Iluska visszaemlékezett 2000-re, amikor az Egység Keresztjét állították. Akkor két fénygömb jelent meg, az egyik a Szűzanya Kápolnájára, a másik a mostani forrás felett. De akkor még az Égiek nem fedték fel, hogy ott mi lesz, csak jel által mutattak rá a jelenlegi forrás helyére.
2011 nov. 30.-án szerda éjszaka, elsőcsütörtök előtt Iluskának érdekes látomása volt. Mivel nem tudott aludni 3-4 óra között végezte az Irgalmasság Rózsafűzérét. Ekkor, szinte lezsibbadva egy kis felhőcskét látott a távolban. A felhőcske közeledve nagyobbodott és amikor egészen közel volt hozzá, kinyílt és mosolyogva lépett ki belőle a Szűzanya. Csupán annyit mondott:" Készüljetek fel az egész emberiséget érintő rendkívüli kegyelem kiáradására!"

2011 dec. 3.-án elsőszombat reggelén mindketten üzenetet kaptunk a Szüzanyától. Ő kijelentette, hogy velünk és az engesztelő közösség többségével meg van elégedve. Nagy szeretettel köszönte meg az Igenünket, amelyet a Szentháromság Hegy kiépítésére és az engesztelő közösség vezetésére mondtunk! Azután kijelentette, Én egy rendkívüli kegyelmet készítettem nektek karácsonyi ajándékként. Tudom, sokat imádkoztatok a forrás feltöréséért. Mivel a kápolnám a csend ás az ima helye , ezért itt engedtem meg a forrásnak, hogy feltörjön a segítségetek által. Ez az a forrás, amiről beszéltem Éva lányomnak. Ezt a forrást és titeket is 2012 január elsején foglak Személyesen különösképpen megáldani. A társaságomban ott lesznek a Szent Hegy Védőszentjei, a ti segítőitek. Ez a megáldott víz olyan lesz, mint a Lourdes-i víz, amely által gyógyulásban, szabadulásban, megtérésben és sok kegyelemben részesültök, amelyekre szükségetek lesz, Isten Akarata szerint. Lesznek olyanok, akik e megáldott víz által megtisztulnak és az Égbe költöznek. Látjátok nem volt hiába való a ti alázatos engesztelésetek.
Azt is elmondta a Szűzanya, hogy számára a legkedvesebb ünnep a Karácsony.

Betlehemben, Ő is minden fizikai és lelki fájdalmat felajánlott az Úr Jézussal együtt az egész emberiség megtéréséért. Megmagyarázta azt is, hogy a karácsonyi időszak dec.25 és jan.6, vasárnap a Feltámadt Krisztus és a Kiáradó Szentlélek ünnepe is. Január 1-én a Szentháromság fog megáldani titeket Általam!
Még azt is kérte, hogy ne hallgassunk a gonosz lélekre, hanem harcoljunk ellene.

Azt akarja, hogy higgyünk ebben a kegyelemben, amelyet a Szentháromság Általa ad az egész emberiség részére! Vigyázzunk, mert a hitetlen és a kételkedő ember képtelen a kegyelem befogadására. Legalább annyit mondjunk ki: " hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen".
Sokszor mondta el, hogy szeret minket, palástjával betakar és minden nap szerető Édesanyaként vigyáz reánk!
Tudatta velünk, hogy mindannyian ki vagyunk választva és Istennek Terve van velünk. Kérte nagy szeretettel, hogy vállaljunk kilencedet az egész emberiség megtéréséért. Kijelentette, hogy egyeseket az Új Világban, másokat az Égben nagy boldogság fogja várni.
Még azt is mondta a Szűzanya, hogy ez a mai nap nagy betűkkel van felírva az Égben, amelyről évről- évre emlékezzünk meg körmenettel, felszítva a kegyelmeket.
Látjátok, mondta, amikor a világban elhatalmasodik a bűn, részetekre és általatok túlárad a kegyelem. Jól jegyezzétek meg, az új évtől, új korszak fog számotokra kezdődni.
Megértettük azt is a Szűzanya jelenlétében, ahogy Lourdesben felhasználta Bernadettet a forrás megindítására, ugyanúgy felhasznált minket is a forrás felszínre segítésében.
Azt is felfogtuk, vannak látomások, jelek, amelyeket csak akkor értünk meg, amikor eljön az ideje. Azt is megértettük, a látomások nem mindig szó szerint teljesednek be. A Szűzanya megmagyarázta a pontos dátummal kapcsolatosan( január 1) gondoljatok Fatimára, ahol a gyermekekkel májustól-októberig minden hónap 13.-án találkoztam, Medjugorjéban pedig már 30 éve minden nap 7óra 20 perccel van jelenés.
Felfedte azt is, hogy hogyan készítsük el az épületet a megáldott víz tovább adására. Az épület falára kell írjuk kérése szerint:" Ezen a Szent Helyen van Szűz Mária és az Egyház által megáldott víz, amely által hitetek szerint testi-lelki gyógyulások történnek ugyanúgy, mint Lourdesben" A forrás fölé kell tegyünk egy táblát, ráírva: " Szűz Mária és az Egyház által megáldott Szent Vízforrás!"
Még azt is kérte a Szűzanya, hogy az Ő "Csodatevő szobrát" tegyük az épület tetejére, amely által folyamatosan megáldja mindazokat, akik erre az Általa kiválasztott Szent Helyre jönnek.
A Szentháromság Hegy felelőseit, bennünket bátorított:" Ne féljetek a jövő miatt, mert a megáldott víz által meggyógyult emberek, annyira hálásak lesznek, hogy rövid idő alatt fel fogjátok építeni a Kiengesztelődés templomát és a Szentháromság plébániát, a Szent Hegyen"!

Elsővasárnap

A Mennyei Atya kijelentette, hogy az engesztelőkre való tekintettel megrövidítette a szenvedés idejét, ami a bűnben élő emberiségre vár. Ő akarta, hogy most hozzuk felszínre a forrás vizét, amelyre a jövőben nagy szükségünk lesz. Vegyétek tudomásul, amikor rövidesen a világon sok helyen az üzenetek le fognak állni, itt, ezen a kiválasztott helyen lesznek üzenetek az idők végéig! Kérte, hogy vegyük ezután is komolyan az engesztelő hivatásunkat.

Nagyfalui üzenetek 2012. január

2012- A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE--JANUÁR
" Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban órában jön el, amikor nem is gondolnátok"(Mt.24.44)
                             88.havi imatalálkozó Nagyfaluban a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjünk át a következő fejezeteket: Jel:3:4,Mk:13.
Havi mottó:" Mint Isten munkatársai figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába!"(Kor:6,1)
Havi imaszándék: Azért fohászkodjunk együtt,hogy a"10 igaz" közé tartozzunk életünk minden napján!
Konkrét feladatunk:Mondjunk le a televízióról a böjti napokon és helyette imádkozzunk és beszélgessünk a családban! Tanuljuk meg a jó helyett , a jobbat választani!


             Szűz Mária sürgős üzenete 2011 januárjában
" Szeretett engesztelő gyermekeim!

  A polgári év kezdetén, a Szentháromság Nevében megköszönöm nektek a  fizikai és lelki áldozataitokat, amelyeket az év folyamán a Szentháromság hegyért és az egész emberiség megmentéséért vállaltatok!Jutalmatok százszoros lesz már itt a Földön  és ráadásul megkapjátok az örök életet!
Visszatekintve, az elmúlt évetek, rendkívüli volt! Előre megmondom nektek, a jövő évetek, még rendkívülibb lesz! A jövőben boldogan fogjátok látni áldozatos munkátok gyönyörű lelki gyümölcseit.
Most röviden elmondom nektek, hogy a nagy kilencedben, amely előttetek van, többek között mire tegyétek a hangsúlyt!
   A kilenced alatt elsősorban a közösségi felelősök lelki képzése lesz.
Megkérlek titeket, hogy missziós lelkülettel adjátok tovább a kapott tanításokat, amelyek az utolsó időkről szólnak. A világban lévők lelke ezt kiáltja felétek: testvérem, légy felelős értem!
    Az elkövetkezendő alázatos kilencedben személyes jelenlétet várok mindannyiótoktól a Szent Hegyen. Előre mondom nektek, a kilenced végén visszatekintve nem fogjátok megbánni a megtett erőfeszítéseket! Olyan kegyelemben fogtok részesülni a jövőben, amelyben még az eddigi életetekben nem részesültetek.
    Kérlek benneteket, ti ne ítélkezzetek senki fölött, ti engeszteljetek mindenkiért. A hitetlenek, a kételkedők, a megátalkodottak..., megtérve, hálásak lesznek nektek.
    Személyesen kérlek titeket, hogy a havi zarándoklatotok mellett vegyétek komolyabban a heti engesztelő találkozásaitokat is. Minden összejöveteleteket megtisztelem láthatatlan, de érezhető édesanyai jelenlétemmel.
     Megszentelődésetek érdekében és az egész emberiség megmentése érdekében vegyétek még komolyabban a lélekmentő eszközöket: az imát, a böjtöt, a szentmiséket, a rendszeres áldozást, a fizikai és lelki szenvedések értékelését. Aki csak teheti lélekben kapcsolódjon bele az engesztelő közösség imatalálkozásaiba. Minden reggel 6-7 óra között lélekben egyesülve végezzétek el a  felajánló és áldáskérő imát. Délután 3-4 óra között végezzétek el az Irgalmasság Rózsafűzérét. Minden nap az Irgalmasság Órájában kérjetek bocsánatot az Irgalmas Jézustól magatok,családotok, nemzetetek, és az egész emberiség, sőt a tisztítótűzben szenvedő testvéreitek, őseitek nevében is. Szeretett papjaimat arra kérem, hogy minden nap, az Irgalmasság órájában adjátok a feloldozást a négy égtáj felé, hogy azok a bűnbánó haldoklók, akik a betegek szentsége nélkül halnak meg, általatok feloldozásban részesüljenek. Ez, az utolsó idők egyik rendkívüli kegyelme számotokra! Éljetek vele, hiszen lélekmentő, engesztelő pap fiaim vagytok! Minden este 9-10 óra között végezzetek szabadító és gyógyító imát a megkötözöttek felszabadulásáért és a betegek gyógyulásáért.
        Amikor csak tehetitek vegyetek részt családfa gyógyító összejöveteleken, ahol végleg lerendezhetitek lelki terheiteket, szeretteiteket, az abortált, elvetélt, megkereszteletlen magzataitokat és a tisztítótűzben lévő őseiteket.
         Isten akarata az, hogy egyénenként és közösségileg is olyan komolyan éljetek, mintha a megjövendölt események ebben a kilencedben teljesednének be!
          Befejezésül még néhány fontos dolgot mondok nektek. Készüljetek fel az Én nyilvános megjelenésemre, amit megígértem nektek. Megjelenésem az egész engesztelő közösség előtt, a Szentháromság részéről, a Szentháromság Hegy, a választott gyermekeim és az egész engesztelő közösség égi megpecsételése lesz. Megjelenésem minden kételyt ki fog égetni a lelketekből.
        Életetek hátralevő részében csak örülnötök kell, mert az áldozatos engesztelésetek egyik csodálatos gyümölcseként adtam nektek a megígért vizet, amelyet a Szentháromság Személyesen Általam fog  megáldani Isten Anyaságomnak szent ünnepén. Ezáltal, Én a legszebb karácsonyi ajándékot eszközöltem ki számotokra Éva lányommal együtt. A gyógyító vizet, ugyanúgy, mint a megáldott olajat, szaporíthatjátok. A jövőben mindazok a gyermekeim, akik elindulnak a megtérés útján, akik megtanulják a lelki élet alapjait, gyógyulásra szabadulásra és minden  kegyelemre számíthatnak, amelyre szükségük van.
       Megkérlek titeket, hogy a jövőben elsősorban ne a beszédre, hanem a jótettekre tegyétek a hangsúlyt, mert a tettek ideje van. Ne felejtsétek el soha, mindazok neveit, akik a Szentháromság Hegy kiépítésére adakoznak, azok neveit nem márvány táblába fogom bevésni, hanem az Én Édesanyai Szívembe, mindörökké!
      A Szentháromság most Általam áld meg titeket az állandó készenlét lelkületével!!!
          TANÍTÁS AZ ISTENI FIGYELMEZTETÉSRŐL
Miben fog állni a "Nagy Figyelmeztetés"?:Mindenki Isten szemével fogja látni a saját bűneit, mulasztásait, erényeit és azok világra szóló jó és rossz következményeit. Azért "Nagy Figyelmeztetés", mert az egész világon minden embert fog érinteni. Az Irgalmas Isten világraszóló Személyes meghívása lesz a megtérésre.
Miben áll az előfigyelmeztetés?: Jelenleg, a jó Isten megengedi, hogy ami lelkünkben van, az a felszínre jöjjön. Ezért ne hibáztassuk a környezetünket. Ami jó feljön, azt köszönjük meg Istennek, ami rossz előjön, azt magyarázkodás nélkül bánjuk meg. Ha így megyünk előre teljesen megtisztulunk.
Mióta figyelmezteti Isten az embert?: Már az első bűn elkövetése előtt is és azóta mindig a lelkiismeretünk,papok, szeretteink... által. Tanuljuk meg alázatosan elfogadni a figyelmeztetéseket és szeretettel figyelmeztessük mi is egymást a hibáinkra! Ez a lelki fejlődésünk egyik feltétele.
Komolyan vette-e az ember az isteni és emberi  figyelmeztetéseket?: Sajnos az emberiség nagy része nem vette komolyan, ezért következett be az első bűnbeesés, a Vízözön, Szodoma és Gomora pusztulása, a zsidók fogságba hurcolása, a világháborúk,.. és a napjainkban lévő tragédiák sorozata.
Miért szükséges a figyelmeztetés?: Az emberiség égbekiáltó bűnei miatt. Azért, mert a pokol irányába halad az emberiség nagy része és a legrosszabb irányba visznek másokat is.
Mikor lesz a"Nagy Figyelmeztetés"?: Nem tudjuk! Aki pontos időt mond, az hamis próféta! Ez bármikor bekövetkezhet, ezért mindig készen kell legyünk! Jézus úgy jön el, mint a tolvaj, váratlanul. Nehogy készületlenül érjen.
Miért maradt el eddig az isteni figyelmeztetés?: Azért, mert nagyon sokan felajánlották az életüket az utolsó időben a Szentháromságnak a Szűzanya által. Felelősséggel figyelmeztessük a bűnre és azok következményeire szeretteinket. Ha nem hallgatnak ránk, tartozzunk a "10 igaz" közé, hogy általunk az Úr legalább csökkentse a világra váró büntetést.
Melyek lesznek az előjelei a "Nagy Figyelmeztetésnek"?: Észrevehető, feltűnő jelek lesznek az Égen és a Földön! Már előjelek Jézus és Mária könnyei és a jövőben az Égen megjelenő Kereszt!
Kiknek lesz okuk és kiknek nem lesz okuk a félelemre a "Nagy Figyelmeztetéskor"?: Azok kell féljenek, akik megátalkodottak a bűnben és nem akarnak megtérni, Istentől bocsánatot kérni. Azoknak az engesztelőknek, akik elfogadták Isten megbocsátó Szeretetét és másokat is Isten felé vezetnek, senkitől és semmitől nem kell félniük.
Mi lesz akkor, ha az isteni figyelmeztetésre se tér meg az emberiség?
Számíthatunk Isten Igazságos haragjára, az Ég és a Föld büntetéseire. Tudni kell, az Isten által kijelentett büntetések feltételesek. Ha az emberiség nem tér meg, nem lesz jövője, ha megtér, lesz jövője. Gondoljunk Ninivére, a tékozló fiúra, a jobb latorra...
Mit jelent az, hogy jelenleg "a kegyelmi, azaz az Irgalom idejében vagyunk"?: Még van időnk megváltozni, jóvá tenni az elkövetett bűneink után járó büntetést.
Mit jelent az "Isteni Igazságosság" ideje?:  Akkor már nem lesz lehetőség a bűneink jóvátételére. Isten úgy fog megítélni, ahogy abban a pillanatban leszünk.
Mit tehetünk azért, hogy Isten Igazságos büntetése elmaradjon, vagy csökkenjen?: Imádkozzunk, böjtöljünk, csak jócselekedetekben menjünk előre! Minden fizikai és lelki szenvedésünket ajánljuk fel a tisztulásunkért és az egész emberiség megtéréséért. Tegyünk életfelajánlást, hogy az Égiek, Akaratuk szerint rendelkezzenek velünk. Isten, ember és önmagunk iránti szeretetben éljünk. Tegyünk meg mindent, amihez időnk, erőnk és lehetőségünk van. Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat. Minden nap örvendeztessük meg az Égieket és a Földieket példás életünkkel. Törekedjünk életszentségre.
Mi lesz az isteni figyelmeztetés után?: Nagy szeretettel leszünk a Szentháromság , a Szűzanya, az Angyalok és a Szentek iránt. A Szeretet Civilizációja fog következni a Földön. Az Új Eget és az Új Földet fogjuk megtapasztalni, amelyről a Jelenések Könyvében olvashatunk.
Mit kérnek az Égiek, tőlünk, engesztelőktől?: Vegyük komolyan mindvégig az engesztelő hivatásunkat, mert ezáltal megszentelődünk és az egész emberiség megmenekülhet.

Házi feladat januárra.
"ISTENEM! ADJ BÁTORSÁGOT, HOGY FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST ÉS KÉRLEK ADJ ALÁZATOSSÁGOT, HOGY EL TUDJUK FOGADNI A TESTVÉRI FIGYELMEZTETÉST!"
Előretekintés 2012 februárjára:
Februárban 2-3-4-5.-én lesznek engesztelések a Szentháromság Hegyén, délután 13 órától! Minden nap a betegeknek feladjuk a betegek kenetét! Aki csak tud , jöjjön a kilencedre! Az utolsó idők témái elsőszombaton és elsővasárnap lesznek! Missziós lelkülettel adjuk tovább az üzeneteket és tanításokat!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Szeplőtelen szívem győzelmének ideje már nincs messze


2012. január 2. hétfő, 12.00
Gyermekem, szeplőtelen szívem győzelmének ideje már nincs messze.
Ahogy a sátán hatalma csökken, úgy válik egyre kegyetlenebbé a lelkek üldözésében.
Még az erős lelkeknek is nehéz lesz ez az időszak, ahogy hitük a végsőkig próbára lesz téve.
Gyermekem, amikor gyermekeim hite ilyen kegyetlen módon van próbára téve, nekik nem szabad bizonytalankodniuk, hanem ébernek kell lenniük.  A tiszta szív állapotában kell maradniuk mindig.
Továbbá csendben kell maradniuk, amikor irigységet éreznek lelkükben. Az irigység és féltékenység gyűlölethez vezet. A kiválasztott lelkekkel szembeni irigység egyre nő még azok között is, akik szeretik Fiamat.
Gyermekek, nektek sohasem szabad engednetek ennek a kísértésnek, melyet a gonosz ültet el szívetekben.  A világban most széles körben terjedni fog a féltékenység valamennyi látnokkal és szent hírnökkel szemben. Ez előre meg volt jövendölve, mert közöttük sokan a végidők szentjei.
Gyermekem, kérem mindazokat, akik tisztelnek engem, az ő Áldott Édesanyjukat, hogy imádkozzanak hozzám a látnokok és a végidők prófétáinak védelméért.
Nekik szükségük van a ti imáitokra. Ha kételkedtek ezekben a lelkekben, akik arra lettek kiválasztva, hogy hirdessék az igazságot a világnak, akkor imádkozzatok értük mindettől függetlenül.
Mindannyian Isten teremtményei vagytok. Szeretetet kell mutatnotok egymás iránt. Hirdessétek Fiam szent szavát (üzenetét), de soha ne azon az áron, hogy megsértitek Isten másik gyermekét.
A sértések nem szeretetből fakadnak, hanem a csalótól származnak, akinek az emberiség iránti gyűlölete nem ismer határokat.
Ha hibát találtok egy másik lélekben, akkor lakatot kell tennetek szátokra, ha szeretitek Fiamat.
Soha ne rágalmazzatok másokat Fiam nevében.
Szívemet tőr járja át, amikor látom a nekem, az Isten Szent Anyjának szentelt lelkeket, ahogy megvetéssel viseltetnek azon látnokok iránt, akik arra lettek kiválasztva, hogy segítsenek a lelkek mentésében.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a világban ma, Isten, az Atya által kiválasztott látnokokért.
Biztosak lehettek abban, hogy azok szenvedik el a legnagyobb sértéseket (támadásokat), akik Fiam nevében beszélnek.
A kiválasztott lelkek azok, akiknek az üzeneteit hevesen kétségbe vonják, rosszallóan nézik és ízekre szedik.
Ők elsődleges célpontjai a gonosznak, aki másokon keresztül kigúnyolja majd a hívőket, hogy ők ezáltal elutasítsák ezen látnokokat.
Ne feledjétek, hogy ezek a hírnökök képviselik Fiamat és az Ő Szent Szavát (Üzenetét).
Ha elutasítjátok a hiteles látnokot, akkor elutasítjátok az én drága Fiam szavát is.
Mindig imádkozzatok a tisztánlátásért. Azonban soha nem szabad nyilvánosan megvetést tanúsítani azon isteni üzenetek iránt, melyek az emberiségnek adatnak azért, hogy megmentse a lelkeket a pokol tűzétől.
Ha gátoljátok ezen látnokok munkáját, akkor egyúttal gátoljátok a lelkek megmentését is.

Szeretett Édesanyátok,
A Mennyek Királynéja
Az Üdvösség Anyja