2008. szeptember 4., csütörtök

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – SZEPTEMBER

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
48. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át minden nap és éljük meg Szent Pál apostoltól a „Szeretet himnuszát”. (1 Kor. 13,1-13)
Havi mottó: „Legyetek olyanok, mint az őszintén szerető gyermekek, ha be akartok jutni az Új Világba!”
Közös imaszándék: álát adunk a Csíksomlyón kapott „egység karizmájáért” (21. évforduló), engesztelő közösségünkért és minden lelki közösségért.
Konkrét feladatunk: „gyógyító kereszt”-et , amely az engesztelők keresztje, tanúságtevésként, látható módon fogjuk viselni.
A Szentlélek üzenete 2008 szeptemberében
„Szeretteim! Most a havi mottóról, az engesztelésről és igéretem szerint a Szentháromság hegy titkairól akarok beszélni nektek!
Ebben a hónapban gyakran gondoljatok arra, hogyan szerette a gyermek Jézus a mennyei Atyját, Édesanyját, Máriát és a nevelőapját, Józsefet! Gondoljatok arra is, a felnőtt Jézus szerette az egyszerű apostolait, szerette a nyitott szívü embereket, akiknek beszélt, sőt szerette az ellenségeit is, akik keresztre feszítették. Jézus mindenkit szeretett! Ő, arra tanított titeket:farról ismernek meg benneteket az emberek, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt!f Ma, mint engesztelő gyermekének, Jézus neked is felteszi a kérdést: … szeretsz-e Engem? Nagyon jó lenne, ha bűnbánó lélekkel válaszolnál neki: fUram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged! f
Engesztelő gyermekeim! Tudnotok kell, hogy az engesztelés, az utolsó idők egyik legfontosabb feladata. Az Atya örök terve szerint, általatok, világraszóló engesztelést akar elindítani. Higyétek el, felajánlott imáitok, böjtjeitek, jócselekedeteitek, szenvedéseitek és nekem tetsző tiszta és szeretetteljes életetek által, a lelkek sokasága fog megtérni a bűnből és megmenekülni a kárhozattól! Megigérem a hűséges engesztelőknek, hogy a büntetéskor országotok nem fog elpusztulni, csak megtisztulni. Tudnotok kell, hogy az engesztelésetek – akár egyedül végzitek, akár közösségben – tetszésemre van. A jövőben meg fogjátok tapasztalni – ti engesztelők – hogy az egész emberiség előtt nagy tiszteletben fogtok részesülni. Ajánlom nektek életetek jelmondatául: fváltoztassátok a gyülöletet, szeretetté!!! f
Kedveseim! Elérkezett az idő, hogy feltárjam nektek a Szentháromság hegy néhány titkát! Ezt azért teszem, hogy a támadások közepette is örüljetek annak, hogy erre a szent helyre zarándokolhattok.
A Szentháromság hegyén, az eljövendő események menetrendjét ismerhetitek meg!
A Szentháromság hegyén, nyitva van az Ég! Itt a mennyei Atya nagy szeretetét, Jézus békéjét, az Én világosságomat és erőmet tapasztalhatjátok meg, ha nyitott a szívetek! Itt az Ég átöleli a Földet!
A Szentháromság hegye, mint az utolsó idők egyik zarándokhelye, fmenedékhelyf lesz mindazok részére, akik Istent, a lelküket, és a lelkek megmentését tették életükben az első helyre.
A Szentháromság hegyén kijelentem, jelenlegi engesztelésetekkel, egy korszak lezárul az életetekben és elkezdődik számotokra fa szeretet korszakaf. Legyetek minden nap lélekben felkészülve, mert a mai naptól kezdve, az utolsó idők eseményei bármikor beindulhatnak.
Akkor is, ha hiszitek, akkor is, ha nem, kiválasztott szolgáim fognak átvezetni titeket az Új Világba!
A Szentháromság hegye, mint zarándokhely, meg fog maradni a világ végéig!!!
A Szentháromság hegyén, arra tanítalak benneteket, hogy a nagy figyelmeztetést, az Én kiáradásomat és Jézus visszajövetelét a ti nemzedéketek fogja megtapasztalni!
A Szentháromság hegy, az utolsó időkben ugyanúgy a fvilág oltáraf lesz, mint Lourdes, Fatima vagy Medjugorje!
A Szentháromság hegyén hamarosan látni fogjátok a maradandó jelet, amelyben Isten Arca lesz látható! Ezt a jelet le lehet majd fényképezni, de nem lehet megrongálni. E jel által nagyon sok megtérés, gyógyulás és szabadulás fog történni. E jel Jézus visszajöveteléig lesz látható!!!
Megáldalak benneteket a kölcsönös szeretet ajándékával!!!h
A Szentlélek tanítása a Szentháromság hegyéről
A Szentháromság hegyén nemcsak természetfölötti tanítással találkoznak mindazok, akik nyitott szívvel mennek oda, hanem Isten-élményben is részük lesz.
A Szentháromság hegyén megkapjátok a választ a kérdéseitekre, hogy mit kell tennetek az utolsó időben, hogy megmeneküljetek és másokat is megmentsetek.
A Szentháromság hegyén beinduló örök szentségimádás, rendkívüli kegyelmeket fog árasztani az egész emberiségre! Addig is szeressétek Jézust a tiszta lelketekben, a felebarátaitokban és a szentségekben.
A Szentháromság hegyén a „gyógyító vízh, az Atya által elrendelt időben fel fog törni.
A Szentháromság hegyén, minden első csütörtökön az Én kiáradásommal, első pénteken Jézus Krisztussal, első szombaton Szűz Máriával, első vasárnap a mennyei Atya rendkívüli jelenlétével találkozhattok.
A Szentháromság hegyére csak azok az emberek mennek és tartanak ki, akikben alázatosság, szeretet és szolgálatkészség van.
A Szentháromság hegyén, ha bűneitek miatt bocsánatot kértek és engeszteltek, Isteni Irgalmasságom által eltörlöm minden bűnötöket, sőt a bűneitek után járó büntetéseket is.
A Szentháromság hegyére, akik bűnbánó lélekkel, legalább kilencszer mennek, a megtérés legnagyobb csodájában részesülnek és általuk mások is megtérnek.
A Szentháromság hegyén lelki vezetést kapnak a közösségi vezetők, a karizmatikus személyek és az életszentségre vágyó emberek.
A Szentháromság hegyéről világraszóló engesztelés indul el, általatok.
A Szentháromság hegyéről indult el a „gyógyító kereszth, amely által Jézus és Mária a gyógyulás kegyelmét adja a betegeknek.
A Szentháromság hegyéről származik az „Egység Keresztjénekh kicsinyitett mása! Ha minden nap, különösen a nehéz időkben összegyűltök engesztelni e „katasztrófa elhárító kereszth körül, a bajokat el fogom távolítani tőletek!
A Szentháromság hegyén meghívást kaptok arra, hogy hagyjátok abba a „száraz fű evéséth. Itt az ideje, hogy „igazi, élő vízzelh, a Szentírással, lelki eledellel táplálkozzatok.
A Szentháromság hegyén megtanítom nektek az erényes életet, amely által az Új Világba juthattok.
(Főt. Csilik János-2008 szeptember 4.)
Házi feladat szeptemberre:
URAM, SEGÍTS, HOGY KÖLCSÖNÖS SZERETETBEN ÉLJÜNK! EZÁLTAL MINDEN NAP, 24 ÓRÁN ÁT, IGAZI ENGESZTELŐK LEHETÜNK!
Előretekintés októberre:
Közös imaszándék lesz: azokért az emberekért engesztelünk, akik tönkretették a természetet, bemocskolták a folyókat, beszennyezték a levegőt, kipusztitottak sok állatot, felboritották a természet rendjét... Bocsánatot kérünk a mennyei Atyától az ő nevükben is!!!
Konkrét feladatunk lesz: tudatosan fogunk vigyázni: a szobánk, udvarunk, utcánk, helységek, folyók, erdők... tisztaságára!!!